Sunteți pe pagina 1din 28

Modelul de dezvoltare a referenţialului de evaluare la Informatică, Gimnaziu

Domeniul: Echipamente şi sisteme digitale


Standardul de eficienţă a învăţării: Cunoaşterea principiilor de funcţionare şi utilizarea echipamentelor digitale pentru stocarea şi prelucrarea
informaţiei

Competenţa curriculară Produse pentru măsurarea


Indicatori de competenţă Nota Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:
specifică competenţei
 Identificarea şi  Identifică şi explică destinaţia  Demonstraţie practică. 10  Exerciţiul rezolvat fără greşeli cu argumentările şi
descrierea destinaţiei componentelor de bază ale  Desen pe calculator. explicaţiile de rigoare.
părţilor componente calculatorului şi a fluxurilor  Schemă pe calculator.  Problema rezolvată cu argumentările şi explicaţiile
ale calculatorului. de date între ele. de rigoare, cu elemente de creativitate.
 Exerciţiu rezolvat.
 Clasificarea  Explică principiul de comandă  Utilizarea întregului instrumentar oferit de aplicaţiile
 Problemă rezolvată.
calculatoarelor. prin program.
 Test electronic rezolvat. de calculator.
 Utilizarea corectă al  Cunoaşte şi utilizează
 Studiu de caz, elaborat de sine stătător, cu elemente
termenilor specifici principalii indicatori ce
informaticii în caracterizează performanţele de creativitate.
enunţuri şi tehnico-economice ale  Proiect cu elemente de creativitate.
comunicări. unităţilor din componenţa 9  Exerciţiul rezolvat fără greşeli cu argumentările şi
 Utilizarea calculatoarelor.
explicaţiile de rigoare.
componentelor  Cunoaşte clasificarea
sistemului de operare calculatoarelor şi indică  Problema rezolvată cu argumentările şi explicaţiile
destinate lucrului în principalele domenii de de rigoare.
reţea. utilizare a fiecărei categorii de  Utilizarea întregului instrumentar oferit de aplicaţiile
 Argumentarea calculatoare. de calculator.
necesităţii securizării  Cunoaşte şi evită acţiunile de  Studiu de caz, elaborat de sine stătător, cu elemente
risc pentru utilizator în de creativitate.

1
calculatorului, a procesul de lucru cu 8  Exerciţiul rezolvat fără greşeli cu argumentările şi
reţelei. calculatorul. explicaţiile de rigoare.
 Problema rezolvată cu argumentările şi explicaţiile
de rigoare.
 Test electronic, rezolvat fără greşeli.
 Desen pe calculator.
 Schemă pe calculator.
 Explicarea destinaţiei şi a procedeelor tipice de
utilizare a facilităţilor oferite de aplicaţiile de
calculator frecvent utilizate.
 Studiu de caz, elaborat în baza sugestiilor
profesorului.
7  Exerciţiul rezolvat fără greşeli.
 Problema rezolvată fără greşeli.
 Test electronic, rezolvat cu greşeli nesemnificative.
 Utilizarea întregului set de instrumente, oferite de
aplicaţiile de calculator din laboratoarele de informatică.
6  Exerciţiul rezolvat fără greşeli.
 Problema rezolvată fără greşeli.
 Utilizarea instrumentarului de bază, oferite de aplicaţiile
de calculator frecvent utilizate.
5  Exerciţiul rezolvat, la nivel de aplicare a cunoştinţelor
de bază, cu greşeli neesenţiale.
 Demonstraţia practică a operaţiunilor de pornire şi de
oprire a echipamentelor digitale.
 Demonstraţia practică operaţiunilor de lansare în execuţie
şi de oprire a aplicaţiilor de calculator frecvent utilizate.
4  Exerciţiul rezolvat, la nivel de operaţii elementare, cu
inexactităţi şi greşeli esenţiale.
 Pornirea şi oprirea de sine stătător a echipamentelor
digitale.
2
3  Realizarea operaţiilor elementare din exerciţiile propuse.
 Pornirea şi oprirea de sine stătător a echipamentelor
digitale.
2  Încercarea de a realiza sarcinile propuse la nivel de
cunoaştere (notarea datelor).
 Încercarea de a porni şi de a opri de sine stătător
echipamentele digitale.
1  Lipsa completă a răspunsurilor la sarcinile propuse.
 Lipsa completă a acţiunilor de pornire şi de oprire a
echipamentelor digitale.

3
Domeniul: Echipamente şi sisteme digitale
Standardul de eficienţă a învăţării: Cunoaşterea principiilor de funcţionare şi utilizarea reţelelor de calculatoare

Competenţa curriculară Produse pentru măsurarea


Indicatori de competenţă Nota Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:
specifică competenţei
 Identificarea şi  Identifică echipamentele de  Demonstraţie practică. 10  Exerciţiul rezolvat fără greşeli cu argumentările şi
descrierea destinaţiei reţea.  Desen pe calculator. explicaţiile de rigoare.
părţilor componente  Reprezintă la nivel intuitiv  Schemă pe calculator.  Problema rezolvată cu argumentările şi explicaţiile
ale calculatorului. (prin desen) structura reţelelor de rigoare, cu elemente de creativitate.
 Exerciţiu rezolvat.
 Clasificarea locale şi globale.  Utilizarea întregului instrumentar oferit de aplicaţiile
 Problemă rezolvată.
calculatoarelor.  Cunoaşte modul de adresare şi
 Test electronic rezolvat. de reţea.
 Utilizarea corectă al să localizeze calculatoarele
 Studiu de caz, elaborat de sine stătător, cu elemente
termenilor specifici conectate la reţea.
informaticii în de creativitate.
 Înţelege şi utilizează unitatea
enunţuri şi de măsură a capacităţii liniilor  Proiect cu elemente de creativitate.
comunicări. de transmisie a informaţiilor. 9  Exerciţiul rezolvat fără greşeli cu argumentările şi
 Utilizarea  Transmite şi primeşte explicaţiile de rigoare.
componentelor informaţii prin reţea.
sistemului de operare  Problema rezolvată cu argumentările şi explicaţiile
 Cunoaşte şi respectă regulile de rigoare.
destinate lucrului în ergonomice şi de securitate
reţea. personală.  Utilizarea întregului instrumentar oferit de aplicaţiile
 Argumentarea de reţea.
necesităţii securizării  Studiu de caz, elaborat de sine stătător, cu elemente
de creativitate.

