Sunteți pe pagina 1din 3

ANALIZA CONTULUI DE REZULTATE

Obiective:
- Înţelegerea principiilor ce stau la baza întocmirii contului de rezultate,
- Cunoaşterea şi înţelegerea rolului soldurilor intermediare de gestiune ,
- Cunoaşterea CAF

Analiza pe baza contului de rezultate reprezinta o analiză asupra performanţelor financiare ale unei
întreprinderi. Performanta este interpretata diferit de catre utilizatori:
- managerii sunt concentrati asupra performantei globale;
- investitorii actuali si potentiali sunt interesati de rentabilitatea investitiilor lor;
- salariatii interesati de stabilitatea si rentabilitatea intreprinderii;
- creditorii de solvabilitatea intreprinderii;
- partenerii comerciali de stabilitatea intreprinderii.
Contul de profit şi pierdere reflectă fluxurile de venituri şi cheltuieli, de la începutul pâna la sfârşitul
exerciţiului financiar , el sintetizează veniturile şi cheltuielile rezultate din cele trei activităţi ale unei
întreprinderi: de exploatare, financiară şi extraordinară. Contul de rezultate, conform reglementărilor din
România, cuprinde următoarele elemente:
I. Venituri din exploatare (venituri din vânzări,
II. Cheltuieli din exploatare
III. Rezultatul din exploatare (I-II)
IV. Venituri financiare
V. Cheltuieli financiare
VI. Rezultatul financiar (IV-V)
VII. Rezultatul curent (I+IV-II-V)
VIII. Venituri extraordinare
IX. Cheltuieli extraordinare
X. Rezultatul extraordinare (VIII-IX)
XI. Venituri totale (I+IV+VIII)
XII. Cheltuieli totale (II+V+IX)
XIII. Rezultatul brut (XI-XII)
XIV. Impozitul pe profit
XV. Rezultatul net al exercitiului financiar

Profitul contabil nu trebuie confundat cu trezoreria intreprinderii. Pornind de la elementele contului


se pot evidenţia palierele importante în formarea rezultatului brut, fiecare dintre aceste rezultate parţiale
fiind importante pentru decident deoarece, cunoscând fiecare parte componentă , poate lua decizii care să
influenţeze în sensul creşterii sau diminuării acelor componente ce-i oferă posibilitatea creşterii valorii
firmei.

Solduri intermediare de gestiune Importanţa


1) Marja comerciala = Venituri din vânzarea Valoarea adăugată reprezintă creşterea de valoare
mărfurilor – Costul mărfurilor vândute rezultată în urma utilizării factorilor de producţie,
este folosită pentru a remunera participanţii la
2) Valoarea adăugată = Marja comerciala + activitatea firmei: salariaţi, acţionari, creditori,
Producţia vândută + Venituri din producţia statul , întreprinderea.
stocată+ productia vanduta– Consumuri externe

3) Excedent brut de exploatare: Excedentul brut de exploatare reprezintă


acumularea brută din activitatea de exploatare (
EBE = Valoarea adăugată + Venituri din subvenţii amortizarea şi provizioanele nu sunt cheltuieli
de exploatare – Cheltuieli cu impozite şi taxe – plătibile, ele vor influenţa rezultatul exploatării).
Cheltuieli cu personalul

4) Rezultatul exploatării = Venituri din exploatare – Profitul din exploatare exprimă rentabilitatea
Cheltuieli de exploatare = EBE + ajustări –alte activităţii de exploatare, în mărime absolută, prin
cheltuieli de exploatre+alte venituri de exploatare diferenţa dintre veniturile de exploatare şi totalul
cheltuielilor

5) Rezultat curent = Rezultat de exploatare +


Venituri financiare – Cheltuieli financiare

6) Rezultat net = Rezultat brut – Impozit pe profit Profitul net exprimă marimea absolută (după
achitarea impozitului către stat) cu care pot fi
remuneraţi acţionarii pentru capitalurile proprii
investite.

Atenţie la diferenţa între Profitul contabil (brut) şi profitul impozabil (este baza de calcul a
impozitului pe profit).
De o importanţa deosebită este determinarea capacităţii de autofinanţare (CAF) deoarecereprezintă
potenţialul financiar de dezvoltare al întreprinderii. CAF este formată din sursa financiară generată de
activitatea firmei după deducerea tuturor cheltuielilor plătibile, scadente până la încheierea exerciţiului
financiar analizat.
Utilitatea contului de profit şi pierdere:
- Am obţinut cifra de afaceri propusă?
- Am controlat cheltuielile operaţionale?
- Am obţinut profitul dorit?
Atenţie! Contul de profit şi pierdere nu ne oferă informaţii cu privire la situaţia numerarului.

S-ar putea să vă placă și