Sunteți pe pagina 1din 8

Microsoft PoverPoint

INTRODUCERE

Microsoft PowerPoint, reprezinta o aplicatie ce face parte din pachetul de programe Microsoft Office (alaturi de Word, Excel,
Access), folosita pentru reprezentari electronice.
Au aceeasi organizarea sistemului de meniuri si a barelor de instrumente.
Prezentarile PowerPoint sunt usor de realizat si foarte attractive atat pentru prezentator, cat si pentru cel ce le priveste.
Fisierele care sunt create cu aplicatia PowerPoint se numesc prezentari(presentations) si au extensia .ppt.
O prezentare reprezinta un ansamblu de foi (diapozitive) de prezentare.

Avantajele utilizarii aplicatiei PowerPoint sunt:


- prezentarea poate fi usor structurata folosind formate predefinite
- ofera un aspect profesional si este ieftina
- diapozitivele prezentarilor pot fi scrise si actualizate rapid
- cu ajutorul acesteia pot fi produse efecte sofisticate, chiar si de neprofesionisti
- aspecul materialelor create pentru a fi distribuite publicului este acelasi ca al imaginilor de pe ecranul calculatorului

PREZENTAREA MENIURILOR

MENIUL System (control)


Deplasarea, redimensionarea sau inchiderea ferestrei.

Restore – restabilirea ferestrei la dimensiunea ei originala


Move – deplasarea ferestrei cu ajutorul tastaturii
Size – redimensionarea ferestrei cu ajutorul tastaturii
Minimize – reducerea ferestrei la un simbol grafic
Maximize – marirea ferestrei la dimensiunea maxima
Close – salvarea agendei de lucru si inchiderea ferestrei active

MENIUL File (fisier)


Crearea, deschiderea, salvarea, tiparirea unei prezentari sau parasirea programului Microsoft PowerPoint.

New...(CTRL+N) - crearea unei noi prezentari


Open... (CTRL+O) - deschiderea unei prezentari salvata anterior
Close - inchiderea unei prezentari
Save (CTRL+S) - salvarea prezentarii cu numele avut anterior
Save As... - salvarea prezentarii cu nume nou, cu format nou sau cu un cuvant de trecere
Save as HTML… - salvarea prezentarii modificate si crearea fisierului HTML
Pack and Go... - impacheteaza si transporta pentru a putea rula pe un alt calculator
Page Setup... - modificarea paginii si a configurarii imprimantei
Send To - - submeniul permite transferul automat al prezentarii catre urmatoarele destinatii
 Exchange Folder... – un director temporar care permite trimiterea prezentarii prin e-mail sau
alte utilitare de retea
 Microsoft Word... – editorul cu avelasi nume, pentru ca elementele de tip text si imagini sa
poata fi folosite in realizarea unui document
Properties - afisarea anumitor informatii specifice prezentarii create
1. Nume fisier
2. Nume fisier
... lista prezentarilor recent utilizate
deschiderea unei prezentari selectate
Exit - parasirea programului Microsoft Power Point

MENIUL Edit (editare)


Copierea, mutarea, stergerea, completarea unei selectii

Undo Typing (CTRL+Z) – anularea ultimei actiuni sau comenzi


Repeat Typing (CTRL+Y) – repetarea ultimelor actiuni sau comenzi
Cut (CTRL+X) – mutarea unei selectii
Copy (CTRL+C) – copierea unei selectii
Paste (CTRL+V) – iserarea selectiei activa
1
Microsoft PoverPoint
Paste Special… - inserarea selectiei; efectuarea operatiilor speciale
Paste As Hyperlink – inserarea unui element ca legatura cu un alt obiect de tip: ecuatie, animatie…
Clear – stergerea elementului selectat
Select Al (CTRL+A – stergerea obiectelor selectote
Duplicate (CTRL+D) – duplicarea unui element
Delete Slide – stergerea unui slide selectat
Find… (CTRL+F) – gaseste un anumit element, de tip text sau character
Replace …(CTRL+H) – inlocuirea unui text specificat continut intr-un slide cu alt text
Go to Property… - activarea submeniului de modificare a proprietatilor elementelor din cadrul unui slide
Links… - deschiderea prezentarilor inlantite sau modificarea inlantuirilor
Object – editarea unui obiect selectat

MENIUL View (afisare)


Modificarea parametrilor de afisare, a barelor de unelte sau a modurilor de afisare a paginilor unei prezentari.

