Sunteți pe pagina 1din 1

Indicii demografici în raionul Anenii Noi pe anii 2007* şi 2008**

Date preliminare
Date pe Republică Date pe raioane Date pe raionul Anenii Noi
12 luni 12 luni 12 luni
2007 2008 2007 2008 2007 2008
Populaţia în mii 3576,90 3576,90 2646,60 2646,60 83,15 83,15
abs. 37973 39020 29087 27354 914 950
Natalitatea la 1000
loc. 10,6 10,9 11,0 10,3 11,0 11,4
abs. 43050 41948 34956 33841 969 1015
Mortalitatea la 1000
loc. 12,0 11,7 13,2 12,8 11,7 12,2
abs. -5077 -2928 -5869 -6487 -55 -65
Spor natural la 1000
loc. -1,4 -0,8 -2,2 -2,5 -0,7 -0,8
Mortalitatea abs. 428 473 357 265 12 10
la 1000
infantilă născ. vii 11,3 12,1 12,3 9,7 13,3 10,5
Mortalitatea abs. 392 540 319 200 10 4
la 1000
perinatală născ. tot. 10,3 13,7 10,9 7,3 10,9 4,2
Mortalitatea abs. 193 242 161 67 4 2
neonatală la 1000
născ. vii 5,1 6,2 5,5 2,4 4,4 2,1
precoce
abs. 6 15 5 13 - -
Mortalitatea
la 100000
maternă născ. vii 15,8 38,4 17,2 47,5 - -
*2007 –după locul de trai
**2008 –după locul înregistrării

Director general M. Ciocanu

Centrul Naţional de Management în Sănătate