Sunteți pe pagina 1din 4

DATA …………….. NUME ŞI PRENUME ……………………….……..

PROBĂ DE EVALUARE SEMESTRIALĂ

Se dă textul:

“Peţitori din lumea întreagă începură să curgă la palat: fii de


împăraţi, în scumpeturi îmbrăcaţi.
Dar fata privea cu ochii împăienjeniţi în curte… Nu-i plăcea nici
unul.
Împăratul şi împărăteasa se îmbolnăviră de tristeţe. “
( Ion Agârbiceanu – « Ciocârlia »)

1. Bifează răspunsul corect:


 Personajele textului sunt:
 peţitorii şi prinţesa;
 peţitorii şi împăratul;
 peţitorii, împăratul, împărăteasa, prinţesa şi slujitorii;
 peţitorii, prinţesa, împăratul şi împărăteasa.
 Textul de mai sus este un text:
 nonliterar;
 liric;
 narativ.
 Fata avea ochii împăienjeniţi pentru că:
 era foarte mândră;
 nu-i plăcea nici un peţitor;
 era bolnavă de tristeţe.

2. Completează:
Titlul textului este ……………………………, iar autorul ………………………….………. .
Textul este format din ………. alineate.
Ultima propoziţie din text este alcătuită din ……… cuvinte.

3. Răspunde la întrebarea de mai jos, apoi formulează şi tu o întrebare şi răspunsul acesteia,


referitoare la conţinutul textului:
a) De unde veneau peţitorii la fată ?
_____________________________________________________________________________

b)______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Scrie semnele de punctuaţie la locul potrivit:


Alina xxx Marcel şi Mihai discută xxx Alina întreabă xxx
Xxx Ce ai făcut azi la şcoală xxx Mihai xxx
Xxx Doar am desenat xxx
Xxx Ce puţin aţi lucrat
5. Găseşte cuvinte :

a) cu sens asemănător b) cu sens opus


a spune târziu
taină tulbure
pauză nădejde
voios a urca
musafir întotdeauna

6. Formulează câte două propoziţii cu sensurile diferite ale cuvintelor lună şi boboc.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……....

7. Desparte în silabe cuvintele propoziţiei de mai jos, apoi scrie litera v sub vocale şi c sub consoane:
Cuvântul PACE a fost ales împărat.
……………………………………………………………………………………………………….

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 MEDIAŞ


AN ŞCOLAR 2014 – 2015
CLASA a II-a

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ


Evaluare sumativă (semestrială)

COMPETENŢE EVALUATE:
 Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri;
 Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut;
 Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază.

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

CALIFICATIVE
ITEMI
FOARTE BINE BINE SUFICIENT

Alege răspunsul corect Alege răspunsul corect pentru Alege răspunsul corect pentru
I1
pentru toate situaţiile. 2 dintre situaţii. una dintre situaţii.
Completează corect cu Completează corect 3 dintre Completează corect 2 dintre
I2 informaţiile solicitate. informaţiile solicitate. informaţiile solicitate.

Formulează corect o Formulează corect o întrebare Formulează corect un răspuns.


I3 întrebare şi 2 răspunsuri. şi un răspuns.

Scrie corect semnele de Scrie corect 7-8 dintre Scrie corect 5-6 dintre semnele
I4 punctuaţie. semnele de punctuaţie. de punctuaţie.

Găseşte corect sinonime Găseşte corect 7-8 sinonime Găseşte corect 5-6 sinonime
I5 sau antonime. sau antonime. sau antonime.

Alcătuieşte corect Alcătuieşte corect 3 dintre Alcătuieşte corect 2 dintre


I6 propoziţiile solicitate. propoziţiile solicitate. propoziţiile solicitate.

Desparte corect în Desparte în silabe, precizând Desparte în silabe, precizând


I7 silabe, precizând vocalele şi consoanele, cu 1-2 vocalele şi consoanele, cu 1-2
vocalele şi consoanele. greşeli. greşeli.

ACORDAREA CALIFICATIVELOR
ITEMI CALIFICATIVE

Rezolvă integral şi corect (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) itemi; FOARTE BINE

Rezolvă integral şi corect 3-4 itemi, parţial 1-2, incorect 1- 2 item; BINE

Rezolvă integral şi corect 2-3 itemi, partial 2-3 itemi , incorect 1-2 itemi; SUFICIENT

CENTRALIZAREA REZULTATELOR PE CLASĂ :


Calificative
Nr. elevi înscriși Nr. elevi prezenți Nr. elevi absenți
FB B S I

GREȘELI TIPICE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...................……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...................……………………

MĂSURI AMELIORATIVE:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................................................