Sunteți pe pagina 1din 55

O carte pentru fiecare

Catalog
toamnă-iarnă
2019-2020
Cuprins
CADOURI DE SĂRBĂTOARE - p. 4

MATT ZOLLER SEITZ - Experienţa Oliver Stone


STEVEN JAY SCHNEIDER (coordonator) - 1001 de filme de văzut într-o viaţă
ROBERT ARP (editor general) – 1001 de citate care te inspiră într-o viaţă
PETER BOXALL (coordonator) – 1001 de cărţi de citit într-o viaţă
UMBERTO ECO - Istoria frumuseţii
UMBERTO ECO - Pe umerii giganţilor

BESTSELLER - p. 10

THOMAS HARRIS - Cari Mora


JOHN GRISHAM - Ziua răzbunării
MICHAEL CONNELLY - Tura de noapte
STEVE BERRY - Ultima colonie
HEDDI GOODRICH - Pierduţi în Cartierul Spaniol
SARAH LARK - În umbra arborelui Kauri
MADELINE ALBRIGHT - Fascismul, un avertisment
Ildefonso Falcones - Moştenitorii Pământului

FICŢIUNE ADULŢI - p. 20 Biografie


RAO Clasic Sport
Thriller Enciclopedii. Cărţi ilustrate
Dramă
Ficţiune istorică FICŢIUNE COPII ŞI TINERI - p. 68
Saga Fantasy
Aventuri Aventuri
Literatură contemporană
Romance NONFICŢIUNE COPII ŞI TINERI - p.78
Enciclopedii şi cărţi ilustrate
NONFICŢIUNE ADULŢI - p. 48
Actualitate OFERTA COMPLETĂ - p.90
Istorie recentă
Filosofie. Sociologie. Neuroştiinţă

CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 3


Cadouri
de sărbătoare
CADOURI DE SĂRBĂTOARE CADOURI DE SĂRBĂTOARE

Matt Zoller Seitz 1001 de FILME DE VĂZUT ÎNTR-O VIAŢĂ


EXPERIENŢA OLIVER STONE Ediţie actualizată
Stone însuşi a servit drept ghid pentru
Steven Jay Schneider (coordonator)
această retrospectivă a operei sale care nu
ascunde nimic – o monografie deosebit de Proaspăt revăzută şi actualizată, această
candidă şi de comprehensivă a renumitului nouă ediţie a antologiei cuprinde 500 de
scenarist şi regizor de referinţă în istoria afişe de film originale şi sute de imagini
cinematografiei, în forma unui interviu superbe din filme
oral.
Vândută în peste 1,75 de milioane de
Pe parcursul a cinci ani, regizorul exemplare în toată lumea, în peste treizeci de
premiat cu Oscar Oliver Stone (Midnight limbi, 1001 de filme de văzut într-o viaţă cele-
Express, Scarface, Platoon, JFK, Natural Born brează filme care au transformat arta cinema-
Killers, Snowden) şi autorul de bestselleruri tografică, filme clasice şi de cult din toate tim-
New York Times Matt Zoller Seitz (The purile, care trebuie văzute neapărat, oferind
Wes Anderson Collection) discută, dezbat o comoară de informaţii provocatoare, amu-
şi deconstruiesc cu deosebită candoare zante şi revelatoare despre acestea. Acope-
parcursul vieţii şi controversatei cariere rind peste un secol de cinema de primă mână,
ale lui Stone. acest volum reuneşte unele dintre cele mai
importante titluri din toate ţările şi din toate
genurile, de la filme de acţiune la westernuri,
animaţie, comedie, documentare, musicaluri,
CULTURAL, FILM

CULTURAL, FILM
thrillere, filme noir, scurtmetraje şi filme SF.

„Cartea de film pe care trebuie să o ai... Face cât o şcoală de film în forma unei
cărţi – este distractivă, educativă şi esenţială.“
Flavorwire
„Dă dependenţă să frunzăreşti antologia coordonată de Steven Jay Schneider şi
„...o carte luxoasă pentru măsuţa ta de cafea, plină de imagini şi de reflecţii...“ cuprinde, de asemenea, imagini din filme la cea mai bună calitate.“
Parade online Film Review

„Lucrarea definitivă pe subiectul ei... conţine tot ce-ai putea vrea să afli despre „O plimbare plăcută printre filmele mele favorite din toate timpurile, dar şi o
acest regizor.“ mustrare privind filmele nemaipomenite pe care nu le-am văzut încă...“
AM New York Aubrey Day

„Această carte frumoasă, splendidă este în aceeaşi măsură o lucrare critică


serioasă, pe cât este expresia dragostei de cinema.“
The Miami Herald

DESPRE AUTOR:
Preţ: 190,00 lei Preţ: 129,00 lei
STEVEN JAY SCHNEIDER, un adevărat expert în
Categorie: CĂRŢI Categorie:
DESPRE AUTOR: filme horror, a scris, a vorbit şi a publicat pe larg pe
ILUSTRATE CĂRŢI ILUSTRATE
MATT ZOLLER SEITZ este critic de televiziu- Domeniu de editare: multe teme legate de cinematografie, de la estetică şi Domeniu de editare:
ne pentru New York Magazine şi redactor-şef al we- CULTURAL. FILM psihanaliză la senzaţiile tari oferite de filmele în genul CULTURAL. FILM
bsite-ului RogerEbert.com. Este autorul volumelor Format: SPECIAL slasher. Pentru această antologie a adus împreună peste Format: SPECIAL
The Wes A­ nderson Collection şi The Wes Anderson Collection: Număr de pagini: 480 cincizeci dintre cei mai buni scriitori, critici, profesori, Număr de pagini: 960
The Grand Budapest Hotel. Locuieşte în Brooklyn. ISBN: 978-606-006-048-2 cinefili şi creatori de filme din toată lumea. ISBN: 978-606-006-227-1

6 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 7


CADOURI DE SĂRBĂTOARE CADOURI DE SĂRBĂTOARE

1001 de CITATE Umberto Eco


CARE TE INSPIRĂ ÎNTR-O VIAŢĂ ISTORIA FRUMUSEŢII
Robert Arp (editor general) Cu toate că este ilustrată cu sute de capodopere ale
Această ediţie a seriei de bestselleruri 1001 dă o nouă tuturor timpurilor, aceasta nu este doar o istorie a artei.
viaţă unui vast, dar totuşi accesibil repertoriu de idei, Imaginile, ca şi ampla antologie de texte de la ­Pitagora
din cele mai vechi timpuri până astăzi. 1001 de citate care până în zilele noastre, ne ajută să reconstruim diferi-
te inspiră într-o viaţă este plină de replici spirituale – nu tele idei despre frumuseţe care s-au manifestat şi care
doar poante de un rând (deşi sunt o mulţime dintr-aces- au fost discutate începând cu Grecia antică şi ajungând
tea), dar, de asemenea, epigrame filosofice încărcate de până la noi. Cartea ilustrează modul în care a fost felu-
sens, care ne fac să ne oprim şi să reflectăm pe o seamă rit concepută frumuseţea naturii, a florilor, a animale-
de subiecte profunde. Cu peste 600 de ilustraţii color, lor, a trupului omenesc, a astrelor, a raporturilor mate-
cartea cuprinde mai multe domenii – artă, arhitectură, matice, a luminii, a pietrelor preţioase, a veşmintelor, a
afaceri, ecologie, economie, educaţie, drept, literatură, lui Dumnezeu şi a Diavolului. Chiar dacă au ajuns până
muzică, filosofie, politică, psihologie, religie, ştiinţă şi la noi doar textele filosofilor, ale scriitorilor, ale oame-
tehnologie –, împărtăşind din înţelepciunea unui spec- nilor de ştiinţă, ale misticilor sau ale teologilor, precum
CULTURĂ GENERALĂ

tru larg de personalităţi culturale şi de învăţaţi antici şi mărturiile artiştilor, cu ajutorul acestor documente

CULTURĂ GENERALĂ
şi medievali precum Platon, Sun Tzu şi Rumi, trecând poate fi reconstituit şi felul în care era percepută fru-
prin savanţi ai Renaşterii şi Iluminismului, precum museţea de către cei umili sau marginalizaţi, de către
­Galileo, Goethe şi Newton, până la timpurile moderne, oamenii de rând din toate timpurile. Se poate vedea
Preţ: 129,00 lei Preţ: 129,00 lei cum nu numai de-a lungul a mai multe epoci, ci uneori
Categorie: cu nume precum Nelson Mandela, Andy Warhol, Bill Categorie: NONFICŢIUNE
­Gates, Ellen DeGeneres sau Mark Zuckerberg. şi în cadrul aceleiaşi culturi, diferitele concepte de fru-
NONFICŢIUNE ADULŢI ADULŢI mos au intrat în conflict unele cu altele.
Domeniu de editare: Domeniu de editare:
CULTURAL CULTURĂ GENERALĂ,
Format: SPECIAL 1001 de CĂRŢI ESEURI
Număr de pagini: 960
ISBN: 978-606-8905-21-1 DE CITIT ÎNTR-O VIAŢĂ Format: SPECIAL
Număr de pagini: 440
Peter Boxall (coordonator) ISBN: 978-606-006-251-6

O carte de referinţă, inteligentă şi îndrăzneaţă,


despre romanele şi scriitorii care au stimulat imagi- Umberto Eco
naţia omenirii, au avut impact asupra publicului şi au
marcat momente de cotitură în evoluţia literaturii. O PE UMERII GIGANŢILOR
selecţie eclectică realizată de o echipă internaţională
de scriitori, critici, universitari şi ziarişti care propun Cele 12 texte publicate în acest volum repre-
o nouă abordare a clasicilor şi o reevaluare a ficţiunii zintă prelegeri susţinute de către Umberto Eco
contemporane. Cu peste 600 de fotografii – coperte, în cadrul festivalului La Milanesiana, între anii
pagini de gardă, afişe, ilustraţii şi alte imagini contex- 2001 şi 2015. Acestea au fost prezentate de au-
tuale – 1001 de cărţi de citit într-o viaţă este lectura ide- tor sub formă de lectio magistralis, adesea însoţite
ală pentru pasionaţii de literatură. de ilustraţii. Textele izvorăsc, cel mai adesea, din
temele propuse anual de Milanesiana, pentru ca
apoi să curgă asemenea unui râu de erudiţie, ce
Preţ: 129.00 LEI Preţ: 149,01 lei
Categorie: NONFICŢIUNE cuprinde atât filosofie, cât şi literatură, estetică, Categorie: NONFICŢIUNE ADULŢI
ADULŢI etică şi mass-media. Autorul răstoarnă aforismul Domeniu de editare: CULTURĂ
Domeniu de editare: CULTURAL medieval care dă titlul volumului: „Poate că mi- GENERALĂ. ESEURI
Format: SPECIAL şună deja în umbră giganţi pe care nu-i cunoaş- Format: SPECIAL
Număr de pagini: 960 tem, pregătiţi să se caţăre pe umerii noştri, ai Număr de pagini: 444
ISBN: 978-606-851-608-0 piticilor.“ ISBN: 978-606-006-115-1

8 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 9


Bestseller
BESTSELLER BESTSELLER

Thomas Harris John Grisham


Cari Mora ZIUA RĂZBUNĂRII
De la autorul bestsellerului Tăcerea mieilor
Pete Banning este fiul preferat al oraşu-
lui Clanton – erou decorat în cel de-Al Doi-
lea Război Mondial, exponent al unei fami-
ÎN CREVASELE DINTRE DORINŢELE
lii importante din zonă, fermier de succes,
UNUI BĂRBAT ŞI SUPRAVIEŢUIREA
tată, soţ şi totodată membru de vază al Bi-
UNEI FEMEI PÂNDESC MONŞTRI.
sericii Metodiste. El revine acasă din război,
în orăşelul său natal din Mississippi, şi îl uci-
Un bărbat cu apetituri terifiante, care
de pe predicatorul metodist al comunităţii,
îşi câştigă existenţa înlesnind împlinirea
aparent fără niciun motiv. După ce este con-
fanteziilor violente ale unor oameni bogaţi.
damnat, confruntându-se cu moartea prin
O femeie frumoasă şi aparent vulnerabilă,
spânzurare, respinge oferta guvernatorului
care a fugit de violenţa din ţara ei natală şi
de a-i fi comutată pedeapsa, cu condiţia să
se află la Miami în baza unui nesigur Statut
îşi divulge motivul, şi singura sa declaraţie
de Protecţie Temporară. 500 de kilograme
– în faţa şerifului, a avocaţilor săi, a judecă-
de aur îngropate sub o vilă de închiriat din
torului şi a familiei – rămâne: „Nu am nimic
Miami Beach, care i-a aparţinut nu de mult
de spus“. El pare să nu se teamă de moarte
lui Pablo Escobar. Şi un monstru care pân-
şi e gata să ia cu el în mormânt motivul se-
deşte într-o peşteră, sub casă.
cret al crimei comise.
Cari Mora, cel de-al şaselea roman al lui
Călătoria incitantă prin care ne poar-
Thomas Harris, autorul romanului Tăcerea
tă John Grisham ne duce din junglele din
mieilor şi creatorul lui Hannibal Lecter, re-
Filipine şi din tranşeele războiului până în
prezintă mult aşteptata reîntoarcere a unui
lumea plină de secrete a unui azil de boli
maestru american.
mintale şi în sălile de tribunal în care avo-
caţii încearcă disperaţi să îi salveze viaţa lui
Pete Banning.

„O mostră de Harris vintage, cu multe răsturnări de situaţie şi metode


elegante de a demonstra cât de răi pot fi oamenii răi... Macabru, într-un mod plin
de prospeţime şi distractiv...“
Kirkus Reviews „Misterul unei crime, drama unui proces, o saga de familie… Ziua răzbunării
este argumentul lui Grisham cum că nu este doar un scriitor de thrillere linear.“

THRILLER
THRILLER

„Cari Mora este încântătoare... inteligentă şi dură, marcată de cicatrice USA Today
fizice şi emoţionale, toate acestea transformând-o într-un adversar pe măsura
diverşilor monştri pe care îi întâlneşte.“
New York Times Book Review DESPRE AUTOR:
JOHN GRISHAM este autorul a treizeci de romane,
DESPRE AUTOR: o lucrare de nonficţiune şi şase romane pentru tineret.
THOMAS HARRIS este autorul a cinci romane, Publishers Weekly l-a declarat „romancierul anilor ’90 cu
Preţ: 45,00 lei Preţ: 45,00 lei
fiind cunoscut mai ales drept creatorul personajului cele mai remarcabile vânzări“, având în total 60 742 289
Categorie: FICŢIUNE Categorie: FICŢIUNE
Hannibal Lecter. Toate cărţile sale au fost ecranizate, ADULŢI de copii vândute. Grisham a afirmat într-un interviu că ADULŢI
Tăcerea mieilor (1991) fiind unul dintre primele filme Domeniu de editare: de obicei are nevoie de doar 6 luni pentru a scrie o carte Domeniu de editare:
care au câştigat premii Oscar pentru toate categoriile THRILLER şi că autorul său preferat este John le Carré. Trăieşte THRILLER
principale. Şi-a început cariera ca jurnalist în dome- Format: BIBLIOTECA RAO cu soţia sa, Renée, şi copiii săi, Ty şi Shea, în casa lor în Format: BIBLIOTECA RAO
niul criminalităţii în SUA şi Mexic şi a fost reporter şi Număr de pagini: 288 stil victorian din afara Oxfordului, Mississippi, sau la o Număr de pagini: 496
redactor pentru Associated Press în New York. ISBN: 978-606-006-267-7 fermă de lângă Charlottesville, Virginia. ISBN: 978-606-006-277-6

12 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 13


BESTSELLER BESTSELLER

Michael Connelly Steve Berry


TURA DE NOAPTE ULTIMA COLONIE
Detectiva Renee Ballard a fost muta- În cel de al 11-lea roman din seria
tă disciplinar în tura de noapte, după ce cărţilor care îl au ca protagonist pe Cotton
a înaintat o plângere de hărţuire sexu- Malone, fostul agent al Departamentului de
ală împotriva şefului ei. Într-o noapte, Justiţie scapă încă o dată SUA de pe pragul
Ballard are parte de trei cazuri aparent anihilării. Malone este trimis în Siberia
fără legătură: un furt de card de credit, unde descoperă planurile unui complot
o prostituată transgender, bătută, băgată pus la cale de foşti agenţi KGB, care
în comă, şi abandonată într-o parcare, nutreau o ură puternică faţă de SUA, şi află
şi cinci oameni ucişi într-un atac armat despre existenţa unor bombe atomice tip
dintr-un club de noapte. Nu mult după servietă ascunse de aceştia. Complotul este
aceea, fostul ei partener, care nu a spri- familiar – băieţii buni urmăresc băieţii răi
jinit-o atunci când a înaintat plângerea, pentru a evita crizele majore –, dar Berry,
este ucis în propriul garaj. În pofida fap- de data asta, complică scenariul cu o a doua
tului că întreg departamentul din care a poveste ce implică societatea din Cincinnati,
plecat este împotriva ei şi o vrea exclusă, o fraternitate fondată după Războiul de
Renee nu se lasă şi încearcă prin toate Independenţă al SUA de către şi pentru
mijloacele să rezolve cele trei cazuri ce se descendenţii bărbaţi ai veteranilor. Cum
împletesc în mod ciudat şi vor scoate la dorinţa acestei organizaţii era, de multă
lumină adevărul. vreme, întemeierea unei a 14-a colonii
– Canada – şi se leagă de resentimentele
ruseşti, rezolvarea acestei situaţii este lăsată
în seama lui Malone şi a colegilor de la
„Prin Bosch şi Haller, Connelly a creat personaje minunate, însă Ballard este o Magellan. Combinaţia de istorie şi ficţiune
forţă care va fi cu uşurinţă îndrăgită, la fel de mult, de la primul roman. Nu există a lui Steve Berry este prezentă din nou în
nicio îndoială, Connelly este un maestru al ficţiunii poliţiste, iar Tura de noapte îi acest thriller provocator.
întăreşte această reputaţie“.
Associated Press

„Un început senzaţional al unei serii noi a unui adevărat maestru“.


Crime Watch De acelaşi autor:
THRILLER

• Conexiunea Alexandria

THRILLER
DESPRE AUTOR: • Trădare la Veneţia
De acelaşi autor: • Afacerea Columb
MICHAEL CONNELLY a decis să devină scriitor • Avocatul din limuzină • Enigma reginei
după ce a descoperit cărţile lui Raymond Chandler, • Verdictul • Taina preşedintelui
în vremea facultăţii, astfel că a obţinut o diploma • Până la capăt • Secretul marelui sigiliu
în jurnalism cu specializarea scriere creativă la • Jocul de domino DESPRE AUTOR:
Universitatea din Florida, apoi a lucrat în presă, STEVE BERRY s-a născut şi a crescut în Georgia,
specializându-se în crime. În 1986, împreună cu Statele Unite, şi a absolvit Facultatea de Drept la Uni-
Preţ: 52,00 lei Preţ estimativ: 49,99 lei
alţi doi reporteri, a intervievat supravieţuitorii unui Categorie: FICŢIUNE
versitatea Merce. A profesat ca avocat timp de 30 de ani
Categorie: FICŢIUNE
accident aviatic, material care a fost nominalizat la ADULŢI şi este membru fondator al International Thriller Wri-
ADULŢI
Premiul Pulitzer. Din experienţa acumulată s-a născut Domeniu de editare: ters – un grup de aproape 6 000 de scriitori de thrille- Domeniu de editare:
prima aventură a detectivului Hieronymus Bosch (The THRILLER. MYSTERY re din întreaga lume. Conform New York Times, este cel THRILLER
Black Echo, 1992). Cărţile lui Connelly s-au vândut în Format: BIBLIOTECA RAO mai bine vândut autor de bestselleruri. Cărţile sale au Format: BIBLIOTECA RAO
peste 58 de milioane de exemplare şi au fost traduse Număr de pagini: 352 fost traduse în 40 de limbi, aproximativ 25 000 000 de Număr de pagini: 448
în 39 de limbi. ISBN: 978-606-006-309-4 exemplare fiind vândute în 51 de ţări. ISBN: 978-606-006-282-0

14 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 15


BESTSELLER BESTSELLER

Heddi Goodrich Sarah Lark


PIERDUŢI ÎN CARTIERUL SPANIOL ÎN UMBRA
ARBORELUI KAURI
Heddi studiază la Facultatea de Litere Cartea a doua din trilogia Kauri
a Universităţii Orientale. Este americancă.
Pietro studiază geografia. Este italian. Ea Noua Zeelandă, 1875: Viaţa liniştită
este săracă şi nomadă. El este bogat şi tradi- a lui Lizzie şi Michael Drury, fericiţii po-
ţionalist. Amândoi sunt străini într-un oraş sesori ai unei mari ferme de ovine, este
dens, plin de istorie şi de viaţă: Napoli! tulburată când fiica lor, Matariki, este
Este dragoste la prima vedere. O dragos- răpită de tatăl ei biologic, Kahu Heke, o
te complicată şi profundă, care îi pune la în- căpetenie răzvrătită a maorilor. În timp
cercare în toate modurile pe tinerii boemi. ce soţii Drury sunt îngrijoraţi pentru fii-
În adâncul galeriilor de sub oraş, dar şi pe ca lor, familia Burton se reuneşte, fiul lui
culmile Vezuviului. Cartierul Spaniol este Kathleen, Colin, întorcându-se în Noua
deopotrivă un labirint atrăgător şi un păpu- Zeelandă. Nimeni nu bănuieşte însă ce
şar care conduce o scenă de iubire. Heddi evenimente va declanşa acest lucru.
Goodrich are curajul să povestească despre
dragostea studenţească, pe care mulţi dintre
cititori au trăit-o.
„Al doilea roman al unei saga unice, În umbra arborelui kauri este o carte emoţi-
onantă, captivantă, cu poveşti de viaţă zbuciumate.“
Buecher.de

„Un roman extraordinar despre femei puternice din Noua Zeelandă, de la


sfârşitul secolului al XIX-lea.“
Lovelybooks.de
„Un roman despre Napoli, văzut prin ochii unei străine care, surprinzător, i-a
găsit cea mai autentică voce.“
„În acest roman, Sarah Lark dozează cu măiestrie datele istorice, poveştile de
Corriere Della Sera
iubire şi tradiţiile culturii maori.“
Buecher.de
„O poveste care este o declaraţie de dragoste pentru Napoli, deloc previzibilă,
puternică şi autentică, tocmai pentru că vine dintr-o perspectivă străină, care nu
este deloc intimidată de vastitatea oraşului şi de faptul că este deseori dificil de
înţeles.“
Primul volum al trilogiei:
La Repubblica • Aurul Maorilor
DESPRE AUTOR:
HEDDI GOODRICH este scriitoare, profesoară de
DRAMĂ

engleză, redactor şi traducătoare. S-a născut în anul


1971, la Washington. La 16 ani a ajuns la Napoli în
Preţ: 49,99 lei DESPRE AUTOR: Preţ estimativ: 59,99 lei
cadrul unui schimb cultural şi a rămas în acest oraş, Categorie: FICŢIUNE Categorie: FICŢIUNE
cu excepţia scurtelor vacanţe, timp de 10 ani. Şi-a luat SARAH LARK (n. 1958, Bochum, Germania), pe

SAGA
ADULŢI ADULŢI
licenţa în litere la Universitatea Orientale. Are un blog Domeniu de editare: DRAMĂ numele adevărat Christiane Gohl, este o autoare ger- Domeniu de editare: SAGA
despre curiozităţi lingvistice din limba italiană şi engle- Format: BIBLIOTECA mană, cu studii de literatură şi istorie, care s-a îndrăgos- Format: BIBLIOTECA
ză, descoperite în traduceri sau în literatură (The Good, RAO tit de Noua Zeelandă lucrând la un ghid turistic şi i-a RAO
the Bad and the Olive Tree). Trăieşte la Auckland, Noua Număr de pagini: 440 dedicat o serie de romane care au devenit bestselleruri Număr de pagini: aprox. 704
Zeelandă, împreună cu soţul şi cei doi fii. ISBN: 978-606-249-3 internaţionale. ISBN: 978-606-006-314-8

16 CATALOGRAO
CATALOG RAOtoamnă-iarnă
toamnă-iarnă
2019-2020
2019 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 17
BESTSELLER BESTSELLER

Madeleine Albright Ildefonso Falcones


FASCISMUL moŞtenitorii pământului
UN AVERTISMENT

Madeleine Albright, prima femeie se- Volumul ne spune povestea lui Hugo
cretar de stat (în perioada administraţi- Llor încă de la o vârstă foarte fragedă. Fiul
ei Clinton, între 1997 şi 2001), trage un unui marinar decedat, Hugo este protejat
semnal de alarmă privind ascensiunea de Arnau Estanyol, protagonistul romanu-
­populismului şi chiar apariţia fascismului lui Catedrala Mării. El visează să lucreze toată
în lume. Autoarea vorbeşte despre eroda- viaţa în atelierele navale regale, unde sunt
rea democraţiei liberale, despre o verita- construite şi reparate corăbiile coroanei din
Aragon. Arnau a ajutat şi familia lui Hugo,
ACTUALITATE POLITICĂ

bilă criză politică şi despre creşterea ame-


ninţării fascismului, nu numai în Statele trimiţând-o pe sora sa într-o mănăstire, cu
Unite, ci în toată lumea. Volumul scoate promisiunea unei zestre bune, şi pe mama
în evidenţă numeroase similitudini între sa, să lucreze ca servitoare într-o casă.
evenimentele din ultimii ani din Europa şi Asistăm la întâmplări pasionante, tră-
ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un secol. dări, numeroase ranchiune într-o lume
medievală în care Inchiziţia şi stăpânii feu-

FICŢIUNE ISTORICĂ
„Un fascist este acela care susţine că
vorbeşte în numele unui întreg grup sau dali abuzează de oamenii obişnuiţi. Sclavia,
al unei întregi naţiuni, dar care este com- cumpărarea şi vânzarea de oameni şi miso-
plet indiferent la drepturile altora, fiind ginia, temniţele şi celule zidite vor fi pre-
gata să se folosească de violenţă sau de zente pe parcursul lucrării.
orice alte mijloace pentru a-şi atinge sco-
purile”, afirmă Madeleine Albright.

