Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE ACTIVITATE

INTEGRATĂ

„O călătorie cu Thomas”

Beteringhe Andreea- Anul 2, Grupa 1

PIPP
Grupa: Mică

Tema anuală de studiu: Cum este a fost și va fi aici pe Pământ?

Tema proiectului: „Cu ce călătorim?”

Subtema: “Călătorie prin țara mea”

Tema activității: „O călătorie cu Thomas”

Forma de realizare: Activitate integrată pe parcursul unei zile

Tipul activității: Consolidarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor.

Categorii de activități ide învățare: ADP+ALA1+DȘ+DOS+ALA2

Știință: Construcții: Joc de masă:

„Pe unde circulă?” “Garajul” „Caută umbra potrivită!”

-sortare jetoane- -joc-exercițiu-

DomeniulȘtiințe: Domeniul Om șiSocietate

(activitate matematică) „O călătorie cu Thomas” (activitate practică)

„Așază-mă la căsuța mea!” (ADP+ALA1+DȘ+DOS+ALA2) „Vagoane de tren”

-joclogic- -lipire-

ALA2
„Trenul”
-Joc distractiv-
Scopul activității: Consolidarea cunoștințelor despre figurile geometrice (cerc și pătrat) și
mijloacele de transport, prin valorificarea, intr-un context nou, a deprinderilor intelectuale si
abilităților practic-aplicative însușite anterior.

Obiective operaționale

O1:Să grupeze mijlocul de transport ilustrat, asociindu-l cu mediul de deplasare corespunzător


(prin aer, pe apă, pe uscat);

O2: Să construiascăgaraje corect, folosind materialele puse la dispoziție;

O3:Să asocieze corect imaginea cu umbra ei, așezându-le în perechi acțional și prin trasarea de
linii;

O4 : Să recunoască formele geometrice cerc și pătrat, denumindu-le corect;

O5 :Să denumească corect caracteristicile pieselor (formă, mărime, culoare), așezîndu-le la


căsuța potrivită;

O6:Să decoreze roțile și ferestrele vagoanelor prin lipire,conform indicatiilor date,respectand


acuratețea lucrărilor;

O7 :Să aşeze vagoanele la locul potrivit, în funcţie de mărime, realizând trenul mare și trenul
mic;

O8: Să execute exerciții libere de mișcare într-un spațiu dat în vederea relaxării, înviorării,
îmbunătățirii reflexelor sau condiției fizice.

Sarcina didactica: Recunoașterea figurilor geometrice după cele trei atribute


(formă,mărime,culoare) și așezarea lor după anumite criterii, respectând indicațiile și cerințele –
verbale și intuitive.

Regulile jocului: Copiii sunt împărțiți în două grupe, activitatea are loc sub formă de întrecere.
Educatoarea prezintă regulile jocului, ficare răspuns corect este recompensat cu o bulină. Apoi se
prezintă rând pe rând fiecare regulă specifică probelor din concurs. Copiii sunt îndrumați să
coopereze și să interacționeze în cadrul grupului, păstrând liniște.

Elemente de joc: Întrecerea, mânuirea materialului, aplauze, surpriza, mișcare, recompense.

Strategiididactice

Metode și procedee:conversația,explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea.

Mijloace didactice:Locomotiva Thomas, tren confecționat, ecusoane, jetoane mijloace de


transport și mediile prin care circulă, jetoane imagine și umbră, fișe de lucru, cuburi lego și de
lemn,forme geometrice, planșă în formă de cerc, planșă în formă de pătrat, vagoane din hârtie,
roți(cercuri), ferestre(pătrate),bobițe hârtie creponată,bucăți de hârtie, lipici, locomotivă mare și
mică așezate pe câte un panou, recompense, cutii de pantofi

Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual

Bibliografie:

1. „Curriculum pentru învățământul preșcolar”, 2008

2. „Jocuri logico-matematice pentru preșcolari și școlari mici”/ coord.: Silvia Dima, București,
Editată de Revista Învățământului Preșcolar,1998

3. „Piramida cunoașterii – Repere metodice în aplicarea curriculumului școlar” / coord.: Adina


Glava , Lolica Tătaru, Olga Chiș; referent științific: prof. univ. dr. Vasile Chiș, Pitești, Diamant,
2014

4.Magdalena Dumitrana – „Activități matematice în grădiniță – ghid practic, însoțit de 105


sugestii de activități”, Editura Compania, 2002
Scenariul zilei

Sala de grupă este pregătită pentru primirea copiilor. Copiii sunt așezați în semicerc
pentru a stabili fiecare un contact vizual cu toți membrii grupei.

