Sunteți pe pagina 1din 384

Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Utilajele pentru grădina de


lângă casă, un pas de la
subzistență la sustenabilitate

Ing. Vasile Barbu


2015
1
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Cuprins
INTRODUCERE .........................................................................................................................................................3
MOTOUTILAJELE ......................................................................................................................................................5
PARTEA I – MOTOSAPELE ȘI MOTOCULTOARELE ....................................................................................................7
MOTOSAPELE.....................................................................................................................................................17
MOTOCULTOARELE ...........................................................................................................................................26
APLICATII TEHNOLOGICE ALE MOTOSAPELOR SI MOTOCULTOARELOR. ..........................................................30
PARTEA A II –A – MOTOPOMPELE PENTRU APĂ .................................................................................................175
PARTEA A III-A – APARATE DE STROPIT ŞI MAŞINI PENTRU ERBICIDAT ŞI APLICAT TRATAMENTE FITOSANITARE
.............................................................................................................................................................................219
PARTEA A IV-A – MOTOCOSITORILE ....................................................................................................................329
Motocositorile de umăr ...................................................................................................................................330
PARTEA A V-A – TOCATOARE DE CRENGI ............................................................................................................370
BIBLIOGRAFIE.......................................................................................................................................................383

2
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Moto:
Fă ceva pentru țara ta: lucrează, crează, inovează

INTRODUCERE
Lucrarea de faţă este o încercare de descriere a unor utilaje de dimensiuni şi puteri mici care se utilizează
în gospodăriile agricole individuale cu scopul realizării unor lucrări agricole pe suprafeţe cu dimensiuni
reduse. Aceste suprafeţe sunt grădinile familiale.
Motivele care m-au îndemnat să fac această încercare au fost:
-lipsa literaturii pe această temă;
-oferta masivă şi foarte diversificată de astfel de produse în magazinele mici dar şi în marile
magazine;
-necesitatea informării tehnice şi tehnologice a viitoarelor generaţii de gospodari şi fermieri;
-instruirea celor care comercializează aceste motoutilaje;
-dorința ca generaţia tânără să treacă mai rapid de la folosirea animalelor în activitatea
gospodărească la întărirea gospodăriilor cu tehnologii moderne şi eficiente; (vezi imaginile de
mai jos).
De la căruţa trasă de o vacă la remorcuța ataşată la un motocultor modern

Foto 2010
De la un cal la 6 CP pentru o grapă.

Foto 2014

3
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Prin urmare, lucrarea de faţă doreşte să se adreseze întregii populaţii active din ţară care desfăşoară sau
urmează să desfăşoare activităţi gospodăreşti cu ajutorul utilajelor.
Scriu aceasta carte cu convingerea că România va rezolva problemele economice cu cei aflați la talpa
țării si nu cu cei aflați în fruntea ei.
Conducătorii țării par să nu dețină abilitățile necesare gospodăririi ei.
România nu are politici economice pentru gospodăriile țărănești prin care acestea să se consolideze și să
se dezvolte.
Înţelese mai bine din puncte de vedere constructiv, funcţional şi aplicativ, în special, motoutilajele se
vor achiziționa cu mai multă uşurinţă şi mult mai potrivit scopului pentru care se procură, mai ales că
oferta este destul de agresivă şi de multe ori derutează.
Deruta la care este supus clientul neavizat rezultă în primul rând din faptul că asemănarea constructivă
şi chiar funcţională sunt izbitoare, diferența fiind făcută doar de culoare sau colantele ce marchează
denumirea utilajului.
Apoi, nu de puţine ori, unii vânzători caută să convingă clienţii că produsul oferit de ei este cel mai
potrivit, atribuind acestuia (produsului), însuşiri pe care nu le are. În aceste situaţii clienţii una caută şi
altă cumpără.
Conţinutul cărţii este rodul experienţei de peste un deceniu a autorului în proiectarea, fabricarea,
promovarea şi vânzarea motoutilajelor la nivel naţional.
Recomand gospodarilor să consulte această carte, înainte de a lua decizia să facă o investiţie majoră prin
achiziţionarea unui motoutilaj, pentru a nu fi duşi în eroare de comercianţii care îşi laudă marfa sau oferă
marfă ieftină. În spatele laudelor şi preţurilor mici se pot ascunde neadevăruri mari.
Intărirea gospodăriilor cu utilaje , este o cale de la subzistență la sustenabilitate.
Cartea conţine următoarele părţi:
-Partea I-a -Motosapele şi motocultoarele;
-Partea a II-a-Motopompele
-Partea a III-a -Motostropitoare, atomizoare şi maşini pentru erbicidat şi aplicat tratamente
fitosanitare;
-Partea a IV-a -Motocositori;
-Partea a V-a-Tocătoare de crengi

4
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

MOTOUTILAJELE
Motoutilajele îşi găsesc locul cel mai adesea în cadrul gospodăriilor populaţiei din România dar şi în
cadrul asociaţiilor de producători de legume sau fructe, ale societăţilor comerciale care au ca obiect de
activitate amenajări şi întreţineri de spaţii verzi, pepiniere silvice sau dendrologice.
Motoutilajele se pot defini ca mijloace mecanice acţionate cu motoare cu ardere internă sau motoare
electrice, la care se pot ataşa, după nevoie, maşini specializate în executarea unor lucrări ca:
-lucrări ale solului ;
-înființarea culturilor;
-îngrijirea culturilor;
-recoltarea produselor;
-transport tehnologic;
Gospodăria individuală reprezintă o unitate constituită din una sau mai multe persoane fizice, având, în
general, legături de rudenie care trăiesc în gospodărie împreună și care realizează produse agricole, în
principal sau exclusiv pentru consum propriu.
În general gospodăria individuală are suprafeţe restrânse limitându-se de cele mai multe ori la grădina
familială.
Grădina familială reprezintă o suprafață destinată obținerii produselor agricole, in principal pentru
consumul propriu al membrilor exploatatiei agricole fără personalitate juridică.
O grădină familială poate fi alcătuită atât din terenuri arabile cât şi din culturi permanente (pomi fructiferi
răzleţi, culturi perene, căpşunării, arbuşti fructiferi), etc. , având o suprafaţă în general mai mică, de 1500
mp (15 ari/0, 15 ha).
Recensământul agricol din anul 2010, arată ca suprafaţa agricolă utilizată ca şi grădină familială a
crescut de la 169 000 ha în anul 2002 la 182 000 ha în anul 2010.
Aceste cifre spun că interesul populaţiei pentru cultivarea grădinilor în scopul asigurării de alimente
sănătoase, este în creştere. Creşterea se explica astfel:
-o parte a populaţiei care a locuit la oraş şi iese din serviciu, se întoarce la gospodăriile părinţilor
şi cultivă grădina;
-se întemeiază familii noi, tinere în satele româneşti, familii care îşi construiesc gospodarii pe
lângă care se găsec şi grădini;
-programe şi măsuri de stabilire a tinerilor în mediul rural prin care se atribuie suprafeţe de teren
în vederea construirii de gospodării familiale;
În toate aceste situaţii, nevoia de motoutilaje este crescută. Consolidarea gospodăriilor se poate realiza
numai cu mijloace mecanice de producţie.
Există şi excepţiile în care gospodăria individuală deţine o suprafaţă mai mare de 1500 mp, ajungând
chiar la 2 ha ocupate cu culturi de legume, vita- de-vie şi
pomi fructifer sau căpşunarii, toate la un loc sau în diverse locaţii în interiorul localităţii sau în afara ei.
Grădina de pe care familia recoltează produsele şi le comercializează parţial sau total aş putea numi-o
gradină comercială.
Prin vânzarea produselor, familia îşi asigură un venit care acumulat în timp sau (şi) completat cu venituri
din alte surse poate fi investit şi în achiziţionarea de motoutilaje.
Investiţia în motoutilaje este o investiţie majoră pentru o familie. Are o valoare importantă şi se face pe
termen lung.
5
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Alfel spus, un motoutilaj nu se achiziţionează în fiecare an.


Nu este un produs de larg consum.
Criteriul principal de alegere pentru orice motoutilaj nu trebuie să fie preţul ci utilitatea lui.
Trebuie să luăm în calcul mai întâi suprafaţa pe care trebuie să lucreze şi numărul de operaţiuni pe care
urmează să le facă.
În general motoutilajele cu preţ mic au şi posibilităţi puţine.
Acestea sunt limitate de puterea şi calitatea motoarelor, de soluţiile constructive, de numărul de funcţiuni
pe care poate să le execute, de greutatea lor, etc.
Motoutilajele la care ne referim mai întâi, sunt motosapele şi motocultoarele.
În decursul anilor în care am activat în domeniul comercializării acestor pro-duse, multe modele întâlnite
pe piaţă se comportau ca produse de unică folosinţă. Se defectau în primele ore de exploatare, iar
furnizorul prefera să înlocuiască produsul cu unul nou decât să intervină asupra defecţiunii.

Grădina familială

O parte din produsele obținute într-o grădină familială cu suprafața de 150 mp

6
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

PARTEA I – MOTOSAPELE ȘI MOTOCULTOARELE


Motosapele şi motocultoarele mai sunt cunoscute şi ca tractoare monoax.
În continuarea lucrării le vom numi doar motosape şi motocultoare.
Definim motosapa ca fiind un motoutilaj de construcţie foarte simplă, dotată cu motor de mică putere,
3-6, 5 CP, având un singur echipament de lucru montat la axele de ieşire ale reductorului (transmisiei
finale) şi se conduce de la ghidon.
Acest echipament se numeşte SAPE sau FREZE LATERALE.
Singura funcţie pe care o îndeplineşte este aceea de afânare şi de mişcare a solului (mobilizare) de la
suprafaţă spre profunzime şi invers, realizând și mărunțirea terenului săpat sau arat.
În general acestea sunt alcătuite din motor cu ax orizontal care transmite mişcarea către sape (freze
laterale) prin intermediul a două transmisii: o transmisie orizontală cu curea şi rolă de întindere care
îndeplineşte şi funcţia de ambreiaj (cu comandă de pe ghidon), şi o transmisie verticală cu lanţ GALL.
Cele două transmisii realizează şi reducerea turaţiei motorului, asigurând totodată şi forţa necesară
operaţiunii de afânare şi mobilizare (mişcare) a solului (vezi fotografiile de mai jos).

Ambreiaj cu curea și rolă de întindere în poziția debraiat la motosapa cu o viteză înainte

Ambreiaj cu curea și rolă de întindere în poziția ambreiat

Componentele transmisiei cu lanț Carcasa transmisiei cu lanț montată în șasiu


7
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Altă construcţie de motosapa existentă pe piaţă este aceea cu motor cu ax vertical şi transmisie finală
melc-roată melcată, cuplate între ele printr-un ambreiaj cu con sau ambreiaj centrifugal (vezi imaginea
de mai jos).

În acest caz ambreiajele nu constituie şi trepte de reducere a turaţiei motorului.


Reducerea turatiei motorului se realizează numai în reductorul melcat. Reductorul melcat are această
caracteristică constructivă de a reduce prin el turaţia motorului suficient de mult cât să se asigure şi aici
turaţia şi forţa necesare operaţiunii de afânare şi mobilizare a solului.
La motosapele cu două transmisii, una cu curea şi cealaltă cu lanţ, s-a putut monta şi un mecanism care
realizează mişcarea înapoi, fapt care asigură acestui model o manevrabilitate mai bună.
La unele motosape cu o viteză înainte și una înapoi, ambreiajul are construcția conform fotografiilor de
mai jos:

Ambreiaj cu curele și role de întindere la motosapa AGT 6593K cu o viteză înainte și mers înapoi (poziția
debraiat)

8
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pozițiile curelelor și rolelor de întindere pentru fiecare sens de mers comandat prin mânerele de pe
ghidon (mânerul roșu acționează mersul înapoi al motosapei).
Între mâner și rolă se află un cablu de comandă de oțel care alunecă într-o cămașă de protecție fixată la
ambele capete.
Mișcarea înapoi a motosapei este foarte utilă. Face motosapa manevrabilă în spații înguste.
Sunt motosape cu viteze înainte și înapoi care au în construcție o cutie cu angrenaj care schimbă sensul
de mers, acestea sunt modele cu servo-mecanism de comandă care reduce efortul actionării manetei de
comandă a mișcării. Mecanismul de servo-comandă se află pe motosapele Honda, modele FG 315 E1 și
FG 315 E2.
În comerţ se mai găsesc şi variante constructive de motosape cu cutie de viteze care realizează mişcarea
în faţă cu două turaţii ale sapelor şi o mişcare înapoi (vezi imaginea de mai jos).
Imaginea reprezintă schema cinematică a transmisiei unei motosape echipată cu cutie de viteze.

Mișcarea se transmite de la motorul M prin intermediul unei transmisii cu curea (1) (care are rol și de
ambreiaj) de la fulia a de pe motor la fulia b de pe cutia de viteze 2.
În cutia de viteze 2 se află roțile dințate (pinioanele) care transmit mișcarea cu turații diferite în funcție
de viteza aleasă, către arborele final prin intermediul unei transmisii cu lanț 3.
În cutia de viteze se selectează vitezele de lucru, 1 și 2 înainte și mers înapoi, în funcție de condițiile de
sol și de echipare a motosapei.
La această motosapă, pe arborele 4 se montează freze dar se pot monta și roti metalice sau de cauciuc
atunci când motosapa se folosește la alte lucrări decât cea de săpat.
Fiecare tip constructiv are avantajele şi dezavantajele lui.
Soluţii constructive perfecte nu există. La fiecare soluţie constructivă poate exista un compromis
acceptat cu scopul obţinerii efectului dorit.
Experienţa personală obţinută în toate ipostazele în care am lucrat, mă face să optez pentru varianta
constructivă cu transmisii cu curea şi lanţ, ca fiind două transmisii elastice care se comportă foarte bine
la şocuri, în special.

9
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Sunt transmisii, practic, fără întreţinere. Fiabilitatea lor este ridicată, lucrează fără zgomot şi vibraţii şi
costul reparaţiei este foarte scăzut. Preţul unei curele sau a unui lanţ este foarte mic în comparaţie cu
preţul componentelor pentru cealaltă variantă constructivă, cu reductor melcat.
Motosapele cu reductor melcat au un minus de fiabilitate deoarece pentru reductoarele melcate este
atipică intrarea cu turaţie mai mare de 1500 rot/min.
La aceste motosape, turaţia motoarelor pentru puterea nominală, este de 2800-3000 rot/min. Mai apoi
volumul de ulei pentru ungere şi răcire, este foarte redus, din cauza nevoii ca transmisia să fie cât mai
îngustă (plată), pentru realizarea săpării şi mărunţirii solului şi în spatial dintre cele două freze (stânga –
dreapta). O altă cauză a defectării frecvente şi cu consecinţe mari, este pierderea de ulei pe la
simeringurile de etanşare ale axului de ieşire din reductor.
Pierderea de ulei se poate produce chiar fără ca utilizatorul să observe la timp.
În acest caz reductorul lucrează la efort nominal dar cu deficit de ungere şi se deteriorează RAPID
rulmenţii şi angrenajul melc-roată melcată.
Aceste componente sunt prin definiţie foarte sensibile la deficitul de ulei sau la lipsa de ungere.
De aceea înaintea achiziţionării, consultaţi specialiştii în domeniu.
Interesaţi-vă în legătură cu frecvenţa în service-uri a variantei pentru care vizaţi achiziţia.
Interesaţi-vă despre costul pieselor de schimb.
Pentru lucrul fără ulei sau cu lipsa de ulei în motor sau reductor, nu se acordă garanţie.
Pe de altă parte, trebuie ştiut faptul că nici în cazul deteriorării curelei de transmisie, pentru varianta
transmisie cu curea şi transmisie cu lanţ, nu se acordă garanţie.
Dar preţul unei curele este cu mult mai mic decât preţul componentelor reductorului melcat. Raportul
poate fi de 1 la 6. Adică, preţul înlocuirii unei curele poate fi 100 lei iar preţul reparaţiei unui reductor
poate fi 600 lei.
Personal am monitorizat ani la rând acest aspect la service-urile societăţilor la care am lucrat, în
majoritatea covârşitoare a cazurilor defecţiunilor a fost de vină utilizarea neglijentă a motoutilajelor. Au
fost frecvente situaţiile în care proprietarii de motosape nu citeau instrucţiunile de folosire şi întreţinere
ale produselor pe care le cumpărase. Aflau la service-uri ce au greşit, dar pe banii lor.
Indiferent de denumirea brandului, nu există utilaj perfect. Există utilaj mai mult sau mai puţin bine
folosit sau mai mult sau mai puţin bine întreţinut.
De aceea recomand ca la achiziţie să vă consultaţi cu personalul care vi-l vinde (vedeţi să fie corect şi
să nu-şi laude excesiv marfa), cu specialişti, cu proprietari de motosape (cu cei sinceri), pentru că oricât
de ieftină ar fi faţă de altele, atunci când nu dă rezultate sau se strică frecvent, motosapa devine foarte
scumpă.
Dacă este prea ieftină, întrebaţi-vă DE CE!
Între ieftin şi performant nu se poate pune semnul egal.
De la motosape nu se pot cere performanțe mai mari decât cele pentru care au fost proiectate şi construite.
Ele au potenţial redus în comparație cu cel al motocultoarelor, aşa cum am mai spus, dar pot da satisfacţii
deosebite pentru că vă scuteşte de o muncă grea, munca la pământ.
Desigur că pe măsură ce o motosapă are o funcţie în plus faţă de o alta motosapă, ele se vor diferenţia şi
prin preţ şi prin posibilităţi mai mari de a realiza operaţiuni tehnologice în plus.
Motoutilajele, chiar dacă sunt de puteri şi dimensiuni mici, ele se pot numi utilaje tehnologice, deoarece
sunt concepute, proiectate şi fabricate să respecte un număr de condiţii tehnologice impuse de culturi şi
chiar de dimensiunile suprafeţelor pe care se folosesc.
10
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Sunt mulţi ofertanţi de motosape care au extins posibilităţile de lucru ale modelelor pe care le
comercializează.
Acestea se pot echipa cu roţi metalice sau de cauciuc, cu reductoare suplimentare, şi se pot ataşa la ele
maşini agricole ca: plug pentru arătura superficială 10-12 cm, cultivatoare (prășitoare şi rarițe)maşini de
semănat pe unul sau pe două rânduri, remorci pentru transport uşor (150-200 kg, net) lame pentru curăţat
zăpadă, pompe de apă pentru irigat.
Cam acestea sunt posibilităţile motosapelor.
Se recomandă achiziţionarea de motosape la care se pot ataşa maşinile enumerate mai sus.
Din experienţă personală în activitatea proprie în gospodărie, pot să afirm că toate trebuie. Eu le folosesc
la o motosapă cu motor de 4 cp.
Orice model de motosapa, chiar dacă poate fi echipată cu accesorii, este un produs din categoria HOBBY
(AMATOR). Această remarcă este făcută în manualele de utilizare a multor motosape. Sunt totuși și
excepții!
La marea majoritate a acestor motosape se află montate motoare tot din gama HOBBY. Acestea au
cilindri din aluminiu. Durata de folosire în decursul unui an este recomandată a fi de 50 de ore în condiţii
de sol şi temperatură a mediului moderate. La aceste motoare schimbul de ului din baia motorului se
face mai des decât la motoarele profesionale. Atunci când se respectă recomandările manualului, durata
de viaţă a motorului nu este afectată. Durata de viaţă normată pentru aceste motoare în condiţiile utilizării
şi întreţinerii lor în conformitate cu recomandările constructorului, este de 10 ani.
Pentru condiţii mai severe de exploatare, pe piaţă se oferă şi motosape echipate cu motoare din gama
PROFESIONAL. Aceste motosape sunt cuprinse într-o gamă numită EXIGENT. Aceste motosape pot
fi în soluţii constructive identice cu cele din gama HOBBY, excepţie făcând doar motorul. Motosape cu
reductor melcat echipate cu motor profesional cu ax vertical, eu personal nu am văzut.
Aceasta se întâmplă datorită faptului că motorul profesional cu ax vertical este foarte scump şi ridică
mult preţul motosapei echipată cu acest tip de motor.
Motoarele profesionale au cilindrul din fontă. Intervalul schimbului de ulei este mai mare. Regimul de
exploatare poate fi mai sever în ceea ce priveşte intensitatea lucrului, starea solului şi temperatura
mediului.
Durata de exploatare în cursul unui an nu este limitată la 50 de ore aşa cum se întâmplă la motoarele
HOBBY. Durata normată de viaţa a motoarelor profesionale este tot de 10 ani în condiţiile respectării
recomandărilor din tabelele de mentenanţă (întreţinere).
O recomandare care nu se găseşte în mod explicit în manualele motoarelor HOBBY sau
PROFESIONALE este aceea că înlocuirea uleiului din baia motorului se face nu numai după orele de
funcţionare. Se va ţine seama şi de timpul de staţionare în motor. Se va înlocui la lună sau la an în funcţie
de stadiul de exploatare a motosapei. Oricum, uleiul care a staţionat peste iarnă în motor sau nu a fost
folosit timp de un an, se schimbă în mod obligatoriu pentru că timpul lucrează asupra lui şi uleiul se
depreciază chimic.
Durata de viaţă a motosapelor indiferent de motorizare nu este afectată dacă exploatarea şi întreţinerea
se fac conform manualului de exploatare.
Motosapele sunt arondate în general unei suprafeţe de teren de maxim 1500mp, adică GRĂDINII
FAMILIALE. Atât motosapele HOBBY cât şi cele EXIGENT au funcţii puţine cu care nu acoperă toate
fazele şi condiţiile impuse de tehnologiile de cultură. În cazul în care utilzatorii proprietari de motosape
încearcă să mărească numărul de funcţii ale acestora peste posibilităţile lor, fie vor defecta motosapele,
fie nu vor obţine randamentul scontat şi îşi pierd vremea şi banii.