4
calculatorului, a 8  Exerciţiul rezolvat fără greşeli cu argumentările şi
reţelei. explicaţiile de rigoare.
 Problema rezolvată cu argumentările şi explicaţiile
de rigoare.
 Test electronic, rezolvat fără greşeli.
 Desen pe calculator.
 Schemă pe calculator.
 Explicarea destinaţiei şi a procedeelor tipice de
utilizare a facilităţilor oferite de aplicaţiile de reţea
frecvent utilizate.
 Studiu de caz, elaborat în baza sugestiilor
profesorului.
7  Exerciţiul rezolvat fără greşeli.
 Problema rezolvată fără greşeli.
 Test electronic, rezolvat cu greşeli nesemnificative.
 Utilizarea întregului set de instrumente, oferite de
aplicaţiile de reţea din laboratoarele de informatică.
6  Exerciţiul rezolvat fără greşeli.
 Problema rezolvată fără greşeli.
 Utilizarea instrumentarului de bază, oferite de aplicaţiile
de reţea.
5  Exerciţiul rezolvat, la nivel de aplicare a cunoştinţelor
de bază, cu greşeli neesenţiale.
 Demonstraţia practică a operaţiunilor de pornire şi de
oprire a echipamentelor digitale.
 Demonstraţia practică operaţiunilor de lansare în execuţie
şi de oprire a aplicaţiilor de reţea frecvent utilizate.
4  Exerciţiul rezolvat, la nivel de operaţii elementare, cu
inexactităţi şi greşeli esenţiale.
 Pornirea şi oprirea de sine stătător a echipamentelor
digitale de reţea.
5
3  Realizarea operaţiilor elementare din exerciţiile propuse.
 Pornirea şi oprirea de sine stătător a echipamentelor
digitale de reţea.
2  Încercarea de a realiza sarcinile propuse la nivel de
cunoaştere (notarea datelor).
 Încercarea de a porni şi de a opri de sine stătător
echipamentele digitale de reţea.
1  Lipsa completă a răspunsurilor la sarcinile propuse.
 Lipsa completă a acţiunilor de pornire şi de oprire a
echipamentelor digitale de reţea.

6
Modelul de dezvoltare a referenţialului de evaluare la Informatică, Gimnaziu, Pe clase

Domeniul: Tehnologia informaţiei.


Standardul de eficienţă a învăţării: Procesarea textelor.
Competenţa specifică: Colectarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei cu ajutorul aplicaţiilor software specializate.

Clas Produse pentru Criterii de evaluare a produsului


Nota Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:
a măsurarea competenţei
VII Document electronic. Corectitudinea formatării 10  Setarea fonturilor şi dimensiunilor cerute de caractere pentru toate
caracterelor. caracterele documentului electronic.
 Setarea stilurilor cerute de afişare a caracterelor pentru taote caracterele
documentului electronic.
 Setarea culorilor de afişare pentru toate caracterele documentului
electronic.
 Setarea efectelor speciale cerute pentru caracterele propuse ale
documentului electronic.
 Alegerea şi setarea unor formatări de caractere, adecvate destinaţiei
documentului electronic.
 Aplicarea stilurilor de caractere în dependenţă de destinaţia
documentului electronic.
 Elaborarea stilurilor de caractere în dependenţă de specificul mesajelor
din documentul electronic.

7
9  Setarea fonturilor şi dimensiunilor cerute de caractere pentru toate
caracterele documentului electronic.
 Setarea stilurilor cerute de afişare a caracterelor pentru toate caracterele
documentului electronic.
 Setarea culorilor de afişare pentru toate caracterele documentului
electronic.
 Setarea efectelor speciale cerute pentru caracterele propuse ale
documentului electronic.
 Alegerea şi setarea unor formatări de caractere, adecvate destinaţiei
documentului electronic.
 Aplicarea stilurilor de caractere în dependenţă de destinaţia
documentului electronic.
8  Setarea fonturilor şi dimensiunilor cerute de caractere pentru toate
caracterele documentului electronic.
 Setarea stilurilor cerute de afişare a caracterelor pentru toate caracterele
documentului electronic.
 Setarea culorilor de afişare pentru toate caracterele documentului
electronic.
 Setarea efectelor speciale cerute pentru caracterele propuse ale
documentului electronic.
 Alegerea şi setarea unor formatări de caractere, adecvate destinaţiei
documentului electronic.
7  Setarea fonturilor şi dimensiunilor cerute pentru toate caracterele
documentului electronic.
 Setarea stilurilor cerute de afişare a caracterelor pentru toate caracterele
documentului electronic.
 Setarea culorilor de afişare pentru toate caracterele documentului
electronic.
6  Setarea fonturilor şi dimensiunilor cerute de caractere pentru toate
caracterele documentului electronic.
5  Setarea fonturilor şi dimensiunilor cerute de caractere pentru cel puţin
80% din caracterele documentului electronic.

