Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA A2

TABEL NOMINAL

cu proprietarii/ chiriaşii apartamentelor/ spaţiilor comerciale


care sunt de acord cu trecerea la facturare individuală

Nr.crt. Număr apart. Numele si prenumele Act identitate Cod numeric personal Eliberat de Poliţia Semnătura
Serie/nr.

Preşedintele Asociaţiei .......................................................... Administrator,

………………………………………..

Semnătura şi ştampila

TABEL NOMINAL – Asociatii Proprietari, cod: F-POC-7.2/1-3, ed. 1, rev. 0 pag. 1/1

S-ar putea să vă placă și