Sunteți pe pagina 1din 10

Capitolul 10

1.In cadrul politicii cheltuielilor publice (bugetare) , asigurarea functionarii normale a


institutiilor publice presupune:

a)[ ]optiunea intre finantarea integrala, autofinantaera partiala si autofinantarea integrala;

b)[x] alegerea modalitatilor de gestionare a resurselor financiare ale entitatilor publice;

c)[x ] optimizarea raportului dintre cheltuielile material si cheltuielile de personal;

d)[ ]armonizarea ofertei de utilitati publice cu oferta de utilitati private;

2.In acceptiunea larga (extinsa) conceptul de politica financiara a statului semnifica:

a)[ ]politica cheltuielilor publice;

b)[x ]ansamblul optiunilor privind metodele, mijloacele si institutiile cu caracter financiar


antrenate de procurarea, alocarea si utilizarea resurselor banesti, la diferite nivele de
organizare, inclusiv influentarea activitatii economic-sociale in sensul dorit;

c)[ ]politica financiar-monetara a autoritatilor publice;

d)[ ]fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar;

3.Problematica impozitelor reprezinta o component a:

a)[ ]politicii financiare a statului;

b)[ ]politicii finantelor publice;

c)[ ]politicii bugetare;

d[ x] politicii fiscale;
4.In care din urmatoarele politici de dividend distribuirea profitului catre actionari se face in
functie de obiectivele celorlalte componente ale politicii financiare a intreprinderii:

a)[ ]politica de participare directa;

b)[ x] politica oportunista;

c)[ ]politica de prudenta;

5.Principalele coordonate ale politicii financiare ale resurselor publice sunt:

a)[x ]caile, metodele si instrumentele de realizare a obiectivelor ce trebuie atinse;

b)[x] dimensionarea cheltuielilor publice ;

c)[ ]circumscrierea cheltuielilor locale ale societatii in limita resurselor ce pot fi mobilizate din
interior si exterior;

d)[x] stabilirea destinatiei resurserlor financiare publice;

6.Principalele coordonate ale politicii financiare in domeniul cheltuielilor publice vizeaza:

a)[x] dimensionarea cheltuielilor publice;

b)[x]utilizarea resurselor financiare in conditii de maxima eficienta;

c)[ ]incadrarea cheltuielilor in limitele resurselor mobilizate din interior si exterior;

d)[x]delimitarea obiectivelor ce trebuie atinse prin efectuarea cheltuielilor;

7.Principalele coordonate ale politicii financiare in domeniul resurselor financiare publice


vizeaza:

a)[x] volumul resurselor mobilizate;

b)[x]provenienta resurselor financiare;

c)[x]cerintele de influentare a activitatii economice;


8.In conceptia lui Alain Barrere pentru realizarea justitiei fiscale ca obiectiv al politicii financiare
se impun:

a)[x] scutirea de impozit a partii din venit destinata acoperirii nevoilor vitale ale individului;

b)[x]impozitarea accentuata a surplusului de venituri fata de aceste nevoi;

c)[ ]egalizarea veniturilor ramase indivizilor dupa impozitare;

9.Problematica alocarii capitalului inteprinderii pentru active fizice sau active financiare
reprezinta o coordonata a:

a)politicii de investitii ;

b)politicii de dividend ;

c)politicii de finantare ;

d)politicii de stabilizare sau prudenta (ca varianta a politicii de dividend) ;

10.Emisiunea de moneda si reglarea circulatiei monetare reprezinta o coordonata specifica :

a)politicii bugetare ;

b)politicii financiar-monetare a autoritatilor publice;

c)politicii fiscale;

d)politicii monetare;

e)politicii finantelor publice;

11.La care din urmatoarele variante ale politicii (financiare) de dividend (la nivelul
intreprinderii) marimea dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de
marimea dividendelor repartizate in exercitiul anterior:

a)politica reziduala;
b)politica oportunista;

c)politica de stabilizare;

d)politica de participare directa;

12.Intre coordonatele politicii financiare ale statului se inscriu:

a)neadmiterea depasirii cheltuielilor publice de catre resursele financiare publice mobolizate in


interiorul tarii;

b)corelarea cheltuielilor publice cu volumul resurselor posibile de mobolizat in conditii normale;

c)apelul la extraordinare pentru acoperirea dezechilibrelor;

13.Printre instrumentele operationale de realizare a obiectivelor financiare ale inteprinderii se


regasesc:

a)bugetul activitatii de import-export ;

b)planul general de conturi;

c)titlurile financiare;

d)contul de profit si pierderi ;

14.Optiunile privind nivelul si structura cheltuielilor publice reprezinta coordonate ale :

a)politicii fiscale ;

b)politicii fianciar-monetare a autoritatilor publice ;

c)politicii finantelor publice ;

d)politicii bugetare ;
15.Politica fiscala vizeaza :

a)finantarea deficitului bugetar ;

b)asigurarea echilibrului monetar;

c)stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor;

d)stabilirea destinatiilor si alocarea resurselor financiare publice;

e)asigurarea unui raport optim la cheltuielile materiale si cele de personal la nivelul instituiilor
publice

f)apelul la resurse financiare extraordinare pentru finantarea deficitului bugetar

