Sunteți pe pagina 1din 1

calific�rile profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calific�rile profesionale.

Varianta 14
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acord� 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolv�ri complete.
14 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014
5p 1. S� se demonstreze c� dac� a ∈ �∗ , atunci ecua�ia ax 2 − ( 2a + 1) x + a + 1 = 0 are dou� solu�ii reale distincte.
5p 2. Se consider� func�ia f : � → � , f ( x ) = x 2 − 11x + 30 . S� se calculeze f ( 0 ) ⋅ f (1) ⋅ ... ⋅ f ( 6 ) .
5p 3. S� se rezolve în mul�imea numerelor reale ecua�ia 2 x + 3 − 2 x = 28 .
5p 4. S� se efectueze A62 − 2C64 .
5p 5. S� se calculeze lungimea segmentului determinat de punctele A(2,3) �i B(5, − 1).
5p 6. S� se calculeze perimetrul triunghiului ABC �tiind c� AB = 2, BC = 4 �i m(�B ) = 60�.

Ministerul Educa�iei, Cercet�rii �i Inov�rii


Centrul Na�ional pentru Curriculum �i Evaluare în Înv���mântul Preuniversitar

14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014


�5 0� n
1. Se consider� matricea A = � � ∈ �2 (� ) . Se noteaz� A = ��
A ⋅ A��
⋅ ... ⋅�
A.
� 0 1 � de n ori
5p a) S� se calculeze A2 + A .
� 5n 0 �
b) �tiind c� An = �� �� , pentru oricare n ∈ � , n ≥ 2 , s� se rezolve ecua�ia det ( A ) = 2 ⋅ 5 − 125 .
n
5p n

� 0 1 �
5p c) S� se determine transpusa matricei B = A + A2 + ... + A2009 .
2. Se consider� polinomul f = X 4 + mX 2 + n, unde m, n ∈�. R�d�cinile polinomului sunt x1 , x2 , x3 , x4 .
5p a) S� se determine m, n∈ � , �tiind c� polinomul f admite r�d�cinile x1 = 0 �i x2 = 1.
5p b) S� se determine m ∈ � astfel încât r�d�cinile polinomului s� verifice rela�ia x12 + x22 + x32 + x42 = 2 .
5p c) Pentru m = 1 �i n = 1 s� se descompun� polinomul f în produs de factori ireductibili în � [ X ].

Ministerul Educa�iei, Cercet�rii �i Inov�rii


Centrul Na�ional pentru Curriculum �i Evaluare în Înv���mântul Preuniversitar

14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014


ln x
1. Se consider� func�ia f : ( 0, +∞ ) → �, f ( x) = .
x
5p a) S� se calculeze f ′(e) .
5p b) S� se determine ecua�ia asimptotei orizontale spre +∞ a graficului func�iei f .
BACALAUREAT 2009-MATEMATIC� - Proba D, MT2, programa M2
5p c) S� se demonstreze c� xe ≤ e x , pentru orice x > 0 .
2. Se consider� func�ia f : [ −4, 4] → �, f ( x ) = 16 − x 2 .
4

�f
2
5p a) S� se calculeze ( x) dx .
0
5
x
5p b) S� se verifice c� � f ( x)
dx = 0 .
− 5
m
5p c) S� se demonstreze c� 0 ≤ � f ( x) dx ≤ 8 , oricare ar fi m ∈ [ 0, 2] .
0