Slide - afiseaza foaia de prezentare curenta


Outline - afiseaza planul prezentarii
Slide Sorter - afiseaza in ordine miniaturi ale diapozitivelor
Notes Page - afiseaza foaia de prezentare impreuna cu notele
Slide Show - afiseaza pe ecran foile de prezentare in cadrul unei prezentari electronice
Master - cu ajutorul acestui submeniu este configurat formatul diapozitivului implicit, care apare in acelasi timp cu optiunea
insert slide.
- Slide Master – permite configurarea diapozitivelor
- Tlite Master – permite configurarea diapozitivelor dupa titlu si subtitlu principal, data, footer (subsol), numar pagina
- Handout Master – permite configurarea modului de afisare a diapozitivelor in cadrul optiunii de vizualizare
- Notes Master – permite configurarea zonei de adnotari
Black and White - afisarea diapozitivelor in format alb/negru
Slide Miniature - afisarea diapozitivelor in format miniatural
Speaker Notes - inserarea unor comentarii
Toolbars - afisarea, ascunderea sau personalizarea barelor de unelte
Ruller - afisarea riglelor
Guides - afisarea unei linii verticale punctuate pentru indicarea mijlocului paginii
Header and Footer … - antete si subsoluri
Comments - afisarea comentariilor
Zoom - modificarea dimensiunii de afisare a ferestrei

MENIUL Insert (inserare)


Inserarea diapozitivelor de prezentare, intreruperilor de pagina, numelor, functiilor, comentariilor sau obiectelor

New Slide (CTRL+M) - inserarea unui diapozitiv


Duplicate Slide - duplicarea unui diapozitiv
Slide Number - inserarea numarului diapozitivului
Data and Time… - inserarea unei date calendaristice
Tab - inserarea unui numar de spatii
Symbol - inserarea unui simbol
Slide from Files... - inserarea unui diapozitiv dintr-un fisier specificat
Slide from Outline... - inserarea unui diapozitiv dintr-un fisier existent pe hard disk
Picture - inserarea unei imagini grafice
- Clip Art - selectarea unei imagini prin intermediul programului Clip Gallery
- From File - imagine preluata dintr-un fisier
- AutoShapes - forme generale de desenare
- Organization chart – diagrame de organizare
- WordArt - texte ornamentale
- From Scanner – imagine preluata prin scanare
- Microsoft Word Table – inserarea unui table creat cu Microsoft Word
Text Box - inserarea unei zone pentru editare
Movies and Sounds - inserarea unui fisier video sau audio
- Movie from Gallery… - inserarea unei imagini video dintr-o lista
- Movie from File… - inserarea unei imagini video dintr-un fisier existent pe hard disc
- Sound from Gallery… - inserarea unui sunet audio dintr-o lista existenta
2
Microsoft PoverPoint
- Sound from File… - inserarea unui sunet audio dintr-un fisier existent pe hard
- Play CG Audio Track… - inserarea unui fisier audio de pe un CD audio
- Record Sound - inserarea unui fisier audio inregistrat
Chart.. - inserarea unei diagrame
Object… - inserarea unui obiect incapsulat sau inlantuit
Hiperlink… (CTRL+K) - inserarea unei legaturi catre o alta aplicatie

MENIUL Format (formatarea)


Modificarea aspectului exterior al selectiei.