16.In acceptiune larga (extinsa) conceptul de politica financiara a statului semnifica:

a)politica cheltuielilor publice ;

b)politica financiar-monetara a autoritatilor publice;

c)ansamblul optiunilor privind metodele si institutiile cu caracter financiar antrenate in


procurarea, alocarea si utilizarea, inclusiv modul de folosire al instrumentelor si
tehnicilor financiare pentru influentarea activitatii economice-sociale in sensul dorit;

d)fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar;

17.Strategia financiara se defineste prin:

a)decizii financiare pe termen mediu sau lung;

b)decizii financiare pe termen scurt;

c)decizii financiare referitoare la operatiunile banesti curente;

d)decizii financiare referitoare la obiectivele majore;


18.Decizia cu privire la angajarea de chleltuieli publice virtuale reprez. o coordonata a :

a)politicii fiscale ;

b)politicii bugetare;

c)politicii monetare ;

d)politicii financiare in acceptiune extinsa;

19.Optiunile unei inteprinderi private cu privire la proportiile capitalului propriu si modalitatile


de constituire a acestuia sunt coordoante ale :

a)politicii de investitii;

b)politicii de dividend ;

c)politicii de finantare ;

d)politicii financiar-monetare a autoritalior publice;

20. Optiunile privind sursele si canalele de prelevare a resurselor financiare fiscale reprezinta o
coordonata a :

a)politicii financiare in acceptiune limitativa ;

b)politicii financiare in acceptiune extinsa,larga ;

c)politicii bugetare;

d)politicii fiscale;

21.Optiunile cu privire la dimensiunile si structura cheltuielilor publice se regasesc in:

a)politica fiscala ;
b)politica financiara in acceptiune limitativa;

c)politiva bugetara;

d)politica financiar-monetara a autoritatilor publice;

22.Care din urmatoarele afirmatii in legatura cu notiunea de politica financiara sunt adevarate:

a)in sens larg, are drept componenta politica fiscala, politica monetara, politica bugetara, politica
valutara si politica financiara a firmei;

b)in sens restrans,semnifica politica cheltuielilor publice;

c)in sens larg semnifica politica financiar-monetara a statului;

d)politica financiara este partea integranta a politicii generale, subordonata acesteia in intregime;

23.Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe tremen mediu


si lung reprezinta o coordonata a :

a)politicii financiare si acceptiune restransa;

b)politicii fiscale;

c)politicii bugetare;

d)politicii financiar-monetare a autoritatilor publice;

24.Printre instrumentele functionale de realizare a obiectivelor politicii financiare a inteprinderii


de regasesc:

a)bugetul de capital;

b)actiunile;

c)contul de profit si pierderi;

d)tabloul functiilor financiare;


e)obligatiunile;

25.In acceptiune limitata ( restransa) conceptul de politica financiara semnifica:

a)ansamblul optiunilor privind metodele,mijloacele si institutiile cu caracter financiar antrenate


de procurarea,alocarea si utilizarea resurselor banesti la diferite nivele de organizare
inclusiv influentarea activitatii economico-sociale in sensul dorit;

b)politica financiar-monetara a autoritatilor publice;

c)fenomenele care dau nastere unor sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar;

d)politica finantelor publice;

26.Decizia cu privire la producerea de resurse financiare de la inteprinderile si propietatile


statului de reflecat in:

a)politica financiara in acceptiune larga;

b)politica bugetara;

c)politica fiscala ;

d)politica financiar-monetara a autoritatilor publice;

27.In care din urmatoarele politici de dividend pentru determinarea dividendului de platit
actionarilor in anul ”t” trebuie cunoscuta marimea dividendului acordat in anul “t-1”:

a)politica de stabilizare;

b)politica de prudenta;

c)politica reziduala;

d)politica de participare directa;

28.Acordarea unui dividend constant sau care se modifica cu o rata anuala constanta este
specifica:
a)politicii (de dividend) de participare directa;

b)politicii (de dividend) oportuniste;

c)politicii (de dividend) de stabilizare;

d)politicii (de dividend) prudentiala;

29. Printre instrumentele functionale de realizare a obiectivelor politicii financiare a inteprinderii


de regasesc:

a)titlurile financiare;

b)bugetul activitatii de import-export;

c)planul general de conturi;

d)contul de profit si pierdere;

30.Tactica financiara se defineste prin:

a)decizii financiare pe termen mediu sau lung;

b)decizii financiare pe termen scurt;

c)decizii financiare referitoare la operatiunile banesti curente;

d)decizii financiare referitoare la obiectivele majore;

31.Politica fiscala vizeaza:

a)asigurarea echilibrului monetar;

b)finantarea dificitului bugetar;

c)atenuarea oscilatiilor ciclului economic;


d)stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor;

e)stabilirea destinatiilor si alocarea resurselor financiare publice;

32.Prin politica bugetara se adopta urmatoarele decizii:

a) deciziile cu privire la preocuparea de resurse de trezorerie;

b) deciziile cu privire la finantarea deficitului bugetar prin emisiune(inflationista) de moneda;

c) deciziile cu privire la volumul,structura si destinatia cheltuielilor publice bugetare;

d) deciziile cu privire la veniturile obtinute din exploatarea inteprinderilor si propitatilor


autoritatilor publice;

33.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

a)asigurarea unei eficiente ridicate si utilizarea resurselor financiare publice reprezinta o


coordonata a politicii resurselor financiare publice;

b)favorizarea mentinerii unei economii progresive reprezinta un obiectiv specific al politicii


fiscale;

c)in acceptiune limitativa, conceptul de politica financiare semnifica politica finantelor publice;