11
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

De aceea înainte de achiziţionare analizaţi bine situaţia şi puneţi pe hârtie ce doriţi de la o motosapă şi
alegeţi ce vă trebuie pentru că peste posibilitățile ei constructive, nu vă poate oferi.
Dacă doriţi mai mult decât am menţionat până aici în carte, trebuie să vă orientaţi la un produs
profesional, adică la un MOTOCULTOR.
Motocultorul este tot un tractor monoax echipat cu două roţi de cauciuc sau de metal şi are ataşată o
freză pentru săpat şi mărunţit solul antrenată de un ax care iese din cutia de viteze, ax numit priză de
putere. Şi motocultorul ca şi motosapa se conduce de la ghidon de către o singură persoană. Are o
construcţie mai complexă, asemănându-se din acest punct de vedere cu construcţia clasică a unui tractor
cu patru roţi.
Un motocultor este format din motor, ambreiaj cu curea și rolă de întindere sau ambreiaj cu disc, cutie
de viteze cu roți dințate din care iese un ax numit priză de putere care antrenează mașini de lucru
(accesorii) rotative și transmisie finală cu doi arbori la care se montează roți de cauciuc sau metalice.
În imaginile de mai jos se pot vedea un ambreiaj cu curea și întreaga schemă cinematică a unui
motocultor:

Ambreiajul cu curea și rolă de întindere

Schema cinematică a unui motocultor cu ambreiaj pe curea și rolă de întindere, cutie de viteze cu roți
dințate și transmisie finală cu lanț dublu
12
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Semnificația simbolurilor din schema cinematică:


-PTO-arborele prizei de putere
-NOIX-roată de lanț
-PIGNON DROIT-pinion cu dinți drepți
-SELECTEUR (CULISSANT)-selector (culisant)
-SELECTEUR-selector
-PIGNON CULISSANT-pinion culisant
-PIGNON LIBRE-pinion liber
-PIGNON FIXE-pinion fix
-ROULMENT A BILLES-rulment cu bile
-POULIE-fulie
-NOMBRE DE DENTS DE PIGNON-număr de dinți ai pinionului

Secțiune prin transmisia unui motocultor


Se pot vedea angrenajele cutiei de viteze și antrenarea cu ax vertical a reductorului final.
Pe piaţa din România se oferă sub denumirea de motocultor, din raţiuni comerciale şi nu tehnice,
motosape sau tractoare cu un singur ax cu două roţi de cauciuc sau metalice. Construcţia mecanică a
acestora permite ataşarea la nevoie de freze tractate, constituindu-se astfel adevăratul motocultor.

13
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motocultoarele sunt motoutilaje profesionale atât prin construcţia lor dar mai ales prin faptul că
împreună cu un număr mai mare de maşini poate să execute mai multe operaţiuni decât motosapele.
În continuare, maşinile ataşate motocultoarelor le voi numi accesorii.
Toate motocultoarele sunt echipate cu motoare profesionale, care consumă benzină (MOTOR OTTO)
sau care consumă motorină (MOTOR DIESEL).
Puterile motoarelor încep cu 5 cp şi ajung chiar la 20 cp pentru modelele care lucrează în condiţii grele
de sol, relief, eforturi care solicită puteri mari sau temperaturi scăzute, etc.
Ca o primă concluzie se poate spune că preţurile pentru motocultoare nu sunt mici.
Achiziţionarea unui motocultor de către o persoană fizică se face de regulă o singură dată în viaţa, şi
trebuie să se justifice din punct de vedere economic.
Amortizarea valorii lui se realizează cu greutate şi atunci motocultorul trebuie să fie folosit la cât mai
multe operaţiuni în decursul unui an. Dacă se poate să fie folosit de la 1 ianuarie la 31 decembrie ale
aceluiaș an, la toate operaţiunile începând cu aratul solului, pregătirea patului germinativ, înfiinţarea
culturilor (semănat, plantat răsaduri), întreţinerea culturilor (prăsit, răriţat, erbicidare şi tratamente
fitosanitare), recoltarea producţiei (recoltat cartofi sau furaje pentru animale), transport tehnologic,
curăţarea zăpezii, etc.
Motocultoarele profesionale au aceste posibilităţi cu condiţia ca furnizorii lor să asigure accesoriile
necesare.
La achiziţionare trebuie să ţineţi seama neapărat de acest aspect.
Un accesoriu poate fi necesar şi mai târziu, nu neapărat în momentul achiziţiei motocultorului. Prin
urmare trebuie să existe în lista cu oferte.
Şi accesoriile cu care se execută operaţiunile enumerate mai sus au preţuri mari deoarece au construcţie
complexă, iar materialele din care sunt executate sunt de primă calitate.
Pe piaţa din România există câteva societăţi comerciale care oferă motocultoare profesionale de foarte
bună calitate, bine motorizate şi bine dotate cu maşini de lucru (accesorii).
Mărcile (brandurile)remarcabile sunt: BCS-Italia;Honda-Japonia;Bertolini –Italia, etc.
Pentru o achiziţie de succes este recomandat să apelaţi mai întâi la sfatul unui specialist şi apoi să tatonaţi
cât mai mulţi ofertanţi.
O dată cu trecerea timpului, specialiştii în domeniu se împuţinează.
Multe firme nu-i au pentru că nu-şi permit să-i plătească. Puteţi apela la informaţii mai sincere din partea
inginerilor de la camerele agricole. Salariaţii magazinelor de specialitate nu prea ţin seama de nevoile
dumneavoastră sau nu ştiu să le identifice corect. Ei tind să laude produsul aflat la vânzare.
Ca să nu vă înşelaţi , pun la dispoziţie sfaturile unor mari specialişti în domeniul mecanizării, sfaturi
cuprinse într-un articol din revista FERMIERUL ON LINE într-un număr din martie 2002. Aceşti
specialişti sunt Ing. Marinescu Aurel şi Ing. Moteanu Florian.
Redau mai jos, integral, acest articol.
CRITERII DE ALEGERE A MOTOCULTORULUI
“Pentru a veni în sprijinul celor interesaţi în cumpărarea unui motocultor, ne propunem în acest articol
să prezentăm principalele criterii care să- i ajute la luarea unor decizii.
Primul criteriu şi cel mai important se referă la cunoaşterea principalelor caracteristici constructive şi
funcţionale ale motocultorului.

14
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

O atenţie sporită trebuie acordată ecartamentului minim al roţilor, de care depinde lăţimea minimă a
motocultorului măsurată la marginea exterioară a pneurilor.
Această lăţime condiţionează distanţa între rândurile de plante, pentru deplasarea motocultorului la
mecanizarea lucrării de prăşit.
Mai trebuie avut în vedere modul de montare a frezei: în spatele motocultorului cu antrenare de la priză
de putere, sau sub motocultor, în locul roţilor cu axele lor.
Mai este necesar de ştiut şi cu ce echipamente de lucru este prevăzut motocultorul, iar în cazul celui
fabricat la noi, dacă a fost testat de un institut de specialitate din ţară.
Un alt criteriu la fel de important se referă la structura culturilor agricole din gospodărie (vie, pomi,
legume, flori, plante medicinale, fâneţe, culturi de câmp prăsitoare:porumb, floarea soarelui, sfecla,
cartofi, etc)şi la cultura care ocupa suprafaţa cea mai mare.
La culturile prăsitoare trebuie avută în vedere şi respectarea unei zone de protecţie faţă de rândul de
plante, care se apreciază la cca. 10 cm.
Dacă motocultorul urmează să fie folosit într-o plantaţie de vie sau pomi pe o suprafaţă de până la 2 ha
şi cu distanţa minimă între rânduri de 1, 2 m, este de preferat a se cumpăra un motocultor specializat
de tip motosapa cu o putere mare de 10-14 cp, iar când suprafaţa este până la 0, 5 ha se va cumpăra
un motocultor de putere mijlocie 7-9 cp.
La motosape, freza este formată din două secţii (rotoare)şi se montează sub motocultor, în locul roţilor
cu axele lor planetare.
Freza la motosapă, având lăţimea mai mare decât lăţimea motocultorului şi diametrul rotorului frezei
de cca 300 mm este posibilă apropierea ei de tulpina pomului sau a butucului de vită, până la cca 8 cm.
Pe lângă acest avantaj, turaţia frezei fiind mică, cca 50-80 rot/min, în funcţie de treaptă de viteză cu
care se lucrează, organele ei active disloca bucăţi de pământ asemănător cu lucrarea de prășit făcută
cu sapa, de unde şi denumirea de motosapă.
În plus, dacă la motosapă se frânează înaintarea prin introducerea în sol a cuţitului suport, organele
active vor lucra mai mult pe loc pătrunzând în sol până la 18-20 cm.
Se execută în felul acesta şi lucrarea de arătura care de data aceasta se face fără denivelări şi cât mai
aproape de rândul de plante, ceea ce nu se reuşeşte când se lucrează cu plugul.
În cazul când se cumpără un motocultor multifuncţional, la care freza se montează în spate, apropierea
acesteia de rândul de pomi sau de vită este limitată de înălţimea pneului care se loveşte de crengi sau
de coardele de vită.
În plus, turaţia frezei, de cca 250 rot/min, produce o mărunţire a solului în procent mai mare, ceea ce
face că în urma unei ploi aceasta să formeze la suprafaţă o crustă.
Dacă cultura dominantă o formează plantele prăsitoare, legume, porumb, floarea soarelui, cu distanţa
între rânduri de 50-80 cm, este de preferat a se cumpăra tot o motosapă, dar de putere mijlocie, 7-9 cp,
sau de putere mică, 4-6 cp, în funcţie de suprafaţa de teren deţinută.
Când la majoritatea culturilor prăsitoare predomina distanţă între rânduri (25-45 cm) cele mai bune
rezultate se obţin dacă se cumpără o motosapă de putere mică la care lăţimea de lucru (frezei) se poate
micşora până la 15 cm.
În cazul unei gospodarii aflate în zona de munte sau de deal, în care predomina fâneţele situate pe pante
de până la 30 de grade, cele mai bune rezultate se obţin dacă se achiziţionează o motocositoare.
Aceasta, având centrul de greutate coborât, pneuri de dimensiuni mici, 4. 00x8, ecartamentul roţilor
redus la minim, iar transmisia la roţi fără diferenţial, are o bună stabilitate pe panta de până la 30 °, se
manevrează uşor şi fără să ceară eforturi mari din partea conducătorului.
15
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Când fâneţele sunt situate pe pante de până la 15° este mai bine să se cumpere un motocultor
multifuncţional de putere mijlocie, care are în dotare şi un aparat de cosit. Dacă se cumpără un
motocultor multifuncţional de putere mare, la acesta se poate ataşa şi o greblă cu care se execută
răvăşitul ierbii în vederea uscării, sau adunatul fânului în brazde.
În plus, motocultorul agregat cu o remorcă monoaxa cu roţi motoare, formează un mijloc de deplasare
pe patru roţi motoare cu care se pot transporturi pe terenuri cu pantă de până la 25°.
În general, când se achiziţionează un motocultor mai trebuie avut în vedere şi faptul că acesta, fiind un
mijloc energetic de tracţiune pe o singură axa şi cu manevrare din coarne, persoana care îl conduce
trebuie să depună în permanenţă un efort (la mânerele coarnelor) care depinde de greutatea
motocultorului.
Astfel el trebuie să depună un efort de apăsare de sus în jos când lucrează cu plug, freză, cultivator, etc,
un efort de ridicare de jos în sus, pentru scoaterea sculei din sol, când executa întoarcerea la capete de
parcela sau se deplasează de la un loc la altul si un efort de apăsare lateral stânga-dreapta, pentru
menţinerea direcţiei de deplasare.
Mai trebuie reţinut că mărimea acestui efort, depus la coarne, depinde de masa motocultorului cât şi de
panta terenului.
În numerele următoare vom prezenta tipurile de motocultoare care se fabrică în ţara sau aduse din
import, caracteristicile lor şi echipamentele de lucru cu care acestea sunt dotate. ”
Deşi am căutat de mai multe ori articolele anunţate de către autori, până la data scrierii acestei lucrări,
nu le-am găsit.
Pe internet se poate găsi şi un articol scris de mine şi transmis către subdistribuitorii unui brand japonez,
brand pentru care am lucrat timp de 8 ani iar ei l-au postat pe sit-urile lor.
Materialul se numeşte” Cum şi pentru ce să alegem un motocultor Honda”
O parte din materialul utilizat la crearea acestui articol se va regăsi şi în prezenta lucrare.
În decursul timpului cât am lucrat în domeniul vânzării de echipamente pentru grădina, foarte mulţi
clienţi m-au întrebat despre productivităţile acestor motoutilaje.
Nici producătorii lor, nici distribuitorii (comercianţii), nici institutele de specialitate din ţară nu au
comunicat date legate de productivitate.
Eu pot să afirm, în postura de utilizator, faptul că aceste motoutilaje sunt mijloace tehnologice de
“OPORTUNITATE”.
Cu alte cuvinte ele realizează lucrările pe care pot să le execute, atunci când gospodarul are nevoie, adică
la momentul oportun, în epoca optimă din punct de vedere agricol, fără să se mai apeleze la ajutorul
celorlalţi membri ai familiei sau a mâinii de lucru plătite.
Personal am realizat lucrarea de săpat şi afinat pe o suprafaţă de 500 mp, cu o motosapă cu puterea
motorului de 5 cp, în timp de 1 ½ ore.
Terenul fusese arat din toamnă, anterior lucrat an de an şi îngrăşat cu gunoi de grajd pentru cultura de
legume.
În toate domeniile, productivităţile utilajelor se determina în condiţii date, şi depind de foarte multe
variabile:starea utilajului, starea şi natura terenu-lui, capacitatea echipamentului de lucru, îndemânarea
conducătorului de utilaj, etc.
Se poate deduce şi din dimensiunile constructive şi tehnice ale motoutilajelor şi maşinilor ataşate faptul
că productivităţile lor nu sunt comparabile cu cele ale tractoarelor, chiar cu puteri mici.
Motoutiliajele sunt destinate lucrului în grădini şi la lucrări agricole pe suprafeţe mici.

16
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Folosite pe suprafeţe mari (de exemplu la lucrarea de prăsit a porumbului) ele nu au un randament bun,
înregistrând consum mare de combustibil, uzura sporită a echipamentului de lucru şi a mecanismelor
proprii (motor, transmisii) deoarece lucrează doar pe spaţiul dintre două rânduri de plante (rând cu rând).
Chiar dacă motocultorul este dotat cu un motor de putere mare, asta nu înseamnă că acoperă o suprafaţă
mare. El poate să lucreze în condiţii mai grele de sol, la arat sau frazat, de exemplu, poate să acceseze
pante mai mari, terenuri dificile, poate să tracteze remorci mai grele, etc.
Deşi astăzi este foarte uşor a se afla caracteristicile tehnice ale motosapelor şi motocultoarelor prin
accesarea internetului, voi încerca să cuprind în această carte câteva modele de motosape şi motocultoare
cu caracteristicile lor constructive, funcţionale şi aplicative:

MOTOSAPELE
Caracteristici Date tehnice

1 2 3 4 5
Modelul AGT6593 K FG 315E2D AGT5593H SPRINT550H
motosapei HONDA RO
Proveniența RO JAPONIA RO CRAIOVA
Tipul motorului KOHLER HONDA HONDA HONDA
CHINA GC 160 GX 160 GCV 160
Construcția 4 timpi OHV, 4 timpi OHC, 4 timpi OHV, 4timpi OHC, cu
motorului ax vertical, răcire
răcire cu aer răcire cu aer răcire cu aer
cu aer
Puterea maximă 6, 5 cp/3600 5 cp/3600 5, 5cp/3600 5, 5 cp/3600
rot/min rot/min rot/min
rot/min
Capacitatea 196 cmc 160 cmc 160cmc 160cmc
cilindrică
Capacitatea băii 0, 6 litri 0, 6 litri 0, 6 litri 0, 6 litri
de ulei
Capacitatea 3, 6litri 1, 8 litri 2, 4 litri
rezervorului de
benzină
Consumul de 1, 7litri/oră 1, 2 litri/oră 1, 2 litri/oră 1, 2 litri/oră
benzină
Felul pornirii Demaror manual Demaror manual cu Demaror manual Demaror manual
motorului cu recuperare cu recuperare cu recuperare
recuperare
Construcția Ambreiaj cu Ambreiaj cu curea Ambreiaj cu Ambreiaj cu con
ambreiajului curea si rolă de si rolă de intindere curea si rolă de
intindere întindere

17
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Felul organului Sape (freze cu Sape (freze) cu Sape (freze) cu Sape (freze) cu
de lucru cuțite curbate) cuțite curbate cuțite curbate cuțite curbate

Felul transmisiei Transmisie cu Transmisie cu lanț Transmisie cu Transmisie


finale lanț lanț melcată
Lățimea de lucru 60-85 cm 35-60-84 cm 60-85 cm 35-85 cm
Adâncimea de 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm
lucru
Turația organelor Aprox. 130 113 rot/min Aprox. 125 Aprox. 144
de lucru (sensul rot/min rot/min rot/min
înainte)

Turatia organelor Aprox. 58 Aprox


de lucru (sensul 50 rot/min rot/min 50 rot/min Nu are miscare
înapoi) înapoi

Modul de Din ghidon Din ghidon Din ghidon Din ghidon


conducere orientabil orientabil orientabil orientabil
ACCESORII OPTIONALE
Roata pentru Da Da Da Da
transport
Cupla ptr. atașat NU DA NU NU
accesorii
Roți metalice NU DA NU NU
Prașitoare NU DA NU NU
Rarița NU DA NU NU
Plug cu o singura NU DA NU NU
trupița Numai ptr. teren
nisipos
Greutate 53 kg 45 kg
Dimensiuni 1300x900x1150 1400x840x1105 1300x900x1150
LxlxH mm mm mm

Numărul modelelor de motosape pe piaţa din România este considerabil mai mare şi nu aş putea să le
cuprind în descriere pe toate.
Din păcate cele mai multe provin din import şi prea puţine se fabrică în ţară.
Ele provin din ţări UE (Italia, Franţa, Ungaria), Japonia, China.

18
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Din raţiuni comerciale foarte mulţi comercianţi dau dovadă de” discreţie “când este vorba să comunice
clientului provenienţa produsului şi chiar al motorului de pe produs.
Dacă aveţi dubii asupra declaraţiilor comercianţilor, cereţi fără reţinere certificatele de provenienţă.
Vor fi puşi în mare încurcătură, dar fără acesta, dumneavoastră nu ştiţi ce aţi luat.
Trebuie să aveţi în vedere toate condiţiile de garanţie care sunt asigurate motosapei dumneavoastră. Dacă
aveţi timp, faceţi o vizită la service înainte de a vă decide să cumpăraţi. Analizaţi şi apoi decideţi.
Şi nu uitaţi, o motosapă prea ieftină poate fi foarte scumpă dacă nu este ceea ce vi se potriveşte.
Se poate observa în tabelul de mai sus că doar unul dintre modelele de motosape are accesorii opţionale.
Aceasta motosapă se importa fără accesorii. La solicitarea pieţei, subsemnatul s-a ocupat nemijlocit de
conceperea, proiectarea şi fabricarea în România a accesoriilor necesare. Timp de mai mulţi ani acestea
s-au fabricat şi s-au vândut pe piaţa românească. Atât motosapa cât şi accesoriile s-au comportat foarte
bine.
Nu au existat obiecţii din partea clienţilor. De fapt, posibilitatea de a lucra şi cu accesorii a menţinut
produsul pe piaţa, chiar dacă preţul motosapei era mai “răsărit”.
Pentru modelele AGT am creat accesorii într-un număr foarte mic. Şi acestea s-au comportat la fel de
bine. Dacă nu există la cumpărare accesorii în stoc, informaţi-vă asupra modului de procurare, eventual
asupra posibilităţii de adaptare de accesorii de la alt model.
Am avut plăcuta surpriză de a adapta accesoriile unei motosape ungureşti la o motosapă din Italia.
Întâmplător cotele de montaj pentru roţi şi cuplă de ataşare a accesoriilor, s-au potrivit.
Pentru câteva modele de motosape am reuşit împreună cu clienţi care aveau cunoştinţe tehnice temeinice
(erau maiştri sau ingineri mecanici) şi posibilităţi materiale necesare executării accesoriilor la domiciliu,
să schiţez chiar la magazin construcţia pieselor de prindere pentru roţi (planetarele) şi pentru rariță şi
prăsitoare (cupla). I-am ajutat cu multă plăcere deorece în magazin nu aveam accesorii şi totuşi clientul
dorea să cumpere iar eu să vând.
Se pot vedea mai jos imagini cu accesorii pentru motosape precum şi motosape echipate cu accesorii.

Roți metalice cu planetare Cuplă (adaptor)

19
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Rariță Plug cu o trupiță

Prășitoare Semănătoare pentru un singur rând

Motosapa echipată cu prășitoare Motosapă la prășit porumb

Motosapă echipată cu freze (sape) Motosapa echipată cu semănătoare pentru legume

20
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motosapă echipată cu pompă centrifugală pentru irigații


Motosapele la care se atașează plug, prășitoare, semănătoare, rariță se comportă satisfăcator dacă terenul
în care lucreză este un teren ușor, mai mult nisipos. In plus, pentru arătura superficială de 10-12 cm, ca
și pentru prășit sau semănat, se va atașa neapărat reductorul din dotare.
Îngreunarea motosapei prin adăugarea de greutăți pe roți ajută la diminuarea fenomenului de patinare.
Fără reductor, motosapele nu se comportă bine la operațiunile menționate mai sus. La lucrarea de arat,
motosapa fiind ușoară, turația roțiilor fiind mare, aceasta se “îngroapă”în sol și nu înaintează.
Aratul este o operațiune dificilă chiar și pentru un motocultor puternic dacă nu este echipat cu roți mari,
îngreunate și dacă nu se alege corect viteza de lucru.
Mai trebuie și ceva experiență a omului plus un plug bine construit cu cuțitul ascuțit.
Afirm toate acestea bazat pe experiența personală dar și pe sesizările multor clienți care au încercat să
are fără să cunoască și să asigure condițiile de mai sus.
Nu aveau de unde să le știe deoarece mulți vânzători nu cunoșteau aceste “detalii”.
Pentru câteva modele de motosape fabricate în Ungaria și vândute în România, se oferă opțional
reductoare care se atașează la axul de ieșire din reductorul final sau la arborele motorului cu ax vertical.
Aceste reductoare sunt construite în două variante: o variantă cu curea trapezoidală, care se montează
sub motor și o alta cu transmisie prin lanțuri, care se montează la axul de ieșire din reductorul final.
Atunci când se lucrează la săpat și afânat solul cu motosapa echipată cu reductor, turația sapelor fiind
mică, se realizeză săparea dar mărunțirea este mai puțin reușită. O mărunțire bună se obține la turații
cuprinse între 110-133 rot/min. Deși la prima vedere nu există o diferență semnificativă , practic am
constatat că la turația de 110 rot/min realizează mai ușor săparea solului iar la o turație de 133 rot/min
(la modelul FG 314 –HONDA) se realizează o mărunțire mai bună a solului.
Se cuvine să lămurim o situaţie existentă pe piaţa românească şi anume confuzia care se crează atunci
când pe o motosapă sau motocultor se montează un motor HONDA din gama hobby sau profesional.
SE CONFUNDĂ BRANDUL MOTORULUI CU BRANDUL MOTOUTILAJULUI.
Motoutilajele acestea nu sunt produse HONDA ci doar motorizate HONDA. Ele se găsesc în
supermarket-urile Bricostore, Praktiker, BauMax, OBI, etc.
Dar şi în magazine mici, şi sunt fabricate în Ungaria, China, sau în alte părţi ale lumii. Motosape sau
motocultoare HONDA echipate cu motoare cu ax vertical nu există în supermaket-uri. Doar motoarele
sunt asigurate de brandul HONDA.