8
4  Setarea fonturilor şi dimensiunilor cerute de caractere pentru cel puţin
50% din caracterele documentului electronic.
3  Setarea fonturilor şi dimensiunilor de cerute caractere pentru cel puţin
20% din caracterele documentului electronic.
2  Setarea unor fonturi şi dimensiuni de caractere, care nu corespund însă
tipurile şi mărimile cerute.
1  Lipsa completă a formatărilor de caractere, cerute de specificaţiile
documentului electronic.
Corectitudinea formatării 10  Setarea alinierii, spaţiilor şi identărilor cerute pentru pentru toate
paragrafelor. paragrafele documentului electronic.
 Setarea efectelor speciale cerute pentru paragrafele propuse ale
documentului electronic.
 Alegerea şi setarea unor formatări de paragrafe, adecvate destinaţiei
documentului electronic.
 Aplicarea stilurilor cunoscute de paragrafe în dependenţă de destinaţia
documentului electronic.
 Elaborarea stilurilor de paragrafe în dependenţă de specificul mesajelor
din documentul electronic.
9  Setarea alinierii, spaţiilor şi identărilor cerute pentru pentru toate
paragrafele documentului electronic.
 Setarea efectelor speciale cerute pentru paragrafele propuse ale
documentului electronic.
 Alegerea şi setarea unor formatărilor de paragrafe, adecvate destinaţiei
documentului electronic.
 Aplicarea stilurilor cunoscute de paragrafe în dependenţă de destinaţia
documentului electronic.

9
8  Setarea alinierii, spaţiilor şi identărilor cerute pentru pentru toate
paragrafele documentului electronic.
 Setarea efectelor speciale cerute pentru paragrafele propuse ale
documentului electronic.
 Alegerea şi setarea unor formatări de paragrafe, adecvate destinaţiei
documentului electronic.
7  Setarea alinierii, spaţiilor şi identărilor cerute pentru pentru toate
paragrafele documentului electronic.
 Setarea efectelor speciale cerute pentru paragrafele propuse ale
documentului electronic.
6  Setarea alinierii, spaţiilor şi identărilor cerute pentru toate paragrafele
documentului electronic.
5  Setarea alinierii, spaţiilor şi identărilor cerute pentru cel puţin 80% din
paragrafele documentului electronic.
4  Setarea alinierii, spaţiilor şi identărilor cerute pentru cel puţin 50% din
paragrafele documentului electronic.
3  Setarea alinierii, spaţiilor şi identărilor cerute pentru cel puţin 20% din
paragrafele documentului electronic.
2  Setarea unor proprietăţi de paragrafe, care nu corespund însă tipurile şi
mărimile cerute.
1  Lipsa completă a formatărilor de paragrafe, cerute de specificaţiile
documentului electronic.

10
Domeniul: Tehnologia informaţiei.
Standardul de eficienţă a învăţării: Colectarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei cu ajutorul aplicaţiilor software specializate.
Competenţa specifică: Păstrarea şi prelucrarea informaţiei în foile de calcul tabelar.

Produse pentru
Clasa măsurarea Criterii de evaluare a produsului Nota Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:
competenţei
VIII Foaie electronică de Modul de organizare a datelor în 10  Identificarea şi explicarea fără greşeli a elementelor unei foi de calcul şi
calcul. foaia de calcul. determinarea caracteristicilor acestora: celule ce conţin date, celule ce
conţin formule.
 Identificarea fără greşeli a tipurilor de date din foile electronice de
calcul propuse.
 Identificarea fără greşeli a precedentelor şi dependentelor de celule.
 Explicarea de sine stătător a modului de prelucrare a datelor din foile
electronice de calcul.
 Crearea de foi electronice de calcul fără a se conduce de modelele din
manual.
 Elaborarea de noi structuri şi moduri de organizare a datelor, destinate
prelucrărilor frecvent întâlnite de elev în viaţa cotidiană.
9  Identificarea şi explicarea fără greşeli a elementelor unei foi de calcul şi
determinarea caracteristicilor acestora: celule ce conţin date, celule ce
conţin formule.
 Identificarea fără greşeli a tipurilor de date din foile electronice de
calcul propuse.
 Identificarea fără greşeli a precedentelor şi dependentelor de celule.
 Explicarea de sine stătător a modului de prelucrare a datelor din foile
electronice de calcul.
 Crearea unei foi electronice de calcul fără a se conduce de modelele din
manual.

11
8  Identificarea şi explicarea fără greşeli a elementelor unei foi de calcul şi
determinarea caracteristicilor acestora: celule ce conţin date, celule ce
conţin formule.
 Identificarea fără greşeli a tipurilor de date din foile electronice de
calcul propuse.
 Identificarea fără greşeli a precedentelor şi dependentelor de celule.
 Explicarea de sine stătător a modului de prelucrare a datelor din foile
electronice de calcul.
 Crearea unei foi electronice de calcul conform modelului propus.
7  Identificarea şi explicarea fără greşeli a elementelor unei foi de calcul şi
determinarea caracteristicilor acestora: celule ce conţin date, celule ce
conţin formule.
 Identificarea fără greşeli semnificative a tipurilor de date din foile
electronice de calcul propuse.
 Identificarea fără greşeli semnificative a precedentelor şi dependentelor
de celule.
 Explicarea de sine stătător a modului de prelucrare a datelor din foile
electronice de calcul.
6  Identificarea şi explicarea fără greşeli semnificative a elementelor unei
foi de calcul şi determinarea caracteristicilor acestora: celule ce conţin
date, celule ce conţin formule.
 Identificarea cu greşeli semnificative a tipurilor de date din foile
electronice de calcul propuse.
 Explicarea de sine stătător a modului de prelucrare a datelor din foile
electronice de calcul.
5  Identificarea şi explicarea cu greşeli semnificative a elementelor unei
foi de calcul şi determinarea caracteristicilor acestora: celule ce conţin
date, celule ce conţin formule.
 Explicarea cu ajutorul profesorului a modului de prelucrare a datelor
din foile electronice de calcul.