„O poveste epică, de-a dreptul captivantă. Portretul detaliat al societăţii


medievale pe care Falcones îl face este fascinant.“
„În momentul în care democraţiile occidentale îşi pun întrebarea dacă nu cum-
Publishers Weekly
va se află iarăşi în situaţia de acum aproape un secol, Madeleine Albright vine cu o
carte care clarifică multe dintre dilemele prezentului.“
„Un roman istoric bun, care reuşeşte să-l facă pe cititor să pătrundă în atmosfera
The Economist
trecutului. [...] O continuare la înălţimea operei sale magistrale.“
La Vanguardia
De acelaşi autor:
De acelaşi autor:
Doamna secretar de stat. Memorii • Catedrala Mării
DESPRE AUTOR: DESPRE AUTOR:
• Mâna Fátimei
MADELEINE ALBRIGHT este unul dintre cei mai ILDEFONSO FALCONES este avocat şi scriitor. • Regina desculţă
influenţi politicieni şi diplomaţi ai ultimelor decenii. Primul său roman, Catedrala Mării (2006), a cărui intrigă
Născută în Cehia, la 15 mai 1937, a fost prima femeie se desfăşoară în Barcelona medievală a secolului al
care a ocupat funcţia de secretar de stat al Statelor Unite XIV-lea, a devenit un fenomen editorial fără precedent
Preţ: 42,00 lei Preţ: 95,00 lei
ale Americii, servind între 1997 şi 2001, în timpul man- la nivel mondial, recunoscut atât de cititori, cât şi de
Categorie: NONFICŢIUNE Categorie: FICŢIUNE
datului lui Bill Clinton. În perioada 1993-1997, a fost critici şi publicat în peste 40 de ţări. De asemenea, a ADULŢI
ADULŢI
ambasadorul Statelor Unite la ONU. A scris o serie de Domeniu de editare:
câştigat mai multe premii, inclusiv Euskadi de Plata Domeniu de editare:
cărţi, printre care: Madam Secretary, (2003), The Mighty ACTUALITATE POLITICĂ (2006), premiul Roma (2010), premiul „Pencho Cros“ FICŢIUNE ISTORICĂ
and the Almighty (2006), Memo to the President Elect (2008), Format: BIBLIOTECA RAO (2013) etc. Cu peste nouă milioane de exemplare din Format: BIBLIOTECA RAO
Prague Winter: A Personal Story of Remembrance and War, Număr de pagini: 288 lucrările sale vândute la nivel mondial, Falcones este Număr de pagini: aprox. 912
1937–1948 (2012). ISBN: 978-606-006-256-1 considerat unul dintre cei mai citiţi scriitori spanioli. ISBN: 978-606-006-286-8

18 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 19


Ficţiune
pentru adulţi
FICŢIUNE
, ADULŢI FICŢIUNE ADULŢI
,

Hermann Hesse Ford Maddox Ford


KLEIN ŞI WAGNER • LA TRATAMENT UN BUN SOLDAT
POVESTEA UNEI PASIUNI
Două lucrări valoroase şi importante
pentru cei care doresc să aibă o imagine
completă a lui Hesse ca autor, ambele publi-
Un bun soldat, publicat iniţial în 1915 şi
cate pentru prima oară în limba română.
plasat în perioada premergătoare Primului
Klein şi Wagner spune povestea lui
Război Mondial, spune povestea tragică a lui
­Friedrich Klein, un funcţionar între două
Edward Ashburnham, soldatul din titlu, a căsă-
vârste, care a deturnat fonduri de la anga-
toriei sale aparent perfecte cu Leonora şi a pri-
jatorul său şi a fugit în Italia. Cu toate astea,
eteniei celor doi cu un cuplu american, John şi
Klein nu este un infractor oarecare, ci, mai
Florence Dowell. Bazat pe două incidente de
degrabă, un burghez alienat şi chinuit, în că-
adulter şi pe viaţa intimă complicată a autoru-
utarea păcii interioare şi a realizării de sine.
lui, romanul foloseşte o serie de flashbackuri
Nuvela, influenţată de expresionism şi cu ac-
care nu urmează o ordine cronologică, tehnică
cente psihanalitice, introduce teme şi motive
îmbrăţişată de Ford sub numele de impresio-
care vor domina scrierile lui Hesse din ur-
nism literar. De asemenea, este folosită tehnica
mătorul deceniu, inclusiv câteva similarităţi
naratorului necreditabil, pentru a se dezvălui
izbitoare cu Lupul de stepă.
pe parcurs o versiune a evenimentelor diferită
La tratament reprezintă însemnările lui
de cea oferită iniţial.
Hesse cu ocazia perioadei petrecute într-un
sanatoriu cu băi termale, fiind suferind de
reumatism. Pe lângă valoarea autobiografi-
că a textului, pasajele sale autoreflexive sunt
relevante pentru poetica lui Hesse. „Un bun soldat a fost caracterizat de o parte a criticii ca fiind o expresie a nos-
talgiei după epoca edwardiană, dar naratorul trăieşte o dublă nostalgie: deplânge
dispariţia paradisului edwardian al tihnei din conacele de ţară nu pentru că nu
„Cea mai nemiloasă dintre multele dezvăluiri de sine ale lui Hesse.“ mai există, ci pentru că acesta s-a dovedit a fi o închipuire, o lume mult mai violen-
Joseph Mileck tă şi înşelătoare decât şi-a imaginat, «un măr frumos, cu miezul putred».“
Mihai Miroiu

RAO CLASIC
RAO CLASIC

De acelaşi autor: DESPRE AUTOR:


• Jocul cu mărgelele de sticlă • Peter Camenzind
• Lupul de stepă • Knulp * Demian FORD MADOX FORD (1873-1939), nepotul picto-
• Narcis şi Gură-de-Aur • Gertrud * Rosshalde * Ultima vară a lui Klingsor rului prerafaelit Ford Madox Brown, a fost un prolific
• Siddhartha. Călătorie spre Soare-Răsare • Cele mai frumoase povestiri (2 vol.) poet, romancier şi critic englez, redactor-şef al reviste-
• Francisc de Assisi • Basme lor The English Review şi The Transatlantic Review, care au
contribuit la dezvoltarea literaturii secolului XX. Ford
DESPRE AUTOR: Madox Ford a luptat în Primul Război Mondial şi a tră-
Scriitorul german HERMANN HESSE (1877-1962) it în Marea Britanie, Franţa şi Statele Unite, unde a şi
şi-a câştigat celebritatea datorită romanelor sale, în murit.
Preţ: 29,00 lei Preţ estimativ: 36,00 lei
mare parte simbolice, şi versurilor pline de melanco- Opera sa constă în peste 60 de lucrări, fiind cunoscut
Categorie: FICŢIUNE Categorie: FICŢIUNE
lie. În anul 1946 a fost recompensat cu Premiul ­Nobel ADULŢI
mai ales pentru romanele: Un bun soldat, tetralogia Pa- ADULŢI
pentru Literatură, „pentru inspiratele sale scrieri Domeniu de editare: rade’s End, trilogia The Fifth Queen, The Rash Act şi Ladies Domeniu de editare:
care, crescând în îndrăzneală şi putere de pătrundere, LITERATURĂ CLASICĂ Whose Bright Eyes, precum şi pentru colaborarea sa cu LITERATURĂ CLASICĂ
exemplifică idealuri umanitare clasice şi înalte calităţi Format: RAO CLASIC Joseph Conrad la romanul The Inheritors. Un bun soldat Format: RAO CLASIC
ale stilului“. Temele favorite ale lui Hesse au fost singu- Număr de pagini: 288 este adesea considerat una dintre capodoperele litera- Număr de pagini: 344
rătatea artistului şi izolarea de lumea modernă. ISBN: 978-606-006-239-4 turii engleze din secolul XX. ISBN: 978-606-006-262-2

22 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 23


FICŢIUNE
, ADULŢI FICŢIUNE ADULŢI
,

Gustave Flaubert Sir Arthur Conan Doyle


Educaţia sentimentală Întoarcerea lui
Considerat unul dintre cele mai impor- Sherlock Holmes
tante romane ale secolului al XIX-lea, a fost
apreciat de contemporani precum George Această colecţie de treisprezece povestiri
Sand şi Émile Zola, dar condamnat de critici avându-l ca protagonist pe Sherlock Holmes
ca imoral la publicarea sa, în 1869. Povestea a fost publicată pentru prima oară sub for-
îl are în prim-plan pe Frederic Moreau, un mă de volum în februarie 1905 de McClure,
tânăr care trăieşte dintr-o moştenire consi- Phillips & Co., în New York, iar în martie ace-
derabilă, aflat într-o relaţie cu o curtezană laşi an de către Georges Newnes, Ltd., la Londra.
în timp ce este îndrăgostit de o femeie mări- Era prima colecţie de povestiri cu Holmes apă-
tată, şi care se implică în Revoluţia din 1848. rută după 1983, când acesta „murise“ la sfârşitul
„Ultimului caz“ din Memoriile lui Sherlock Holmes.
După publicarea Câinelui din Baskerville în
De acelaşi autor: 1901-1902, care se petrecea înainte de „moartea”
• Ispitirea Sfântului Anton lui Holmes, Doyle a fost presat insistent să-l reîn-
DESPRE AUTOR: vie pe faimosul detectiv. Prima poveste se petrece
Prozator de primă mărime din a doua jumătate a în 1894 şi îl surprinde pe Holmes la întoarcerea
secolului al XIX-lea, GUSTAVE FLAUBERT a marcat Preţ estimativ: 39,00 lei în Londra, oferind explicaţii pentru perioada
literatura franceză prin profunzimea analizelor sale Categorie: FICŢIUNE 1891-1894, numită „marele hiat” de către sherlo-
psihologice, prin preocuparea sa pentru realism, prin ADULŢI ckieni. De asemenea de interes este afirmaţia lui
Domeniu de editare: Watson din ultima povestire a ciclului, cum că
privirea sa lucidă asupra comportamentului indivizilor
LITERATURĂ CLASICĂ
şi a societăţii, precum şi prin forţa stilului său, în marile Holmes s-a retras din activitate şi îi interzice să
Format: RAO CLASIC
romane precum Domana Bovary (1857), Salammbô Număr de pagini: 480
mai publice alte povestiri.
(1862) şi Educaţia sentimentală (1869). ISBN: 978-606-006-XXX-X

Adolfo Bioy Casares „[Holmes] este probabil singura creaţie literară de la personajele lui
şi Silvina Ocampo ­Dickens încoace care a trecut în viaţa şi limbile oamenilor de pretutindeni“.
G.K. Chesterton
Cei care iubesc urăsc

RAO CLASIC
RAO CLASIC

„Sherlock Holmes este piatra de temelie e edificiului numit literatura poli-


Un roman care satisface deopotrivă aşteptările ţistă.“
cititorului exigent şi pe ale celui amator de The Times
De acelaşi autor:
mister. • Studiu în roşu aprins * Semnul celor patru
• Câinele din Baskerville * Valea terorii
Doctorul Humberto Habemar evadează • Aventurile lui Sherlock Holmes * Memoriile lui Sherlock Holmes
din rutina cotidiană într-un hotel la malul mă-
rii, unde intenţionează să-şi ducă la bun sfârşit DESPRE AUTOR:
munca la un proiect ambiţios, o traducere a cărţii Autor clasic de romane şi povestiri poliţiste, ştiinţi-
Preţ estimativ: 42,00 lei
Satyricon de Petronius. Dar, înconjurat de valuri fico-fantastice şi istorice, piese de teatru şi poezie, dar
Preţ estimativ: 29,00 lei Categorie: FICŢIUNE
şi de nisipuri mişcătoare, planurile sale legate de şi reputat medic, Sir ARTHUR CONAN DOYLE este
Categorie: FICŢIUNE ADULŢI ADULŢI
Domeniu de editare:
proiect eşuează. O furtună de nisip îi obligă pe creatorul celebrului cuplu de detectivi amatori, genialul Domeniu de editare:
LITERATURĂ CLASICĂ toţi oaspeţii hotelului să rămână izolaţi. În acest Sherlock Holmes şi modestul doctor Watson, protago- LITERATURĂ CLASICĂ
Format: RAO CLASIC timp, se trezeşte implicat în scenariul unei crime, nişti a 56 de povestiri şi patru romane poliţiste semna- Format: RAO CLASIC
Număr de pagini: 144 de la ale cărei consecinţe şi încercări de soluţiona- te de scriitorul britanic, dar şi creatorul profesorului Număr de pagini: 544
ISBN: 978-606-0060271-4 re nu se poate sustrage. Challenger, eroul povestirilor sale ştiinţifico-fantastice. ISBN: 978-606-006-XXX-X

24 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 25


FICŢIUNE
, ADULŢI FICŢIUNE ADULŢI
,

James Patterson David Baldacci


Justiţia lui Cross CEI UITAŢI
seria Alex Cross Cartea a doua din seria John Puller
Detectivul Alex Cross, fost agent în cadrul FBI,
se implica în rezolvarea unor cazuri pe cât de diferi- Noi aventuri ale personajului John
te, pe atât de surprinzătoare. După o absenţă de 35 Puller, agentul special din Comanda-
de ani, Alex Cross revine în oraşul natal, ­Starksville, mentul Armatei SUA, care este implicat
Carolina de Nord, alături de familia lui, pentru a par- într-un caz complicat cu legături persona-
ticipa la procesul în care vărul lui, Stefan, este acuzat le. Este unul dintre cei mai buni soldaţi
de asasinarea unui adolescent. Deşi dovezile cople- pentru soluţionarea unor cazuri deosebit
şitoare îl incriminează pe Stefan, Alex şi Bree, soţia de spinoase, dar de această dată va trebui
lui, vor intra într-o cursă contracronometru pentru să se confrunte cu o anchetă care priveş-
a găsi vinovatul. Ce legătură există între aparentele te moartea unei rude. Mătuşa lui Puller
sinucideri ale unor femei din lumea mondenă? Alex moare în Paradise, un orăşel din Florida
va pune cap la cap toate indiciile pentru a dezvă- plin de turişti şi de localnici în vârstă. Po-
lui secretul unui personaj diabolic. Evenimentele se liţia locală a clasificat cazul ca un accident,
împletesc într-un mod neaşteptat, conducându-l pe însă mătuşa îi scrisese tatălui lui John, cu
Alex către o descoperire emoţionantă din trecutul puţin timp înainte de a muri, mărturisind
pe care îl credea dat uitării. că în Paradise nu era totul liniştit şi plăcut
şi că oraşul ascundea mai multe secrete.
„Este evident de ce James Patterson este cel mai popular scriitor de thrillere.
Pur şi simplu nu are rival.“
Jeffery Deaver
De acelaşi autor: Din seria Summer
Romane: • Croaziera (cu Howard Roughan)
• În lipsa preşedintelui (cu Bill Clinton) • Bikini (cu Maxine Paetro) „Genul de carte pe care doriţi să o terminaţi într-o singură noapte. Ritmul lui
• Salvamarul (cu Andrew Gross)
• Grădina Zoologică (cu Michael Ledwige) Baldacci este neobosit şi proza lui, condensată.“
• Invizibilul (cu David Ellis)
Seria Women’s Murder Club Richmond Times-Dispatch
• De-a v-aţi ascunselea
• A 11-a oră (cu Maxine Paetro)
• A 10-a aniversare (cu Maxine Paetro)
Din seria Private • A 9-a judecată (cu Maxine Paetro) „Baldacci este un maestru... Dezvăluirea finală îi va surprinde chiar şi pe
• Private. Agenţia de investigaţii (cu Maxine Paetro) • A 8-a mărturisire (cu Maxine Paetro) dependenţii de thrillere.“
• Al 7-lea cer (cu Maxine Paetro) Associated Press
Din seria Alex Cross • A 6-a ţintă (cu Maxine Paetro)
• Detectivul Alex Cross • Al 5-lea călăreţ (cu Maxine Paetro)
• 4 Iulie (cu Maxine Paetro) De acelaşi autor: • Colecţionarii • Ziua Zero

THRILLER
THRILLER

Din seria Detetctiv Harriett Blue • Al 3-lea caz (cu Andrew Gross)
• Avocatul din limuzină • Clubul Camel • Lovitura de graţie
• Pustiurile morţii • A 2-a şansă
• 1-ul pe lista morţii • Jocul orelor • Un simplu geniu • Tărâmul celor cinci cercuri
• Puterea absolută • Rece ca piatra
DESPRE AUTOR:
JAMES PATTERSON este un autor de bestselleruri DESPRE AUTOR:
cunoscut pentru seriile şi personajele sale fictive DAVID BALDACCI s-a născut în Richmond
precum Alex Cross, Michael Bennett şi Jacky Ha-Ha. (Virginia, SUA) în anul 1960. După ce obţine diploma
Preţ: 32,00 lei Preţ estimativ: 39,99 lei
Patterson a dăruit peste un milion de cărţi elevilor Categorie: FICŢIUNE
de licenţă în drept, lucrează ca avocat timp de câţiva Categorie: FICŢIUNE
şi peste 40 de milioane de dolari pentru a sprijini ADULŢI ani, pentru ca la scurt timp să publice primul său ADULŢI
educaţia. A primit Literarian Award for Outstanding Domeniu de editare: roman, Absolute Power (1996), cu care obţine un mare Domeniu de editare:
Service to the American Literary Community în THRILLER succes. Devine un autor de bestselleruri la nivel THRILLER
cadrul 2015 National Book Award şi deţine recordul Format: BUZUNAR mondial, fiind publicat în peste 45 de limbi străine şi Format: BIBLIOTECA RAO
Guinness pentru bestselleruri New York Times #1. Număr de pagini: 464 în peste 80 de ţări. Operele sale au fost adaptate atât Număr de pagini: 368
Trăieşte în Florida împreună cu familia sa. ISBN: 978-606-006-226-4 pentru lungmetraje, cât şi pentru televiziune. ISBN: 978-606-006-310-0

26 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 27


FICŢIUNE
, ADULŢI FICŢIUNE ADULŢI
,

Andreas Eschbach Ken Follett


Aurul diavolului COPIII EDENULUI
Când controversatul prezentator John
Truth transmite la radio declaraţia unui
După încheierea cruciadelor apare
terorist care ameninţă cu provocarea unui
pentru prima dată piatra filosofală, cu
cutremur de pământ, nimeni nu îl ia în se-
care se poate face aur – aur periculos, aur
rios. Tânăra agentă FBI Judy Maddox pri-
radioactiv. Cavalerii teutoni consideră că
meşte sarcina de a urmări un grup care se
este sarcina lor să îl găsească şi să îl păstre-
numeşte ­Copiii Edenului. Implicată într-o
ze în siguranţă pentru eternitate.
investigaţie de care poate depinde viaţa a
În vremurile noastre, doi fraţi desco-
milioane de oameni, Judy trebuie să afle
peră misterul pietrei. Este oare aceasta o
care este următoarea ţintă a teroristului, cu
cheie care ne-ar putea schimba viaţa în
ajutorul lui ­Michael, un haotic şi atrăgător
bine. Sau una care deschide porţile iadu-
seismolog. Cei doi sunt în pericol în timp ce
lui? Cine sunt, de fapt, alchimiştii zilelor
Judy şi ­Michael se luptă pentru a salva San
noastre?
­Francisco de la distrugere.

Preţ estimativ: 44,99 lei


Categorie: FICŢIUNE ADULŢI
Domeniu de editare: THRILLER
Format: BIBLIOTECA RAO
Număr de pagini: 432
ISBN: 978-606-006-331-5
Russell Blake „Un ritm şi o construire a personajelor fără egal… Copiii Edenului îi va ţintui
pe cititori pe locurile lor.“
NUME DE COD People

SERIA JET „Captivant… intrigă palpitantă, scriitură iscusită şi o grămadă de răsturnări de


situaţie fac ca această carte să fie greu de lăsat din mână.“
Jet este primul volum al seriei cu acelaşi
Booklist
nume, în care Russell Blake relatează aventu-
rile lui Maya. Personajul are numele de cod De acelaşi autor: • Bani de hârtie • Printre lei
Jet şi este cel mai dur agent al Mossadului. • Căderea uriaşilor • Codul zero • Prin urechile acului
După un timp, îşi regizează propria moarte • O lume fără sfârşit • Codul Rebecca • Un loc numit libertate

THRILLER
THRILLER

• Paint it black. Destin în negru • Omul din Sankt Petersburg • Triunghiul


pentru a scăpa de viaţa ei instituţională. Dar • Al treilea geamăn • Avere periculoasă • Zbor periculos
trecutul nu o iartă, şi nici duşmanii ei. Când • Alb Infinit • Pe aripi de vultur
noua ei viaţă pe o insulă liniştită este tulburată
de un atac violent, Jet trebuie să se întoarcă la DESPRE AUTOR:
o existenţă clandestină de sălbăticie pentru a
KEN FOLLETT s-a născut în 1949 la Cardiff, în
se salva pe ea şi pe cei pe care îi iubeşte.
Ţara Galilor. Licenţiat în Filosofie la University College
din Londra, a lucrat ca ziarist la Evening News, în Preţ: 35,00 lei
Categorie: FICŢIUNE
Londra, precum şi ca director de editură la Everest
Preţ: 29,00 lei ADULŢI
Categorie: FICŢIUNE ADULŢI Books. Primul lui bestseller, The Eye of the Needle (Prin Domeniu de editare:
Domeniu de editare: THRILLER urechile acului, 1981), a obţinut Premiul Edgar pentru THRILLER
Format: BUZUNAR cel mai bun roman, din partea Mystery Writers of Format: BUZUNAR
Număr de pagini: 336 America. Follett locuieşte cu familia lui la Londra şi în Număr de pagini: 496
ISBN: 978-606-006-290-5 Hertfordshire. ISBN: 978-606-006-304-9

28 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 29


FICŢIUNE
, ADULŢI FICŢIUNE ADULŢI
,

John Saul Dean Koontz


labirintul diavolului CAMERA ŞOAPTELOR
După moartea prematură a tatălui său, Cartea a doua a seriei Jane Hawk
Ryan McIntyre, în vârstă de 15 ani, intră Jane Hawk nu încetează să ducă de una
în derivă emoţională, iar mama lui îl în- singură un război împotriva unei conspira-
scrie la şcoala catolică cu internat St. Isaac, ţii ucigaşe în această continuare palpitantă a
sperând că venerabila instituţie, care are o romanului Zona invizibilă.
bună reputaţie pentru reformarea adoles-
cenţilor cu probleme, îl va ajuta şi pe fiul ei. „Nu e timp pentru amânări. Fă ce te-ai
Dar când Ryan soseşte la St. Isaac, descope- născut să faci. Apoi vei deveni faimoasă.“
ră că aici tocmai au avut loc moartea violen-
tă a unui elev, o dispariţie misterioasă şi alte Acestea sunt cuvintele pe care amabila
incidente tulburătoare. Când tânărul preot şi îndrăgita profesoară Cora Gundersun
Sebastian se alătură cadrelor didactice, lu- le aude repetându-i-se în cap chiar înainte
crurile încep să se schimbe. Dar acesta are de a se sinucide – după ce a curmat multe
o misiune secretă de a dovedi puterea ritu- alte vieţi într-un şocant carnaj. Când jur-
alului de exorcizare, iar curând Papa însuşi nalul ei secret este descoperit, pare evident
va lua cunoştinţă de evenimentele aparent că femeia fusese nebună. Dar Jane Hawk
misterioase petrecute la St. Isaac. Dar Ryan, nu crede asta. După ce soţul ei s-a sinucis
care vede anumite lucruri, are altă părere în mod inexplicabil – iar mulţi alţi oameni
despre părintele Sebastian şi devine convins de ştiinţă au murit misterios –, Jane dă de
că la mijloc se află nu puterea divinităţii, ci urma unei cabale care se crede deasupra
forţe mult mai întunecate. legii. Însă aceşti actori puternici care şi-au
propus să distrugă viitorul Americii pentru
„Un thriller care îl umple pe cititor de admiraţie pentru ingeniozitatea lui John propriile scopuri monstruoase nu au luat în
Saul.“ calcul faptul că o agentă FBI de primă clasă
Book Reporter va pleca pe cont propriu pe urmele lor.

„Plin de incidente sângeroase, macabre şi dezgustătoare, care conduc către un „Un thriller complex, care oferă multe satisfacţii, greu de lăsat din mână, cu
apogeu ce te face să-ţi rozi unghiile.“ un personaj principal atent conturat... Camera şoaptelor nu pierde din vedere niciun
Booklist moment elementele-cheie ale unui thriller politic/SF care-l fac atât de distractiv.“
Bookreporter
De acelaşi autor: • Strigăt în noapte

THRILLER
THRILLER

• Vocile • Mâna dreaptă a diavolului De acelaşi autor: • Unicul supravieţuitor Seria Odd Thomas
• Prezenţa • Întuneric Romane: • Soţul • Odd Thomas
• Somnambulii • Casa la răscruce • În puterea nopţii • Speranţa de viaţă • Noaptea lui Odd
• Vocile Răului • Coşmarul • Trăieşte noaptea Seria Frankenstein
• Chipul Seria Jane Hawk • Fiul rătăcitor
DESPRE AUTOR: • Invazia • Zona Invizibilă • Oraşul nopţii
Labirintul diavolului este cel de-al 44-lea roman al lui
John Saul. Primul său roman, Suffer the Children, pu- DESPRE AUTOR:
Preţ: 27,00 lei Preţ: 42,00 lei
blicat în 1977, s-a vândut imediat în peste un milion de Cunoscut drept „cel mai popular autor de romane
Categorie: FICŢIUNE Categorie: FICŢIUNE
exemplare. Alte bestselleruri includ In the Dark of the Ni- de suspans din America“ (Rolling Stone) şi ca unul dintre
ADULŢI ADULŢI
ght, Perfect Nightmare, Black Creek Crossing, Vocile Răului, Domeniu de editare: cei mai iubiţi şi de succes scriitori, DEAN RAY KOONTZ Domeniu de editare:
The Manhattan Hunt Club, Nightshade, The Right Hand of THRILLER. HORROR a câştigat favorurile a milioane de cititori din toată lu- THRILLER
Evil, The Presezenţa, Black Lightning, The Homing şi Guar- Format: BUZUNAR mea şi aprecierea criticilor pentru romanele sale pline Format: BUZUNAR
dian. Saul îşi împarte timpul între Seattle, Washington Număr de pagini: 368 de mister şi aventură. Trăieşte în California de Sud cu Număr de pagini: 528
şi Hawaii. ISBN: 978-606-006-300-1 soţia lui, Gerda, şi câinele lor golden retriever, Elsa. ISBN: 978-606-006-287-5

30 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 31


FICŢIUNE
, ADULŢI FICŢIUNE ADULŢI
,

David Jackson Stuart Turton


Nu scoate un sunet cele şapte morţi ale lui
Familia Benson pare a fi una ca ori-
evelyn hardcastle
care alta. Malcolm şi Harriet duc o viaţă „SUNT CA UN OM DIN PURGATO-
monotonă într-un orăşel din nord-vestul RIU, ORB ÎN FAŢA PĂCATELOR
Angliei şi nu le place să fie deranjaţi. De CARE M-AU IZGONIT AICI.”
ce? Care este secretul bine păzit de zăvoa-
re şi geamuri bătute în cuie prin care nu Conacul Blackheath, o clădire som­
intră lumina soarelui? Cei doi au o fiică, p­tuoasă, dar la limita paraginii, este
Daisy, care însă nu este fiica lor. Şi, ală- locul în care are loc un bal mascat.
turi de ea, mai apar două fete. Ambele Invitaţii sunt membrii de vază ai s cie-
răpite de Malcolm, în urma unor planuri tăţii (ofiţeri, bancheri, medici etc.),
construite cu grijă. Poppy a fost răpită care se strâng pentru a rememora un
uşor, fără ca părinţii ei să-şi dea seama. eveniment tragic – moartea tânărului
În schimb, Ellie şi-a vazut părinţii murind Thomas Hardcastle, fiul lordului
de mâna acestuia. Întregul Departament Peter şi al lui lady Helena Hardcastle.