21
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Honda are alte soluţii constructive, altă calitate și alte preţuri. De regulă produsele HONDA sunt mult
mai scumpe. Există copii ale brandului HONDA care păcălesc foarte uşor clientul pentru că seamănă
foarte mult din punct de vedere al construcţiei, sunt echipate cu motoare HONDA şi se diferenţiază doar
prin culoare.
Copiile HONDA au chiar şi cotele de montaj pentru freze (sape) şi accesorii identice cu cele originale.
Sunt desigur mult mai ieftine. Chiar la jumătate de preţ. Prezint mai jos imagini cu două motosape din
gama EXIGENT din care numai una este produsă de HONDA.
Este vorba de modelul Honda F 501 şi copia acestuia AGRIGARDEN, fabricat în Italia.
În cataloagul unui imporatator se află oferta pentru alte două modele de motosape cu caracteristici
identice cu ale celor de mai sus, dar motorizate cu motor BRIGGS & STRATTON sau MGR (?)
Motosapele acestea au aceeaşi soluţie constructivă, motorizări diferite şi preţuri mai mici chiar faţă de
motosapa AGRIGARDEN, motorizata HONDA.
De ce? Din raţiuni comerciale, desigur.
Comparaţi şi apoi cumpăraţi!

Sunt oare siameze ?

22
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motosapa AGRIGARDEN echipată cu accesoriile motosapei HONDA model F 501.


Subsemnatul a oferit și a vândut cu încredere acest model clienților exigenți informându-i asupra tuturor
aspectelor legate de produs.
În exploatare motosapa s-a comportat foarte bine şi o recomand şi astăzi multor cunoscuţi sau prieteni
care nu-şi permit modelul HONDA.
Motosapele din gama EXIGENT sunt dotate cu motoare profesionale.
Din acest motiv unii furnizori le mai numesc şi SEMIPROFESIONALE.
Acestea acoperă un număr mai mare de operaţiuni tehnologice decât motosapele din gama HOBBY,
sunt mai robuste şi mai manevrabile.
De asemeni sunt mai versatile (se transformă foarte uşor).
Carateristicile tehnice ale motosapelor din gama EXIGENT
Caracteristici si date Modelul si proveniența motosapei
tehnice
1 2 3 4 5
F 501 Agrigarden MGR 750 MGR 210
MOTOR HONDA ITALIA ITALIA ITALIA
Model Gx160-Honda Gx160-Honda B&S 750 MGR 210
Tip 4 timpi OHV, 4 timpi 4 timpi, 4 timpi,
răcire cu aer, OHV, răcire cu OHV, răcire cu OHV, răcire cu
benzină, aer, benzină, aer, benzină,
aer, benzină,
filtru de aer uscat filtru de aer filtru de aer
filtru de aer
uscat umed
umed

Capacitate cilindrica 160 cmc 160 cmc 163 cmc 208 cmc
Putere maximă 5, 5 cp/3600 5, 5 cp/3600 5, 5 cp/3600 6, 5 cp/3600
rot/min rot/min rot/min rot/min

23
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Sistem de pornire Demaror manual Demaror manual Demaror manual Demaror manual
cu recuperare cu recuperare cu recuperare cu recuperare

Capacitate baie ulei 0, 6 litri 0, 6 litri 0, 6 litri 0, 6 litri


motor
Capacitate rezervor 2, 4 litri 2, 4 litri
benzină
Consum 1, 2 l/h 1, 2 l/h 1, 2 l/h 1, 5 l/h
benzină

TRANSMISIA
Ambreiaj Cu curea și rolă Cu curea și rolă Cu curea și rolă Cu curea si rolă
de întindere de întindere de întindere de întindere
Transmisia Cutie de viteze cu Cutie de idem idem
pinioane și viteze cu
transmisie finală pinioane si
cu lanț transmisie finală
cu lanț
Număr de viteze 2 înainte 2 înainte idem idem
1 înapoi 1 înapoi
Turația sapelor V1=80rot/min idem idem idem
(frezelor) V2=113r/min
MI=60 rot/min
Lățime de lucru Max 95cm Max 80 cm Max 75 cm Max 75cm
variabil variabil variabil variabil
Adâncime de sapare Max 30 cm Max 30cm Max 30 cm Max 30 cm
Greutate 70 kg 73 kg 78 kg 75 kg
echipat și cu plinuri
făcute (aprox)
Ghidonul Orientabil și Reglabil în plan Orientabil și Orientabil si
reglabil în plan vertical reglabil în plan reglabil in plan
vertical și vertical și vertical și
orizontal orizontal orizontal

Accesorii opționale
Pentru F 501:
-Adaptor (cupla pentru prindere accesorii)
-Roți metalice cu D= 275 mm sau D= 400 mm

24
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

-Roți de cauciuc 4. 00-8


-Greutăți pentru roti 20 kg/bucată
-Planetare reglabile cu butuc culisant
-Plug cu o trupiţa
-Rariță
-Prașitoare
-Combinator legumicol
-Cultivator legumicol
-Semănătoare
-Plug de scos cartofi
-Lamă pentru zăpadă
-Remorca monoax 300 kg

Pentru Agrigarden:
-Suport prindere accesorii
-Roți metalice
-Plug
-Rariță
-Plug de scos cartofi
-Remorcă monoax 300kg
Cotele de prindere pentru accesorii fiind identice, la motosapa Agrigarden se pot ataşa şi accesoriile
motosapei F 501, cu excepţia lamei pentru zăpadă.

Motosapa F 501 şi accesoriile opţionale (imagine de magazin)


După cum s-a văzut în imagini, motosapele sunt foarte utile în grădinile gospodăriilor.

25
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Cu ajutorul accesoriilor opţionale se pot executa multe faze tehnologice în condiţii foarte bune. Calitatea
realizării operaţiunilor depinde în mare măsură de priceperea omului de a executa reglajele accesoriilor
ataşate şi de îndemânarea de care dă dovadă în manevrarea agregatului motosapă-accesoriu ataşat.
Manevrabilitatea agregatului este mult mai bună dacă motosapa are mai multe viteze de lucru înainte şi
neapărat o viteză înapoi. Pentru lucrul pe sole mici (brazde), specific legumiculturii, mişcarea înapoi
este indispensabilă.
La fel de importantă este funcţia motosapei de reglare a ghidonului în plan orizontal, ceea ce permite
lucrul fără a se călca pe brazdă lucrată.

.
Afânarea şi mărunţirea solului cu conducerea motosapei din lateral

Executarea rigolelor pentru udare la cultura de varză cu motosapa echipată cu rariță


Citind lista accesoriilor opționale, se poate vedea numărul de aplicații la care poate fi utilizată o
motosapă.
La lucrările solului trebuie avută în vedere umiditatea solului.
Vom analiza aspecte legate de conditiile de lucru pentru motosape si motocultoare în capitolul
APLICATII TEHNOLOGICE PENTRU MOTOSAPE SI MOTOCULTOARE

MOTOCULTOARELE
Sunt motoutilaje cu preţuri mult mai mari decât motosapele, dar cu funcţii mai multe decât acestea.
Posibilitatea ataşării a numeroase accesorii, face că motocultoarele să execute un număr considerabil de
operaţiuni tehnologice în legumicultură, viticultură, pomicultură, zootehnie, pepiniere silvice şi
dendrologice, amenajări şi întreţineri de spaţii verzi.
26
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Soluţiile constructive ale acestor motoutilaje fac din motocultoare, adevărate tractoare pe o singură axă,
fiind echipate cu prize de putere, transmisii finale cu diferenţiale sau mecanisme de decuplare-cuplare a
roţilor, ceea ce le fac mult mai manevrabile şi mai versatile decât motosapele.
Se manevrează fără efort mare în spaţii limitate şi în condiţii de teren accidentat. Din acest motiv se pot
folosi şi de către persoane în vârstă.
Eu personal am vândut multor clienţi în vârsta (chiar de 80 de ani), motocultoare profesionale HONDA.
Acestea sunt prevăzute cu mecanisme de decuplare-cuplare pe fiecare roată, cu comandă de la ghidon şi
sunt bine echilibrate din punct de vedere al distribuţiei masei prin utilizarea greutăţii ataşate în fața
motocultorului.
Întoarcerea repetată la capătul rândului lucrat ar fi un efort foarte mare fără aceste două faciliți:
mecanism de decuplare-cuplare roată cu comanda de pe ghidon şi greutatea ataşată în fata
motocultorului.

Întoarcerea la capul rândului a unui motocultor dotat cu sistem de cuplare-decuplare roată, cu comanda
la ghidon
Şi motocultaorele cu diferenţial în transmisie au o foarte bună manevrabilitate.
Centrul de greutate coborât, le face foarte stabile.
Pentru că au atâtea avantaje (şi nu le-am enumerat pe toate), motocultoarele sunt produse scumpe.
La preţul motocultorului se adăugă preţul fiecărui accesoriu (maşina agricolă) care se achiziţionează
opţional.
Nici accesoriile nu sunt ieftine. Acestea sunt maşini cu complexitate ridicată şi sunt concepute, proiectate
şi realizate să execute lucrări mai grele, în condiţii mai severe. Acestea sunt: frezele ataşate la spate,
combinatoare şi culti- vatoare, pluguri reversibile, maşini de semănat şi plantat, maşini de recoltat cartofi
sau furaje (cositoare), freza de zăpadă, maşinile de erbicidat şi pentru tratamente fitosanitare, etc.
Pentru că alegerea unui motocultor este foarte dificilă, în continuare voi încerca să prezint caracteristicile
constructive pentru câteva modele reprezentative ale celor mai importante branduri de pe piaţa
românească.
Aceste branduri sunt: HONDA, GRILLO, BCS, BERTOLINI, RURIS.
Pentru cele mai multe modele, caracteristicile tehnice pot fi luate de sit-urile on line ale importatorilor
pentru România ale acestor branduri.
Cantitatea de informaţii cuprinse în această lucrare este dată de cantitatea de informaţii cuprinse în
cataloagele 2011 şi 2012 ale importatorilor.

27
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motocultor HONDA
Modelul F 560
Este primul model din gama profesională. Având un preţ accesibil, piaţa la solicitat şi pe toată perioada
cât am lucrat la firma importatoare şi distribuitoare de echipamente Honda, m-am ocupat de asimilarea
de accesorii pentru acest motocultor.
Modelul F560 este importat ca tractor, motobloc cu roţi şi abia după ataşarea frezei tractate se poate
numi MOTOCULTOR.
Dimensiuni si greutate Valori
Lungime 1670 mm
Lățime 650 mm
Inălțime 990 mm
Greutate (gol)-neechipat 64 kg
Lățime de lucru cu frezele laterale Reglabilă -60cm -95 cm
montate sub șasiu (ca motosapă)
Adâncimea de sapare cu frezele laterale Max 30 cm
Modelul motorului Gx 160
Tip 4 timpi, 1 cilindru, OHV, racire cu aer
Capacitate cilindrică 163 cmc
Putere maximă netă 4, 8 cp/3600 cmc
Putere maximă brută 5, 5 cp/3600 cmc
Consum de benzină 2l/ora – la arat
Sistem de pornire Cu demaror manual, cu recuperare
Capacitatea baii de ulei a motorului 0, 6 litri
Capacitatea de ulei a transmisiei 2, 2 litri
Capacitate rezervor benzină 2, 2 litri
Ambreiaj principal/transmisie finală Cu curea si rola de intindere/lant dublu
Cutia de viteze 6 trepte inainte, 2 trepte inapoi in două game de
viteze rapida si lenta
Ghidon cu posibilitate de orientare in plan vertical Unghi de orientare stinga –dreapta 30°
si orizontal
Priza de putere Pozitionată lateral
Turatia axului prizei de putere 867 si 1740 rot/min in functie de gama de viteze
selectată (lentă sau rapidă)
Mecanisme de decuplare-cuplare roți Pentru fiecare roată, comandate de la ghidon
(ambreiaje laterale)

28
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Accesorii opționale
Roți metalice D=400 mm Remorca 300 kg
Cupla pentru atașare accesorii Freza pentru zapadă
Greutate față Lamă pentru zapadă
Greutați roti 20 kg/roată Mașina pentru erbicidat si aplicat tratamente
fitosanitare
Plug reversibil Scarificator pentru gazon
Plug de scos cartofi Combinator legumicol
Cultivator legumicol Cositoare pentru recoltat fân
Rariță Prășitoare
Semănătoare Freză tractată

Motocultor Grillo
Modelul G 52/50
Construcţia standard –cu freza tractată (ataşată)
Lăţimea de lucru a frezei – 37-50 cm
Adâncimea de lucru a frezei tractate – max 13 cm
Motor –Honda
Tipul motorului –Gx 160
Puterea maximă motorului -5, 5 cp
Capacitatea rezervorului de benzină 3, 1 litri
Consum normat -1, 4 litri/oră
Greutate -65 kg
Accesoriu opţional –coasa pentru recoltat fân
Viteza de lucru cu freza -1, 4 km/oră
Viteza de lucru cu coasă -2, 2 km/oră
Motocultor BCS
Modelul 615 max
Construcţia standard –motocositoare
Lăţimea de lucru a coasei – 115 cm
Accesoriu opţional – freza tractată
Lăţimea de lucru cu freza tractată -52 cm
Echiparea – cu motor Honda Gx 200 (6, 5 cp)
Viteze de lucru- 2 înainte, 2 înapoi
Priză de forţă – 990 rot/min
Ambreiaj uscat, cu comandă manuală
29
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Dispozitiv de siguranţă MOTOR STOP combinat cu ambreiajul.


Roti 4. 00-8
Lista de prezentarea a mai multor modele de motocultoare aflate pe piaţa românească ar putea continua,
dar doritorul se poate informa mult mai lesne accesând sit-urile ofertanţilor.
La momentul de faţă există mai puţine informaţii utile legate de aplicaţiile practice ale acestor
motocultoare.

APLICATII TEHNOLOGICE ALE MOTOSAPELOR SI MOTOCULTOARELOR.


ARATUL
Motosapele şi motocultoarele neechipate cu un organ de lucru sau o maşină agricolă nu ar putea executa
nici o lucrare.
Numai echipate pot să execute lucrări specifice tehnologiilor diferitelor culturi legumicole, pomicole,
viticole, etc.
La prezentările cuprinse în capitolul motosape şi motocultoare, au fost enumerate accesoriile opţionale
cu care pot acestea lucra.
Atât motosapele cât şi motocultoarele au în oferta plugul simplu cu o singură trupiţa cu care acestea pot
executa operaţiunea de arat.
Prin lucrarea de arat care este considerată lucrarea de bază a solului se înţelege prelucrarea unui strat de
sol fertil de max 30 cm.
Acest strat se taie, se întoarce, se amestecă cu resturi vegetale şi se mărunţeşte în vederea pregătirii
patului germinativ pentru seminţele ce urmează a se încorpora în sol sau pentru răsadurile care se vor
planta în epoca optimă recomandată.
Arătura este necesară atât solului care prin aceasta îşi îmbunătăţeşte structura dar şi plantelor care sunt
ajutate la creştere şi dezvoltare prin pătrunderea cu uşurinţă în sol în vederea aprovizionării cu apă şi
hrana pe toată perioada de vegetaţie.
O dată cu arătura se pot încorpora în sol îngrăşăminte organice şi resturi vegetale.
Pentru arătură sunt stabilite următoarele cerinţe agotehnice:
- Arătura se execută imediat după desfiinţarea culturii premergătoare;
- Solul să fie reavăn;
Calitatea arăturii este dată şi de viteza de înaintare a plugului. Aceasta este limitată ergonomic la max 4
km/oră, la motocultoare, pentru că sunt conduse de om de la ghidon. Pentru un plug bine construit şi
bine reglat se va obţine o răsturnare bună şi o mărunţire satisfăcătoare.
De aceea este bine de a se ţine seama de pretabilitatea solului atunci când se intenţionează a se înfiinţa
o cultură sau alta.
Pentru legumicultura sunt recomandate solurile uşoare şi mijlocii care se pot lucra relativ uşor şi în care
plantele se dezvoltă bine.
Nu sunt recomandate solurile grele cu conţinut mare de argilă. Aceste soluri se tasează uşor, formează
bulgări în urma lucrărilor mecanice, iar după uscare formează crustă şi crăpături.
Dacă solul este uscat, lucrarea de arat se execută cu mai multă greutate, cu consum mare de carburant
iar arătura este bolovănoasă.
Dacă solul este umed arătura va avea brazdele presate de către cormana şi după uscare se vor sfărâma
foarte greu.

30
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Umiditatea optimă a solului pentru executarea în bune condiţiuni a lucrării de arăt este recondata a fi în
jurul valorii de 20%.
Brazda rezultată din arătura să aibă tendinţa de a se rupe şi nu de a rămâne întreagă după cormana (vezi
foto)

Arătura în sol cu umiditate optimă –brazda este bine mărunţita

Arătura în sol cu umiditate foarte mare, formează suluri (curele) care după uscare se vor sfărâma foarte
greu şi un hardplan care va împiedica trecerea apei în profunzime.
Când se execută arătura pentru culturile legumicole ?
În grădină (câmp), arătura se execută vara sau toamna, iar în solarii şi sere arătura se execută ori de câte
ori este necesar.
Această necesitate este dată de gradul de îmburuienare a solului şi de tasare a lui în timpul culturilor
anterioare dar şi de cerinţele culturii ce urmează a se înfiinţa.

31
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Arătura de vară în grădină (câmp) se execută imediat după recoltarea culturilor care ajung la sfârşitul
perioadei de dezvoltare şi maturitate (bune de recoltat şi de consumat): spanac, salată, ceapă, mazăre,
etc. În cazul acesta adâncimea arăturii se alege în funcţie de cerinţa culturii ce urmează a se înfiinţa.
Arătura pentru culturi legumicole successive şi care se înființaeză imediat după cultura recoltată, se
execută la adâncime de 15-18 cm.
Pentru culturile legumicole care se înfiinţează toamna, adâncimea de arat va fi 20-25 cm şi se va avea
grijă să se mărunţească imediat fie cu o grapă ataşată la motocultor, fie cu sapele ataşate sub motocultor
sau cu freza dacă este posibil (ca ultima opţiune)
Arătura de toamnă se execută după culturile care se recoltează la sfârşitul verii Terenul arat se lasa ca
ogor negru (în repaos) toată iarna şi se va pregăti în primavara pentru semănat sau plantat culturile din
anul următor.
Arătura de toamnă se va face la adâncime de 28-30 cm.
De regulă pentru această adâncime se apelează la tractoare şi nu la motocultoare. Ele au puteri mici şi
pluguri care nu pot atinge adâncimea recomandată.
Pentru utilaje echipate cu motoare de putere mică nu se pot cere arături de adâncime. Arătura care se
execută cu plugurile motosapelor şi motocultoarelor este arătura superficială de 15-16 cm la puteri de 5,
5 -6, 5 cp, şi arătura până la 20 cm pentru puteri de 7-15 cp, şi asta în condiţii de sol optime.

Descrierea plugului
În figurile de mai sus este reprezentată imaginea plugului pentru motosape şi motocultoare
Plugul este format din organe active şi organe ajutătoare.
Organele active sunt acele organe care au acţiune directă asupra solului.
Organele ajutătoare sunt organele care ajută la susṭinerea, deplasarea şi reglarea organele active.
Principalul organ activ al plugului este trupiṭa (1) fig. 1. Alte organe active sunt:
antetrupiţa (2), cuṭitul lung sau cuṭitul disc (3).
Trupiṭa plugului (fig 2) este un ansamblu de componente format din cuţitul brăzdarul 1, cormana 2,
plazul 3, grindeiul 4, cormana suplimentară 5, prelungitor de cormana 6 şi călcâiul 7.
Efectul înaintării trupiţei este desprinderea de sol a unei fâşii numită brazdă, fâşie cu două dimensiuni,
o lăţime şi o adâncime.
32
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Fundul brazdei este tăiat de brăzdarul 1 iar peretele brazdei este tăiat de cormana 2.
În timpul înaintării trupiţei, brazda este ridicată de pe brăzdar pe cormana care o deplasează lateral, o
apleacă pentru a fi răsturnată şi ruptă în vederea obţinerii acoperirii vegetaţiei existente pe mirişte şi a
mărunţirii.
Pentru o răsturnare foarte bună, o acoperire completă a vegetaţiei şi o mărunţire satisfăcătoare, se
montează la trupiţa cormana suplimentară 5 şi prelungitorul de cormana 6.
Pentru reducerea efortului la înaintare a plugului unele pluguri se dotează cu cuţit lung sau disc montate
în fața cormanei. Cuţitul execută o tăiere în plan vertical a solului lăsând cormana doar să o disloce și să
o răstoarne.
Pentru mărunţire foarte bună se poate folosi o antetrupiţa care disloca partea superioară a brazdei cu o
lăţime şi adâncime egală cu 1/3-2/3 din lăţimea şi adâncimea trupiţei. Deci împarte brazda în două felii
care se răstoarnă separat una peste cealaltă.
Plazul 3 serveşte la echilibrarea trupiţei
Plugul motocultorului are în construcţie şi organe necesare prinderii organelor active precum grindeiul,
dispozitivul de tracţiune, mecanismele de reglare.
În fotografiile de mai jos sunt prezente motocultoare echipate pentru arat.

Motocultor echipat cu plug simplu cu o trupiță si antetrupiță

Motocultor echipat cu plug reversibil cu trupițe la 90°

33
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motocultor VARI –CEHIA şi accesoriile pentru arat ;Greutatea totală pentru arat ajunge la 250 kg
Pentru efectuarea lucrării de arat cu motocultoarele, acestea se vor echipa în mod obligatoriu cu greutăţi
pentru roţi şi greutăţi montate în partea din faţă a lor.
Greutăţile pentru roti servesc la diminuarea fenomenului de patinare în timpul aratului iar greutatea din
faţă la echilibrarea în plan vertical a agregatului motocultor –plug.
Greutatea din fața uşurează scoaterea din brazda a plugului şi menţinerea în poziţie ridicată şi echilibrată
a plugului pe timpul întoarcerii la capătul parcelei (vezi foto de mai jos).

