Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Student : Anghel (Andreescu) Elena Raluca


Grupa mare

15.10.2019

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

UNITATEA: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 13 Târgoviște

DATA: 15.10.2019

1
GRUPA: mare B

STUDENT: ANGHEL (ANDREESCU) ELENA RALUCA

TEMA ANUALĂ DE STUDIU : „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”

TEMA SĂPTĂMÂNII: “Călătorie pe tărâmul dinozaurilor”

TEMA ZILEI: “Pe urmele dinozaurilor”

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată (ADP+DLC+ALA I+ ALA II)

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de priceperi și deprinderi

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII:
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
 Întâlnirea de dimineață: Salutul, Prezența, Calendarul naturii,
“Am un dinozaur mic, imi e cel mai bun amic”-exercițiu imaginativ
 Rutine: “Impreună ne jucăm, dinozauri căutăm!”-deprinderea de a colabora
 Tranziții:
 Sunt un dinozaur-exercițiu energizant;
 Joc de atenție: “Dinozaurii-n pereche”;
 Umblă,umblă dinozaurul-Joc cu text și cant;
 Cântecul Dinozaurilor-intonare cântec.

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:


 DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
CATEGORIA DE ACTIVITATE: EDUCAREA LIMBAJULUI
Tema activității:Trezirea micului dinozaur
Mijloc de realizare: Povestirea educatoarei

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE (ALA I):

 Joc de rol: ”De-a paleontologii”-interpretarea rolului de paleontolog prin experimentarea


acțiunilor acestuia în căutarea fosilelor de dinozauri;
 Construcții: “Parcul lui Dino”- construire prin îmbinare,alăturare și suprapunere de
cuburi și materiale din natură;
 Științe:”Descoperă dinozaurii carnivori/erbivori/omnivori”-intregire imagini;
 Artă:”Prietenii lui Dino”- pictură pe mulaj din role de hârtie(lucrare colectivă).

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE(ALA II):

2
 Joc de atenție:“Prinde dinozaurul”
 Joc distractiv: “Păzește-l pe Dino!”

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea priceperilor și deprinderilor de a recepta textul


“Trezirea micului Dinozaur” , de a reda conținutul acestuia și de a mânui diverse materiale și
instrumente de lucru prin antrenarea în activități preferate.

OBIECTIVE: La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili:

O1:Să identifice cu ajutorul imaginilor personajele din povestea ”Trezirea micului Dinozaur”;

O2:Să răspundă corect la întrebările adresate de educatoare referitoare la conținutul poveștii ;

O3 : să interpreteze creativ rolul de paleontolog prin experimentarea acțiunilor acestuia în


căutarea fosilelor de dinozauri ;

O4 : să construiască Parcul lui Dino prin alăturare, imbinare și suprapunere de materiale;

O5:să redea plastic dinozaurii prin îmbinarea diferitelor elemente de limbaj plastic;

O6: să analizeze critic şi autocritic lucrările în funcție de criteriile stabilite;

STRATEGII DIDACTICE:

 METODE ȘI PROCEDEE: Conversația, explicația, povestirea, demonstrația,


expunerea, jocul, Metoda “Turul galeriei”, munca independentă, munca în echipă,
Diagrama Venn, Observarea, Metoda Diamantului, Învățare prin descoperire,
Problematizarea, joc de creație,exercițiul,Tehnica Amestecă, îngheață, formează perechi.
 MATERIAL DIDACTIC:.panoul prezenței, calendarul naturii, dinozauri mari și
mici,hartă,imagini, Plansă diamant,jetoane, cartonașe, cuvă cu nisip, pietre, pensule, lupă,
pensetă,ochelari, halate, binoclu, lanterne,fișe, creioane, fosile, șervețele,cutii
senzoriale,carți,palmieri,panouri polistiren,cuburi de plastic, materiale din natură: pietre,
conuri de brad, castane,nuci,ramuri, muschi, etc. ;urme de dinozaur, laptop, boxe,
casetofon, cd cu melodii tematice,gura dinozaurului , ou de dinozaur.
 FORMA DE ORGANIZARE: pe grupuri, individual, frontal

3
DURATA: o zi

RESURSE UMANE: 29 prescolari

MODALITĂŢI DE EVALUARE:
Continuă – formativă: prin observarea comportamentelor copiilor, analiza produselor activității şi
corectarea răspunsurilor, prin întrebări, aprecieri verbale, îndrumări individuale, fotografia,
acordarea de stimulente.
BIBLIOGRAFIE:
1. Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga,Mihaela – “Metode interactive de
grup” –ghid metodic, editura Arves, 2006;
2. Filofteia Grama, Mioara Pletea,Angela Sesovoci…”Aplicatii ale noului curriculum
pentru invatamantul prescolar”, vol I si II, ed. DPH, 2009;
3. MECTS - „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura DPH, 2009; “Curriculum
pentru invatamantul prescolar 3-6/7 ani ” – 2008;
4. PREDA VIORICA, Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii,
Craiova, Editura Sitech, 2010;
5. Site-ul www. didactic.ro;
6. Varzari E., Taiban M., Manasia V., Gheorghian E. (1971). Cunoaşterea
mediului înconjurător şi dezvoltarea vorbirii – Metodică. Bucureşti: Editura
Didactică şiPedagogică.

SCENARIUL ZILEI

Întâlnirea de dimineață
Activitatea debutează cu intrarea copiilor în sala de grupă.Copiii se aşază pe scaune în semicerc
şi intonează cântecul „ Bună dimineața ,dragă grădiniță!”

4
Salutul educatoarei: Copiii sunt salutati prin intermediul formulei expresive : Bună dimineaţa,
dragii mei,/ Mă bucur că sunteţi aici! /Bun venit în limea dinozaurilor! /Bine aţi venit la
grădiniţă! /Acum aici este un tărâm magic în care oamenii şi dinozaurii trăiesc împreună.”
Salutul copiilor:se va realiza prin tehnica comunicării rotative plimbând un dinozaur de la un
copil la celălalt, porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii, de la stânga la dreapta,
folosind apelativ numele dinozaurului. Exemplu: (”Bună dimineața, dinozaur Darius!”). De
asemenea, pe tot parcursul zilei, copiii vor folosi aceste apelative.
Prezența: se realizează în manieră interactivă
’’Noi cu toti ne-am adunat
Si frumos ne-am salutat
Pe dinozauri i-am intalnit
Dar oare cine n-a venit?’’
Panoul prezenței: Pe panoul prezentei rămân doar dinozaurii pe care sunt fotografiile copiilor
prezenți la grădiniță, dinozaurii cu fotografiile copiilor care lipsesc vor fi îndepărtate.
Apoi un băiat ales va număra fetițele prezente, iar o fetiță va număra băieții prezenți. Se va face
comparația care grup este mai numeros: al fetelor sau al băieților.
Calendarul naturii: „A-nceput o nouă zi/ Cum e vremea azi, copii?”.
Prin răspunsuri la întrebările adresate se completează calendarul naturii, verbalizând acțiunea.
Copiii vor fi meteorologi pe tărâmul dinozaurilor și vor preciza starea vremii, anotimpul, modul
în care ne îmbrăcăm în funcție de vreme,ziua .
Se completează calendarul naturii în urma răspunsurilor corecte la întrebări:
- „În ce anotimp suntem?”
- „De unde ne dăm seama că este anotimpul primăvara?”
-„În ce zi suntem?”;
-Care sunt zilele săptămânii?
-A câta zi a săptămânii este miercuri?
- „Cum este vremea afară?”.
-Cum ne îmbrăcăm corespunzător pentru vremea de afară?
Împărtășirea cu ceilalți:Se va realiza printr-un exercițiului imaginativ “Am un dinozaur mic,
imi e cel mai bun amic” în cadrul cu tehnicii ”Amestecă, îngheață, formează perechi”.

5
La semnalul ”Amestecă”, copiii se rotesc în cerc, la semnalul ”Îngheață”, copiii se opresc, iar la
semnalul ”Formează perechi”, copiii formează perechi cu cei din față, împărtășindu-și
curiozitățile cu privire la dinozauri . Aceștia își vor imagina că au în față un dinozaur și îi vor
adresa colegului la ureche întrebări pentru a-și satisface curiozitatea. Se vor repeta comenzile de
două ori, dându-le astfel posibilitatea împărtășirii cu mai mulți colegi.
Tranziție: Sunt un dinozaur-exercițiu energizant;
Anunțarea temei si a obiectivelor(Știrea zilei ): Le prezint harta de pe tărâmul dinozaurilor în
care este ilustrat traseul pe care noi îl vom parcurge astăzi la activități. Le explic activitățile în
ordinea desfășurării lor.
Noutatea zilei: Copil îmbracat in dinozaur care spune o poezie prin care le transmite ca se
simtea singur ca nu mai are alti prieteni dinozauri si se va juca cu ei dacă îl acceptă.
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: EDUCAREA LIMBAJULUI
Povestirea educatoarei-Trezirea micului dinozaur
Povestirea se va realiza prin intermediul strategiei de învățare centrată pe copil, adaptată la
tipurile de inteligențe multiple din grupa de preșcolari.
Povestesc într-un mod expresiv evenimentele, astfel încât preșcolarii să
înteleagă și să asimileze mesajul poveștii.
Pentru inteligența naturalistă utilizez natura în prezentarea poveștii prin creearea decorului și
imitarea în timpul poveștii a sunetelor produse de dinozaur.Pentru inteligența verbal-lingvistică
utilizez dialogul, voi reda cât mai expresiv conținutul poveștii. Vocea și tonul vor fi potrivite cu
importanța faptelor, de asemenea mimica și gestica vor fi corespunzătoare, voi schimba ritmul
vorbirii în funcție de momentul poveștii și de personaje.Explicarea cuvintelor necunoscute se va
realiza pe parcursul poveștii.Pentru inteligența vizual-spațială voi utiliza în timpul expunerii
imagini reprezentative, dinozaur de jucărie iar unele secvențe vor fi predate prin
dramatizare.Pentru inteligența logico-matematică valorific limbajul matematic. Copiii vor
număra personajele și prietenii dinozaurului.Pentru inteligența muzical-ritmică vor audia
câteva secvențe reprezentative iar pentru inteligența corporal-kinestezică se va imita mersul
dinozaurului.Pentru inteligența interpersonală utilizez cooperarea/colaborarea în învăţare printr-
o discuţie în perechi “ De cine ţi-a plăcut mai mult din poveste? De cine ţi-a plăcut mai puţin?”
iar pentru inteligența intrapersonală,îi solicit să-și exprime părerea cu privire la
comportamentul personajelor și dacă ei ar fi procedat la fel în cazul unei întâlniri cu un dinozaur.

6
Voi respecta succesiunea momentelor principale ale poveștii:
1. Dino a stat tot timpul în siguranță, în oul său, ascuns sub pământ într-o mare pădure de
brazi ;
2. Dino a spart coaja oului și a ieșit datorită focului făcut de fată;
3. Dino a mâncat ierburi, flori și Frunze;
4. Dino s-a trezit din somn din cauza tipătului Cristinei;
5. Dino a săpat pământul cu coada și picioarele și a găsit petrolul;
Fixarea poveștii:
Prin Metoda diamantului consolidez capacitatea copiilor de a sintetiza ideile principale ale
textului literar si de a caracteriza personajul principal. Prin răspunsurile corecte oferite la
întrebările adresate, se va completa diamantul și va străluci.
1. Cum se numeste personajul principal din povestea noastra? (Dino)
2. Ce l-a trezit pe Dino? (focul si tipatul fetei)
3. Ce manca Dino? (iarba, flori si frunze)
4. Care erau prietenii lui Dino ( Tatăl, Cristina, Miruna si Marcel)
5. Cu ce a sapat Dino pamantul? ( cu coada si picioarele)

Tranziție:Joc de atenție: “Dinozaurii-n echipe”;


Explicarea și demonstrarea regulilor:La auzul replicii” dinozaurii la plimbare” copiii se vor
plimba în interiorul semicercului făcut din scaune. La auzul replicii „Dinozaurii în echipe de
câte...2/3/4...” forma prompt echipe în funcție de replica audiată.
Scopul jocului: verificarea și menținerea atenției copiilor.
Sarcina jocului: să formeze grupe pe dinozauri la auzul replicii educatoarei.
Reguli:Să reacționeze prompt la auzul replicilor “Dinozaurii la plimbare!/ Dinozaurii în echipe
de…!”
Jocul de probă:Voi executa un joc de probă.
Desfășurarea propriu-zisă:Voi asigura respectarea regulilor jocului.

Activități liber alese I:Fericiți ne învârtim/Şi spre centre noi pornim!- mers în șir imitând
mișcările dinozaurului către centrele de interes.Li se prezintă copiilor centrele de lucru:
La centrul Joc de rol se vor juca ”De-a paleontologii”.
Copiii intuiesc si denumensc materialele împreună cu educatoarea. La acest centru au la
dispoziție cuve cu nisip amestecat cu câteva pietre pentru a îngreuna căutarea, fosilele
dinozaurilor, din lemn,ascunse în nisip,lopeți și sape pentru a descoperi oasele
dinozaurilor,pensete pentru a le prinde, lupe pentru a le examina, pensule pentru a le curata ,

7
cartonașe și creioane pentru a desena ceea ce au descoperit și halate,ochelari, pălării, binoclu și
lantern pentru asumarea rolului de paleontologi.
Copiii vor interpretarea rolul de paleontolog prin experimentarea acțiunilor acestuia în căutarea
fosilelor de dinozauri: se vor pregătia pentru interpretarea rolului prin îmbrăcarea halatului,
așezarea binoclului la gât,a pălăriei și ochelarilor;vor căuta locului potrivit pentru săpat cu
ajutorul binoclului și lanternei; vor săpa nisipul și vor descoperi fosilele;vor extrage fosilele din
nisip cu penseta; vor curața fosilele de nisip cu pensula;vor examinarea fosilele cu lupa;vor nota
pe cartonașe a numărul de fosile găsite, câte o liniuță pentru fiecare fosilă și vor așeza fosile
pregătite în expoziție/muzeu.
La centrul Construcții vor realiza “Parcul lui Dino” .La acest centru copiii au la dispoziție
panouri de polistiren verzi și albastre, cuburi de plastic, pietre colorate, ramuri de copac,
mușchi,conuri de brad, castane,Frunze și figurine cu diverse tipuri de dinozauri.
Copiii vor realiza “Parcul lui Dino” prin îmbinare,alăturare și suprapunere de cuburi și materiale
din natură. Pe panourile verzi de polistiren, din cuburile de plastic vor construi prin îmbinare,
alăturare și suprapunere câte o zonă în parc pentru fiecare dinozaur pe care o vor amenaja cu
materiale din natură astfel încât dinozaurul să se simtă într-un mediu propice. Pe panourile
albastre de polistiren, vor realize prin alăturare de materiale din natură constructii plane: pomi
din ramuri, soare din pietre /bețisoare, nori, etc.

La centrul Științe , copii vor descoperii dinozaurii carnivori/ erbivori/omnivori.


La acest centru au la dispoziție cutii senzoriale umplute cu orez,dinozauri ascunși în cutiile
senzoriale, cărți cu hrana dinozaurilor, pensete, lupe,masa luminoasă, diagrama Venn pe masa
luminoasă, nisip kinetic, jetoane cu dinozauri pe care ei trebuie să le întregească.
Copiii vor căuta dinozauri în cutia senzorială, dinozaurii descoperiți îi vor apuca cu penseta
pentru a-i scoate și îi vor examina cu lupa. Apoi, vor căuta dinozauri descoperiți în cartea cu
hrana dinozaurilor și vor învăța prin descoperire dacă sunt carnivori, erbivori sau omnivori.
Dinozaurii carnivori îi vor așeza în cercul roșu al diagramei Venn iar pe cei erbivori în cercul
verde. Dinozaurii omnivori îi vor așeza în jumătatea diagramei Venn. La final vor întregi
jetoanele cu dinozauri cu partea care lipsește.
Criterii de evaluare:

8
-să lucreze îngriji;
-să completeze diagrama Venn;
-Să întregească imaginile cu dinozauri.
La centrul Artă vor realiza lucrarea colectivă ”Prietenii lui Dino” .
La acest centru au la dispoziție dinozauri din role de hârtie, acuarele,gușă, pensule, apă,
șervețele, tablouri cu diverse specii de dinozauri, ștampile, pictodegetare, dopuri de plută.
Preșcolarii vor picta pielea dinozaurului aplicând pete de culoare cu pensula , apoi vor combina
diferite elemente de limbaj plastic cunoscute pentru a realiza solzii acestuia. Cu dopul de plută
vor ștampila ochii dinozaurului.
Abordare centrată pe copil: Grupele la acest centru vor fi neomogene. Voi grupa preșcolarii
creativi, cu capacități înalte, alături de cei cu un ritm mai lent pentru a-i stimula să colaboreze și
să se adapteze unul la ritmul celuilalt.
Pe toată durata activității copiii vor fi încurajaţi să elaboreze lucrări originale şi creative,
respectând criteriile de evaluare stabilite:
-să respecte tema utilizând tehnicile de lucru învățate anterior și elementele de limbaj plastic;
-să lucreze îngrijit;
-să colaboreze în realizarea și finalizarea lucrării.
Copiii îşi aleg centrul de activitate la care vor să lucreze.Educatoarea şi copiii vor executa
exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor: Degeţelele dansează; Cântăm la pian;
Prindem mingea/ Îi dăm drumul; Şerpişorul; Aplauze;Scuturăm mânuţele;Morișca se învârtește.
După terminarea lucrului la măsuţe, produsele copiilor vor fi expuse şi se vor evalua folosind
metoda turul galeriei.
Tranziție: Umblă,umblă dinozaurul-Joc cu text și cant;
Ne deplasăm către sala de sport unde vom desfășura un traseu aplicativ.
Tranziție: Cântecul Dinozaurilor-intonare cântec.
Activități liber alese II:Joc de atenție:“Prinde dinozaurul”
Anunțarea denumirii jocului:Ne vom juca un joc care se numește“Prinde dinozaurul”
Scopul jocului:stimularea mobilității atenției și realizarea trecerii de la focalizarea asupra unui
aspect, la concentrarea asupra altuia.
Sarcina jocului:să ridice dinozaurul deasupra capului la auzul replicii Prinde dinozaurul.

9
Explicarea și demonstrarea jocului:Copiii stau așezați față în față, în două șiruri paralele, pe
urmele lăsate de dinozauri,cu picioarele încrucișate Între ei vor fi așezați dinozauri, un dinozaur
pentru fiecare pereche. Le voi spune diferite instrucțiuni intr-un ritm alert, pe care trebuie să le
îndeplinească , de exemplu :Pune mana dreapta pe urechea dreapta, mâinile pe umeri, mâinile pe
cap, etc. La auzul replicii Prinde dinozaurul, copiii vor lua rapid dinozaurii din fața lor și îl vor
ridica deasupra capului. Copiii care reușesc să prindă dinozaurii vor fi câștigători.
Regulile jocului:
-să stea pe urma dinozaurului cu picioarele încrucișate;
-să execute mișcările audiate;
-să ridice dinozaurul deasupra capului.
Elemente de joc:aplauze, replici, instrucțiuni. dinozauri, urme
Jocul de probă: se execută jocu de probă pentru a mă asigura că au înțeles regulile.
Desfășurarea jocului propriu-zis: Se realizează jocului propriu-zis intervenind cu explicații
suplimentare dacă este necesar.

Joc distractiv: “Păzește-l pe Dino!”


Anunțarea denumirii jocului: Al doilea joc pe care îl jucăm se numește“Păzește-l pe Dino!”
Scopul jocului: cresterea flexibilitatii atentiei într-o manieră ludică si dezvoltarea capacităţii
copilului de a-şi orienta atenţia si de a nu se lăsa distras cu ușurință.
Sarcina jocului: să formeze pereche în jurul dinozaurului la oprirea melodiei.
Explicarea și demonstrarea jocului: În sală va fi câte un dinozaur pentru fiecare pereche. Când
începe muzică, copiii încep să se plimbe/danseze în jurul dinozaurilor. Când muzica se
întrerupe, jucătorii se grăbesc să formeze perechi în jurul unui dinozaur, pentru a-l proteja de
dinozaurul T-rex. Cel care rămâne fără pereche sau fără dinozaur este mâncat de T-rex și va sta
în gura lui până la finalul jocului. Voi scoate, treptat, câte un dinozaur din joc. Pe rând Jocul
continuă la fel până când rămâne doar un singur jucător. Acesta va fi câştigătorul.
Regulile jocului:-să execute mișcări când începe muzica;
-să formeze pereche în jurul dinozaurului când se oprește muzica;
Elemente de joc:aplauze, muzică, dinozauri.
Jocul de probă: se execută jocu de probă pentru a mă asigura că au înțeles regulile.

10
Desfășurarea jocului propriu-zis: Se realizează jocului propriu-zis intervenind cu explicații
suplimentare dacă este necesar.

Joc liniștitor de evaluare:”Plimbă oul de dinozaur”


Copiii vor fi așezați în formă de cerc cu fața în interiorul lui. vor plimba de la unul la altul oul.
Când educatoarea spune STOP, copilul care are oul împărtăşeşte celorlalți impresiile de la
activități și modul cum se simte la finalul acestora.
Pentru ca ați dus la bun sfârșit toate sarcinile, Dino este foarte fericit, dar mai are pentru voi o
intrebare: Ați dori să mai existe dinozauri? Argumente PRO si CONTRA.

Voi face aprecieri generale și individuale asupra corectitudinii realizãrii sarcinilor de lucru și
asupra comportamentului copiilor pe parcursul activității. Sunt emise recomandările individuale
şi colective de către educatoare.

11
MOMENTELE STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
ACTIVITĂȚII METODE/ MIJLOA- FORME FORME INSTRU-
OB. TIMP CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII PROCEDEE/ CE DE DE MENTE
OP. TEHNICI ÎNVĂȚĂ- ORGANI-
MÂ ZARE
NT

1. 20’ Se vor asigura condițiile necesare pentru


MOMENTUL
ORGANIZA- desfășurarea optimă a activității:
TORIC -aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea mobilierului; Observarea Mese Eva-
Frontală Orală
-aranjarea materialulului didactic în Conversația Scaune luarea
ordinea folosirii lui; Explicația capaci-
-organizarea colectivului. tății de
Întâlnirea de dimineață atenție
Activitatea debutează cu intrarea copiilor Tehnica Scaune Frontală Orală volun-
în sala de grupă.Copiii se aşază pe scaune comunicării Anexa 1 tară
în semicerc şi intonează cântecul „ Bună rotative

dimineața ,dragă grădiniță!” Observarea


Conversația Obser-
Salutul educatoarei:Copiii sunt salutati Dinoza- Frontală Orală
varea
Explicația ur Apreci-
prin intermediul unei formule expresive. Com-
eri
Jocul porta-
Salutul copiilor:se va realiza prin tehnica verba-
men-
le
comunicării rotative . tului
Panoul
Prezența: se realizează în manieră prezen-
interactivă și se va complete panoul Observarea
ței Frontală
prezenței. Conversația
Dinoza-
Explicația Orală
Calendarul naturii: Prin răspunsuri la uri Obser-
întrebările adresate se stabilesc Demonstra- varea
Fotogra-
ția com-
coordonatele temporal și se completează fi porta-
calendarul naturii, verbalizând acțiunea. Exercițiul men-
12 Calenda-
Jocul În tului
Împărtășirea cu ceilalți:Se va realiza rul perechi
printr-un exercițiului imaginativ “Am un Tehnica
Naturii
Amestecă,
13

S-ar putea să vă placă și