THRILLER MYSTERY
de Investigaţii Criminale le caută. Detecti- O moarte tragică întrerupe petrecerea,
vul Nathan Cody, urmărit încă de o traumă însă nu îi pune capăt. Este vorba des-
din trecut, ajunge la ele din greşeală, însă pre tânăra Evelyn Hardcastle. De fapt,
va reuşi să le salveze? Oare va descoperi el aceasta nu va muri o singură dată. Atât
motivul pentru care au fost răpite tocmai timp cât Aiden Bishop, personajul prin-
aceste fete? cipal, nu rezolvă misterul morţii sale,
Premiul
Costa scena decesului se va repeta neîncetat,
First Novel seară de seară.
2018

„Nu scoate un sunet redefineşte romanul captivant. Şi întorsătura de la final! Bra-


vo!“ „Complex, fascinant, surprinzător... Un debut extraordinar de rafinat.“
Chris Whitaker The Times

„Un thriller frumos construit, care l-a făcut pe copilul din mine să se ascundă „Această carte m-a înnebunit. Este absolut originală şi unică. Nu puteam să
sub pătură. Unul dintre cele mai bune thrillere de anul acesta.“ mi-o scot din cap.“
THRILLER

C.J. Carver Sophie Hannah

„Pregăteşte-te să înnebuneşti. O lectură explozivă!“


Daily Express

DESPRE AUTOR:
Preţ: 33,00 lei
STUART TURTON a absolvit Filosofia la Univer-
Preţ estimativ: 44,99 lei
Categorie: FICŢIUNE sitatea din Liverpool, a lucrat într-o librărie, a predat
DESPRE AUTOR: Categorie: FICŢIUNE
ADULŢI engleza la Shanghai, a colaborat ca jurnalist cu o revistă ADULŢI
DAVID JACKSON este autorul unei serii de Domeniu de editare: de tehnologie din Londra şi a scris articole de călătorie Domeniu de editare:
thrillere care îl au ca protagonist pe detectivul NYPD THRILLER în Dubai. Acum este jurnalist independent şi, odată cu THRILLER. MYSTERY
Callum Doyle. Romanele sale sunt influenţate, printre Format: BUZUNAR romanul de debut The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, Format: BIBLIOTECA RAO
alţii, de Ed McBain, Dennis Lehane, George Pelecanos, Număr de pagini: 384 a devenit unul dintre cei mai apreciaţi scriitori englezi. Număr de pagini: 448
Robert Crais, Michael Connelly şi Harlan Coben. ISBN: 978-606-006-247-9 ISBN: 978-606-006-288-2

32 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 33


FICŢIUNE
, ADULŢI FICŢIUNE ADULŢI
,

Tom Clancy şi Mark Greaney Susanne Jansson


Vector de atac MLAŞTINA
Pentru Jack Ryan Jr. şi colegii lui din or-
Un debut care a înregistrat vânzări
ganizaţia secretă cunoscută drept Campu-
record în 25 de ţări din întreaga lume.
sul, lupta împotriva inamicilor Americii nu
se termină niciodată. Dar o nouă ameninţa-
Acţiunea romanului se petrece într-un
re apare de unde nu se aşteptau... Campu-
loc izolat, situat la marginea unei mlaştini,
sul a fost deconspirat, iar cine ştie de exis-
unde în trecut localnicii practicau diferite
tenţa organizaţiei ştie şi că poate fi distrusă.
ritualuri pentru a-i îmbuna pe zei, adu-
Între timp, preşedintele Jack Ryan s-a în-
când inclusiv jertfe umane, şi unde se pe-
tors în Biroul Oval, iar curajul şi înţelep-
trec tot felul de evenimente ciudate şi în
ciunea lui sunt mai necesare ca ­niciodată.
prezent.
Luptele politice interne şi problemele eco-
Un roman care te fierbe la foc mic, îm-
nomice au adus conducerea Chinei în pra-
binând enigmele clasice şi moderne cu dis-
gul unui dezastru, din care încearcă să-şi
cuţii elevate despre ştiinţă şi artă, legende,
revină atacând mult-doritul Taiwan şi pe
ezoterism, paranormal şi religie. Paginile
americanii care protejează micuţa naţiu-
mustesc de mister şi suspans. Anchetele
ne. Pe măsură ce cele două superputeri se
şi procedurile poliţiei sunt adesea lăsate
apropie de o confruntare directă, preşe-
în plan secund, în prim-plan fiind etalate
dintele Ryan este nevoit să folosească sin-
considerentele de ordin filosofic.
gurul atu pe care îl mai are – Campusul.

„Clancy încă deţine supremaţia.“


The Washington Post

„Un roman cu un parcurs electrizant de la prima la ultima pagină.“


The Burlington Hawk Eye

De acelaşi autor: • Rainbow Six • Imaginea în oglindă


„Un impresionant roman poliţist de debut, care îţi dă fiori reci.“
• Fără şovăire • Furtuna roşie • Jocuri de stat
• Jocuri de putere • Ursul şi Dragonul • Dezbină şi cucereşte Paula Hawkins
• Vânătoarea lui Octombrie Roşu • Viu sau mort • Misiune de onoare

THRILLER
THRILLER

• Cardinalul de la Kremlin • Ţintă marcată • Acte de război „Impactul cărţii este asigurat de atmosfera sugestivă şi de modul în care sunt
• Pericol iminent • Echilibru de forţe descrise stihiile naturii.“
• Duel la înălţime Seria Centrul de comandă: • Stare de asediu
Göteborgs-posten
• Ordine prezidenţiale • Centrul de Comandă • Linia de demarcaţie

DESPRE AUTOR:
Considerat maestrul de necontestat al thrillerului
politic şi militar, în urmă cu 30 de ani, TOM CLANCY
Preţ estimativ: 59,99 lei DESPRE AUTOR: Preţ estimativ: 39,99 lei
era un agent de asigurări pasionat de istoria navală.
Categorie: FICŢIUNE Categorie: FICŢIUNE
Anterior, a studiat literatura engleză la Baltimore’s SUSANNE JANSSON s-a născut în anul 1972, în
ADULŢI ADULŢI
Loyola College. Prima lui carte, Vânătoarea lui Octombrie Domeniu de editare: Suedia. A lucrat o perioadă în publicitate şi în ultimii Domeniu de editare:
Roşu, s-a vândut imediat, ca rezultat al unor cronici THRILLER douăzeci de ani a îmbinat arta fotografică şi jurnalis- THRILLER
elogioase, ajungând pe lista de bestselleruri din New Format: RAO CLASS mul, realizând numeroase reportaje pe teme de cultură Format: BIBLIOTECA RAO
York Times după ce preşedintele Reagan a declarat-o Număr de pagini: 608 şi artă. De asemenea, a scris numeroase nuvele poliţiste Număr de pagini: 240
„povestea perfectă“. Clancy s-a stins din viaţă în 2013. ISBN: 978-606-006-299-8 pentru diferite publicaţii. ISBN: 978-606-006-261-5

34 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 35


FICŢIUNE
, ADULŢI FICŢIUNE ADULŢI
,

W. Bruce Cameron Laurie Frankel


Drumul unui câine O ALEGERE
către casă IMPOSIBILĂ
Bazată pe o întâmplare adevărată, Când Rosie, Penn şi cei patru fii ai lor
Drumul unui câine către casă e o poveste întâmpină venirea pe lume a celui mai nou
frumoasă despre loialitate, despre de- membru al familiei, nimeni nu e surprins
votament şi despre legătura profundă de faptul că bebeluşul e un alt băieţel. Dar
dintre oameni şi animalele lor de com- Claude nu e ca fraţii săi. Într-o zi se îmbra-
panie. că într-o rochie şi refuză să o mai dea jos.
Lucas Ray descoperă într-o clădire Vrea să aibă părul atât de lung, încât să stea
abandonată o căţeluşă adorabilă care îi pe el. De fapt, el vrea să fie fată atunci când
sare în braţe atunci când îl vede pentru o să fie mare.
prima dată. Pentru că nu o poate lua O carte despre revelaţii, transformări,
pe Bella acasă, începe să o strecoare pe poveşti şi despre familie. Schimbările sunt
furiş în spitalul în care lucrează. Acolo, întotdeauna dificile, miraculoase şi din nou
Bella aduce bucurie şi alinare celor care dificile.
au cea mai mare nevoie de afecţiunea
sa.
După ce e ridicată de autorităţi pen-
tru că pitbullii sunt interzişi în Denver,
Lucas e nevoită să o trimită la o familie „Poate că e prea devreme să spunem asta, dar această carte emoţionantă despre
adoptivă, la aproape 650 de kilometri, o familie cu un copil transgender e printre cele mai sensibile şi sincere poveşti
în sălbăticia statului Colorado. Mânată spuse în 2017... Modul în care Frankel dezvăluie îndoielile şi spaimele pe care şi
de dor, Bella pleacă într-o călătorie apa- cei mai iubitori şi deschişi părinţi le au atunci când vine vorba de identitatea de
rent imposibilă, ce va deveni o aventură gen a copilului lor face ca acest roman să fie unul admirabil.“
de neuitat. People

„O carte curajoasă, complicată, înspăimântătoare pe alocuri şi adesea foarte


amuzantă… Frankel e o povestitoare de primă mână.“
„Cameron a făcut o treabă nemaipomenită cu Drumul unui câine către casă...“ The Seattle Times
RT Book Reviews
  „Frankel a abordat un subiect controversat într-o manieră caldă, amuzantă şi
„O poveste incitantă, care îţi topeşte inima.“ sinceră. Fără îndoială, lectura îi va pune pe cititori pe gânduri şi va fi un punct de
Huffington Post pornire pentru conversaţii captivante.“
The Fort Worth Star-Telegram
DESPRE AUTOR:

DRAMĂ
DRAMĂ

Texte scrise de LAURIE FRANKEL au apărut în


publicaţii precum The New York Times, The Guardian,
Preţ: 30,00 lei
Publisher’s Weekly, People Magazine, Lit Hub, The Sydney
DE ACELAŞI AUTOR: Categorie: FICŢIUNE
Morning Herald. A fost premiată cu Washington State
Câinele, adevăratul meu prieten Preţ: 26,00 lei ADULŢI
Categorie: FICŢIUNE ADULŢI Book Award. Cărţile ei au fost traduse în peste 25 Domeniu de editare:
Domeniu de editare: DRAMĂ de limbi, toate trei fiind propuse pentru ecranizări DRAMĂ
Format: BUZUNAR cinematografice sau producţii de televiziune. Fostă Format: BUZUNAR
Număr de pagini: 320 profesoară universitară, în prezent Frankel este Număr de pagini: 448
ISBN: 978-606-006-305-6 scriitoare cu normă întreagă. ISBN: 978-606-006-264-6

36 CATALOGRAO
CATALOG RAOtoamnă-iarnă
toamnă-iarnă
2019-2020
2019 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 37
FICŢIUNE
, ADULŢI FICŢIUNE ADULŢI
,

Adam Foulds Adrienne Celt


În gura lupului chemarea focului
Plasată în Sicilia, acţiunea cărţii În Povestea seducătoare a unui triunghi
gura lupului aminteşte de tentaculele de dragoste periculos, inspirat de infa-
mafiei şi, simultan, despre un timp al ma căsătorie a lui Nabokov. Autoarea
inocenţei, asfixiat prin violenţele răz- construieşte cu atenţie firul acţiunii, in-
boiului. Râsetele se sting, jocurile se serând note de jurnal, scrisori şi articole
sfârşesc brutal, decoraţiile stau măr- din ziare. Naraţiunea este dominată de
turie brutalităţilor, evenimentele vieţii jurnalul Zoyei, o tânără refugiată din
se succed, fără posibilitatea de a mai Uniunea ­Sovietică şi care se găseşte în
evalua ce merită şi ce nu. Amintirile peisajul bizar al unui internat de elită
dureroase ale luptelor sunt trăite ca pe al fetelor din New Jersey. După ce şi-a
experienţe individuale, ale căror parti- pierdut familia şi casa, Zoya se luptă cu
cularităţi rămân în definitiv nemiloase. răutatea colegilor şi cu paranoia cu pri-
Acestea recheamă forţa prieteniei. Din- vire la spionii ruşi.
colo de corupţie şi război mai există
totuşi devotament, prietenie, triumf şi

FICŢIUNE ISTORICĂ
FICŢIUNE ISTORICĂ

sensibilitate.

„În această carte, Foulds, câştigător anterior al unui premiu de poezie Costa, re- „Una dintre cele mai strălucite cărţi pe care le-am citit în ultima vreme... O
uşeşte să potrivească flerul prozei sale cu o descriere complexă din punct de vedere poveste convingătoare care te face să te îndoieşti de dinamica puterii în familie, de
narativ. Totul livrat cu reţinere minimalistă.“ etica complicată a fidelităţii şi de lucrurile oribile şi frumoase pe care ne permitem
The Independent să le facem, totul de dragul sublimului.“
Kristin Iverson, Nylon Magazine
„Un roman subtil, a cărei acţiune se desfăşoară în Sicilia, aflat la startul unei acerbe
competiţii literare.“ „Un roman construit inteligent, despre dragoste, obsesie şi răzbunare... o proză
The Telegraph singulară, sclipitoare.“
BookPage

Preţ: 35,99 lei DESPRE AUTOR: Preţ estimativ: 39,99 lei


DESPRE AUTOR: Categorie: FICŢIUNE Categorie: FICŢIUNE
ADULŢI
ADRIENNE CELT este câştigătoarea premiului
ADULŢI
Născut la data de 8 octombrie 1974, în Marea Domeniu de editare: O. Henry 2016. În anul 2015, a scris romanul The Domeniu de editare:
Britanie, ADAM FOULDS este un poet şi romancier FICŢIUNE ISTORICĂ Daughters. Scurtele sale ficţiuni şi eseuri au apărut în FICŢIUNE ISTORICĂ
care şi-a finalizat studiile masterale în domeniul scrisului Format: BIBLIOTECA RAO Esquire, The Kenyon Review, Zyzzyva, Tin House, Electric Format: BIBLIOTECA RAO
creativ, la Universitatea East Anglia, în anul 2001, şi Număr de pagini: 288 Literature, Literary Hub şi multe altele. Actualmente Număr de pagini: aprox. 272
scrie cărţi din 2007. ISBN: 978-606-006-276-9 locuieşte în Tucson. ISBN: 978-606-006-334-6

38 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 39


FICŢIUNE
, ADULŢI FICŢIUNE ADULŢI
,

Wilbur Smith Clive Cussler şi Paul Kemprecos


ASSEGAI ORAŞUL PIERDUT
Saga familiei Courtney continuă Un roman din seria Dosarele Numa
în acest al treisprezecelea roman, în
care continuă să apară deja celebrul Descoperirea unui cadavru înghe-
Penrod Ballantyne, personaj crucial ţat timp de 90 de ani într-un gheţar
nu doar din punct de vedere al in- din Alpii Francezi nu pare a fi de com-
trigii, ci şi din perspectiva relaţiei cu petenţa NUMA şi a lui Kurt Austin.
personajul principal, Leon Courtney. Dar când cei aflaţi la faţa locului sunt
În Assegai, Penrod Ballantyne este nu blocaţi în tuneluri alpine inundate de
numai un general iscusit în armata apele gheţarului în curs de topire, Aus-
regelui din Africa de Est britanică, tin nu poate ignora strigătele lor după
ci şi un spion talentat şi manipula- ajutor. Iar această tragedie pe cale de
tor, exercitându-şi controlul asupra a se întâmpla se dovedeşte a nu fi un
agenţilor săi cu o mare pricepere. În simplu accident. Căci cadavrul ascunde
1913, Leon Courtney, un fost soldat un secret. Un secret pentru care cineva
devenit vânător profesionist în Africa este gata să ucidă. Curând Austin este
de Est britanică, îi îndrumă pe băr- implicat într-un mister care implică
baţii bogaţi şi puternici din America invazia unor alge virulente pe cale de
şi din Europa în incursiunile lor gen a distruge zona cunoscută drept „ora-
safari de pe teritoriile tribului Masai, şul pierdut” din Atlanticul de Nord, în
cu care Leon are o relaţie specială. timp ce el şi echipa sa înfruntă o fami-
lie de o nemaipomenită lăcomie, care
nu s-ar da în lături de la nimic pentru
a obţine ceea ce doreşte.
„Cel mai mare autor de romane de aventuri din lume.“
Daily Express

„Jocul lui Wilbur Smith este acţiunea, iar el este un adevărat maestru…“
Washington Post
De acelaşi autor: • Furia Seria Egipul Antic
Saga familiei Courtney • Vremea morţii • Războinicii Nilului
• Festinul leilor • Vulpea aurie • Ultimul papirus „Maestrul s-a întors... Cussler este în cea mai bună formă cu această poveste

aventuri
• Sunetul tunetului • Păsări de pradă • Magul
ultrarapidă, plină de provocări, despre o cursă pentru dominaţie globală.“
• Sanctuarul • Musonul • Cautarea
• Orizontul albastru • Zeul deşertului Sunday Express
• Tărmul în flăcări
• Puterea sabiei • Triumful Soarelui În pericol

DESPRE AUTOR:
WILBUR SMITH s-a născut în Rhodesia de Nord DESPRE AUTOR:
(actualmente Zambia), la 9 ianuarie 1933. După studii Preţ: 42,00 lei CLIVE CUSSLER este scriitor şi explorator ma-
Categorie: FICŢIUNE Preţ: 48,00 lei
strălucite în Africa de Sud (la Michaelhouse şi la Uni- rin, autorul a 50 de romane în cinci serii de succes:
ADULŢI Categorie: FICŢIUNE
versitatea Rhodes), a devenit om de afaceri, apoi, după seriile Dirk Pitt, Dosarele Numa, Oregon Files, Isaac
SAGA

Domeniu de editare: ADULŢI


publicarea în 1964 a romanului Festinul leilor, s-a de- SAGA Bell şi Sam şi Remi Farg. Americanul este fondatorul Domeniu de editare:
dicat exclusiv scrisului, devenind un autor de succes. Format: BUZUNAR agenţiei National Underwater and Marine Agency AVENTURI
Este considerat un maestru incontestabil al romanelor Număr de pagini: (NUMA), dedicată conservării istoriei maritime şi na- Format: BIBLIOTECA RAO
de aventuri, fiind numit de Stephen King „cel mai bun aprox. 560 vale americane. Romanele lui Cussler au fost publica- Număr de pagini: aprox. 448
scriitor de romane istorice din toate timpurile“. ISBN: 978-606-006-339-9 te în mai mult de 40 de limbi şi în peste 100 de ţări. ISBN: 978-606-006-221-0

40 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 41


FICŢIUNE
, ADULŢI FICŢIUNE ADULŢI
,

Antonio G. Iturbe Jack Fernley


ÎN PLIN VĂZHUH America Über alles
Un omagiu adus autorului Micului Cum ar fi fost dacă America ar fi fost
LITERATURĂ CONTEMPORANĂ

LITERATURĂ CONTEMPORANĂ
Prinţ fondată nu pe baza Declaraţiei
de independenţă, ci a valorilor
Franţa anilor ’20. Doar cei mai buni propovăduite de Mein Kampf?
piloţi sunt acceptaţi la Şcoala de Aviaţie
Latécoère. Printre cei aleşi se numără Este decembrie 1776. Armata lui
Jean Mermoz, Henri Guillaumet şi An- George Washington, alcătuită din civili
toine de Saint-Exupéry, trei eroi ai aviaţi- voluntari prost echipaţi, slab instruiţi şi
ei care vor deschide primele linii aeriene cuprinşi de dor de casă, dă piept cu o ar-
către colţuri ale lumii încă neexplorate. mată britanică proaspăt sporită de mer-
Ajunşi la sol, aceştia sunt nevoiţi să în- cenari germani, cei mai experimentaţi
frunte turbulenţele vieţii de pe Pământ, soldaţi din lume. Cu toate astea, aceşti
trecând împreună, în virtutea prieteniei soldaţi nu sunt din secolul al XVIII-lea,
ce îi leagă, prin întâmplări incredibile. ci din 1945 – din Germania nazistă. Când
De remarcat caracterizarea perfectă a nemţii îi trădează pe britanici şi îşi oferă
personajelor, atmosfera saloanelor pa- expertiza tactică şi tehnologia superioa-
riziene, redată în detaliu şi a cercurilor ră Washingtonului, acest lucru schimbă
literare neworkeze, precum şi mediul de soarta războiului. Dar ajutorul oferit are
viaţă al celor trei aviatori legendari, mi- un preţ. Germanii au o viziune foarte
nuţios zugrăvit. diferită cu privire la cum ar trebui să se
Premiul dezvolte noua naţiune americană, şi, în
scurt timp, ideologia părinţilor fonda-
Biblioteca tori, care are la bază libertatea, este con-
Breve testată.
2017

„Un narator de mare calibru.“


Antón Castro „Intensă, distractivă şi provocatoare din punct de vedere intelectual.“
Thereadathon.com
„Antonio Iturbe combină precizia documentaristului de înaltă clasă cu o
iscusită fluenţă narativă.“ „O idee incredibilă pentru o intrigă de roman.“
Sergio Vila- Sanjuán Goodreads.com

„Un scriitor periculos şi îndrăzneţ.“


Adolfo García Ortega
DESPRE AUTOR:
Preţ: 59,00 lei Preţ estimativ: 39,99 lei
Jack Fernley este pseudonimul unui manager
Categorie: FICŢIUNE Categorie: FICŢIUNE
de televiziune britanic de top, deţinând între altele ADULŢI
ADULŢI
Domeniu de editare:
funcţiile de Head of Entertainment la BBC şi, mai re- Domeniu de editare:
LITERATURĂ cent, Chief Creative Officer pentru Sony. De-a lungul LITERATURĂ
DESPRE AUTOR: carierei sale. a fost implicat în programe diverse, pre- CONTEMPORANĂ
CONTEMPORANĂ
ANTONIO GONZALEZ ITURBE (Zaragoza, 7 Format: BIBLIOTECA RAO cum Strictly Come Dancing, Top of the Pops, Dragons’ Den, Format: BIBLIOTECA RAO
martie 1967) este un jurnalist spaniol, scriitor şi profesor. Număr de pagini: 624 Top Gear, Doctor Who, Dancing with the Stars şi The Crown. Număr de pagini: aprox. 368
În prezent, este directorul revistei de cultură Librűjula. ISBN: 978-606-006-268-4 Locuieşte în Londra. ISBN: 978-606-006-315-5

42 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 43


FICŢIUNE
, ADULŢI FICŢIUNE ADULŢI
,

Dominic Smith DeSales Harrison


Ultima pictură a sarei de vos ADÂNCURI SĂLBATICE
În centrul romanului se află o pic- Liniştea lumii lui Daniel Abend,

LITERATURĂ CONTEMPORANĂ
LITERATURĂ CONTEMPORANĂ

tură tulburătoare, provenită din se- un psihanalist de succes din New York
colul al XVII-lea. Este vorba de uni- este perturbată când una din tinerele
ca lucrare a Sarei de Vos, o pictoriţă lui paciente se sinucide. Moartea fetei,
olandeză de excepţie din Epoca de explicată prin depresie şi dependenţă
Aur, una dintre puţinele femei care de droguri, devine punctul de ple-
au reuşit să fie acceptate într-o lume care al declinului protagonistului.
a bărbaţilor, recunoscută ca membră Fin psiholog, autorul exploatează te-
a breslei pictorilor din Olanda. Trei nebrele minţii umane, fineţea pârghii-
sute de ani ai târziu, pictura ei ră- lor care declanşează viaţa sau moartea.
văşeşte vieţile celor cu care intră în
contact. Binecuvântările şi blesteme-
le ce par a fi ascunse între straturile
vopselelor  aşezate cu durere de au-
toare în scena copleşitoare de iarnă
se infiltrează în sufletele fiecărui pro-
prietar al tabloului.

„Acest thriller orbitor cu tentă gotică ne introduce într-un labirint de secrete,


„Un stil narativ superb: sec, jucăuş, extrem de viu, cu o conştiinţă aproape tactilă ­minciuni şi înşelătorii.“
a conturului emoţional al inimii. Plin de detalii vii, foarte atent la diferenţele de cla- New York Times
să şi sex, este genul de ficţiune care te ţine trează noaptea, mai întâi pentru că nu te
poţi opri din citit, apoi pentru că încetineşti pentru a savura suspansul.“
Boston Globe
DESPRE AUTOR:
DESPRE AUTOR: Preţ estimativ: 39,99 lei
DESALES HARRISON este profesor asociat la
Preţ estimativ: 44,99 lei Categorie: FICŢIUNE ADULŢI
DOMINIC SMITH a crescut la Sydney, ­Australia Categorie: FICŢIUNE catedra de poezie a Colegiului Oberlin din Ohio,
Domeniu de editare:
şi acum locuieşte la Washington. Este autorul a ADULŢI Statele Unite ale Americii, unde predă Creative Wri- LIT. CONTEMPORANĂ.
patru romane: Ultima pictură a Sarei de Vos  (2016), Domeniu de editare: DRAMĂ ting. A debutat cu cartea The End of the Mind: The THRILLER PSIHOLOGIC
Bright and Distant Shores  (2011), The Beautiful Mis- Format: BIBLIOTECA RAO Edge of the Intelligible in Hardy, Stevens, Larkin, Plath, Format: BIBLIOTECA RAO
cellaneous  (2007), The Mercury Visions of Louis Dagu- Număr de pagini: aprox. 400 and Glück şi a colaborat la diverse publicaţii cu artico- Număr de pagini: 320
erre (2006). ISBN: 978-606-006-335-3 le despre poezia modernă contemporană. ISBN: 978-606-006-294-3

44 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 45


FICŢIUNE
, ADULŢI FICŢIUNE ADULŢI
,

Claire Messud Claire Messud


FEMEIA DE LA ETAJ CÂND LUMEA
STĂTEA ÎN LOC

LITERATURĂ CONTEMPORANĂ
LITERATURĂ CONTEMPORANĂ

Nora Eldridge, a cărei viaţă se În acest roman unanim aclamat


desfăşoară liniştit la Boston ca pro- al autoarei Claire Messud, viaţa este
fesoară a unei şcoli din oraş, traver- departe de aşteptările surorilor Emmy
sează o serie de evenimente nepre- şi Virginia Simpson. Când căsnicia lui
văzute, alături de noul ei amic, Reza, Emmy cu soţul australian se sfârşeşte,
şi de părinţii acestuia. Reza este fer- ea îşi abandonează locuinţa din Sydney
mecătorul ei elev recent întors de la pentru paradisul tropical din Bali, într-o
Paris, cunoscut accidental, şi pe care încercare de a se „înţelege“ şi de a se
l-a regăsit în sala de clasă pentru ca, regăsi pe sine, însă ajunge în compania
ulterior, să îi devină pe rând profe- unui grup eclectic de personaje cu
soară, bonă, salvatoare. Prietenia cu comportamente controversate. Sora ei,
mama lui Reza va scoate la iveală Virginia, în schimb, nu a părăsit niciodată
deopotrivă: dorinţa ei reprimată de Londra. Pioasă şi pretenţioasă, Virginia
a face artă şi propriile tendinţe les- se luptă să găsească un sens în viaţa ei, în
biene nerecunoscute, stofa artistei timp ce mama ei vârstnică, de care ea se
dezinhibate şi profund nemulţumi- îngrijeşte, e de părere că o vizită în insula
te, toate credinţele nemanifestate şi Skye este exact ceea ce ar putea să o ajute.
ataşamentul gol de semnificaţie pen- În aceste două insule de la jumătatea
tru familie, colegi şi prieteni, iluziile lumii, două surori de vârstă mijlocie
pierdute şi gesturile de trădare pe îşi confruntă propriile vieţi, ceea ce are
care le-a cunoscut sau le-a dăruit. consecinţe neaşteptate.

„O frumoasă poveste dulce-amăruie despre preţul dureros al autocunoaşterii şi


imprevizibilitatea vieţii.“
Publishers Weekly

„O analiză plină de ironie a destinului nefericit a două surori de vârstă mijlocie,


„Claire Messud ajunge la apogeul talentului său, explorând cu măiestrie ­tranziţia care pornesc într-o călătorie iniţiatică în două insule extrem de diferite.“
volatilă de la copilărie la adolescenţă.“ Joyce Carol Oates, 
Wall Street Journal New York Review of Books

„Un roman cu totul remarcabil al inteligenţei emoţionale, o proză atent dozată.“


Observer
De acelaşi autor:
Preţ: 38,00 lei • Prietenie dispărută
DESPRE AUTOR: Categorie: FICŢIUNE
ADULŢI Preţ 39,00 lei
Născută în 1966, CLAIRE MESSUD este o scriitoa- Domeniu de editare: Categorie: FICŢIUNE ADULŢI
re de origine americană, cel mai popular roman al ei LITERATURĂ Domeniu de editare:
fiind Copiii Împăratului, publicat în anul 2006, devenit CONTEMPORANĂ. LITERATURĂ CONTEMPORANĂ.
un bestseller al New York Times şi premiat cu Man Boo- ROMANCE ROMANCE
ker Prize în 2006. Messud a trăit în America, Australia Format: BIBLIOTECA RAO Format: BIBLIOTECA RAO
şi Canada şi profesează şi ca învăţătoare, asemenea Număr de pagini: aprox. 304 Număr de pagini: 256
personajului din roman. ISBN: 978-606-006-272-1 ISBN: 978-606-006-275-2

46 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 47


Nonficţiune
pentru adulţi
NONFICŢIUNE
, ADULŢI NONFICŢIUNE ADULŢI
,

Michael Lewis Peter Georgescu


Al cincilea risc CAPITALIŞTI, RIDICAŢI-VĂ!
Cartea lui Michael Lewis ne
Puneţi capăt inegalităţii economice, dezvoltaţi
prezintă anatomia unui atac la care
clasa de mijloc, însănătoşiţi naţiunea
este supus guvernul SUA, atac con-
dus de chiar membrii săi. Neînţe- Această carte descrie motivele şi mo-
legând importanţa crucială a unor dul prin care întâietatea acordată acţio-
activităţi novatoare, oamenii lui narilor a devenit pentru mulţi, în Ame-
Trump riscă să scoată America din rica, unul dintre principalele motoare
priză, sub pretextul unei iluzorii de inegalitate şi de asasinare a oportu-
economii de energie. Incompeten- nităţilor economice.
ţa loveşte peste tot: în agricultură,
sănătate, înalta tehnologie, sute şi
mii de programe care menţin SUA
în fruntea lumii civilizate urmând
a fi suspendate pe motive strict po-
litice.

