Sunteți pe pagina 1din 7

www.primet.

ro

CARBOCHIM Cluj-Napoca (CBC)


- analiza societate -

Informatii generale

Adresa: Piata 1 Mai, nr. 3, Cluj Napoca, jud. Cluj


Telefon: 0264-437005
Fax: 0264-437026
e-mail: sales@carbochim.ro
Pagina web: www.carbochim.ro
Nr inregistrare R.C.: J 12/123/1991
CF: R 201535
Persoana de contact actionariat: Crisan Viorel
Listata la: BVB, Categoria II
Inclusa in indice: BET-C

Raport de analiza
Informatii actiuni emise:

Capital social 97.059.975 mii lei


Valoarea nominala 25.000 lei/actiune
Nr. actiuni 3.882.399

Obiectul principal de activitate al societatii consta in producerea si comercializarea de corpuri abrazive, abrazivi
pe suport, granule de carbura de siliciu, electrocorindon si produse carbunoase.

Principalii clienti, piete de desfacere:


Societatea nu depinde in proportie semnificativa de un anumit client, beneficiind de o retea de distributie bazata pe
contracte de tip Dealer, iar pentru acest an Carbochim doreste si incheierea de contracte strategice (cu clienti din
domeniile strategice ale economiei sau clienti cu o bonitate ridicata).

Corpurile abrazive produse la Carbochim se adreseaza entitatilor economice din industria constructoare de masini,
industria metalurgica sau a constructiilor navale, in timp ce abrazivii pe support sunt destinati industriei prelucratoare
a lemnului, sectorului sticlariei, ceramicei si metale, precum si constructiilor de masini si navale.

Principalii concurenti:

ABROM Barlad
ATLANTIC Germania
NORTON Franta
HERMES Austria
KLINGSPOR Germania
SAINT-GOBAIN Franta

Principalii furnizori:

GLUE-CHIM Cluj Napoca


VIROMET Victoria
NETEX Bistrita
GLUEBEDEX Braila
VASTEX Vaslui
EXPLOATAREA MINIERA Harghita

Principalele date din contul de profit si pierdere sunt:


www.primet.ro

-mii lei-
31.12.2003 30.06.2004 31.12.2004
Cifra de afaceri 300.119.803 177.450.226 378.731.395
Venituri totale 327.842.777 187.896.423 393.624.426
Cheltuieli totale 307.372.426 168.471.579 361.625.365
Profitul brut 20.470.351 19.424.844 31.999.061
Profitul net 14.002.017 14.996.572 24.286.540

Cu o distributie aproape uniforma pe parcursul anului 2004, cifra de afaceri a societatii pe intreg anul trecut a
crescut cu 15,5% in termeni reali fata de 2003. Desi in bugetul de venituri si cheltuieli era prevazuta o cifra de afaceri
cu 5,2 miliarde lei mai mare, Carbochim a reusit sa realizeze o performanta buna din vanzari. A crescut si productia
fizica in 2004, insa cresterea cifrei de afaceri se datoreaza mai mult cresterii preturilor la produsele fabricate, ce vine
in urma majorarii costurilor cu materiile prime.

Desi a fost cu peste 9 miliarde lei mai mic decat estimarile din BVC, profitul brut al societatii a crescut mai mult
decat cifra de afaceri in 2004, cu 43% in termeni reali, pana la 32 miliarde lei. O performanta mai buna a fost reusita
in trimestrul al treilea din anul trecut, cand societatea a realizat un profit brut de 28,5 miliarde lei, ce reprezinta 89%
din rezultatul intregului an 2004. Cu toate acestea, Carbochim a obtinut o marja buna a profitului brut, de 8,7%, desi
a fost estimata o marja de 10,7% pentru anul 2004.