Font… - modificarea fontului utilizat in editare


Bullet… - modificarea formelor pentru inceput de paragraf
Alignament - modificarea alinierii unui text
- Left
- Center
- Right
- Justify
Line Spacing... - modificarea distantei dintre randurile unui text
Change Case... - formatarea unui text editat
- Sentence case – scrierea cu litera mare a cuvantului la inceput de propozitie
- Lower case - scrierea cuvintelor cu litere mici
- Upper case - scrierea cuvintelor cu majuscule
- Title case - scrierea cuvintelor cu prima litera majuscula
- Toggle case - scrierea cuvintelor cu prima litera “minuscula”
Replace Fonts... - inlocuirea fontului existent cu un altul selectat
Slide Layout… - modificarea structurii foii principale
Slide Color Scheme… - aplicarea sau modificarea schemei de culori
Background… - aplicarea sau modificarea culorii de fond
Apply Design… - aplicarea unui desen de fond dintr-o lista prestabilita
Colors and Lines… - aplicarea sau modificarea culorii liniei sau fondului pentru un obiect
Object… - inserarea unui element de tip obiect(ecuatie, baza de date, videoclip, animatie, o alta prezentare)

MENIUL Tools (unelte)


Livrarea uneltelor de verificare si analiza, lansarea in executie a macrourilor, odificarea optiunilor generale.

Spelling... - verificarea ortografica a unui text


Style Checker... - configurarea corectorului
Language... - este selectata limba dupa care se realizeaza corectarea
AutoCorrect - corectarea ortografica se realizeaza in mod automat.
AutoClipArt… - este realizat un album de clipart-uri ce sunt disponibile utilizatorului spre inserare, in mod automat
PowerPoint Central - submeniu ce permite contactarea companiei creatoare a pachetului PowerPoint pentru depistarea noilor
versiuni aparute sau a eventualelor erori
Presentation Conference... - permite realizarea unei prezentari in cadrul unei retele in care membrii pot interveni in crearea formei
finale de prezentare
Meeting Minder... - submeniu de avertizare
Expand Slide - sunt generate noi diapozitive
Macro - constructia unui system de automatizare a actiunilor
- Macros (ALT+F8) - selectarea unui macro deja existent
- Record New Macro… - inregistrarea unui macro nou
- Visual Basic Editor (ALT+F1) – realizarea unui macro cu Visual Basic
Add-Ins… - adaugarea, inserarea unor elemente de tip plug-in
Customize… - personalizarea barelor de unelte, a comenzilor si a optiunilor referitoare la simbolurile grafice din linia
meniului principal
Options... - modificarea diferitelor categorii de optiuni ale programului Microsoft PowerPoint

MENIUL SlideShow (prezentarea)


Optiuni referitoare la lansarea in executie a prezentarii, animatii ale diapozitivelor, tranzitii, ascunderea foilor prezentarii.

View Show... - lansarea unei prezentari electronice


3
Microsoft PoverPoint
Rehearse Timings - setarea timpului de rulare si pauza in mod interactiv
Record Narration... - inregistrarea unui comentariu audio
Set Up Show... - configurarea generala a prezentarii
View On Two Screens... - vizualizarea prezentarii pe doua zone ecran ale monitorului
Action Buttons - setarea actiunii butoanelor predefinite
Action Settings… - setarea unor actiuni Run, Play atunci can este apasat mouse-ul sau cand acesta trece pe deasupra
elementului ale carui proprietati sunt selectate
Present Animation - stabilirea unei animatii pentru obiectul selectat
Custom Animation… - modificarea sau stabilirea unei animatii
AnimationPreview - previzualizarea unei animatii
Slide Transition... - modificarea tranzitiei pentru diapozitivul curent
Hide Slide... - ascunderea diapozitivului
Custom Shows... - particularizarea prezentarii

MENIUL Window (fereastra)


Repozitionarea ferestrelor sau activarea unei ferestre specificate

New Window - deschiderea prezentarii intr-o noua fereastra


Arrange All - reasezarea ferestrelor deschise la un moment dat
Fit to Page - Vizualizarea diapozitivului in fereastra
Cascade - asezarea ferestrelor deschise in cascada (una in fata celeilalte)
1 Prezentare 1
2 Prezentare 2 - lista prezentarilor deschise la un moment dat

MENIUL Hielp (ajutor)


Accesul la informatii pentru invatarea si utilizarea programului Microsoft Power Point.

