Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învățământ: Schemă corporală și lateralitate

Data: 18.10.2018
Clasa: a VI-a C/D
Propunător: profesor Ion Felicia
Aria Curriculara:Terapie Educațională Complexă și Integrată
Terapia: Formarea Autonomiei Personale
Tema: „Colorez cum îmi place”
Tipul activității: Structurarea și organizarea cunoștințelor

Obiective cadru:
Stimularea disponibilităților psiho-individuale în vederea formării unor
comportamente individuale de bază.

Obiective operaționale:

 Cognitive
O1 - să indice părți ale corpului uman;
O2 - să indice părul la sine, colegi, păpuși;
O3 - să recunoască și denumească obiecte folosite pentru păstrarea curățeniei
părului;
O4 - să recunoască obiecte de îngrijire a părului;
 Afective
O5 – să manifeste interes pentru activitatea desfășurată;
 Psihomotorii
O6 – dezvoltarea spiritului de observaţie şi coordonarea mişcărilor oculo-motorii;
O7 – să păstreze o postură adecvată la masa de lucru.

Strategii didactice:
a) Metode și procedee: conversația, observarea, exercițiul, explicația, demonstrația.
b.) Materiale (mijloace): imagini cu corpul uman, obiecte igienă a părului, fișe de lucru, culori,
coli A4, instrumente de scris/colorat, păpuși

Forme de organizare: Frontal -Individual


Durata: 50 minute
Bibliografie:
- „Programa şcolară de terapie educaţională complexă şi integrată” cls. I-VIII, Bucureşti,
- „Terapie Educațională Complexă și Integrată”-Ghid pentru învățătorii și profesorii educatori
din școlile speciale (deficienta mintală) – Editura Tehnopress, Iași, 2005.
Nr. Secventele Timp Ob. Conținutul instructiv-educativ Metode și Mijloace de Modalități
Crt. activitatii operaț. procedee învăţământ de evaluare

1. Momentul O7 Pregătirea materialului necesar activității și asigurarea


Organizatoric 2’ unui climat psiho-afectiv propice desfășurării activității.
Conversația

Prezentarea unui cântecel - „Părțile corpului” Imitație


2. Captarea 5’ O1 Dupa ascultarea cântecelului, se cere elevilor să Telefon
Atentței O5 numească/ să indice părțile corpului amintite în cântec. pentru
O6 Se folosesc mâinile pentru a susține cântecelul, prin cântecel
bătăi din palme.

3. Anunțarea Se anunță titlul lecției: „Păr frumos colorat” și


temei și activitățile desfășurate conform obiectivelor Aprecieri
motivarea 8’ operaționale propuse. Explicația verbale
copiilor pentru Se reamintește elevilor și de regulile de igienă ale
activitate O7 părului. În acest context se prezintă obiectele de îngrijire
O5 ale părului. De asemenea se discută despre
întrebuințarea acestora și modul de folosire.

Imagini cu
obiecte și
4. Desfășurarea 30’ a) Intuirea de imagini – recunoașterea obiectelor și a Conversația acțiuni pentru
activității acțiunilor îngrijirea
Profesorul va prezenta imagini cu obiecte și acțiuni cu părului
O2 privire la îngrijirea părului și se vor discuta. Explicația
O3  Ce face copilul?
 Voi vă spălați părul?
 Cu ce spălăm părul? Obiecte de
Etc. Demonstratia îngrijire
personală
O4 b) Jocul didactic – „Arată-mi părul”
Se prezinta elevilor mai multe obiecte de igienă Jocul didactic
personală, iar ei vor alege pe cele potrivite pentru păr.
Nr. Secventele Timp Ob. Conținutul instructiv-educativ Metode și Mijloace de Modalități
Crt. activitatii operaț. procedee învăţământ de evaluare

c) Fișă de lucru „Colorează părul” Fișă de lucru


O6 Elevii primesc fișă de lucru, iar aceștia vor colora părul Aprecieri
5. Evaluarea O5 copilului. verbale

Stimulente
5’ Se fac aprecieri individuale și globale asupra modului în
care au participat elevii la activitate.