Motocultor HONDA echipat pentru arat


Dacă motocultoarele nu sunt echipate cu greutăţi pentru activitatea de arat, operaţiunea aceasta se va
realiza cu greutate şi cu rezultate nesatisfăcătoare. În grădini, lucrările se fac pe sole de dimensiuni
reduse. În aceste situaţii numărul de întoarceri este mare. Solicitarea mâinilor conducătorului ar fi mare
dacă motocultorul nu se echipează cu greutate frontală.
Plugul cu cormană lamelară sau plugul japonez
Acest tip de plug este pe nedrept ignorat de către utilizatorii de motocultoare folosite la arat. Probabil
prețul mai ridicat îl face neatractiv.
Avantajele constructive și tehnologice ale acestui plug îl fac atractiv pentru grădinarii cunoscători.
Plugul cu cormană lamelară a fost inventat în anul 1900 de către Bajac, Franța.
Atunci s-a observat că față de plugul cu cormana clasică, plugul cu cormana lamelară execută o lucrare
de mai bună calitate pe terenurile cu umiditate ridicată, mlăștinoase, tip lăcoviște.
Cercetările efectuate ulterior de către cercetătorii strini, au dus la următoarele concluzii (conf. Prof.
Sorin-Tiberiu Bungescu, în revistaFERMA nr 1 (39)/2006):
- Cormanele lamelare lucrează în condiții bune pe toate tipurile de sol;

34
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

- Avantajul principal al cormanelor lamelare este reprezentat de capacitatea lor de a lucra pe


solurile grele și foarte grele și cu umiditate ridicată;
- Cormanele lamelare reduc dimensiunile bulgărilor de sol și realizează o arătură mai bine
mărunțită și mai ușor de lucrat ulterior cu alte mașini de lucrat solul;
- În condițiile specifice ale interacțiunii dintre lamele și sol, solul nu se lipește pe suprafața
cormanei, indiferent de tipul de sol pe care lucrează;
- Cormanele lamelare reduc forța de tracțiune pe toate tipurile de sol, dar mai ales pe solurile cu
umiditate ridicată, unde se reduce cu peste 20%;
- Prezența spațiului divergent dintre lamele face ca pietrele să se autoelimine;
Din punct de vedere constructiv, plugul japonez este un plug reversibil și poate fi reglat cu multă ușurință
și rapiditate, fără efort, fără scule auxiliare, prin acționarea unor pârghii aflate la îndemână. Este un plug
ergonomic. Geometria lui permite economia de putere necesară la arat. Se pot atașa la motocultoare de
la 4 la 8 CP.
Reglajele se pot face pentru adâncimea de lucru, pentru unghiul de atac în sol, pentru răsturnarea brazdei,
pentru sensul de răsturnare a brazdei și pentru lucrul dezaxat fașă de axa longitudinală a motocultorului.
Este un plug foarte articulat (vezi fotografiile de mai jos). Reglajele se pot face cu mare precizie și în
timp real în timpul lucrului. Reglarea direcției de răsturnare a brazdei se poate face în trei poziții:stânga,
dreapta față de direcția de înaintare sau pe direcția de înaintare. Adâncimi de arat: 10- 18 cm, lățimea de
arat: 27 cm (vezi imaginea de mai jos).

Plugul japonez cu pârghiile și mecanismele de reglare

35
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Vedere de sus a plugului japonez în care se vede pârghia de reglare a dezaxării

Plugul japonez atașat la un motocultor Honda.


Se poate la orice marcă de motocultor cu condiția compatibilizării piesei de prindere cu cuplajul
motocultorului respectiv.

Plug japonez aflat în lucru cu motocultor BCS

36
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Alte tipuri de pluguri


Plugurile cu rotoare vertical
Acest plug are pe un cadru un rotor cu ax vertical. Acesta primește mișcarea de la priza de putere a
motocultorului prin intermediul unei transmisii cu pinioane conice (vezi imaginile de mai jos).

c
Schema plugului cu principiul de lucru Plug cu rotor vertical Berta -Germania

Plug cu rotor vertical –Casorzo -Italia


Rotorul este constituit din mai multe cuțite care taie solul în felii mici și le aruncă în lateral. Efectul
constă în mărunțirea solului de la prima trecere fără a mai fi necesară o prelucrare a solului cu altă mașină
(vezi imaginea de mai jos).

După modul de lucru care seamănă cu al mașinii industriale numită Mașină de frezat, care așchiază oțelul
cu o sculă foarte asemănătoare cu rotorul acestui plug, lucrarea s-ar putea numi și frezare, iar mașina s-
ar putea numi și Freză cu rotor vertical.
37
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Caracteristici tehnice
Turația rotorului -230 -290 rot/min;Diametrul rotorului – 310 mm;Înclinarea rotorului dreapta-stânga-
de la 25⁰la 45⁰;Lățimea arăturii – 20 la 25 cm;Adâncimea -30-35 cm;Greutatea plugului – 43-54
kg;Puterea necesară – minim 8 CP;
Este un plug reversibil.
Un avantaj deosebit al acestui plug este acela că la trecerea lui nu se crează hardplan.
Dar pentru că firme producătoare din Italia și Germania le-au numit pluguri, vor rămâne pluguri.
În imaginile de mai jos se pot vedea în lucru:

Pluguri cu rotoare verticale, Casorzo-Italia și Berta- Germania, aflate în lucru


Plugul cu disc rotativ
Este un plug care se atașează la motocultoare cu puteri cuprinse între 7CP și 12 CP. Discul rotativ este
antrenat de la priza de putere printr-o transmisie cu roți dințate conice. Acest plug ară prin tăierea unei
felii de sol de către discul înclinat care se rotește. Discul pătrunde în profunzime, taie solul și iarba,
avansând constant. În spatele discului este montată o cormană care răstoarnă brazda.
Caracteristici tehnice:
Diametrul discului – 460 mm;
Turația discului – 217 rot/min;
Adâncimea de arat – 20-25 cm, reglabilă cu ajutorul unei roti montată în spatele plugului;
Greutatea plugului – 30 kg;

Plug Casorzo –Italia, cu disc rotativ


38
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Săparea solului
Săparea solului se poate executa mecanizat cu ajutorul motosapei sau motocultorului având ca organe
de lucru sapele (frezele) ataşate la axul de ieşire din reductorul final, sub șasiul motosapei sau al
motocultorului.

Sape (freze) care se pot monta la unele motocultoare sub șasiu


Operaţiunea se poate executa în condiţii bune atunci când solul este reavăn.
Solul nearat, se sapă cu turaţie redusă a frezelor utilizând o viteză inferioară din cutia de viteze a
motosapei sau motocultorului.
În cazul săpării cu motosapa fără cutie de viteze, se va reduce turaţia motorului astfel încât turaţia
frezelor (sapelor) să permită acestora pătrunderea în sol, fără şocuri.
Cu ocazia săpării se realizează şi încorporarea în sol a gunoiului de grajd (vezi fotografia de mai jos)

39
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Săparea solului reavăn cu motosapa fără cutie de viteze


Mașini cu organe rotative pentru prelucrarea solului atașate la motocultoare
Mașinile cu organe de lucru rotative acționate de la prizele de putere ale motocultoarelor sunt foarte utile
in multe sectoare de producție agricolă.
La culturile plantelor de câmp, pe solurile grele, acolo unde arătura realizată cu plugul cu cormană, este
bolovănoasă, folosirea unei mașini cu organe de lucru rotative este mai economică. Lucrarea executată
cu o astfel de mașină are o calitate mai bună, deoarece la o singură trecere lasă terenul pregătit pentru
lucrarea de semănat sau de plantat.
Aceste mașini sunt frezele atașate la motocultoare și mașinile de săpat atașate la motocultoare.
Sunt și mașini specializate cu organe de lucru rotative, de săpat sau de frezat solul. Acestea sunt
construite și se folosesc exclusiv pentru o singură lucrare.
Toate acestea se vor descrie in cele ce urmează.
Frezele atașate la motocultoare pot sa fie utilizate la lucrările solului pentru marunțirea solului, pentru
înglobarea îngrășământelor organice sau chimice, a îngrășămintelor verzi. Frezele atașate la
motocultoare sunt freze cu cuțite dispuse pe axe orizontale sau dispuse pe axe verticale.
Aceste freze trebuie să răspundă la urmatoarele cerințe:
- Să se poată regla și menține adâncimea de lucru dorită de specificul lucrării respective;
- Să aibă o bună capacitate de tăiere a vegetației și o mărunțire optimă a solului fără o pulverizare
excesivă a acestuia;
- Să realizeze uniformizarea îngrășămintelor în sol ;
- Să realizeze uniformitatea suprefeței și fundului brazdei prelucrate;
- Să fie sigură în exploatare ;
În pomicultură, frezele atașate la motocultoare se folosesc pentru afânarea solului între rândurile și pe
rândurile de pomi, la combaterea buruienilor și încorporarea îngrășămintelor. Aceste mașini pot să
asigure executarea lucrărilor fără să vătămeze pomii și rădăcinile lor, adâncimea de lucru fiind redusă la
maxim 15 cm.
În legumicultură, frezele atașate la motocultoare pot să măruțească, să afâneze și să niveleze solul în
vederea semănatului și plantatului atât în camp cât și în seră sau solar.

40
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Freze cu axe orizontale atașate la motocultoare aflate în lucru în livadă și grădină


În viticultură, frezele atașate la motocultoare pot lucre între rândurile de butuci, realizând lucrarea de
prășit, pe soluri grele, ținîndu-se seama de distanța dintre
rândurile de vie.

Frezele se mai pot folosi la lucrarea stratului înțelenit pe pajiștile care urmează să fie reînsămânțate, pe
terenuri noi și luate spre a fi cultivate.
Frezele pentru pășuni au aceeași construcție ca și frezele care se folosesc în legumicultură sau
pomicultură.

Freză cu rotori verticali atașată la motocultor BCS pentru lucrul la pajiști sau pășuni

41
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Clasificarea mașinilor cu organe active rotative


După felul cum execută lucrarea solului, mașinile cu organe active rotative se clasifică în trei mari
grupe:freze agricole, pluguri rotative și mașini de săpat.
Frezele agricole execută o mărunțire a solului bună, datorită vitezei mari cuțitelor de tăiere, precum și o
puternică amestecare a straturilor de sol. Turațiile de lucru sunt cuprinse între 240 rot/min și 320 rot/min.
În funcție de poziția axului rotorului, frezele agricole pot fi: freze cu ax orizontal și freze cu axe vertical.
La frezele cu ax orizontal, organele active execută o mișcare în plan vertical iar la frezele cu arbori
verticali, organele active (cuțitele) execută o mișcare în plan orizontal.

Freze cu ax orizontal
Acest tip de freză este cel mai răspândit deoarece au o construcție mai simplă față de alte mașini rotative.
Frezele cu ax orizontal se atașează ușor la spatele motocultorului și este antrenată de la priza de putere
a acestuia prin intermediul unui arbore rigid sau printr-o transmisie cu curele (vezi imaginile de mai jos).

Freză cu ax orizontal pentru motocultor BCS


Se pot vedea axul, organele active (cuțitele)de lucru, cuplajul și pârghia pentru reglarea adâncimii de
lucru
Pentru motocultoarele din gama Honda, frezele cu arbore orizontal sunt asigurate de firma germana
Tielburger.

42
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pentru motocultoarele italiene BCS, Goldoni, Bertolini sau Grillo, frezele sunt realizate fie de
producatorii italieni ai motocultoarelor, fie de firme specializate.
Frezele cu ax orizontal sunt foarte eficiente în domeniile enumerate mai sus.
Lățimile de lucru cuprinse între 37 cm și 1m, diferă în funcție de puterea motorului cu care este echipat
motocultorul.
Frezele pot fi construite cu un singur ax orizontal sau cu două axe orizontale (vezi imaginile de mai jos).
Frezele cu două axe sunt mai rar întâlnite.
Acest tip de freze sunt folosite în legumicultură pentru lucrări de:combatere a buruienilor, spargerea
crustei, mărunțirea și afânare a solului printre rândurile de plante legumicole. Construcția acestor freze
este mai complicată, costul fiind probabil ceva mai ridicat, dar se va compensa prin eficiența lor.

Freze cu axe verticale


Frezele cu axe verticale, au organele active montate pe rotoare cu axa de rotație verticală.
Numărul rotoarelor poate fi de 3 - 5, în funcție de lățimea de lucru ce trebuie realizată.
Din punct de vedere constructiv acest tip de freză este mai complicat deoarece acționarea rotoarelor
necesită o transmisie cu roți dințate. Însă efectul este benefic deoarece mașina se echilibrează în timpul
lucrului, sensul de rotație este invers la rotoarele alăturate.
Spre deosebire de frezele orizontale, frezele verticale execută tăierea în plan orizontal și pot realiza
adâncimi mari de lucru fără să taseze fundul brazdei. Deci nu se crează hardplanul care împiedică
infiltrarea apei în sol. Frezele cu axe verticale contribuie la distrugerea buruienilor cu rizomi, scoțându-
le la suprafața terenului lucrat, putând fi adunate cu ușurință.

43
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Semnificația literelor
A – lățimea de lucru
B – lățimea de tasare
C – Adâncimea de lucru
D- Înălțimea maximă față de sol în timpul transportului

Semnificația literelor
A și F – elemente de caroserie
B – Cadrul ruloului de tasare
C – mecanism de reglare a ruloului de tasare

44
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

D – organele active ale rotoarelor (cuțitele)

Freză cu ax vertical cu 3 rotoare

Freză cu ax vertital cu 5 rotoare

Freză cu ax vertical cu 5 rotoare (vedere spre organele active și ruloul atașat)

45
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Freză cu ax vertical în lucru la încorporarea gunoiului de grajd

Freză cu ax vertical în lucru la pregătirea patului germinativ


Date tehnice
Lățimea de lucru a frezelor – 81cm
Lățimea de lucru a ruloului - 80 cm
Adâncimea de lucru – 13 cm
Puterea necesară motocultorului – 8-13 CP
Numărul de rotoare -5
Greutatea frezei – 93 kg
Cantitatea de ulei necesară de transmisie – 4 litri

Motofrezele
Motofrezele sunt motoutilaje de lucrat solul la care echipamentul specific (frezele) plasate în partea din
față sau la spate, sunt antrenate printr-o transmisie care face corp comun cu cutia de viteze.
La motofreze, cuțitele montate pe suporții alăturați se rotesc în sensuri opuse.
Această particularitate constructivă asigură motofrezei o funcționare fără șocuri, operatorului un confort
deosebit, realizând lucrarea de afânare, mărunțire și mobilizare a solului de foarte bună calitate.

46
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Transmisia unei motofreze cu mecanismul de săpare plasat la spate

Transmisia unei motofreze cu mecanismul de săpare plasat în față

Poziționarea frontal a frezelor


47
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motofreză Honda model FR 750

Motofreză Honda model FF 500


Caracteristicile tehnice
1. Motofreza Honda, model FR 750
- Motor – Gx 200
- Pornire – demaror cu sfoară, manual, cu revers
- Capacitatea rezervorului de carburant – 2, 8 litri
- Autonomia de lucru – 2, 8 ore
- Ambreiaj – cu curea și rolă de întindere
- Transmisii- cu pinioane și lanț
- Număr de viteze – două înainte, una înapoi
- Deblocarea roților – prin diferențial
- Ghidon de conducere ajustabil numai în înălțime
- Lățimea de lucru – 51 cm
- Contragreutate frontală – 20 kg- pentru echilibrare axială necesară la scoaterea din sol
- Roți – 3, 50x7

48
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

- Turația frezelor -240 rot/min


- Dimensiuni de gabarit: L x h x l (cm)- 150 x 114, 5 x 57
- Greutate – 91 kg
2. Motofreza Honda, model FF 500
- Motor – GCV – 160
- Pornire – cu demaror cu sfoară, manual, cu revers
- Capacitatea rezervorului de carburant – 1, 7 litri
- Autonomie de funcționare – 1, 9 ore
- Ambreiaj – cu saboți
- Transmisia – cu pinioane și lanț
- Număr de viteze – trei înainte, una înapoi, din care 2 înainte pentru lucru
- Valorile vitezelor -0, 2- 1m/s –înainte;0, 3 m/s -înapoi
- Roată de transport – plasată în față, escamotabilă, reglează adâncimea de lucru la: 2 cm ;6 cm;
12 cm;16cm;20 cm.
- Roți pentru lucru – cu bandaj din cauciuc masiv
- Lățimi de lucru – 36/55 cm
- Turația frezelor -141 rot/min
- Dimensiuni de gabarit – L x l x h (cm) – 173 x 104, 5 x 58, 5
- Greutatea – 77 kg

Mașini de săpat solul


Săparea solului se poate executa în condiţii foarte bune şi cu ajutorul unei maşini specializate, de mici
dimensiuni, construită doar pentru a executa exclusiv această operaţiune. Mașina, în lucrul său, nu
întoarce brazda. Organele de lucru cu forma unor cazmale dislocă brazde de sol și le împing spre înapoi
translocând solul fără a-l întoarce, realizând aerarea lui și ușurând pătrunderea apei în sol.
Această mașină este recomnandată în a lucra solul în mod protectiv.
“Lucrarea protectivă a solului vizează protecția structurii acestuia, dar mai ales, protejarea
microorganismelor care îi dau viață.
Acest deziderat se realizează prin evitarea sau reducerea la minim a intervențiilor vitale asupra solului,
cum sunt:lucrările adânci cu inversarea straturilor, discuitul, frezatul tasarea solului cu tractoare și
mașini grele, etc. ”, spune dr. ing. Nicolae Bălășcuță în cartea sa Protecția plantelor de grădină, cu
deosebire prin mijloace naturale.
În aceeași lucrare se spune:
“Cu toții știm că solul de pădure care nu se ară și nu se “căzmălește”, are un grad ridicat de fertilitate.
Prin întoarcerea straturilor, viețuitoarele aerobe (iubitoare de aer)ajung în condiții anaerobe (fără aer
sau cu aer puțin)iar, pe de altă parte, humusul de la suprafață, numai parțial mineralizat, ajunge în
locul humusului de adâncime, total mineralizat, care este cel mai accesibil pentru a fi absorbit de
rădăcini. ” Avantajul folosirii acestei mașini nu este de neglijat.

49
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Maşina are aspectul şi dimensiunile unui motocultor cu freza ataşată la spate, dar în locul frezei se afla
un mecanism cu arbore cotit pe care sunt montate biele care susţin organe de lucru asemănătoare sapei.
În timpul lucrului imită operaţia pe care o execută un om lucrând cu sapă şi care aruncă brazda înapoi,
fără a o întoarce, având şi un efect de mărunţire a solului.
Alte argumente tehnologice în favoarea mașinilor de săpat solul (conform A. Marinescu –Mecanizarea
lucrărilor în sere, solaria și ciupercării- Editura CERES-București -1986):
- Nu denivelează solul;
- Asigură un grad satisfăcător de mărunțire a solului, ceeace poate elimina utilizarea frezei
tractate;
- Nu formează un strat tasat de sol, comparativ cu freza sau plugul (vezi fotografia de mai jos),
ceea ce face ca apa și rădăcinile să pătrundă mai ușor în sol;

Aspectele solului prelucrat cu freza (a), cu plugul (b) și cu mașina de săpat (c)
- Asigură o încorporare bună în sol a îngrășămintelor organice și minerale, împrășiate pe
suprafața solului;
- În urma lucrării cu mașina de săpat se elimină posibilitatea de formare a crustei așa cum se
poate întâmpla după lucrul cu freza tractată;
- Nu afectează structura solului în cazul folosirii frecvente așa cum se poate întâmpla la utilizarea
frecventă a frezei tractate;

“Legat de formarea crustei, cercetările au mai scos în evidență și faptul că producerea crustei este
favorizată și de lucrările solului executate cu freze. Ca urmare a particolelor mici de sol care s-au
produs de organele active ale frezei, acestea pătrund printre spațiile rămase între bulgării mai mari
pe care le astupă favorizând producerea crustei, la cea mai mica cantitate de apă căzută din
precipitații, sau prin aspersie. Rezultă de aici că, folosirea frezei în legumicultură, în special atunci
când se seaman semințe mici, trebuie limitată, numai atunci când este strict necesară adică la
pregătirea patului germinativ, pentru producerea de răsad” (conform A. Marinescu –Tehnologii și
mașini pentru mecanizarea lucrărilor în cultura legumelor de camp-Editura CERES-București -1989.

50
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Maşina de săpat în timpul lucrului

Montarea unei sape în suportul ei


Reglarea adâncimii de lucru se realizează cu ajutorul unei roţi plasate în spatele mecanismului de săpare.

Roata de reglaj a adincimii de lucru

51
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Maşina din imagini este de producţie spaniolă, marca Cavasola, echipată cu motor Diesel de 14 CP, şi
cu transmisie mecanică.
Adâncimea de săpat este de maxim 30 cm.
Lăţimea de lucru – 1m
- Maşina poate lucra în spaţii mici, are manevrabilitate bună şi poate să ocolească uşor obstacole.
Lucrează cu uşurinţă pe lângă pomi, garduri şi construcţii;
- Nu denivelează solul ;
- Realizează un grad satisfăcător de mărunţire a solului, fapt care face pentru cazul solurilor cu o structură
bună, să nu mai fie necesară o prelucrare suplimentară cu freza;
- Asigură o încorporare bună în sol a îngrăşămintelor minerale sau organice;
- Prelucrează urmele lăsate de capul de tractare;

Teren nesăpat

52
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Săpătura realizată cu maşina de săpat Cavasola


Mașina de săpat italiană de putere mică
Procesul se săpare se efectuează de catre mașini specializate cu ajutorul sapelor (cazmalelor) montate
pe un arbore cardanic prin intermediul unor pârghii. Sapele pătrund și ies din sol scoțând bucăți de sol
și împingându-le în față (vezi imaginile de mai jos). Mașina lucrează prin retragere.
Cu ajutorul acestei mașini se pot obține diferite calități ale săpăturii doarece poate lucra cu două viteze
de retragere.

Fazele săpării cu mașina de săpat

Mașina de săpat Gramegna-Italia


53
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Organele de lucru ale mașinii de săpat Gramegna


DATE TEHNICE
Motor – Honda, model Gx 200
Puterea motorului – CP – 6, 5
Transmisia
Număr de viteze -2 viteze de lucru /o viteză de transport
Vitezele de lucru –km/h – 0, 32;0, 58
Viteza de transport – km/h – 2, 20
Caracteristicile săpăturii
Numărul de sape – 4
Adâncimea săpăturii –max. 220 mm
Lățimea săpturii – 750 mm
Dimensiunile mașinii
Lungime –mm-1750
Lățime – mm – 750
Înălțime – mm – 950
Greutatea –kg- 250

54
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Roțile
Dimensiuni 4. 00-8", cu camera de aer
Postul de comandă- reglabil în înălțime, în trei poziții
Productivitate -350 mp/oră
Dar sunt și mașini de săpat atașate la motocultoare.
Caracteristicile tehnice ale mașinii de săpat Tortella-Italia
In Italia se produce și mașina de săpat Tortella cu caracteristicile de mai jos.
Mașina este atașată la motocultor.

După cum se poate vedea, această mașină are valori mai mari ale caracteristicilor tehnice, comparativ
cu mașina Gramegna.
Gramegna oferă două modele cu caracteristicile de mai jos.
Acestea sunt tractate și sapă prin înaintare.

Mașină de săpat tractată de motocultor model VM 12

55
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Vedere la sape
Caracteristici tehnice:
Greutate Lățime de Lățime de Adâncimea Puterea Număr de
lucru lucru sape
de lucru tractorului
Model kg cm cm cm CP buc
VM 12-50 75 47 50 16 10 4
VM 12-65 87 61 65 16 10 4

Aceste mașini sunt foarte recomandate la lucrările solului în grădina biologică.


