Sunteți pe pagina 1din 2

Cadrul normativ pentru organizarea și desfășurarea activităților în anul școlar 2018-2019;

Programe în vigoare – disciplina limba și literatura română


• cls. a V-a și a VI-a: Programa de limba și literatura română, aprobată prin O.M.E.N. nr. 3393/ 28.02.2017;
• cls. a VII-a și a VIII-a: Programa de limba și literatura română, aprobată prin O.M.E.C.I. nr. 5097/09.09.2017;
• cls. a IX-a și a X-a : Programa de limba și literatura română, aprobată prin O.M.E.C.I. nr. 3252/ 13.02.2006;
• cls. a XII-a : Programa de limba și literatura română, aprobată prin O.M.E.C.I. nr. 3410/ 7.03.2006;
• Anexa nr. 1 la O.M.E.N nr. 4437 / 29.08.2014 referitor la aplicarea programelor școlare pentru cultura generală
în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și în învățământul profesional special
• Programe şcolare aplicate în învăţământul profesional la clasa a IX-a
Limba şi literatura română, clasa a IX-a, aprobată prin O.M.E.C.I nr. 5099 / 09.09.2009, cu următoarele observaţii:
1. Se studiază trei grupaje tematice, la alegere: Adolescenţa sau Joc şi joacă; Familia sau Şcoala; Iubirea sau
Scene din viaţa de ieri şi de azi.
2. Se recomandă ca număr minimal: 6 texte la tema aleasă din primul grupaj tematic; 4 texte la tema aleasă din
al doilea grupaj tematic; 1. film la tema aleasă din al treilea grupaj tematic.
• Programe şcolare aplicate în învăţământul profesional la clasa a X-a
Limba şi literatura română, clasa a X-a, aprobată prin O.M.E.C.I nr. 5099 / 09.09.2009, cu următoarele observaţii:
1. În clasa a X-a se studiază minimum 5 texte literare: un basm cult, o nuvelă, 3 romane reprezentative pentru
aspectele esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia.
2. Pentru competenţa generală 2 (Folosirea instrumentelor de analiză tematică, structurală şi stilistică în
receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare) se vor avea în vedere competenţele specifice 2.1 şi 2.4.
• Programe şcolare aplicate în învăţământul profesional la clasa a XI-a
Limba şi literatura română, clasa a X-a, aprobată prin O.M.E.C.I. nr. 5099 / 09.09.2009, cu următoarele observaţii:
1. În clasa a XI-a se studiază minimum 5 texte literare: un text dramatic care să ilustreze comedia ca specie
literară şi 4 texte poetice, care să ilustreze aspecte specifice şi diferite ale genului şi ale evoluţiei acestuia: poezie
epică, poezie lirică; instanţele comunicării în textele poetice; sugestie şi ambiguitate; diversitate prozodică etc.
2. Pentru competenţa generală 2 (Folosirea instrumentelor de analiză tematică, structurală şi stilistică în
receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare) se vor avea în vedere competenţele specifice 2.2, 2.3 şi 2.4.
Cadrul normativ pentru organizarea și desfășurarea activităților în anul școlar 2018-2019

 OMEN nr. 4829/30.08.2018 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal


de stat pentru anul școlar 2019-2020 - publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din
13.09.2018
 OMEN nr. 4813/ 29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru
absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019 - publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.
794 din 17.09.2018
Programa pentru disciplina limba şi literatura română valabilă pentru Evaluarea Naţională
pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019, este cea aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 4.431/2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării
naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015.

 OMEN nr. 4830/30.08.2018 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat


național – 2019 - publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 788 din 13.09.2018
Programa de bacalaureat pentru limba şi literatura română valabilă în
sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2019, este cea
prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind
organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014