12
4  Explicarea fără greşeli semnificative a structurii şi modului de
organizare a datelor în foaia de calcul propusă: coloane, rânduri, celule,
valori, formule.
3  Explicarea cu greşeli semnificative a structurii şi modului de organizare
a datelor în foaia de calcul propusă: coloane, rânduri, celule, valori,
formule.
2  Încercarea de a explica structura şi modul de organizare a datelor în
foaia de calcul propusă.
1  Lipsa completă de informaţii referitoare la structura şi modul de
organizare a datelor în foia de calcul propusă.
Corectitudinea utilizării tipurilor de 10  Explicarea detaliată a necesităţii de cunoaştere a tipurilor de date în
date. cazul utilizării foilor electronice de calcul.
 Identificarea fără greşeli a tipurilor de date din foile electronice de
calcul propuse.
 Introducerea fără greşeli a datelor conform tipului prestabilit de date.
 Modificarea tipurilor de date din foile electronice de calcul propuse.
 Crearea de foi electronice de calcul fără a se conduce de modelele din
manual şi alegerea adecvată a tipurilor de date.
 Elaborarea de noi modele de foi electronice de calcul, destinate
prelucrărilor frecvent întâlnite de elev în viaţa cotidiană şi alegerea
adecvată a tipurilor de date.
9  Explicarea detaliată a necesităţii de cunoaştere a tipurilor de date în
cazul utilizării foilor electronice de calcul.
 Identificarea fără greşeli a tipurilor de date din foile electronice de
calcul propuse.
 Introducerea fără greşeli a datelor conform tipului prestabilit de date.
 Modificarea tipurilor de date din foile electronice de calcul propuse.
 Crearea unei foi electronice de calcul fără a se conduce de modelele din
manual şi alegerea adecvată a tipurilor de date.

13
8  Explicarea detaliată a necesităţii de cunoaştere a tipurilor de date în
cazul utilizării foilor electronice de calcul.
 Identificarea fără greşeli a tipurilor de date din foile electronice de
calcul propuse.
 Introducerea fără greşeli a datelor conform tipului prestabilit de date.
 Modificarea tipurilor de date din foile electronice de calcul propuse.
 Crearea unei foi electronice de calcul conform modelului propus şi
alegerea adecvată a tipurilor de date.
7  Explicarea detaliată a necesităţii de cunoaştere a tipurilor de date în
cazul utilizării foilor electronice de calcul.
 Identificarea fără greşeli a tipurilor de date din foile electronice de
calcul propuse.
 Introducerea fără greşeli a datelor conform tipului prestabilit de date.
 Modificarea tipurilor de date din foile electronice de calcul propuse.
6  Explicarea detaliată a necesităţii de cunoaştere a tipurilor de date în
cazul utilizării foilor electronice de calcul.
 Identificarea fără greşeli a tipurilor de date din foile electronice de
calcul propuse.
 Introducerea fără greşeli a datelor conform tipului prestabilit de date.
5  Explicarea detaliată a necesităţii de cunoaştere a tipurilor de date în
cazul utilizării foilor electronice de calcul.
 Identificarea cu greşeli nesemnificative a tipurilor de date din foile
electronice de calcul propuse.
 Introducerea fără greşeli semnificative a datelor conform tipului
prestabilit de date.
4  Explicarea la nivel de concept, fără ajutorul profesorului a necesităţii de
cunoaştere a tipurilor de date în cazul utilizării foilor electronice de
calcul.
 Identificarea cu greşeli semnificative a tipurilor de date din foile
electronice de calcul propuse.

14
3  Explicarea la nivel de concept, cu ajutorul profesorului, a necesităţii de
cunoaştere a tipurilor de date în cazul utilizării foilor electronice de
calcul.
 Încercarea de a identifica tipurile de date utilizate în foaia electronică
de calcul propusă.
2  Încercarea de a identifica tipurile de date utilizate în foaia electronică
de calcul propusă.
1  Lipsa completă de informaţii referitoare la tipurile de date din foaia
electronică de calcul propusă.

15
Domeniul: Analiza şi elaborarea algoritmilor.
Standardul de eficienţă a învăţării: Cunoaşterea şi utilizarea algoritmilor şi executanţilor.
Competenţa specifică: Translarea algoritmilor frecvent utilizaţi într-un limbaj de programare de nivel înalt.

Produse pentru
Clasa măsurarea Criterii de evaluare a produsului Nota Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:
competenţei
IX Algoritm. Selectarea formei adecvate pentru 10  Explicarea fără greşeli şi propunerea de exemple de algoritmi,
descrierea algoritmului. programe şi executanţi.
 Descrierea fără greşeli a algoritmilor cunoscuţi pentru executanţii din
manual.
 Elaborarea de algoritmi pentru executanţii din manual.
 Utilizarea tuturor formelor de reprezentare a algoritmilor pentru
executanţii din manual (limbajul uman, limbajul algoritmic, schemele
logice).
 Indicarea avantajelor şi neajunsurilor fiecărei forme de reprezentare a
algoritmilor.
 Descrierea unor forme de reprezentare a algoritmilor, care nu se
regăsesc în manualul şcolar.
9  Explicarea fără greşeli şi propunerea de exemple de algoritmi,
programe şi executanţi.
 Descrierea fără greşeli a algoritmilor cunoscuţi pentru executanţii din
manual.
 Elaborarea de algoritmi pentru executanţii din manual.
 Utilizarea tuturor formelor de reprezentare a algoritmilor pentru
executanţii din manual (limbajul uman, limbajul algoritmic, schemele
logice).
 Indicarea avantajelor şi neajunsurilor fiecărei forme de reprezentare a
algoritmilor.
 Selectarea în baza materiilor din manual a formei adecvate pentru
descrierea algoritmului.