Săparea solului uscat, nearat (în viu), inclusiv încorporarea gunoiului de grajd, se poate realiza cu
ajutorul motocultoarelor cu masă mare (grele-350 Kg), echipate cu sape speciale, cu formă butoi,
montate sub sasiul motocultorului, pe axele finale ale reductorului vertical (vezi fotografiile de mai jos)

Montarea frezelor butoi

56
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Săparea solului nearat anterior, cu încorporarea gunoiului de grajd


Greutatea utilajului asociată cu puterea motorului cu care este echipat (motor Diesel 12 CP) la care se
adăugă robusteţea şi geometria frezelor, dau o eficienţă deosebită motocultorului respectiv.
Săparea terenurilor virgine, sufocate de vegetație sălbatică cu ajutorul motosapelor sau motocultoarelor
echipate cu freze sub șasiu sau cu freze tractate, este o problemă dificilă. Iarba se înfășoara pe axul
frezelor producând înfundarea lor, prin urmare săparea nu se va mai produce.
În mod obișnuit înaine de săparea solului se cosește iarba, se îndepărtează de pe teren și apoi se sapă.

Firma ROTOcut din Italia a patentat o soluție ingenioasă.


57
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Aceasta constă în montarea pe axul sapelor alte cuțite, cu dimensiuni mai mici și cu geometrie specială,
cuțite care realizează tocarea vegetației. Aceasta nu se va mai înfășura pe axul frezelor, iar săparea se va
desfășura normal.
Vezi imaginile de mai jos:

Cuțit special

Sapă echipată cu cuțite special

Freză tractată echipată cu cuțite special

58
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Imagini comparative: aspectul lucrării fără și cu freze echipate cu cuțite speciale


Grăparea solului

Grapa cu colţi ficşi ataşabilă motocultorului


În legumicultură, grăpatul este o lucrare prin care se întreţine solul între arat şi semănat .
Prin grăpare se nivelează arătura prin fărâmiţarea bolovanilor, se sparge crusta şi se pot încorpora în sol
erbicidele, se curăţa solul de resturi vegetale rezultate din desfiinţarea culturiilor premergătoare.
Grăparea de întreţinere a solului
Se aplică în special primăvara, până la înfiinţarea culturilor.
Scopul acestei grăpări este:
- Să se spargă crusta formată în urma topirii zăpezilor sau a căderilor de ploi.
Astfel solul are posibilitatea să dreneze apă şi să respire.
- Să se distrugă buruienile de talie foarte mică aflate în curs de germinare prin dezrădăcinarea lor şi
expunerea la soare a rădăcinilor.
- Să se netezească şi să se niveleze solul arăt în toamnă în vederea păstrării umidităţii din adâncime
pentru realizarea unui pat germinativ uniform pe care să se realizeze semănatul legumelor.
La grăpatul de întreţinere, trebuie să se respecte următoarele cerinţe:
- Să se intre la grăpat imediat după zvântarea solului;
- Să se repete operaţiunea după fiecare ploaie şi când buruienile au înălţimea de 2-3 cm;

59
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

- Să se execute în zile însorite pentru ca buruienile desradacinate să fie expuse la soare şi să se usuce
repede;
La această lucrare se recomandă echiparea motocultorului cu roţi de metal cu pinteni, pentru evitarea
tasării terenului. În acest scop se va orienta ghidonul motocultorului în poziţii alternative stânga-dreapta,
ori de câte ori este nevoie, ca să nu se calce cu piciorul în urma grapei.
Grăparea de nivelare a arăturii
Se aplică după arat pentru:
-sfărâmarea bulgarilor rezultați la arătură si nivelarea acesteia pentru pregătirea patului germinativ,
semănat mecanic si recoltat mecanic.

Motocultor VARI echipat cu grapa cu colți ficși


Desființarea culturii premergătoare
Atunci când resturile vegetale rămase de la o cultură legumicolă se rezumă doar la frunze (spanac,
salată), pentru desființarea acestora se va folosi grapa cu discuri. Cu această grapăse realizează tăierea
resturilor vegetale și introducerea lor în sol. În acest caz solul se va mobiliza până la adâncimea de 10
cm.
Cu grapa cu discuri se poate face și o lucrare de desmiriștire atunci când solul nu se poate ara imediat.
Această lucrare este bine să se execute în aceeași zi cu lucrarea de desființare a culturii, deoarece solul
mai este încă reavăn iar resturile vegetale se pot fragmenta mai ușor datorită frăgezimii lor.
Cu ajutorul grapei cu discuri se poate realiza pregătirea patului germinativ în situația când din cauza
secetei nu se poate realiza lucrarea de arat pentru realizarea lucrării succesive. Prin trecerea cu grapa cu
discuri o dată sau de două ori, se realizează o pregătire bună a patului germinativ.
În legumicultură, folosirea grapei cu discuri primăvara, nu este recomandată deoarece solul conține
multă umiditate, discurile lăsând fâșii care se vor întări transformându-se în bulgări.
Mai mult chiar, discurile pot tasa solul, suprafața acestuia rămânând neuniformă, deci necorespunzătoare
semănatului semințelor micide legume.
Solul umed nu poate fi mobilizat cu discurile la adâncimi de 2 cm, pentru semănatul semințelor mici.

60
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motocultoare echipate cu grape cu discuri (înaine de lucru și în timpul lucrului)


Grăparea de după desființarea culturii premergătoare
Se realizează în scopul curăţirii terenului de resturi vegetale rămase de la cultura anterioară. La trecerea
cu grapa, aceasta aduna resturile uscate sau nu care apoi se iau şi se transportă în afara terenului spre
distrugere.
Tot odată se realizează şi spargerea de crustă şi o nivelare a terenului .
Recomandarea este ca grăparea aceasta să se realizeze în ziua desfiinţării culturii când resturile vegetale
sunt mai fragede şi se pot rupe uşor iar solul este mai reavăn

Pentru realizarea lucrării de grăpare în condiţii optime, se cere ca motocultorul să fie complet echipat cu
greutăţi, pentru a se micşora şi chiar elimina fenomenul de patinare.
Greutăţile se montează la fiecare roată şi în partea din faţă a motocultorului.
Greutatea plasată în partea din față a motocultorului echilibrază agregatul motocultor-grapă în plan
vertical şi micşorează considerabil efortul depus de conducător la ridicarea din sol a grapei la capetele
rândurilor.

61
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

In imagine se află un motocultor VARI, Cehia, cu toate componentele necesare operațiunii de grăpare.

Lucrări de erbicidare
În activităţile de legumicultură, pomicultură, viticultură este necesară combaterea buruienilor.
Una din metodele de combatere a buruienilor este cea chimică.
Se pune întrebarea dacă această activitate se poate realiza cu ajutorul motocultoarelor şi în ce condiţii?
Răspunsul este afirmativ deoarece motocultoarele, spuneam anterior, sunt tractoare monoax (cu o
singură axă). Toate tractoarele sunt concepute şi realizate cu mecanisme de antrenare a maşinilor tractate
sau purtate.
Şi motocultoarele au această funcţie. Din cutia de viteze este scos afară un ax cu care se poate antrena o
maşină echipată la rândul ei cu o sursă de putere, pompa, în cazul maşinilor de erbicidat.
Pe piaţa din România au apărut multe modele de astfel de maşini pentru erbicidat ataşate la motocultoare
dotate cu prize de putere.
Unele dintre ele au capacităţi ale bazinelor pentru lichide de până la 300 litri, ceea ce permite utilizarea
pentru suprafeţe de până la 3-4 ha.
Acestea sunt înzestrate chiar cu mai multe funcţii. Se pot folosi şi la operaţii de tratamente sanitare în
legumicultură, viticultură şi pomicultură.
Aplicarea erbicidelor în combaterea buruienilor din culturi are încă o mare răspândire. Ţinând seama de
problemele ecologice apărute ca urmare a utilizării erbicidelor, trebuie dată mare atenţie dozelor utilizate
şi frecvenţei de aplicare a ierbicidelor. Deşi aplicarea erbicidelor este aspru criticată de ecologie, acestea
prezintă şi avantaje:
- Elimină lucrările de plivit şi prăsit manual pe rândurile dintre plante, în special în culturile semănate
în benzi (ceapă, rădacinoase, etc)
- Se evită leziuni la rădăcinile plantelor cultivate, leziuni ce se pot produce la prăsitul mecanic şi care
duc la perturbarea creşterii plantelor.
Înlăturarea din timp a buruienilor, se asigură mai eficient apa, lumina şi substanţele nutritive necesare
culturii.
- Tratarea cu erbicide se realizează uşor şi rapid fie în benzi, fie pe toată suprafaţa cu ajutorul maşinilor
construite şi reglate corespunzător cerinţelor tehnologice impuse de cultură.
Cerinţe agrotehnice şi tehnologice în aplicarea erbicidelor la culturile legumicole:
- Tratamentul cu erbicide trebuie executat la epoca optimă şi în mod corect.

62
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

- În cazul aplicării erbicidelor la sol, acesta trebuie să fie bine mărunţit şi nivelat. Dacă pe teren sunt
bolovani mari şi terenul nu este nivelat bine, aplicarea erbicidului se face neuniform şi eficenta acestuia
scade.
- Erbicidele volatile trebuie încorporate în sol la cel mult 20 de minute după aplicare. Încorporarea se va
face la 4-10 cm în sol în funcţie de felul erbicidului.
- Erbicidele care nu necesită încorporare în sol pe cale mecanică sunt antrenate în sol prin precipitaţii
sau prin udare cu o normă de 150-200 mc/ha (15-20 l/mp)
- La erbicidele cu absorbţie foliară (prin frunze), este necesar un timp de câteva ore (în funcţie de cultură
şi felul erbicidului) pentru ca buruiana să asimileze substanţa toxică. În perioadele ploioase se va evita
tratamentele cu erbicide foliare.
- Tratamentele cu erbicide se vor face pe timp liniştit, fără vânt (viteza vântului de max 4-5 km/oră),
pentru a se evita evaporarea erbicidului şi deriva (purtarea erbicidului în mod necontrolat de către
curentul creat de vânt).
- Dispersarea erbicidelor trebuie făcută în picături fine, uniforme şi cu doze stricte, conform cerinţelor
agrotehnice şi pentru evitarea supradozarilor şi prin urmare eliminarea fitotoxicitatii.
- În timpul tratamentului cu erbicide, viteza de deplasare a agregatului se va menţine constantă prin
alegerea corectă a treptei de viteze şi a turaţiei motorului (se vor stabili prin probe şi măsurători
presiunile şi debitele).
Dacă se măreşte viteza peste cea stabilită, se va aplica o cantitate mai mică de erbicid, iar o viteză mai
mică va duce la aplicarea unei cantităţi mai mari de lichid erbicid. Cele două situaţii nu sunt de dorit.
Alegerea aplicării mecanizate a erbicidelor folosind motocultoarele la care se pot ataşa maşini
specializate, depinde de momentul când se administrează, de cultura în care se administrează şi de felul
erbicidului.
- La aplicarea erbicidului fără încorporare în sol, în special după semănat, preemergent, este bine să se
meargă în benzi localizate pe rândurile semănate, pentru a se face economie de erbicid.
- Aceeaşi metodă se poate folosi şi la culturile prăsitoare, după ce au apărut buruienile în culturi
La prepararea soluţiei de erbicid trebuie dată mare atenţie apei care se utilizează. Aceasta trebuie să fie
curată, chiar se recomandă filtrarea ei pentru că înfundarea duzelor este un neajuns foarte mare dacă nu
este observat la timp pentre a fi remediat rapid.
Dacă nu se observă lipsa de debit la una dintre duze, erbidarea este ratată pe lăţimea de pulverizare a
duzei, iar dacă remedierea durează în mai mult de 1 minut, în timpul staţionarii se acumulează pe locul
respectiv o cantitate mare de erbicid cu consecinţe negative şi pentru plantele următoare, dacă se lucrează
cu substanţe reziduale. Este bine a se stabili cu exactitate cantitatea de erbicid ce urmează a se aplica
pentru a nu se prepara o cantitate prea mică sau prea mare, pentru că în ambele situaţii se pot produce
pierderi.
La o cantitate prea mică se măreşte timpul de lucru fiindcă se repetă operaţiunile de preparare, iar la o
cantitate prea mare există riscul să rămână soluţie şi nu se poate stoca fără ca ea să nu se deprecieze
chimic, sau să apară intemperii cu acelaşi rezultat pentru soluţie şi implicit pentru costuri.
Pentru realizarea unei eficiente optime, corelarea aprovizionării cu apă, cu prepararea soluţiei şi
aplicarea ei este obligatorie

63
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Maşina de erbicidat şi aplicat tratamente fitosanitare ataşată la motocultor; Antrenarea pompei de la


priza motocultorului (imagine din timpul reglajelor)

Mașina de erbicidat si aplicat tratamente fitosanitare cu grup de pompare independent, tractată de


motocultor (imagine din timpul testelor de omologare)

Maşina de erbicidat şi aplicat tratamente fitosanitare cu pompa de presiune antrenată de la priza de


putere a motocultorului (imagine de la târg)

64
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Mașina de erbicidat atașată la motocultor BCS 720,


Motor Honda Gx 270
Putere maximă -9 CP
Capacitatea bazinului - 200 litri
Lățime de lucru -4, 20 m
Pompa de presiune –cu 2 diafragme
Presiunea maximă -40 bar
Debit maxim -36, 2 l/min
Turația de antrenare -550 rot/min
Puterea consumată – 2, 9 CP

Mașina de erbicidat aflată în lucru


Caracteristicile tehnice ale celorlalte mașini de erbicidat vor fi prezentate la capitolul rezervat
accesoriilor atașate la motocultoare.
Pregătirea patului germinativ pentru înființarea culturilor legumicole
Am specificat în capitolul anterior faptul că motosapele si motocultoarele sunt utilizate cu precădere în
activitatea de legumicultură practicată în grădini, sere si solarii.
Dupa lucrarea de arat, de regulă, se trece la pregătirea patului germinativ.
65
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Si în această fază tehnologică se pot folosi cu rezultate bune si foarte bune motosapele si motocultoarele.
Ce este patul germinativ ?
Patul germinativ este o zonă superficială de sol pregatită în mod special, după lucrarea de bază (aratul)
a solului pentru a asigura o germinație mai bună, rapidă si uniformă a semințelor.
Patul germinativ este stratul de sol de sub sămință si de deasupra seminței.
Sămința trebuie sa aibă contact intim cu ambele straturi.
Patul germinativ trebuie pregătit cu multa grijă astfel ca samința care se așează în el, indiferent de
mărime, să aibe condiții de germinare, dezvoltare și rodire a viitoarei plante.
Patul germinativ trebuie să asigure pentru sămânța căldura, oxigen și umiditate. Pe lângă acestea,
sămînța are nevoie și de hrană. Prin urmare în patul germinativ trebuie cuprinse si elementele minerale
care constituie hrana plantelor viitoare.
Pentru semințe mici, terenul trebuie sa fie bine nivelat, mărunățit si reavăn, deoarece semintele mici sunt
semănate mai la suprafață (1-2 cm).
Semințele mici au nevoie de mai multă căldură si umezeală pentru a germina cât mai repede cu ajutorul
rezervei de hrană conținută în ele.
Pentru seminţele mici terenul se va mărunţi foarte bine atât în profunzime cât şi spre suprafaţă.
Seminţele mari se seamănă ceva mai adânc (3-5 cm). Pentru ele stratul pregătit poate să fie ceva mai
bolovănos la suprafaţă. Totuşi nu sunt de dorit bolovanii mari în întregul strat deoarece şi aceste seminţe
trebuie să aibă contact intim cu solul fertil pentru a germina. La pregătirea patului germinativ se va avea
în vedere păstrarea umidităţii în sol pe toată perioada de timp în care se înfiinţează culturile legumicole,
martie-octombrie.
Pentru aceasta, la pregătirea patului germinativ se vor alege accesoriile (maşinile) potrivite pentru afinare
şi mărunţire pe adâncime necesară.
Afânarea adâncă nu se recomandă în pregătirea patului germinativ deoarece duce la pierderi de apă
din sol, uscându-l, şi la consum mai mare de combustibil.
Pentru pregătirea corectă a solului se vor face reglajele de adâncime necesare cu multă atenţie şi
corectitudine.
Atât motosapele cât şi motocultoarele au în mod normal posibilităţile efectuării acestor reglaje.
La achiziţionarea lor interesaţi-vă în mod special de REGLAJE atât pentru maşina de bază (motosapa-
motocultor) cât şi pentru maşinile ataşabile (sape, freze tractate, semănători, maşini de plantat, etc. ).
Cereţi date privind reglajele parametrilor ca: adâncimi de lucru, lăţimi de lucru, presiuni de lucru, debite,
turaţii ale organelor active, etc.
Pentru informarea completă a dumneavoastră, consultaţi capitolul în care se vor prezenta fişele tehnice
pentru accesoriile motosapelor şi motocultoarelor.
Atât motosapele cât și accesoriile lor trebuie să corespundă cerinţelor tehnologice ale culturilor
legumicole, pomicole, viticole, dendrologice, etc. , pe care dumneavoastra doriti să le înființați și să le
întrețineți.
Cele care nu respectă aceste cerinţe nu merită achiziţionate.
La pregătirea patului germinativ se va avea în vedere nivelarea terenului.
Pe un teren rău nivelat, însămânţarea se va face neuniform. Seminţele se vor încorpora în sol la adâncimi
diferite sau, şi mai rău, vor rămâne la suprafaţă.
Patul germinativ se poate pregăti cu ajutorul motosapelor sau a motocultoarelor cu freza ataşată la spate.
66
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pe un teren arat în toamna, afânarea şi mărunţirea se fac foarte bine cu motosapa la o singură trecere.
Terenul săpat în primavara-vara cu cazmaua şi care prezintă bolovani mari şi de multe ori uscaţi,
rezultatul bun se obţine după un număr mare de treceri.
Se trage concluzia că terenul trebuie arat din toamnă. Lucrabilitatea este mai bună, consumul de
carburant este redus, calitatea solului este ridicată, premizele pentru o producţie bună sunt foarte mari.

Teren săpat cu cazmaua în primavară


Pregătirea acestui teren a necesitat un număr mare de treceri cu consum mare de carburant şi cu pierderi
serioase de apă

Același teren după 6 treceri cu motosapa


Un teren arat în toamna este mai puțin îmburuienat , fără bolovani mari, bolovanii mici se sparg usor,
conținutul de apă în sol este bun, și prin urmare se va lucra mult mai bine și mai eficient.
Nu vor fi pierderi de apă, carburant și timp.

67
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pregătirea unui teren arat în toamnă. A necesitat o singură trecere cu motosapa


Terenul de pe care se desființează o cultură, este de cele mai multe ori acoperit de buruieni. Una din cele
mai nedorite buruieni este pirul. Pentru îndepărtarea lui se recomandă săparea adâncă cu cazmaua și
mobilizarea în profunzime a solului cu o motosapă.
Iată rezultatul:

68
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Ceea ce se vede s-a obținut după mai multe treceri prin același strat cu mai multe curățiri ale organelor
de lucru ale motosapei.
Pregătirea patului germinativ cu motocultoare echipate cu freze ataşate la spate are avantajul obţinerii
unei mărunţiri foarte bune a solului.
Acest lucru este deosebit de bun pentru seminţe mici.
Folosirea frecventă a frezei tractate este de evitat deoarece duce la afectarea structurii solului şi la
formarea crustei. Particolele fine de sol (praf) care se formează la nivelul cuţitelor frezei, pătrund în
spaţiile dintre părţile mai mari rămase, le astupă şi la apariţia umidităţii (la o ploaie slabă sau umiditate
atmosferică) se formează crusta.
Lucrul cu freza tractată trebuie să se facă pe sol reavăn, optim pentru evitarea supramărunțirii şi formarea
crustei. Deci, folosirea frezei în legumicultură trebuie redusă la strictul necesar, adică la producerea de
răsad, la semănarea de seminţe mici.
La culturile succesive sau duble, care se înființeaza vara sau toamna, după recoltarea culturii anterioare,
terenul se pregăteşte printr-o arătură superficială,
Urmată de o frezare uşoară cu sapele motofrezei (motosapei).
Resturile vegetale mari se vor încorpora astfel în sol.
Dacă resturile vegetale sunt puţine şi mici, se poate folosi un motocultor echipat cu un combinator
legumicol.

Pregătirea patului germinativ cu freza atașată la motocultor

Pregătirea patului germinativ în solar cu încorporare în sol de îngrăşământ natural cu ajutorul unui
motocultor echipat cu freze laterale montate sub șasiu
69
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pregătirea patului germinativ în solar cu încorporare în sol de îngrăşământ natural cu ajutorul unui
motocultor echipat cu freza ataşată
Pentru pregătirea unui pat germinativ fără cusur, se prezintă în imaginile de mai jos un model de
motosapă cu adevărat revoluţionar.
Aceasta motosapă este de fabricaţie japoneză şi are ca noutate plasarea în partea din faţă a organelor
active (frezele).
Acestea se rotesc în contrasens şi realizează un bilon afânat, cu sol mărunţit şi cu vârful nivelat, gata de
plantat fără a se face alte operațiuni alte operaţiuni.
La aceeaşi trecere se realizează şi rigolele pentru udare (modelarea solului).

Pregătirea patului germinativ si modelarea solului cu motosapa HONDA model FF 500

Sol modelat, pregătit pentru plantat răsad


70
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motosapa HONDA model FF 500

Modelarea solului

Teren modelat in toamnă în vederea semănatului cepei (fotografie din Ungaria)


Modelarea solului se execută de regulă pe terenurile cu culturi legumicole.
Această lucrare constă în crearea unor straturi supraînălţate despărţite de rigole pe care să curgă apă
pentru irigare a culturilor înfiinţate.
Cerinţele tehnologice legate de mecanizarea modelarii solului
Modelarea terenului pentru culturile legumicole sub formă de straturi înălţate se recomandă în special
pe solurile reci şi umede, precum şi pe terenurile care se irigă prin brazde.
Înainte de modelare, terenul trebuie bine nivelat cu ajutorul unui nivelator pentru a se realiza o pantă de
scurgere gravitaţională a apei, dacă aceasta nu este în mod natural.
Pentru executarea de straturi drepte la modelat, este necesar ca la prima deplasare a agregatului
motocultor –masina de modelat (maşina de deschis rigole), în prealabil să se jaloneze parcela.
Jalonarea va fi de folos şi la lucrările ulterioare necesare întreţinerii solului şi culturilor (prăsit, refăcut
rigole, lucrări de combatere a dăunătorilor) când agregatul se poate deplasa cu viteze mai mari.
Pentru culturile care se înfiinţează primăvara cât mai devreme, modelarea se va face încă din toamnă.
71
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Este avantajoasă modelarea din toamnă deoarece straturile se zvântă şi se încălzesc mai repede ceea ce
permite înfiinţarea culturilor cu 10-15 zile mai devreme, mai ales dacă solurile sunt grele.
Pentru culturile legumicole rădăcinoase, modelarea terenului este o lucrare obligatorie.
Modelarea solului este necesară şi pentru culturile de spanac, salată, lobodă, ștevie.
Pentru culturile care se înfiinţează prin semănat, modelarea solului se face cu 2-3 zile înainte cu scopul
de a asigura pătrunderea brăzdarelor semănătorii la adâncimea reglată.
Pentru culturile care se înfiinţează prin răsad plantat mecanic, modelarea solului se va face din timp,
pentru că până la plantarea cu maşina de plantat răsad, solul să se mai aşeze. Tasarea în mod natural a
solului ajută la diminuarea patinării roţilor motocultorului în timpul operaţiunii de plantare a răsadului.
Modelarea solului cu motocultorul se poate efectua atunci când la acesta se ataşează o rarită sau două
montate pe o bară, formând astfel o maşină de deschis rigole.
În funcţie de modul cum este pregătit terenul şi de structura solului, lucrarea de modelare se poate efectua
într-o trecere sau din două treceri.