Salutul: Copiii sunt invitați să se salute prin recitarea colectivă a poeziei:

”Dimineața a venit

Trenulețul a sosit

În cerc să ne adunăm

Cu toți să ne salutăm

Bună dimineața, conductori mici,

Mă bucur că sunteți aici.

A început o nouă zi

Bună dimineața, copii”

Prezența și calendarul naturii: Prezența se va face de către educatoare şi fiecare copil


îşiaşează poza la panoul de prezenţădupă care se trece la completarea Calendarului Naturii, copiii
precizând în ce anotimp se află și marcând schimbările meteo, precum și îmbrăcămintea potrivită
pentru această perioadă.

Se inițiază un moment de înviorare în care copiii sunt invitați să execute mișcări de


gimnastică pe fundalul melodiei „Trenul Tuc”.

Activitatea de grup / Împărtășirea cu ceilalți:La activitatea de grup cu ajutorul unei mingi ce


va fi aruncată de la un copil la altul, vor fi precizate mijloacele de transport cu care copiii au
mers sau cu care își doresc să călătorească.

Noutatea zilei:Educatoarea le prezintă copiilor Locomotiva Thomas, spunându-le căvor


desfășura alături de aceasta un joc sub formă de concurs.

Mesajul zilei: ,,Prinaer, pepământ, pe apecălătorim/Lumeasădescoperim!”

Educatoarea va prezenta activitățile care se vor desfășura pe parcursul zilei. Tranziția


către centrele de activitate se va face pe versurile:

”Bat din palme clap clap clap

Din picioare trap, trap, trap


Ne-nvârtim, ne răsucim

Și spre centre noi pornim”

La sectorul Științăcopiii vor desfașura jocul „Pe unde circulă?” unde vor sorta jetoane cu
mijloace de transport în funcție de mediul prin care circulă: prin aer, pe apă sau pe uscat.

La sectorul Joc de masăcopiii vor forma perechi între imaginea mijlocului de transport și
umbra acestuia.Se vor folosi jetoane și apoi fișe de lucru.

La sectorul Construcții, cu ajutorul cuburilor de lemn și a cuburilor lego, copiii vor


construi garaje.

Rutină: igiena mâinilor, servirea micului-dejun.

După servirea micului-dejun, copiii sunt invitați în sala de grupă unde vor găsi
materialele necesare desfășurării activității pe domeniile experiențiale. Copiii sunt anunțați că
vor desfășura un joc numit „Așază-mă la căsuța mea!”

Activitatea se va încheia cu jocul distractiv „Trenul”

Trenu-i pregatit in gara, -copiiistau in sir,unuldupaaltul,cumainile in

Casapleceaziprintara. dreptulpieptului,cupalmele orientate in jos…

Pestecatevaminute ,

Trenulpleacaiute,iute: - copiii se deplaseaza in fata,miscandbratelespre

Uuuuuuuuuu! Sss-sss ,spate,rostind ..uuuuu,apoisss ..sss din ce in cemai

Sss-sss…. rapid…

Catreseara ,trenul a sosit in gara: -se incetinesteritmulmersului ,se imita

Uuuuuuuu…..sssssssssss.claxonulsifranatrenului,seopresc…

Jocul nostrum s-a sfarsit , -aplaudaritmat

Fiecare-i multumit !

