Sunteți pe pagina 1din 1

Anunţ public privind emiterea acordului de

mediu

APM Giurgiu anunţă publicul interesat asupra luării


deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Elaborare studiu de fezabilitate pentru înființare parc
industrial pe terenul intravilan cu suprafața de 589 131
mp”, propus a fi amplasat în comuna Joița, sat Bâcu, T50/51,
62P299, 281/299, 507/98, NC 35026, jud. Giurgiu, titular
S.C. EMAG LOGISTICA S.R.L., cu sediul în Voluntari, șos.
București Noi, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, clădirea A
(Windsor), etaj 4, jud. Ilfov.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante
pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM
Giurgiu, în zilele de luni - joi între orele 9,00-14,00 și vineri
între orele 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de
internet: http://apmgr.anpm.ro
Observaţiile/comentariile publicului se primesc la
sediul APM Giurgiu în termen de 5 zile de la data afişării
anunţului pe site.

Data afisarii,

27.02.2018