Sunteți pe pagina 1din 9

Bilet nr.

1
Să completeze Ordinul de plată cunoscadu-se următoarele:

S.C. “ MARIO” S.R.L Brăila achiziţionează de la S.C. “ EUROPA” S.A Focșani, județul Vrancea.,
mărfuri în valoare de 11.900 lei, conform factură fiscală nr. 256/12.05.2018, pe care le achită cu
Ordin de plată nr. 01023 la data de 25.05.2018.
S.C. “ MARIO” S.R.L Brăila are contul deschis la Banca: ING. Brăila , cont IBAN
nr.RO56INGB00009999002245681, CIF: 4648391; Adresa: Str.Roșiori nr.241, Brăila
S.C. ”EUROPA” S.A. are următoarele date de identificare:
- Cod fiscal: 7467446 ;
- cont IBAN RO 98 TREZ7055069XXX002516, deschis la Trezoreria Focșani
- Adresa: Focșani, str. D. Cantemir, nr.25, jud. Vrancea
BILET NR. 2

Să se completeze Lista de inventariere şi Registrul inventar.


La SC ,,Reza“ SRL, la magazinul ABC, magazia de mărfuri, în urma inventarierii din data de
31.12.2017, s-au constatat următoarele valori pentru elementele patrimoniale de mai jos:
- fuste (cod 183)- 800 bucăţi, preţ înregistrare: 100 lei, preţ inventar: 100 lei
- pantaloni (cod 281)- 500 bucăţi, preţ înregistrare: 150 lei, preţ inventar: 150 lei
- bluze (cod 176)- 400 bucăţi, preţ înregistrare: 70 lei, preţ inventar: 75 lei
- cămăşi (cod 155)- 200 bucăţi, preţ înregistrare: 80 lei, preţ inventar: 70 lei

Unitatea: LISTA DE INVENTARIERE Gestiunea: Pagina


Magazia: Data:
Nr. Denumirea Cod U/M cantitatea Preţul de Valoarea Valoarea Deprecierea
Crt. bunurilor înreg. în contabilă de Valoarea Moti-
inventariate contabilitate inventar vul

Total pagină x x x x
Comisia de inventariere Gestionar Contabilitate
Numele şi prenumele
Semnătura
Unitatea…………………..
REGISTRUL INVENTAR
Data…………………
Nr. Recapitulaţia Valoarea Diferenţe din evaluare
crt. elementelor inventariate Contabilă De inventar Valoarea Cauze
diferenţe

REZOLVARE

Unitatea: REZa srl LISTA DE INVENTARIERE Gestiunea: Magazin ABC Pagina 1


Magazia: mărfuri Data: 31.12. N
Nr. Denumirea Cod U/M cantitatea Preţul de Valoarea Valoarea Deprecierea
Crt. bunurilor înreg. în contabilă de Valoarea Moti-
inventariate contabilitate inventar vul
1. Fuste 183 Buc. 800 100 80.000 80.000
2. Pantaloni 281 Buc. 500 150 75.000 75.000
3. Bluze 176 Buc. 400 70 28.000 30.000
4. Cămăşi 155 Buc. 200 80 16.000 14.000 2.000 Scăde-
rea
valorii
pe
piaţă

Total pagină x x 1.900 x 199.000 199.000 2.000 x


Comisia de inventariere Gestionar Contabilitate
Numele şi prenumele Pop Ion Luca Nelu Ivan Laura Dinga Relu
Semnătura ppp lll iii ddd

Unitatea SC REZA SRL


REGISTRUL INVENTAR
Data 31.12.N

Valoarea Diferenţe din evaluare


Nr. Recapitulaţia Contabilă De inventar Valoarea Cauze
crt. elementelor inventariate diferenţe
1. Fuste 80.000 80.000
2. Pantaloni 75.000 75.000
3. Bluze 28.000 30.000
4. Cămăşi 16.000 14.000 2.000 Scăderea
valorii pe piaţă
…… ……………………… …………….. …………….. …………. …………..

BILET NR. 3

O societate comerciala a inregistrat intr-o luna urmatoarele venituri si


cheltuieli:

-venituri din vanzari (cifra de afaceri) 55 000 lei;

-venituri din dividende de la alte societati 12 000 lei;

-cheltuieli cu materii prime 8 000 lei;

-cheltuieli cu salariile 7 500 lei;

-cheltuieli cu pensiile platite la bugetul statului 900lei;

Sa se determine:

 profitul impozabil,
 impozitul pe profit
 profitul net.

