Sunteți pe pagina 1din 2

Finanțarea învățământului superior în Grecia

Sistemul de învățământ superior din Grecia este format din 23 Instituții Superioare de
Învățământ (HEI-uri)1 și 12 Institute Educaționale Tehnologice (TEI-uri)2, ambele categorii
fiind finanțate din bugetul național alocat învățământului superior, mai exact Ministerului
Educației, Cercetării și Afacerilor religioase. De asemenea, tot din fonduri publice sunt
finanțate departamente de învățare continuă, dar și centre pentru orientare în carieră și sprijin
psihologic. Mai mult decât atât, în cazurl HEI-urilor, alte surse de finanțare ce merită
menționate sunt: venituri din activitatea antreprenorială a instituției, subvenții pentru
investiții, donații, moșteniri.
Conform legii 4009/2011 3
referitoare la structura, funcționarea și calitatea
învățământului superior din Grecia, educația superioară este finanțată atât în baza cadrului
normativ al Strategiei Naționale pentru Educație Superioară, cât și a unor acorduri între stat și
instituțiile respective. Strategia menționată presupune: obiective pe termen mediu, planuri de
investiții, programe și poate fi revizuită anual. Această strategie este implementată prin
intermediul HEI-urilor, care au ca metodologie de studiu programe de patru ani ale căror
finanțare implică investiții, costuri operaționale și personal. 4 Scrierea programelor de
dezvoltare academică pe patru ani sunt responsabilitatea HEI-urilor, statul având posibilitatea
să suspende finanțarea acestora dacă instiuțiile nu vin cu un astfel de program bine stabilit.
Ministerul mai sus menționat împreună cu Ministerul Finanțelor, oferă universităților fonduri
în baza: costurilor de studii per student, duratei programelor de studiu, numărului de studenți
înmatriculați anual în universități, domeniilor de studiu, mărimii universtității.
Fonduri suplimentare pot fi alocate universităților pe baza unor indicatori calitativi,
precum: numărul de absolvenți înscriși în programe de învățare continuă, dezvoltarea
vocațională a absolvenților, numărul de publicații și citări ale profesorilor, numărul de
studenți străini, numărul de studenți înscriși în programe de studii din străinătate. De
asemenea, HEI-urile sunt autonome din punct de vedere al gestionării fondurilor, prin urmare
pot folosi banii publici pentru a închiria clădiri, a cumpăra echipament sau a acoperi costuri

1
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-11_en#HEI
2
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-26_en#TEI
3
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=&p_isn=89616&p_classification=09
4
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-funding-33
operaționale. Pe de altă parte, aceste instituții nu pot decide salarii și nici nu pot recruta
personal administrativ, acestea fiind reglementate la nivel central.5
Finanțarea HEI-urilor din surse alternative bugetului de stat este destul de limitată. Cu
toate acestea, părți interesate, donatori sau sponsori sunt scutiți de anumite impozite dacă aduc
un aport financiar sistemului de învățământ superior, astfel fiind incurajată și finanțarea din
surse private.

5
Ibid.