Sunteți pe pagina 1din 2

Concursul judeţean de informatică „Dan Barbilian”

26 ianuarie 2019 Câmpulung


CLASA a IX-a Matematică-Informatică/ Intensiv
Problema nr. 1
100p
Problema 1 - Sir
Enunț

Se consideră șirul:
1, 1, 3, 1, 4, 7, 1, 5, 9, 13, 1, 6, 11, 16, 21, 1, 7, 13, 19, 25, 31, ……………

Se dă T, număr natural nenul.

Cerințe:
1. Să se determine ce valoare se află pe poziția T .
2. Să se determine termenii din șir care sunt egali cu pozițiile lor în șir, din primii T termeni.
3. Suma primilor T termeni din șir .

Date de intrare:
Din fișierul text ‘sir.in’ se citesc două numere naturale: de pe prima linie numărul p, care reprezintă
numărul cerinței care poate fi: 1, 2 sau 3, iar de pe a doua linie un număr natural T.
Date de ieșire:
În fișierul text ‘sir.out’ se va afișa pe prima linie: pentru cerința 1, un termen al șirului ce reprezintă
valoarea de pe poziția T, pentru cerința 2 se vor afișa termenii care sunt egali cu pozițiile lor din șir, din primii T
termeni ai șirului, despărțiți prin câte un spațiu, pentru cerinţa 3 se va afișa un număr natural ce reprezintă suma
primilor T termeni din șir.
Restricții și precizări:
T<=1000000000
Pentru rezolvarea corectă a cerinţei 1 se acordă 25 de puncte; pentru rezolvarea corectă a cerinței 2 se
acordă 25 puncte, iar pentru rezolvarea corectă a cerinței 3 se acordă 30 de puncte
Exemplu :
sir.in sir.out Explicație

1 4 Termenul aflat pe poziția 5 în șir este 4


5
2 1 3 9 19 În primii 20 de termeni, termenii: 1, 3 ,9,19
20 coincid cu pozițiile lor din șir
3 165 Suma primilor 20 de termeni din șir este 165
20

Timp de rulare/test: 0.2 secundă/test


Memorie totală disponibilă 2Mb din care 1Mb pentru stivă
Dimensiunea maximă a sursei 10Kb

Notă:
Se acordă 10 puncte pentru existența sursei și 10 puncte dacă poate fi compilată fără erori.
Timp de lucru total 3 ore

Prof. Oprea Adriana, Colegiul Național „Zinca Golescu”, Pitești


Concursul judeţean de informatică „Dan Barbilian”
26 ianuarie 2019 Câmpulung
CLASA a IX -a Matematică-Informatică/ Intensiv
Problema nr. 2
100p
Problema 2 - Bețișoare
Enunț
Se presupune că unele dintre primele instrumente de calcul au fost bețișoarele de socotit. În problema noastră
vom considera un număr ca fiind o succesiune de unul sau mai multe bețișoare, un bețișor fiind reprezentat de
litera I. Într-o expresie, între oricare două numere există semnul + sau semnul *.
Exemple:
Numere Expresii
I III
III II*III
IIIIIIIII I+I*III+IIIIIII

Cerințe:
Scrieți un program care evaluează astfel de expresii.
Date de intrare:
Fișierul de intrare betisoare.in conține pe prima linie o valoare naturală n, care indică numărul de
expresii care trebuie evaluate. Fiecare dintre următoarele n linii conține un șir de maximum 1000000 caractere
care reprezintă expresia ce trebuie evaluată.
Date de ieșire:
Fișierul de ieșire betisoare.out va conține pe fiecare linie i dintre primele n linii câte un număr întreg
care reprezintă rezultatul evaluării expresiei de pe linia i+1 din fișierul de intrare.
Restricții și precizări:
 1 <= n <= 10
 O expresie poate avea cel puțin 1 caracter și cel mult 1000000 de caractere.
 Valorile calculate pe parcurs și valoarea finală au maximum 18 cifre.
Exemplu :

betisoare.in betisoare.out
1 11
I+I*I I I +I I I I I I I
2 4
IIII 2
I+I

3 9
I+I+I+I+I+I+I+I+I 1
I*I*I*I*I*I*I 17
I I I I*I I I I+I

Timp de rulare/test: 1 secundă/test.


Memorie totală disponibilă 2 MB din care 1 MB pentru stivă.
Dimensiunea maximă a sursei 10 KB.
Notă:
Se acordă 10 puncte pentru existența sursei și 10 puncte dacă poate fi compilată fără erori.
Timp de lucru total 3 ore
Prof. Florea Laura, Liceul Teoretic „Ion Mihalache”, Topoloveni