16
8  Explicarea fără greşeli şi propunerea de exemple de algoritmi,
programe şi executanţi.
 Descrierea fără greşeli a algoritmilor cunoscuţi pentru executanţii din
manual.
 Elaborarea de algoritmi pentru executanţii din manual.
 Utilizarea cel puţin a două forme de reprezentare a algoritmilor pentru
executanţii din manual (limbajul uman, limbajul algoritmic, schemele
logice).
 Indicarea avantajelor şi neajunsurilor fiecărei forme de reprezentare a
algoritmilor.
7  Explicarea fără greşeli şi propunerea de exemple de algoritmi,
programe şi executanţi.
 Descrierea fără greşeli a algoritmilor cunoscuţi pentru executanţii din
manual.
 Elaborarea de algoritmi pentru executanţii din manual.
6  Explicarea fără greşeli semnificative şi propunerea de exemple de
algoritmi, programe şi executanţi.
 Descrierea fără greşeli a algoritmilor cunoscuţi pentru executanţii din
manual.
5  Explicarea fără greşeli semnificative şi propunerea de exemple de
algoritmi, programe şi executanţi.
 Descrierea fără greşeli semnificative a algoritmilor cunoscuţi pentru
executanţii din manual.
4  Descrierea verbală a algoritmilor cunoscuţi cu ajutorul limbajului
uman.
3  Încercarea de descriere verbală a unui algoritm cunoscut cu ajutorul
limbajului uman.
2  Încercarea de a descrie verbal modurile de reprezentare a algoritmilor.
1  Lipsa completă a informaţiilor referitoare la modul de reprezentare a
algoritmilor.

17
Asigurarea corectitudinii 10  Explicarea detaliată a necesităţii de de verificare a corectitudinii
algoritmului. algoritmilor.
 Explicarea fără greşeli a proprietăţile de bază ce garantează
corectitudinea algoritmului.
 Descrie verbală şi scrisă a prelucrările pe care trebuie să le facă
algoritmului.
 Reprezentarea fără greşeli a algoritmului într-un limbaj intuitiv (limbaj
algoritmic, scheme logice).
 Elaborarea de algoritmi noi pentru soluţionarea problemelor frecvent
întâlnite în activitatea cotidiană.
 Estimarea intuitivă a complexităţii algoritmilor.
9  Explicarea detaliată a necesităţii de de verificare a corectitudinii
algoritmilor.
 Explicarea fără greşeli a proprietăţile de bază ce garantează
corectitudinea algoritmului.
 Descrie verbală şi scrisă a prelucrările pe care trebuie să le facă
algoritmului.
 Reprezentarea fără greşeli a algoritmului într-un limbaj intuitiv (limbaj
algoritmic, scheme logice).
 Elaborarea fără greşeli a algoritmului cerut conform modelului propus
de profesor.
 Elaborarea de algoritmi noi pentru soluţionarea problemelor frecvent
întâlnite în activitatea cotidiană.
8  Explicarea detaliată a necesităţii de de verificare a corectitudinii
algoritmilor.
 Explicarea fără greşeli a proprietăţile de bază ce garantează
corectitudinea algoritmului.
 Descrie verbală şi scrisă a prelucrările pe care trebuie să le facă
algoritmului.
 Reprezentarea cu greşeli neesenţiale a algoritmului într-un limbaj
intuitiv (limbaj algoritmic, scheme logice).
 Elaborarea fără greşeli a algoritmului cerut conform modelului propus
de profesor.

18
7  Explicarea detaliată a necesităţii de de verificare a corectitudinii
algoritmilor.
 Explicarea fără greşeli a proprietăţile de bază ce garantează
corectitudinea algoritmului.
 Descrie verbală şi scrisă a prelucrările pe care trebuie să le facă
algoritmului.
 Reprezentarea cu greşeli neesenţiale a algoritmului într-un limbaj
intuitiv (limbaj algoritmic, scheme logice).
 Elaborarea cu greşeli nesemnificative a algoritmului cerut conform
modelului propus de profesor.
6  Explicarea detaliată a necesităţii de de verificare a corectitudinii
algoritmilor.
 Explicarea fără greşeli a proprietăţile de bază ce garantează
corectitudinea algoritmului.
 Descrie verbală şi scrisă a prelucrările pe care trebuie să le facă
algoritmului.
 Încercarea de a elabora algoritmului cerut conform modelului propus de
profesor.
5  Explicarea detaliată a necesităţii de de verificare a corectitudinii
algoritmilor.
 Explicarea cu greşeli nesemnificative a a proprietăţile de bază ce
garantează corectitudinea algoritmului.
4  Explicarea la nivel de concept, fără ajutorul profesorului a necesităţii de
verificare a corectitudinii algoritmilor.
 Explicarea cu greşeli semnificative a proprietăţile de bază ce garantează
corectitudinea algoritmului.
3  Explicarea la nivel de concept, cu ajutorul profesorului, a necesităţii de
verificare a corectitudinii algoritmilor.
 Încercarea de a identifica denumi proprietăţile de bază ce garantează
corectitudinea algoritmului.

19
2  Încercarea de a denumi proprietăţile de bază ce garantează
corectitudinea algoritmului.
1  Lipsa completă de informaţii referitoare la corectitudinea algoritmului.