Rarița pentru deschidere de rigole

Motosapa echipată cu rariță pentru deschis rigole

72
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Rigolă dechisă cu rarită atașată la motosapă


Măsurarea adâncimii rigolei

Reglarea lățimii prin deschiderea aripilor rariței

Cartofi semănați în rigole deschise cu motosapa echipată cu rariță

73
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Refacerea bilonului la cartof cu motosapa echipată cu rariță

Recoltarea cartofilor cu motosapă echipată cu rariță

Realizarea rigolelor cu motocultor echipat cu o singură rariță pentru semănat cartofi

74
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Modelare a solului cu o rariță, pentru semănat arpagic (formare de straturi supraînalțate)

Mașina pentru deschis rigole cu două rarițe împinsă de motocultor VARI-CEHIA


Montarea rarițelor în fata roților are avantajul că roțile calcă în spatele rarițelor, pe teren tare, diminuând
sau eliminând patinarea.

Mașina de modelat solul montată la spatele unui motocultor (imagine de show-room)


75
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Din imaginea de mai sus se poate observa că cele două rarițe pot fi deplasate stânga-dreapta obţinându-
se în acest fel lăţimi variabile.
Distanţă maximă între vârfurile raritelor este de 95 cm iar distanţa minimă este de 60 cm (la maşină din
imagine).
Un avantaj important apare atunci când ecartamentul roţilor este variabil.

Mașina de modelat solul montată la motocultor în pozitia împins iar ghidonul rotit cu 180° (Soluția
pentru motocultoare HONDA)
Ecartamentul rotilor motocultorului este variabil (foarte avantajos).
La lucrul cu maşina de modelat este bine să se evite călcarea stratului supraînălţat cu piciorul pentru a
nu se bate stratul care trebuie însămânţat.
La motocultoarele HONDA, ghidoanele se pot roti stânga –dreapta cu 30°
Astfel conducătorul calcă numai pe una din rigole.
Cu ajutorul maşinii de modelat solul, fiind echipată cu două rarite, se pot reface biloanele culturilor de
cartofi.
Pentru refacerea biloanelor, motocultoarele se pot echipa cu o maşină formată dintr-un cadru pe care se
fixează doi suporţi cu discuri orientate astfel să adune pământ şi să mărească dimensiunile bilonului.
Atenţie! Refacerea permanentă a bilonului cartofului este considerată operaţie esenţială în
tehnologia cartofului.

Motocultor echipat cu bilonator cu discuri. Organ de acoperire cartofi după semănat (vedere laterală)

76
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motocultor echipat cu bilonator cu discuri (vedere din spate)

În cazul unor suprafețe cu rânduri lungi, care ar obliga omul să parcurgă distanțe mari pe jos în spatele
motocultorului, bilonatorul se poate atașa unui scaun pe roți.
Scaunul (numit și sulki) este dotat cu mecanism de ridicare-coborâre a bilonatorului (vezi imaginea de
mai jos, Indagra 2013)).

La același mecanism se poate atașa o prășitoare cu care se poate prăși între rândurile de plante. Este
foarte util la prășitul porumbului cultivat chiar și în câmp, în apropierea casei.

77
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Gospodarul se poate deplasa ușor la cultură fără a mai apela la remorcă,


scaunul special fiind echipat cu mecanism de frânare și dispozitiv antirăsturnare. Cei care decid să
construiască un astfel de scaun, nu trebuie să elimine cele două componente deoarece ele țin de siguranța
sănătății omului.

Scaune pe roți echipate cu prășitoare și rariță (imagini de la Indagra 2013 și 2014)


Întreținerea bilonului
La plantele care se cultivă și se irigă pe bilon, acesta va căpăta crustă atât pe laturile bilonului cât și la
fundul acestuia.
Crusta poate îngreuna respirația solului, transferul de temperatură între sol și atmosferă și pătrunderea
apei de udat.
Prin urmare crusta trebuie spartă periodic.
Această operațiune se poate executa cu ajutorul unui accesoriu special atașat la un motocultor (vezi
imaginile de mai jos) . Motocultorul este marca Honda, modelul F 560.

78
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Bară cu plăci articulate, reglabie și cu crampoane spărgătoare de crustă

79
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Plăcile cu crampoane se pot regla în așa fel încât să se așeze pe laturile și pe fundul bilonului.
Crampoanele intră în solul cu crustă pe care o sparg prin înaintarea motocultorului. Imaginile de mai sus
sunt mai mult decât lămuritoare.
Ar fi bine ca acest accesoriu să fie asimilat și de către importatorii de motocultoare, mai ales pentru
Honda.
Mașina de întins bandă de picurare și folie pentru cultura de căpșuni

Sursa imaginii:www.ast-dnepr.com.ua

80
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motocultoarele echipate cu motoare de puteri mai mari de 6 CP pot fi echipate cu mașini ca cea din
imaginea de mai sus (deși ușor neclară, o consider sugestivă).
Mașina de întins bandă de picurare și folie are o construcție mai complexă.
Este formată din două cadre:
- Un cadru montat în partea din față a motocultorului. Pe acest cadru se montează rola cu banda
de picurare și un dispozitiv care fixează pe sol banda.
- Un cadru atașat la cupla de tracțiune a motocultorului. Pe acest cadru se montează următoarele
organe de lucru principale:suportul în care se fixează mosorul cu folie, 2 suporți pe care se
fixează două organe care deschid două rigole (câte una de fiecare parte a foliei), 2 suporți în care
se fixează doua roți ce presează marginile foliei pe sol (câte una de fiecare parte a foliei întinse),
2 suporți în care se montează două organe care acoperă cu pământ marginile foliei.
Cele două cadre sunt realizate din profile ușoare de oțel (țeavă pătrată 30x30 mm), pentru a nu necesită
un efort prea mare pentru motocultor și pentru operator.
Modul de funcționare al mașinii este simplu:
-în timpul deplasării care se face cu viteză redusă (1-2 km/oră), banda de picurare se derulează de pe
mosorul ei, se fixează cu ajutorul dispozitivului pe sol, iar în spate se derulează folia fixată pe sol cu
pământul adus de organele speciale.

Tăvălugirea solului
Practica în domeniul legumiculturii a unor producători cu tradiţie precum şi cercetările şi experimentările
efectuate la institutele de cercetare cu profil legumicol, au dovedit că există situaţii când trebuie să se
aplice o lucrare suplimentară de tăvălugire a solului cu scopul tasării acestuia, a nivelării lui sau pentru
spargerea crustei, înainte de semănat.
La înfiinţarea culturilor legumicole prin semănat cu seminţe mici, în cazul în care solul este prea afânat
în adâncime se va face o tasare a solului cu tăvălugul pentru că semințele lăsate de semănătoare în sol
să fie la aceeaşi adâncime şi răsărirea să rezulte uniformă.
În perioade cu secetă se va tasa solul pentru ca sămânţa să fie pusă în contact intim cu solul. Pentru
obţinerea efectului urmărit, tăvălugirea se va face imediat după semănat, pentru că solul scormonit de
brăzdarul semănătorii să nu se usuce.
Cercetările au arătat că semănăturile tăvălugite răsar mai repede şi mai uniform decât cele netăvălugite.
Tăvălugirea este utilă atunci când după semănat se aplică udarea prin aspersie sau după ploaie, se
formează crustă şi aceasta împiedică răsărirea plantelor.
Aceasta tăvălugire se va face când solul se poate prelucra şi nu după ce crusta s-a întărit şi efectul
tăvălugului este minim sau nul.
La înfiinţarea suprafeţelor cu gazon, după semănat, tăvălugirea este necesară deoarece se presează
sămânţă pe sol şi se realizează în mod vizibil contactul intim.
Şi în acest caz răsărirea va fi mai rapidă şi uniformă.
Această operaţie se poate face cu motocultoare dacă se montează tăvălugi în locul roţilor sau se ataşează
la spatele motocultorului.

81
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Tăvălugi montați la motocultor HONDA în locul roților (prototip)

Tăvălug tractat;VARI-CEHIA
La ambele variante constructive, tăvălugii se pot lesta (îngreuna) la nevoie, cu apă sau nisip.
Spargerea crustei

Tăvălugi cu suprafața aspră pentru spart crusta

82
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Tăvălugi cu crampoane pentru spart crusta


Ambele variante se pot monta la motocultoarele care au frezele (roțile) sub
șasiu, în locul acestora.
Crusta este un strat îndesat, uscat şi întărit, care se formează la suprafaţa solului, după topirea zăpezii,
după ploaie sau după irigarea prin aspersie.
Formarea crustei pe terenul arabil este o situaţie care crează multe dezavantaje:
- Crusta favorizează fenomenul de evaporare a apei din sol şi uscarea acestuia;
- După semănarea seminţelor mici de legume, împiedică plantele tinere să răsară la suprafaţa solului;
- Crusta împiedică pătrunderea aerului sol;
- Crusta împiedică pătrunderea apei în sol;
Acestea sunt motive serioase pentru a găsi soluţii pentru combaterea crustei şi la culturile legumicole
din grădină, folosind motocultoarele şi mașinile ataşate lor.
Mecanizarea lucrării de distrugere a crustei se poate realiza folosind maşini ataşate la motosape sau
motocultoare în funcţie de stadiile de dezvoltare ale plantelor, de condiţiile de lucru în teren, pe toată
suprafaţa terenului sau localizat, pe intervalele dintre rândurile de plante.
Când la spargerea crustei solul este îmburuienat (înălţimea buruienilor de 1-2 cm), adâncimea de lucru
a organelor active nu trebuie să depăşească 3-4 cm.
Spargerea crustei se realizează cu tăvălugi, cultivatoare legumicole, combinatoare legumicole sau grape
cu colţi, montate sau ataşate la motosape sau motocultoare.

Crustă în cultura de flori


83
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Cultivator legumicol

Cultivator legumicol atașat la motocultor

Combinator legumicol

84
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Combinator atașat la motocultor

Spargerea crustei cu combinatorul

Prașitoare pentru motosapă si motocultor


85
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Prășitoare atașată la motocultor


Prășitoarea tractată de motosapă sau motocultor se poate folosi atât la spargerea crustei cât şi la
combaterea buruienilor dintre rândurile de plante.

Semănatul legumelor și al plantelor prășitoare


Semănatul legumelor şi plantelor prășitoare se poate face macanizat în grădini sere şi solarii cu ajutorul
unor maşini numite semănători ataşate la motosape sau motocultoare.
Semănatul mecanizat este lucrarea prin care sămânţa se introduce în sol la o adâncime, într-o anumită
cantitate la unitatea de suprafaţă (ha, ar, m²) şi sub o anumită formă de distribuire (benzi, rânduri dese,
rânduri distanţate)
Cerinţa agrotehnică de bază pentru semănatul seminţelor de legume în grădină (câmp) este adâncimea
de semănat.
Germinaţia seminţelor este dependentă de adâncimea de semănat.
Grosimea stratului de pământ care acoperă sămânţa după semănat nu trebuie să fie prea mare. Aceasta
poate întârzia sau chiar afecta total răsărirea şi prin urmare compromiterea culturii.
Deci trebuie să se aibe mare atenţie la adâncimea de semănat mai ales la seminţele mici.
Se vor face reglaje şi verificări ale maşinii de semănat până la convingerea fermă că această condiţie
este respectată.
După efectuarea reglajelor se va face în mod obligatoriu proba semănătorii.
Numai dacă proba este bună se va trece la operația de semănat.
Seminţele legumelor se introduc în sol la adâncimi diferite.
Seminţele mici, de salată, cimbru, pătrunjel, busuioc, mărar, ceapă ceaclama, morcov, se introduc în sol
la 1-2 cm, iar seminţele de spanac, castraveţi, tomate, se vor introduce în sol la 2-3 cm, fiind de
dimensiuni mijlocii.
Seminţele mari de fasole, porumb, mazăre, pepene verde, sfecla roşie se introduc la 3-5 cm adâncime.
Pentru a se realiza această cerinţă, şi solul trebuie să fie pregătit corect privind nivelarea, afânarea şi
mărunţirea.
Afânarea trebuie să se facă superficial şi să nu depăşească adâncimea de semănat.
86
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Se spune că sămânţa se pune pe pat tare şi se înveleşte cu plapumă moale.


Afânarea superficială se poate realiza foarte bine cu combinatorul legumicol echipat cu cuţite de tip daltă
şi tăvălug zimţat.
La semănatul culturilor prăsitoare, distanţă între rânduri trebuie să fie aleasa astfel ca să se poată prăşi
mecanizat cu un cultivator disponibil.
Distanţa minimă în situaţia de mai sus este de 25 cm, distanţa care permite intrarea organelor active între
rânduri şi a roţilor motocultorului.
Se va avea în vedere şi ca lungimea rândurilor semănate să permită semănatul mecanizat şi întoarcerea
în condiţii bune la cap de rând.
Folosirea motocultoarelor cu mecanism de decuplare roată (ambreiaj lateral, diferenţial, mecanism roata-
liberă) este aproape obligatorie.
Viteza de deplasare la semănat cu motocultorul nu poate depăşi 4 km/oră.
Este limitată ergonomic pentru protecţia omului.
De altfel şi maşinile de semănat atașabile la motocultoare au viteza de lucru limitată, unele chiar la
maxim 1 km/oră.
Semănatul se face încet şi cu mare atenţie.

Semănătoare pe un rând pentru legume atașată la motocultor

87
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Mașina de semănăt pe doua rânduri atașată la motocultor

Aparatul de distribuție al mașinii de semănat semințe de legume

Mașina de semănat pe patru rînduri sau în benzi

88
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Mașina de semănat cartofi pe un rând

Aparatul de distribuție al mașinii de semănat cartofi

89
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Mașină de semănat cartofi pentru motosape și motocultoare cu puteri de 5 CP

Mașina de semănat cartofi atașată la motosapă

Aparatul de distribuție al mașinii de semănat cartofi


(vedere de sus)
Caracteristicile tehnice ale maşinilor de semănat vor fi descrise amănunţit la capitolul rezervat lor, aşa
cum am menţionat în paginile anterioare.
Semănatul cartofilor semimecanizat se poate realiza cu motocultorul echipat o maşină de deschis rigole
cu două rarite (descrisă mai sus).

90
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motocultorul execută o trecere necesară deschiderii de rigole în care cartofii se aşează manual şi o altă
trecere în care se realizează acoperirea cartofilor (vezi imaginea de mai jos)

Metoda aceasta are o productivitate redusă în comparaţie cu semănatul cu ajutorul unei maşini de
semănat, deoarece se utilizează un număr mare de oameni pentru aşezarea cartofului în rigolă iar
motocultorul execută două treceri pe aceasi suprafaţă.
Rămâne de văzut, în funcţie de suprafaţa de semănat, care soluţie este mai avantajoasă.
O maşină de semănat cartofi poate să-şi amortizeze costul dacă se foloseşte pe o suprafaţă de pe care
producţia de cartofi dintr-un an aduce un profit care să acopere cheltuielile de producţie plus o parte din
preţul maşinii (min 10%).
Maşina de semănat cartofi pe un rând este dedicată unei suprafeţe de maxim 5000 mp.
Mașini de semănat arpagic, căței de usturoi, etc
În Ucraina, la intreprinderea ROSTA, se fabrică mașini de semănat arpagic, căței de usturoi, bulbi de
gladiole și lalele, atașabile la motocultoare.
Până la momentul scrierii acestor rânduri, aceste mașini nu au apărut pe piața din România.
Consider că este doar o chestiune de timp. De aceea voi prezenta în continuare și aceste produse.
Caracteristicile tehnice ale acestor mașini:
1)Mașina de semănat SLM 1/1

91
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Productivitate 0, 1ha/oră
Număr de rânduri 1
Număr de persoane 1
Număr de bulbi într-un rând-reglabil 15-30 buc/m
Neuniformitatea semănatului Sub 9%
Greutatea mașinii 39 kg

Mașina de semănat SLM 1/2

Productivitate 0, 11 ha/oră
Număr de rânduri 2
Distanța între rânduri 10 cm
Adâncimea de semănat 3-10cm
Număr de persoane 1
Număr de bulbi într-un rând-reglabil 10-30 buc/m
Neuniformitatea semănatului Sub 9%
Greutatea mașinii 50 kg

92
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Aparatele de distribuție sunt de tip orizontal, cu antrenare de la roată, printr-o transmisie cu lanț.
Bulbii semănați se presează pe sol cu ajutorul roții de antrenare a distribuitorului.
Plantarea răsadurilor de legume
Plantarea răsadurilor de legume este o activitate dificilă atunci când trebuie să se desfăşoare pe suprafeţe
mai mari.
Dacă în grădina familială, într-o seră sau solar de dimensiuni de zeci sau chiar sute de metri pătraţi,
plantarea se poate face manual, pe suprafeţe de mii de metri pătrați, această operaţiune nu se poate face
fără un număr mare de oameni cu costurile aferente.
Din această cauză o maşină de plantat răsad se face necesară atunci când este de semănat o suprafață
mai mare care să asigure o producție prin a cărei valoare să se amortizeze în timp cât mai scurt costul
mașinii.
Costul de achiziţie al unei astfel de maşini este mare şi nu se justifică pentru suprafeţe reduse.
De asemeni este bine de ştiut că aceste maşini solicită motocultoare cu puteri mai mari de 8 CP, deoarece
rezistențele la înaintare sunt mari, la acestea adăugându-se greutatea maşinii, a personalului deservent şi
a stocului de răsad pentru plantat.
Pe piaţa din România se află modelul din imaginile de mai jos.
Caracteristicile tehnice vor fi descrise la capitolul dedicate accesoriilor pentru motocultoare.
Se recomandă ca lucrările de afânare a solului, în vederea plantarii răsadului, să se execute cu mai multe
zile înainte de plantare (7-8 zile), timp în care solul se tasează natural (aşezare).
Dacă solul este prea afânat, roțile motocultorului pot patina, iar plantarea se face defectuos.
De asemeni este nevoie de îngreunarea motocultorului cu greutăţi suplimentare pentru reducerea
patinărilor. Atunci când se face o udare de aprovizionare
cu 300 mc/ha (30 l/m²) înainte de plantarea răsadului, operaţiunea de plantare se poate face mai eficient.
Societatea comercială Agrisorg Oradea oferă pentru piaţa românească o maşină de plantat răsaduri
model Mini-Fox, tractată de motocultor.
Aceasta poate planta răsaduri de legume, flori, tutun cu rădăcina nudă sau în cub de turbă în formă
piramidala, conică sau cubică.
Mini-Fox este prevăzută cu distribuitor cu cleşti, distribuitor care permite distanţe reglabile pe rând prin
modificarea rapoartelor de transmisie în cutia distribuitorului.
Maşina de plantat răsad Mini-Fox se construieşte în trei variante:
Standard – cu distribuitor cu 10 cleşti;
Special – cu distribuitor cu 15 cleşti;
Master – cu distribuitor cu 25 cleşti;
Distanţa minimă de plantat între două rânduri este de 20-25 cm.
Accesorii:
Trasator de rând;
Suport pentru lădiţe
Distribuitor Special şi Master;
Productivitate: 2000 de plante/rând/oră
93
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Vezi în fotografii imaginile acestei maşini (imagini de la Târgul agricol Arad)

Mașina de plantat răsaduri pentru legume (vedere lateral-stânga)

Mașina de plantat răsaduri de legume (vedere din spate)

Mașina de plantat răsaduri de legume (vedere din fața)

94
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Mașina de plantat răsaduri de legume atașată la motocultor (imagini de la târg)

Aparatul de distributie al mașinii de plantat aflată în lucru


Agregatul format din motocultor şi maşina de plantat răsad este deservit de doi oameni: unul conduce
motocultorul iar celălalt alimentează maşina cu plante.
Pentru tractarea maşinii este necesar un motocultor de 12 -14 CP, putere maximă.
În perioada cât am activat în domeniul echipamentelor de grădină, s-a desfăşurat un program amplu de
accesorizare a motocultoarelor Honda.
În cadrul acestui program iniţiat şi condus personal, am realizat o maşină de plantat răsad de legume
împreună cu Societatea Comercială LEGMAS din Năvodari, judeţul Constanta.
Mașina pentru plantat răsaduri tractată de motocultor rezulta dintr-o maşină pentru plantat răsaduri pe 6
rânduri purtată în spatele tractorului de 65 CP. De la această maşină s-a scos o secţie şi s-au construit
adaptările pentru ataşarea la un motocultor Honda, model F 810, cu puterea maximă a motorului de 8
CP (vezi imaginea de mai jos).

95
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Plantarea răsadurilor de legume cu mașina de plantat răsad pe un singur rând (imagine din timpul
testelor la SC LEGMAS Navodari –jud Constanta)
Caracteristicile tehnice ale acestei masini:
-Numărul de rânduri pe care putea planta -1;
-Distanța de plantare între plante pe rând la o patinare a rotii de antrenare de maxim 20%– 14-43 cm,
reglabilă în 32 trepte;
-Adâncimea de plantare - 4-15 cm;
-Viteza de deplasare în lucru – 0, 3-0, 7 km/oră
-Capacitatea de lucru -1200 plante/oră/rând; (în timpul testelor)
Descrierea mașinii pentru plantat răsad tractată de motocultor

Secție de plantat răsaduri

96
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

O secţie de planatat răsaduri se compune din cadrul 5, pe care se montează brăzdarul 6, suportul 7 pe
care se prinde brăzdarul şi care permite culisarea lui pe verticală, doi suporţi 8 pe care se sprijină
picioarele muncitorului plantator, scaunul 9 cu suportul elastic 10, două discuri elastice 11, cu bandaje
de cauciuc 12, care ajută la prinderea şi plantarea răsadurilor, două roţi de tasare şi antrenare 13,
prevăzute cu aripioarele 14 pentru mărirea aderentei la sol.
Roata de tasare 13 din partea stângă funcţionează şi că roata de antrenare prin intermediul unor roti
dinţate a discului de plantare din partea stângă.
Acesta, prin intermediul bandajului de cauciuc 12, antrenează şi bandajul de pe discul din dreapta.
Pe discul de plantare din stânga sunt practicate 22 orificii în care se introduce butoane de cauciuc în
număr de 1 la 8, în funcţie de distanţă între plante pe rând 9 (vezi fotografia de mai jos)
Aceste butoane arată locul unde urmează să fie aşezat răsadul pe disc în timpul plantarii, pentru a se
respecta distanţă între plante pe rând.

