Sunteți pe pagina 1din 1

Test – nr.1 Test – nr.

2
1. Definiti cultura. 0,5p 1. Definiți socializarea. 0,5p
2. Ce implică socializarea? 1p 2. Care sunt formele socializării? 1p
3. Asociati corect următorii termeni: (0,5 x 3. Asociați corect termenii: (0,5 x 3=1,5p)
3= 1,5p)
a. primara 1. Relatiile copilului cu egalii săi a. Educatia formala 1. Grup de prieteni
b. secundara 2. Cei 7 ani de acasa b. Educația informala 2. Excursii
c. continua 3. Pana la 50 de ani c. Educatia non-formală 3. Unitate de
4. a adultului, pe tot parcursul vietii invatamant 4.Educație post-formală

4. Prezentati valorile și limba, ca elemente


ale culturii. De ce sunt considerate astfel? (0,5 x2 4.Prezentați normele și limba, ca elemente ale
= 1p) culturii. De ce sunt considerate astfel? (0,5 x 2=
5. Adevarat sau fals? (0,25p x 6 = 1,5 p) 1p)

a. Vecinii sunt considerati factori ai socializarii 5. Adevarat sau fals? (0,25p x 6 = 1,5p)

b. Prin termenul de moravuri se intelege a. Scoala reprezinta un agent de socializare.


transmiterea mostenirii de la o generatie la alta. b. Prin socializare se formeaza personalitatea umana.
c. Gesturile nu sunt considerate simboluri. c. Culorile sunt considerate simboluri.
d. Educatia informală se realizează în grupul de d. Educatia formala se realizează în grupul de prieteni.
prieteni.
e. Moneda nu este un element al culturii.
e. Limba nu este un element al culturii.
f. Normele formale sunt cunoscute de societate si sunt
f. Educația non-formala se realizează doar in cadru nescrise
institutional. 6. Prezentati functia de socializare a culturii. 1p
6. Care este diferenta dintre norme formale și 7. Prezentați rolul familiei în procesul de
norme informale? Exemplificati. 1p socializare. 1p
7. Prezentati rolul școlii in procesul de 8. 8. În aproximativ 15-20 de randuri
socializare. 1p demonstrate importanta socializarii în procesul
8. În aproximativ 15-20 de randuri demonstrate dezvoltarii caracteristicilor definitorii fiintelor
importanta socializarii în procesul dezvoltarii umane făcând apel la cazurile de “copii
caracteristicilor definitorii fiintelor umane sălbatici”. 1,5 p
făcând apel la cazurile de “copii sălbatici”. 1,5 p

+ 1 p din oficiu

+ 1p din oficiu