Sunteți pe pagina 1din 10

PROBE ŞI NORME DE EVALUARE

PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ-LICEU

DISTRIBUIREA PROBELOR DE EVALUARE


SEMESTRUL- I-

Programarea şi evaluarea cuprinde 2 probe atletice şi o probă din dezvoltarea forţei


musculare:

o notă la media dintre alergarea de viteză şi săritura în lungime de pe loc;


o notă la testarea musculaturii a membrelor inferioare şi superioare sau a
musculaturii abdominale şi a spatelui ;

Nota 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
Sex B. F. B. F. B. F. B. F. B. F. B. F.
Alergare de
viteză-50m 8,2 9,2 8,1 9,1 8,0 9,0 7,9 8,8 8,9 7,8 7,7 8,7

Săritura în
lungime de
pe loc(m.) 2,05 1,55 2,10 1,60 2,15 1,65 2,20 1,70 2,25 1,75 2,30 1,80

Genoflexiuni
cu săritură 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 -

Împingeri pe
un picior
sprijinit pe
banca de - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
gimnastică

Ridicarea
picioarelor
întinse,din 5 3 6 4 7 5 8 6 10 7 12 8
atârnat la
scara fixă

SEMESTRUL –II-
Programarea şi evaluarea cuprinde o probă din gimnastică, o probă dintr-o ramură sportivă, o
probă atletică,:
o notă la gimnastică acrobatică
o notă joc sportiv:baschet sau fotbal;
o notă alergare de rezistenţă;

GIMNASTICĂ
a) Exerciţiu liber ales la gimnastică acrobatică,alcătuită din următoarele elemente,pentru fete:
 rostogolire înainte şi înapoi din ghemuit în ghemuit;
 rostogolire înainte şi înapoi din depărtat în depărtat;
 stând pe omoplaţi;
 podul de jos;
 podul de sus;
 cumpăna pe un picior;
b) Exerciţiu liber ales la gimnastică acrobatică,alcătuită din următoarele elemente,pentru băieţi:
 rostogolire înainte şi înapoi din ghemuit în ghemuit ;
 rostogolire înainte şi înapoi din depărtat în depărtat ;
 stând pe omoplaţi;
 stând pe cap;
 cumpăna pe un picior;

Nota 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

Sex B. F. B. F. B. F. B. F. B. F. B. F.

Alergare
de
rezistenţă 4,15 4,00 4,10 3,55 4,05 3,50 4,00 3,45 3,55 3,40 3,50 3,35
600m-F
800m-B

Jocuri sportive:
Baschet:
 Pasă cu două mâini de la piept de pe loc,la un partener static situat la distanţa de 3 m. –
deplasare, reprimirea mingii – oprire – dribling –oprire - aruncare la coş de pe loc;
 Cunoaşterea unor noţiuni minime de regulament:paşi,dublu dribling,greşeală personală .
Fotbal:
 Pasă de pe loc la un partener situat la distanţa de 5m.,oblic înainte, deplasare - preluarea
mingii pasate de partener-conducerea mingii-tras la poartă din afara careului (probă
practică)
 Cunoaşterea unor noţiuni minime de regulament:henţ,fault.
PROBE ŞI NORME DE EVALUARE
PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ-LICEU

DISTRIBUIREA PROBELOR DE EVALUARE


SEMESTRUL- I –

Programarea şi evaluarea cuprinde 2 probe atletice şi o probă din dezvoltarea forţei


musculare:

o notă la alergarea de viteză şi o notă la săritura în lungime de pe loc;


o notă la testarea musculaturii a :membrelor inferioare şi superioare sau a
musculaturii abdominale şi a spatelui ;

Nota 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
Sex B. F. B. F. B. F. B. F. B. F. B. F.
Alergare
de viteză- 8,1 9,1 8,0 9,0 7,9 8,9 7,8 8,8 7,7 8,7 7,6 8,6
50m
Săritura în
lungime de
pe loc(m.) 2,10 1,60 2,15 1,65 2,20 1,70 2,25 1,75 2,30 1,80 2,35 1,85