20
Criteriile de evaluare a produselor pentru măsurarea competenţelor

Produse pentru
Nr. Criterii de evaluare a produselor
măsurarea competenţei
1. Document electronic  Corectitudinea formatării caracterelor.
 Corectitudinea formatării paragrafelor.
 Corectitudinea formatării paginilor.
 Corectitudinea formatării tabelelor.
 Corectitudinea inserării obiectelor (desenelor, tabelelor,
formulelor, diagramelor).
 Corectitudinea utilizării stilurilor.
 Corectitudinea utilizării instrumentelor de verificare
automată gramaticală a textelor.
 Corectitudinea utilizării referinţelor interne şi externe.

2. Foaie electronică de  Modul de organizare a datelor în foaia de calcul.


calcul  Corectitudinea utilizării tipurilor de date.
 Corectitudinea modului de reprezentare a datelor pe
calculator.
 Corectitudinea valorilor introduse în foaia de calcul.
 Corectitudinea formulelor introduse în foaia de calcul.
 Corectitudinea formatărilor (de conţinut, de celule, de
rânduri, de coloane, de pagină).
 Corectitudinea inserării obiectelor (desenelor, tabelelor,
formulelor, diagramelor).
 Corectitudinea organizării bazelor de date în formă de liste.
 Corectitudinea utilizării metodelor de actualizare şi de
extragere a informaţiilor din bazele de date în formă de liste.
3. Prezentare electronică  Calitatea informaţiilor incluse în prezentare.
 Relevanţa informaţiilor incluse în prezentare.
 Punerea în evidenţă a subiectului, problematicii şi formularea
principalelor teze.
 Completitudinea informaţiei şi coerenţa între subiect şi tezele
expuse.
 Originalitatea designului.
 Abilităţile de integrare a elementelor multimedia.
 Calitatea obiectelor externe incorporate.
 Modul de utilizarea a efectelor de animare.
 Completitudinea bibliografiei utilizate.
 Anunțarea planului, argumentarea subiectului, respectarea
structurii (introducere, dezvoltare, concluzie).
 Calitatea expunerii:
 adecvarea la subiect;
 sistematizarea informaţiilor de specialitate şi a celor
privind tehnologia informaţională utilizată;
 capacitatea de a răspunde la întrebările adresate,

21
Produse pentru
Nr. Criterii de evaluare a produselor
măsurarea competenţei
capacitatea de a convinge, de a demonstra „bun simț”,
de a discuta și dialoga;
 caracterul persuasiv al prezentării;
 descrierea experienţei de învăţare pe parcursul elaborării
materialului;
 utilizarea corectă şi adecvată a limbajului normelor în
vigoare;
 gestiunea timpului și a discursului;
 gestiunea suporturilor (ecranul, instrumentarul de
evidenţiere, secvenţele multimedia, controalele
interactive etc.)
4. Bază de date  Modul de organizare a datelor.
 Corectitudinea utilizării tipurilor de date.
 Corectitudinea modului de reprezentare a datelor pe
calculator.
 Corectitudinea valorilor introduse în baza de date.
 Corectitudinea expresiilor introduse în baza de date.
 Corectitudinea formatărilor (de conţinut, de celule, de
rânduri, de coloane, de pagină).
 Corectitudinea inserării obiectelor (desenelor, tabelelor,
expresiilor, diagramelor).
 Corectitudinea organizării bazelor de date.
 Corectitudinea utilizării metodelor de actualizare şi de
extragere a informaţiilor din bazele de date.
5. Algoritm  Selectarea formei adecvate pentru descrierea algoritmului
(într-un limbaj uman, pseudocod, scheme logice, într-un
limbaj de programare).
 Asigurarea corectitudinii algoritmului:
 obţinerea soluţiei;
 univocitate;
 finitudine;
 generalitate;
 universalitate.
 Respectarea restricţiilor referitoare la timpul de execuţie şi
volumul utilizat de memorie.
6. Program de calculator  Descrierea tipurilor de date şi declararea variabilelor.
 Implementarea corectă a algoritmului de rezolvare.
 Modul de introducere şi de extragere a datelor.
 Respectarea restricţiilor temporale şi de memorie.
 Scrierea / afişarea rezultatelor.
7. Item electronic rezolvat  Corectitudinea interpretării itemului propus spre rezolvare.
 Corespunderea rezolvării propuse de condiţiilor indicate în
item.
 Corectitudinea metodei utilizate de rezolvare.

22
Produse pentru
Nr. Criterii de evaluare a produselor
măsurarea competenţei
 Corectitudinea selectării răspunsului (pentru itemi cu alegere
duală).
 Integritatea şi corectitudinea setului de selecţii (pentru itemi
cu alegere multiplă).
 Stabilirea corectă a perechilor corelate (pentru itemii tip
asociere).
 Corespunderea răspunsului setului prestabilit de valori.
 Corespunderea răspunsului cerinţelor din enunţul itemului (în
cazul itemilor cu răspuns deschis).
 Localizarea corectă a elementelor grafice (în cazul itemilor
cu zone grafice active).
 Calitatea grafică a prezentării răspunsului.
8. Test electronic rezolvat  Scorurilor însumate în corespundere cu baremul de corectare,
în baza criteriilor de evaluare specifice itemilor electronici,
care sunt incluşi în test.
9. Desen pe calculator  Redarea esenţei subiectului în cauză.
 Relevanţa elementelor grafice utilizate.
 Gradul de transmitere a mesajului.
 Corespunderea concepţiei, stilului, aşezării în pagină şi a
design-ului grafic mesajului de transmis.
 Creativitatea şi originalitatea.
 Calitatea tehnică.
 Originalitatea şi capacitatea de a ilustra, prin forme şi culori,
prin poziţionarea compoziţiei ]n transmiterea mesajului
preconizat.
 Impactul vizual şi comunicativ.
10. Diagramă pe calculator  Setarea datelor sursă în baza cărora se construieşte diagrama.
 Selectarea tipului şi subtipului diagramei pentru a prezenta
vizual datele sursă.
 Adăugarea elementelor complementare, care facilitează
citirea şi înţelegerea diagramei (denumirile de axe, titlul
diagramei, unităţile de măsură, etc.) şi contribuie la
explicitatea datelor, reprezentate grafic.
 Formatarea adecvată a elementelor diagramei (chenare,
culorile de fundal, modelele de umplere, dimensiunile şi
fonturile utilizate, etc.).
 Corectitudinea utilizării datelor grafice în aplicaţii externe.

