Sunteți pe pagina 1din 17

APLICAŢII FONETICĂ şi

FONOLOGIE
Limba română contemporană

1 lect.univ.dr. Anca PETRESCU *


AUTOEVALUARE
Nr.item Răspuns dat Răspuns corect

TOTAL PUNCTE

2 *
lect.univ.dr. Anca PETRESCU
TEST FONETICĂ şi FONOLOGIE
1. Câte litere, câte sunete şi ce fel de sunete sunt în cuvintele
gestionar şi iaurgiu:

a) 9 litere şi 8 sunete: 3V+5C+1SV+1 literă ajutătoare; 7 litere şi 6


sunete: 4V+2C+1 literă ajutătoare;
b) 9 litere şi 9 sunete: 4V+5C+1 lit.ajut.; 7 litere şi 7 sunete:
3V+2C+2SV+1 lit.ajut.;
c) 9 litere şi 8 sunete: 3V+4C+1SV+1 lit.ajut.; 7 litere şi 6
sunete: 3V+2C+1SV+1 lit.ajut.

3 lect.univ.dr. Anca PETRESCU *


TEST FONETICĂ şi FONOLOGIE

2. Valorile literei i în cuvintele : Ici iarba creşte în orice


condiţii, sunt, în ordine:

a. V, V, SV, V, V, SV, V;
b. V, lit. ajut., SV, V, V, SV, V
c. V, lit.ajut., SV, I scurt, V,V, SV.

4 lect.univ.dr. Anca PETRESCU *


TEST FONETICĂ şi FONOLOGIE

3. Litera e notează o semivocală în toate cuvintele din seria:

a. teamă, poliţie, baie, ocean;


b. ceară, prietenie, teamă, plăcea;
c. cafea, doljean, ne-a dat, teamă.

5 lect.univ.dr. Anca PETRESCU *


TEST FONETICĂ şi FONOLOGIE

4. Cuvântul chercheliţi conţine:

a. 3V, 5C, 1 i scurt, 2 lit.ajutătoare;


b. 3V, 5C, 1 i scurt, 4 lit.ajut.;
c. 4V, 6C, 4 lit.ajut..

6 lect.univ.dr. Anca PETRESCU *


TEST FONETICĂ şi FONOLOGIE

5. Grupul de litere ge, gi are valoarea unui singur sunet în


cuvintele:

a. genunchi, degerat, ninge;


b. geantă, geam, geamantan;
c. ager, gem, gelatină.

7 lect.univ.dr. Anca PETRESCU *


TEST FONETICĂ şi FONOLOGIE
6. Cuvintele sextet şi exact conţin:

a. 2V+4C; 2V+3C;
b. 1V+1SV+4C; 1V+1SV+3C;
c. 2V+5C; 2V+4C.

8 lect.univ.dr. Anca PETRESCU *


TEST FONETICĂ şi FONOLOGIE
7. Indicaţi seria în care sunetul x se pronunţă cs, având în
vedere pronunţarea corectă a cuvintelor:

a. explicaţie, exhaustiv, extragere, existent;


b. exprimare, plexiglas, exuberant, maxim;
c. exasperare, exclamaţie, exacerbare, excava.

9 lect.univ.dr. Anca PETRESCU *


TEST FONETICĂ şi FONOLOGIE

8. Precizaţi numărul sunetelor din cuvintele: gheară, mixte,


ceas:

a. 5 + 5 + 4;
b. 4 + 6 + 3;
c. 6 + 6 + 4.

10 lect.univ.dr. Anca PETRESCU *


TEST FONETICĂ şi FONOLOGIE

9. În cuvintele circulaţie, face, aici, licean, există în ordine:

a. 5V, 2V, 2V, 3V;


b. 4V şi 1SV, 2V, 3V, 2V şi 1SV;
c. 5V, 1V şi 1SV, 2V şi 1SV, 3V.

11 lect.univ.dr. Anca PETRESCU *


TEST FONETICĂ şi FONOLOGIE
10. Câţi diftongi sunt în enunţul: Eu făcui doi cercei din
ghiocei şi voi mai face.

a. 6 diftongi;
b. 7 diftongi;
c. 8 diftongi.

12 lect.univ.dr. Anca PETRESCU *


TEST FONETICĂ şi FONOLOGIE
11. Literele repetate notează un diftong în toate cuvintele din
seria:

a. alcool, perpetuu, conştiinţă, alee;


b. plămânii, atleţii, prietenii, papucii, fiică;
c. a înmii, ideii, alee, asiduu, ii.

13 lect.univ.dr. Anca PETRESCU *


TEST FONETICĂ şi FONOLOGIE
12. Marcaţi răspunsul corect pentru următoarea serie de
cuvinte: el, ea, munceau, autocrat, având în vedere normele
lingvistice în vigoare:

a. diftong, diftong, diftong, hiat;


b. D, D, T, hiat;
c. D, T, H, D.

14 lect.univ.dr. Anca PETRESCU *


TEST FONETICĂ şi FONOLOGIE
13. Conţine triftongi ascendenţi (terminaţi în V) seria:

a. leoarcă, creioane, inimioară;


b. ploaie, căruia, aripioară;
c. le-oi (da), aveau, sui.

15 lect.univ.dr. Anca PETRESCU *


TEST FONETICĂ şi FONOLOGIE
14. Fie enunţul: Nu vreau ca vreuna dintre voi, dragile (1)/
dragele (2) mele, să aibă (3)/ să aibe (4) impresia că echipa
cel (5)/ cea (6) mai bine pregătită are victoria asigurată, de
vreme ce în viaţă contează şi norocul. Dintre cuvintele
subliniate sunt corect folosite:

a. numai 1, 4 şi 5;
b. numai 2, 4 şi 6;
c. numai 1, 3 şi 5 .

16 lect.univ.dr. Anca PETRESCU *


AUTOEVALUARE
Nr.item Răspuns dat Răspuns corect
1. b
2. c
3. c
4. b
5. b
6. c
7. b
8. b
9. a
10. a
11. b
12. a
13. a
14. c
17 *
lect.univ.dr. Anca PETRESCU

S-ar putea să vă placă și