Din activitatea de exploatare societatea a obtinut un profit de 40,32 miliarde lei, in crestere cu 7,4 miliarde lei fata de
anul 2002 (12,2% in termeni reali). Carbochim a adoptat o politica de preturi, in cadrul politicii comerciale, care i-a
permis sa neutralizeze cresterea costurilor cu materia prima si combustibilul si, in acelasi timp, sa nu-i fie afectata
piata, astfel incat cresterea veniturilor din activitatea de baza a depasit in 2004, la fel ca in anul anterior, dinamica
cheltuielior. Activitatea financiara a continuat si in 2004 sa genereze pierdere, insa in valoare de 8,32 miliarde lei, in
scadere cu 4 miliarde lei fata de 2003.

Nici profitul net nu a atins prevederile din BVC, fiind cu 3,1 miliarde lei mai mic decat cel estimat, insa a crescut mai
mult decat profitul brut in 2004, cu 58,7% in termeni reali, ajungand la aproape 24,3 miliarde lei.

Situatia echilibrului financiar al societatii:

ECHILIBRUL BILANTIER mii lei


31.12.2003 30.06.2004 31.12.2004 2004/2003 (%)
Active imobilizate in sens larg 303.189.263 298.236.109 294.114.009 -2,99
Datorii pe termen lung 39.075.582 31.921.993 3.457.517 -91,15
Provizioane pt. riscuri si chelt. 0 0 0 -
Capitaluri proprii 292.312.850 307.032.754 338.587.249 15,83
FOND DE RULMENT 28.264.880 40.735.471 48.011.526 69,86
Stocuri 73.088.108 89.845.355 48.011.526 -34,31
Creante 37.860.135 55.972.710 57.541.994 51,99
Cheltuieli in avans 170.614 80.549 1.246.484 630,59
www.primet.ro

Datorii nefinanciare pe termen scurt 13.860.005 38.341.050 19.139.175 38,09


Venituri in avans 65.711 16.833 80.769 22,92
NECESAR DE FOND DE RULMENT 61.442.849 72.217.319 82.275.543 33,91
Disponibilitati 2.638.034 3.858.397 4.626.908 75,39
Datorii financiare pe termen scurt 35.816.003 35.340.245 38.890.925 8,59
TREZORERIA NETA -33.177.969 -31.481.848 -34.264.017 3,27
Total activ 416.880.443 447.976.287 438.965.791 5,3
Total datorii 124.567.593 140.943.533 100.378.542 -19,42

In 2003, Carbochim a realizat performanta de a avea un fond de rulment pozitiv. In 2004, fondul de rulment aproape
s-a dublat, in conditiile cresterii constante a cifrei de afaceri si a rezultatelor. Trezoreria neta este inca negativa,
indicand un deficit de 34,2 miliarde lei la finalul anului trecut, insa fara modificari substantiale fata de anul anterior.
Ceea ce s-a modificat este structura capitalurilor, cu o pondere mai mare a capitalurilor proprii, in dauna capitalului
imprumutat, fapt ce scoate in evidenta o gestiune mai buna a surselor de finantare de care dispune societatea pe
termen lung.

Fondul de rulment a crescut in 2004 cu 70%, depasind cu putin 48 miliarde lei, dinamica ce se datoreaza atat
scaderii valorice a imobilizarilor, cat mai ales cresterii capitalurilor proprii, la 338,6 miliarde lei. Acestea din urma au
crescut pe seama rezultatului net si, in plus, au acoperit scaderea datoriilor pe termen lung. In totalul capitalului de
lucru pe termen lung, datoriile au scazut la o pondere de doar 1%, in timp ce capitalurile proprii au ajuns la 99%,
compania reusind astfel o finantare mai buna din sursele proprii, surse acumulate din rezultatele obtinute, dar si din
reevaluarea imobilizarilor, ultima reevaluare avand loc la finalul anului 2003.

Cresterea fondului de rulment a atras ameliorarea ratei de finantare a capitalului circulant, care a ajuns la 33,4%,
ajungand astfel mai aproape de optimul de 50 de procente.