FORŢA SEGMENTARĂ:
 Genoflexiuni cu săritură::din stând cu braţele întinse înainte se execută
genoflexiuni cu săritură.
 Împingeri pe un picior sprijinit pe banca de gimnastică : Din
poziţia stând cu faţa la banca de gimnastică,situată transversal sprijinită de un perete(scară
fixă),cu un picior îndoit sprijinit pe banca de gimnastică.Se execută întinderea (extensia)
completă a piciorului urmată de revenire în poziţie iniţială. După o pauză de revenire,execuţia
se reia cu celălalt picior.Mâinile se ţin pe şolduri. Se înregistrează numărul de execuţii corecte
şi continue,nota acordându-se conform tabelului.
 Ridicarea trunchiului şi a picioarelor (,,briceagul”). Este prevăzut
numai pentru băieţi.Din poziţia culcat,dorsal cu braţele în prelungirea corpului,se realizează
ridicarea simultană a trunchiului şi picioarelor,atingând cu palmele vârfurile picioarelor,după
care se revine în poziţia iniţială.
Se înregistrează numărul de execuţii corecte ţi continue,nota acordându-se
conform tabelului.
 Ridicarea trunchiului din aşezat pe banca de gimnastică
Din poziţia aşezat pe banca de gimnastică,cu palmele la ceafă, cu genunchii îndoiţi la 90 de grade
şi vârfurile picioarelor fixate pe sol/sub scara fixă,trunchiul la orizontală,ridicarea trunchiului ţi
aplecarea acestuia până la atingerea genunchilor cu coatele, după care se revine în poziţia iniţială.
Se înregistrează numărul de execuţii corecte ţi continue,nota acordându-se conform tabelului.
 Ridicarea picioarelor întinse din atârnat la scara fixă:
Proba este prevăzută numai pentru fete. Din poziţia atârnat,palmele apucând a treia şipcă de sus a
scării fixe,se execută ridicarea simultană a ambelor picioare întinse,la nivelul orizontalei(fetele) şi
peste orizontală (băieţii).Se înregistrează numărul de exerciţii corecte şi continue,nota acordându-
se conform tabelului.

Nota 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

Sex B. F. B. F. B. F. B. F. B. F. B. F.
Împingeri
pe un
picior
sprijinit pe - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13
banca de
gimnastică
Ridicarea
trunchiulu
i şi a 4 - 6 8 - 10 - 12 - 14
picioarelor
(briceagul)
Ridicarea
trunchiulu 8 6 10 8 12 10 14 12 16 14 18 16
i din aşezat
pe banca
de
gimnastică
Ridicarea
piciorelor
întinse din - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
atârnat şa
scara fixă
SEMESTRU –II-

Programarea şi evaluarea cuprinde o probă din gimnastică, o probă dintr-o ramură sportivă
şi o probă atletică:
notă la gimnastică acrobatică
o notă joc sportiv:baschet sau fotbal;
notă alergare de rezistenţă;

GIMNASTICĂ
 Ramuri ale gimnasticii prevăzută în programă:
A) Gimnastică acrobatică;
B)Gimnastică ritmică sportivă;
C)Sport aerobic

a) Exerciţiu liber ales la gimnastică acrobatică,alcătuită din următoarele elemente,pentru fete:


 rostogolire înainte şi înapoi din ghemuit în ghemuit;
 rostogolire înainte şi înapoi din depărtat în depărtat;
 stând pe omoplaţi;
 stând pe mâini;
 podul de sus;
b) Exerciţiu liber ales la gimnastică acrobatică,alcătuită din următoarele elemente,pentru băieţi:
 rostogolire înainte şi înapoi din ghemuit în ghemuit;
 rostogolire înainte şi înapoi din depărtat în depărtat;
 stând pe mâini;
 stând pe cap;
 cumpăna pe un picior;

 Elevii care au dobândit un nivel de pregătire şi în alte domenii,pot opta ca în locul


probelor prevăzute la punctele 1-3, să fie evaluaţi pentru programul prezentat cum
ar fi:dans sportiv. Criteriile de apreciere în vederea notării vor fi stabilite de
profesor.