Poziția orificiilor pentru butonii de cauciuc, de pe discul de plantare, în funcție de distanța de plantare
a răsadului pe rând

Vederea de sus a secției mașinii de plantat răsaduri


Piesele de culoare roz sunt butonii care marchează distanţă între plante pe rând
Descrierea funcţionarii maşinii pentru plantat răsaduri (vezi fotografia de mai jos)

97
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Muncitorul aşezat pe scaun pune răsadul cu rădăcina în sus 3 între discurile de plantare 4 şi plăcută de
prindere 5.
În timp ce maşina se deplasează pe teren, brăzdarul 6 deschide rigolă (brazdă), iar răsadul prins între
discuri se duce cu rădăcinile în jos în rigolă deschisă.
Solul se revarsă în rigolă şi este tasat de către rotile tasatoare şi prinde rădăcinile răsadului în rigolă.
După aceea răsadul este imediat eliberat de către discuri şi rămâne fixat în rigolă acoperit la rădăcină de
către sol tasat, realizându-se astfel un contact bun între rădăcină şi sol, deci o plantare sigură.
Utilizarea motocultorului F 810 în agregat cu maşina de plantat răsad se va face numai dacă motocultorul
are montate pe roţi greutăţi adecvate.
De asemeni acesta se va îngreuna suplimentar şi în partea din faţă cu greutăţi de aproximativ 30 kg.
Îngreunarea motocultorului are avantajul reducerii patinărilor. În lipsa greutăţilor montate pe motocultor
acesta va patina excesiv în detrimentul productivităţii şi al consumului de carburant. Productivitatea va
scădea iar consumul de carburant va creşte. Ceea ce nu este deloc de dorit.

Combaterea mecanică a buruienilor


În culturile de legume, în pomicultură sau în culturile cu căpşuni, la plantele prăsitoare, combaterea
buruienilor este o lucrare de întreţinere de mare importanţă.
Buruienile se dezvoltă foarte repede şi în cantităţi mari în culturile îngrăşate şi irigate, mai ales la udările
prin aspersie.
Combaterea buruienilor cu ajutorul motosapelor şi motocultoarelor se realizea-
za ataşând la acestea maşini cu organe de lucru specializate.
Motosapele se pot utiliza echipate cu frezele standard în culturile prăsitoare unde distanţa între rândurile
de plante permite folosirea frezelor fără a vătăma plantele. În toate cazurile se va asigura o distanţă de
min. 10 cm între organul de lucru şi rădăcina plantei pentru că acesta să nu se disloce.
Frezele motosapelor sunt dotate cu discuri de protecţie a plantelor care au rolul de a uşura ghidarea
utilajului pe rând dar şi de a proteja planta (vezi în imaginea de mai jos o motosapă în timpul prășirii
unei culturi de porumb în stadiul când planta este mică)
98
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pentru situaţia când plantele sunt înalte şi din diferite cauze s-au aplecat, gospodari ingenioşi au creat şi
montat la motosape dispozitive suplimentare de
protecţie a plantelor aplecate spre interiorul rândului (vezi fotografia de mai jos).

Motosapa AGT 6593 K echipată cu dispozitiv suplimentar de protectie pentru plante de porumb mai
înalte. La motosape se pot ataşa prăsitoare (cultivatoare cu 3 cuţite) cu care să se facă distrugerea
buruienilor şi spargerea crustei între rândurile de plante. În ambele situaţii se cere ca pătrunderea
organelor active să fie astfel reglată pentru obţinerea efectului maxim, fără a se pierde apa din sol, mai
ales în perioadele secetoase.

99
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pentru ca lucrarea de prăsit cu ajutorul unei motosape să fie mai eficientă, în locul piciorului de sprijin
cu care este dotată motosapa se poate monta un cuţit săgeata. Aceasta taie şi (sau)extrage buruiana din
pământ cu rădăcină cu tot.
Acolo unde cresc buruieni dificil de combătut aşa cum este pirul, Soluţia este foarte bună.
Se recomanadă ca prăsitul să se realizeze în condiţii de sol reavăn.
Un sol prea uscat ridică praful în timpul lucrului, ceea ce duce la murdărirea filtrului de aer al motorului,
rezistența la înaintare a motosapei este mare şi efortul lucrătorului este ridicat.

Productivitatea unei motosape echipată cu freze la lucrarea de prășit a fost stabilită în condiții de sol
uscat pentru o suprafata de 700 mp cultivați cu porumb.
Timpul de lucru efectiv pe această suprafața a fost de o oră.
Din spusele proprietarului grădinii, aceeași suprafață a fost lucrată manual in 3 zile a câte 2-3 ore pe zi.
Productivitatea a crescut de cel putin 6 ori. Consumul de benzina estimat pentru o oră de lucru a fost de
aproximativ 1 litru.
Prășirea s-a făcut într-o singură trecere pe intervalele dintre rândurile de porumb iar operatorul a parcurs
distanța de 1000 m în timpul lucrului.

100
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

În imagine, gradina cultivată cu porumb pe 700 mp


Motosapa este AGT 6593 K cu motor de 6, 5 CP, putere maximă.
Motocultoarele folosite la lucrările de combatere a buruienilor pot fi echipate cu cultivatoare,
combinatoare sau freze tractate.
La cultivatoare şi combinatoare se pot monta organe active de tip săgeată sau daltă conform condiţiilor
de teren şi stadiilor de dezvoltare a buruienilor.
La combaterea buruienilor pe cale mecanică, se va ţine seama de următoarele condiţii:
-buruienile se vor distruge la moment optim, în faza de dezvoltare de rozetă, înainte ca acestea
să se înrădăcineze, înălţimea buruienilor de 1-3 cm, adâncimea de lucru se va regla la 3-4 cm
pentru că rădăcinile să fie dislocate şi expuse la soare pentru uscarea lor.
-lucrarea de prăsit trebuie să se facă ori de câte ori este nevoie, la dimensiunile de mai sus ale
buruienilor, până când plantele de cultură se vor dezvolta suficient cât să umbrească buruienile
şi să se împiedice înmulţirea şi dezvoltarea lor.
-prășitul mecanic trebuie făcut atunci când umiditatea solului este optimă. Când solul este uscat,
cu crustă groasă, lucrarea se execută greoi, bucăţile de crustă pot lovi şi vatăma plantele. Pe crusta
groasă rămân buruienile care se dezvoltă în continuare nestingherite, mai ales dacă beneficiază
de o ploaie cât de slabă apărută imediat după prăşit.
-prin lucrări de prăsit repetate se distrug şi buruienile care se înmulţesc prin rizomi, dacă se
epuizează rezerva de hrană din rizomi.
Combaterea buruienilor pe cale chimică cu ajutorul motocultoarelor se poate efectua cu maşinile de
erbicidat ataşate la motocultoare şi descrise la capitolul dedicate erbicidării.
Aceste maşini se vor pregăti adecvat condiţiilor de teren şi stadiului de dezvoltare a plantelor de cultură.

101
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motosapa echipată cu prașitoare într-o cultură de porumb

Motocultor pregătit cu freza tractată pentru prășit preventiv și spart crusta

Combaterea buruienilor cu motocultor echipat cu freza tractată într-o cultură de căpșuni inființată în
livadă.
Combaterea chimică a bolilor si dăunatorilor
Combaterea bolilor si dăunătorilor la culturile de legume, pomi, viţă de vie, flori, etc. , este necesară
deoarece bolile şi dăunătorii produc pagube în culturi

102
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

în procente semnificative, iar atunci când sunt condiţii favorabile bolilor și dăunatorilor, recoltele pot fi
compromise în totalitate.
Plantele trebuie menţinute sănătoase pe toată durata de dezvoltare a lor până la recoltare.
Lucrările de tratamente se execută de regulă la avertizare, dar este bine să se facă şi preventiv.
Cantitate de substanţe de tratament va fi atent aplicată din puct de vedere cantitativ cât şi al concentraţiei
la unitatea de suprafaţă. Supradozarea duce la fitotoxicitate cu riscuri de apariţie a intoxicaţiilor la plante
şi sol.
La legume şi fructe pentru consum, stropitul se va face cu 15-20 de zile înainte de a fi recoltate pentru
vânzarea la piaţă.
Ca şi la erbicidare, agregatul trebuie să-şi păstreze viteză constantă în timpul deplasării, iar debitele şi
presiunile să fie atent reglate pentru a se aplica un tratament eficient. Soluţiile se vor prepara numai cu
apă curată, filtrată în prealabil prin sită cu ochiuri de 0, 25 mm.
Apa dură nu se va folosi la prepararea soluţiilor.
Mulţi specialişti recomandă atenţie asupra Ph-ului apei. Acesta trebuie să aibe valori neutre.
Dacă maşina de tratamente s-a folosit anterior la lucrări de erbicidare, aceasta se va spăla cu soluţie de
carbonat de sodium 5% sau hidroxid de sodiu 2, 5%, după care se spală cu apă curată.
Pentru executarea tratamentelor fitosanitare cu ajutorul motocultoarelor există maşini ce se pot ataşa de
acestea pentru a fi tractate şi acţionate sau nu de la prizele de putere cu care motocultoarele sunt dotate.
Alegera tehnologiilor de combatere chimică a bolilor şi dăunătorilor se va face în funcţie de locul culturii
(câmp, sera, solarii), felul culturii (legume, fructe, flori, viţa de vie), de urgenţa aplicării tratamentelor.
Mai jos se pot vedea imagini ale motocultoarelor cu maşini de tratamente în lucru la diverse culturi.

Motocultor cu mașina de tratamente la vița de vie

103
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Tratament la pomi fructiferi cu mașina tractată de motocultor

Tratament în seră cu mașina tractabilă de motocultor și dotată cu grup de pompare (motor-pompă de


presiune) auxiliar

Mașina de tratamente multifucțională atașată la motocultor cu antrenarea pompei de la priza de putere a


motocultorului

104
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Maşinile din imagini se pot folosi şi la lucrări de erbicidare.


Caracteristicile lor sunt prezentate la capitolul rezervat accesoriilor pentru motocultoare.
Desigur că pe piaţa din România se mai află şi alte modele decât cele prezentate (a se vedea fotografiile
de la lucrările de erbicidare), dar nu se pot prezenta şi descrie toate acele modele. Nici nu mi-am propus.
La achiziţionarea unor astfel de maşini se au în vedere condiţiile tehnologice impuse de culturi, condiţiile
de teren unde sunt amplasate culturile, suprafeţele acestor culturi şi alte condiţii particulare ale
utilizatorului.
Maşinile acestea se pot adapta constructiv şi pentru situaţii particulare, fără modificări esenţiale.
În solarii, la culturile de ardei, vinete, se pot face tratamente împotriva bolilor şi dăunătorilor pe toată
suprafaţa, folosind maşinile din imagini, care pot staţiona afară iar lucrătorii să intre înăuntru cu lăncile
adecvate.
La culturile din solarii aflate pe spalier, tratamentele se pot face localizat la fiecare plantă.
În această situaţie, unul sau doi muncitori se deplasează pe intervalele dintre rânduri şi execută stropitul
cu ajutorul unor lăncii alimentate prin furtunuri de la maşina de stropit.
Aplicarea îngrășămitelor chimice
Se poate face cu ajutorul unui motocultor căruia i se atașează omasină ca cea din imaginea de mai jos.
Este produsă de o întreprindere ucrainiană (AGROSERVICETRACTOR DNEPROPETROVSK).
Mașina lucrează în agregat cu motocultorul Dnepr 6R. Poate fi folosită pentru împrăștierea de
superfosfat, NPK, etc.
La nevoie, se poate împrăștia sare pentru curățarea aleilor, drumurilor de acces acoperite cu gheață, etc.
Caracteristica principală:lățimea de lucru-1, 5 m

105
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Mașină de fertilizat tractată de motocultor


Motocultor Grifo Extra
4 viteze înainte + 1 înapoi
Putere -10 CP
Combustibil – benzină

Mașina de fertilizat
Antrenarea mecanismului de aruncare a îngrășămîntului se face de la roțile motocultorului
Capacitatea buncărului – 150 litri
Raza de împrăștiere a îngrășămîntului granular – 1- 6 m
Recoltarea produselor şi transportul lor cu ajutorul motocultoarelor
Sunt culturi care ajunse la maturitate se pot recolta cu ajutorul motocultoarelor.
Una dintre ele este cartoful. Recoltarea cartofului cu motocultorul se poate realiza atunci când în spatele
acestuia se montează un plug că cele din imaginile de mai jos.

Motocultor VARI-CEHIA și echipamentul dedicat pentru recoltat cartofi

106
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Plug de scos cartofi (abricat în România)

Motocultor echipat cu plug de scos cartofi, în lucru


Recoltarea cartofului se face în condiţii de teren reavăn. Dacă terenul este ud, recoltarea se face cu
dificultate iar pământul rămâne lipit pe tubercul.
Atunci când este prea uscat, plugul pătrunde greu în sol, înaintarea se face cu greutate.
Recoltarea cu plugurile de mai sus se face cu mai multă uşurinţă dacă solul pe care se afla cultura de
cartof este cel specific culturii.
Dacă solul este mai greu, motocultoarele se vor echipă cu pluguri cu construcție mai complexă, dotate
cu mecanism oscilator care facilitează pătrunderea în sol a cuţitului plugului şi realizează scuturarea
cartofilor de pământ.

107
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motocultor echipat cu mașina de recoltat cartofi dotată cu mecanism oscilant de scuturare


Cea mai importantă condiție a plugurilor de scos cartofi este ca procentul de vătămare a tuberculilor să
fie foarte redus.
Alt domeniu în care se folosesc motocultoarele pentru recoltare este creşterea animalelor.
Motocultoarele se pot echipa cu aparate de cosit iarbă sau lucernă.
Există o mare diversitate de motocositori echipate cu aparate de tăiere în variante constructive multiple.
Revista Mecanizarea agriculturii nr 8/2006 a publicat un articol cu tema construcţiei, exploatării şi
întreţinerii cositorilor de furaje pentru pajişti din care voi selecta pasaje de interes pentru cei care deţin
şi exploatează motocositori, dar mai ales pentru cei care urmează să achiziţioneze şi au nevoie de
informaţii cât mai corecte.
În activitatea mea de vânzător de echipamente de grădină am constatat că revista citată nu ajunge la
fermierii mici sau mijlocii dar nici la comercianţii de utilaje de grădină, cu mici excepţii. Pentru
informarea celor interesaţi redau articolul:
“Cosirea ierburilor constituie una dintre cele mai importante operaţii din cadrul tehnologiei de recoltare
şi conservare a furajelor de pe pajişti.
Prin executarea în epoca optimă şi într-un timp scurt, cosirea contribuie la creşterea calităţii şi cantităţii
furajelor obţinute.
Epoca optimă de cosire a ierburilor de pe pajişti este cuprinsă între faza de înspicare şi cea de înflorire a
gramineelor şi de îmbobocire până la înflorire a leguminoaselor perene.
În aceste interval se obţine un raport optim între cantitatea de substanţe nutritive digestibile şi producţia
de furaj obţinută.
Maşinile care se folosesc pentru cosirea furajelor de pe pajişti diferă în funcţie de:
- Panta terenului;
- Mărimea şi configuraţia parcelei care se recoltează;
Pe suprafeţe situate pe pante mai mari de 18° (32%) se folosesc motocositori cu o axă sau cositori
acţionate cu tractoare monoax (motocultoare);
Obţinerea unor rezultate bune la cositul furajelor de pajişti depinde de:
- Tipul şi starea tehnică a maşinii folosite;

108
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

- Modul de exploatare şi de întreţinere a acesteia în timpul lucrului;


Principalele organe ale maşinilor de cosit care influenţează în mod hotărâtor performanţele lor tehnice
şi calitatea lucrului executat, sunt: aparatul de tăiere şi mecanismul de acţionare al acestuia.
Aparatul de tăiere constituie principalul organ activ al maşinilor de cosit furaje de pe pajişti.
Principalele aparate de tăiere utilizate pe maşinile de cosit furaje de pe pajişti se împart în două mari
grupe:
- Aparate de tăiere cu mişcare alternativă;
- Aparate de tăiere rotative;
Aparate de tăiere cu mişcare alternativă sunt:
1)-aparate de tăiere cu degete cu tăiere mijlocie la care cursa cuţitului S are valoarea de 76, 2 mm şi se
exprimă astfel:
S=p=1, 5p°=76, 2 mm, unde p este pasul dintre două lame de cuţit alăturate, iar p°este pasul dintre
degete;
2)-aparate de tăiere fără degete, care se caracterizează prin aceea că pe bara suport în locul degetelor
sunt fixate lame cuţit triunghiulare cu muchii ascuţite identice cu cele de pe cuţitul propriu-zis.
3)-aparate de tăiere cu dublu cuţit, care se caracterizează prin faptul că cele două cuţite se mişca în
sensuri opuse iar perechile de tăişuri ale lamelor aflate în contact taie plantele prin forfecare imitând o
foarfecă manuală.
1) Aparatele de tăiere cu degete cu tăiere mijlocie dau rezultate bune numai în cazul în care suprafaţă se
recoltează este situată pe teren orizontal, producţia de furaj este sub 15 t masă verde pe hectar şi plantele
nu sunt culcate, încurcate sau îmburuienate.
Consumul specific de carburant este mic.
Dezavantajele acestui tip de aparat sunt: lucrul cu înfundări în cazul când panta terenului depăşeşte 6°
(10%), plantele sunt culcate, încurcate sau îmburuienate; viteza de lucru redusă; necesită ingustatoare
de brazdă.
2) Aparatele de tăiere fără degete lucrează fără înfundări şi nu necesită în mod obligatoriu îngustătoare
de brazdă.
Ele echipează foarte multe dintre masele de tăiere ale motocositoarelor cu o singură axă.
Prin construirea de lame de tăiere suple (cuţite mai înguste şi mai lungi), cu unghiul la vârf mai mic, s-
a mărit considerabil lungimea tăişurilor şi s-a îmbunătăţit procesul de tăiere al plantelor.
Un alt avantaj al lucrului fără îngustătoare de brazdă este acela al faptului că plantele sunt lăsate
împrăştiate pe toată lăţimea de lucru a aparatului de tăiere ceea ce favorizează uscarea mai rapidă şi
uniformă a acestora.
Dezavantajele principale ale acestui tip de aparat de tăiere constau:
- Pretenție mare la curăţirea terenului de pietre, muşuroaie, alte obstacole;
- Viteza de lucru redusă;
3) Aparate de tăiere cu dublu cuţit care au următoarele avantaje:
- Lucrează în orice condiţii de cultură (producţie mare, lan culcat şi îmburuienat);
- Permit viteze mari de lucru;
- Au consumuri specifice de carburanţi, mici;
Principalele dezavantaje ale acestor tipuri de aparate sunt:
109
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

- Necesită o exploatare atentă şi calificată;


- Sunt foarte pretenţioase la starea de curăţenie a terenului care trebuie eliberate de muşuroaie,
de pietre şi alte obstacole;
- Au durata relativ scurtă dintre două ascuţiri successive ale cuţitelor.
Aparate de tăiere cu cuţite cu mişcare de rotaţie sunt:
- Aparate de tăiere rotative cu tamburi
- Aparate de tăiere rotative cu discuri
Aparatele de tăiere rotative execută tăierea inerţială a plantelor, fără piesa (partea) de rezemare;
Aceste aparate de tăiere prezintă următoarele avantaje:
- Lucrează fără înfundări în orice condiţii de lucru (umiditate ridicată, lan culcat şi îmburuienat;
- Au siguranţă mare în exploatare;
- Permit viteze mari de lucru;
- Exploatarea este uşoară;
- Intretinerea este şi mai uşoară;
Principalele dezavantaje ale cositorilor rotative sunt:
- Consum specific de carburanţi mai ridicat;
- Consum specific de putere mai mare;
- Produc tocarea suplimentară a furajelor la lucrul cu viteze mici;
- La lucrul pe terenurile cu muşuroaie anuale (scoase de furnici sau cârtiţe în perioada de
vegetaţie) în special pe rouă sau după ploaie, produc murdărirea cu sol a furajului;
Pregătirea pentru lucru şi reglajele cositorilor
Pregătirea pentru lucru constă din:
Verificarea stării tehnice a utilajului prin care se urmăreşte:
- Ca utilajul să fie complet (să aibă toate părţile componente);
- Starea tehnică a aparatelor de tăiere;
Se înlocuiesc: degetele rupte, plăcuţele contratăietoare deformate, ştirbite, sparte şi cu grad mare de
uzură, plăcuţele de ghidare uzate montate pe unele lame de tăiere, bolţurile uzate, tampoanele de cauciuc
rupte sau îmbătrânite, bolţuri uzate, patinele de reglaj a inăltimii de tăiere cu grad ridicat de uzură, care
nu se mai pot recondiţiona.
Se verifică: fixarea pe degete a plăcutelor contratăietoare (strângerea niturilor slăbite); strângerea
degetelor pe bara portdegete; fixarea lamelor tăietoare pe lama port lame (prin strângerea niturilor slăbite
şi completarea cu nituri noi),
Strângerea pe masa de tăiere a tălpilor cu patinele separatoarelor de lan şi limitatoarele de brazde,
strângerea masei de tăiere a cositorii pe cadrul maşinii.
Se repun în stare de funcţionare prin ascuţire lamele contracuțit de pe degete ca şi lamele tăietoare ale
cuţitelor.
Grosimea tăişului lamelor tăietoare să fie de 25-30 microni (0, 025-0, 030 mm)
Procesul de tăiere al plantelor de pe pajişti este satisfăcător atât timp cât grosimea tăişului nu depăşeşte
80 microni (0, 08 mm).

