Sunteți pe pagina 1din 2

Din...

Oferta Cabinetului de Consiliere (an școlar 2018 - 2019)


Consiliere individuală şi de grup

Consilierea elevilor în probleme legate de: autocunoaştere; imaginea


de sine; adaptare şi integrare socială; reuşita şcolară; crize de
dezvoltare; situaţii de criză; rezolvarea şi depăşirea unui conflict;
însuşirea de tehnici de învăţare eficiente; orientare a carierei.

Consilierea profesorilor în probleme legate de: cunoaşterea elevilor,


înţelegerea problemelor elevilor, sprijin în dezvoltarea lor, asigurarea
echilibrului între cerinţele şcolare şi posibilităţile elevilor,
identificarea cauzelor inadaptării şcolare, optimizarea relaţiei şcoală-
elev.

Consilierea părinţilor în probleme legate de: cunoaştere a copiilor lor,


înţelegerea nevoilor şi a comportamentului lor, identificarea factorilor
de risc în integrarea familială, şcolară, socială, ameliorarea relaţiei
părinte- copil, sprijinirea şcolii în educaţia copilului.

În anul școlar 2018 - 2019, Cabinetul de Consiliere derulează următoarele proiecte


educaționale :

Proiect de consiliere de grup – Consilierea este si pentru Tine!


Activități de consiliere de grup la clasele pregătitoare – a VIII-a:
- Popularizarea în rândul beneficiarilor - elevi, părinţi şi cadre didactice- a serviciilor oferite de
Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică;

Program de dezvoltare psiho-emoțională pentru Scolari – Curs practic de încredere


Activități de consiliere de grup la clasele pregătitoare – a IV-a,in cadrul semi-internatului:
- Cunoaşterea şi sprijinirea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor;
-Autocunoaștere; Managementul emoțiilor

Proiectul Stiința Sinelui Activități de consiliere de grup la clasele V – VIII:


-Optimizarea relațiilor elev – elev;
-Comunicare și abilități sociale;
-Informarea/consilierea elevilor cu privire la elementele fundamentale ale unui stil de viaţă
sănătos, de calitate;
-Identificarea factorilor de risc şi a modalităţilor de prevenire a fenomenului de bullying;
Proiectul OSP (Activități de consiliere de grup la clasele a VIII-a; Testare OSP – cls a VIII-a:
Sprijinirea elevilor în procesul de orientare şcolară şi profesională în vederea alegerii unui parcurs
şcolar ulterior realist şi adecvat propriei persoane);
-Testarea OSP se realizeaza pe platforma amn.ro;

Proiectul Project Citizen implementat in cadrul orelor de Cultura Civica, la clasele a VII-a A si
a VIII-a C

Educație parentală

I. In zilele de joi, orele 11 - 12, se organizează la cabinet un GRUP DE DISCUȚII PENTRU


PĂRINȚI « Copilul meu începe școala». În cadrul acestor întâlniri părinții sunt încurajați să
împărtășească propriile experiențe, realizările și temerile legate de acest moment important din
viața copilului. Ne dorim ca împreună să găsim cele mai eficiente metode pentru a sprijini
adaptarea copilului la mediul școlar.

II. Adaptarea Scolară - grup tinta: parintii elevilor din clasa a V-a

III. Orientare școlară și profesională - grup tinta: parintii elevilor din clasa a VIII-a

IV. Pe parcursul întregului an școlar, parintii vor primi (prin intermediul


învățătorului/dirigintelui/reprezentant al parintiilor) pe e-mail/grupul de discuții al clasei materiale
de EDUCAȚIE PARENTALĂ și invitații/informări despre derularea unor activități specifice
adresate părinților.

Program :
Luni/Marti :10-15
Miercuri/Joi :10-14

Nota :Sedintele de consiliere se realizeaza pe baza incheierii acordului de colaborare !


Consilier Scolar BANU IRINA
tmirina@yahoo.com
077206109