Nota 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

Sex B. F. B. F. B. F. B. F. B. F. B. F.

Aruncarea 17,5 16,5 18,0 17,0 18,5 17,5 19,0 18,0 19,5 18,5 20,0 19,0
greutăţii
Alergare
de 3,55 4,15 3,50 4,10 3,45 4,05 3,40 4,00 3,35 3,50 3,30 3,45
rezistenţă
600m-F
800m-B
Jocuri sportive:
 Proba de evaluare constă în capacitatea de a practica în condiţii regulamentare un
joc sportiv în care a fost instruit,pe baza opţiunii peronale. În acordarea
notei,profesorul va aprecia participarea activă în fazele de atac şi de
apărare,aplicarea procedeelor tehnice şi tactice individuale şi colective şi încadrarea
în prevederile regulamentului jocului respectiv. De asemenea elevii vor avea
obligaţia de a executa o structură tehnică.

Baschet:deplasare laterală în poziţie fundamentală medie pe linia de aruncări libere(3


paşi lateral dreapta),culegerea mingii aflată pe sol în apropierea centrului liniei de aruncări
libere,pasă prin procedeu la alegere către un partener aflat pe linia de centru a terenului,alergare
de viteză,prindere,oprire,dribling în viteză,aruncare la coş prin procedeu preferat. Se acordă două
încercări.

Fotbal:conducerea mingii printre 5 jaloane(primul ajutor se află pe linia de fund a


terenului de handbal),situate la distanţă de 3 m. unul faţă de celălalt,pasă prin procedeu preferat
către un partener situat pe linia de centru a terenului,alergare în viteză,preluarea mingii prin
procedeu preferat şi şut la poartă din afara semicercului de 6m. prin procedeul preferat. Se acordă
două încercări.
SISTEMUL DE EVALUARE PENTRU CLASELE

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI


SEMESTRUL –I-

Programarea şi evaluarea cuprinde 2 probe atletice şi 2 probe din dezvoltarea forţei


musculare:

o notă la alergarea de viteză şi o notă la săritura în lungime de pe loc;


o notă la testarea musculaturii a membrelor inferioare şi superioare sau a
musculaturii abdominale şi a spatelui ;

Nota 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
Sex B. F. B. F. B. F. B. F. B. F. B. F.
Alerg 8,0 9,0 7,9 8,9 7,8 8,8 7,7 8,7 7,6 8,6 7,5 8,5
are XI
de 7,9 8,9 7,8 8,8 7,7 8,7 7,6 8,6 7,5 8,5 7,4 8,4
viteză
-50m XII
Sărit
ura XI 2,15 1,65 2,20 1,70 2,25 1,75 2,30 1,80 2,35 1,85 2,40 1,90
în
lungi
me de 2,20 1,70 2,25 1,75 2,30 1,80 2,35 1,85 2,40 1,90 2,45 1,95
pe
loc(m XII
.)

Forţa segmentară

1. Ridicarea trunchiului şi a picioarelor (,,briceagul”). Este prevăzut


numai pentru băieţi. Din poziţia culcat,dorsal cu braţele în prelungirea corpului,se realizează
ridicarea simultană a trunchiului ţi picioarelor,atingând cu palmele vârfurile
picioarelor,după care se revine în poziţia iniţială.
Se înregistrează numărul de execuţii corecte ţi continue,nota acordându-se
conform tabelului.