„Peter Georgescu a scris o carte


de o uimitoare clarviziune.“
Roger W. Ferguson, Preşedinte şi
CEO TIAA

„În cartea sa, Peter Georgescu


lansează o adevărată provocare pen-
tru toţi liderii din lumea afacerilor.“
Darren Walker, Preşedinte Ford

ACTUALITATE
ACTUALITATE

Foundation

„Aş citi şi istoria de 800 de pagini a capsatorului dacă ar fi scrisă de el.“


New York Times Book Review

„Unul dintre jurnaliştii de frunte ai generaţiei sale“


Forbes

Preţ estimativ: 39,99 lei DESPRE AUTOR: Preţ estimativ: 34,99 lei
Categorie: NONFICŢIUNE Categorie: NONFICŢIUNE
PETER GEORGESCU este preşedinte emerit al
ADULŢI ADULŢI
Domeniu de editare:
Young & Rubicam, o reţea de companii de comunicare. Domeniu de editare:
DESPRE AUTOR: A slujit drept preşedintele şi directorul general al com-
ACTUALITATE POLITICĂ ACTUALITATE
MICHAEL LEWIS este un autor de succes, printre Format: paniei din 1994 până în ianuarie 2000. Ca recunoaştere POLITICĂ
cărţile sale numărându-se   The Undoing Project, Liar’s BIBLIOTECA RAO a contribuţiei sale la industria de marketing şi publici- Format: BIBLIOTECA RAO
Poker, Flash Boys, Moneyball, The Blind Side, Home Game Număr de pagini: 256 tate, Peter Georgescu a fost ales în Advertising Hall of Număr de pagini: 212
şi The Big Short ISBN: 978-606-006-322-3 Fame în 2001. ISBN: 978-606-006-293-6

50 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 51


NONFICŢIUNE
, ADULŢI NONFICŢIUNE ADULŢI
,

Alexandru Grumaz Monica Tatoiu


NOUA ORDINE MONDIALĂ DE LA ANOTIMPURILE MINCIUNII
PRIMĂVARA ARABĂ LA BREXIT
România văzută în perioada mai
GÂNDURILE UNUI GENERAL
2018 – septembrie 2019 prin ochii
Cartea realizează o analiză deta- unei cârcotaşe
liată a marilor evenimente mondiale
din ultimele decenii pentru a sublinia O colecţie de note de călătorie şi
fragilitatea unei ordini mondiale. Prin comentarii politice şi sociale pe teme
argumente istorice bine documentate, la zi, amuzante, incisive şi întotdeau-
autorul nu numai că pare să combată na spirituale, din partea uneia dintre
ideile care circulă frecvent despre o con- personalităţile mass-mediei cele mai
spiraţie ce încearcă să stăpânească lumea, charismatice din ultimii ani.
ci afirmă deschis că „ordinea globală este
în pragul colapsului“. Volumul face o ra-
diografie a relaţiilor dintre cele trei mai
puteri mondiale – SUA, Rusia şi ­China –,
încercând să identifice intenţiile aces-
tora de expansiune în alte teritorii.
Astfel, viziunea autorului se extinde la
nivel mondial. Autorul avansează ide-
ea că ecourile Războiului Rece încă se
resimt la nivel global şi există semnele
unor provocări planetare şi de durată,
similare anilor ’50-’60.

ACTUALITATE
ACTUALITATE

De acelaşi autor:
• Îmbrăţişarea ursului. Scurt
excurs în geopolitica est-europeană
(cu Vasile Rotaru)
DESPRE AUTOR:
ALEXANDRU GRUMAZ este un general analist şi
un analist generalist. A fost ani întregi un militar cu Preţ estimativ: 44,99 lei Preţ estimativ: 34,99 lei
funcţii importante în momentele de cotitură: revoluţia Categorie: NONFICŢIUNE Categorie: NONFICŢIUNE
ADULŢI DESPRE AUTOR: ADULŢI
decembristă, reforma armatei române în preajma
Domeniu de editare: Domeniu de editare:
aderării la NATO sau apariţia serviciului telefonic 112. A ACTUALITATE MONICA TATOIU (n. 21 iunie 1956, Bocşa ACTUALITATE POLITICĂ
fost consul general al României la Shanghai, apoi prim- POLITICĂ Montană) este o femeie de afaceri şi o persoană publică Format:
adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Format: BIBLIOTECA RAO din România. A condus compania de cosmetice Oriflame BIBLIOTECA RAO
Speciale, iar acum e preşedinte al Centrului de Analiză Număr de pagini: aprox. 586 România din 1996 până în 2008. A devenit doctor în Număr de pagini: aprox. 300
şi Strategii de Securitate. ISBN: 978-606-006-313-1 matematică la Universitatea din Iaşi, în 1990. ISBN: 978-606-006-336-0

52 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 53


NONFICŢIUNE
, ADULŢI NONFICŢIUNE ADULŢI
,

Svetlana Lokhova Ronen Bergman


SPIONUL CARE A RIDICĂ-TE ŞI UCIDE PRIMUL
SCHIMBAT LUMEA Istoria secretă a asasinatelor
planificate ale Israelului
Povestea nespusă a modului
în care Uniunea Sovietică Structurile israeliene de informaţii
a câştigat cursa pentru îşi apără cu gelozie secretele. Opaci-
secretele Americii
tatea lor aproape totală este prote-
jată de un melanj complex de legi şi
Bestsellerul Svetlanei Lokhova protocoale, cenzură militară strictă şi
merge pe urmele agentului ­sovietic intimidarea, interogarea şi acuzarea
­Blériot, purtând cititorul într-o jurnaliştilor şi surselor lor, dar şi de o
călătorie plină de suspans în lumea solidaritate şi o loialitate firească prin-
prea puţin cunoscută a serviciilor tre angajaţii agenţiilor de spionaj.
secrete ale lui Stalin. Această carte încearcă să arunce lumi-
na asupra unor operaţiuni de extre-
mă importanţă, reuşite sau nereuşite,
care au modelat istoria Mossadului,
dar şi a altor organisme din comuni-
tatea israeliană de informaţii.
ISTORIE RECENTĂ

ISTORIE RECENTĂ
„O carte mare, ambiţioasă. Spre sfârşitul domniei lui Elţîn părea că începe să
se vadă o rază de lumină, dar Putin a trântit din nou uşa în nas cercetătorilor. Nu
mulţi au mai reuşit să o deschidă, chiar şi câţiva centimetri. Svetlana Lokhova se
numără printre aceştia. Şi în asta constă în primul rând forţa cărţii ei, care abundă „Cartea lui Bergman este inteligentă şi echilibrată. “
în materiale originale de excepţie, într-o lume a şabloanelor reşapate.“ Kenneth M. Pollack
The Times
„Prima privire cuprinzătoare asupra asasinatelor sponsorizatede de statul
„O poveste extraordinară, spusă cu multă măiestrie.“ ­Israel.“
Pressreader Ethan Bronner

DESPRE AUTOR: DESPRE AUTOR:


SVETLANA LOKHOVA este absolventă a Univer- RONEN BERGMAN este un jurnalist israelian, Preţ estimativ: 69,99 lei
Preţ estimativ: 44,99 lei Categorie: NONFICŢIUNE
sităţii Cambridge, unde şi-a obţinut licenţa şi titlul de analist senior pe probleme de politică şi în chestiuni
Categorie: NONFICŢIUNE ADULŢI
master în istorie. Din aprilie 2018, este By-Fellow al ADULŢI
militare la Yedioth Ahronoth, cel mai citit ziar din Israel. A Domeniu de editare:
prestigiosului colegiu Churchill al acestei universităţi. Domeniu de editare: scris, de asemenea, şi pentru New York Times, Wall Street ISTORIE RECENTĂ
Lucrarea ei de disertaţie despre fondatorul serviciilor ISTORIE RECENTĂ Journal sau Newsweek. Este, de asemenea, autor de cărţi Format:
secrete ale URSS, Felix Dzerjinski, este considerată una Format: BIBLIOTECA RAO de nonficţiune, în aria sa de interes intrând războiul de BIBLIOTECA RAO
dintre cele mai strălucite contribuţii la documentarea Număr de pagini: 464 Yom Kippur, corupţia din cadrul Autorităţii Palestiniene Număr de pagini: 960
începuturilor spionajului sovietic. ISBN: 978-606-006-257-8 sau conflictul cu Iranul. ISBN: 978-606-006-XXX-X

54 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 55


NONFICŢIUNE
, ADULŢI NONFICŢIUNE ADULŢI
,

Eva Schloss şi Karen Bartlett David M. Guss


VIAŢA DUPĂ AUSCHWITZ CELE 21 DE EVADĂRI ALE
O poveste despre suferinţă şi supravieţuire, LOCOTENENTULUI ALASTAIR CRAM
scrisă de sora vitregă a Annei Frank
O nouă poveste adevărată din
Viaţa după Auschwitz este o relatare cel de-al Doilea Război Mondial,
uimitoare a vieţii Evei Schloss, Cele 21 de evadări ale locotenentului
începând cu anii de dinainte de cel de Alastair Cram este o cronică de
al Doilea Război Mondial, continuând război a experienţelor lui Alastair
cu supravieţuirea la Auschwitz şi, mai Cram, strălucit relatate de autorul
târziu, cu activitatea ei la Fundaţia „Anne american David Guss. Cram a fost
Frank“. Înainte de război, în Amsterdam, luat prizonier în Africa de Nord,
Eva se împrietenise cu o fetiţă, Anne în noiembrie 1941, când începe o
Frank. Deşi destinele lor au fost diferite, lungă odisee prin douăsprezece
Anne fiind ucisă de nemţi, Eva avea să lagăre de prizonieri de război, trei
fie legată pentru tot restul vieţii de ea, închisori ale Gestapoului şi un azil.
întrucât mama ei s-a căsătorit cu tatăl El a devenit un evadat în serie,
Annei. După încheierea războiului, Eva încercând să scape de urmăritorii
îşi va reface viaţa, căsătorindu-se şi având săi de nu mai puţin de douăzeci
trei copii, va avea propria afacere şi se va şi unu de ori. Reuşeşte să fugă, în
dedica, alături de tatăl vitreg, păstrării
ISTORIE RECENTĂ

ISTORIE RECENTĂ
cele din urmă, dintr-un lagăr de
memoriei Annei Frank. Va călători în prizonieri de război, în aprilie 1945.
toată lumea şi va face cunoscute ororile
din lagărele de exterminare, îndemnând
lumea să nu uite tragediile întâmplate şi
să-şi păstreze speranţa.

„Această carte extraordinară a surorii vitrege a Annei Frank aruncă o privire


neclintită asupra trecutului şi priveşte cu speranţă viitorul omenirii.“
„Un portret captivant al adevăratului curaj.“
The Guardian
Sunday Express S Magazine
„Dacă este posibil să scrii cu o sensibilitate puternică, atunci Eva a reuşit,
„Povestea lui Alastair Cram este una remarcabilă, poate mai bogată pentru că
evidenţiind atât fragilitatea, cât şi puterea spiritului uman. După 60 de ani, Eva
a rămas nespusă atât de mult timp... o carte care se numără printre cele mai bune
­Schloss îşi spune, în sfârşit, propria poveste şi merită să fie citită.“
cărţi despre evadare.“
Daily Express
Sunday Times
DESPRE AUTOR:
EVA SCHLOSS este o memorialistă evreică, supra-
vieţuitoare a lagărului de exterminare de la Auschwitz Preţ: 45,00 lei Preţ estimativ: 49,99 lei
Categorie: NONFICŢIUNE DESPRE AUTOR: Categorie: NONFICŢIUNE
şi cofondatoare a Fundaţiei „Anne Frank“ din Londra.
ADULŢI ADULŢI
KAREN BARTLETT este scriitoare şi regizor de DAVID M. GUSS a absolvit Universitatea din
Domeniu de editare: Domeniu de editare:
film. După ce a lucrat pentru BBC şi Channel 4 News, ISTORIE. BIOGRAFIE
California şi este profesor emerit la Departamentul de ISTORIE RECENTĂ
Karen a scris pentru publicaţii de renume precum The Format: Antropologie al Universităţii din Medford. A publicat Format:
Sunday Times, The Times, Newsweek şi Wired şi a realizat BIBLIOTECA RAO mai multe cărţi şi lucrări ştiinţifice ca profesor de BIBLIOTECA RAO
documentare pentru BBC World Service. Este stabilită Număr de pagini: 288 Antropologie la Universitatea Tufts din Massachusetts, Număr de pagini: aprox. 464
la Londra şi a scris mai multe cărţi de nonficţiune. ISBN: 978-606-006-270-7 precum şi câteva volume de poezie. ISBN: 978-606-006-xxx-x

56 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 57


NONFICŢIUNE
, ADULŢI NONFICŢIUNE ADULŢI
,

Vasile Mălureanu Alex Mihai Stoenescu


CULTURA ŞI ELITELE ROMÂNE ROMÂNIA ÎN PERIOADA ADMINISTRAŢIEI
SUB COMUNISM, DIN PERSPECTIVA EMIL CONSTANTINESCU
SECURITĂŢII (29 noiembrie 1996 – 21 decembrie 2000)
„A scrie, după rigorile disciplinei
Vasile Mălureanu, fost general
istorice sau după metodele a ceea ce
în cadrul Serviciului Român de
Marc Bloch numea «meseria de is-
Informaţii, îşi scrie memoriile din
toric», o carte monografică de peste
perspectiva unui fost ofiţer, reali-
1 000 de pagini despre România în pe-
zând un studiu despre problemele
rioada Administraţiei Preşedintelui Emil
cu care s-a confruntat cultura în
Constantinescu este un act de curaj in-
perioada 1964-1989. Autorul ana-
telectual. (...) Evident, ca orice lucra-
lizează poziţia oamenilor de artă şi
re de istorie, cartea nu se limitează
cultură, şi nu numai, faţă de comu-
la reconstituirea evenimentelor celor
nism, în general, şi faţă de regimul
patru ani, ci plasează în epocă man-
Ceauşescu, în special, şi încearcă
datul prezidenţial aflat în atenţie, ana-
să răspundă la o serie de întrebări
lizând în detaliu perioada precedentă
care frământă încă societatea ro-
de după 1989 inclusiv şi perioada ur-
mânească, prin prisma documen-
mătoare până la zi, având însă rever-
telor Securităţii, respectiv produ-

ISTORIE RECENTĂ
ISTORIE RECENTĂ

beraţii în întreaga istorie modernă ro-


sele informative finite.
mânească, europeană şi mondială de
după 1800.”
Acad. Ioan-Aurel Pop

De acelaşi autor: Roman • Istoria Olteniei


• Armata, mareşalul şi evreii • De la regimul comunist la regimul • Introducere în studiul istoriei
• Istoria loviturilor de stat din Româ- Iliescu (Tratat de istoriografie)
nia (4 vol.) • România postcomunistă: 1989- • Mari olteni
• Dinastia Brătianu 1991 • Ţiganii din Europa şi din România
• Interviuri despre revoluţie • În sfârşit, adevărul... • Tratat de istoriografie generală
• Din culisele luptei pentru putere. • Cronologia evenimentelor din (2 vol.)
1989-1990: prima guvernare Petre decembrie 1989

DESPRE AUTOR:
VASILE MĂLUREANU este absolvent al Şcolii de
ofiţeri de informaţii a Consiliului Securităţii Statului
şi licenţiat în Drept şi Comerţ. A activat ca ofiţer al DESPRE AUTOR: Preţ: 139,99 lei
Serviciului Român de Informaţii în perioada 1968- Preţ estimativ: 44,99 lei ALEX MIHAI STOENESCU (n. 1953, la Bucureşti, Categorie: NONFICŢIUNE
Categorie: NONFICŢIUNE ADULŢI
2003, iar în ultimii 11 ani a deţinut funcţii de conducere într-o familie de intelectuali cu tradiţie militară) a
ADULŢI Domeniu de editare:
în cadrul Direcţiei de Apărare a Constituţiei din Cadrul absolvit, la numai 19 ani, Facultatea de Istorie (1972),
Domeniu de editare: ISTORIE RECENTĂ
Serviciului Român de Informaţii. După ieşirea la pensie, ISTORIE RECENTĂ iar apoi Facultatea de Utilaj Tehnologic din Bucureşti Format:
cu gradul de general de brigadă, a publicat materiale Format: (1978). În perioada 1990-1992 a lucrat în presă, fiind RAO CLASS
de analiză şi memorialistică de informaţii în mai multe BIBLIOTECA RAO secretar general de redacţie la revista Memoria (a Uniunii Număr de pagini: 456+656
reviste de specialitate, printre care revistele Vitralii, Număr de pagini: aprox. 496 Scriitorilor) şi secretar general de redacţie, apoi redactor- ISBN: 978-606-006-320-9
Lumea, Gând românesc etc. ISBN: 978-606-006-328-5 şef al cotidianului Viitorul românesc. 978-606-006-321-6

58 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 59


NONFICŢIUNE
, ADULŢI NONFICŢIUNE ADULŢI
,

Dumitru Preda şi Mihai Retegan Jean Staune


1989 Principiul Dominoului OARE EXISTENŢA NOASTRĂ
PRĂBUŞIREA REGIMURILOR COMUNISTE EUROPENE ARE UN SENS?
Tema principală a volumului este Jean Staune face o incursiune în
criza finală a regimurilor comuniste tainele Universului, ale ştiinţei şi ale
din Europa. Autorul îşi propune în conştiinţei. Cartea este un parcurs
primul rând scoaterea la lumină a fascinant care ne duce la o concluzie
izvoarelor care să evidenţieze cauzele surprinzătoare: viziunea clasică pe
profunde şi mecanismele producerii care o avem în prezent despre om şi
unor veritabile reacţii social-politice lume este la fel de inexactă aşa cum
în lanţ, inclusiv a stimulilor acestora, era în Evul Mediu reprezentarea
reacţii ce nu au mai putut fi nici unui Univers de mici dimensiuni, în
prevenite, nici – mai ales – nu au care Terra se afla în centrul lui! Noua
mai putut fi contracarate eficient de viziune apărută din această sinteză
regimurile comuniste aflate la putere arată o lume deschisă spre alte ni-
în Europa. veluri de realitate, în care conştiinţa
noastră nu se rezumă la activitatea ne-
uronilor şi viaţa ar fi înscrisă în legile
­Universului.
istorie recentă

„Este o carte formidabilă de introducere în ştiinţele contemporane, dar şi o


reflecţie asupra legăturilor dintre Dumnezeu şi ştiinţă. O carte foarte interesantă.“
Filosoful Luc Ferry
ALTE TITLURI DE MIHAI RETEGAN:

FILOSOFIE
• 1968 din primăvară până în toamnă „Îl putem descoperi pe Dumnezeu în eprubetă? Simplul fapt de a pune această
• Război politic în blocul comunist. Relaţii româno-sovietice în anii şaizeci, vol. I
întrebare suscită numeroase polemici, cu atât mai mult cu cât ştiinţa modernă a
• SSI - SOE jurnal politic
• Povestea unei trădări. Spionajul britanic în România 1940-1944 subminat definitiv orice credinţă în Dumnezeu şi a fost incapabilă să-i dovedească
existenţa.“
DESPRE AUTOR: Sciences Humaines
DUMITRU PREDA a absolvit Facultatea de Istorie,
Universitatea Bucureşti, ca şef de promoţie, în anul DESPRE AUTOR: Preţ estimativ: 44,99 lei
Preţ: 69,00 lei Categorie: NONFICŢIUNE
1974. A fost ambasador extraordinar şi plenipotenţiar JEAN STAUNE s-a născut în iulie 1963 şi trăieşte la
Categorie: NONFICŢIUNE ADULŢI
al României în Republica Cuba (2011-2016). A îndepli- Paris. Licenţiat în Matematică, Informatică, Paleonto-
ADULŢI Domeniu de editare:
nit misiuni diplomatice temporare în peste 20 de ţări. Domeniu de editare: logie umană, Management şi Economie, este profesor FILOSOFIE
MIHAI RETEGAN este profesor universitar la cate- ISTORIE RECENTĂ MBA la Şcoala Europeană de Business din Paris. Eseist, Format:
dra de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Domeniul Format: RAO CLASS cercetător, filosof antimaterialist, a condus elaborarea a BIBLIOTECA RAO
său de competenţă este Istoria Românilor după Primul Număr de pagini: aprox. 640 două lucrări importante colective, Science et quête de sens Număr de pagini: aprox. 560
Război Mondial până la prăbuşirea comunismului. ISBN: 978-606-006-281-3 (2002) şi La science, l’homme et le monde (2008). ISBN: 978-606-006-337-7

60 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 61


NONFICŢIUNE
, ADULŢI NONFICŢIUNE ADULŢI
,

Dan Dungaciu Bogdan Bucur


ENCICLOPEDIA DE DIPLOMAŢIE SOCIOLOGIA PROASTEI GUVERNĂRI
ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ
Enciclopedia de diplomaţie este pri-
ma de acest fel publicată în România
după 1989. Nu este scrisă de diplomaţi „Am trudit la redactarea şi perfecţionarea
şi nici nu este un manual de diplomaţie. acestei lucrări timp de 10 ani (...), din dorinţa
Este un volum scris de cercetători spe- ca România postdecembristă, care este patria
cializaţi în ştiinţe politice şi relaţii inter- mea, să încerce să nu mai repete erorile în-
naţionale, de unde şi reţeta care a fost aintaşilor. Ştiu că acest lucru nu se întâmplă.
considerată optimă: concepte diplomati- Dar această iluzie, de care sunt conştient, m-a
ce sau cu relevanţă diplomatică, tratate determinat să perseverez. De altfel, nu doar în
relativ amplu, alături de intrări care ţin ţara noastră, ci pretutindeni, aproape nimeni
aproape strict de jargonul sau meseria de nu învaţă din greşelile celorlalţi. (...) Totuşi,
diplomat. Volumul se adresează publicu- consider că sacrificiul românilor care şi-au
lui interesat de conceptele principale ale pierdut viaţa pentru integritatea teritoriului
diplomaţiei, practicile şi instituţiile aces- naţional (în cele două războaie mondiale) sau
teia, personalităţile emblematice care au pentru libertate politică şi revenirea la demo-
ilustrat-o – inclusiv cele româneşti –, dar craţie (în decembrie 1989) trebuie respectat şi
şi atmosferei, mediului extern în care omagiat, în primul rând, prin bună guverna-
diplomaţia se desfăşoară. Este un instru- re, lucru de care n-am avut parte, din neferi-
ment unic în patrimoniul academic ro- cire, aproape niciodată în istorie.“
mânesc. Bogdan Bucur

„Lucrarea domnului Bogdan Bucur oferă,


pentru prima dată, cu ajutorul bogatului ma-
enciclopedii

terial empiric, o reală şi incisivă privire asupra


deficienţelor procedeelor şi măsurilor politice,
administrative şi juridice ale Bucureştiului în

SOCIOLOGIE
regiuni foarte diferite ale noului stat, după Pri-
De acelaşi autor: mul Război Mondial. (...) Abordarea interdisci-
• Cartea de aur a Centenarului plinară inovatoare, reflectarea unei „istorii de
De acelaşi autor: Marii Uniri jos“ cât şi a metodei istoriei orale, poziţionarea
• Enciclopedia românilor de pretutindeni • Jean Pangal, documente inedite
• Enciclopedia relaţiilor internaţionale
clară şi dezvăluirea perspectivei sunt o dovadă
1932-1942: contribuţii la analiza a normalităţii şi pluralităţii cercetării ştiinţifi-
reţelelor sociale istorice ce.“
Hans-Cristian Maner
DESPRE AUTOR:
BOGDAN BUCUR este lector universitar la
Preţ: 99,00 lei Preţs: 115,00 lei
­Departamentul de Sociologie al Facultăţii de Ştiinţe
Categorie: Categorie: NONFICŢIUNE
NONFICŢIUNE
Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi
DESPRE AUTOR: ADULŢI
ADULŢI ­Admisnistrative (SNSPA Bucureşti). Este autorul mai
Domeniu de editare:
DAN DUNGACIU este profesor la Universitatea din Domeniu de editare: multor lucrări ştiinţifice, apărute în ţară şi în străinăta- SOCIOLOGIE. ISTORIE
Bucureşti, directorul Institutului de Ştiinţe Politice şi ENCICLOPEDII te, în domenii precum istoria sociologiei româneşti şi a Format:
Relaţii Internaţionale al Academiei Române „Ion I.C. Format: RAO CLASS disciplinelor conexe (sociologie medicală, sociologia ali- BIBLIOTECA RAO
Brătianu“ şi preşedintele Fundaţiei Universitare a Mării Număr de pagini: 672 mentaţiei), istoria socială românească, analiza reţelelor Număr de pagini: 728
Negre. ISBN: 978-606-006-260-8 sociale istorice. ISBN: 978-606-006-289-9

62 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 63


NONFICŢIUNE
, ADULŢI NONFICŢIUNE ADULŢI
,

David Adam Marian Nazat


Geniul din noi RUSIA 2018
Sfârşitul inteligenţei limitate şi DE LA PETRU CEL MARE... LA DESCHAMPS
ce înseamnă asta pentru noi
În această carte David Adam explorează O incursiune pe cât de inedită, pe atât de
ultimele descoperiri din neuroştiinţă în complexă, de elocventă şi de fermecătoare
legătură cu subiectul îmbunătăţirii sau în lumea fotbalului. Mondialul din Rusia,
ameliorării cognitive, al cărei scop este prilej de „alte alte emoţii şi poveşti nemuri-
să schimbe modul în care funcţionează toare“, creează premisa „descălecării în ţara
creierul şi mintea pentru a le face să ţarilor sângeroşi şi fără de milă, a căror mă-
funcţioneze mai bine şi mai rapid. Adam reţie captivează încă, seduce şi înspăimântă
discută despre modul în care definim, deopotrivă“, astfel că această carte se trans-
măsurăm şi evaluăm inteligenţa umană, formă, graţie iscusinţei literare şi talentului
purtându-ne într-un tur fascinant al istoriei de povestitor înnăscut ale autorului, dar şi
cunoaşterii ştiinţifice cu privire la creier, de unei bogate documentări atent întreprinse,
la cluburile de autopsie ale oamenilor de într-o extraordinară „legendă extrafotbalis-
ştiinţă gentlemeni la studii de caz privind tică“.
pacienţi cu probleme de sănătate mintală,
dar cu abilităţi intelectuale de savanţi. „Prin volumul abia încheiat, eu am făp-
Adam porneşte el însuşi într-o călătorie tuit cu vorbele şi de aceea solicit, în ultimul
de descoperire a posibilităţilor oferite de cuvânt, o judecată de chibiţi, iar nu de critici
îmbunătăţirea cognitivă, devenind cobai literari gomoşi şi mizantropi!“
voluntar pentru aşa-zise droguri inteligente Marian Nazat
şi stimularea electrică a creierului pentru
a-şi îmbunătăţi scorul IQ şi a intra în
MENSA.
„O carte de popularizare a ştiinţei scrisă cu lejeritate, despre ce este inteligenţa
şi cum poate fi ea augmentată.“
The Sunday Times De acelaşi autor:
• România oranj • Jurnalul banalităţii
„Cum ar fi dacă ţi-ai putea curenta creierul sau ai putea lua o pilulă, ca Bradley • România târâş • Suflet în exil
Cooper în filmul Limitless, şi ai deveni incredibil de inteligent? În ultimii zece ani, • Pe tălpile României • Cartea ieruncilor
acest scenariu SF a început să devină realitate, iar cartea lui David Adam este o • Ţara de cobai • Basmul fotbalului
introducere de actualitate în minunata lume nouă care ne aşteaptă... Fascinantă.“
The Guardian
ŞTIINŢĂ

