Sunteți pe pagina 1din 30

PLAN DE AFACERI FERMA DE IEPURI

I. Rezumatul planului

In urma studiilor efectuate pe piata din Romania, am ajuns la concluzia ca


potentialul reusitei infiintarii unei ferme de iepuri va prezenta un real succes. Momentan,
cererea de carne de iepure pe piata prezinta o constanta tendinta de crestere, dar oferta se
situeaza mult sub nivelul cererii, principala cauza a acestui aspect este faptul ca persoanele
interesate de infiintarea unei ferme de iepuri, foarte greu gasesc toate informatiile cu privire la
costurile inceperii acestui gen de afacere. Am efectuat o analiza proprie a acestui sector de
activitate, am studiat legislatia in vigoare, oferta de pe piata si am ajuns la concluzia ca ma voi
concentra activitatea pe infiintarea celei mai performante ferme de iepuri si a unui abator din
partea de sud a tarii.

Obiective

Anul I de activitate – obtinerea unui efectiv anual de valorificat de 66.000 iepuri.


Anul II de activitate – cresterea cu 50% a efectivului de valorificat.
Anul III de activitate – dublarea efectivului de valorificat din anul II de activitate si infiintarea
unei noi ferme de capacitate asemanatoare.
Anul IV de activitate – cresterea efectivului de sacrificat cu 100% pe ambele ferme, fata de
anul precedent.
Anul V de activitate – extinderea abatorului propriu, unde sa putem asigura fluxul de
sacrificare pentru cresterea cu 200% a efectivului de sacrificat.
Acest segment de piata pe care urmeaza sa ne desfasuram activitatea prezinta semnale
pozitive de crestere in urmatorii ani, deoarece asa cum am mentionat si mai sus, cererea
pentru carnea de iepure este mult mai mare decat oferta momentana pentru acest produs.
Consideram ca din cel de-al treilea an de activitate vom putea atinge un grad de ocupare al
pietei interne de minimum 15%.
Luam in calcul si producerea carnii de iepure pentru export, mai ales din anul cinci de
activitate, cand ne propunem sa crestem considerabil efectivul de iepuri pentru sacrificat.
II. Cuprins

1. Obiectul planului de afaceri………………….……….….… pag. 1

2. Date de identificare a agentului economic…………………. pag. 1

3. Structura organizatorica si de conducere…………..………. pag. 1

4. Resurse umane………………………………….………….. pag. 2

5. Descrierea activitatilor……………………………….…… pag. 16

6. Piata firmei……………………………………………..…. pag. 20

7. Planul de investitie…………………………………..……. pag. 22

8. Promovarea produselor si serviciilor……………………… pag.26

9. Analiza SWOT……………………………………………. pag. 27

10. Bibliografie……………………………………………….. pag.28


1. Obiectul planului de afaceri

Obiectul prezentului plan de afaceri il reprezinta infiintarea unei firme ce are ca obiect de
activitate cresterea iepurilor, sacrificarea acestora, si distributia carnii de iepure din rasa
‚’’Uriasul Belgian’’ pe piata din Romania dar si pe piata internationala.

2. Datele de identificare ale agentului economic

2.1. Numele societatii: SC.CONIGLIO.SRL


2.2. Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J31/3647/2014
2.3. Cod fiscal: Ro28333641
2.4. Forma juridical de constituire: societate cu raspundere limitata
4.5. Adresa sediul social: Comuna Modelu, Judetul Calarasi, strada Movilita, nr.7
Telefon: 0721457966
Fax:0324656106
4.6. Obiectul principal de activitate: cresterea altor animale
Codul CAEN: 0149
4.7. Valoarea capitalului: 200 lei
4.8. Natura capitalului social:
Nr.criteriu Natura capitalului Public Privat
social
1 Roman 100%
2 Strain
4.9. Cont bancar: -BRD: RO59RNCB07021379193100001
4.10. Asociati,
Nr.criteriu Nume si prenume Adresa Ponderea in
capitalul social
1 Scarlat Anamaria Mun.Calarasi, 60%
Jud.Calarasi
2 Neacsu Toader Mun.Calarasi, 20%
Jud.Calarasi
3 Chirita Constantin Mun. Calarasi, 20%
Jud Calarasi

3. Structura organizatorica si de conducere

Conducerea va fi executata de managerul si administratorul fermei,Scarlat Anamaria


- Managerul reprezinta societatea fata de autoritatiile de stat, terti si in justitie,
efectueaza toate actele de administrare si gestionare a societatii comericale, avand
toate competentele necesare pentru a actiona in numele societatii, pentru a autoriza
actele si operatiunile de gestiune si orice acte de dispozitie.
- Stabileste obiectivele de dezvoltare ale firmei

1
- Aproba bugetul si rectificarile acestuia
- Identifica oportunitati de afaceri
- Reprezinta firma in relatiile protocolare cu furnizorii, clientii si alte
organisme/organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei
- Asigura managementul firmei
- Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei

Obiectivele manageriale sunt:

Anul I de activitate – obtinerea unui efectiv anual de valorificat de 16.000 iepuri.


Anul II de activitate – cresterea cu 50% a efectivului de valorificat.
Anul III de activitate – dublarea efectivului de valorificat din anul II de activitate si infiintarea
unei noi ferme de capacitate asemanatoare.
Anul IV de activitate – cresterea efectivului de sacrificat cu 100% pe ambele ferme, fata de
anul precedent.
Anul V de activitate – extinderea abatorului propriu, unde sa putem asigura fluxul de
sacrificare pentru cresterea cu 200% a efectivului de sacrificat.

Organizare

Pentru buna desfasurarea a activitatii fermei, societatea are ca si personal :


- 3 manager
- un contabil
- 1 medic veterinar
- 6 muncitori
- 4 macelari
- 1 sofer

4. Resurse umane

Toti angajatii lucreaza in regim normal de lucru, si anume 8 ore / zi. Pentru buna desfasurarea
a activitatii fermei, societatea are ca si personal :
- 3 manager
- un contabil
- 1 medic veterinar
- 6 muncitori
- 4 macelari
-1 sofer
Selectia fortei de munca se va face pe baza interviurilor si a probelor practice in cazul
muncitorilor, macelarilor si a contabilului, iar in cazul medicului veterinar se va face pe baza
interviului si a recomandarilor.

2
FISELE DE POST

FISA DE POST - DIRECTOR GENERAL

1. Denumirea compartimentului:
CONDUCERE

2. Denumirea postului:
DIRECTOR GENERAL

3. Numele si prenumele salariatului:


Scarlat Anamaria

4. Se subordoneaza:
Asociatilor;

5. Subordoneaza:
- Contabilul, muncitorii, medicul veterinar, macelarii, soferul

6. Drept de semnatura:
Intern: documentele intocmite de angajati
Extern: in relatiile cu banca, cu partenerii si cu autoritatile statului

7. Relatii functionale:

Aproba procedurile de importanta generala pentru organizarea si derularea proceselor


principale la nivel de firma.