Sa se inregistreze impozitul pe profit si sa se vireze la bugetul statului.Se


inchide contul de cheltuieli se inchide prin contul de rezultate.
BILET NR.4

O microintreprindere a inregistrat in trimestrul I 2016 venituri si cheltuieli


astfel:

-venituri din vanzari(cifra de afaceri) 50 000 lei;

-venituri din productia de imobilizari 28 000 lei;

-cheltuieli totale 4 800 lei;

Dederminati si inregistrati in contabilitate impozitul pe venit la


microintreprindere. Se vireaza la bugetul statului si se inchide contul de
cheltuieli prin contul de rezultate.
BILET NR.5
Sa se întocmească factura având următoarele date:
FACTURA seria A numărul 000123, DATA VANZARII: 15.10.2018
 COTA TVA: 19%
FURNIZOR: SC PETRINJEL SRL  CUMPARATOR: SC BRANZETURI SRL
CIF/CUI: RO 16367790 CIF/CUI: RO 10243183
SEDIUL: COM. IZVORU CRISULUI, LOC. SEDIUL: MUN. ZALAU, STR. SIMION
SAULA, BARNUTIU, NR. 62, BL OM1, SC. A
STR. PRINCIPALA,NR. 32, COD POSTAL ET.1, AP. 8, COD POSTAL 450108,
407505, JUDETUL SALAJ
JUDETUL CLUJ Nr. ord. Reg. Com./an: J31/17/2000
Nr. ord. Reg. Com./an: J12/301/2005 Capital social: 200,00 RON
Capital social: 200,00 RON Banca: BCR ZALAU
Banca: BRD CLUJ-NAPOCA Cont IBAN: RO21RNCB8956014540190285
Cont IBAN: RO81BRDE421SV89189074100 Tel: 0753217809
Tel: 0721310801

PRODUSE VANDUTE:

DENUMIREA U.M. CANT PRET


PRODUSELOR UNITAR DELEGAT: MOISIL RADU
NR. (fara TVA) C.I.: seria KX, nr. 106754, elib. P.
CRT. - lei - HUEDIN
1 PAINE BUC. 4 2,00 AUTO: CJ 02 DAM
2 FAINA KG. 10 4,00 - INTOCMIT: PASCA DANIELA CI seria SX
nr. 153210, CNP 2670214312045
3 STOFA ROSIE ML 4 6,00
4 PRALINE 120gr CUT 5 8,00
5 APA MINERALA ST. 2 3,00
1,5 l

Furnizor: Seria Cumparator:


si numarul:
C.U.I/C.I.F: Nr.Reg.Com.:
Sediul:
Factura fiscala
C.U.I
Judet: Sediu:
Contul: Nr.Facturii:
Banca: Data(ziua,luna,anul) Judet:
Nr. aviz insotirea marfi: Contul:
(daca este cazul) Banca:
COTA TVA :

Pretul unitar Valoarea


Denumirea produselor sau a Valoarea -
Nr. Crt. U.M. Cantitatea (fara TVA) TVA -
serviciilor (lucrarilor) lei -
- lei - lei -

0 1 2 3 4 5 (3x4) 6
1
2
3
4
5
Semnatura si Date privind expeditia Total 0,00 0,00
stampila Numele delegatului: 0 din care:
furnizorului Identificat cu B.I./C.I./ Seria: accize 0,00
Nr.: Eliberat(a) de: Semnatura
Total de plata (col.5 + col.6)
Mijlocul de transport nr.: de primire
Expedierea s-a facut in prezenta noastra
la data: 0,00
ora: Semnaturi:
Furnizor: Seria Cumparator:
si numarul:
C.U.I/C.I.F: Factura fiscala Nr.Reg.Com.:
Sediul:
C.U.I
Judet: Sediu:
Contul: Nr.Facturii:
Banca: Data(ziua,luna,anul) Judet:
Nr. aviz insotirea marfi: Contul:
(daca este cazul) Banca:
COTA TVA :

Pretul unitar Valoarea


Denumirea produselor sau a Valoarea
Nr. Crt. U.M. Cantitatea (fara TVA) TVA
serviciilor (lucrarilor) - lei -
- lei - - lei -

0 1 2 3 4 5 (3x4) 6

Semnatura si Date privind expeditia Total 0,00 0,00


stampila Numele delegatului: 0 din care:
furnizorului Identificat cu B.I./C.I./ Seria: accize 0,00
Nr.: Eliberat(a) de: Semnatura Total de plata (col.5 +
Mijlocul de transport nr.: de primire col.6)
Expedierea s-a facut in prezenta noastra
la data: 0,00
ora: Semnaturi: