Sunteți pe pagina 1din 14

Cuprins

Introducere
Capitolul 1.Prezentarea firmelor Apple Inc. şi Samsung. ............................................................. 3
1.1. Informaţii generale despre compania Apple .................................................................... 3
1.2. Informaţii generale despre compania Samsung ............................................................... 3
Capitolul 2. Motivarea resurselor umane în cadrul companiilor Apple şi Samsung . ................. 4
2.1. Motivarea resurselor umane în cadrul companiei APPLE ............................................... 4
2.2. Motivarea resurselor umane în cadrul companiei SAMSUNG....................................... 7
2.3. Aspecte negative ale celor două companii ....................................................................... 9
2.4. Motivarea resurselor umane în organizaţille din România ............................................ 10
Capitolul 3. Tehnici folosite în organizaţii pentru motivarea personalului. ............................... 11
CONCLUZII ............................................................................................................................... 13
BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................................... 14

1
Introducere

În cadrul unei organizaţii, resursele umane reprezintă primele resurse strategice ale
acesteia, precum şi singură resursă care poate avea capacitatea de a-şi mari valoarea odată cu
trecerea timpului, spre deosebire de toate celelalte resurse ale întreprinderii, care se uzează dacă
nu fizic, atunci moral.

Resursă umană reprezintă organizaţia. Oamenii reprezintă o resursă comună, resursă


cheie, o resursă vitală de azi şi de mâine a tuturor organizaţiilor, care asigura supravieţuirea,
dezvoltarea şi succesul competitiv al acestora.

Investiţia în oameni s-a dovedit a fi calea cea mai sigură de a garanta supravieţuirea unei
organizaţii sau de a asigura competitivitatea şi viitorul acesteia.

Resursă umană constituie un potenţial uman deosebit, care trebuie înţeles, motivat sau
antrenat în vederea implicării cât mai depline a angajaţilor la realizarea obiectivelor
organizaţionale.

Pentru a pune în evidenţă importanţa motivării capitalului uman din organizaţii, am decis
să studiem cazul a două companii internaţionale diferite din punct de vedere cultural,cu concepţii
diferite, dar care în prezent deţin piaţă mondială în domeniul IT şi al tehnologiei mobile:
compania Apple şi compania Samsung.

Alegerea acestor organizaţii are la baza raportul din 2014 al companiei americane de
consultanţă şi cercetare în IT, Gartner, ce plasează cele 2 companii în top 10 cu cele mai mari
vânzări din lume, locul 1 fiind ocupat de compania Samsung, iar locul doi de compania Apple.

Structurat în 3 capitole, prezentul studiu are ca scop evidenţierea importanţei motivării


personalului, acesta având un rol definitoriu în atingerea obiectivelor organizaţiei şi câştigarea
loialităţii acestuia pentru ca organizaţiile concurente să nu îi poată atrage.

În primul capitol intitulat, ,,Prezentarea firmelor Apple INC şi Samsung” are ca rol
oferirea de informaţii generale cu privire la domeniul de activitate a fiecărei companii în parte.

În capitolul doi intitulat ,, Managementul resurselor umane în companiile Apple şi


Samsung” am vorbit despre cum îşi recrutează angajaţii fiecare comapanie, care sunt criteriile,
paşii, cum sunt aceştia motivaţi.

2
Capitolul trei prezintă alte tehnici folosite în organizaţii pentru motivarea personalului cât
şi rezultatele obţinute în urmă practicării acestora.

Capitolul 1.
Prezentarea firmelor Apple INC. şi Samsung

1.1. Informaţii generale despre compania Apple


 Denumire: în primii 30 ani de activitate întreprinderea se numea Apple Computer, Inc.,
iar din 9 ianuarie 2007 – Apple, Inc.
 Sediul social: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA.
 Data înființării: 1 aprilie 1976 în Cupertino, California
 Fondatori: Steve Jobs şi Gary Wozniak
 Obiect de activitate:
- proiectarea, fabricarea şi vânzarea calculatoarelor personale, dispozitivelor de
comunicare mobilă, a muzicii digitale portabile, video playerelor, cât şi o varietate
de programe software pentru ele, servicii, periferice şi soluţii pentru reţea.
 Consumatori: întreprinderi mici şi mijlocii, instituţii educaţionale, guvernamentale şi cele
de creaţie.
 Date importante:
- în iulie 1976 Apple Computer scotea pe piață primul PC în forma lui incipientă;
- 1977 Apple 2 care deja avea o imagine mai avangardistă, iar în 1980 Apple 3;
- în 1983 au lansat proiectul Lisa care a revoluționat practic lumea PC-urilor,
introducând un sistem de operare cu o interfață grafică.

1.2. Informaţii generale despre compania Samsung


 Denumire: în primii 30 de ani de activitate s-a numit Samsung Group iar din 1969
Samsung Electronics
 Sediul social: Samsung Town , Seul, Coreea de Sud
 Data înființării: Grupul Samsung a fost înfiinţat în anul 1938, iar în 1969 a fost înfiinţat
Samsung Electronics creat ca o divizie a mamutului Korean așa zisul “chaebol”
SamsungGroup.
 Fondator: Lee Byung-Chull
 Obiect de activitate:
- fabricarea şi vânzarea de instalații și produse electronice, televizoare, cipuri de
memorie, dispozitive de comunicare mobilă, sisteme audio-video, produse IT,
imprimante, electrocasniceproiectarea.
 Consumatori: întreprinderi mici şi mijlocii, instituţii educaţionale, guvernamentale şi cele
de creaţie.
 Date importante:
- Samsung înseamnă trei stele în coreană;
- infiintata in 1938, Samsung era o mica societate comerciala cu 40 de angajati;

3
- aceasta a prosperat până în perioada invaziei comuniste din 1950 ce a adus
numeroase prejudicii fondatorului său fiind forţat să plece în Suwon în 1951;
- în doar un an de zile, valoarea companiei a crescut de douăzeci de ori;
- în 1953, Lee a deschis o rafinărie de zahăr – prima instalație de fabricație din
Coreea de Sud, de după Războiul Corean.

Capitolul 2 .
Motivarea resurselor umane în cadrul companiilor Apple şi Samsung

2.1. Motivarea resurselor umane în cadrul companiei APPLE


Compania Apple are în prezent peste 35.000 de angajați si consideră că diversitatea
angajaților este o componentă importantă pentru succesul companiei. Compania își dorește ca
toți angajații să se respecte între ei, chiar dacă aceștia sunt de culturi diferite și au moduri de
viață diferite.
Pentru a-și alege resursa umană compania Apple are în vedere următoarele etape:
a. Recrutarea și selecția angajaților;
b. Angajare;
c. Formare profesională;
d. Reţinerea personalului în companie.
Procesul de recrutare are loc prin mai multe mijloace: online, în universităţi, prin
intermediul intership-urilor şi recomandări.
Procesul de angajare cuprinde proba de interviului, oferta de post şi introducerea şi
iniţierea în post.
Apple alocă fonduri importante din buget pentru training-ul salariaţilor, pregătirea având
loc atât în interiorul companiei cât şi în afara ei. Astfel, Apple are un centru propriu de training
pentru pregătirea salariaţilor şi alocă anual sume importante prin care sprijină învăţarea
continuă pe diverse categorii de salariaţi. Apple alocă anual sub sau peste 1% din cifra de afaceri,
însemnând 1-2 mld USD pentru training-ul salariaţilor, plata taxelor de şcolarizare la colegiu,
MBA.
Training-ul pentru executanţi recurge la următoarele metode:
1. O formă de pregătire pentru rotaţia posturilor;
2. Pregătirea la locul de muncă când salariatul este îndrumat de supraveghetor;
3. Pregătirea în afara companiei când salariatul este trimis pe cheltuielile firmei la centre de
instruire.
Training-ul pentru manageri consacră finanţare din surse proprii pentru pregătirea
tinerilor manageri. Astfel de stagii de training sunt sub forma unor cursuri de 2-4 săptămâni pe
an, a unor cursuri de MBA pe aspect tehnice.
Reţinerea personalului în companie este realizată prin oferirea de beneficii, prin crearea
unui mediu de lucru inovativ, prin oferirea de posibilităţi în avansare în carieră şi prin asigurări
de viaţă şi sănătate.

Angajații Apple primesc următoarele tipuri de beneficii din partea organizației:


1.Un salariu competitiv;

4
2.Compensații;
3.Asigurări de viață;
4.Bonusuri;
5.O reducere de pret substanțială la produsele apple achiziționate;
6. Promovări.
Compania oferă mai multe posturi de genul full-time, iar pentru studenți posturi part-
time.
Unul dintre aspectele cele mai importante din cadrul companiei Apple este dat de
interesul pe care aceștia îl manifestă față de satisfacția profesională a angajaților, dorindu-și ca
aceștia să fie multumiți atât din punct de vedere financiar cât și din punct de vedere personal.
Tipurile de motivare folosite sunt: motivarea intrinsecă și motivarea extrinsecă.
 Motivarea intrinsecă are drept scop recompensarea personalului angajat din punct de
vedere emotional. Angajații vor fi motivați să își îndeplinească atribuțiile din plăcere,
reprezentând un interes personal și nu o obligație. Apple se asigură că angajații săi sunt
mândri de realizarile lor cât și de brandul pe care îl reprezintă.
 Motivarea extrinsecă se referă la motivația care vine din recompense materiale sub forma
de: bani, cadouri sau note, care oferă satisfacție și recunoaștere profesională. De exemplu,
angajații primesc discounturi considerabile la produsele din cadrul companiei precum și
gadget-uri gratuite. Aceste tipuri de recompense sunt considerate mult mai avantajoase
decât măririle de salariu.
Trebuie menționat și faptul că personalul angajat este recompensat pentru efortul depus
chiar și în momentul în care nu a reușit să își realizeze obiectivele stabilite în cadrul unui proiect.
Un alt aspect important folosit pentru stimularea salariaților este acela de a le prelungi
perioada de concediu și oferirea de asigurări de viață.
Promovarea personalului reprezintă avansarea angajatului într-un post mai bun.
Promovarea în cadrul Apple INC, are ca și criteriu calităţile, nivelul de pregătire şi vechimea
personalului. Promovările se fac atât din interior, cât şi din afara companiei. Nu există reţineri în
a promova persoane din afara organizaţiei, dacă acestea sunt mai bine pregătire, au avut rezultate
superioare în activitatea ce urmează să o desfăşoare în noua funcţie.
Nevoile angajaților din cadrul companiei Apple sunt prioritizate conform piramidei lui
Maslow (fig. 2.1.).

fig. 2.1.

5
Compania Apple asigură nevoile de bază menționate în priamida lui Maslow (nevoi
fiziologice, nevoi de siguranță, nevoi sociale), dar își focusează atenția asupra nevoilor ce se
găsesc în vârful piramidei și anume nevoia de stimă, respectiv autorealizare.
Un exemplu de recompensă în ceea ce priveste recunoașterea eforturilor depuse de către
un salariat în vederea realizării obiectivelor companiei este reprezentat de creșterea salariului cu
un procent cuprins între 3-5%.
Pentru nevoile regăsite în vârful piramidei lui Maslow, Apple oferă posibilitatea
angajaților săi de a le realiza participând la diferite programe educaționale (peste 200 000 de
angajați au participat la un astfel de program începand cu anul 2009).
Succesul companiei Apple se bazează pe faptul că le oferă angajaților săi oportunitatea de
a fi creativi și de a-și depăși propriile limite.

Apple
Managementul · centrat pe nivelul organizațional
obiectivelor:

Recrutare: · personal calificat și extrem de competent

Stimulente

Salariul de bază: · mediu spre ridicat pentru piețele pe care operează


· suplimentat de acțiuni la bursă, muncă interesantă și beneficii

Plata varibilă: · angajații de top sunt răsplătiți pe măsură

Beneficii: · în funcție de postul angajaților, de locație și de numărul de ani


vechime în cadrul companiei

Training și dezvoltare · training pentru nevoile principale ale afacerii – categoria de


personală: dezvoltare personală
· program pentru cunoștințe generale
· program de eficiență

Pregătire: · mentoring și o bună conducere

Evaluare: · evaluare de 360 de grade


· evaluare din partea superiorilor
· evaluarea are loc anual

Tabelul 1. Managementul performanţei din perspectiva resurselor umane

6
2.2. Motivarea resurselor umane în cadrul companiei SAMSUNG
În compania Samsung numărul angajaţilor la ora actuală este de aproximativ 235.000,
26% dintre aceştia lucrând în cadrul celui mai important departament, Cercetare şi Dezvoltare.
Pe baza filosofiei coreene, “Oamenii, întotdeauna pe primul loc”, Samsung a continuat să
angajeze oameni care se disting ca fiind cei mai buni şi ingenioşi din domeniul în care activează
fiecare. Compania a adoptat o varietate de măsuri pentru a se promova ca şi un mediu de lucru de
primă clasă.
Într-adevar, unul dintre cele mai importante segmente din cadrul managementului
performanţei la Samsung este reprezentat de departamentul de Resurse Umane. Pentru a
îmbunătăţi performanţa în acest departament, Samsung extinde procesul de recrutare a
personalului cu o calificare deosebită pentru posturile vizate în fiecare an. În această situaţie,
numărul de angajaţi cu o diplomă de doctorat devine un aspect definitoriu.
Printre stimulentele oferite angajaţilor se numără:
- Compensaţii şi beneficii
- Training şi programe de dezvoltare
- Evenimente în cadrul companiei şi comunicare între angajaţi
“Samsung Electronics continuă eforturile de a-şi încuraja angajaţii să se îndrepte mai
mult către creativitate şi o performanţă mai bună la locul de muncă prin investiţiile în
infrastructură, încurajarea diversităţii şi atragerea atenţiei asupra muncii în echipă” (Raportul
de Sustenabilitate, 2013).
Viziunea Samsung este următoarea: armonia joacă rolul principal în relaţia dintre
companie, societate şi mediu înconjurător.

7
Fig. 2.2.Viziunea companiei Samsung
Samsung se află într-un proces continuu de îmbunatăţire a managementului performanţei
în ceea ce priveşte motivarea angajţtilor cât şi a modului în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
Unul dintre beneficiile oferite de Samsung angajaţilor săi este reprezentat de susţinerea
unui plan regulat de pensii, asemenea unei pensii private. Astfel, compania plăteşte lunar o sumă
pentru fiecare angajat echivalentul a 3% din salariul brut al acestuia. Deasemenea, şi familiile
angajaţilor beneficiază de următoarele avantaje: asigurări de sănătate, de educaţie, de locuinţă şi
de pensionare. Un alt aspect important căruia compania Samsung îi acordă o deosebită atenţie
este legată de persoanele cu vârstă cuprinsă între 30-40 ani, oferindu-le cosultaţii medicale
anuale plătite integral de firmă.
Anual compania Samsung alocă un buget pentru stimulente în vederea recompensării
angajaţilor ce îşi realizează obiectivele stabilite.
În cadrul companiei Samsung, între angajaţi există o adevarată concurenţă pentru că la
sfârşitul anului cel mai competent dintre aceştia va avea ocazia să ia cina cu patronul
organizaţiei. Aceasta este o metodă de management al cărei scop este de a creşte competiţia între
salariaţi, care vor dori nu doar să îşi îndeplinească cu succes sarcinile prevăzute în fişa postului,
ci să se facă şi remarcaţi prin ideile lor şi dorinţa de a contriubui la succesul organizaţiei.

Samsung
Managementul Centrat pe nivelul organizaţional
obiectivelor

Recrutare Personal înalt calificat

Stimulente

8
Salariul de bază Crescător pentru pieţele care operează

Plata variabilă angajații de top sunt răsplătiți pe măsură

Beneficii în funcție de postul angajaților, de locație,de numărul de ani vechime în


cadrul companiei, de performanţe, de personalitatea angajatului, legăturile
de familie, şcoala absolvită, regiunea de origine

Training şi · training pentru nevoile principale ale afacerii – categoria de


dezvoltare personală dezvoltare personal
·
· după recrutare personalul de înaltă calificare este repartizat în
anumite departamente cum sunt cele de planificare, de finanţe după o
pregătire de 7-10 zile

Pregătire mentoring și o bună conducere

Evaluare · evaluare din partea superiorilor


evaluarea are loc anual
Tabelul 2. Managementul performanţei din perspectiva resurselor umane

2.3. Aspecte negative ale celor două companii

APPLE SAMSUNG

Politica drastică utilizată în companie Diploma de doctorat criteriu definitoriu in


- angajații au restricții în vederea procesul de recrutare.
exprimării opiniilor cu privire la
aspectele negative ale produselor.

Exploatarea angajaților din sucursalele aflate Exploatarea angajatilor din sucursalele aflate
în China: in China:
- Programul minim este de 12 ore pe zi, - angajeaza minori;
dar de obicei se lucrează 15-16 ore pe zi; - forteaza angajatii sa lucreze suplimentar
- Pune la muncă si copiii de 13 ani; - nu le asigura conditii de lucru in
- Angajații mănâncă și dorm în siguranta
campusurile fabricilor, ca sa poată fi - nu sunt platiti in conformitate cu munca
folosiți non-stop; pe care o presteaza
- Apple nu plătește pensie, nu există - sunt supusi la “abuzuri fizice si verbale”
concediu medical și asigurare în caz de
accident.

Tabelul 3. Aspecte negative în cadrul companiilor Apple şi Samsung

9
2.4.Motivarea resurselor umane în organizaţille din România

ALLVIEW
Despre companie
Allview este o companie românească ce produce şi distribuie telefoane mobile Dual SIM
şi produse electronice. Brandul Allview este recunoscut că fiind unul cu o dezvoltare rapidă în
România datorită serviciilor gratuite şi facilităţilor ataşate produselor sale. Telefoanele Allview
oferă posibilitatea separării convorbirilor de business de cele personale sau efectuarea de apeluri
în reţele diferite la cele mai mici costuri.
Echipa
Sediul central al companiei este localizat în centrul României, la Braşov. Aici îşi desfăşoară
activitatea 160 de angajaţi mobilizaţi în activităţi de Cercetare – Dezvoltare, Achiziţii, Service,
Marketing, Logistică, Call Center şi Vânzări.
Misiune
Pentru utilizatorii produselor noastre, misiunea Allview este de a contribui la ridicarea
standardelor de existenţa prin dezvoltarea unor produse inovatoare cu cât mai multe facilităţi. De
asemenea, ne dorim să depăşim aşteptările acestora prin stabilirea celui mai echilibrat raport
preţ-calitate pentru produsele noastre.
Pentru echipa noastră, misiunea Allview este de a construi un ambient de lucru plăcut care
promoveaza dezvoltarea profesională către performanţă.
Viziune
Credem că viitorul este construit de către cei bravi şi încrezători, cei care revoluţionează şi
generează idei de aceea echipa noastră este mereu îndreptată spre căutarea noului şi a
îmbunătăţirilor creative.
Valori
"Punctul nostru de referinţă sunt oamenii. Respectăm individualitatea. Ne respectăm clienţii
şi partenerii de afaceri. Fiecare client, respectiv fiecare colaborator reprezintă pentru noi o
individualitate, cu nevoi şi caracteristici proprii."
Tehnologia înseamnă schimbare şi evoluţie. Suntem capabili să definim schimbarea pentru că
suntem flexibili şi în pas cu tendinţele acesteia.
Parteneriatele noastre sunt bazate pe încredere. Această este susţinută prin cuvinte care se
transformă în acţiuni faţă de care ne asumăm întotdeauna responsabilitatea.

În cadrul companiei Allview deşi numărul angajaţilor este redus, aceştia nu sunt stimulaţi
corespunzător pentru a le câştigă fidelitatea în vederea menţinerii lor cât mai mult timp în
organizaţie.
În acest sens menţionăm următoarele deficienţe:
 sistemul de promovare al angajaţilor este aproape inexistent;
 salariul nu este proporţional cu muncă depusă;
 angajaţii nu beneficiază de bonusari suplimentare indiferent de nivelul la care îşi
realizează obiectivele;
 plata salarială se face cu întârziere;
 personalul angajat beneficiază în anumite perioade ale anului de discounturi
semnificative la produsele relizate;
 nu se investeşte sub nici o formă în creşterea nivelului de pregătire al angajaţilor;
Toate aceste aspecte influenţează negativ dezvoltarea companiei cât şi a creşterii profitului.

10
Capitolul 3.

Tehnici folosite în organizaţii pentru motivarea personalului

3M oferă un răgaz de 15% din timp


O regulă care seamănă cu cea de la Google. În 1974, un om de ştiinţă de
la 3M, Art Fry, a folosit 15% din timpul sau pentru a pune adeziv pe spatele
unei bucăţi de hârtie. Proiectul s-a tradus într-unul din cele mai populare
produse din lume, post it note-uril

Angajaţii Asana mănâncă specialităţi şi ciocolată


Asana, aplicaţia de proiect management dezvoltată de ex-fondatorii
Facebook, Dustin Moskovitz şi Justin Rosenstein, se foloseşte de mâncare,
pentru a-şi stimula angajaţii. Compania are o bucătărie cu doi bucătari renumiţi,
care pregătesc mese sănătoase pentru salariaţi. Dacă angajaţii au nevoie de
energie, pot mânca o ciocolată sau orice altă mâncare îşi doresc (sau pot bea un
“shot” de scotch din colecţia aflată deasupra raftului cu ciocolată.)

Angajaţii Yammer se costumează în haine ciudate


Multe companii au aşa numitele “zile de brainstorming”. Atunci se adună
angajaţii şi scot tot ce este mai bun din ei. Yammer a trecut însă mai departe.
Hack Day durează 24 de ore şi le permite angajaţilor să se îmbrace în cele mai
ciudate şi originale costume. Compania se află în topul distracţiei!

11
Microsoft se foloseşte de biroul lui Bill Gate
Microsoft a transformat vechiul birou al lui Bill Gates într-un loc denumit
“Garajul”, unde au fost aduse cele mai nebuneşti “jucării tehnologice”.
Angajaţii pot merge acolo pentru a se gândi la proiecte inedite. Uneori, toată
echipa responsabilă cu dezvoltarea produselor Microsoft se adună pentru o
săptămâna petrecută în “Garaj”, unde sunt liberi să inoveze.

Eventbrite apelează la “ZEN”


Spaţiile luminate în mod natural contribuie la sporirea creativităţii, arată studiile.
Compania de bilete Eventbrite din San Francisco ţine cont de această lecţie. Birourile sale
includ şi o sala Zen, cu iluminat slab şi foarte puţin zgomot. Aici, angajaţii vin să mediteze
sau chiar să tragă un pui de somn pe canapelele confortabile.

12
CONCLUZII

Samsung şi Apple sunt considerate mărci internaţionale pentru oameni moderni.

După studiile efectuate, putem observa că deşi cele două companii fac parte din două lumi
diferite (America şi Asia) şi chiar dacă există diferenţe culturale importante între cele două
companii, acestea nu au constituit impedimente pentru dezvoltare şi atingerea succesului. Cele
două companii se ocupă în principal de tehnologiile IT şi tehnologiile telefonice.

Recrutarea de resurse umane în cadrul companiei Apple şi Samsung prezintă următoarele


etape: recrutare, angajare, pregătire, doar că următoarea etapă, mai exact reţinerea personalului
în companie, nu este especifică şi pentru Samsung, întrucât compania coreeană caută să-şi
schimbe personalul de o dată sau de două ori pe an, fiind mereu în căutare de personal cât mai
calificat. Pentru a ajunge în una dintre companiile prezentate trebuie să prezinţi o diplomă de la o
universitate prestigioasă şi să fii foarte bun şi competent în lumea tehnologiilor.

Diferenţele culturale nu au împiedicat aceste două companii să devină lideri pe piaţă


mondială şi să ducă o lupta crâncenă, luptându-se pentru locul 1 în topul celei mai de succes
companii din lume. Iar în prezent acestea sunt aproximativ la acelaşi nivel, în ceea ce priveşte
profitul şi producţia.

În concluzie, motivarea angajaţilor este deosebit de importantă pentru succesul companiilor.


Astfel, atât strategia folosită în vederea motivării personalului de către Apple şi Samsung le
asigură acestora succesul pe piaţă din domeniul IT şi al tehnologiei mobile.

Ambele companii pun accent pe resursa umană considerând a fi cea mai importantă dintr-o
organizaţie. Spre deosebire de compania Allview al cărui interes este centrat doar pe creşterea
profitului şi mai puţin în ceea ce priveşte nevoia de autorealizare a personalului angajat.

13
BIBLIOGRAFIE

1. http://applecorporate.weebly.com/motivation.html
2. http://www.ukessays.com/essays/commerce/apple-motivates-all-its-employees-
commerce-essay.php
3. http://calciusorin.blogspot.ro/
4. http://www.scribd.com/doc/225599226/Mng#
5. Aspecte negative din compania Apple:
6. http://www.manager.ro/articole/resurse-umane/cazul-apple-ar-trebui-sa-i-concediem-pe-
angajatii-care-critica-firma-pe-facebook-14427.html
7. http://marketingportal.manager.ro/articole/opinii-77/marturisiri-ale-unor-angajati-apple-
despre-aspectele-negative-ale-muncii-in-renumita-companie-9901.html
8. http://capitalismpepaine.com/2012/03/16/apple-rasplatita-pentru-torturarea-angajatilor/
9. http://www.ziare.com/articole/angajati+minori+apple
10. http://www.allview.ro/
11. www.corectnews.com/node/69578/save/pdf
12. http://www.peuples-solidaires.org/wp-content/uploads/2013/02/Rapport-septembre-
2012.pdf
13. http://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/comment-motiver-ses-salaries-tour-du-
monde-du-meilleur-et-du-pire_114325.html
14. http://www.manager.ro/articole/leadership/12-modalitati-prin-care-marile-companii-isi-
motiveaza-angajatii-sa-devina-mai-inventivi-42021.html
15. http://www.evz.ro/cum-sunt-motivati-angajatii-de-la-apple-aici-ai-munca-pentru-care-ai-
renunta-la-weekend-980603.html (putem pune asta tot pentru dezbatere).
16. http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/corpcitizenship/environmentsocialreport/envi
ronmentsocialreport_Welfare.html
17. http://managementofapple.wordpress.com/motivation/

14

S-ar putea să vă placă și