Sunteți pe pagina 1din 2

„__________________” S.R.L., str. A. Russo 14/2, ap. 38, mun.

Chișinău, MD-2044

Hotărâre cu privire la înființarea societății

Mun. Chișinău
15.02.2018

Stihaenco Eugen, asociat unic al SRL_____________, n. _________________, în


mun. Chișinău, Republica Moldova, cetățean al Republicii Moldova, posesor al
buletinului de identitate Seria B Nr. ____________, eliberat la _____________ de ÎS
”CRIS”REGISTRU”, IDNP __________________.

A hotărît:

1. A înființa Societatea cu Răspundere Limitată „______________” (________________


SRL), în data de 15.02.2018, având:
a) Sediul social în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 14/2, ap.
38;
b) Fondator - asociat unic Stihaenco Eugen;
c) Administrator – Stihaenco Eugen;
d) Administratorul este în drept:
- să efectueze actele de gestiune a Societăţii, necesare atingerii scopurilor
prevăzute în prezentul statut şi în deciziile asociatului;
- să reprezinte fără procură Societatea în raporturile cu organele statului,
cu terţii şi în instanţele de judecată;
- să elibereze altor persoane mandat pentru săvîrşirea unor anumite acte
juridice;
- să exercite alte împuterniciri atribuite de asociat.

e) În privința modalităților de reorganizare a societății: Reorganizarea Societăţii


se efectuează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi
separare) sau transformare în condiţiile prevăzute de Codul civil, Legea
privind societăţile cu răspundere limitată. La reorganizarea Societăţii
drepturile şi obligaţiile acesteia sînt preluate de succesorul de drept.
f) În privința dizolvării/lichidării societății: Societatea se dizolvă şi se lichidează
în temeiurile stabilite de Legea privind societăţile cu răspundere limitată, de
Codul civil şi de alte legi.
2. A aproba Statutul Societății cu Răspundere Limitată _______________.
3. A aproba înregistrarea SRL ______________ la Agenția Servicii Publice.

Asociat unic _______________


Stihaenco Eugen