Sunteți pe pagina 1din 1

Aútept în tăcere

b j j
& b b b 43 œ œ œ. œ œœ œœ . œ
œ œœ œœ œ
œ
œ œ œ
ú
ú
1.Aú - tept în tă - ce - re, Pă - rin - te ce - resc,
2.Se plea - că ge - nun - chiul úi i - ni - ma mea
3. În - tind mâini de su - flet să prind sla - va Ta,
? bb3 œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
bb 4 œ
úú

j
bbbb œ œ. œ
j
œ œœ . œ
j
œœ œœ œ . œr
& œ œ œ œ œ œ œ. œ
ú
ú
Cu'o sim - plă pri - vi - re să mă în - vred - ni - ceúti,
Că sim - te a - tâ - ta iu - bi - re pen - tru ea,
Mă la - să o, Doam - ne s'o duc în via - Ġa mea,
? bb œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œœ .. œœ
bb œ œ œ œ J R
ú

b j j
& b bb œ œ
œ
œ.
œ œ
œ œ
œ œœ . œ
œ œœ œœ œ
œ
ú
ú
La sfin - te ve - cer - nii, când vin să'ği slu - jesc,
Iz - voa - re de pa - ce se'a - du - nă în gând,
Pe ca - lea du - re - rii ni - mic n'am mai sfânt,
? bb œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ
bb œ œ œ œ
ú
ú

j j j
& bbbb œ œ. œ œ œœ . œ œœ œœ œœ .. œœr
œ œ œ œ nœ œ úú
Pre - zen - Ġa Ta, Doam - ne, e tot ce îmi do - resc.
Pre - zen - Ġa Ta, Doam - ne e ce - rul pe pă - mânt.
Pre - zen - Ġa Ta, Doam - ne, e to - tul pe pă - mânt.
œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ. œ
? bb b œ œ. œ
úú
b J R ú