8. Pregatirea si experienta:

NIVEL DE STUDII: studii superioare


CURSURI DE PREGATIRE: management, finante, vanzari, legislatie
EXPERIENTA:
IN SPECIALITATE: minim 5 ani
PE POST: minim 3 ani
CUNOSTINTE NECESARE:

- Cunostinte in domeniul agriculturii


- Cunostinte privind procesul de vanzare
- Cunostinte privind tehnici de negociere
- Cunostinte de management
- Microsoft Office

3
- Cunoasterea in profunzime a pietei locale
- Cunoasterea generala a mediului de afaceri romanesc
- Cunostinte minime de contabilitate primara
- Cunoasterea legislatiei in domeniu
APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE:
- Aptitudine generala de invatare
- Aptitudini de comunicare
- Aptitudini de calcul
- Aptitudinea de a lucra cu documente
- Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor
- Abilitati de negociere
- Acordare si transmitere de informatii
CERINTE PENTRU EXERCITARE:
- Inteligenta de nivel superior
- Spirit organizatoric
- Echilibru emotional
- Capacitate de a evalua si a lua decizii
- Capacitate de a lucra cu oamenii
- Rezistenta mare la stres
- Usurinta, claritate si coerenta in exprimare
- Punctualitate
CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: gandire strategica, spontaneitate, spirit practic,
informarea, ajutorarea si dezvoltarea altora, sociabilitate, tact, amabilitate, conducerea si
controlul oamenilor, ambitie, incredere in sine, activism, energie, fluenta verbala.

9. Responsabilitati si sarcini:

1. Stabileste obiectivele de dezvoltare ale firmei, in concordanta cu strategia elaborata de


Consiliul de Administratie
- Stabileste anual, obiectivele generale de dezvoltare pe 12, 24 si 36 de luni
- Comunica obiectivele si urmareste ca acestea sa fie comunicate intregului personal
- Monitorizeaza trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor
- Stabileste obiective personale si pentru top-management in stricta concordanta cu
obiectivele firmei
2. Aproba bugetul si rectificarile acestuia
- Participa la elaborarea bugetului, analizeaza propunerile inaintate, opereaza corectiile
necesare si aproba bugetul final
- Aproba sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii bugetului
3. Identifica oportunitati de afaceri
- Monitorizeaza piata si identifica tendintele de dezvoltare
- Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic si social
- Identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu tendintele
pietei
- Identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri
4. Reprezinta firma in relatiile protocolare cu furnizorii, clientii si alte organisme/organizatii
cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei
- Asigura o buna imagine a firmei pe piata
- Participa la intalniri de afaceri cu furnizori, clienti, organisme financiare si institutii
guvernamentale din tara si din strainatate

4
- Dezvolta relatii pozitive cu persoane-cheie in vederea intaririi pozitiei firmei
5. Asigura managementul firmei
- Comunica managementului valorile si obiectivele strategice ale firmei
- Stabileste obiectivele managerilor din subordine, termenele-limita si modalitatile de
masurare a gradului de realizare a obiectivelor
- Aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vanzare, distributie,
financiare, service, resurse umane)
- Participa la elaborarea si implementarea sistemelor de raportare si a sistemului de calitate
- Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine
- Asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contribuie la atingerea
obiectivelor stabilite
- Identifica nevoile de recrutare si participa la selectia, integrarea si dezvoltarea
managementului firmei
- Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale managerilor din
subordine
- Evalueaza periodic activitatea managerilor din subordine
- Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale
- Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine
- Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordine
- Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine
6. Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei
- Evalueaza potentialul furnizorilor si al clientilor
- Stabileste posibile cai de colaborare si decide asupra parteneriatelor strategice
- Elaboreaza planuri de afaceri si le implementeaza
- Dezvolta relatii pozitive cu personalul firmei in vederea motivarii si a cresterii gradului de
implicare in activitatea firmei
RESPONSABILITATILE POSTULUI:
Legat de activitatile specifice, raspunde de:
- Calitatea relatiei cu furnizorii si clientii
- Folosirea eficienta a resurselor firmei
- Respectarea obligatiilor firmei fata de furnizori, clienti, organele financiare si organismele
guvernamentale
- Asigurarea drepturilor banesti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor
contractuale si legislatiei muncii
- Indeplinirea la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci,
furnizori si clienti
- Calitatea climatului organizational
- Calitatea managementului firmei
- Corectitudinea datelor raportate
Legat de functiile manageriale, raspunde de:
- Coordonarea eficienta a personalului din subordine
- Utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu echipamentele si consumabilele necesare
- Calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine
Legat de disciplina muncii, raspunde de:
- Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate
- Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru
- Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma
AUTORITATEA POSTULUI:
- Decide asupra noilor directii de dezvoltare
- Stabileste planurile de vanzari si profit

5
- Aproba bugetele si corectiile necesare
- Semneaza documentele de angajare, colaborare si incetare a relatiilor de munca
- Semneaza deciziile de modificare a functiei/salariului pentru angajatii firmei
- Semneaza organigrama si nomenclatorul de functii al firmei
- Semneaza contracte cu furnizorii, clientii si partenerii strategici
- Aproba procedurile de interes general ale firmei
- Semneaza referate de investitii, statele de plata si rapoartele financiare ale firmei
- Solicita rapoarte de activitate si ia masurile necesare in vederea cresterii eficientei activitatii
firmei
- Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale, masina si calculatorul puse la dispozitie de
firma
- Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine
- Aproba recompense/penalizari, prelungirea/incetarea activitatii dupa perioada de proba a
angajatilor
- Aproba/respinge cereri ale personalului din subordine

10. Semnaturi:

Asociati, Titularul postului,

11. Data semnarii:

FISA DE POST CONTABIL

1. Denumirea compartimentului:
Administrativ

2. Denumirea postului:
Contabil

3. Numele si prenumele salariatului:


COMORASU LUCA

4. Se subordoneaza:
directorului

5. Numele sefului ierarhic:


2. SCARLAT ANAMARIA

7. Drept de semnatura:
Intern: documentele contabile
Extern: in relatiile cu banca

8. Relatii functionale:
cu personalul de executie al firmei

6
9. Pregatirea si experienta:
studii economice

10. Autoritate si libertate organizatorica:


Are acces la date financiare ale firmei
Solicita si utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma

11. Responsabilitati si sarcini:


1.Asigura evidenta contabila a stocurilor, a relatiilor cu tertii, a trezoreriei si evidenta
veniturilor si cheltuielilor:
-Contabilizeaza facturile emise pentru clientii interni;
-Inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont;
-Opereaza incasarile si platile in numerar conform registrului de casa;
-Opereaza avansurile din trezorerie conform deconturilor;
-Inregistreaza facturi de prestatii furnizori interni;
-Inregistreaza intrari de marfa in baza documentelor primite de la magazie (facturi interne,
facturi externe, DVI si NIR).