2. Extensia trunchiului cu răsucire alternativă din culcat


facial,pe banca de gimnastică-fetele şi pe ladă băieţii :din
poziţia culcat facial cu bazinul sprijinit pe banca de gimnastică, situată transversal, cu
palmele la ceafă şi picioarele fixate în scara fixă la nivelul orizontalei. Din această poziţie se
execută coborârea trunchiului până la nivelul solului,urmată de extensia maximă a acestuia
peste nivelul orizontalei,cu răsucirea alternativă stânga-dreapta. Băieţii execută această
probă din poziţia culcat facial cu bazinul sprijinit pe lada de gimnastică dispusă
transversal,picioarele fixate în scara fixă la orizontală. Se execută coborârea trunchiului la
nivelul lăzii,urmată de extensia maximă,peste nivelul orizontalei,concomitent cu răsucirea
amplă,alternativ dreapta-stânga . Atât la fete ,cât şi la băieţi se înregistrează numărul de
execuţii corecte şi continue,nota acordându-se conform prevederilor din tabel.

3. Flotări:din sprijin culcat înainte,îndoirea şi întinderea completă a braţelor ,menţinând


permanent corpul întins .Se înregistrează numărul de execuţii corecte şi continue ,nota
acordându-se conform tabelului.

4. Sărituri la coardă contratimp(sec.)- fete:se execută sărituri succesive


cu desprindere de pe ambele picioare,pe loc. Se evaluează timpul de execuţie continuă,nota
acordându-se conform tabelului.

5. Ridicarea trunchiului din culcat dorsal cu picioarele


sprijinite pe bancă/scară fixă(fete):din culcat dorsal ,cu palmele la
ceafă,cu picioarele întinse,sprijinite cu călcâiele pe două bănci suprapuse sau la o înălţime
echivalentă la scara fixă, ridicarea trunchiului până la atingerea genunchilor cu coatele. Se
înregistrează numărul de execuţii corecte şi continue,nota acordându-se conform
prevederilor din tabel.

6. Îndoirea şi întinderea unui picior cu sprijin la scara fixă: din


poziţia stând cu o latură a corpului spre scara fixă ,apucând cu palma la nivelul şoldului,cu
piciorul din exterior ridicat.Se execută îndoirea şi întinderea completă a piciorului de
sprijin.Se înregistrează numărul de execuţii corecte ţi continue,pe un picior,iar după o pauză
se reia execuţi cu celălalt picior.Se acordă o notă medie dintre notele acordate pentru
numărul de execuţii cu fiecare picior,conform prevederilor din tabel.

7. Cris - cros (vizează rezistenţa la eforturi variabile):proba se desfăşoară pe terenul de


handbal pe care elevul realizează o alergare ,cu schimbări de direcţie respectiv:
 De la linia de fund ,la semicercul de 6m.cu revenire la linia de fund;
 De la linia de fund, la semicercul de 9m.cu revenire la linia de fund;
 De la linia de fund,la linia de centru,cu revenire la linia de plecare;
 De la linia de fund, la semicercul de 9m. din cealaltă jumătate de tren şi revenire la
linia de plecare;
 De la linia de fund ,la semicercul de 6m. din cealaltă jumătate de teren şi revenire la
linia de plecare;
 De la linia de fund la linia de fund de la cealaltă poartă şi revenire la linia de plecare;
În cazul unui teren de handbal regulamentar în lungime de 40-44 m.,elevii trebuie să alerge
continuu cu schimbări de direcţie,respectiv 294m.(băieţi) şi 210 m. (fetele care vor
desfăşura proba numai până la semicercul de 6m. din terenul opus liniei de plecare).Se
înregistrează timpul realizat de către fiecare elev , scala de notare fiind cea din tabel.
Nota 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
Sex B. F. B. F. B. F. B. F. B. F. B. F.
1. XI 5 - 6 - 7 - 10 - 12 - 15 -