Microsoft Power Point Help (F1) – afisarea ferestrei programului Office Assistant (asistenta soft)
Contents and Index – afisarea ferestrei cutabla de materii
What’s This? (SHIFT+F1) - livrarea raspunsului despre o componenta
Microsoft on the Web – conectarea la reteaua WEB
About Microsoft Power Point – afisarea informatiilor generale

4
Microsoft PoverPoint
LANSAREA IN EXECUTIE A APLICATIEI Microsoft POWER POINT

Pasul 1. Start – Programs – Microsoft POWER POINT


Daca pe desktop exista pictograma a aplicatiei, se executa clic pe butonul stang al mous-ului pe ecesta pictograma.

Dupa ce a fost lansata in executie aplicatia, apare o caseta de dialog ce contine patru optiuni:
- AutoContent wizard (vrajitorul) – asistentul
- Teample (sabloane) – modele,sugestii
- Blank presentation – prezentare goala
- Open an existing presentation – deschiderea unei prezentari care a fost creata anterior

Pasul 2. Se alege optiunea dorita si se actioneaza OK.

CE ESTE O PREZENTARE
Printr-o prezentare se intelege derularea automata cu ajutorul unui calculator, a unor imagini ce contin diferite informatii,
insotite de anumite efecte.
Pagina de prezentare reprezinta deci, o unitate a unei prezentari ce poate contine texte si diferite obiecte.
Elementele ecranului la lansarea programului PowerPoint:
- bara de titlu
- bara de meniuri mara de instrumente standard
- bara de formatare
- bara cu butoane pentru vizualizarea paginilor
- bara drawing
- bara de derulare verticala
- linia de stare

REALIZAREA UNEI PREZENTARI

1. Realizarea unei prezentari cu ajutorul asistentului


Pasul 1. Se executa dublu clic pe butonul AutoContent Wizard sau OK daca este deja selectata
Pasul 2. Se alege tipul prezentarii (Presentation type – buton din partea stanga)
Pasul 3. Se stabilesc optiunile de iesire (Output options)
Pasul 4. Se alege suportul de prezentare (Presentation style)
Pasul 5. Se vor stabili informatiile ce vor fi incluse pe toate foile prezentarii (Presentation options)
Pasul 6. Se actioneaza butonul Funush
Pasul 7. Se deschide prezentarea si se completeaza paginile cu informatiile dorite

2. Realizarea unei prezentari folosind sablonul (sugestii)


Pasul 1. Se alege optiunea Teample si se executa OK
Se deschide caseta de dialog New Presentation din care se selecteaza aspectul prezentarii
Pasul 2. Se deschide caseta de dialog New Slide, din care se selecteaza o macheta
Fiecare macheta corespunde unui anumit mod de organizare a informatiei. Exista astfel, machete pentru
foi(diapozitive) de prezentare care sa contina:
 Titlu (Title)
 Lista marcanta (Bulleted List)
 Doua coloane de text (2 column Text)
 Tabel (Table)
 Text si diagrama (Text & Chart)
 Organigrama
 Diagrama
 Text si imagine (Text & Clip Art)
 Text si obiect (Text & Object)
 Obiect (Object)
 Text si clip (Text & Media Clip)
Alegerea machetei nu este definitiva, ea putand fi schimbata in momentul in care se doreste acest lucru.
Pasul 3. Dupa ce se selecteaza o macheta, se actioneaza butonul OK.
Se deschide diapozitivul in care se completeaza informatiile dorite.

5
Microsoft PoverPoint

3. Realizarea unei prezentari folosind o prezentare necompletata

Pasul 1. Se alege optiunea Blank presentation, apoi se executa clic pe OK


Acelasi lucru se obtine daca, atunci cand folositi lucrul cu sabloane, alegeti optiunea General in loc de
Presentation Design.
Pasul 2. Se selecteaza o macheta din caseta de dialog New Slide
Pasul 3. Se cationeaza butonul OK, dupa selectarea machetei.