DESPRE AUTOR: DESPRE AUTOR:


Dr. DAVID ADAM este autorul bestsellerului Sunday MARIAN NAZAT s-a născut la 14 martie 1961, în
Times, The Man Who Couldn’t Stop, şi redactor al revistei Topraisar, judeţul Constanţa. După absolvirea liceului
Preţ estimativ: 44,99 lei

sport
Nature, considerată cea mai importantă publicaţie în Turnu Măgurele, urmează cursurile Facultăţii de
Preţ: 39,00 lei Categorie:
ştiinţifică din lume. Anterior a fost corespondent al Categorie: NONFICŢIUNE Drept din Bucureşti (1983-1987). În prezent este avo-
NONFICŢIUNE ADULŢI
ziarului The Guardian timp de şapte ani, în domenii ADULŢI cat în cadrul Baroului Bucureşti. A publicat un roman Domeniu de editare:
precum ştiinţă, medicină şi mediu. În această perioadă, Domeniu de editare: poliţist – În asteptarea morţii, în 1994, împreună cu Paul SPORT
a fost numit editorialistul anului de către Association ŞTIINŢĂ. JURNALISM Floricel Mocanu – şi mai multe culegeri de eseuri pe Format:
of British Science Writers şi a realizat reportaje în Format: BIBLIOTECA RAO teme de actualitate. Din 1998 semnează săptămanal BIBLIOTECA RAO
Antarctica, Arctica, China şi din adâncurile junglei Număr de pagini: 288 în ziarele ­Naţional, Azi, Cotidianul, Ziarul Financiar şi Număr de pagini: 564
amazoniene. ISBN: 978-606-006-274-5 ­Jurnalul N
­ aţional. ISBN: 978-606-006-318-6

64 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 65


NONFICŢIUNE
, ADULŢI NONFICŢIUNE ADULŢI
,

Nicolas Trenti Larousse


CRIMĂ LA CONAC BICARBONATUL
Seria Escape Games GHID COMPLET
O carte ajutătoare pentru jocurile de aventură şi 500 de reţete şi sfaturi despre sănătate,
investigaţie, tip manual de buzunar, de la Ediţiile
Larousse. frumuseţe, bucătărie şi casă
Pentru toţi cei care sunt pasionaţi de mister, logică
Iată un număr impresionant de situaţii în
şi acţiune: Bine aţi venit!... Descoperiţi diferite came-
care folosirea bicarbonatului este o soluţie
re, exploraţi-le şi măsuraţi-vă jocurile de investigaţii,
bună: în casă, în grădină, pentru sănătatea
pentru a avansa în acest complot foarte subversiv, scă-
proprie. Citind acest ghid, vă veţi îndrăgosti
paţi practic de camera în care aţi fost încuiat. Pentru
de această pudră modestă, care stă la baza
a vă ajuta, găsiţi la sfârşitul fiecărei încăperi traversate
a numeroase remedii şi care poate înlocui
un facsimil al unui caiet, util pentru a vă ajuta să vizu-
foarte bine detergenţi costisitori şi nocivi.
alizaţi întregul progres realizat (obiectele găsite, rezu-
Bicarbonatul poate calma durerile cauzate de
matul fiecărei acţiuni, responsabilităţile din acţiunile
indigestie, de înţepătura insectelor, ajută la
viitoare, tipul de planificare şi genul de strategie de
relaxarea oaselor, curăţă dinţii, îndepărtează
care să vă ajutaţi).
petele de pe suprafeţele din bucătărie, ajută la
creşterea plantelor şi îndepărtează insectele –
iată doar câteva dintre multele întrebuinţări ale
Nicolas Trenti bicarbonatului.

ÎN GHEARELE MAFIEI
Seria Escape Games

Pânda ta acasa la don Gravedone, naşul mafioţilor,


ia o întorsătură proastă: te trezeşti cu o îngrozitoare
durere de cap în biroul mafiotului. Bineînţeles uşa ca-
merei este încuiată, iar gorilele bossului se vor întoar-
ce peste un ceas ca să rezolve conturile cu tine.
Caută indiciile şi rezolvă misterele care te vor ajuta
să ieşi din capcană.
Vei reuşi să evadezi în 60 de minute?
În ghearele mafiei este o carte-joc pentru tinerii curi-
oşi, care iubesc misterele şi situaţiile-limită.

PRACTIC
Din colecţia Escape games de la Larousse, În ghearele
JOCURI

mafiei este o carte-joc originală care combină jocul de


tip Escape game şi romanul de aventuri.
Preţ: 26,00 lei
Categorie: nonFICŢIUNE Preţ estimativ: 45,00 lei
ADULŢI ŞI TINERI Categorie: NONFICŢIUNE
Domeniu de editare: ADULŢI
DESPRE AUTOR: Domeniu de editare:
AVENTURI
NICOLAS TRENTI trăieşte la Paris, unde lucrea- Format: SPECIAL PRACTIC. BUCĂTĂRIE
ză pentru Ediţiile Larousse, şi este autorul unei colecţii Număr de pagini: 128 Format: BIBLIOTECA RAO
de titluri de cărţi pentru jocurile pe calculator, formatul ISBN: 978-606-006-278-3 Număr de pagini: 256
pentru DVD. ISBN: 978-606-006-279-0 ISBN: 978-606-006-273-8

66 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 67


Ficţiune
pentru tineri
şi copii
FICŢIUNE
, TINERI ŞI COPII FICŢIUNE TINERI ŞI COPII

Sarah J. Maas Stephanie Garber


TURNUL ZORILOR FINAL
Cartea a şasea din seria TRONUL DE CLEŞTAR A treia şi ultima carte din seria CARAVAL
Chaol Westfall şi Nesryn Faliq
au ajuns în sclipitorul oraş Antica O iubire pentru care merită să lupţi. Un
pentru a face o alianţă cu Khaga- vis pentru care merită să mori. Un final pe
nul continentului sudic, ale cărui care merită să îl aştepţi.
armate vaste constituie ultimele Au trecut două luni de când Tella a
speranţe ale Erileaei. Dar au venit descoperit că băiatul de care s-a îndrăgostit
în Antica cu încă un scop, acela de nu există, de fapt. Ea trebuie să decidă dacă
a căuta vindecare de la faimoasa va avea încredere în Legend sau într-un fost
Torre Cesme pentru rănile suferite duşman. De hotărârea ei depind mai multe
de Chaol în Rifthold. vieţi, imperii şi suflete. După ce descoperă
un secret care îi va da lumea peste cap,
Scarlett este nevoită să facă imposibilul. La
rândul lui, Legend va lua o decizie care îl va
„Progresivul khaganat, un im- defini şi îl va transforma pentru totdeauna.
periu multicultural modelat după Caraval s-a terminat, dar poate că cel
Mongolia, este explorat cu o abun- mai important joc abia începe. De data
denţă de detalii şi cu simpatie... O aceasta, singurii spectatori vor fi cei care
poveste captivantă de evoluţie şi vor câştiga şi cei care vor pierde totul.
izbăvire câştigate cu greu.“
Kirkus Reviews

„O lectură obligatorie pentru „Trilogia Caraval a lui Garber, extrem de apreciată de cititori şi de critici
fanii genului epic fantasy şi ai deopotrivă, ajunge la un sfârşit captivant cu Final. Dacă nu aţi citit volumele
basmelor.“ anterioare, aceasta e o serie de romane din genul fantasy pe care merită să o duceţi
USA Today la Final“.
Entertainment Weekly
„Cei care sunteţi fani ai
­ amorei Pierce şi ai lui ­­
T „Garber creează trilogia Caraval folosind aceeaşi combinaţie de poveşti de
R.R. M
­ artin, citiţi această carte!“ dragoste, jocuri de cărţi magice, jocuri de putere politică şi intrigă ce te ţine în
CELELALTE VOLUME ALE SERIEI: RT Book Reviews priză, făcând ca titlurile ei precedente să fie atât de populare. Fanii seriei vor avea
• O inimă de gheaţă, o voinţă de fier parte de multe surprize citind partea finală a poveştii celor două surori care au, în
politică şi în dragoste, acelaşi curaj de invidiat.“

FANTASY
• Diamantul de la miezul nopţii
FANTASY

• Moştenitoarea focului ALA Booklist


• Regina umbrelor
• Imperiul furtunilor CELELALTE VOLUME ALE SERIEI:
• Caraval
• Legendar
DESPRE AUTOR:
Preţ estimativ: 49,99 lei Preţ estimativ: 39,99 lei
SARAH J. MAAS locuieşte în Bucks County, Pennsyl-
Categorie: FICŢIUNE Categorie: FICŢIUNE
vania, şi de-a lungul anilor a dezvoltat o adevărată pasi- TINERI ŞI COPII TINERI ŞI COPII
une pentru filmele Disney şi pentru muzica pop. Adoră Domeniu de editare: Domeniu de editare:
basmele şi baletul, bea ceai în exces şi petrece mult timp FANTASY FANTASY
în faţa televizorului. În timpul liber, explorează împre- Format: BIBLIOTECA RAO Format: BIBLIOTECA RAO
jurimile istorice şi pitoreşti din Pennsylvania, în tovără- Număr de pagini: aprox. 576 Număr de pagini: aprox. 288
şia soţului şi a câinelui lor. ISBN: 978-606-006-339-1 ISBN: 978-606-006-XXX-X

70 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 71


FICŢIUNE
, TINERI ŞI COPII FICŢIUNE TINERI ŞI COPII

Christina Soontornvat Lindsey Becker


COPIII FERMECAŢI HOŢUL DE STELE
Izzy nu-şi doreşte decât să trăiască
ceva interesant în orăşelul ei amorţit. Honorine este servitoare la conacul Vi-
Dorinţa ei devine cât se poate de reală dalia. Viaţa ei este cam plictisitoare, întru-
în momentul în care, ademenită de cât nu face altceva decât să şteargă praful
cântecul unui flaut, surioara ei Hen de pe tot felul de comori aduse din lumea
dispare în pădurea din apropierea întreagă şi să viseze în faţa numeroaselor
casei. Imediat ce-şi dă seama de hărţi ale lumii care se găsesc aici. Totul se
dispariţia lui Hen, Izzy porneşte schimbă atunci când prinde doi marinari
într-o căutare disperată, ajungând la o care jefuiesc biroul lordului Vidalia şi apoi
deschizătură bizară din pământ. Izzy porneşte în urmărirea unei fete cu aripi
pătrunde prin această deschizătură, care se pierde în noapte. Dintr-odată,
devenind, astfel, captivă pe tărâmul Honorine este prinsă în mijlocul unei bă-
zânelor. tălii între echipajul unui vapor spectaculos
Acum, totul depinde de iscusinţa şi o serie de constelaţii mitice.
lui Izzy să-şi aducă sora acasă.

„Fiecare pagină emană energie şi abundă în imaginaţie, mi-a plăcut fiecare răs-
turnare de situaţie ingenios realizată şi turnura pe care acţiunea cărţii o ia spre un
final pe măsura aşteptărilor.“
Katherine Catmull

Copiii fermecaţi este cuceritor. Perfect pentru cititorii care iubesc priveliştile în-
cărcate de magie, cu finaluri pe măsura aşteptărilor şi fericite, deopotrivă. Debutul
lui Soontornvat este unul strălucit şi incântător!“ „Ritm alert, personaje credibile, decor original... Tinerii cititori, dar şi adulţii
Nikki Loftin cărora le plac lecturile în care aventura se împleteşte cu fantezia se vor îndrăgosti

FANTASY
FANTASY

CELELALTE VOLUME ALE SERIEI: de Honorine.“


• O inimă de gheaţă, o voinţă de fier Kirkus Reviews
• Diamantul de la miezul nopţii
• Moştenitoarea focului
• Regina umbrelor
Preţ: 32,00 lei Preţ: 34,00 lei
• Imperiul furtunilor
Categorie: FICŢIUNE Categorie: FICŢIUNE
DESPRE AUTOR: TINERI ŞI COPII DESPRE AUTOR: TINERI ŞI COPII
Domeniu de editare: Domeniu de editare: FAN-
CHRISTINA SOONTORNVAT a crescut într-un FANTASY
LINDSEY BECKER scrie romane de ficţiune pen- TASY
orăşel din Texas, petrecându-şi copilăria, cu nasul în Format: BIBLIOTECA RAO tru tineri. Fantome, monştri, fiare sălbatice, copii care Format: BIBLIOTECA RAO
cărţi, în spatele tejghelei restaurantului thailandez Număr de pagini: 240 iubesc magia şi aventura – toate acestea se regăsesc între Număr de pagini: 272
deţinut de părinţii săi. În prezent, trăieşte împreună cu ISBN: 978-606-006-211-0 paginile ei. Îi plac filmele, cărţile şi diferite arte şi meşte- ISBN: 978-606-006-248-6
soţul şi cele două fiice în Austin, Texas. şuguri. Hoţul de stele este romanul ei de debut.

72 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 73


FICŢIUNE
, TINERI ŞI COPII FICŢIUNE TINERI ŞI COPII

L.A.Weatherly Nicholas Bowling


FOCUL ÎNGERULUI DESTINUL UNEI VRĂJITOARE
Cartea a doua din seria ÎNGERI DOUĂ REGINE, DOUĂ RELIGII, DOUĂ VIZIUNI DIFERITE
ASUPRA VIITORULUI UNEI NAŢIUNI
O poveste de dragoste paranormală,
plină de aventuri, pe care iubitorii Este anul 1577. După ce mama sa
romanelor din seria Twilight o vor citi este arsă pe rug, pentru vrăjitorie,
cu inima la gură Alice se hotărăşte să fugă în Londra.
Aici îşi dă seama că vânătorii de vră-
Willow e singurul om care are pute- jitoare nu sunt singurii de care ar
rea de a învinge periculoasa Biserică a trebui să se ferească. Forţe politice
Îngerilor, ai cărei membri vor face tot extrem de puternice sunt, de aseme-
ce le stă în putinţă pentru a o distruge. nea, pe urmele ei în încercarea de
Dar Willow nu e singură. Îl are alături a o atrage în disputa dintre regina
pe Alex, un ucigaş de îngeri foarte bine Elisabeta I şi Mary, regina Scoţiei. În
antrenat şi marea ei dragoste. Totuşi, ni- timp ce Alice se chinuieşte să înţelea-
mic nu poate schimba faptul că tânăra e gă puterile pe care tocmai şi le-a des-
pe jumătate înger, şi când Alex îşi uneşte coperit, este atrasă într-un hăţiş de
forţele cu un grup de ucigaşi de îngeri, secrete, minciuni şi magie neagră,
e tratată cu neîncredere şi suspiciune. care vor schimba, laolaltă, soarta An-
Asftel ajunge să se simtă foarte singură gliei.
în mijlocul lor, până când îl întâlneşte pe
Seb. Tânărul neobişnuit de atrăgător şi-a
petrecut toată viaţa căutând-o, pentru că
şi el e pe jumătate înger. „Autorul merită toată atenţia.“
Historical Novel Association
PRIMUL VOLUM AL SERIEI:
• Îngeri „Un roman de neratat.“
The Bookseller
„Plină de acţiune, romantism şi suspans, Focul Îngerului e o lectură obligatorie
pentru fanii primei cărţi din trilogie.“
School Library Journal

AVENTURI
„Dacă Eoin Colfer a reinventat zânele şi Stephenie Meyer a reinventat vampirii,
atunci, fără îndoială, L.A. Weatherly a reinventat îngerii în aceste romane puterni-
ce, întunecate şi pline de suspans, care fac fără efort trecerea de la intriga densă şi
FANTASY

plină de aventuri la povestea de dragoste care îţi opreşte bătăile inimii.“


LoveReading4Kids

DESPRE AUTOR:
Preţ estimativ: 44,99 lei DESPRE AUTOR:
Lee Weatherly e autoarea câştigătoare de pre-
Categorie: FICŢIUNE
mii a bestsellerurilor din seria Îngeri, alături de alte NICHOLAS BOWLING este un scrii-
TINERI ŞI COPII Preţ estimativ: 39,99 lei
peste 50 de titluri pentru copii şi tineri. Originară din Domeniu de editare:
tor din sudul Londrei, actor de stand-up Categorie: FICŢIUNE TINERI ŞI COPII
Little Rock, Arkansas, Lee locuieşte împreună cu soţul FANTASY comedy, muzician şi profesor de limba Domeniu de editare: FANTASY
ei într-o casă în stil victorian din Scottish Borders. Îşi Format: BIBLIOTECA RAO latină. A absolvit Universitatea Oxford în Format: BIBLIOTECA RAO
petrece cea mai mare parte a timpului scriind, iar cărţile Număr de pagini: 544 2007. Destinul unei vrăjitoare reprezintă Număr de pagini: 256
ei au fost traduse în 20 de limbi. ISBN: 978-606-006-317-9 debutul său literar. ISBN: 978-606-006-089-5

74 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 75


FICŢIUNE
, TINERI ŞI COPII FICŢIUNE TINERI ŞI COPII

Jennifer Donnelly Sonja Kaiblinger


Sora VITREGĂ MORŢII VII TRĂIESC MAI MULT
SERIA SCARY HARRY
Isabelle este o fată care trăieşte Vol. II
în oraşul St. Michele, în Franţa. Ea
În timp ce Harold este plecat
are toate motivele să fie fericită.
în concediu, oraşul este bântuit de
Este pe cale să câştige inima prin-
fantome, printre care şi cea a unui
ţului mult dorit. Doar că Isabelle nu
toreador mort, care încearcă să se
este fata frumoasă de care acesta s-a
instaleze în casa lui Otto şi a mătuşii
îndrăgostit atunci când a fost găsit
sale. În acelaşi timp, apare un
pantoful de cristal; este sora cea vi-
agent misterios, care vinde un spray
tregă şi urâtă, care şi-a tăiat dege-
antifantomă unor oameni dubioşi.
tele de la picioare, pentru ca să se
Otto şi prietena lui, Emily, sunt
potrivească în pantoful Cenuşăre-
suspectaţi că ar avea ceva de-a face
sei. Atunci când prinţul descoperă
cu unchiul lui Otto, Archibald. Cei
decepţia Isabellei, ea este îndepăr-
doi decid să intre în viaţa de apoi.
tată şi este umilită de soartă...
Acest lucru este mult mai complicat
Evocând o versiune mai întune-
decât s-ar putea crede, dar, din
cată a basmului Cenuşăreasa, Jenni-
fericire, Harold vine în ajutorul lor.
fer Donnelly ne demonstrează că
urâţenia aparţine de cele mai multe
ori unei stări a sufletului şi ca, de-
pinde cum gândeşti sau te comporţi
pentru a schimba percepţia proprie
asupra ta sau percepţia celorlalţi
despre tine.

AVENTURI
FANTASY

DIN ACEEAŞI SERIE:


SERIA SCARY HARRY
Vol. I
• Otto, salvatorul fantomelor
Preţ: 33,00 lei
DESPRE AUTOR: Preţ estimativ: 39,99 lei Categorie: FICŢIUNE
Categorie: FICŢIUNE DESPRE AUTOR: TINERI ŞI COPII
Născută la 16 August, în 1963, JENNIFER
TINERI ŞI COPII Domeniu de editare:
­DONNELLY a studiat literatură engleză şi istorie euro- Domeniu de editare: SONJA KAIBLINGER s-a născut în anul 1985, la AVENTURI
peană la Universitatea din Rochester – unde şi-a luat şi FANTASY Krems, şi este autoare de cărţi pentru copii şi tineri. În Format:
licenţă. Ea este o autoare americană de ficţiune pentru Format: BIBLIOTECA RAO prezent, locuieşte în Viena şi în timpul liber îşi aşterne BIBLIOTECA RAO
tineri şi adulti, cunoscută mai ales pentru romanul isto- Număr de pagini: 320 pe hârtie ideile care apoi se vor transforma în povestiri- Număr de pagini: 219
ric Luminile Nordului. Până în prezent a scris 12 romane. ISBN: 978-606-006-329-2 le captivante atât pentru cei tineri, cât şi pentru adulţi. ISBN: 978-606-006-259-2

76 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 77


Nonficţiune
pentru tineri şi copii
NONFICŢIUNE
, TINERI ŞI COPII NONFICŢIUNE TINERI ŞI COPII
,

Larousse Larousse
PRIMA MEA MARE CARTE ILUSTRATĂ EXPLICĂ-MI... DE CE VACA DĂ LAPTE?
Aveţi un copil prin preajmă? E la vârsta când
Ridică clapetele, descoperă pune tot felul de întrebări? Iată o carte potrivită
şi joacă-te! pentru această etapă. Explică-mi... De ce vaca dă
O carte interactivă cu ima- lapte, a doua din serie, răspunde la 11 întrebări
gini potrivită pentru cei mici. puse de cei mici, într-un stil prietenos şi amuzant.
Cu ajutorul ei, aceştia descope- De ce nu sunt puişori în toate ouăle? De ce e
ră primele noţiuni despre ano- porcul murdar? De ce pe câmp plantele cresc în
timpuri, culori, cifre, transpor- rânduri? De ce dinţii iepurilor sunt lungi? Iată
turi, animale şi forme. 250 de câteva dintre întrebările la care cei mici vor găsi
cuvinte, 200 de imagini şi de răspunsuri amuzante şi frumos ilustrate. La fina-
desene amuzante îi vor ajuta lul cărţii, un tablou reuneşte tot ce au aflat copiii
pe aceştia să observe, să înţe- despre fermă.
leagă şi să-şi îmbogăţească vo-
Preţ: 34 lei
cabularul. O carte pentru joc Categorie: NONFICŢIUNE COPII
şi lectură, pentru ca micuţii să Domeniu de editare: ENCICLOPEDII
înveţe cu plăcere. Format: SPECIAL
Număr de pagini: 32
ISBN: 978-606-006-204-2

Larousse
EXPLICĂ-MI... DE CE MELCUL

ENCICLOPEDII
ENCICLOPEDII

NU ARE LABE?
Aveţi un copil prin preajmă? E la vârsta când
pune tot felul de întrebări? Iată o carte potrivită
pentru această etapă. Explică-mi... De ce melcul nu
are labe, prima din serie, răspunde la 11 întrebări
puse de cei mici, într-un stil prietenos şi amu-
zant. Ilustraţiile din stânga exemplifică totul, iar
clapeta oferă răspunsuri pe înţelesul lor. Pagina
din dreapta aduce informaţii care completează
tabloul, pentru ca micuţii să afle cât mai multe
despre fiecare subiect. La finalul cărţii, un tablou
reuneşte tot ce au aflat copiii despre grădină.
Preţ: 59,00 lei
Categorie: NONFICŢIUNE COPII Preţ: 34 lei
Domeniu de editare: Categorie: NONFICŢIUNE COPII
ENCICLOPOEDII 2-5 ani Domeniu de editare: ENCICLOPEDII
Format: SPECIAL Format: SPECIAL
Număr de pagini: 20 Număr de pagini: 32
ISBN: 978-606-006-255-4 ISBN: 978-606-006-203-5

80 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 81


NONFICŢIUNE
, TINERI ŞI COPII NONFICŢIUNE TINERI ŞI COPII
,

Larousse Larousse
ENCICLOPEDIA MICILOR CURIOŞI Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier şi Olivier Latyk
FERMA PRIMA MEA ENCICLOPEDIE ÎN IMAGINI
Citeşte, descoperă şi înţelege!
Lucrarea îi ajută pe cei mici să descopere şi O enciclopedie ilustrată, cu
să înţeleagă lumea încă de la 4 ani. Aceasta este peste 1 000 de intrări, în care
împărţită în 6 capitole: La fermă şi în împre- micii cititori vor descoperi o
jurimi; Creşterea animalelor; Produse de ori- întreagă lume în imagini. Car-
gine animală; Culturile; Produsele din culturi; tea este un dicţionar în ima-
Alte ferme de aici şi din alte părţi. Textele sunt gini care le va permite tuturor
simple şi clare pentru a răspunde la întrebările copiilor să dobândească un
micuţilor. vocabular bogat şi precis des-
pre vehicule, vegetale, muzică,
Preţ: 65,71 lei animale, invenţii, dinozauri,
Categorie: NONFICŢIUNE emoţii, sporturi, păsări şi alte
COPII
numeroase domenii.
Domeniu de editare:
ENCICLOPEDII
Format: SPECIAL
Număr de pagini: 94
ISBN: 978-606-006-228-8

Larousse
ENCICLOPEDIA MICILOR CURIOŞI
CORPUL OMENESC
ENCICLOPEDII

ENCICLOPEDII
Lucrarea este împărţită în 6 capito-
le: Corpul nostru şi al celorlalţi; Naş-
terea, creşterea, îmbătrânirea; Un corp
care trăieşte; Auzi, miroşi şi vorbeşti;
Bube mici şi boli uşoare; În plină for-
mă.

Preţ: 65,71 lei Preţ: 59,00 lei


Categorie: NONFICŢIUNE Categorie: NONFICŢIUNE
COPII COPII
Domeniu de editare: Domeniu de editare:
ENCICLOPEDII ENCICLOPEDII 6-9 ANI
Format: SPECIAL Format: SPECIAL
Număr de pagini: 94 Număr de pagini: 94
ISBN: 978-606-006-229-5 ISBN: 978-606-006-250-9

82 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 83


NONFICŢIUNE
, TINERI ŞI COPII NONFICŢIUNE TINERI ŞI COPII
,

Larousse Larousse
SPUNE-MI... TOTUŞI DE CE? SPUNE-MI... CE ŞTIM DESPRE?
Vă prezentăm o nouă apariţie din colecţia de
enciclopedii Spune-mi, cuprinzând răspunsurile la Cartea pune numeroase întrebări despre
alte 200 de curiozităţi pe care le au copiii. Acestea lumea înconjurătoare şi prezintă ilustraţii amu-
sunt structurate pe patru teme: Artă şi istorie, Via- zante. Ce ştim despre braţele caracatiţei? Ce
ţa de zi cu zi, Capul şi picioarele, Terra şi spaţiul ştim despre cum se transformă puiul într-un
cosmic. Este vorba despre 200 de răspunsuri la puişor? Ce ştim despre primele maşini? Sunt
întrebări despre lumea înconjurătoare, combinate doar câteva dintre întrebările la care cei mici
cu ilustraţii amuzante. De ce ameţim când facem vor găsi răspunsul. Lucrarea este structurată în
piruete, de ce gătim alimentele, de ce înţeapă al- patru capitole: Natura, Corpul omenesc, Viaţa
binele, de ce a avut loc Revoluţia Franceză? Sunt de zi cu zi, Şi înainte?
câteva dintre întrebările la care cei mici şi cei mari
vor afla răspunsul.

Preţ: 69,00 lei


Categorie: NONFICŢIUNE COPII
Domeniu de editare: ENCICLOPEDII 7-11 ANI
Format: SPECIAL
Larousse
CĂRŢI ILUSTRATE

Număr de pagini: 112


ISBN: ISBN: 978-606-006-201-1
SPUNE-MI... ESTE ADEVĂRAT?
O enciclopedie frumos ilustrată cuprinzând
răspunsurile la peste 200 de curiozităţi pe care
le au copiii şi la care adulţii nu au întotdeauna ALTE TITLURI DIN ACEEAŞI SERIE:
răspunsurile pregătite. Temele sunt următoarele: • Spune-mi... Dinozaurii!