2.Intocmeste situatii si rapoarte financiar-contabile si verifica corelarea acestora:


-Intocmeste saptamanal lista facturilor emise si neincasate si lista avansurilor disponibile in
lei;
-Intocmeste balante de verificare pentru clienti;
-Intocmeste liste de avansuri din trezorerie.

Responsabilitatile postului
Legat de activitatile specifice, raspunde de:
- operarea zilnica a facturilor emise, a incasarilor pe facturi si in avans;
- operarea zilnica a facturilor de la furnizori pt. prestatii diverse, precum si a platilor catre
acestia;
- verificarea zilnica a soldurilor din banca, casa si avansuri din trezorerie in lei;
- incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli.
Legat de disciplina muncii, raspunde de:
- imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate;
- pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma;
- utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei;
- respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul
sau.
Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei.
Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Conform Codului muncii

13. Semnaturi:

Director, Titularul postului,

14. Data semnarii:

7
FISA DE POST MUNCITOR

1. Denumirea compartimentului:
administrator

2. Denumirea postului:
Muncitor

3. Numele si prenumele salariatului:


Stefan Claudiu

4. Se subordoneaza:
medic veterinar, director

5. Numele sefului ierarhic:


Comorasu Luca

6. Pregatirea si experienta:
Meseria nu necesita calificare speciala.

7. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

8. Responsabilitati si sarcini:
1. hranirea iepurilor
2. curatarea diferitelor spatiilor: custile iepurilor, birouri, vehicule de transport.
3. sa curete si sa dezinfecteze chiuvete si alte incaperi sanitare, sa faca curatenie generala
dupa zugraveli.
4. echipamente folosite:roabe, galeti, saci, maturi, pamatufuri, maturi, bureti, carpe de curatat
podele, perii de curatat, mopuri, aspiratoare,furtunuri cu apa, detergenti pentru covoare si alte
ustensile si mecanisme de curatat, precum si propriile maini si picioare.
5. are obligatia sa poarte echipament de lucru si protecsie adecvat.
6. sa respecte cu strictete normele de igiena, protectia muncii si PSI.
7. sa nu consume bauturi alcoolice in timpul programului de lucru.
8. sa se comporte civilizat fata de cadrele de conducere si colegii de munca.

9. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:


Sanctiuni
1. Reducerea cu 10% a salariului net lunar in conditiile savarsirii urnatoarelor abateri:
- Intarzieri repetate la program.
- Plecari in timpul programului de lucru in interes personal fara aprobarea personalului din
Consiliul de Conducere.
- Comportare necuviincioasa fata de conducere sau colegi.

8
- In cursul unei luni, pentru o absenta nemotivata.
- Neexecutarea intocmai si la timp a sarcinilor primite.
- Nepurtarea echipamentului de lucru si de protectie.
2. Reducerea cu 20% a salariului net lunar, in conditiile urmatoarelor abateri:
- Pentru doua absente nemotivate din cadrul unei luni.
- Pentre refuzul de a executa sarcinile primite de la organele de conducere.
3. Desfacerea contractului de munca se face, in conditiile savarsirii
urmatoarelor abateri:
- Pentru sustragerea de bunuri din cadrul societatii.
- Pentru pagube materiale aduse societati (in aceste cazuri apelandu-se la Organele de Politie),
sau prejudicii morale.
- Lipsa de interes fata de bunul mers al societatii.
- Mai mult de 3 absente nemotivate in timpul unei luni.
- Folosirea fara aprobarea conducerii a utilajelor in alte scopuri decit cele ale societatii.
- Consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru.
4. Contravaloarea reparatiilor generate de exploatarea proasta si de avarii utilajelor provocate
de angajati, se vor suporta de catre vinovat prin retinerea din salariu.
Toate obligatiile, drepturile si sanctiunile ce decurg din aceasta fisa a postului sunt valabile
pentru intreaga perioada in care persoana este angajata.

10. Semnaturi:

Director, Titularul postului,

11. Data semnarii:

FISA DE POST MEDIC VETERINAR

1. Denumirea compartimentului:
administrativ

2. Denumirea postului:
medic veterinar

3. Numele si prenumele salariatului:


Augustin Barbu

4. Se subordoneaza:
director

5. Numele sefului ierarhic:


Scarlat Anamaria

9
6. Pregatirea si experienta:
Studii auperioare in specializarea medicina veterinara.

7. Autoritate si libertate organizatorica:

Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati :


Sarcina de medic veterinar este aceea de a presta activitate
de prevenire, supraveghere si de tratament a animalelor si în general a bolilor acestora.

ATRIBUTIILE POSTULUI
sa examineze sanatatea iepurilor, sa le prescrie medicamente

sa opereze animalele si sa le puna membrele rupte în atele


sa vaccineze animalele împotriva diferitelor boli
sa le administreze injectii daca au nevoie
sa dea sfaturi cu privire la cresterea animalelor
sa presteze activitati care implica interventii chirurgicale pe animale (sa le prescrie
medicamente etc.).

DESFASURAREA ACTIVITATII
în ferma, unde mediul de lucru implica uneori murdarie si prezenta parului de animale, care
poate provoca alergii unor persoane.

RESPONSABILITATILE POSTULUI DE MUNCA


În raport materialele utilizate:
siringi,
foarfeci,
stetoscoape,
instrumente chirurgicale,
bandaje,
instrumente medicale,
instrumente de sterilizare etc.,

CERINTELE POSTULUI
- universitate cu specific veterinar

APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE:


sa aveti o atitudine pozitiva fata de animale,
sa aveti îndemânare,
putere de concentrare,
precizie,

10
reactii si judecata rapide
abilitatea de a va organiza propria munca
abilitatea de a învata.

Director, Titularul postului,

Data

FISA DE POST - MACELAR

1. Denumirea compartimentului:
administrator

2. Denumirea postului:
macelar

3. Numele si prenumele salariatului:


Manea Andrei

4. Se subordoneaza:
medic veterinar, director

5. Numele sefului ierarhic:


Augustin Barbu

6. Pregatirea si experienta:
Calificare de macelar.

ATRIBUTIILE POSTULUI
sa primeasca animalele la abator, sa le taie, sa le prepare (sa separe produsele auxiliare), sa
transeze si sa portioneze carnea
sa preleve esantioane pentru analizele de laborator, pentru controlul calitatii produselor
asigurarea tehnico - materială pentru desfăşurarea activităţii
pregătirea cărnii şi subproduselor de abator în vederea livrării
preluarea animalelor pentru tăiere
prelucrarea finală a carcaselor de carne
programarea tăierilor zilnice
valorificarea altor componente rezultate din tăiere

Trierea şi lotizarea animalelor


În cadrul loturilor de animale preluate pentru tăiere pe furnizori, animalele sunt triate şi
lotizate în raport de tipul procesului de taiere şi destinaţia cărnii.
Trierea şi lotizarea se face în functie de cerintele tehnologice şi caietele de sarcini.
Lotizarea se realizeaza în spatii speciale din boxele de aşteptare la tăiere.