11. Grafic pe calculator  Completitudine datelor în baza cărora este construit graficul.
 Modul de redarea a variaţiei mărimii sau raportului dintre
două mărimi variabile în formă de desen (diagramă de tipul
XY).
 Modul de utilizare a elementelor complementare în scopul
facilitării citiri (înţelegerii) graficului (direcţiile axelor de
coordonate, denumirile de axe, titlul graficului, unităţile de
măsură etc.).
23
Produse pentru
Nr. Criterii de evaluare a produselor
măsurarea competenţei
 Formatarea adecvată a elementelor graficului (chenare,
culorile de fundal, modelele de umplere, dimensiunile şi
fonturile utilizate etc.).
 Corectitudinea utilizării datelor grafice în aplicaţii externe.

12. Schemă pe calculator  Redarea esenţei subiectului în cauză.


 Relevanţa elementelor grafice utilizate.
 Modul de amplasare a elementelor grafice.
 Creativitatea şi originalitatea.
 Corectitudinea reprezentării legăturilor (relaţiilor) dintre
elemente.
 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale
elementelor grafice ale schemei.
 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale relaţiilor
între elementele grafice ale schemei.
13. Exerciţiu rezolvat  Înţelegerea enunţului exerciţiului.
 Corectitudinea formulării ipotezelor.
 Corectitudinea raţionamentelor.
 Corectitudinea testării ipotezelor.
 Corectitudinea strategiei rezolutive.
 Corectitudinea rezultatelor.
 Modul de prezentare a rezultatelor.
 Modul de interpretare a rezultatelor.
14. Problemă rezolvată  Înţelegerea problemei.
 Documentarea in vederea identificării informaţiilor necesare
in rezolvarea problemei.
 Formularea si testarea ipotezelor.
 Stabilirea strategiei rezolutive.
 Prezentarea si interpretarea rezultatelor.

15. Harta noţională  Punerea in evidenţă a subiectului general.


 Elaborarea corectă a tabelei (schemei), de la noţiunile de
bază spre cele specifice domeniului.
 Organizarea corectă a informaţiei despre subiectul solicitat.
 Corectitudinea logică a formulărilor.
 Corectitudinea lingvistică a formulărilor.
 Originalitatea expunerii noţiunilor subiectului propus.
16. Demonstraţie  Corectitudinea ipotezei.
 Corectitudinea concluziei.
 Corectitudinea metodei de demonstraţie.
 Originalitatea metodei de demonstraţie.
 Corectitudinea raţionamentelor.
 Calitatea prezentării textuale şi grafice.
17. Argumentare scrisă  Corespunderea formulărilor temei.
 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în

24
Produse pentru
Nr. Criterii de evaluare a produselor
măsurarea competenţei
corespundere cu tezele puse în discuţie.
 Apelarea la propria experienţă în argumentarea tezelor puse
în discuţie.
 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea normelor
literare.
18. Argumentare orală  Corespunderea formulărilor temei.
 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în
corespundere cu tezele puse în discuţie.
 Apelarea la propria experienţă în argumentarea tezelor puse
în discuţie.
 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea normelor
literare.
 Utilizarea corectă şi adecvată a mijloacelor orale de
exprimare (intonaţia, gesturile, vocabularul etc.).
19. Planul de idei  Calitatea şi relevanţa.
 Perspectiva implementării.
 Corelarea planului cu realitatea şi parametrii tehnici ai
mijloacelor informatice disponibile.
 Nivelul de detaliere a planului.
 Originalitatea planului.

20. Proiect elaborat  Validitatea proiectului  gradul in care acesta acoperă unitar
si coerent, logic si argumentat tema propusa.
 Completitudinea proiectului  felul in care au fost evidenţiate
conexiunile si perspectivele interdisciplinare ale temei,
competentele si abilităţile de ordin teoretic si practic si
maniera in care acestea servesc conţinutului ştiinţific.
 Elaborarea si structura proiectului  acurateţea, rigoarea si
coerenta demersului ştiinţific, logica si argumentarea ideilor,
corectitudinea concluziilor.
 Calitatea materialului folosit in realizarea proiectului,
bogăţia si varietatea surselor de informare, relevanta si
actualitatea acestora, semnificaţia datelor colectate s.a.
 Creativitatea  gradul de noutate pe care-l aduce proiectul in
abordarea temei sau in soluționarea problemei.
21. Referat  Corespunderea referatului temei.
 Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei.
 Adecvarea la conţinutul surselor primare.
 Coerenţa şi logica expunerii.
 Utilizarea dovezilor din sursele consultate.
 Gradul de originalitate şi de noutate.
 Nivelul de erudiţie.
 Modul de structurare a lucrării.
 Justificarea ipotezei legate de tema referatului.
 Analiza in detaliu a fiecărei surse de documentare.