4. Setarea paginilor de prezentare


Pasul 1. Se alege MENIUL File, apoi comanda Page Setup
Pasul 2. Se alege suportul de prezentare (monitor, hartie, diapozitiv, ecrande protectie, folie retroproiector)
Pasul 3. Se stabilesc dimensiunile paginii
Pasul 4. Se modifica in caseta Number slides from valoarea implicita, care este 1, daca se cunoaste numarul
diapozitivelor de prezentare
Pasul 5. Se stabileste orientarea foii (Portret sau Landscape)
Pasul 6. Se stabileste orientarea paginilor de notite (Notes), a pliantelor (Handouts) sau a planului prezentarii
(Outlines) din grupul de butoane radio.
Pasul 7. Se executa clic pe OK , pentru validare

VIZUALIZAREA PAGINILOR
1. Modul de afisare SLIDE (pagina=diapozitive) – permite lucrul cu diapozitive unul cate unul
- inserarea unei pagini – INSERT - NEW SLIDE
- duplicarea unei pagini – INSERT - DUPLICATE SLIDE
- stergerea unei pagini – EDIT – DELETE SLIDE
2. Modul de afisare OUTLINE (rezumat) – afisarea planului prezentarii. Simultan se pot vizualiza mai multe pagini ce se pot
edita in Word
- introducerea si editarea textului – modul de lucru OUTLINE poate introduce intr-o prezentare maxim 6 niveluri cu
atributele fontului diferite de la un nivel la altul
o pentru a crea un nivel apasati tasta ENTER, apoi tasta TAB
o pentru trecerea pe nivelul superior SHIFT+TAB
3. Modul de afisare Slide Sorter (sortarea paginilor) – previzualizarea unui ecran cu miniaturi ale tuturor diapozitivelor.
Astfel se pot sterge, copia imaginile pe ecran si se pot adauga efecte de trecere de la o pagina la alta si de animatie.
- VIEW – SLIDE SORTER – apar foile prezentarii in miniatura – CLIC pe foaia de prezentare si operatiunea de “tragere”
pentru a o muta in pozitia dorita
4. Modul de afisare NOTES PAGES (pagini cu note) – permite afisarea pe ecran a paginilor insotite de adnotari
- alegeti pagina si VIEW – NOTES PAGE
- vizualizarea – VIEW _ MASTER - NOTES MASTER – aici executand clic pe zonele definite introduceti antet, subsol,
data – INSERT – DATE AND TIME.
Daca doriti ca data sa fie actualizata, activati optiunea UPDATE AUTOMATICALLY si OK.
- tiparirea paginilor unei prezentari – FILE – PRINT – imprimanta, ce dorim sa tiparim, modul de asezare a prezentarii
(1/pagina, 2 foi/ pagina...)
5. Modul de afisare SLIDE SHOW (prezentarea paginilor) –permite afisarea fiecarei pagini pe intreg ecranul
- VIEW – SLIDE SHOW

PROIECTAREA PREZENTARII
1. Aplicarea fundalului de afisare
- aplicarea unui sablon pentru fundal – FORMAT – SLIDE DESIGN
- aplicarea unui fundal fara utilizarea sabloanelor – FORMAT - BACKGROUND
2. Schimbarea machetei paginii de prezentare
- FORMAT – SLIDE LAYOUT
3. Modificarea schemei de culori – FORMAT – SLIDE DESIGN – COLOR SCHEME

INSERAREA OBIECTELOR
- Inserarea imaginilor - INSERT – PICTURE (ClipArt, From File…)
- Inserarea obiectelor grafice – bara DRAWING – AutoShapes
o Action Buttons – butoane insotite de legaturi cu alte foi de prezentare, alte prezentari, fisiere, aplicatii
 Apelate din AutoShapes sau SlideShow
 Cu ajutorul actiunilor se permite schimbarea ordinii de derulare a slide-urilor sau executia unui
program Slide-Action Setting
6
Microsoft PoverPoint
 Prin optiunea Hyperlink se poate deplasa controlul la un slide din aceeasi prezentare au la un site pe
internet.
 Optiunea Run Program permite lansarea in executiea unei aplicatii fisier.exe

INSERAREA TABELELOR
- inserarea unui table deja creat in WORD – EDIT – COPY – PASTE
- crearea unui table INSERT – TABLE

INSERAREA DIAGRAMELOR
- inserarea unei diagrame create in EXCEL – EDIT – COPY – PASTE
- editarea unei diagrame
o se allege o machete ce contine diagrama
o INSERT – CHART