Spălarea animalelor

11
Pregătirea animalelor în vederea tăierii se realizează prin spalare-duşare în functie de specia
de animale.
Spălarea se face în funcţie de gradul de murdărire a animalului.
Spalarea în viu a animalelor trebuie sa tina seama de tehnologie şi de normele de igienă.
Verificarea operaţiei de spălare se face prin vizualizarea animalului în timpul spălării,
intervenind manual după caz.
Procesul de pregătire a animalelor se încheie odată cu uscarea lor.

Pregătirea animalelor pentru expertiza de specialitate sanitar-veterinară


Pregătirea animalelor pentru expertiza de specialitate sanitar-veterinara se realizează înainte
de tăiere - pe animalul viu.
Prezentarea la expertiza a animalelor se face în boxele de aşteptare sau pe culoarele de
aducţiune la introducerea animalelor în sala de tăiere.
Expertiza se realizează de personalul de specialitate calificat corespunzator şi autorizat - care
dispune masuri în raport de rezultatul.

Depozitarea în vederea livrării


Depozitarea se face în spaţii special amenajate.
Depozitarea trebuie să asigure păstrarea caracteristicilor produselor.
Conservarea în vederea livrării
Conservarea în vederea livrării se face pe perioade prestabilite.
Conservarea produselor destinate consumului uman se poate face prin refrigerare sau
congelare.
Conservarea produselor cu altă destinaţie se realizează prin metode specifice.
Conservarea produsului se realizează prin răcire diferenţiată în raport de destinatia carnurilor
şi durata pâna la livrare.
Livrarea cărnii
Livrarea se face în funcţie de comenzi.
Pregătirea produselor pentru livrare se realizează prin operaţii specifice.
Produsele pentru livrare sunt pregătite corespunzător instrucţiunilor de livrare sau cerinţelor
beneficiarului.
Manipularea la livrare se face pe traseele şi cu mijloacele stabilite,

Competenţe fundamentale
Comunicarea la locul de muncă;
Desfăşurarea muncii în echipă.

DESFASURAREA ACTIVITATII

în abatoar,

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ


În raport cu securitatea muncii
- Aplicarea si respectarea normelor de securitate în muncă şi NPSI
- Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare
- Prevenirea poluării mediului
Respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară şi Instrucţiunile proprii de
securitete a muncii.

12
Mentinerea igienei individuale se face prin utilizarea şi pastrarea în stare curată a
echipamentelor de protecţie sanitar-veterinară.
Utilizarea echipamentului se face pe durata întregii activităţi.
Menţinerea igienei individuale se face conform normelor sanitar-veterinare în vigoare.
Respectarea normelor de igiena se verifica periodic şi ori de câte ori apar situaţii deosebite.
Curatenia şi igienizarea spatiilor de lucru se face în timpul şi la sfârşitul programului.

Aplicarea măsurilor de protecţia mediului şi de prevenire a poluării


Colectarea deşeurilor se face în timp util, în recipiente speciale mediului şi de prevenire a
poluării destinate acestui scop.
Depozitarea deşeurilor se face în spatii special amenajate
Depozitarea deşeurilor se face pe perioade determinate conform instrucţiunilor de lucru.
Evacuarea deşeurilor din spatiile de depozitare se face în timp util pentru a nu crea agenţi de
poluare.

Alte responsabilităţi
Respectarea programului de lucru - 8h/zi

În raport cu aparatura şi materialele utilizate:

taietoare,
linii de taiere si de separare,
echipament pentru macelarii,
cântare
cutite,
satâr,
fierastraie
alte unelte de mâna.

Necesităţi tehnico-materiale la locul de muncă :


- echipamente de lucru : salopete, halate, bonete;
- echipament de protecţie: cască, burtieră, mănuşi;
- utilităţi : apă, apă caldă, abur tehnologic, energie electrică, gaz metan;
- materiale consumabile pentru întreţinerea stării de igienă;
- scule : cuţite, masate, fierăstraie, topoare, dispozitive flambare-pârlire.

Echipament de protecţie individual:


halat,
pantalon şi bluză,
cizme de cauciuc,
pufoaică,
cască.

Echipamente şi materiale de igienizare:


- furtun, găleţi, material textil;
- clorură de var;
- soluţii de hipocloruri.

CONDIŢII DE MUNCĂ

13
grasimi,
zgomot,
miros .

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:

îndemânare,
conditie fizica,
capacitatea de a simti mirosul si gustul,
sa lucrati curat,
sa aveti solutii rapide.
nu trebuie sa fiti purtator de boli infectioase.

CERINTELE POSTULUI
Studii necesare:
curs de calificare în domeniu
cunostintele tehnologice, de igienã si cele care privesc mânuirea uneltelor de lucru si a
utilajelor
cunostinte privind clasificarea pe grupe si calitãti a animalelor, terminologia specificã de
abator, destinatia cãrnurilor, organelor si subproduselor care rezultã din tãiere.
sã cunoascã elemente specifice de anatomia animalelor.

Director, Titularul postului,

Data

ANALIZA FORTEI DE MUNCA


Nr. Departament Postul Nr. Vechime Sex STUDII
crt. Angajati ani M/F Studii Studii Alte
medii superioare categorii
1 Administrativ Director 1 5 M X
2 Administrativ Medic 1 0 M X
veterinar
3 Administrativ Macelar 4 3 M X
4 Administrativ Sofer 1 1 M X
5 Administrativ Muncitor
6 Administrativ Contabil 1 1 M X

SALARIZAREA

14
Nr. crt. Incadrarea Nr. persoane Salariul brut Total salariu
Pers./luna-lei- Brut/luna-lei
1 Director 1 2000 2000
2 Medic veterinar 1 1500 1500
3 Contabil 1 1200 1200
4 Macelar 4 1000 4000
5 Muncitor 6 1000 6000
6 Sofer 1 1000 1000

Cheltuieli anuale cu salariile 188.400 lei

Contributii datorate la stat pentru salarii:

Salariul director 2000 lei


Reţineri angajator
CASS 5.2 % 104
Şomaj 0.5 % 10
CAS 20.8 % 416
FNUASS 0.85 % 17
*
Fond de risc si accidente 0.4 % 8
Fond creanţe salariale 0.25 % 5
560 lei totalul retinerilor angajatorului catre stat pentru salariul dirctorului

Salariul medic veterinar 1500 lei –


Reţineri angajator
CASS 5.2 % 78
Şomaj 0.5 % 8
CAS 20.8 % 312
FNUASS 0.85 % 13
Fond de risc si accidente 0.4 % * 6
Fond creanţe salariale 0.25 % 4
421 lei totalul retinerilor angajatorului catre stat pentru salariul medicului veterinar

Salariul contabil 1200


Reţineri angajator
CASS 5.2 % 62
Şomaj 0.5 % 6
CAS 20.8 % 250
FNUASS 0.85 % 10
Fond de risc si accidente 0.4 % * 5
Fond creanţe salariale 0.25 % 3
336 lei totalul retinerilor angajatorului catre stat pentru salariul contabilului

