Sunteți pe pagina 1din 1

Test - 1 Test - 2

I. Alegeti răspunsul corect. 0,25 x 8 = 2 puncte I. Alegeti răspunsul corect. 0,25 x 8 = 2 puncte
1. Senzatiile fac parte din categoria: 1. Care dintre urmatoarele procese psihice opereaza cu
a. Proceselor psihice cognitive imagini primare?
b. Insusirilor psihice de personalitate e. Senzatia si perceptia
c. Proceselor psihice affective f. Senzatia si reprezentarea
d. Proceselor psihice volitive g. Perceptia si reprezentarea
2. Insusirea senzatiilor de a fi insotite de trairi afective h. Reprezentarea si memoria
positive sau negative se numeste: 2. Perceptiile fac parte din categoria:
a. Caracter constient e. Proceselor psihice cognitive
b. Tonalitate afectiva f. Insusirilor psihice de personalitate
c. Valoare informationala g. Proceselor psihice affective
d. Calitate h. Proceselor psihice volitive
3. Urmatoarele senzatii sunt exteroceptive: 3. Insusirea senzatiilor de a fi insotite de trairi afective
a. Auditive, olfactice, tactile , proprioceptive positive sau negative se numeste:
b. Vizuale, gustative, de echilibru, organice e. Caracter constient
c. Vizuale, auditive, cutanate, termice f. Tonalitate afectiva
d. Auditive, chinestezice, tactile, organice g. Valoare informationala
4. Care dintre urmatoarele procese psihice opereaza cu h. Calitate
imagini primare? 4. Imaginea perceptivă:
a. Senzatia si perceptia e. Se formeaza numai in prezenta stimului
b. Senzatia si reprezentarea f. Se poate forma, in anumite conditii, si in absenta
c. Perceptia si reprezentarea stimulului
d. Reprezentarea si memoria g. Este saraca in continut in continut, deoarece reflecta
5. Imaginile primare: numai insusirile mai putin importante
a. Presupun actiunea directa a stimulilor asupra h. Este o imagine secundară
analizatorilor 5. Urmatoarele senzatii sunt exteroceptive:
b. Au caracter unitar, dar schematic e. Auditive, olfactice, tactile , proprioceptive
c. Sunt specifice tuturor proceselor senzoriale f. Vizuale, gustative, de echilibru, organice
d. Nu sunt simple urme ale perceptiei g. Vizuale, auditive, cutanate, termice
6. Imaginea perceptivă: h. Auditive, chinestezice, tactile, organice
a. Se formeaza numai in prezenta stimului 6. Imaginile primare:
b. Se poate forma, in anumite conditii, si in absenta e. Presupun actiunea directa a stimulilor asupra
stimulului analizatorilor
c. Este saraca in continut in continut, deoarece reflecta f. Au caracter unitar, dar schematic
numai insusirile mai putin importante g. Sunt specifice tuturor proceselor senzoriale
d. Este o imagine secundară h. Nu sunt simple urme ale perceptiei
7. Spre deosebire de percepția unui obiect, reprezentarea 7. Spre deosebire de percepția unui obiect, reprezentarea
lui se face: lui se face:
a. Fara redarea relatiilor spatio-temporale e. Fara redarea relatiilor spatio-temporale
b. Cu redarea relatiilor spatio-temporale f. Cu redarea relatiilor spatio-temporale
c. Intotdeauna aici si acum g. Intotdeauna aici si acum
d. Redand doar insusirile care pot fi percepute din h. Redand doar insusirile care pot fi percepute din
pozitia pe care o avem fata de obiect pozitia pe care o avem fata de obiect
8. Care dintre următoarele procese cognitive senzotiale 8. Care dintre următoarele procese cognitive senzotiale
opereaza cu imagini secundare? opereaza cu imagini secundare?
a. Senzatia e. Senzatia
b. Perceptia f. Perceptia
c. Reprezentarea g. Reprezentarea
d. Observatia h. Observatia
II. Prezentati cel putin 2 asemanari intre senzatii si II. Prezentati cel putin 2 asemanari intre senzatii si
perceptii. 2 p perceptii. 2p
III. Oferiti 3 exemple de senzatii exteroceptive. 1p III. Oferiti 3 exemple de senzatii interoceptive. 1p
IV. Definiti senzatia. 1p IV. Definiti senzatia. 1p
V. Prezentati importanta proceselor psihice senzoriale V. Prezentati importanta proceselor psihice senzoriale
in dezvoltarea normala a psihicului uman. 1p in dezvoltarea normala a psihicului uman. 1p
VI. Oferiti un exemplu prin care sa evidentiati legea VI. Oferiti un exemplu prin care sa evidentiati legea
adaptarii senzoriale. 1p constantei perceptive. 1p
VII. Clasificati senzatiile. 1p VII. Clasificati senzatiile. 1p
1 pct din oficiu
1 pct din oficiu