25
Produse pentru
Nr. Criterii de evaluare a produselor
măsurarea competenţei
22. Rezumat oral  Expune tematica lucrării în cauză.
 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul
lucrării supuse rezumării.
 Expunerea orală este concisă şi structurată logic.
 Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză.
 Respectarea coeficientului de reducere a textului:1/3 din
textul iniţial.
23. Rezumat scris  Expune tematica lucrării în cauză.
 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul
lucrării supuse rezumării.
 Textul rezumatului este concis şi structurat logic.
 Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză.
 Fidelitatea: înţelegerea esenţialului şi reproducerea lui, nu
trebuie să existe contrasens;
 Coerenţa: rezumatul are o unitate şi un sens evidente, lizibile
pentru cei care nu cunosc textul sursă.
 Progresia logică: înlănţuirea ideilor, prezentarea
argumentelor sunt clare şi evidente.
 Angajamentul autorului, aptitudine critică corect evaluată şi
transpusă.
 Respectarea modalităţilor de enunţare a textului sursă:
rezumatul este o oglindă micşorată dar fidelă textului sursă.
 Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este un colaj
de citate.
 Respectarea coeficientului de reducere a textului:1/4 din
textul iniţial.
 Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare logică a
ideilor, frazelor, paragrafelor textului;
 Text formatat citeţ, lizibil; plasarea clară în pagină.
24. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus;
 Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea
acestora;
 Corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse pentru
rezolvarea adecvată a cazului analizat.
 Corectitudinea lingvistică a formulărilor.
 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză.
 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat de
caz.
 Punerea în evidenţă a subiectului, problematicii şi
formularea.
 Logica sumarului.
 Referinţa la programe.
 Completitudinea informaţiei şi coerenţa între subiect şi
documentele studiate;
 Noutatea şi valoarea ştiinţifică a informaţiei.

26
Produse pentru
Nr. Criterii de evaluare a produselor
măsurarea competenţei
 Exactitudinea rezultatelor şi rigoarea probelor.
 Capacitatea de analiză şi de sinteză a documentelor,
adaptarea conţinutului.
 Originalitatea studiului, a formulării şi a realizării.
 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate).
 Aprecierea critică, judecată personală a elevului.
 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus.
 Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea
acestora.
 Corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse pentru
rezolvarea adecvată a cazului analizat.
 Corectitudinea lingvistică a formulărilor.
 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat de
caz.
25. Investigaţia  Definirea şi în’elegerea problemei investigate.
 Folosirea diverselor procedee pentru obţinerea datelor
necesare.
 Colectarea şi organizarea datelor obţinute.
 Formularea şi verificarea ipotezei cu privire la problema
luată în studiu.
 Alegerea şi descrierea metodelor folosite pentru investigaţie.
 Prezentarea metodelor de cercetare/laborator în ordinea în
care au fost utilizate.
 Comentariul comparativ al surselor de documentare.
 Descrierea observaţiilor.
 Interpretarea personala a rezultatelor cercetării;
 Realizarea de desene, grafice, diagrame, tabele.
 Selectarea şi oportunitatea surselor bibliografice.
 Rezumarea celor constatate intr-o concluzie exprimata
succint şi raportată la ipoteza iniţială.
 Modul de prezentare.
26. Matricea de asociere  Corespunderea matricei cu cerinţa formulată.
 Corectitudinea asocierilor realizate.
 Corectitudinea terminologiei utilizate.
 Corectitudinea formulelor, graficelor, proprietăţilor,
evenimentelor etc., incluse în matrice.
 Completarea corectă a casetelor matricei.
 Validitatea matricei  gradul in care aceasta acoperă unitar şi
coerent, logic si argumentat tema propusă.
27. Eseu structurat  Completitudinea interpretării informaţiilor prin prisma
problemei de la care porneşte acesta.
 Corectitudinea interpretării informaţiilor prin prisma
problemei de la care porneşte acesta.
 Claritatea (mesajul bine conturat în jurul unei idei pentru care
exista dovezi verificabile, fără formulări ambigue).
27
Produse pentru
Nr. Criterii de evaluare a produselor
măsurarea competenţei
 Argumentarea (ideile, teoriile sunt susţinute de argumente din
bibliografie).
 Coerenţă logică (ideile au legătură unele cu altele, decurg
unele din altele, nu se acceptă a se începe cu o idee pe care o
dezvoltă elevul şi să finalizeze argumentarea cu idei care nu
au fost prezentate în eseu.
 Interacţiunea cu materialul bibliografic (sursele bibliografice
sunt citate corespunzător, argumentele aduse sunt susţinute
prin prezentarea diferitelor cercetări.
 Originalitatea, creativitatea, inovaţiile (modul deosebit prin
care este abordată tema, prezentarea opiniilor personale
bazate pe analiza surselor bibliografice).
 Aspectul general al eseului (respectarea normelor stilistice şi
gramaticale, aranjarea în pagină).
 Centrarea bibliografiei eseului pe nu mai puţin de 3-4 titluri
reprezentative din literatura de specialitate.
28. Eseu nestructurat  Completitudinea interpretării informaţiilor prin prisma
problemei de la care porneşte acesta.
 Corectitudinea interpretării informaţiilor prin prisma
problemei de la care porneşte acesta.
 Claritatea (mesajul bine conturat în jurul unei idei pentru care
exista dovezi verificabile, fără formulări ambigue).
 Argumentarea (ideile, teoriile sunt susţinute de argumente din
bibliografie).
 Coerenţă logică (ideile au legătură unele cu altele, decurg
unele din altele, nu se acceptă a se începe cu o idee pe care o
dezvoltă elevul şi să finalizeze argumentarea cu idei care nu
au fost prezentate în eseu.
 Originalitatea, creativitatea, inovaţiile (modul deosebit prin
care este abordată tema, prezentarea opiniilor personale
bazate pe analiza surselor bibliografice).
 Aspectul general al eseului (respectarea normelor stilistice şi
gramaticale, aranjarea în pagină).

28

S-ar putea să vă placă și