INSERAREA ORGANIGRAMELOR
- INSERT – DIAGRAM

INSERAREA ECUATIILOR
- INSERT – OBJECT si se alege Microsoft Equation 3.0 – OK

INSERAREA SECVENTELOR DE SUNET SI MISCARE


- INSERT – MOVIES AND SOUND

PAGINILE PRINCIPALE
Atunci cand este creata o prezentare noua, Power Point defineste pentru aceasta o pagina principala (master).
- VIEW – MASTER – SLIDE MASTER
Pagina principala pentru pliante (copii ale paginilor dintr-o prezentare)– VIEW – MASTER – HANDOUT MASTER

ANIMAREA PREZENTARILOR
1. Adaugarea tranzitiilor
- O tranzitie este un efect special sonor sau vizual, adaugat in momentul aparitiei unei pagini pe ecran
o Se alege modul de afisare Slide Sorter si clic pe butonul SLIDE SORTER VIEW
o Se selecteaza pagina careia doriti sa-i aplicati o tranzitie
o Se alege din Slide Show comanda slide transition
o Se vede efectul tranzatiilor si se allege efectul dorit
o Se stabileste cand se realizeaza tranzitia (la clic, automat sau dupa un anumit numar de secunde)
2. Viteza tranzitiei si adaugarea de sunete
- Slide Transition – se vor utiliza optiunile referitoare la viteza (slow-incet, medium-mediu, fast-rapid)
- Slide Show – Slide Transition – sunetul dorit din lista derulanta
- Loop until next sound - pentru bucla de sunet – Apply pentru adaugarea efectului
3. Adaugarea efectelor de animatie – VIEW – TOOLBARS – ANIMATION EFFECTS
4. Constructii
- Constructiile reprezinta efectele care apar in cadrul paginii
5. Recomandari pentru aplicarea efectelor intr-o pagina de prezentare
- pe parcursul prezentarii auditoriul trebuie sa retina continutul acesteia sin u efectele
- untilizati unul sau doua efecte (ex. stanga - dreapta, sus - jos)
- efecte sonore pentru una sau doua tranzitii
- folositi constructii ce incep din dreapta ecranului – citirea textului facandu-se din stanga
- videoclipuri
- Style Checker – verificarea stilurilor
- Utilizati fisiere de sunete mari – de la prima pagina la ultima
- Efectul culorilor este si el important
o Utilizati culori calde – rosu, portocaliu, galben
o Folositi culori intense numai pentru a realiza un anumit element
o Evitati plasarea alaturata a culorilor verde si rosu
o Creati un fundal de culoare inchisa pentru prezentari electronice si unul de culoare deschisa pentru folii de
retroproiector
o Utilizati culorile pentru a evidentia anumite date

7
Microsoft PoverPoint
o Nu folositi un numar mare de culori

RULAREA PREZENTARII
1. Rularea manuala
- Slide Show – View Show ... Page Down – Page Up
- Se poate utilize instrumental PEN pentru sublinieri, incercuiri
- ESC terminarea prezentarii
2. Rularea automata
- Stabilirea manuala a duratei
o Slide Show – Slide Transition
o Introduceti numarul de secunde in caseta Automate after...seconds
- Stabilirea automata a duratei de rulare
o Se alege modul Slide Sorter
o Se alege din meniul Slide Show optiunea Rehearse Timing (ruleaza datele)
o Se schimba modul de afisare (se trece la modul Slide View)
o Se executa clic pe butonul Avanseaza
o Daca doriti repetarea rularii apasati butonul Repeat (repeta), iar daca doriti suspendarea Pause (pauza)
o Dupa terminarea rularii de proba pe ecran va fi afisat mesajul pentru repetare, pauza sau continuare si apoi
intrebarea daca doriti sa inregistrati timpul de rulare cu optiunile da sau nu.
o Daca se doreste modificarea duratei pentru o anumita translatie, executati urmatorii pasi:
 Slide Show – Set Up Show
 Loop continuously until ‘Esc’ (ruleaza continuu pana la apasarea tastei Esc)
 Din sectiunea Slides alegeti All daca doriti sa ruleze toata prezentarea sau de la (from) pagina ... la (to)
pagina
 Advance Slides – Using timing, if present si OK
Optiunile sunt salvate o data cu prezentarea.