Salariul muncitori + macelari+sofer 1000 lei * 11 angajati= 11.000


Reţineri angajator

15
CASS 5.2 % 52
Şomaj 0.5 % 5
CAS 20.8 % 208
FNUASS 0.85 % 9
Fond de risc si accidente 0.4 %* 4
Fond creanţe salariale 0.25 % 3

281*11= 3091 lei totalul retinerilor angajatorului catre stat pentru salariile
muncitorilor+ macelarilor+soferului

Total retineri angajator pentru salariile tuturor angajatilor/luna 4408


Total cheltuieli anuale pentru primii trei ani cu salariile:
(2000+1500+1200+11000+4408)*12=241.296 lei

5. Descrierea activitatilor

Produse si servicii

Productia – previzionarea efectivului de iepuri


- efectivul de pornire: 1.000 femele si 100 masculi
- numar mediu fatari iepuroaice pe an: 4
- fatari totale pe an: 4.000
- media iepurilor fatati de o iepuroaica: 5
- iepuri obtinuti in total per an: 20.000
- pierderi: 20%, adica 4.000 iepuri
- efectivul de iepuri obtinuti = 20.000 – 4.000 =16.000
Ne propunem sa retinem 500 femele si 50 masculi in vederea introducerii la reproductie in
anul II de activitate.
Efectivul de iepuri ce vor fi valorificati = 16.000 – 550 = 15.450 iepuri

Produsul oferit

Datorita faptului ca produsul oferit de ferma noastra este carnea de iepure, vom face o scurta
prezentare a caracteristiciilor si beneficiilor consumului de carne de iepure.
Carnea de iepure devine din ce in ce mai cautata din cauza faptului ca este o delicatesa care
nu contine colesterol, nu are grasimi si in plus beneficiaza de proprietati curative pentru
bolnavii de cancer. Carnea de iepure are un grad inalt de digestibilitate ea fiind bogata in
aminoacizi esentiali.
La controlul chimic, continutul maxim de azot usor hidrolizabil nu trebuie sa depaseasca 32
mg la 100 de grame de carne. La examenul bacteriologic se admit maxim 3 – 4 coci / mm /
camp microscopic.
Daca vom compara carnea de iepure cu cea provenita de la alte animale domestice, aceasta se
afla la loc de frunte. Se observa ca aceasta contine 40,15% substanta nutritiva fata de 32,62%
cat contine carnea de gaina, 27,11% fata de carnea de porc, 24,61% fata de carnea de vitel si
24,20% fata de carnea de vaca.
In plus, carnea de iepure este o carne usoara, savuroasa si deosebita de celelalte feluri de

16
carne pe care le consumam in mod curent. Ea este dietiteca, sanatoasa, are un continut foarte
mic de colesterol fiind recomandata de foarte multi medici nutritionisti si este foarte solicitata
pe piata externa.
Beneficiile consumului regulat de carne de iepure:
- nivelul colesterolului din carnea de iepure este mult mai mic decat la pui, curcan, vita, porc.
- iepurele are un procentaj mai mic de grasime decat gaina, curcanul, carnea de vita si carnea
de porc.
- acizii grasi nesaturati reprezinta 63% din totalul acizilor grasi.
- iepurele este bogat in proteine.
- carnea de iepure este ideala pentru diete speciale, pentru bolile de inima, pentru dietele
specifice varstnicilor, dieta cu sodiu putin, dieta pentru slabire, etc.
- carnea de iepure are 795 calorii, carnea de pui 810 calorii, carnea de curcan 1190 calorii,
carnea de miel 1420 calorii, carnea de vita 1440 calorii, carnea de porc 2050 calorii.
- carnea de iepure este ferita pana in acest moment de bolile care afecteaza celelalte animale a
caror carne este consumata in mod curent (vaca, porcul). In plus, carnea de iepure este usoara,
fara grasimi, alba, sanatoasa si fara colesterol, savuroasa si deosebita de toate celelalte feluri
de carne pe care le consumam in mod curent. Intra in recomandarile tuturor nutritionistilor din
lume.
- carnea de iepure poate fi folosita si la fabricarea mezelurilor de calitate superioara. Prin
fierbere, prajire sau gatita la gratar, carnea ramane cu un gust excelent, de culoare alba, spre
deosebire de cea provenita de la iepurele de camp, care este rosie.
- randamentul la iepurii de casa este foarte ridicat, ajungand pana la 65%.
- carnea iepurilor de casa face parte din categoria produselor dietologice, organismul omului
asimileaza din carnea de iepure de casa 90% proteine, pe cand, din carnea de vita – numai
62%.
- un kilogram de carne de iepure are doar 1.600 de calorii, carnea de iepure contine 22,0 %
proteine, 1,0 % lipide, zero glucide si 98 – 100 calorii la 100 grame carne de iepure.
- in Romania, in mod paradoxal, desi pentru moment nu se da o prea mare atentie cresterii
iepurelui de casa, costul carnii sale este destul de ridicat ( 20 – 30 lei / kg ), iar in restaurantele
de lux este socotita o delicatesa.
Deci, carnea de iepure este foarte recomandata pentru:
- cei care sunt preocupati de aportul scazut de calorii;
- cei care au probleme cardiovasculare si se impune ca nivelul lipidelor si al colesterolului sa
fie scazut;
- copii, adolescenti si femeile insarcinate, deoarece au o nevoie tot mai mare de proteine, fier
si vitamine.
- carnea de iepure, spre deosebire de cea de vita sau de oaie, care au un pronuntat miros
specific, adesea neagreat de consumatori, are un miros fin, placut si neintepator. Ea are un
gust mai dulce, asemanatoare oarecum cu cea de pasare, fiind extrem de apreciata de
nutritionisti pentru calitatile sale dietetice indiscutabile.
Stocare carnii de iepure, la un interval de temperatura cuprins intre zero si patru grade, carnea
de iepure poate fi pastrata fara probleme timp de patru zile. Pentru o perioada mai lunga de
timp este necesara congelarea sa. Pentru a fi siguri ca isi va pastra savoarea, carnea de iepure
se spala, se usuca, preferabil prin folosirea unui prosop curat, apoi se acopera cu un strat de
ulei de masline, se infasoara in celofan si se introduce in congelator.Tinand cont de caracterul
relativ limitat al regasirii produsului pe piata din Romania am stabilit pragul minim al pretului
de comercializare la suma de 25 lei/kg iepure viu. Iepurii vor fi livrati in viu la petshopuri de
pe tot teritoriul Romaniei precum si taiati la restaurante,supermarketuri sau complexe
hoteliere cu care vom avea contracte ferme.