Necesarul de fond de rulment, ca optim, trebuie sa aiba o valoare pozitiva si sub nivelul fondului de rulment. In
cazul Carbochim, acesta este pozitiv, insa se situeaza deasupra fondului, de unde si deficitul de trezorerie, fiind
necesara finantarea prin institutiile de credit pe termen scurt, pentru acoperirea nevoilor generate din activitatea
curenta. Stocurile si creantele au crescut in pas cu cifra de afaceri, evolutia lor fiind acoperita de cresterea vanzarilor.
Astfel creantele au crescut cu aproape 20 miliarde lei, la 57,5 miliarde lei, insa durata medie de rotatie a lor a scazut
la 19 zile (de la 25 de zile cat era in 2003). La fel, stocurile companiei la finalul anului trecut erau de 81,5 miliarde lei,
cu 8,4 miliarde lei mai mult decat in 2003, dar durata de rotatie a scazut de la 88 de zile la 77 zile.

In ceea ce priveste datoriile curente de natura non-bancara (comerciale, fiscale etc.) au crescut cu 5,2 miliarde lei, la
19,1 miliarde lei, insa durata medie de rotatie a lor a ramas neschimbata, la 18 zile. Creditarea prin furnizori se
mentine la un nivel inferior stocurilor si creantelor, astfel incat ramane constanta nevoia finantarii bancare. Datoriile
curente la institutiile bancare sunt la finalul anului 2004 in valoare de 38,9 miliarde lei, in conditiile in care
disponibilitatile banesti sunt de 4,6 miliarde lei, astfel incat se mentine un usor deficit la nivelul trezoreriei nete.

Principalii indicatori sintetici:

Pentru indicatorii calculati in functie de curs s-a avut in vedere o valoare a acestuia de 3,0300 RON.

EPS 0,6256 RON


PER 4,8
Activ net pe actiune 8,7211 RON
Activ net pe actiune pe curs 287,82%
Solvabilitate 4,4
Lichiditate imediata 4,8%
Rentabilitate 8,5%

Solvabilitatea
Se calculeaza dupa formula ACTIV TOTAL / DATORII TOTALE si are valoarea de 4,4, ceea ce arata capacitatea
foarte buna si in crestere a societatii de a-si acoperi datoriile totale din activele totale. Din activul total, ajustat cu
diferenta dintre cheltuieli in avans si venituri in avans, 294.114.009 mii lei (67%) reprezinta active imobilizate, iar
143.686.067 mii lei (33%) active circulante.

Lichiditatea
Lichiditatea imediata = (TREZORERIE POZITIVA / DATORII CURENTE) x 100 = 4,7% atesta o capacitate mica a
www.primet.ro

societatii de a acoperi datoriile curente din lichiditati, desi indicatorul s-a imbunatatit fata de anul anterior. Lichiditatile
aflate la dispozitia societatii raman in continuare reduse, insa acest lucru trebuie privit si din perspectiva modului de
lucru al fiecarei companii, a strategiei de aprovizionare si de desfacere a marfurilor.

Lichiditatea curenta =[(IMOBILIZARI FINANCIARE+ACTIVE CIRCULANTE NETE+TREZORERIA NETA) / NR.


ACTIUNI] / CURS x 100 = 11.94%
Lichiditatea curenta este sub medie, ceea ce denota starea de dezechilibru din structura activului raportata la nevoile
societatii. Pretul platit pe actiune este acoperit partial prin activ net lichidizabil, dar intr-o masura redusa, ceea ce
recomanda prudenta la achizitia actiunilor societatii.La analiza acestui indicator trebuie, obligatoriu, sa tinem cont si
de posibila sezonalitate a productiei societatii, ce poate schimba radical valoarea indicatorului in perioada urmatoare.