.
EvenimenteleEv Obiecti Conținutinstructiv-educativ Strategiididactice Evaluare
enimentele Obiecti
veopera
ționale
1. Moment Se Exercițiulorganizatoric
organizatoric asigurăcondițiileorganizatoriceș
ipsihopedagogicenecesaredesfăș
urăriiactivitățiiîncondițiioptime.
2. Captarea Întâlnirea de dimineață Conversația Evaluareglob
atenției Copiii intră în sala de grupă, se Frontal ală
așază în semicerc pe scăunele,
iar educatoarea îi va saluta. Panou de prezență
După ce fac salutul se trece la
efectuarea prezenței prin Calendarulnaturii
aşezarea fotografiilor la panoul
de prezenţă, completarea
calendarului naturii,
împărtășirea cu ceilalți,
activitatea de grup.
Noutatea zilei:
Educatoarea le prezintăcopiilor Conversația
un personajsurpriză, Frontal
Locomotiva Thomas. Locomotiva Thomas
„Am auzit că voi, copii, ați
învățat multe lucruri despre
mijloacele de transport. Eu ce
mijloc de transport sunt? Pe
unde pot circula? Pentru că
sunteți copii harnici și isteți v- Trenuleț din cutii
am pregătit astăzi un concurs în
cadrul căruia veți avea mai
multe probe de trecut, iar la
sfârșitul concursului veți fi
recompensați!” Evaluareindi
Copiilor le esteprezentat un viduală
trenulețîn ale căruivagoane se
gasescmaterialelenecesaredesfă
șurăriiactivităților din
aceazi.Primulvagon al
trenuluiconținematerialelepentr
ucentrele de interes.
Prin tranziția: ”Bat din palme
clap, clap, clap/ Din picioare
trap, trap, trap/ Ne-nvârtim, ne
răsucim/ Și spre centre noi
pornim”se face trecerea la
centrele de activitate: Pegrupe
La sectorul ”Știință” copiii vor Explicația
O1 desfășura jocul ”Pe unde Demonstrația
circulă?” unde vor sorta imagini Jetoanemijloace de transport
cu mijloace de transport în șimediile de deplasare(aer,
funcție de mediul în care sunt apă, uscat)
folosite.
O2 La sectorul ”Joc de masă”
copiii vor așeza jetoanele în Explicația
perechi alăturând mijlocului de Demonstrația
transport umbra potrivită. Apoi Jetoaneimaginișiumbre
vor rezolva o fișă de lucru cu Fișă de lucru
aceeași sarcină.
O3 La sectorul „Construcții”
copiii vor construi cu ajutorul Explicația
cuburilor de lemn sau lego un Demonstrația
garaj potrivit pentru mașina lor. Cuburi de lemn
Se evaluează rezultatele Cuburilego
obținute la centre și prin
tranziția „Trenulețul muzical”
se vor așeza pe scaunele
pregatite pentru semicerc.
3. Copiii sunt anunţaţi că vor Conversația Observareac
Anunțareatemeiși desfășura jocul „Așază-mă la Explicația omportamern
a obiectivelor căsuța mea!”,în care se vor tuluicopiilor
juca cu formele geometrice și o
vor ajuta pe Locomotiva
Thomas săformeze un tren.
4. Explicarea regulilor de joc: Observareac
Dirijareaînvățării „Astăzi vom desfasura jocul cu Frontal omportament
tema ,,Așază-mă la căsuța Explicația uluicopiilor
mea!", care este de fapt un
concurs. Pentru acest concurs
veți forma doua echipe
înfuncție de ecusonul primit:
echipa vaporașelor și echipa Ecusoanevapoareșiavioane
avioanelor.
Veți lucra pe echipe, iar pentru Panouscor,buline
fiecare sarcină îndeplinită veți
primi câte o bulină. Echipa care
va acumula mai multe buline va
fi desemnată câștigătoare.
Reactualizareacunoștințelor se
realizezăprintr-o
conversațiepurtată de
educatoare cu
O4 preşcolariipebazamaterialului
didactic din al doileavagon al Conversația
trenului: Formegeometrice
-„Ceformă are?”
-„Ceobiectecunoaștețicare au
formă de cerc?”
- „La mijloacele de transport
pe care le-am
învățatundeîntâlnim forma de
cerc?”
- „Aratați-mi forma de pătrat la Evaluareindi
mijloacele de transport din viduală
clasanoastră!”
- „Ceobiecte au formă de
pătrat?”
Demonstrareajocului de
cătreeducatoare
Cu acestepiesevomdesfășura un
jocnumit „Așază-mă la căsuța
mea!” Fiecare din voivaveni,
valua o piesăşi o vaașeza la Demonstrația
O4 căsuțaundearputealocui. De Explicația
exemplu, acestcerc, mare
O5 șialbastruvalocui la Cutie înformă de cerc
căsuțacercurilor, iaracestpătrat, Cutie înformă de pătrat Evaluareindi
micșigalbenvalocui la viduală
căsuțapătratelor.
Realizareajocului de probă
Un copilvaalege o piesă, o
vadenumi, vaspunececuloare
are șicemărime, apoi o
vaașezala căsuțapotrivită. Exercițiul
Desfășurareajocului
Proba I
Vorveniperândcopii din
celedouăechipeșivorașezapiesel
egeometriceînceledouăcăsuțe.
Se vapunctaaceastăprobă.
Pentru a-i puneînîncurcătură,
educatoareavaașeza un
cercîncăsuțapătratelor
(întimpcecopiii au ochiiînchiși),
iaraceștiatrebuiesăsesizezegreșe Problematizarea
ala.
5. Tranziție: “Autobuzul”
Obținereaperform Complicareajocului
anței Proba II
Copiii se vor așeza la măsuțe în Pegrupe
funcție de ecuson. Explicația Evaluareindi
Echipa vaporașelor va primi viduală
O4 materialele pentru această Pătratemarișimici, galbene,
probă: pătratemari și mici, roșii, roșiișialbastre
O5 galbene și albastre. Vor denumi
forma geometrică și vor Planșăînformă de pătrat
identifica diferențele dintre Exercițiul
piese.Sarcina de lucru estesă
alcătuiască mulțimea pătratelor
mari.
Echipa avioanelor va primi
cercuri mari și mici în cele 3 Cercurimarișimici, roșii,
culori. Sarcina de lucru este de galbeneșialbastre
a forma mulțimea cercurilor
mici. Planșăînformă de cerc
Apoi, echipa vaporașelor va
trebui să formeze submulțimea Exercițiul
pătratelor mari și roșii, iar
echipa avioanelor submulțimea
cercurilor mici și galbene.
Educatoarea va strecura un
element greșit în mulțimile Problematizarea
formate de cele două echipe și îi
roagă pe copii să descopere
greșeala.