ENCICLOPEDII
• Spune-mi... Ştiinţă şi invenţii?
Lumea e nebună, Ştiinţă şi tehnologie, Incredibi-
• Spune-mi... Unde?
la natură, Sport şi divertisment.
Cartea pune numeroase întrebări despre lu-
mea înconjurătoare şi prezintă ilustraţii amuzan-
te. Este adevărat că există traficanţi de ouă pre-
istorice? Că cifra 9 le provoacă teamă chinezilor?
Că globurile de Crăciun au fost inventate de fir-
ma Coca-Cola? Informaţiile simple şi concise fac
din această enciclopedie un instrument indispen-
sabil pentru toţi copiii.

Preţ: 69,00 lei


Categorie: NONFICŢIUNE COPII
Domeniu de editare: ENCICLOPEDII 7-11 ANI
Format: SPECIAL
Număr de pagini: 112
ISBN: 978-606-006-202-8
ISBN: 978-606-006-200-4

84 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 85


NONFICŢIUNE
, TINERI ŞI COPII NONFICŢIUNE TINERI ŞI COPII
,

Dan Green Larousse


500 DE CURIOZITĂŢI DESPRE ŞTIINŢĂ CELE MAI CUNOSCUTE
10 ZEITĂŢI ALE MITOLOGIEI ANTICE
povestite copiilor
O carte care îţi dezvăluie că părul
uman este suficient de puternic pen-
tru a ţine 12 tone sau că un singur
fulger conţine suficientă energie pen- Descoperă zeii, eroii şi povestea
tru a prăji 100 000 de felii de pâine. lor!
Cartea îi invită pe micii curioşi să ex- Zeus, Athena, Venus, Poseidon,
ploreze modul ciudat şi minunat în Apollo, Ulysse, Heracleea, Tezeu,
care funcţionează lumea. Sunt 500 de Ahile şi Diana. Cei mai importanţi
curiozităţi prezentate haios şi vizual. 10 zei din mitologie explică, pe în-
ţelesul copiilor, cum arăta şi unde
se afla tărâmul zeilor, cum a pornit
Preţ: 47,00 lei
războiul din Troia, cum a luat naş-
Categorie: NONFICŢIUNE COPII tere pământul, arborele genealogic
Domeniu de editare: ENCICLOPEDII al zeilor etc. Ca şi celelalte titluri
10-14 ANI din serie, lucrarea este structurată
Format: SPECIAL în capitole de câte patru pagini, de-
Număr de pagini: 304 dicate fiecărei zeităţi.
ISBN: 978-606-006-265-3

Claire Hibbert
500 DE CURIOZITĂŢI DESPRE ANIMALE
ENCICLOPEDII

ENCICLOPEDII
Ştiai că unele păsări pot zbura cu spate-
le, că albinele comunică prin dans? Sau că
rechinii nu pot respira dacă nu înoată? Că
urşii polari au pielea neagră?

Cartea invită micii curioşi să exploreze


modul ciudat şi minunat în care funcţio-
nează lumea. Sunt 500 de curiozităţi pre-
zentate haios şi vizual. Lucrarea e împărţită
ÎN ACEEAŞI COLECŢIE:
în capitole care descriu corpul animalelor, • Cele mai frumoase 10 tablouri povestite copiilor
habitatul acestora, felul cum se mişcă, cum • 10 Capodopere ale lui da Vinci
comunică între ele, care le sunt prietenii şi • Cele mai frumoase 10 minuni ale lumii
duşmanii. Preţ: 45,00 lei
Preţ: 47,00 lei Categorie: NONFICŢIUNE
Categorie: NONFICŢIUNE COPII COPII
Domeniu de editare: ENCICLOPEDII Domeniu de editare: CĂRŢI
10-14 ANI ILUSTRATE
Format: SPECIAL Format: SPECIAL
Număr de pagini: 304 Număr de pagini: 112
ISBN: 978-606-006-269-1 ISBN: 978-606-006-296-7

86 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 87


NONFICŢIUNE
, TINERI ŞI COPII NONFICŢIUNE TINERI ŞI COPII
,

Larousse CEA MAI TARE CARTE


PRĂJITURI PENTRU COPII DE ACTIVITĂŢI
Fotografii de Peste 50 de proiecte fantastice
Delphine Constantini E timpul să devii creativ!
Această carte este bogată de proiecte
40 de reţete extrem de simple de bricolaj pline de imaginaţie, origina-
pentru un efect nemaipomenit! le şi distractive, pe care le poţi face din
obiecte uzuale pe care le ai deja prin
Nu, nu e neapărat nevoie de pa- casă. Transformă-ţi camera cu decoraţii
tru ore ca să pregăteşti o prăjitură haioase, făcute de tine!
pentru ziua micuţului. Şi dacă nu Creează-ţi propriile haine şi acceso-
obişnuieşti să petreci zilnic ore în şir rii!
în bucătărie, nu înseamnă că nu eşti Cum ar fi păpuşi, plăsuţe şi obiecte
o mamă bună. Eşti o mamă normală din hârtie!
şi, da, îţi place să faci lucrurile cât
mai repede.
Ştiaţi că poţi face minuni cu o
prăjitură bazată pe iaurt? O prăji-
tură ca un fluture-curcubeu, sau ca
un peştişor roşu cu solzi din fructe,
CĂRŢI ILUSTRATE

sau ca o bărcuţă de piraţi ciocola-


tie… Iată câteva secrete care te aju-

CĂRŢI ILUSTRATE
tă să pregăteşti câteva bunătăţi fără
să faci mult efort. Vă promitem, co-
piii vor fi încântaţi şi vor cere porţie
suplimentară.

Preţ: 55,00 lei Preţ: 49,00 lei


Categorie: NONFICŢIUNE Categorie: NONFICŢIUNE
COPII COPII
Domeniu de editare: Domeniu de editare: CĂRŢI
CĂRŢI ILUSTRATE DE ACTIVITĂŢI
Format: SPECIAL Format: SPECIAL
Număr de pagini: 96 Număr de pagini: 128
ISBN: 978-606-006-219-6 ISBN: 978-606-006-234-9

88 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 89


Oferta
completă
Gabriel Garcia Marquez Colonelului n-are cine sa-i scrie 34.00
Autor Titlu Pret Gabriel Garcia Marquez Despre dragoste si alti demoni 32.99
RAO CLASS Gabriel Garcia Marquez Douasprezece povestiri calatoare 34.00
Anghel Andreescu Jihadul islamic 49.99 Gabriel Garcia Marquez Dragostea in vremea holerei 44.00
A. Scott Berg Wilson 65.99 Gabriel Garcia Marquez Cronica unei morti anuntate 32.99
Antony Beevor Al doilea razboi mondial 95.00 Gabriel Garcia Marquez Funeraliile Mamei Mari 33.00
Oana Bodea Un anotimp al schimbarilor 49.99 Gabriel Garcia Marquez Generalul in labirintul sau 33.00
Dan Brown Origini 69.99 Gabriel Garcia Marquez Incredibila si trista poveste a candinei Erendira si a bunicii sale fara suflet 33.00
Bogdan Bucur Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri 139.00 Gabriel Garcia Marquez Ochi de caine 34.00
Bogdan Bucur Jean Pangal, documente inedite (1932-1942) 59.99 Gabriel Garcia Marquez Povestea tarfelor mele triste 33.00
Bill Clinton si James Patterson In lipsa presedintelui 45.00 Gabriel Garcia Marquez Relatarea unui naufragiat 34.00
Doru Claudian Frunzulica Marea ecuatie : Afganistan 42.99 Gabriel Garcia Marquez Toamna patriarhului 35.00
Radu Calin Cristea Imparatul cu sapca 99.99 Gabriel Garcia Marquez Un veac de singuratate 39.00
Hillary Rodham Clinton Decizii dificile 69.99 Henry de Montherlant Celibatarii 29.00
Tom Clancy Viu sau mort 69.99 Henry de Montherlant Baietii 33.99
Tom Clancy Tinta marcata 59.99 Jane Austen Mandrie si prejudecata 35.99
Narcis Dorin Ion Portretul unui aristocrat al spiritului 54.99 Harriet Beecher-Stowe Coliba unchiului Tom 54.00
Nelson DeMille Leul 56.99 Michel Tournier Vineri sau limburile Pacificului 29.00
Dan Dungaciu, Vasile Iuga, Marius Stoian Sapte teme fundamentale pentru Romania 2015 ( colita de timbru aniversara BCU) 150.00 Virginia Woolf Doamna Dalloway 29.00
Dan Dungaciu Enciclopedia relatiilor internationale (2 volume) 149.00
Ken Follett Caderea uriasilor 69.99 BIBLIOTECA RAO
Florian Bichir Operatiunea oculta 69.99 Fictiune
George Cristian Maior Spionii. Cine sunt, ce fac? 45.00
George Cristian Maior Spion pentru eternitate: FRANK WISNER 39.99 RAO CLASICI
Narcis Dorin Ion Despre cultura de ieri si romanii de azi. Johann Wolfgang Goethe Poezii .vol.1 45.99
Convorbiri cu academicianul Razvan Theodorescu 39.99
Narcis Dorin Ion Marturia unui istoric singuratic 49.99 CLASICI CONTEMPORANI
Henry Kissinger Ordinea mondiala 54.99 Miguel Delibes Ereticul 42.99
Michael Lewis Baietii isteti 39.00 William Faulkner Hotomanii 24.00
Mircea Malita Secolul meu scurt 65.99 William Faulkner Iscoada in tarana 24.00
Bill O’Reilly Asasinatul lui Iisus. O istorie 39.99 William Faulkner O parabola 24.00
Bill O’Reilly & Martin Dugard Asasinatul lui Kennedy. Sfarsitul unui vis 49.00 William Faulkner Recviem pentru o calugarita 24.00
Douglas Preston & Witold Gombrowicz Jurnal - vol.I 24.00
Lincoln Child Dansul mortii 38.00 Witold Gombrowicz Jurnal - vol.II 24.00
Douglas Preston & Hermann Hesse Cele mai frumoase povestiri vol.1- Colectia Nobel 18.00
Lincoln Child Flacarile iadului 38.00 Hermann Hesse Cele mai frumoase povestiri vol.2- Colectia Nobel 18.00
Michael Shelden Winston Churchill. Tanarul titan 44.90 John Irving Vaduva pentru un an 24.00
SRI Monografia SRI 49.99 James Joyce Stephen Eroul 18.00
Alex Mihai Stoenescu Istoria ideilor masonice. Vol. 2 49.99 Andre Malraux Carnet din URSS 1934 18.00
Alex Mihai Stoenescu Tiganii din Europa si din Romania 49.00 Thomas Mann Casa Buddenbrook vol.1 - Colectia Nobel 15.00
Alex Mihai Stoenescu Tratat de istoriografie gererala vol.2 65.00 Thomas Mann Casa Buddenbrook vol.2 - Colectia Nobel 15.00
Dan Voiculescu Lupta politica vol. 2 35.00 Gabriel Garcia Marquez N-am venit sa tin un discurs 34.99
Larry Watts Aliati incompatibili 54.99 William Saroyan Aventurile lui Wesley Jackson 24.00
Larry Watts Oaia alba in turma neagra. Politica de securitate a Romaniei in perioada razboiului rece 59.99 William Saroyan Nebunie in familie 24.00
John Steinbeck Calatorii cu Charley 24.00
COLECTIA RAO CLASIC Stefan Zweig Amoc.Obsedatul 24.00
Autor Titlu Pret
Sir Arthur Conan Doyle Aventurile lui Sherlock Holmes 55.00 RAO CONTEMPORAN
Sir Arthur Conan Doyle Cainele din Baskerville. Valea terorii 34.00 Angela Becerra Ella 24.00
Sir Arthur Conan Doyle Studiul in rosu aprins; Semnul celor patru 32.00 Carlos Franz Desertul 24.00
Honore de Balzac Verisoara Bette 35.99 Carlos Franz Locul in care a fost paradisul 24.00
Honore de Balzac Mos Goriot 29.00 Howard Jacobson Vremea maimutelor 39.99
L. Frank Baum Vrajitorul din Oz 25.00 Siegfried Lenz Un moment de reculegere 18.00
Charlotte Bronte Jane Eyre 42.00 Colum McCann Goana nebuna a lumii 18.00
Adolfo Bioy Casares Inventia lui Morel 29.00 Patrick Modiano Dora Bruder 18.00
Lewis Carroll Aventurile lui Alice in Tara Minunilor / Alice in Tara Oglinzii si ce a gasit acolo 33.00 Patrick Modiano Un pedigri 29.99
Kate Chopin Trezirea 27.00
Antoine de Saint-Exupery Curierul de Sud.Zbor de noapte.Pamant al oamenilor.Pilot de razboi 39.00 AUTORI ROMANI CONTEMPORANI
Antoine de Saint-Exupery Citadela 42.00 Adrian Eugen Cristea,
Antoine de Saint-Exupery Micul Print 29.00 Marius Marinescu, Mihai Mitran Cartierul interzis 34.99
F. Scott Fitzgerald Blandetea noptii 36.00 Anghel Andreescu Actiunile separatiste 29.00
F. Scott Fitzgerald Marele Gatsby 29.00 Anghel Andreescu, Dan Andreescu, Dan Bardas Efectul migratiei asupra securitatii Romaniei si a Europei 34.99
Andre Gide Amintiri de la Curtea cu Juri / Sechestrata din Poitiers 33.00 Vartan Arachelian Numele si umbra 44.99
Andre Gide Falsificatorii de bani / Porumbelul 39.00 Augustin Buzura Absentii 35.99
Andre Gide Fructele pamantului; Noile fructe 35.00 Augustin Buzura Drumul cenusii 49.99
Andre Gide Pivnitele vaticanului 35.00 Augustin Buzura Nici vii,nici morti 35.99
Dante Aligheri Infernul 29.00 Augustin Buzura Recviem pentru nebuni si bestii 45.00
Emily Bronte La rascruce de vanturi 35.00 Augustin Buzura Refugii 44.99
Johann Wolfgang Goethe Afinitatile elective 29.00 Eugen Ovidiu Chirovici Cine a ucis-o pe Nora Jones ? 34.99
Nathaniel Hawthorne Litera stacojie 29.00 Eugen Ovidiu Chirovici Hoodoo Creek 29.99
Hermann Hesse Cele mai frumoase povestiri 42.00 Eugen Ovidiu Chirovici O amintire de la Paris 29.99
Hermann Hesse Francisc de la Assisi 29.00 Eugen Ovidiu Chirovici Pulbere neagra 39.99
Hermann Hesse Gertrud 39.00 Eugen Ovidiu Chirovici Cartea secretelor 36.00
Hermann Hesse Jocul cu margele de sticla 42.00 Eliza Ene Corbeanu Viata la curte vol.I 37.99
Hermann Hesse Klein si Wagner. La tratament 29.00 Eliza Ene Corbeanu Viata la curte vol.II 36.99
Hermann Hesse Knulp * Demian 35.00 Ionel Nitu Analiza de intelligence 39.99
Hermann Hesse Lupul de stepa 35.00 Corneliu Filip Ion Ghitulescu, omul de la microfonul radio 29.99
Hermann Hesse Narcis si Gura de Aur 35.00 Mircea Malita Istoria vazuta prin ochii diplomatului 37.99
Hermann Hesse Peter Camenzind 29.00 Vanessa D. Maris Imagini de Fado 29.99
Hermann Hesse Siddhartha. Calatoria spre Soare-Rasare 29.00 Eugen Mihaescu Rebel 34.99
Victor Hugo Notre-Dame de Paris 38.00 Eugen Mihaescu Intre linii 39.99
James Joyce Hanul lui Finn 32.99 Eugen Mihaescu Strigate in pustiu 26.99
Thomas Mann Casa Buddenbrook 49.00 Stefan Mitroi Atunci cand era mereu duminica 38.00
Gabriel Garcia Marquez A trai pentru a-ti povesti viata 42.00 Stefan Mitroi Biblia pentru furnici 24.99
Gabriel Garcia Marquez Calatorind prin Europa de Est 34.00 Stefan Mitroi Dulce ca pelinul 46.00

92 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 93


Stefan Mitroi Jocuri de nenoroc 25.99 Michael Connelly Pana la capat. Seria Mickey Haller 39.99
Doru Munteanu Viata de imprumut 33.00 Michael Connelly Verdictul 39.99
Adrian Nastase Sub zodia momentului: Blog n Roll vol. 7 39.99 Michael Connelly Jocul de domino 42.99
Adrian Nastase Razboiul lui Onoda 45.00 Michael Connelly Chipul dur al despartirii 46.99
Adrian Onciu Templul negru 29.99 Michael Cox Sensul noptii 49.99
Dan Ioan Pantoiu Mercenarul intunericului 39.99 Samuel Bjorc Bufnita vaneaza intotdeauna noaptea 45.00
Dumitru Popescu Artemis sau uzurparea sentimentului 44.99 Blacke Crouch Materia intunecata 42.00
Dumitru Popescu Singuratatea marilor 34.99 Clive Cussler Gheata de foc 39.99
Tudor Vlad Popescu Taina. O noua incursiune in irealitatea imediata 29.99 Clive Cussler Moarte in Arctica 39.00
Flaviu George Predescu Softul Ge 34.99 Karen Dionne Evadarea din mlastina 38.00
Aurelian Silvestru Cel ratacit 39.99 Karen Cleveland Acces interzis 38.99
Dinu Sararu Corrida 29.99 Val Emmich Nu uita sa-ti amintesti 39.99
Dinu Sararu Jurnalul unui personaj controversat 69.00 Joseph Finder Omul companiei 24.00
Dinu Sararu Marele premiu la Monte Carlo 29.99 Gyle Forman Fara mine 38.99
Dinu Sararu Ura din ochii vulpii 29.99 Ulla Frohling Fiinta din oglinda 27.00
Stelian Turlea Trei femei 34.99 Adam Foulds In gura lupului 36.00
Olimpian Ungherea Sayonara.Confesiunile unui criminalist 39.99 Adam Foulds Labirintul insufletit 35.99
Malin Person Giolito Nisipuri miscatoare 44.99
COLECTIA PENTRU TINE Javier Gonzales Insula sfarsitului timpului 35.00
Antony Capella Ofiterul starii civile 24.00 John Grisham Calico Joe 29.99
Sarah Lark In tara norului alb 59.99 John Grisham Campionul din Arkansas 45.00
Sarah Lark Cantecul maorilor 45.99 John Grisham Ford County 39.99
Sarah Lark Strigatul pasarii Kiwi 59.99 John Grisham Informatorul 44.99
Sarah Lark Aurul maorilor. Volumul 1 din trilogia KAURI 59.99 John Grisham Santajul 39.99
John Grisham Sirul de platani 55.00
COLECTIA ICEBERG FICTION John Grisham Theodore Boone - Pustiul avocat 34.99
Roy Jacobsen O minune de copil 24.99 John Grisham Theodore Boone - Rapirea 34.99
Henning Mankell Cainii din Riga 26.99 John Grisham Theodore Boone - Acuzatul 34.99
Henning Mankell Creierul lui Kennedy 39.99 John Grisham Theodore Boone - Amenintarea 29.99
Henning Mankell Omul din Beijing 44.99 Lauren Groff Destin si furie 42.00
Henning Mankell Pantofi italienesti 24.99 Katryn Harkup A de la arsenic. Otravurile Agathei Christie 45.00
Henning Mankell Ucigasi fara chip - seria Inspectorul Wallander 24.99 A.S.A. Harrison Sotia tacuta 39.99
Anders de la Motte Jocul 35.00 Jay Hosking Trei ani in labirint 39.99
Anders de la Motte Bubble (cartea a treia din trilogia Jocul) 39.00 Howard Jacobson Chestiunea Finkler 34.99
Anders de la Motte Buzz 25.00 Howard Jacobson J 42.99
Jussi Adler Olsen Camera groazei 35.00 Christian Jacq Fugarul ( vol.1 seria Razbunarea zeilor ) 24.00
Jussi Adler Olsen Vanatorii de oameni 35.00 Christian Jacq Divina Adoratoare (vol.2 seria Razbunarea zeilor ) 24.00
Jussi Adler Olsen Somnul ratiunii 49.00 Dean Koontz Noaptea lui Odd 24.00
Dan T.Sehlberg Mona. Virus mortal 35.00 Danya Kukafka Misterul fetei din zapada 39.99
Erik Axl Sund Persona. Slabiciunea Victoriei Bergman partea I 35.00 Manuel DeLope Perlele calatoare 39.99
Erik Axl Sund Trauma. Slabiciunea Victoriei Bergman partea a II a 35.00 Will Landay In apararea lui Jacob 39.99
Erik Axl Sund Catharsis. Slabiciunea Victoriei Bergman partea a III a 35.00 Maggie Lehrman Orice lucru are pretul lui 39.00
Erik Valeur Al saptelea copil 39.99 Forrest Leo Un gentleman 36.00
Jakob Vedelsby Legea umanitatii 36.00 Charlie Lovett Povestea anticarului 42.99
Mitch Albom Masura timpului 29.99 Scott Lynch Minciunile lui Locke Lamora 49.99
Pierre Assouline Portretul 33.99 Scott Lynch Piratii marilor rosii 59.99
Claire Messud Prietenie disparuta 35.99 Benjamin Ludwig Ginny Moon: din secretele unei fetite autiste 39.99
Alejandro Palomas Un fiu 35.00 Nathan Hill Nix 58.00
Anna Bell Lista de dorinte 39.99 Nelson DeMille Coasta de Aur 46.00
Andrea de Carlo Minunea imperfecta 40.00 Nelson DeMille Intoarcerea la Coasta de Aur 46.00
Arwen Elys Dayton Mai puternic, mai iute, mai frumos 38.00 Kathleen McGowan Cartea iubirii 44.99
Asa Avdic Insula mortii 39.99 Kathleen McGowan Printul poet 44.99
Brendan Duffy Regele furtunii 48.00 Benjamin Mee Avem un ZOO ! 38.99
Camille Aubray Cina cu Picasso 49.99 Brad Meltzer Cercul asasinilor 45.99
Charlotte Lucas Anul tau perfect - partea I 35.99 Brad Meltzer Cercul cavalerilor 45.00
Charlotte Lucas Anul tau perfect - partea a doua 35.99 Brad Meltzer Jocul zero 44.99
Charlotte Lucas SET ANUL TAU PERFECT 56.83 Maggie Mitchell A doua fata 39.99
David Baldacci Lovitura de gratie (seria Vega Jane vol. 1 ) 44.00 Walter Moers Cele 13 1/2 vieti ale capitanului Urs Albastru 56.99
David Baldacci Taramul celor cinci cercuri (seria Vega Jane vol. 2 ) 45.00 Jeniffer Murphy Te iubesc mai mult 37.00
David Baldacci Rece ca piatra 24.00 Tea Obreht Sotia tigrului 36.99
David Baldacci Ziua zero 44.99 James Patterson / Maxine Paetro Private - Agentia de investigatii 27.99
Daniel Sanchez Pardos G. Un oraş misterios: Barcelona. Un tânăr vizionar: Gaudí 49.99 David Park Comisarul adevarului 39.99
Angela Becerra Penultimul vis 44.99 Chris Pavone Expatriatii 42.99
Mark Benecke Pe urmele crimelor 27.00 Michael Poore Dansul reincarnarii 44.99
Steve Berry Taina presedintelui 49.99 Francine Prose Prima iubire 24.00
Chris Bohjalian Inchideti ochii, luati-va de mana 36.00 James Reese Dosarul Dracula 24.00
Heddi Goodrich Pierduti in cartieul spaniol 49.99 T.R. Richmond Ce-a lasat in urma 38.00
Jessie Burton Miniaturista 44.99 Thomas Harris Cari Mora 45.00
Julia Whelan Un an la Oxford 45.00 Imogen Robertson Iarna la Paris 39.99
Susana Lopez Rubio Intrati in El Encanto 49.99 Patrick Rothfuss Teama inteleptului 69.99
Mario Giordano Tusica Poldi si misterul leilor sicilieni 39.00 Patrick Rothfuss Numele vantului 59.99
Mireille Calmel Cantul vrajitoarelor - vol.1 34.99 Patrick Rothfuss Tainica iscodire a celor tacute 29.99
Mireille Calmel Cantul vrajitoarelor - vol.2 34.99 Serena Burdick O fata in amurg. Un roman despre Paris 39.99
Mireille Calmel Cantul vrajitoarelor - vol.3 39.99 Ruth Hogan Colectionarul de obiecte pierdute 39.99
Carol Cassella Oxigen 24.00 Brian Ruckley Nasterea iernii - seria Lumea fara zei 44.99
Jean E. Pendziwol Fiicele paznicului 39.99 Clara Sanchez Misterul numelui tau 34.99
Jens Henrik Jensen Oxen - Prima victima 49.99 Sarah Cohen-Scali Max 34.99
John Le Carre Cel mai vanat om 39.99 John Burnham Schwartz Imparateasa 36.99
John Le Carre Genul nostru de tradator 39.99 John Burnham Schwartz O singura clipa 35.99
John Le Carre Mostenirea spionilor 39.99 Lisa See Dragostea florii de bujor 35.00
John Le Carre Tunelul cu porumbei 44.00 Lisa See Frumoasele chinezoaice 39.99
John Le Carre Un adevar delicat 39.00 Javier Sierra Ingerul pierdut 39.99
Emma Cline Fetele 38.00 Javier Sierra Maestrul de la Prado 45.00
Hideo Yokoyama Misterul cazului sase patru 59.99 Lorenzo Silva Linia meridianului 39.99
John Connolly Razbunatorii 24.00 Indra Sinha Oamenii lui Animal 24.00

