Sunteți pe pagina 1din 1

Examen de primire in profesia de avocat - 30 august 2019

COMUNICAT

Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în


profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia
de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea
august 2019.

Data desfăşurării examenului este 30 august 2019 pentru toţi candidaţii.

Examenul se susţine în cadrul I.N.P.P.A. şi se desfăşoară în mod unitar, la Bucureşti.

Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 463 din 05.06.2019 publicată pe site-ul
U.N.B.R. si al Baroului Braşov

Cererile de înscriere la examen ale candidaţilor ce optează pentru Baroul Braşov, însoţite de actele
prevăzute în Regulamentul de examen se vor depune în intervalul 08 iulie - 02 august 2019 la
secretariatul baroului Braşov între orele 8,30-14, cu precizarea ca in ultima zi de înscrieri (02 august
2019) programul va fi până la ora 16.

Taxa de înscriere la examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA din Bucureşti -

RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea- Bucureşti cu menţiunea


„Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2019”, respectiv „Taxă examen
primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2019”.

Acte necesare pentru înscriere sunt menţionate în Regulamentul de examen adoptat prin Hotărârea
Consiliului Uniunii nr. 462/05.06.2019 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului –
cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de
avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de
definitivat în alte profesii juridice.

Cererea de înscriere însoţită de actele menţionate mai jos, se depun în 2 exemplare:

- un exemplar cu acte legalizate şi alte acte originale

- al doilea exemplar cu acte depuse în copii certificate pentru conformitate