Profitabilitatea
a. Profitabilitatea economica a activului:
(PROFIT NET / ACTIV TOTAL) x 100 = 5,5%. Desi a obtinut rezultate bune in fiecare an, chiar in crestere in ultimii
doi ani, Carbochim inregistreaza in continuare o rentabilitate modesta a activului, inferioara ratei inflatiei.

b. Rentabilitatea investitiei
(PROFIT NET pe actiune / CURS) x 100 = 20.65%.
Profitul net pe actiune raportat la curs se situeaza cu mult peste rata inflatiei pe anul 2004. Valoarea acestui indicator
indica faptul ca la actualul curs investitorii au posibilitatea sa cumpere active ce pot bonifica rate ale profitului situate
cu mult peste rata inflatiei, ceea ce se constituie intr-o recomandare a investitiei in actiunile societatii. Totusi, datele
privind profitul trebuie studiate pe un orizont mai mare de timp, stiut fiind faptul ca anumite activitati economice
implica sezonalitate, ceea ce conduce la variatii puternice ale profitului societatii. De asemenea prognozele despre
societate si cele referitoare la ramura economica in care aceasta actioneaza trebuie analizate foarte atent.

Rentabilitatea exercitiului financiar


(PROFIT BRUT / CIFRA DE AFACERI) x 100 = 8,5%. La fel, marja bruta a profitului se mentine inca modesta, desi
se apropie de pragul de 10%. S-a ameliorat insa fata de anul anterior, cand se situa sub 7%.

Gradul de evaluare al pietei


Se calculeaza dupa formula (CAPITALIZAREA BURSIERA / CIFRA DE AFACERI) x 100 si are valoarea de 31.06%.
Acest indicator reflecta modul in care coteaza piata cifra de afaceri a societatii, sau cu alte cuvinte cu cat se cumpara
cifra de afaceri realizata de companie pe piata bursiera. Valoarea indicatorului se situeaza sub media societatilor
analizate (care se afla pozitionata la o valoare de circa 70%). Prin urmare marimea acestui indicator poate fi
considerata ca un factor neutru din punct de vedere al unei recomandari de cumparare a actiunilor societatii.

Un alt indicator este (ACTIV NET pe actiune / CURS) x 100 si este egal cu 287.82%

Activul net pe actiune raportat la curs are o valoare pozitiva iar cursul de tranzactionare este la o valoare semnificativ
mai mica decat activul net. Pretul platit de investitor pentru achizitionarea unei actiuni este inferior valorii de lichidare
a societatii, cumparatorul beneficiind de un “discount” la cumparare. Aceasta situatie este una des intalnita pe piata
bursiera autohtona si ea tine mai mult de gradul de dezvoltare a pietei decat de performantele intrinseci ale societatii.
Media acestui indicator se situeaza in jurul a 100%, din acest punct de vedere valoarea indicatorului in cazul de fata,
poate fi considerata ca un factor favorabil unei recomandari de cumparare a actiunilor societatii.

Eficienta activului
Se calculeaza dupa formula (CIFRA DE AFACERI / ACTIV TOTAL) x 100 si releva gradul in
care activele societatii realizeaza activitate economica (numarul de rotatii ale activului). O
valoare de 86,3%, indica faptul ca activul total a participat la mai putin de un ciclu de productie
in cadrul exercitiului financiar, durata medie a unei rotatii este de 417 zile.

Politica de dividend

2000 2001 2002 2003 2004


Profit net/actiune 7.638,26 306,98 173,4 3606,54 6256
Dividend brut/actiune 6.151 0 0 0 0
Rata dividendului (%) 80,5 0 0 0 0
Data de referinta 31.03.2001 20.03.2002 18.04.2003 9.04.2004 8.04.2005
www.primet.ro

Structura actionariatului

ASOCIATIA SALARIATILOR 65,23%


SIF BANAT-CRISANA 12,01%
ALTI ACTIONARI 22,76%

Lichiditatea Free-Float* 28%


*Nr. total de actiuni tranzactionate in 2004/ Nr. actiuni free-float x 100

Bugetul de venituri si cheltuieli previzionate

mld lei
Cifra de afaceri 390
Venituri totale 398,45
Cheltuieli totale 366,95
Profit brut 31,5
Profit net 24,84

Analiza cursului de tranzactionare

Perioada analizata: ianuarie 2004 – 6 mai 2005


www.primet.ro

Actiunile Carbochim inregistreaza, de la inceputul anului 2004 si pana in data de 6 mai 2005, o
crestere de 94,4%. Anul 2004 a fost un an bun pentru detinatorii de actiuni CBC, cursul acestora
crescand cu 272%, de la 18.000 lei/actiune la 67.000 lei/actiune. S-au tranzactionat 251.500
actiuni in 2004, cu o medie zilnica de peste 2700 de actiuni, titlurile CBC fiind unele cu
lichiditate redusa. Pretul maxim a fost atins la finalul lunii octombrie, la nivelul de 72.000
lei/actiune, in urma anuntarii unor rezultate foarte bune pe primele 9 luni ale anului, cand
profitul net a fost de 21,7 miliarde lei, chiar si la acest curs maxim indicatorul PER situandu-se
sub pragul de 10, indicand deci o oportunitate buna de cumparare. Insa primul val de crestere,
cand de altfel s-a si dublat cursul ajungand peste 36.000 lei/actiune, a avut loc in prima jumatate
a anului trecut, cand societatile cu actionar majoritar PAS si cele cu active nete unitare cu mult
peste pretul din piata (Carbochim le are pe amandoua) s-au bucurat de un apetit ridicat din partea
cumparatorilor de actiuni. Pana la finalul lui 2004 titlurile CBC au mai scazut, dupa care si-au
revenit.

In 2005, pana in data de 6 mai, cursul CBC inregistreaza o scadere de 47,8%. Luna ianuarie nu a
adus cresterile care au dominat restul pietei bursiere, cursul stagnand in jurul palierului de
70.000 de lei, desi atunci a fost stabilit un nou maxim istoric, la nivelul de 75.000 lei/actiune. In
schimb, lunile martie si aprilie au fost luni de scadere puternica, ce au dus pretul la nivelul de
35.000 lei/actiune, adica nivelul din vara anului trecut. De asemenea, in 2005 a scazut si
lichiditatea, in medie tranzactionandu-se circa 1800 de actiuni pe zi (au fost luate in calculul
mediei doar zilele in care s-a tranzactionat titlul CBC).

Concluzii

Puncte tari:
- cresterea semnificativa a profiturilor societatii, ceea ce a dus la imbunatatirea indicatorilor de rentabilitate, care insa
se mentin la niveluri nesatisfacatoare;
- solvabilitate buna;
- scaderea gradului de indatorare, finantarea intr-o pondere mult mai mare din sursele proprii decat din cele atrase;
- pentru investitori, un real avantaj il prezinta faptul ca actionar majoritar este asociatia salariatilor, a carei dizolvare ar
putea duce la o crestere semnificativa a lichiditatii actiunilor in piata;
- titlurile CBC se tranzactioneaza cu un discount mare fata de activul net unitar.

Puncte slabe:
- mentinerea unei stari de usor dezechilibru financiar, datorat cresterii stocurilor si creantelor;
www.primet.ro

- lichiditate imediata redusa;


- societatea nu a acordat dividende in ultimii ani.

Oportunitati:
- gasirea unor noi piete de desfacere;
- continuarea in bune conditii a procesului de eficientizare a activitatii.

Amenintari:
- concurenta straina.

Sursele din care au fost preluate date in vederea intocmirii acestui raport sunt:
· Bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2004 + anexe;
· Contul de profit si pierdere la 31 decembrie 2004 + anexe;
· Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2005;
· Raportul de gestiune pe anul 2003;
· Alte surse (presa, internet etc.).

Pentru o analiza mai detaliata a societatii, contactati Prime Transaction.

© 2003 Prime Transaction S.A.