94 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 95


Dan Smith Tinta: Presedintele 29.00 Marc Goodman X-Cyber: viitorul incepe azi 59.00
Wilbur Smith In pericol 44.99 Mark Felton Castelul vulturilor 36.99
Jose Carlos Somoza Cheia Adancului 24.00 Simon Ings Stalin si savantii 59.99
Olen Steinhauer Turistul 24.00 Stephen Harding Ultima batalie 39.99
Emma Straub Soare si nori in Mallorca 24.99 Ian D. Gow & Stuart Kells Big four 38.00
Sarah Stricker Cinci copeici 49.00 Jean Lopez si Olivier Wieviorka Miturile celui de-al Doilea Razboi Mondial - ed II 39.99
Anne Sward Cu sufletul la gura 29.99 Joel F. Harrington Calaul credincios 38.00
Kathryn Tay Mostenirea partea 1 (Saga Daringham Hall) 36.99 John R. Bruning Indestructibil 65.00
Kathryn Tay Hotararea partea 2 (Saga Daringham Hall) 39.99 Anjum Hoda Bluff: cacealmaua bancilor centrale si criza economica 35.00
Yasuko Thanh Mireasma misterioasa a muntilor Galbeni 39.00 Ben Macintyre Spionii zilei Z: spionaj si contraspionaj 44.99
Brad Thor Lista neagra 39.00 Matti Friedman Spioni fara tara 43.00
J.R.R. Tolkien Legenda lui Sigurd si a lui Gudrun ( editie bilingva ) 59.99 Michael Levine Marea minciuna alba 59.99
J.R.R. Tolkien Hobbitul** 39.99 Michael Cannell Incendiar 39.99
J.R.R. Tolkien Copiii lui Hurin 44.99 Florian Coldea Despre serviciile de intelligence 45.00
J.R.R. Tolkien Fratia inelului 55.99 George Cristian Maior Despre intelligence 35.99
J.R.R. Tolkien Cele doua turnuri ( vol.2 trilogia Satapanul Inelelor ) 44.99 George Cristian Maior Incertitudine.Gandire strategica si relatii internationale in secolul XXI 39.99
J.R.R. Tolkien Intoarcerea Regelui ( vol.3 trilogia Stapanul Inelelor ) 55.99 George Cristian Maior Noul aliat. Regandirea politicii de aparare a Romaniei in secolul XXI* 39.99
J.R.R. Tolkien Silmarillion 44.99 Liviu Maior Alexandru Vaida Voievod - Putere si defaimare 34.99
J.R.R. Tolkien Povestea lui Kullervo 39.99 Liviu Maior De la mare razboi la Romania intregita 39.99
S.K. Tremayne Dubla identitate 39.99 Stefan Masu Puterea economica in istoria lumii 45.00
Simon Urban Planul D 44.99 Mihaela Matei Islamul politic si democratia, Intre reforma,
Timur Vermes Ia uite cine s-a intors 45.00 interpretare si jihad 44.99
Nicole C Vosseler Dincolo de Nil 44.99 Irene Mainguy Simbolurile gradelor capitulare in francmasonerie 59.99
Leslye Walton Straniile si minunatele amaraciuni ale Avei Lavender 39.99 Stefan Masu Iata, vine Iisus Hristos 89.99
David Wroblewski Povestea lui Edgar Sawtelle 24.00 Peter Molloy Lumea disparuta a comunismului 35.99
Javier Yanez Stapanul savanelor 55.99 Thierry de Montbrial Jurnal Romanesc 44.99
Joakim Zander Inotatorul 39.99 Marian Nazat Pe talpile Romaniei 39.99
Joakim Zander Fratele 44.99 Marian Nazat Prizonier in campul tactic 40.00
Markus Zusak Hotul de carti 42.99 Marian Nazat Suflet in exil 36.00
Markus Zusak Mesagerul 35.99 Victor Neumann Ideologie si fantasmagorie 34.99
ROMAN ISTORIC / DRAMA ISTORICA Victor Neumann Tentatia lui Homo Eoropaeus 34.99
Francisco Asensi Sangele 24.00 Reinhhold Niebuhr Ironia istoriei americane 29.99
Colum McCann Transatlantic 36.99 Ioan Mircea Pascu Batalia pentru NATO 39.99
Paula Cifuentes Vremea bastarzilor 39.99 Ioan Mircea Pascu Jurnal de …”front” 45.99
Catherine Delors Iubire si sange 44.99 Mihai Retegan Povestea unei tradari. Spionajul britanic in Romania 41.99
Ildefonso Falcones Regina desculta 59.99 Mihai Retegan 1968 DIN PRIMAVARA PANA IN TOAMNA 35.00
Ken Follett O lume fara sfarsit 65.99 Mihai Retegan Ambasadorii maiestatii sale in Romania 1964-1970 45.99
Ken Follett Coloana de foc 69.00 Michael Isikoff, David Corn Ruleta ruseasca 49.99
Antonio Garrido Cititorul de cadavre 45.00 Joshua Rubenstein Lev Trotki - O viata de revolutionar 34.99
Georgia Hunter Supravietuitorii 49.99 Dan Radu Ruseanu Mai sunt judecatori la Berlin 34.99
Laura McVeigh Sub stelele tacute 32.99 Remus Stefureac Romania versus Rusia 29.99
Luca di Fulvio Copilul care a gasit soarele noaptea 59.99 Peter Finn & Petra Couvee Afacerea  Jivago 49.99
Ozlem Kumrular Sultana Kosem 42.99 Alexander Stille Jaful Romei 44.99
Pauline Peters Camera rubinie 48.99 Marius Stoian Proiectul Romania 29.99
Stephan Abarbanell Orient 39.99 Stelian Tanase Nocturna cu vampir 44.99
Lucy Ribchester Clubul Clepsidrelor: Vremea sufragetelor 42.99 Dan Voiculescu Uniunea Social Liberala- Ideea care l-a ingenuncheat pe Basescu Traian 22.00
Lutz Seiler Kruso 44.99 Zhang Yawen Ecouri ale secolelor trecute 39.00
Jean Louis Vullierme O oglinda a Occidentului 44.00 Robert K. Wittman & David Kinney Jurnalul diavolului 55.99

NONFICTIUNE ADULTI MEMORII, JURNALE, BIOGRAFII
SPIRITUALITATE Aher Arop Bol Baiatul pierdut 25.99
Lorna Byrne De unde vine iubirea 29.99 Antonio G, Iturbe Bibliotecara de la Auschwitz 45.00
Lorna Byrne Ingeri in parul meu 35.00 George Beahm ISteve - Steve Jobs despre Steve Jobs 29.99
Lorna Byrne Ingerii ne dau speranta 29.99 Bill Gates Un optimist nerabdator 25.99
Elsa Punset Un rucsac pentru intreg universul 35.00 Chas Newkey-Burden Adele. Biografia 36.00
Costel Constantin / Ioana Bogdan Costel Constantin, un actor printre rolurile sale 29.00
COLECTIA ISTORIE Jean Dominique Brierre Edith Piaf 35.99
Stefan Aust Complexul Baader - Meinhof 49.99 Jared Cade Agatha Christie: Misterul celor 11 zile 38.99
Antony Beevor Berlin 46.00 John Curran Agatha Christie - Jurnalul secret 54.99
Christopher Clark Somnambulii. Cum a intrat Europa in razboi in 1914 75.00 John Curran Agatha Christie. Crime în devenire 42.99
Richard J.Evans Al Treilea Reich vol II 69.99 Ayaan Hirsi Ali Necredincioasa 44.99
Richard J.Evans Al Treilea Reich vol III 69.99 Eleanor Coppola Insemnari de viata 39.99
Lynn Picknett, Clive Prince & Stephen Prior Cazul Rudolf Hess 49.99 Ayaan Hirsi Ali Eretica 39.99
Roger Howard Operatiunea Damocles 35.00 Max Eisen Cu pretul vietii 39.99
Agnes Humbert Resistence. Razboiul nostru 39.99 Mohamed Fahmy&Carol Shaben Celula Mariot 49.99
David I. Kertzer Papa si Mussolini 55.99 Alan Friedman Berlusconi I se destainuie lui Friedman 39.99
Anna Maria Sigmund Dictator,demon,demagog 39.99 David Foenkinos Lennon 29.99
Cheryl Jarvis Colierul.Treisprezece femei si experimentul care le-a schimbat viata 29.99
ISTORIE, SOCIOLOGIE, FINANCIAR, POLITICA, ENIGME, MISTERE Ioana Lee Ai Suru - A iubi vol I 45.00
George Beahm Liniste: vorbeste Trump 29.99 Ioana Lee Cosmarul american 35.00
Ben Macintyre Un spion printre prieteni 44.99 Ioana Lee Ai Suru - A iubi vol II 35.00
Jean-Louis Bruguire Ceea ce n-am putut spune. 30 de ani de lupta impotriva terorismului 39.99 Ioana Lee Eseuri din capitala lumii 45.00
Dieter Breuers O istorie putin altfel a vrajitoarelor si a prigonirii lor 36.99 Ioana Lee 19 secrete japoneze 35.00
Garance Le Caisne Operatiunea Cezar  34.99 Regina Maria Povestea vietii mele 86.99
Greg Mitchell Tunelurile de sub zidul Berlinului 44.99 Celine Malraux / Madeleine Malraux Cu o discreta intimitate 39.99
Serban Filip Cioculescu Viitorul nu ia prizonieri. Cum ne putem gestiona geografia si anxietatile colective 34.99 Javier Marquez Rat Pack- Frank Sinatra si prietenii lui in anii de glorie ai lui Kenedy si ai Mafiei 39.99
Mugur Ciuvica Zece ani rai 35.99 James Comey Loialitate pusa la incercare 38.99
Vasile Sebastian Dancu Mitologii,fantasme,idolatrie 39.99 Iana Matei De vanzare: Mariana, 15 ani 29.99
Gerard Davet & Fabrice Lhomme Operatiunea Swissleaks 39.99 Marian Nazat Cartea ieruncilor 44.99
Mohamed Elbaradei Epoca dezamagirii.Diplomatie nucleara in vremuri de cumpana 39.99 Oana Popescu Ciobit- Interviuri cu Maia Morgenstern 39.99
Bogdan Ficeac De ce se ucid oamenii 42.99 Oana C. Popescu De si despre Horatiu Malaele 39.99
Laura Ganea Pretul demnitatii 39.99 Pierre Leprohon Vincent van Gogh 45.99
Anne Garrels Tara lui Putin: O calatorie in Rusia reala 35.99 Hanness Rastam Cazul Thomas Quick. Crearea unui ucigas in serie 44.99
David Grann Crimele din Osage County 39.99 Edmonde Charles-Roux Coco Chanel 45.99
Madeleine Albright Fascismul - un avertisment 42.00 Jose A. Rodriguez Masuri extreme 39.99

96 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 97


Dasso Saldivar Garcia Marquez. Calatoria spre obarsie 49.00 Dan Brown Inferno - ed. Film 38.00
Plinio Apuleyo Mendoza Gabo: Scrisori si amintiri 36.99 Dan Brown Ingeri si demoni 38.00
David Suchet Poirot si cu mine 39.99 Dan Brown Simbolul pierdut 38.00
Valérie Trierweiler Multumesc pentru acest moment 30.00 John Brunner Retelele infinitului 19.99
William Egginton Cervantes, omul care a inventat fictiunea 42.00 D.W.Buffa Trandafirul negru 19.00
Thilo Wydra Grace: biografia 44.00 Jared Cade Razbunarea mortala 22.99
Michael Wildt / Katrin Himmler Heinrich Himmler. Corespondenta cu sotia sa (1927-1945) 49.99 Fred Van Lente Tinta 25.99
Isabel Camblor Noptile Cenusaresei 22.99
ESEISTICA W. Bruce Cameron Cainele, adevaratul meu prieten 22.99
Joshua Knelman& Rino Cammilleri Justitie divina 19.00
Rosalind Porter Scrisori de dragoste 36.99 Thomas Caplan Actorul care a devenit spion 32.99
Philippe Sollers Calatorii timpului 22.99 Andrea de Carlo O mare de adevaruri 24.99
Somer Soufi Ce i-ar putea spune Freud Lui Spielberg 26.99 Andrea de Carlo Un om liber 29.99
Vincent Delecroix Pantoful pe acoperis 23.99 Antonio Hill Vara jucariilor moarte 34.99
John Le Carre Cartita 29.00
CARTE DE BUZUNAR John Le Carre Chemare din taramul mortii 19.99
Fictiune John Le Carre Jocul 29.99
OPERE XX / CLASICI CONTEMPORANI John Le Carre Micuta tobosareasa 38.00
H.E.Bates Usor batea vantul spre Franta 19.00 John Le Carre Oamenii lui Smiley 27.99
Rafael Chirbes Impuscaturile vanatorului 19.00 John Le Carre Omul nostru din Panama 28.99
Henry de Montherlant Bestiarele 19.00 John Le Carre Prietenie absoluta 30.00
Michel Tournier Fecioara si capcaunul 19.00 John Le Carre Spionul care a iesit din joc 29.99
Michel Tournier Gaspar,Melhior&Baltazar 19.00 John Le Carre Un spion desavarsit 34.99
Michel Tournier Picatura de aur 19.00 Chris Carter Francezul 19.99
Michel Tournier Regele Arinilor 19.00 Chris Carter Gheena 19.99
Virginia Woolf Orlando 19.00 Chris Carter Infrunta viitorul 19.99
Virginia Woolf Spre Far 19.00 Laurie Frankel O alegere imposibila 30.00
Lincoln Child Infernul de gheata 29.00
RAO CONTEMPORAN Lincoln Child Inima furtunii 25.99
Federico Andahazi Cetatea ereticilor 15.00 Tom Clancy Cardinalul de la Kremlin 29.99
Christina Dalcher Vox 28.99 Tom Clancy Misiune de onoare 29.99
Nicolas Dickner Nikolski 15.00 Tom Clancy Rainbow six - 2 vol. 36.99
E.L. Doctorow Labirintul apelor 15.00 Stephen Clarke In viata ai parte si de merde 29.00
Adolfo Puerta Martin Azucena noaptea 15.00 Martina Cole Afacerea 29.99
Rosa Montero Instructiuni pentru salvarea lumii 15.00 Didier Convard Cei cinci templieri ai lui Iisus 29.99
Yann Queffelec Farmecul negru 24.00 Michael Connelly Verdictul 35.00
Andrzej Stasiuk Djermania 19.99 Michael Connelly Avocatul din limuzina 33.00
Antonio Skarmeta Dansul victoriei 15.00 Michael Connelly Pana la capat. Seria Mickey Haller 33.00
Philippe Sollers Secretul 15.00 Robin Cook Criza 29.99
Sandro Veronesi Arde Troia 15.00 Blake Crouch Orasul din munti (seria Wayward Pines vol. 1) 26.99
Blake Crouch Seriful (seria Wayward Pines vol. 2) 28.99
AUTORI ROMANI CONTEMPORANI. ED BUZUNAR Blake Crouch Ultimul oras 29.99
Razvan Ioan Boanchis Portocaliu 19.99 Clive Cussler Urmarirea 29.99
Ciprian Enea Jurnalul unui calator boem - ed. Buzunar 15.00 Clive Cussler & Dirk Cussler Zorii semilunii 36.00
Ion Hobana Un englez nelinistit 24.99 Clive Cussler & Dirk Cussler Sageata lui Poseidon (Seria Dirk Pitt) 36.00
Mihai Retegan 1968 - Din primavara pina in toamna 24.99 Jeffery Deaver A douasprezecea carte 29.99
Oana Sirbu / Cristian Tiberiu Popescu Initiere in splendoare 35.00 Jeffery Deaver Camera ucigasa 34.99
Alex Mihai Stoenescu Armata, Maresalul si evreii 44.00 Jeffery Deaver Dansand cu moartea 27.99
Alex Mihai Stoenescu Istoria loviturilor de stat vol.1 27.99 Jeffery Deaver Gradina fiarelor 29.99
Alex Mihai Stoenescu Istoria loviturilor de stat vol.2 27.99 Jeffery Deaver Moartea vine on-line 27.99
Alex Mihai Stoenescu Istoria loviturilor de stat vol.3 34.99 Nelson DeMille Focul salbatic 34.99
Alex Mihai Stoenescu Istoria loviturilor de stat -vol.IV / I 39.00 Gail Honeyman Eleanor Oliphant se sinte excelent 26.99
Alex Mihai Stoenescu Istoria loviturilor de stat -vol.IV / II 36.99 Gustavo Dessal Operatiunea Afrodita si alte povestiri 24.00
Mirel Talos Colectionarul de nuduri 29.00 William Diehl Domnie in iad 19.00
Markus C. Schulte Von Drach Furor 19.00
THRILLER, AVENTURI, ACTIUNE, ROMANCE,DRAMA, SF Michael Dobbs Culisele puterii - vol.1 al trilogiei House of cards 27.99
Lawrence Alexander Rubicon. Conspiratie la Casa Alba 23.99 Michael Dobbs Atac la rege - vol.2 al trilogiei House of cards 29.99
Will Adams Codul lui Alexandru 29.99 Michael Dobbs Lovitura finala - vol.3 al trilogiei House of cards 38.00
Karin Alvtegen Tradarea 19.00 Michel Benoit Dansul raului 29.00
Ian Fleming Traieste si lasa-i sa moara 25.00 Jessica Duchen Violonista 26.99
Ian Fleming Casino Royale 23.00 Robert Dugoni Victimele puterii 25.99
Jeffrey Archer In linie dreapta 42.00 Joe Dunthore Submarin 19.00
Jeffrey Archer Nici un ban in plus, nici un ban in minus 22.99 David Ebershoff Daneza 36.00
Jeffrey Archer O duzina de tertipluri 33.99 Andreas Eschbach Un bilion de dolari 35.99
Jeffrey Archer O chestiune de onoare 24.99 Andreas Eschbach Ultimul dintre ei 19.00
Jeffrey Archer Primul intre egali 27.99 Veit Etzold Taietura finala 34.00
Fred Van Lente Zece comici mititei 26.00 Barbara Ewing Rosetta 29.99
Isabelle Autissier Dintr-odata, singuri 22.99 Roopa Farooki Dulciuri amare 24.99
Clelie Avit Sunt aici 22.99 Sebastian Faulks Jocul cu diavolul 19.00
Eugen Ovidiu Chirovici Cartea oglinzilor 28.00 Joshua Max Feldman Cartea lui Iona 29.99
Esmahan Aykol Hotelul Bosfor 22.99 Zoe Feraris In cautarea lui Nouf 24.99
Nicole Baart Departe 25.99 Ludmila Filipova Labirintul de pergament 29.99
David Baldacci Ziua zero 29.99 Joseph Finder Instinct ucigas 19.00
Toby Ball Arhivele 29.00 Joseph Finder Jocul puterii 19.00
Steve Berry Afacerea Columb 29.99 Janet Fitch Paint it black. Destin in negru 28.99
Steve Berry Enigma reginei 29.99 Ken Follett Al treilea geaman 34.99
Steve Berry Secretul marelui sigiliu 32.99 Ken Follett Alb Infinit 32.99
Marcelo Birmajer Povesti cu barbati insurati 27.99 Ken Follett Bani de hartie 22.99
Gayle Brandeis Licitatia lui Flan 19.00 Ken Follett Codul zero 29.99
Anna Bell Lista de dorinte 35.00 Ken Follett Codul Rebecca 27.99
Andrew Britton Americanul 19.00 Ken Follett Omul din Sankt Petersburg 34.99
David Jackson Nu scoate un sunet 33.00 Ken Follett O avere periculoasa 39.99
Dan Brown Codul lui Da Vinci 35.00 Ken Follett Pe aripi de vultur 39.00
Dan Brown Conspiratia 35.00 Ken Follett Printre lei 29.99
Dan Brown Fortareata digitala 35.00 Ken Follett Prin urechile acului 32.99

98 CATALOGRAO
CATALOG RAOtoamnă-iarnă
toamnă-iarnă
2019-2020
2019 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 99
Ken Follett Un loc numit libertate 27.99 James Patterson Justitia lui Cross 32.00
Ken Follett Triunghiul 36.00 James Patterson Primul pe lista mortii 24.99
Ken Follett Zbor periculos 27.99 James Patterson A 2-a sansa 29.99
Frederick Forsyth Fantoma din Manhattan 19.99 James Patterson Al 5-lea calaret 24.99
Tana French Linistea umbrelor 39.99 James Patterson & Maxine Paetro A 6-a tinta 25.99
Katia Fox Semnul de arama 19.00 James Patterson & Maxine Paetro Al 7-lea cer 25.99
Max Gallo Titus 19.00 James Patterson & Maxine Paetro A 8 -a marturisire 24.99
Kathleen O’Neal Gear & W.Michael Gear Tradarea. Viata pierduta a lui Isus 23.99 James Patterson & Maxine Paetro A 9-a judecata 25.99
Mark Gimenez Culoarea legii 24.99 James Patterson & Maxine Paetro A 10-a aniversare 24.99
Sue Grafton D de la datornic 19.00 James Patterson & Paetro Maxine A 11-a ora 34.00
John Grisham Avocatul rebel 35.00 James Patterson Detectivul Alex Cross 24.99
John Grisham Avocatul strazii 29.00 James Patterson &
John Grisham Cazul pelican 27.99 Howard Roughan Croaziera 24.99
John Grisham Firma 29.99 James Patterson^Michael Ledwidge Gradina zoologica 27.99
John Grisham Fotbal si pizza 24.99 James Patterson & Candice Fox Niciodata nicaieri 29.00
John Grisham Litigiul 28.99 Rosamunde Pilcher Cautatorii de scoici 35.99
John Grisham Muntele familiei Gray 34.00 Rosamunde Pilcher Septembrie 35.99
John Grisham Omul care aduce ploaia 32.99 Michael Pitre 5-uri si 25-uri 29.99
John Grisham Partenerul 27.99 Terry Pratchett Seria Lumea disc - Barbati sub arme 27.99
John Grisham Santajul 27.99 Terry Pratchett Seria Lumea disc - Seniori si doamne 24.99
John Grisham Sirul de platani 34.99 Preston & Child Focul alb 34.99
John Grisham Testamentul 27.99 Preston & Child Vitrina de curiozitati 42.99
John Grisham Ultimul jurat 29.99 Douglas Preston Canionul Tiranozaurului 29.99
Luigi Guarnieri Mireasa evreica 29.99 Douglas Preston&Mario Spezi Monstrul din Florenta 19.00
Colin Harrison Recuperatorul 29.99 Kathy Reichs Oase frante 19.00
Mo Hayder Tratamentul 19.00 Matthew Reilly Planul Majestic 12 19.00
Mo Hayder Insula porcilor 19.00 Michael Robotham Suspectul 29.99
Terry Hayes Calatorul 35.00 Tibor Rode Virusul Mona Lisa 35.00
Peter Heller Constelatia cainelui 24.00 James Rollins Ordinul negru 28.99
David Hewson Casa papusilor 34.99 James Rollins Virusul lui Iuda 34.99
Leon Leyson Un baiat pe lista lui Schindler 24.99 Philip Le Roy Ultima arma 19.00
Luis de la Higuera Autopsia Satanei 27.99 Jack Ross Recviem 19.00
Matt Hilton Pulbere de oase 24.99 Pino Roveredo Sa-mi dai de stire 19.00
Mitchell Zuckoff 13 ore 35.99 Pino Roveredo Copiledrag 24.00
Chuck Hogan Incercuirea 19.00 Craig Russel Rosu pentru totdeauna 27.99
Gregg Hurwitz Nu te increde in nimeni 27.99 Gregory Samak Cartea secreta 29.99
Conn Iggulden Imparatul - Moartea regilor 19.00 Michael Sammaritano Conspiratia Siciliana 22.99
Steve Jackson Mentorul 24.99 Manda Scott Craniul de cristal 19.00
P.D.James O meserie nepotrivita pentru o femeie 22.99 Karin Slaughter Post mortem 19.00
P.D. James Sala crimelor 29.99 Wilbur Smith Razboinicii Nilului 34.99
Robert Jordan Roata timpului - Ochiul lumii vol.1 48.99 Wilbur Smith Magul 34.99
Robert Jordan Roata timpului - In cautarea cornului vol.2 48.99 Wilbur Smith Ultimul papirus 32.99
Robert Jordan Roata timpului - Seniorul haosului vol.6 55.90 Wilbur Smith Zeul desertului 35.00
Robert Jordan Roata timpului - Coroana de sabii vol.7 48.99 Wilbur Smith Sanctuarul (vol. 3 din saga familiei Courtney) 34.99
Robert Jordan Calea pumnalelor (vol.8 din seria Roata timpului) 48.99 Wilbur Smith Vulpea aurie (vol. 7 din saga familiei Courtney) 34.99
Jonas Karlson Camera 19.99 Wilbur Smith Pasari de prada (vol. 9 din saga familiei Courtney) 39.99
Matthew Kneale Pe cand eram la Roma 23.90 Wilbur Smith Musonul ( (vol. 10 din saga familiei Courtney) 44.99
Tom Knox Secretul genezei 28.99 Wilbur Smith Orizontul albastru ((vol. 11 din saga familiei Courtney) 45.99
Dean Koontz Fiul ratacitor - cartea intai seria Frankenstein 27.99 Wilbur Smith Triumful soarelui (vol. 12 din saga familiei Courtney) 49.99
Dean Koontz Orasul noptii - cartea a doua seria Frankenstein 26.99 Teresa Solana O crima imperfecta 23.99
Dean Koontz Zona invizibila 32.99 Teresa Solana Scurtatura inspre Paradis 24.00
Jack Lance Pirofobia 25.99 Rowan Somerville Sfarsitul somnului 19.00
Martin Langfield Cutia raului 29.99 Nicholas Sparks Accidentul - Ed. Cartonata 29.99
Guy Lawson Tipii cu arme 25.99 Nicholas Sparks Accidentul 29.99
Paul Levine Sa-i omoram pe toti avocatii 19.00 Nicholas Sparks Cel mai lung drum - ed.film 29.99
Paul Levine Un alibi in larg 19.00 Nicholas Sparks Cel mai de pret cadou 24.99
David Lindsey Chipul asasinului 27.99 Nicholas Sparks Draga John - Ed cartonata 29.99
David Lindsey Legile tacerii 26.99 Nicholas Sparks Miracolul 26.99
Robert Lohr Automatul de sah 19.00 Nicholas Sparks Mesaj de departe - ed.cartonata 29.99
Emily St. John Mandel Simfonia itineranta 28.99 Nicholas Sparks Pas in doi 32.99
Tom Martin Piramida 24.99 Nicholas Sparks Priveste-ma 30.00
Esteban Martin Pictorul umbrelor 19.00 Nicholas Sparks Nopti in Rodanthe 19.99
Peter Mayle In cautarea lui Cezanne 25.99 Nicholas Sparks Talismanul norocos - ed.cartonata 29.99
Peter Mayle Din nou in Marsilia 22.99 Nicholas Sparks Ultimul cantec - ed.cartonata 29.99
Peter Mayle Din nou in Corsica 23.00 Ben Stephenson O posibila problema de viata si de moarte 24.99
Peter Mayle Din nou in Provence 22.99 Patricio Sturlese Taina inchizitorului 19.00
Peter Mayle Hotul de vinuri 24.00 Paul Sussman Oaza ascunsa 19.00
Peter Mayle Lectii de franceza 24.99 Andrew Taylor Jocul de-a destinul 19.00
Peter Mayle Provence pentru totdeauna 24.99 Andrew Taylor Judecata strainilor - vo.2 Trilogia Roth 19.00
Peter Mayle Provence de la A la Z 29.99 Chan Koonchung Visatorul din Tibet 29.99
Peter Mayle Un an bun 24.99 Jeet Thayil Narcopolis 24.99
Peter Mayle Un an in Provence 25.00 Christoph Ransmayr Ultima lume 23.00
Peter Mayle Viata de caine 27.00 Brad Thor Act de razboi 29.00
Colum McCann Zoli 24.99 Brad Thor Codul de conduita 29.99
Colum McCann Dansatorul 29.99 P.J.Tracy Momeala vie 19.00
Colum McCann Treisprezece priviri diferite 22.99 Heather Tucker Fata din lut 27.99
Walter M. Miller jr. Cantica pentru Leibowitz 19.00 Scott Turow Eroi obisnuiti 25.99
Jorge Molist Regina ascunsa 19.00 Scott Turow Gemenii 29.99
Christian Mork Dragul de Jim 19.00 Scott Turow Nevinovat 28.99
Dorthe Nors Lovitura de karate 29.99 Philipp Vandenberg Dosarul Golgota 27.99
John O’Farrell Avertisment: poate sa contina urme de alune 29.99 Philipp Vandenberg Fauritorul de oglinzi 32.99
Anthony O’ Neill Fata intunecata a lunii 28.00 Ernest Volkman Spionaj 24.99
Tony Parsons Copil si barbat 19.00 Mondfeld zu Wolfram & Wertheim zu Barbara Scoala gladiatorilor 19.00
Tony Parsons Sotia mea favorita 19.00 Louise Welsh Tamerlan trebuie sa moara 19.99
Tony Parsons Trusa criminalistica 36.99 Andrew Wilson Minciuna 22.99