6. Asigurarea Proba III Evaluareindi


retenției și a Educatoarea dezvăluie copiilor viduală
transferului materialele din cel de-al Colii de hârtie, cercuri,
O4 patrulea vagon de tren: coli de pătrate, bucăți de hârtie,
hârtie colorată, cercuri, pătrate, lipici
bucăți de hârtie, lipici.
Preșcolarii le denumesc.
Copiii primesc ca sarcină de
lucru realizarea unui vagon de Explicația
tren. Acesta este compus dintr-
un dreptunghi pe care
preșcolarii trebuie să așeze
ferestrele(de formă pătrată) și Demonstrația
roțile (în formă de cerc). Înainte
de a ansambla vagonul, copiii
trebuie să decoreze roțile cu
guguloaie de hârtie și ferestrele
cu bucăți de hârtie.
Le este prezentat modelul și se
O5 explică tehnica de lucru.
Echipa vaporașelor trebuie să
realizeze vagoane mici de tren,
iar echipa avioanelor vagoane
mari de tren. Printre materialele
primite, echipa vaporașelor va
avea pe măsuță pe lângă roțile
și ferestrele mici, roți și ferestre
mari. Copii trebuie să selecteze
materialele mari și să le
înlăture. Echipa avioanelor va
trebui să aleagă materialele mici
și să le returneze, lucrând doar
cu materialele mari.
Înainte de a începe activitatea
de lipire, copiii vor face câteva
exerciții de încălzire a mâinilor:
„Umerii îi vom mișca,
Spatele vom îndrepta.
Degetele-mi sunt petale,
Se deschid ca la o floare.
Vântul bate neîncetat,
Vârful degetelor bat,
O6 Iar apoi le răsfirăm
Si la pian noi cântăm.
Lebedele-n jur privesc,
Mâinile mi le rotesc
Morișca o învârtim
Și la lucru noi pornim.”
Pe parcursul activității de lipire,
educatoarea le va da indicații și
le va oferi ajutorul celor care
întâmpină dificultăți. Exercițiul
Când timpul destinat lipirii este Individual
aproape de sfârșite se
atenționează copiii să se
grăbească pentru a-și termina
lucrările

7. Proba IV Evaluare
Fixareacunoștințe O7 Pentru fixare le voi cere Conversația individuală
lor copiilor să așeze în continuarea Exercițiul
locomotivei mici vagoanele Locomotivă mare
mici formând astfel un tren mic,
iar vagoanele mari să le așeze în Locomotivă mica
continuarea locomotivei mari
formând un tren mare.
Se realizează și evaluarea Turul galeriei
lucrărilor totodată.
8. Încheierea Încheierea activității se va Frontal Evaluare
activității O8 realiza prin jocul distractiv Explicația globală
”Trenul”.
Apoi vom număra bulinele, se
compară rezultatele, se declară
câștigătorul/câștigătorii iar în
final vor fi cu toții
recompensați.