17
Locatia crescatoriei si dotari necesare

Ferma va fi construita pe un teren din satul Modelu, judetul Calarasi, suprafata totala a fermei
fiind de 3000 metrii patrati. Constructia fermei va respecta toate normele in vigoare,
racordarea la utilitati precum electricitate si apa curenta se va face foarte usor deoarece in
zona exista atat retea de apa, cat si stalpi de curent, la care ne vom racorda. Accesul la ferma
se va face momentan pe drumul asfaltat.
Caracteristicile constructiei: din cauza faptului ca iepurii pot prezenta tendinte “carnivore”
daca sunt tinuti impreuna, am ales sa utilizam custi metalice in care sa tinem efectivul matur
de 1.100 iepuri, puii vor sta in aceasi cusca cu mama, pana la varsta de 45 zile cand vor fi
intercati si mutati in propriile custi.

In ferma trebuiesc asigurate, de asemenea, conditii optime prind ventilatia aerului si


temperatura optima, pentru buna dezvoltare a efectivului de iepuri. Ventilatia este importanta
intrucat are rol de evacuare a aerului viciat din adapost si de introducere a aerului curat, in
plus are si o influenta decisiva asupra temperaturii si umiditatii.
In conformitate cu recomandarile de specialitate, distanta intre orificiul de admisie si cel de
evacuare, este de 1.5 metrii. Viteza de circulatie a aerului este reglabila, limita minima fiind
de 0.1 m/s si cea maxima 0.4 m/s.
Temperatura in ferma nu coboara sub pragul minim de 14 grade Celsius, iar in perioada in
care apar puii, temperatura atinge valoarea de 20 grade Celsius, temperatura mentinuta, pana
cand puii ating varsta de 6 saptamani.

Procesul tehnologic

Macelarii vor sacrifica aproximativ 100 de iepuri pe zi


Etapele sacrificarii iepurilor sunt:
- transportul animalului de la cusca la locul de sacrificare;
- imobilizarea;
- asomare;
- sacrificarea;
- jupuirea;
- eviscerarea;
- igienizarea carcasei;
- transarea;
- depozitarea temporara a produselor obtinute.

18
Dotarea tehnica necesara
Nr. Denumire investitie U.M. Cantitate Pret pe Pret total
crt. unitate (lei) (lei)
I Constructii
1 Constructie cladire din BCA cu buc 1 15.000 15.000
3 birouri
2 Constructie hala din osb pe buc 1 40.000 40.000
structura osb
3 Constructie cladire din BCA buc 1 30.000 30.000
pentru abator
II Echipamente si utilaje
3 aeroterma industriala buc 1 300 300
4 ventilator industrial buc 1 100 100
5 cusca dubla pentru femele buc 500 325 162.500
reproducatoare
6 cusca tineret ingrasare buc 4000 280 1.120.000
7 lada refrigeratoare buc 3 1000 3000
8 autoutilitara frigorifica buc 1 45.000 45.000
9 cutit buc 20 100 2000
10 Suport metalic buc 50 50 2500
11 Vas pentru igienizat produsele buc 10 50 500
III Mobilier
12 Birou buc 3 300 900
13 Dulap buc 3 300 900
14 Scaun buc 7 100 700
IV Aparatura de birou
15 Unitate centrala + mouse si buc 3 1000 3000
tastatura
16 Monitor buc 3 500 1500
17 Multifunctional buc 1 800 800
TOTAL 1.443.700

Cantitatile de hrana necesare pentru alimentatia iepurilor, si cheltuielile rezultate, inclusiv


TVA

Zilnic se vor utiliza, in medie, 28 baloti lucerna, consideram costul unui balot la pretul de 7
lei.
Cheltuieli cu lucerna: 365 zile * 28 baloti / zi * 7 lei / balot = 71.540 lei / an

Un iepure adult mananca aproximativ 80 gr cereale /zi (amestec de grau, orz, srot floarea
soarelui si foarte putin porumb).

19
- 1.100 iepuri maturi * 0.08 kg cereale / zi = 88 kg cereale / zi
Cheltuieli cu cerealele: 365 zile * 88 kg / zi * 1 leu / kg = 32.120 lei / an

Puii raman in grija mamei pana la varsta de 45 zile, de aceea trebuie sa aducem un surplus de
hrana mamei, aproximativ 20 gr / zi.
Cheltuieli cu surplusul de cereale:
-1.000 iepuroaice * 45 zile * 0.02 kg / zi * 1 leu / kg = 900 lei / ciclu de crestere
Datorita faptului ca am luat in calcul 4 fatari pe an, cheltuielile anuale cu surplusul de cereale
al iepuroaicelor, devin:
-4 * 900 lei = 3.600 lei / an

Dupa 45 de zile puii sunt intarcati si hraniti separat, un pui consuma aproximativ 50 gr cereale
pe zi / pui, ajungand la 70 de grame pe masura ce cresc. Vom alege o valuare de calcul medie
de 60 gr/zi.
Dupa cca 90 de zile de la intarcare iepurii ajung la maturitate.
Cheltuieli cu hrana iepurilor de la intarcare pana la sacrificare:
-90 zile * 0.06 kg / zi * 27.200 iepuri * 1 leu/ kg = 146.880 lei/ an

Cheltuieli anuale cu hrana iepurilor (atat a celor maturi cat si a efectivului produs in cele 4
cicluri de reproductie) = 254.140 lei

Aprovizionarea cu cereale si lucerna se va face de la fermele de profil agricol din apropierea


crescatoriei.

6. Piata firmei

Consumatorii
Dupa cum am vazut anterior, carnea de iepure este recomandata tuturor persoanelor, mai ales
celor care au anumite afectiuni sau care trebuie sa tina o dieta bazata pe un consum redus de
calorii.
O analiza detaliata a consumatorilor, presupune detalierea acestora pe grupe de varsta, nivelul
de venit, clasa sociala, ocupatia, nivelul de educatie si alte caracteristici. Datorita beneficiilor
consumului de carne de iepure nu este necesara o detaliere foarte atenta a acestor grupe
delimitative, pentru ca, asa cum am mai spus, consumul este recomandat pentru toate
persoanele, indiferent de varsta, sex, ocupatie etc. Intr-adevar, pretul este relativ ridicat, dar
daca analizam preturile si la celelalte sortimente de carne, diferenta nu este foarte mare sau
inaccesibila pentru majoritatea oamenilor, mai ales ca, un consum regulat al acestui tip de
carne este recomandat de majoritatea nutritionistilor.
Pe piata din Calarasi, precum si pe intraga piata din Romania nu exista carne de iepure spre
vanzare. Singurele locuri de unde oamenii isi pot procura carne de iepure sunt targurile si
oboarele, dar in aceste locuri iepurii se gasesc vii.
Pretul carnii de iepure va fi de 15lei/kg.

Plan de Marketing

Analiza pietei
Analiza pietei a fost facuta atat in maniera primara cat si secundara. In primul rand am studiat
toate informatiile publice si disponibile in ziare, reviste, analize ale industriei, rapoarte
demografice, rapoarte privind anumite tendinte, grafice si alte analize ale unor institutii
specializate, referitoare la piata din Romania privind posibilele capacitati de absorbtie ale

20
carnii de iepure, dupa o indelungata analiza, am ajuns la concluzia ca aceste informatii nu
prezinta o relevanta foarte mare, si, am inceput o ancheta pe cont propriu. Vom incerca sa
obtinem contracte pentru vanzarea carnii de iepure la export.

Caracteristici si beneficii
Dupa cum am mentionat si in sectiunea anterioara, principalele caracteristici si beneficii ale
consumului de carne iepure sunt:
- nivelul colesterolului din carnea de iepure este mult mai mic decat la pui, curcan, vita, porc.
- iepurele are un procentaj mai mic de grasime decat gaina, curcanul, carnea de vita si carnea
de porc.
- acizii grasi nesaturati reprezinta 63% din totalul acizilor grasi.
- iepurele este bogat in proteine.
- carnea de iepure este ideala pentru diete speciale, pentru bolile de inima, pentru dietele
specifice varstnicilor, dieta cu sodiu putin, dieta pentru slabire, etc.
- carnea de iepure are 795 calorii, carnea de pui 810 calorii, carnea de curcan 1190 calorii,
carnea de miel 1420 calorii, carnea de vita 1440 calorii, carnea de porc 2050 calorii.
- carnea de iepure este ferita pana in acest moment de bolile care afecteaza celelalte animale a
caror carne este consumata in mod curent (vaca, porcul). In plus, carnea de iepure este usoara,
fara grasimi, alba, sanatoasa si fara colesterol, savuroasa si deosebita de toate celelalte feluri
de carne pe care le consumam in mod curent. Intra in recomandarile tuturor nutritionistilor din
lume.
- carnea de iepure poate fi folosita si la fabricarea mezelurilor de calitate superioara. Prin
fierbere, prajire sau gatita la gratar, carnea ramane cu un gust excelent, de culoare alba, spre
deosebire de cea provenita de la iepurele de camp, care este rosie.
- randamentul la iepurii de casa este foarte ridicat, ajungand pana la 65%.
- carnea iepurilor de casa face parte din categoria produselor dietologice, organismul omului
asimileaza din carnea de iepure de casa 90% proteine, pe cand, din carnea de vita – numai
62%.
- un kilogram de carne de iepure are doar 1.600 de calorii, carnea de iepure contine 22,0 %
proteine, 1,0 % lipide, zero glucide si 98 – 100 calorii la 100 grame carne de iepure.
- in Romania, in mod paradoxal, desi pentru moment nu se da o prea mare atentie cresterii
iepurelui de casa, costul carnii sale este destul de ridicat ( 20 – 35 lei / kg ), iar in restaurantele
de lux este socotita o delicatesa.

Competitia

In urma analizei noastre nu am gasit multi concurenti directi pentru noi, din punct de vedere al
efectivului de iepuri produs, iar in zona noastra, avem concurenta zero pentru acest tip de
activitate.

21
7. Planul de investitii

Investitia initiala ce permite demararea afacerii


Nr. Denumire investitie Cantitate Pret pe Pret total
crt unitate (lei) (lei)
I Constructii
1 Constructie cladire din BCA cu 3 birouri 1 15.000 15.000
2 Constructie hala din osb pe structura osb 1 40.000 40.000
3 Constructie cladire din BCA pentru abator 1 30.000 30.000
II Echipamente si utilaje
3 aeroterma industriala 1 300 300
4 ventilator industrial 1 100 100
5 cusca dubla pentru femele reproducatoare 500 325 162.500
6 cusca tineret ingrasare 4000 280 1.120.000
7 lada refrigeratoare 3 1000 3000
8 autoutilitara frigorifica 1 45.000 45.000
9 cutit 20 100 2000
10 Suport metalic 50 50 2500
11 Vas pentru igienizat produsele 10 50 500
III Mobilier
12 Birou 3 300 900
13 Dulap 3 300 900
14 Scaun 7 100 700
IV Aparatura de birou
15 Unitate centrala + mouse si tastatura 3 1000 3000
16 Monitor 3 500 1500
17 Multifunctional 1 800 800
18 Matca reproducatoare
19 Femela iepure 1000 150 150.000
20 Mascul iepure 100 150 15.000
TOTAL 1.593.700

Structura investitiei:

22
Venituri si cheltuieli previzionate

Anul I

Productia – previzionarea efectivului de iepuri


- efectivul de pornire: 1.000 femele si 100 masculi
- numar mediu fatari iepuroaice pe an: 4
- fatari totale pe an: 4.000
- media iepurilor fatati de o iepuroaica: 5
- iepuri obtinuti in total per an: 20.000
- pierderi: 20%, adica 4.000 iepuri
- efectivul de iepuri obtinuti = 20.000 – 4.000 =16.000
Ne propunem sa retinem 500 femele si 50 masculi in vederea introducerii la reproductie in
anul II de activitate.
Efectivul de iepuri ce vor fi valorificati = 16.000 – 550 = 15.450 iepuri
Asadar, ferma va avea urmatoarele venituri anuale din vanzarea efectivului de iepuri:
15 450iepuri * 3.8 kg / iepure * 15 lei / kg = 880.650 lei

Previzionarea cheltuielilor

Cheltuieli cu salariile 241.296 lei


Cheltuieli anuale cu hrana iepurilor 254.140

Cheltuieli cu intretinerea fermei, inclusiv TVA


Cheltuieli cu caldura, apa si ventilatia fermei= 10.000lei

Total cheltuieli:
241.296 lei + 254.140 lei + 10.000 lei =505.436 lei

Venituri anuale totale: 880.650 lei


Cheltuieli anuale totale: 505.436 lei
Profit brut =880.650 lei – 505.436 lei = 375.214 lei
Profit net = profitul brut – impozitul pe profit (16%) = 375.214 – 60.034 = 315180

Anul II

Productia – previzionarea efectivului de iepuri


- efectivul de pornire: 1.500 femele si 150 masculi
- numar mediu fatari iepuroaice pe an: 4
- fatari totale pe an: 6.000
- media iepurilor fatati de o iepuroaica: 5
- iepuri obtinuti in total per an: 30.000

23
- pierderi: 20%, adica 6.000 iepuri
- efectivul de iepuri obtinuti = 30.000 – 6.000 =24.000
Ne propunem sa retinem 1500 femele si 150 masculi in vederea introducerii la reproductie in
anul III de activitate.
Efectivul de iepuri ce vor fi valorificati = 24.000 – 1650 = 22.350 iepuri
Asadar, ferma va avea urmatoarele venituri anuale din vanzarea efectivului de iepuri:
22.350 iepuri * 3.8 kg / iepure * 16.5 lei / kg = 1.401.345 lei
In anul II am majorat cu 10% pretul unui kg. de carne de iepure

Previzionarea cheltuielilor

Cheltuieli cu salariile 241.296 lei + 6405 lei = 247.701 (datorita cresterii efectivului de iepuri
cu 50% este necesara suplimentarea angajatilor cu 2 macelari si 3 muncitori)
Cheltuieli cu achizitionarea de custi suplimentare 224.000
Cheltuieli anuale cu hrana iepurilor 381.210 lei
Cheltuieli cu intretinerea fermei, inclusiv TVA
Cheltuieli cu caldura, apa si ventilatia fermei= 15.000 lei

Total cheltuieli:
247.701 lei + 224.000 + 381.210 lei + 15.000 lei = 867.911 lei

Venituri anuale totale: 1.401.345 lei


Cheltuieli anuale totale: 867.911 lei
Profit brut =1.401.345 lei – 867.911 lei lei = 533.434 lei
Profit net = profitul brut – impozitul pe profit (16%) = 533.434 lei –85349 = 448.085 lei

Anul III

Productia – previzionarea efectivului de iepuri


- efectivul de pornire: 3000 femele si 300 masculi
- numar mediu fatari iepuroaice pe an: 4
- fatari totale pe an: 12.000
- media iepurilor fatati de o iepuroaica: 5
- iepuri obtinuti in total per an: 60.000
- pierderi: 20%, adica 12.000 iepuri
- efectivul de iepuri obtinuti = 60.000 – 12.000 =48.000
Ne propunem sa retinem 3000 femele si 300 masculi in vederea introducerii la reproductie in
anul IV de activitate.
Efectivul de iepuri ce vor fi valorificati = 48.000 – 3300 = 44.700 iepuri
Asadar, ferma va avea urmatoarele venituri anuale din vanzarea efectivului de iepuri:
44.700 iepuri * 3.8 kg / iepure * 16.5 lei / kg = 2.802.690 lei

24
Previzionarea cheltuielilor
infiintarea unei noi crscatorii de aceeasi capacitate cu prima 1.667.700
Cheltuieli cu salariile 247.701*2= 495.402 (datorita dublarii numarului de angajati pentru
fiecare post in parte)
Cheltuieli anuale cu hrana iepurilor 762420 lei

Cheltuieli cu intretinerea fermei, inclusiv TVA


Cheltuieli cu caldura, apa si ventilatia fermei= 30.000 lei

Total cheltuieli:
1.667.700+495.402 lei + 762420+ 30.000 lei= 2.955.522 lei

Venituri anuale totale: 2.802.690 lei


Cheltuieli anuale totale: 2.955.522 lei
Profit brut =2.802.690 lei 2.955.522 lei lei = - 152.832 lei
In anul III cheltuielile vor fi mai mari decat veniturile din cauza investitiei intr-o noua
crescatorie.

Anul IV

Productia – previzionarea efectivului de iepuri


- efectivul de pornire: 6.000 femele si 600 masculi
- numar mediu fatari iepuroaice pe an: 4
- fatari totale pe an: 24.000
- media iepurilor fatati de o iepuroaica: 5
- iepuri obtinuti in total per an: 120.000
- pierderi: 20%, adica 24.000 iepuri
- efectivul de iepuri obtinuti ce vor fi valorificati= 120.000– 24.000 = 96.000
Asadar, ferma va avea urmatoarele venituri anuale din vanzarea efectivului de iepuri:
96.000 iepuri * 3.8 kg / iepure * 16.5 lei / kg = 6.019.200 lei

Previzionarea cheltuielilor
Cheltuieli cu salariile 495.402
Cheltuieli anuale cu hrana iepurilor 1.524.840 lei

Cheltuieli cu intretinerea fermei, inclusiv TVA


Cheltuieli cu caldura, apa si ventilatia fermei= 30.000 lei

Total cheltuieli:
495.402 lei +1.524.840 lei + 30.000 lei= 2.050.242 lei

Venituri anuale totale: 6.019.200 lei


Cheltuieli anuale totale: 2.050.242 lei
Profit brut =6.019.200 lei – 2.050.242 lei lei = 3.968.958 lei

25
Profit net = profitul brut – impozitul pe profit (16%) = 3.968.958 lei –635.033 =
=3.333.925 lei

Venituri si cheltuieli previzionate pentru primii 4 ani


Anul I Anul II Anul III Anul IV Total Profit Profit
lei lei lei lei brut net/primii
lei 4 ani (lei)
Venituri 880.650 1.401.345 2.802.690 6.019.200 11.103.885 4.724.774 3.968.811
Cheltuieli 505.436 867.911 2.955.522 2.050.242 6.379.111

In cel de-al patrulea an de activitate se rcupereaza investitia initiala ce a fost in suma de


1.593.700.

3.968.811 (profitul net aferent primilor patru ani) - 1.593.700 ( investitia initiala) =2.375.111
lei

8. Promovarea produselor

Din punct de vedere al promovarii, am ales sa contractam marile centre comerciale si a


atragerii de posibili clienti de pe piata externa. Pentru piata externa vom crea un website in 3
limbi de circulatie internationa (suma alocata 4000 lei pentru infiintare si 1000 lei/an pentru
gazduire web), unde ferma va fii prezentata in intregime. De asemenea se va alege o campanie
agresiva de tip “postare anunturi” in toate ziarele de anunturi publicitare, cat si pe toate site-
urile mari de anunturi agricole. In acestea se va trece oferta de carcase de iepuri, cat si pretul
pe kg. Pentru publicitate vom opta la aplicarea de banere pe site-urile online din domeniu
(suma alocata- 2000 lei/an), care au un trafic de peste 100 de mii vizitatori pe luna.

26
9. Analiza SWOT pentru SC.CONIGLIO.SRL

Puncte forte Slabiciuni

-standarde si proceduri de lucru bine definite si -lipsa datelor cu privire la cererea pietei;
eficiente;
-scepticismul clientilor fata de produsele oferite,
-preturi de vanzare mici in raport cu calitatea acestea nefiind des intalnite pe piata interna;
produsului;

-promovarea eficienta a produselor;

-lipsa concurenti;

-distributie proprie;

-echipamente moerne;

Oportunitati
-locatie buna din punct de vedere bioclimatologis si Amenintari
agricol;
-tendinta clientilor de a se axa pe un consum mai mare -efectele meteo nefavorabile ce pot afecta culturile
de carne de iepure in detrimental altor specii de agricole ducand la lipsa hranei;
animale,
-efectele legislative ce pot impune noi conditii cu
-dezvoltarea fermelor si abatorului, privire la aplasarea fermei, functionarea abatorului, si
depoitarea produslor;
-preluarea iepuurilor la un pret mai mic de la alte
crescatorii ce nu detin abator si modalitati de -bolile si virusurile ce sufera modificari pot afecta grav
distributie, efectivul de iepuri pana la depistarea unui remediu.

-crearea unei bune reputatii pe piata interna cat si


externa

27
10. Bibliografie

http://www.revista-ferma.ro/articole-tehnologii-agricole/programarea-reproducerii-in-
crescatoria-de-iepuri.html

http://www.iepuri.info/cresterea-iepurilor-custi.html

http://laurents18.sunphoto.ro/PLAN_DE_AFACERI_FERMA_IEPURI

http://www.wall-street.ro/articol/Marketing-PR/14687/Cum-se-face-o-analiza-SWOT.html

28