100 CATALOGRAO
CATALOG RAOtoamnă-iarnă
toamnă-iarnă
2019-2020
2019 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 101
Larousse: seria 3 ingrediente, 15 minute Retete vegetariene 42.00
NONFICTIUNE Larousse: seria 3 ingrediente, 15 minute Retete pentru copii 43.00
ISTORIE, SOCIOLOGIE, FILOZIFIE, POLITICA,RELIGIE Larousse: seria 3 ingrediente, 15 minute Retete cu carne de pui 43.00
Carlos Castaneda Invataturile lui Don Juan 22.99 Larousse: seria rapid si savuros Trandafiri din mar si mici foitaje 29.00
Guy Debord Comentarii asupra Societatii spectacolului 19.99 Larousse: seria rapid si savuros Mousse la minut 29.00
Guy Debord Societatea spectacoluli 19.99 Larousse: seria rapid si savuros 25 de retete dulci de baut si de mancat 28.99
Fernando Savater Cele sapte pacate capitale 19.99 Larousse: seria rapid si savuros Baghete declicioase pentru aperitiv 28.99
Larousse: seria rapid si savuros Platouri care te mentin in forma 28.99
CARTE ILUSTRATA Lisa Nieschlag; Lars Wentrup; Julia Cawley Craciun la New York: Retete si povesti 79.00
Gill Davies & Gill Saunders Limbajul romantic al florilor 59.00
CULTURA GENERALA
MEMORII, JURNALE, BIOGRAFII Larousse 100 de locuri care iti taie rasuflarea 99.00
Chris Kyle Lunetistul american 29.99 Peter Boxall 1001 de carti de citit intr-o viata 129.00
Marita Lorenz Eu am fost spioana care l-a iubit pe Fidel Castro 26.99 Peter Boxall 1001 de Citate 129.00
Mariane Pearl O inima neinfricata 29.99 Steven Jay Schneider 1001 de filme de vazut intr-o viata 129.00
Isabel Vincent Cina cu Edward 24.99 Larousse Zapping  prin cultura generala 80.00
Larousse Zapping  prin istoria artelor 80.00
ENCICLOPEDIA RAO
NONFICTIUNE ADULTI NONFICTIUNE COPII SI TINERI
CULTURAL / CARTI ILUSTRATE: ISTORIE, RELIGIE, ARTA, MODA CULTURAL: ISTORIE, RELIGIE, ARTA, CULTURA GENERALA
Larousse Leonardo da Vinci: geniul vizionar 99.99 Larousse Primul meu dictionar englez-roman 68.99
Larousse Albumul bebelusului 85.00 Larousse Primele mele descoperiri 55.00
Larousse 600 de teste rapide care va stimuleaza neuronii 45.00 Larousse Descoperim 1000 de animale 59.00
Big Ioan ^ Lupascu Radu Culorile sunetelor 59.99 Larousse Descoperim 1000 de cuvinte 65.00
Gerard Denizeau Mitologia explicata prin pictura 129.00 Kristeen Robson&Phil Clarke Marea carte a labirinturilor 60.00
Laurenza Domenico, Taddei Mario, Zanon Edoardo Larousse Marea carte a corpului omenesc 60.00
Masinariile lui Leonardo 98.99 Larousse Cea mai tare carte de activitati 49.00
Thea O. Haimovitz Bijuteriile Kabbalah si Lumina Lor 89.99 Larousse Cele mai frumoase 10 tablouri din lume povestite copiilor 45.00
Umberto Eco Istoria taramurilor si locurilor legendare 149.00 Larousse Cele mai frumoase 10 minuni ale lumii povestite copiilor 45.00
Umberto Eco Istoria frumusetii 129.00 Larousse Cele 10 capodopere ale lui Leonardo Da Vinci povestite copiilor 45.00
Umberto Eco Pe umerii gigantilor 149.00 Larousse Cele 10 capodopere de la Luvru povestite copiilor 45.00
Tom Jackson Filosofia. O istorie ilustrata a gandirii 98.00 Larousse Prima mea carte ilustrata si audio in limba engleza 68.00
Florin Epure Ctitoriile lui Matei Basarab in Oltenia 79.99 Larousse Prima enciclopedie Larousse 69.99
Alex Mihai Stoenescu Mari olteni 89.99 Larousse Prima mea enciclopedie in imagini 59.00
Alain Kerjean Calatorie in Romania 99.99 Larousse Ghidul practic al micilor gradinari 46.00
David Hockney Stiinta secreta 95.00 Larousse Explica-mi de ce melcul nu are labe 34.00
Peter A. Clayton Cronica faraonilor 75.00 Larousse Explica-mi de ce vaca da lapte 34.00
P.G. Maxwell-Stuart Cronica papilor 75.00 *** Descopera lumea inconjuratoare Montessori 39.00
Joyce Tyldesley Cronica reginelor egiptului 75.00 *** Descopera matematica Montessori 39.00
Jonathan Fenby Cele saptezeci de minuni ale Chinei 75.00 Usborne Marele atlas ilustrat pentru copii 50.00
Adrian Goldsworthy Totul despre armata romana 75.00
William J.Hambin & LAROUSE - SPUNE-MI
David Rolph Seel Templul lui Solomon 65.00 Larousse Spune-mi Asa deci! 69.00
Zahi Hawass Regele Tutankhamon 135.00 Larousse Spune-mi cate? 69.00
Zahi Hawass Regele Tutankhamon in cutie 155.00 Larousse Spune-mi ce este? 69.00
DK Istoria 169.00 Larousse Spune-mi ce stim despre ? 69.00
Larousse Spune-mi cum? 69.00
ACTUALITATE Larousse Spune-mi de ce ? 69.00
Reuters Lumea, astazi 105.00 Larousse Spune-mi Egiptul Antic 69.00
Larousse Spune-mi este adevarat ? 69.00
DIVERTISMENT SI HOBBY
GHIDURI TURISTICE ENCICLOPEDIA PENTRU PRICHINDEI (LAROUSSE)
Prima mea mare enciclopedie 55.00
DESEN Prima mea mare enciclopedie despre animale 55.00
Larousse Peisaje de colorat 24.00
Larousse Natura. Uneste punctele 24.00 ENCICLOPEDIA MICILOR CURIOSI (LAROUSSE)
Jane Austen Da culoare clasicilor: Mandrie si prejudecata 35.00
Lewis Carroll Da culoare clasicilor: Aventurile lui Alice în Tara Minunilor 35.00 Larousse Enciclopedia micilor curiosi-dinozaurii 65.00
CAMILLE DE MONTMORILLO Lumi imaginare. De colorat cu ajutorul numerelor 24.00 Larousse Enciclopedia micilor curiosi - natura 59.99
KARINE NAYÉ Pisici. Uneste punctele 24.00 Enciclopedia micilor curiosi - corpul omenesc 69.00
Larousse Enciclopedia micilor curiosi - ferma 69.00
MEDICINA
Bunmi Laditan Bebelusii spun adevarul. Sfaturi de la bebelusi pentru parinti 36.99 ENCICLOPEDIA CELOR MICI (LAROUSSE)
Delecroix Jean-Marie 200 de alimente care ne vor binele 69.00 Larousse De ce? 59.00
Carole Minker 200 de plante care ne vor binele 69.00 Larousse Cum? 59.00
Larousse Cresterea bebelusului (0-3 ani) 99.99 Larousse Animale domestice 35.00
Larousse Enciclopedia plantelor medicinale 120.00 Larousse Anotimpurile 39.00
Larousse Veterinarul 39.00
PRACTIC - GRADINARIT Larousse Universul # 39.00
Larousse 100 de proiecte de gradina de neratat 98.00
Larousse Plante de interior 119.00 CARTI EVENIMENT
Larousse Gradina mea cu plante medicinale 39.00 MINIONII
Lucy Rosen Minionii - Traiasca regele Bob! 10.00
GASTRONOMIE / ENOLOGIE Lucy Rosen Minionii - Cine-i seful? 10.00
Joseph Hadad In bucataria lui Joseph 98.00 Trey King Minionii - Drumul catre Congresul Ticalosilor 22.00
Larousse Ape detoxifiante & infuzii sanatoase 38.00 *** Minionii in Paradis - Phil salveaza vacanta 11.00
Larousse 30 de retete delicioase cu Nutella 34.00 *** Minionii gradinari 11.00
Larousse Lindt - excellence 70% 29.00
Larousse Cocktailuri XXL. Rasfatati-va prietenii 55.00 PROGRAMUL MICUL PRINT
Larousse Sprit: 25 de retete de sprit si alte cocktailuri italiene 28.00 Antoine de Saint Exupery Frumoasa poveste a Micului Print 69.00
Larousse One pot: la masa cu prietenii 45.00 Antoine de Saint Exupery Micul Print - Ed softcover 11.99
Larousse Retete pentru sarbatori de neratat! 75.00 Despina Calavrezo Le francais avec Le Petit Prince - vol.1( Hiver) 19.00
Larousse Prajituri pentru copii 55.00 Despina Calavrezo Le francais avec Le Petit Prince - vol.2( Printemps) 19.00
Larousse: seria 3 ingrediente, 15 minute Retete pentru gasca mea 42.00 Despina Calavrezo Le Francaise avec Le Petit Prince- vol.3( l’Ete ) 19.00
Larousse: seria 3 ingrediente, 15 minute Aperitive pentru cina 42.00 Despina Calavrezo Le Francaise avec Le Petit Prince- vol.4( L’Automne ) 19.00

102 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 103
Despina Calavrezo English with The Little Prince - vol.1 ( Winter ) 19.00 Kami Garcia & Margaret Stohl Luna de foc (vol.3, Cronicile Casterilor ) 39.99
Despina Calavrezo English with The Little Prince - vol.2 ( Spring ) 19.00 Maggie Stiefvater Sovaire (vol.2 seria Lupii din Mercy Falls) 24.00
Despina Calavrezo English with The Little Prince- vol.3( Summer ) 19.00 Erika Swyler Cartea speculatiilor 44.99
Despina Calavrezo English with The Little Prince- vol.4( Autumn ) 19.00 Licia Troisi Razboaiele Lumii Pamantene vol.1 -Secta asasinilor 44.99
*** Micul Print - Caiet de activitati 22.00 Licia Troisi Razboaiele Lumii Pamantene vol.2 -Cele doua razboinice 39.99
*** Sa invatam sa numaram cu Micul Print 24.00 Rachel Ward Numere 29.99
*** O zi cu Micul Print 24.00 L. A. Weatherly Ingeri 39.99
*** Sa invatam geografia cu Micul Print 24.00 Jeanette Winterson Tornadele timpului 24.00
*** In calatorie cu Micul Print 24.00 Eugene Yelchin Cum i-am spart nasul lui Stalin 34.50
*** Sa invatam politetea de la Micul Print 24.00
*** Sa invatam culorile cu Micul Print 24.00 CARTE DE BUZUNAR - TINERI
*** Jurnalul prietenilor cu ilustratii din Micul Print 33.50 Kevin Brooks Lucas 25.99
Kevin Brooks Martyn Pig.Ultima saptamana cu tata 22.99
FICTIUNE TINERI Emma Clayton Racnetul 23.99
CARTE LEGATA Sarah Moore Fitzgerald Tarta cu mere a sperantei 22.99
Stephenie Meyer Amurg - partea II 12.00
Jesse Andrews Eu, Earl si sfarsitul Ei 29.00 Stephenie Meyer Luna noua - ed.buzunar 29.99
Josephine Angelini Predestinati 44.99 Stephenie Meyer Luna noua- partea a I-a 12.00
Josephine Angelini Regatul umbrelor (seria Predestinati) 36.00 Stephenie Meyer Luna noua- partea a II-a 12.00
Josephine Angelini Profetia (seria Predestinati) 35.99 Stephenie Meyer Eclipsa - ed.buzunar 29.99
M. Anjelais Fluturi striviti 29.99 Stephenie Meyer Eclipsa -partea I 12.00
Ann Brashares O vara in Long Island 38.99 Stephenie Meyer Eclipsa -partea a II-a 12.00
Melvin Burgess Decizie mortala 35.00 Stephenie Meyer Zori de zi - ed.buzunar 29.99
Kristin Cashore Darul 24.00 Stephenie Meyer Zori de zi - partea a I-a 12.00
Kristin Cashore Fire, domnita monstru 39.99 Stephenie Meyer Zori de zi - partea a II-a 12.00
Crystal Chan Zbor frant 29.99 Stephenie Meyer Zori de zi - partea a III-a 12.00
Christina Soontornvat Copiii fermecati 32.00 Tamora Pierce Magia lui Sandry 22.99
Dan Brown Codul lui DaVinci (editie pentru tineri) 39.99 Tamora Pierce Magia lui Tris 22.99
Moonny Witcher Nina si numarul de aur 39.00 Tamora Pierce Magia lui Daja 22.99
Sebastien De Castell Duelul vrajilor ( vol.I ) 49.99 Tamora Pierce Magia lui Briar 22.99
Sebastien De Castell Infruntarea umbrelor ( vol.II ) 42.00 Jonathan Stroud Conacul bantuit 25.99
Kelly Drewery Celula 7 37.99 Jonathan Stroud Craniul din biblioteca 39.00
Kelly Drewery Ziua 7 45.99 Mary Elizabeth Summer Crede-ma te mint! 25.99
Kelly Moore, Tucker Reed, Larkin Reed Casa de chihlimbar 45.00
Amy Ewing Bijuteria (Vol 1 din Trilogia Orasul solitar) 39.99 FICTIUNE COPII
Amy Ewing Trandafirul alb (Vol 2 din Trilogia Orasul solitar) 35.00 CARTE LEGATA
Gayle Forman Daca as ramane 35.00 Robert Beatty Serafina si mantia neagra (vol.I) 35.99
Gayle Forman Daca te-as gasi 29.99 Robert Beatty Serafina si toiagul rasucit (vol.II) 37.99
Alex Flinn Bestia 24.00 Robert Beatty Serafina si inima franta (vol. III) 39.99
Anna Day Fandom: Fantezie periculoasa 43.99 Jeanne Birdsall Familia Penderwick 34.99
Stephanie Garber Caraval 45.00 Kate DiCamillo Povestea lui Desperaux 39.99
Stephanie Garber Legendar - vol II Caraval 39.00 Cristina Brambilla Cheia Alchimistului 28.99
Brittany Geragotelis Vrajitoare la ananghie 36.99 Ian Beck Tom Inima - Curata si Tinutul Povestilor Intunecate 35.99
Elizabeth Goudge Calutul alb 36.00 Chris Callaghan Marele complot al ciocolatei 34.00
Lindsey Becker Hotul de stele 34.00 L.A.Campbell Pustiul, caruciorul si capsula timpului 29.99
Michael Grant Disparuti ( vol.1,seria Disparuti ) 39.99 L.A.Campbell Pustiul cu caruciorul merge in tabara 26.99
Michael Grant Foamea ( vol.2,seria Disparuti ) 39.99 John Boyne Baiatul cu pijamale in dungi 29.99
Michael Grant Minciunile ( vol.3, seria Disparuti ) 35.90 John Boyne Furiile inimii 58.99
Jill Hathaway Alunecare 29.99 Veronica Cossanteli Disparutii 29.99
Kiran Millwood Hargrave Cerneala si stele 37.00 Gitty Daneshvari Scoala fricosilor 2- Lectia nu s-a terminat 29.99
Paul Hoffman Ultimele patru lucruri 39.99 Gitty Daneshvari Scoala fricosilor 3 - Examen final 29.99
Paul Hoffman In bataia aripilor. Vol 3 seria Mana stanga a lui Dumnezeu 46.99 Salamanda Drake Dragonsdale- Tinutul dragonilor 24.00
Imogen Howson Conexiunea 39.99 Salamanda Drake Dragonsdale- Calaretii furtunii 24.00
Carrie Jones Setea 24.00 Lucy Strange Secretul din padurea privighetorii 38.00
Lauren Kate Lacrima (vol. 1) 44.99 Maz Evans Zei scapati din lesa 38.00
Lauren Kate Cascada (vol. 2) 39.99 Maz Evans Zei in misiune 38.00
Jacqueline Kelly O descoperire neobisnuita. Vol. 1 seria CALPURNIA TATE 35.00 Cornelia Funke Igraine faradefrica 29.99
Jacqueline Kelly In numele prieteniei. Vol. 2 seria CALPURNIA TATE 39.99 Kallie George Agentia de adoptie a animalelor magice: Trifoi si norocul ei 32.99
Sarah J.Maas Tronul de clestar (vol.I) 49.99 Helen Grant Misterioasa disparitie a Katharinei Linden 24.00
Sarah J.Maas Diamantul de la miezul noptii (vol.II) 49.99 Michelle Harrison 13 comori 24.00
Sarah J.Maas Mostenitoarea focului (vol.III) 59.99 Michelle Harrison Treisprezece blesteme 35.99
Sarah J.Maas Regina umbrelor (vol.IV) 59.99 Elizabeth Kay Cumpana Apelor 24.00
Sarah J.Maas Imperiul furtunilor (vol. V) 56.99 Elizabeth Kay Intoarcerea la Cumpana Apelor 24.00
Sarah J.Maas Regatul spinilor si al trandafirilor ( vol.I) 45.99 Elizabeth Kay Blestemul de la Cumpana Apelor 24.00
Sarah J.Maas Regatul cetii si al furiei ( vol. II) 59.99 Sonja Kaiblinger Scary Harry vol. 1 32.00
Sarah J.Maas Regatul aripilor si al pieirii ( vol.III) 59.99 Sonja Kaiblinger Scary Harry vol. 2 - Mortii vii traiesc mai mult 33.00
Katherine Marsh Turistul noptii 29.99 Elena Kedros Fetele din Olimp - Puterea viselor 29.99
Meg Medina Fata care a imblanzit vantul 29.99 Asa Larsson PAX - Prajina malefica 24.00
Melissa Marr Obsesie 24.00 Asa Larsson PAX - Cainele demonic 24.00
Michael Morpurgo Calul de razboi 24.99 Asa Larsson PAX - Razbunarea strigoiului 24.00
Naomi Cyprus Surorile din oglinda 38.00 M.G. Leonard Baiatul si gandacul magic 39.00
Garth Nix Abhorsen (Vol. III - Trilogia Vechiul Regat) 24.00 M.G. Leonard Regina gandacilor 36.00
Alison Noel Luna albastra 24.00 Oisin McGann Razbunarea stramosilor 24.00
Christopher Paolini Eragon I 45.00 Tracy Mack & Michael Citrin Sherlock Holmes-In cautarea lui Watson 24.99
Christopher Paolini Eragon II 46.99 Tracy Mack & Michael Citrin Sherlock Holmes-Misterul spiritului invocat 24.99
Chirstopher Paolini Mostenirea (vol.4 seria Eragon ) 59.99 Tracy Mack & Michael Citrin Sherlock Holmes-Confruntarea finala 25.99
Christopher Paolini Furculita, vrajitoarea si dragonul 42.99 Kai Meyer Matase si sabie (vol.1 seria Oamenii Vazduhului Inalt) 24.00
Ursula Poznanski Erebos- Jocul razbunarii 24.00 Kai Meyer Lance si lumina (vol.2 seria Oamenii Vazduhului Inalt) 24.00
Philip Pullman Rubinul din fum- vol.1 Seria Sally Lockhar 24.00 Kai Meyer Dragon si diamant (vol.3 seria Oamenii Vazduhului Inalt) 24.00
Philip Pullman Umbra din Nord -vol.2 Seria Sally Lockhar 24.00 Wiley Miller Extraordinarele aventuri ale lui Basil cel Banal 29.99
Philip Pullman Tigrul din fantana - vol.3 Seria Sally Lockhart 24.00 Joanne Owen Maestrul papusar 24.00
Philip Pullman Printesa de tinichea - vol.4 Seria Sally Lockhart 24.00 James Nicol Ucenica vrajitoare 36.00
J. D. Rinehart Coroana celor trei. Cartea a doua: Taramul pierdut 49.99 Hakon Øvreas Maro 33.00
Kami Garcia & Margaret Stohl A 16-a luna (vol.1, Cronicile Casterilor ) 24.00 Sarah Prineas Hotul vrajitor furat 39.99
Kami Garcia & Margaret Stohl Cartea Lunilor (vol.2, Cronicile Casterilor ) 39.99 Sarah Prineas Hotul vrajitor pierdut 34.99
Sarah Prineas Hotul vrajitor gasit 39.99

104 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 105
R. M. Romero Papusarul din Cracovia 35.00 CARTEA JUCARIE
Stephanie S.Sanders Scoala ticalosilor 29.99 Fereastra spre Craciun Ciorapelul 8.95
Emer Stamp Incredibilul jurnal secret al purcelusului 29.99 Fereastra spre Craciun Harnicuta 8.95
Emer Stamp Super uimitoarele aventuri ale purcelusului 29.99 J. Gode, P. Flemming Lucy isi ascute clestii, ca sa tremure toti pestii 13.60
John Stephens Atlasul de smarald ( vol.1 seria Cartile Inceputului ) 39.00 *** Multiplan - Broastele fantastice 10.20
John Stephens Cronica focului ( vol.2 seria Cartile Inceputului ) 39.00 *** Multiplan - Mumiile egiptene 10.20
Tui T.Sutherland Avatar II 24.00
P.L. Travers Mary Poppins deschide ușa 35.99 CARTI DE ACTIVITATI
P.L. Travers Mary Poppins se întoarce 35.99 Minna Lacey 365 de activitati stiintifice 49.00
P.L. Travers Mary Poppins in bucatarie 29.99 Minna Lacey 365 de lucruri de creat si confectionat 49.00
P.L. Travers Mary Poppins in parc 35.99 Larousse Caiet de jocuri si activitati 2-3 ani 48.00
P.L. Travers Mary Poppins si casa de alaturi 29.99 Larousse Caiet de jocuri si activitati pentru copii isteti (grupa mica) 48.00
P.L. Travers Mary Poppins pe aleea Ciresilor 29.99 Larousse Caiet de jocuri si activitati pentru copii isteti (grupa mijlocie) 48.00
Sabine Zett Hugo pur si simplu genial 29.99 Larousse Caiet de jocuri si activitati pentru copii isteti (grupa mare) 48.00
Sabine Zett Planul genial al lui Hugo 29.99 Larousse Caietul meu de grafica 3-4 ani 15.00
Sabine Zett Hugo da-ti in petic 29.99 Larousse Sunt un campion - corpul uman 36.00
Ellis Weiner Gemenii Templeton au o idee 29.00 Larousse I learn english how are you ? 29.00
Ellis Weiner Gemenii Templeton intra in scena 36.99 Larousse I learn english let’s count 29.00
Jennifer Weiner Cel mai mic Bigfoot 29.00 Larousse I learn english what color is it 29.00
Carmen Agra Deedy,Randall Wright Motanul de la hanul Cheshire Cheese 29.99 Larousse I learn english what’s your name? 29.00
Cao Wenxuan Bronz si Floarea-Soarelui 24.99 Michele Lecreux Boy’s book pentru micii aventurieri 59.00
Larousse Intrebari si raspunsuri pentru cei mici 45.00
CARTE DE BUZUNAR - COPII *** Carte de voiaj pentru desenat si colorat 25.00
Emily Bearn Marea evadare 19.99 Larousse Marea carte a corpului omenesc 60.00
Judy Brown Printesa pirat- Portia 19.99 Larousse Marea carte a spatiului cosmic 65.00
Judy Brown Printesa pirat- Pandora 19.99 *** Marea carte de colorat si activitati 39.00
Marcus Chown Felicity Frobisher 19.99 Parragon Pinkabella - Carte activitati 28.00
Anthony Horowitz Poarta corbului ( seria Puterea celor 5 ) 24.99 Parragon Pinkabella adora sa deseneze 27.00
Diana Wynne Jones Cele noua vieti ale lui Christopher Chant 22.99 Arina Alexandru Numaram pana la 10 14.99
Diana Wynne Jones Trai de vrajitor 22.99 Usborne Fractii si zecimale 44.00
Diana Wynne Jones Destinul lui Conrad 22.99 Usborne Carte puzzle cu imagini 49.00
Alan MacDonald Trolilor, plecati acasa! ( vol.1 din seria Aventuri cu troli ) 19.99
Alan MacDonald Trolii in vacanta ( vol.2 din seria Aventuri cu troli ) 19.99 POVESTI ILUSTRATE - Francesca Rossi
Alan MacDonald Placinta de capra ( vol.3 din seria Aventuri cu troli ) 19.99 Ilustratii Francesca Rossi Povesti ilustrate - Alba ca Zapada 23.99
Alan MacDonald FC Trolii ( vol.4 din seria Aventuri cu troli ) 19.99 Ilustratii Francesca Rossi Povesti ilustrate - Cenusareasa 23.99
Beatrice Masini Cine va dansa cu starurile ? - Seria Pantofiorii roz 19.99 Ilustratii Francesca Rossi Povesti ilustrate - Pinocchio 23.99
Beatrice Masini Pasi incrucisati - Seria Pantofiorii roz 19.99 Ilustratii Francesca Rossi Povesti ilustrate - Scufita Rosie 23.99
Beatrice Masini Dansul verii - Seria Pantofiorii roz 19.99
Beatrice Masini Pas in doi - Seria Pantofiorii roz 19.99 RAO EDUCATIONAL
Beatrice Masini Pantofiorii roz - Noutati mari la Academie 19.99 Viorela Anastasiu Geografia Romaniei, pentru admiterea in invatamantul superior 5.30
Beatrice Masini Pantofiorii roz - Sus cortina 19.99 Zvetlana Apostoiu,Mariana Popa, Angela Soare Manual de limba franceza, clasa 4 11.90
Beatrice Masini Pantofiorii roz - Un balet de neuitat 19.99
Philip Pullman Sperietorul 19.99
Geronimo Stilton Ciudatul caz al hotului de coji de branza (vol. IX) 17.00
Geronimo Stilton Misterul papirusului negru (vol. X) 17.00
Geronimo Stilton Iubirea e ca branza…- vol.2 9.00
Geronimo Stilton Banda motanului - vol.4 9.00
Geronimo Stilton Calatoriile…ce pasiune ! 9.00
R.L. Stine Goosebumps - Blestemul mumiei 19.99
R.L. Stine Goosebumps - Bun venit in casa mortilor! 19.99
R.L. Stine Goosebumps - Noaptea papusii 19.99
R.L. Stine Goosebumps - Nu coboriti in pivnita! 19.99
R.L. Stine Goosebumps - Plaja bintuita 19.99
R.L. Stine Goosebumps - Singe de monstru 19.99
R.L. Stine Goosebumps - Zambeste si mori! 19.99
Matthew Ward Fantastica familie Whipple 26.99

EDITIE SOFTCOVER
*AGATHA MISTERY*
*GERONIMO STILTON*

Sir Steve Stevenson AGATHA MISTERY-JAF LA CASCADA NIAGARA 15.00
Sir Steve Stevenson AGATHA MISTERY-SPADA REGELUI SCOTIEI 15.00
Sir Steve Stevenson AGATHA MISTERY-CRIMA PE TURNUL EIFFEL 15.00
Sir Steve Stevenson AGATHA MISTERY-ENIGMA FARAONULUI 15.00
Sir Steve Stevenson AGATHA MISTERY-PERLA DIN BENGAL 15.00
Geronimo Stilton BANDA MOTANULUI- ED SOFTCOVER (vol. IV) 9.00
Geronimo Stilton CALATORIILE CE PASIUNE- ED SOFTCOVER ( vol. V) 9.00
Geronimo Stilton FURTUL DIAMANTULUI URIAS- ED SOFTCOVER (vol. III) 9.00
Geronimo Stilton IUBIREA E CA BRANZA- ED SOFTCOVER (vol. II) 9.00
Geronimo Stilton NUMELE MEU E STILTON- ED SOFTCOVER (vol.I) 9.00

CARTE ILUSTRATA
*** Basmele mele preferate 49.00
*** Flautul fermecat 49.00
*** Nu stiam ca poti sari mai sus pe Luna 10.80
*** Nu stiam ca rechinii isi schimba mereu dintii 10.80
*** Nu stiam ca unele vase au aripi 10.80
Van Gool Micul meu dictionar roman-francez 29.00
Van Gool Micul meu dictionar roman-german 29.00
Despina Calavrezo Wintertime 21.70
Helene Lasserre & Gilles Bonotaux Motanul meu este un ipocrit 23.00
Vic Parker 40 de Povesti cu ponei si cai 68.00

106 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 CATALOG RAO toamnă-iarnă 2019-2020 107
www.raobooks.com
email: libraria.rao@rao.ro | tel.: 0040 21 224 12 31