XII 6 - 7 - 8 - 10 - 13 - 16 -
2. XI 8 8 10 10 12 12 14 14 16 15 18 16
XII 9 9 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18
3. XI 8 6 9 7 10 8 12 9 14 10 16 11
XII 9 7 10 8 11 9 13 10 15 11 17 12
4. XI - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
XII - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
5. XI - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
XII - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
6. XI 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8
XII 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 12 9
7. XI 1,1 1,15 1,13 1,13 1,11 1,11 1,09 1,09 1,07 1,07 1,05 1,05
5
XII 1,1 1,14 1,12 1,12 1,10 1,10 1,08 1,08 1,06 1,06 1,04 1,04
4

SEMESTRUL –II-

Programarea şi evaluarea cuprinde 2 probe atletice şi o probă dintr-o ramură sportivă:


o nota din gimnastică ;
o notă joc sportiv:baschet sau fotbal;
notă alergare de rezistenţă;

Nota 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

Sex B. F. B. F. B. F. B. F. B. F. B. F.

Arunca 18,5 17,5 19,0 18,0 19,5 18,5 20,0 19,0 20,5 19,5 21,0 20,0
rea XI
greutăţ XII 19,0 18,0 19,5 18,5 20,0 19,0 20,5 19,5 21,0 20,0 21,5 20,5
ii
Alerga XI 3,50 4,10 3,45 4,05 3,40 4,00 3,35 3,55 3,30 3,50 3,25 3,45
re de
reziste XII 3,45 4,05 3,40 4,00 3,35 3,55 3,30 3,50 3,25 3,45 3,20 3,40
nţă
800m-F
1000m-
B
GIMNASTICĂ:

A) Gimnastică acrobatică;
B) Gimnastică ritmică sportivă;
C) Sport aerobic,

A) Exerciţiu liber ales la gimnastică acrobatică în care elevii optează pentru susţinerea acestei
probe vor concepe şi pregăti un exerciţiu conţinând următoarele elemente acrobatice:
 rostogolire înainte din ghemuit în depărtat;(B. şi F.)
 rostogolire înapoi din depărtat în depărtat; (B.şi F.)
 stând pe omoplaţi 3 sec.; (B.şi F.)
 stând pe mâini 3 sec. (B.şi F.)
 podul de sus 3 sec; (B.şi F.)
 cumpăna pe un picior 3 sec (B.şi F.)
B)Gimnastică ritmică sportivă-exerciţiu liber ales:se aplică prevederilor de la punctul ,,a”
C)Sport aerobic-exerciţiu liber ales:se aplică prevederilor de la punctul,,a”

Jocuri sportive:
Proba de evaluare constă în capacitatea de a practica în condiţii regulamentare un joc sportiv
în care a fost instruit,pe baza opţiunii personale . În acordarea notei,profesorul va aprecia
participarea activă în fazele de atac şi de apărare,aplicarea procedeelor tehnice şi tactice
individuale şi colective şi încadrarea în prevederile regulamentului jocului respectiv. De asemenea
elevii vor avea obligaţia de a executa o structură tehnică.
Baschet:deplasare laterală în poziţie fundamentală medie pe linia de aruncări libere(3
paşi lateral dreapta),culegerea mingii aflată pe sol în apropierea centrului liniei de aruncări
libere,pasă prin procedeu la alegere către un partener aflat pe linia de centru a terenului,alergare
de viteză,prindere,oprire,dribling în viteză,aruncare la coş prin procedeu preferat. Se acordă două
încercări.
Fotbal:conducerea mingii printre 5 jaloane(primul ajutor se află pe linia de fund a
terenului de handbal),situate la distanţă de 3 m. unul faţă de celălalt,pasă prin procedeu preferat
către un partener situat pe linia de centru a terenului,alergare în viteză,preluarea mingii prin
procedeu preferat şi şut la poartă din afara semicercului de 6m. prin procedeu preferat. Se acordă
două încercări.