Sunteți pe pagina 1din 4

Nume:……………………. Data:…………….

Test de evaluare

1. Adaugă vocalele corespunzătoare pentru a putea citi propoziţiile:

C_r_n_ pl_ _c_ _n _xc_rs_ _.

_l_v_ _ _rg_ n_z_ _z_ _ s_rb_r_.

P_s_c_ţ_ s_ j_ _c_ c_ gh_m_l.

2. Completează cuvintele date cu vocalele sau consoanele potrivite.Subliniază: cu


roşu cuvintele din care lipsesc vocale şi cu verde cuvintele din care lipsesc
consoane.

lu_ina pă_ure copa_ ca_tel o_lindă

_ian într_bar_ _arnă _ulpe _ac mi_l


mel_ s_ropi_oare v_ăbiut_ă n_s_p

3. Precizați câte litere și câte sunete au cuvintele:

gimnastică__________ chemare___________ ghicitoare__________

cireaşă____________ chioşcuri_________ xerox_____________

geamătul_________ unchi___________ examinare_________

maci_________ sufix___________ ceață_________

4. . Citește fragmentul de mai jos.


„Eu vorbesc ca om și vorbind ca om, mă uit la pisicuța mea Japonica... Aș dori din tot
sufletul, nu să trăiesc ca ea, ci să am demnitatea ei, care aparține felinelor, în genere... Aș dori
din tot sufletul să fiu aristocrat ca Japonica... Vezi, există niște calități umane și pe care, în
mod ciudat, nu le-am văzut la niciun om atât de împlinite ca la Japonica.”
Gellu Naum, Despre interior – exterior.
Gellu Naum în dialog cu Sanda Roșescu

5. Indică un sinonim pentru următoarele cuvinte din textul de la exercițiul 4:


• a se uita ........................................... • demnitate .....................................................
• pisicuță ............................................ • aristocrat .....................................................
• a dori ............................................... • uman ...........................................................

6. Precizează un antonim pentru următoarele cuvinte din textul de la exercițiul 4:


• a vorbi ....................................................... • calitate...................................................
• a trăi ......................................................... • împlinit ...................................................

7. Taie cuvintele care nu sunt sinonime în seriile de mai jos.


a. delicat • delicios • fin • gingaș • grațios
b. a alinta • a mângâia • a peria • a plânge • a răsfăța • a răzgâia
c. admirație • încredere • laudă • prețuire • privire • stimă

8. Încercuiește,în fiecare serie de mai jos, antonimele primului cuvânt.


a. a proteja • a ocroti • a persecuta • a prigoni • a sprijini • a nedreptăți
b. vesel • bucuros • amărât • întristat • mâhnit • necăjit
c. încredere • îndoială • neîncredere • ezitare • șovăială • siguranță

9. Unește, printr-o linie, cuvintele din prima coloană cu sinonimele din a doua coloană.
bănuială blajin
blând vacarm
boală vioi
hărmălaie etern
jucăuș presupunere
veșnic maladie

10. Unește printr-o linie antonimele de pe biletele de mai jos.

Modest plin harnic lent

Gol orgolios leneș rapid

11. Adaugă prefixe pentru a forma antonime de la cuvintele de mai jos.


 muritor .....................................................
 semna .......................................................
 statornic ...................................................
 a coase .....................................................

12. Găsește un sinonim pentru adjectivul clar din enunțurile de mai jos.
a. Apa este clară.
b. În această fotografie, florile sunt suficient de clare.

c. Lampa dădea o lumină clară.

d. Explicația lui a fost clară.

e. Mihai are o inimă clară.

f. Soluția de scos pete era clară.

13. Completati tabelul de mai jos.

Două fiinţe stau de vorbă:

-Ce cauţi tu în împărăţia mea? se răsteşte el.

-Tu eşti în împărăţia mea! îi răspunse întruchiparea cea albă.

-Chiar acum am vorbit cu firul de iarbă şi i-am spus că eu sunt mai alb.

-Sunt şi mai pufos! adăugă el.

Verb substantiv Adjectiv pronume numeral

14. Înlocuieşte expresiile folosind cuvinte care au înţeles asemănător cu expresia dată.

a băga de seamă =
a sări cu gura =

a sta de veghe =

a vorbi câte-n lună şi-n stele =

a da năvală =

15. Alcatuiti un bilet prin care va anuntati bunica de o viitoate vizita.

S-ar putea să vă placă și