Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.3.1.

Proiectarea demersului didactic


Pornind de la argumentele formulate în suportul de curs, identificați avantajele proiectării
demersului didactic pe baza unităţii de învăţare. Indicați, sintetic, pașii pe care îi urmați în
proiectare. (max. 1,5 – 2 pagini)

Unitatea de învăţare este o structură didactică complexă, organizată tematic, supraordonată


lecţiei (acoperă mai multe ore de curs). Din perspectivă pedagogică, lecţia este definită ca
entitate didactică de bază. Prin componentele pe care le include, proiectul unei unităţi de învăţare
oferă o imagine de ansamblu, asupra temei, dar şi asupra fiecărei lecţii/ ore de curs.

Unitatea de învățare- oferă o perspectivă strategică

- oferă o derivare simplă a lecţiilor componente

- oferă atât o imagine de ansamblu (asupra temei) cât şi asupra fiecărei ore
de curs

Descrierea unei „secvenţe de învățare” presupune precizarea cel puţin a următoarelor aspecte:
ce voi face (voi spune, voi întreba etc.)
ce vor face elevii;
ce metodă(e) va (vor) fi folosită(e);
ce material didactic voi utiliza;
modul de instruire preconizat (frontal, individual, pe grupe).

Lecția este -o componentă a unităţii de învăţare (secvenţă subordonată unităţii de învăţare,


acoperă o oră de curs)

-oferă o perspectivă operativă, pe termen scurt

-este componentă structurală (răspunde la întrebarea Cu ce?), funcţională (răspunde la


întrebarea De ce?), operaţională (Cum?) a unităţii de învăţare

Proiectarea demersului didactic pe baza unităţii de învăţare are cel puţin


următoarele avantaje:

- profesorul are o imagine coerentă asupra programei şcolare pe care trebuie să o aplice pe
parcursul unui an şcolar;

- profesorul are o imagine cuprinzătoare asupra fiecărei unităţi de învăţare care valorifică
potenţialul lecţiei prin integrare în unitatea de învăţare ; se schimbă şi relaţia dintre lecţii (relaţia
devine neliniară, lecţiile sunt integrate în diferite secvenţe ale unităţii de învăţare);

- fiind vizat un interval mai mare de timp pentru o temă majoră, profesorul are în mai mare
măsură posibilitatea unor abordări diferențiate, individualizării învățării în raport cu ritmul de
învăţare pe care îl au elevii;
- la nivelul elevilor, învăţarea dobândeşte un plus de coerenţă prin chiar modul în care este
proiectată învăţarea pe termen mediu şi lung;

- proiectul unităţii de învăţare devine un instrument util de lucru pentru profesor, prin depăşirea
unor cerinţe formale.

S-ar putea să vă placă și