Sunteți pe pagina 1din 3

Discuții despre competențele cheie

Este de remarcat saltul uriaș pe care l-a inregistrat Sistemul de învățământ din România,
trecând de la centrarea educației pe conținuturi (cunoștințe), la centrarea educație pe
competențe ( ansamblul structurat de cunoștințe, abilități și atitudini de care au nevoie toţi
indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru incluziune socială şi inserţie
profesională). Competențele trebuie dezvoltate până la finalizarea educaţiei obligatorii şi
trebuie să acţioneze ca un fundament pentru învăţarea în continuare, ca parte a învăţării pe
parcursul întregii vieţi.

Activitatea 1.1 – Exemplu interesant

Contribuţia disciplinei Dezvoltare personală la formarea şi dezvoltarea competenţelor-


cheie este nuanţată şi diversificată, incluzând atât contribuţia directă la formarea şi
dezvoltarea unei competenţe-cheie, cât şi contribuţia indirectă/ transversală la formarea şi
dezvoltarea altor competenţe-cheie.
Următorul exemplu urmărește formarea competențelor cheie în cadrul orelor de
dezvoltare personală la clasa pregătitoare, clasă pe care o am sub îndrumare în acest an școlar:

Competenţe-cheie vizate direct prin lecțiile de dezvoltare personală:


Competenţe sociale şi civice
Activități de învățare:
-exprimarea prin desen a regulilor de comunicare la şcoală şi afişarea acestora pentru a fi
vizualizate de elevi – exemplu: vorbim pe rând, ascultăm activ, respectăm programul şcolar,
ajutăm colegii când ne solicită sprijinul, adresăm întrebări etc. (2.2);
- jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi pozitive/negative de interacţiune verbală sau
fizică: se ajută unii cu ceilalţi, se exprimă politicos (te rog, mulţumesc), se întrerup, se lovesc,
se împing etc.(2.2);

Competenţe-cheie vizate indirect prin lecțiile de dezvoltare personală:


Comunicare în limba maternă
Activități de învățare:
-jocuri de tipul „Continuă propoziţia”, „Continuă povestea” (2.2);
-Jocuri de intercunoaștere prin folosirea diferitelor forme de comunicare (2.3);
-discuţii în perechi sau în grupuri mici pe baza desenelor şi poveştilor create de fiecare
persoană despre părţile corpului şi rolul acestora (1.1);

Comunicare în limbi străine


Activități de învățare:
-exersarea pronunției unor meserii a căror denumire provine din altă limbă (3.3);

A învăţa să înveţi
Activități de învățare:
-exerciţii de identificare în imagini a organizării învăţării: întreruperea jocului, pregătirea
materialelor, concentrarea asupra rezolvării sarcinilor, eliminarea surselor de perturbare a
atenţiei, momente de relaxare etc (3.2);
- jocuri de rol: „Cum, ce, cu cine învăţăm la şcoală?” (3.2);

Competenţă digitală
Activități de învățare:
-jocuri pe calculator de identificare a părților componente ale corpului și a rolului acestora
(1.1);
-Jocuri pe calculator de identificare a obiectelor necesare în desfășurarea activitățiilor din
cadrul diferitelor meserii (3.3);

Sensibilizarea şi exprimarea culturală


Activități de învățare:
-sărbătorirea primelor 100 de zile de şcoală prin desene, lucruri interesante învăţate sau
momente în care s-au simţit bine, lucrări inedite realizate împreună cu părinţii (3.2);
-Proiecte de voluntariat și proiecte artistice (2.3);

Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat


Activități de învățare:
-jocuri de cunoaştere/intercunoaştere de tipul „Pot să te prezint eu?” în care fiecare copil îşi
prezintă colegul/colega, jucăria preferată, animalul preferat, activităţi preferate (2.3);

Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii


Activități de învățare:
-distribuirea şi asumarea unor sarcini în clasă (aranjarea jucăriilor, udatul florilor, distribuirea
fişelor de lucru, afişarea produselor învăţării,ştergerea tablei, ordonarea consumabilelor,
inserarea produselor activităţii în portofolii etc.) (3.2);
-organizarea orarului prin lipirea imaginilor cu activităţile zilnice şi săptămânale (3.2);
-activităţi practice de exersare a acţiunilor de îmbrăcare/ dezbrăcare sau legarea şireturilor,
spălarea mâinilor înainte de servirea mesei, după utilizarea toaletei, ordonarea hainelor,
aranjarea/împachetarea hainelor, închiderea fermoarului, nasturilor, în vederea dezvoltării
independenţei faţă de adult (1.2).

S-ar putea să vă placă și