110
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Unghiul de ascuţire al tăişului lamelor tăietoare de la aparatul de tăiere cu degete este cuprins între 19-
25°.
Unghiul de ascuţire al tăişului lamelor tăietoare ale celor două cuţite de la aparatul cu dublu cuţit are
valori cuprinse între 20°şi 45°.
Unghiul de ascuţire al cuţitelor de la cositorile rotative are valori cuprinse între 22°şi 45°.
- Starea tehnică a mecanismelor de acţionare a cuţitelor. Se înlocuiesc: lagărele care prezintă
uzuri (jocuri mari); piesele deformate sau fisurate. Se gresează cu lubrifiant lagărele şi
articulaţiile sferice.
- Starea tehnică a transmisiei de la sursă energetică la mecanismele de acţionare a cuţitelor sau
la rotoarele cu cuţite ale cositorilor rotative:
-Se înlocuiesc curelele uzate, lagărele uzate (rulmenţii, bucșile de uzură), roţile dinţate uzate,
articulaţiile sferice;
Nu se admite lipsa aparatelor de protecţie la transmisiile cu curele, la mecanismele de acţionare a
cuţitelor, la arborii cardanici, la aparatele de protective rotative (sorturile de protecţie).
- Starea tehnică a celorlalte părţi component e ale cositorilor;
Nu se admit deformări ale părţilor component e, mecanismele de reglare a poziţiei masei de taiere faţă
de direcţia de înaintare ca şi cele de siguranţă să fie în stare de funcţionare.
Reglajele maşinilor de cosit
Acestea au rolul de a realiza în mod strict condiţiile tehnice impuse pentru o bună funcţionare a maşinilor
încât să permită respectarea cerinţelor agrotehnice impuse lucrării de cosire a plantelor.
Principalele reglaje ale cositorilor de furaje constau în:
- Reglajul aşezării în plan a lamelor contracuțit de pe degete prin îndoirea degetelor folosind o pârghie
sau prin ciocănire
Verificarea se face la plăcile contracuțit şi la vârful degetelor folosind o sârmă subţire sau o sfoară bine
întinsă pe toată lăţimea.
- Reglarea jocului lateral al cuţitului prin deplasarea plăcilor de ghidare în orificiile alungite.
Jocul maxim admis este de max 1 mm;
- Reglarea jocului vertical între lamele cuţitului și lamele contracuțitului conform cu următoarele
prescripţii:
- Când se foloseşte cuţitul cu lame cu tăişul neted trebuie ca lama tăietoare să se reazeme în partea
sa anterioară (la vârf) pe lama contracutitului (de pe deget), iar în partea posterioară, pe placa de
ghidare.
Jocul admis în partea posterioară între lama tăietoare şi lama contracutit este de 0, 3-1mm.
- Cind se foloseşte cuţitul cu lama cu tăişul zimţat trebuie ca lamele tăietoare să nu se sprijine pe
lama contracuțit (de pe degete)
Jocul recomandat în acest caz între lama tăietoare şi lama contracuțit este variabil și nu trebuie să
depăşească 0, 5 mm în partea anterioară (la vârful lamei cuțitului) respective 1 mm la partea posterioară.
Aceste jocuri se obţin prin reglarea ghidajelor cuţitului, prin reglarea plăcilor de presiune (cu şuruburi
de reglaj, prin îndoire sau prin adăugare sau scoatere de adaosuri de reglaj între ghidajele cuţitului şi
plăcile de presiune.
- Reglajul apăsării prevăzute între lamele tăietoare ale celor două cuţite de la aparatele cu dublu
cuţit prin tensionarea corespunzătoare a plăcilor de ghidare superioare (la aparatele cu plăci de

111
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

ghidare) respectiv a arcurilor lamelare de la braţele oscilante superioare (la aparatele cu braţe
oscilante)
- Reglajul poziţiei cursei cuţitelor cu respectarea instrucţiunilor de montaj a elementelor active
ale aparatelor de tăiere în conformitate cu indicaţiile cuprinse în notiţele tehnice ale maşinii
respective.
În lipsa notiţelor tehnice, reglajul se va face ţinând cont de următoarele indicaţii:
- La aparatul de tăiere cu degete cu tăiere mijlocie, trebuie ca la punctele extreme ale cursei
cuţitului (la capetele cursei), axa de la fiecare a doua lamă tăietoare să se suprapună pa axa
fiecărui al treilea deget;
- La aparatul de tăiere fără degete trebuie ca punctele extreme ale cursei cuţitului (la capetele
cursei) axele lamelor tăietoare să se suprapună pe axele lamelor contra tăietoare (montate pe bară
în locul degetelor);
- La aparatul de tăiere cu două cuţite cu plăci de apăsare şi ghidare la care cursa cuţitelor este
mai mare de 76, 2mm trebuie ca la punctele extreme ale cursei cuţitelor, lamele tăietoare ale
cuţitului superior să depăşească în mod egal în ambele părţi axele lamelor tăietoare de la cuţitul
inferior;
EXEMPLU
Instrucțiuni de reglare și întreținere a mesei de tăiere

Poz. Denumire Nr. reper Buc.


1. Cuţit as. (1000) 160. 75. 042 1
2. Deget as. 160. 75. 024 10
3. Suport masă de tăiere 560. 65. 028 1
4. Bielă as. 160. 65. 054 1
5. Antrenor 160. 75. 032 1
6. Bolt sferic 160. 65. 241-M 1
7. Bridă 160. 75. 210 4
8. Suport cuţit 160. 75. 203 4
9. Şurub antrenare 160. 75. 231 2

112
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

10. Piulită de strângere 160. 65. 244 2


11. Şurub fixare cuţit 160. 75. 124 2
12. Şurub M8x16 STAS-4845 4
13. Şurub M8x30 STAS-4845 1
14. Surub special 160. 75. 220 8
15. Piulita M8 STAS-4071 5

Înlocuirea şi reglarea cuţitului:


- se îndepărtează piuliţele (15) de pe şuruburile de fixare (11) a cuţitului şi se scot
şuruburile în jos
- se îndepărtează cuţitul (1) trăgând lateral
- se înlocuieşte cuţitul
- se reglează un joc de 0, 1÷0, 3 mm între cuţit şi bridele (7). Pentru aceasta se slăbesc
şuruburile (14) şi se reglează jocul cu şuruburile (12). Şuruburile (14) se strâng din nou.
Reglajul jocului între bolţul sferic (6) al bielei (4) şi şuruburile de antrenare (9) al antrenorului
(5):
- biela se aduce în poziţia extremă stânga sau dreapta
- se slăbesc piuliţele (10)
- se reglează un joc de 0, 1÷0, 2 mm între şurubul de antrenare (9) şi bolţul sferic (6)
- piuliţele (10) se strâng înapoi.
Ascuţirea cuţitului:
- până când uzura nu este esenţială lamele cuţitelor se ascut pe partea superioară înclinată
cu pilă lată (de motoferestrău)
- dacă uzura este esenţială ascuţirea se execută cu polizor unghiular
- contracuţitele nu se ascut. După uzura zimţilor se înlocuiesc.
Tabelul periodicității operațiilor de întreținere la o motocositoare
Nr. Operaţia Nr. Data executării
Crt. ore
1 Spălarea utilajului1)
2 Verificarea fixării lamelor 25
3 Ascuţirea cuţitului 15
4 Gresajul lamelor2)
5 Verificarea jocului între cuţit şi 40
ghidaje3)
6 Verificarea curelei de transmisie 25
7 Înlocuirea curelei de transmisie4)
8 Verificarea mecanismului ambreiaj5) 25

113
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

9 Verificarea tuturor asamblărilor 25


10 Gresajul general6) 25

- Reglajul înălţimii de tăiere se face prin ridicarea şi coborârea patinelor


Unghiul format între masă de tăiere şi sol în condiţii normale de lucru are 2-3 grade. Când plantele sunt
culcate, acest unghi se poate mări până la 4-6 grade.
- Reglarea ecartamentului roţilor motocultorului în funcţie de lăţimea de lucru a cositorii şi de
lăţimea de lucru a îngustatoarelor de brazdă, astfel ca roțile să nu calce pe plantele cosite sau pe cele din
lan.
- Reglarea întinderii curelelor de transmisie. Întinderea acestor curele se va face în conformitate cu
indicaţiile notiţelor tehnice.
O întindere necorespunzătoare conduce la uzura prematură a curelei şi implicit la costuri suplimentare
importante necesare achiziţionării şi înlocuirii acesteia.
Verificarea funcţionării în gol a organelor active ale cositorilor.
Înainte de începerea lucrului se efectuează proba de funcţionare în gol a maşinilor prin cuplarea prizei
de putere a sursei energetice. Se verifică atent dacă organele în mişcare funcţionează silenţios, fără
blocări, frecări, etc.
După 4-5 minute de funcţionare în gol se opreşte motorul şi se vor verifica:
- Apariţia încălzirilor în zonele de frecare ale cuţitelor;
- Încălzirea elementelor transmisiei;
Încălzirile excesive în zonele de frecare ale cuţitelor indică reglări ne- corespunzatoare ale jocurilor între
părţile componente;
Înlăturarea lor se face prin respectarea indicaţiilor prescrise în paragraful referitor la reglaje. După
remedierea tuturor deficiențelor semnalate se poate începe lucrul.
Reguli de exploatare a cositorilor
Alegerea modului de deplasare a agregatului se face în funcţie de mărimea suprafeţei de recoltat, de
locul de amplasare a cositorilor pe sursă energetică (motocultor), de topografia terenului.
Înainte de începerea lucrului este necesar să se facă o recunoaştere a terenului, marcându-se locurile şi
obstacolele care ar putea provoca accidente şi deteriorarea cositorii.
Suprafeţele de recoltat mari se împart în parcele de formă dreptunghiulară care au o lungime de 6-8 ori
mai mare decât lăţimea de cosire.
Când terenul este situat pe pantă, se recomandă lucrul pe curba de nivel.
Dacă cositoarea este amplasată frontal pe sursă energetică, deplasarea în lucru se poate face după una
din următoarele metode: în suveica circulară cu întoarcere la 90°, cu mersul înapoi a agregatului.
Vitezele de lucru se aleg în funcţie de: panta terenului, producţia de masă verde pe hectar, starea lanului,
tipul de cositoare folosită.
Pe pante de peste 16 grade, viteza de lucru este limitată.
Vitezele de lucru la motocositoarele cu o axă şi la tractoarele monoax (motocultoarele) care se conduc
prin ghidon, este limitată la max. 4, 2 km/oră.
Pentru producţii mari, lanuri culcate sau îmburuienate, vitezele de lucru sunt mai mici decât în cazul
unor producţii şi lanuri obişnuite.
114
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

În timpul lucrului se urmăreşte ca:


- Tăierea plantelor să se facă la înălţimea dorită;
- Să nu rămână plante netăiate;
- Maşina să lucreze fără înfundări;
- Plantele tăiate şi lăsate în brazde pe mirişte să nu fie călcate de rotile agregatului.
Lanurile foarte culcate se vor recolta într-un singur sens, cel invers în care sunt culcate.
După 2-3 ore de lucru se opreşte agregatul şi se elimină pământul şi resturile vegetale de pe aparatul de
tăiere, se verifică jocurile în mecanismele de acţionare a cuţitelor, se verifică gradul de uzură a cuţitelor,
se verifică fixarea degetelor, a tălpilor, a lamelor tăietoare, se verifică prin palpare încălzirea elementelor
transmisiei (reductoare, transmisii cu roţi dinţate, transmisii cu curele şi lanţuri, lagăre).
După fiecare zi de lucru sau înainte de începerea lucrului se gresează următoarele: lagărele, articulaţiile
prevăzute cu gresoare.
După fiecare trei zile de funcţionare se va verifica întinderea curelelor şi a lanţurilor, se verifică nivelul
şi se elimină eventualele scurgeri de lubrifianţi datorate etanșarii necorespunzătoare a pereţilor
carcaselor şi capacelor.
Înlocuirea cuţitelor se face când grosimea tăişului lamelor tăietoare a ajuns la 80 microni (0, 080mm).
Folosirea în continuare a cuţitelor uzate conduce la creşterea rezistenţei şi înălţimii de tăiere a plantelor,
majorarea consumului de carburant şi intensificarea procesului de uzură a celorlalte componente în
mişcare.
Durata de folosinţă a cuţitelor între două ascuţiri consecutive variază în funcţie de sortimentul de plante
furajere care se recoltează; epoca de recoltare şi de condiţiile de lucru.
La recoltarea în epoca optimă a culturilor de lucernă şi trifoi roşu şi când terenul este bine nivelat şi lipsit
de muşuroaie sau alte obstacole, ascuţirea cuţitelor la aparatele cu degete, aparatele fără degete şi cele
cu dublu cuţit este suficient să se facă odată pe zi (înainte de începerea lucrului sau după încheierea lui)
La recoltarea în epoca optimă a fâneţelor naturale şi când terenul este bine nivelat şi curăţit de muşuroaie
şi de alte obstacole, ascuţirea cuţitelor să se facă în fiecare zi.
În cazul recoltării ierburilor îmbătrânite de pe fâneţe naturale ca şi la cosirea otavei, ascuţirea cuţitelor
se face de trei ori pe zi.
Pentru o mai bună organizare a lucrului este bine ca fiecare cositoare să aibă încă două seturi de cuţite
de rezervă.
Toate cuţitele se ascut la sediul fermei înainte de începerea lucrului sau după terminarea lui cu
respectarea prescripţiilor de ascuţire prezentate în subcapitolul Pregătirea pentru lucru.
Înainte de ascuţire se va verifica starea lamelor tăietoare, se înlocuiesc lamele fisurate, rupte sau ştirbite,
se strâng niturile slăbite.
După ascuţire se face alinierea lamelor de cuţit (aşezarea lamelor în acelaşi plan) prin fixarea cuţitelor
în menghină şi îndreptarea lamelor deformate.
Perioada scursă între două ascuţiri successive ale cuţitelor de la cositorile rotative este 3-5 ori mai
mare decât la celelalte cositori. Foarte important este ca la înlocuirea cuţitelor de la cositorile rotative
să se folosească cuţite cu greutate apropiată deoarece turaţia rotoarelor este foarte mare şi o diferenţă de
greutate între cuţite produce vibraţii la aparatul de tăiere.
La exploatarea cositorilor se vor respecta cu strictețe recomandările din notiţele tehnice.

115
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motocultor HONDA echipat cu coasă cu aparat de tăiere cu degete

Motocultor echipat cu aparat de tăiere cu discuri rotative (imagine de la Târgul Indagra)


Transportul efectuat cu motocultoarele
Transportul în cadrul gospodăriilor, fermelor mici, sectoarelor zootehnice, etc. , se realizează în condiţii
economice şi ecologice foarte avantajoase, cu motocultoare la care se ataşează remorci cu o singură axă.
Cu acest agregat, motocultor-remorca monoax, se pot face transporturi ale diferitelor materiale
tehnologice necesare proceselor agricole dar şi transporturi de producţie recoltată din grădina sau din
câmp. Capacitatea de transport este mică, ceea ce ar părea la prima vedere un dezavantaj, dar ponderea
transportului în gospodării şi ferme mici o reprezinată transportul de volume mici.
Se transportă frecvent îngrăşăminte chimice naturale şi minerale, substanţe pentru tratamente sanitare,
materiale diverse, recolta obţinută în grădina sau de pe câmp, furaje pentru animale, lemne de foc şi
materiale de construcţii şi utilaje agricole mici, scule, seminţe şi răsaduri cu care urmează a se înfiinţa
culturile, gunoi de grajd, etc.
În momentul de față, aproape toate firmele care oferă pe piaţa motocultoare, adăugă la ofertă şi remorci
de diferite capacităţi.
Capacitățile de transport nete, adică doar greutatea materialului de transportat fără greutatea
conducătorului şi greutatea remorcii, variază de la 150 kg la 500 kg.
La prima vedere aceste cifre par mici, dar dacă privim bine la puterile şi

116
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

caracteristicle constructive ale motocultoarelor care urmează să tracteze aceste remorci, va trebui să
alegem foarte atent un model de remorcă sau altul.
Ce trebuie avut în vedere atunci când achiziţionam o remorcă monoax (cu o singură axă):
- Structura activităţii agricole care se desfăşoară în gospodărie sau fermă;
- Activitatea în care transportul este cu ponderea cea mai mare;
- Distantele de transport şi condiţiile de transport;
- Starea şi traseul drumurilor pe care se vor desfăşura transporturile cu ponderea cea mai mare;
- Greutătile specifice ale materialelor care reprezintă obiectul transporturilor;
- Puterea tractorului monoax ce urmează să tracteze remorca încărcată;
- Greutatea remorcii goale;
- Greutatea conducătorului;
- Greutatea maximă care poate fi tractata de motocultor;
- Constructia remorcii: tipul amvelopelor cu care este echipată, mecanismul de frânare, existenţa
pe proțap a pivotului antirăsturnare, construcţia scaunului conducătorului, posibilitatea basculării
benei, volumul util al benei remorcii, înălţimea axului roţilor faţă de sol (lumină la sol),
ecartamentul roţilor, etc. ;
În şirul de caracteristici prezentate se afla caracteristici care se referă la siguranţa transportului şi a
omului care execută transportul.
Aceste caracteristici sunt: mecanismul de frânare şi pivotul antirăsturnare.
Nici unei remorci nu trebuie să-i lipsească aceste mecanisme.
Important din punct de vedere al siguranţei transportului este masa transportului (greutatea remorcii,
greutatea conducătorului, greutatea materialului transportat) raportată la greutatea motocultorului.
Remorca nu poate fi supraîncărcată peste maximul sarcinii utile admise (vezi tabelul de mai jos).
Aceasta înseamnă că greutatea curentă totală a vehiculului conectat (remorca + şoferul + încărcătura) nu
poate fi mai mare decât 2, 5 ori greutatea unităţii de remorcare (motocultorului).
Dacă motocultorul este conectat la remorcă, raza de întoarcere nu poate fi mai mică de 3 m.
Dacă motocultorul este uşor, atunci se va îngreuna (lesta) cu greutăţi aplicate la roţi şi în partea din faţă
a lui.
Greutatea motocultorului lestat astfel se înmulţeşte cu 2, 5 şi se obţine valoarea greutăţii totale care se
poate tracta (remorca +încărcătura+conducător).
Lestarea motocultorului ajută la diminuarea patinării roţilor acestuia atunci când caracteristicile
drumului plus greutatea încărcăturii fac posibilă patinarea.
Constructorii serioşi de remorci cu o singură axă ţin seama de fenomenul de patinare la roţile
motocultorului şi pentru reducerea lui la proiectarea şi fabricarea remorcii amplasează axul roţilor
remorcii în aşa fel încât o mare parte din greutatea ei încărcată să apese pe axa motocultorului.
Sfătuiesc pe cei care îşi construiesc singuri remorci monoax pentru motocultoare să ţină seama de
recomandările de mai sus şi să doteze remorcile cu mechanism de frânare de serviciu şi de parcare, pivot
antirasturnare şi să plaseze optim axa remorcii.
La fel de important este volumul util (volumul interior) al benei. Acesta poate fi umplut cu materiale sau
produse diverse.
Se va ţine seama de greutăţile specifice ale materialelor de transportat.
117
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Acestea sunt redate mai jos.


VALORILE NORMATE ALE GREUTATILOR SPECIFICE
Nr. Denumirea materialului Greutatea
crt specifică
Kg/mc
A Piatră de construcții în blocuri
1 Granit 2800
2 Calcar compact 2700
3 Marmură 2800
B Lemn de construcție
1 Foioase (fag, gorun, salcâm, stejar)
-uscat în aer (15% umiditate) 800
-proaspăt tăiat sau umed 1000
2 Rășinoase (brad, larice, molid, pin):
- uscat în aer (15 umiditate) 600
- proaspăt tăiat sau umed 800
- cherestea de brad așezat în stive 500

C Betoane de ciment:
- beton simplu (cu pietriș sau piatră spartă) 2400

D Mortar de ciment 2100-2200


E Cărămizi pline presate pe cale umedă 1300-1800
F Diverse materiale de construcții
-argilă 1800
-balast 2000
-ciment vărsat 1250
-ciment în saci 1400
-ipsos în saci 900
-nisip uscat 1600
-nisip umed natural 1900
-pamânt uscat 1600
-pamânt umed 1800
-pietriș uscat 1600
-var nestins în bulgări 1700

118
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

G Combustibil
-cărbune brun 850
-huilă bulgari 800
-lignit 800

Lemn de foc tăiat în grămadă 400

Cartofi, zarzavaturi si rădăcinoase în vrac 750


Castraveți, varză, ardei în vrac 600
Cereale, leguminoase 750
Făina de grâu, mălai 600
Fân nepresat 100
Fân presat 250
Fructe 500
Porumb știuleti 450
Sare de bucătărie-bulgări 1300
- macinată în saci 1150
- măcinată vărsată 1200
Uruială 600

Dacă greutăţile de transport depăşesc 1000 kg, se recomandă să se apeleze la un agregat motocultor-
semiremorcă cu punte de tracţiune la remorcă.
În ceea ce priveşte circulaţia pe drumurile publice a acestui mijloc de transport care nu este echipat de
regulă cu sistem de iluminat şi semnalizare, se recomandă a se evita intrarea pe drumuri naţionale,
europene şi chiar judeţene. Dacă totuşi se va circula pe aceste drumuri, să se facă pe distanţe scurte cu
agregatul bine semnalizat şi condus de o persoană posesoare a unui permis de conducere.
Nu este permis transportul persoanelor, exceptând conducătorul agregatului.
Este bine ca posesorii de astfel de mijloace de transport să se adreseze polițiilor locale în vederea
informării asupra condiţiilor de utilizare a lor pe drumurile publice.
Nu se va circula cu aceste mijloace de transport pe timp de noapte.
Nu le confundaţi cu atelajele (căruţe cu cai). Acestea au alt regim privind circulaţia pe drumurile publice
deoarece nu sunt motorizate.
Remorca monoax (semiremorc a)cu componentele de bază

119
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Body = Corp Tow bar = Bara de remorcare


Seat = Scaun Brake pedal= Pedala de frânare/oprire
Rear side = Partea de dinapoi Parking brake level= Maneta frânei de parcare
Wheels = Roţi

Agregat motocultor-semiremorcă (A se vedea greutățile montate pe roți)

Transport de material de construcții cu motocultor si semiremorcă

120
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Transportul lemnelor de foc cu un motocultor fabricat in Romania înainte de 1989, echipat cu motor în
doi timpi (motor de motocicletă MOBRA)

Transportul lemnelor pentru foc cu motocultor și remorcă VARI -CEHIA

Aprovizionarea gospodăriei cu semiremorcă basculantă VARI-CEHIA

121
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Fierăstrău circular antrenat de arborele motorului unui motocultor

Transportul fructelor din livadă

Transportul fânului din câmp cu motobloc TUBAL -România

122
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Semiremorcă construită artizanal

Motocultor cuplat cu o capacitate de transport cu deplasare prin împingere (roabă împinsă) (Imagine
din târgul Indagra)
Este un mijloc de transport scurt, cu roţi pivotante, care poate fi întors în spaţii mici, cum sunt serele,
solariile, grădinile de dimensiuni reduse. Cu bena tip scafă, care se basculează manual, se pot transporta
materiale de construcţii (vezi imaginea de mai jos), gunoi de grajd iar pe platformă se pot transporta lăzi
în care se recoltează legumele sau fructele.

123
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motosapa echipată cu benă scafă pentru transport balast și gunoi de grajd


Capacitatea de transport este de 150 kg. Poate fi acţionat şi de motosape echipate cu roți de metal sau de
cauciuc (vezi imaginile de mai sus) .

124
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

În gospodăriile noastre se pot ivi numeroase alte situaţii care se pot rezolva cu ajutorul motosapelor şi
motocultoarelor.
Acestea pot fi folosite la evacuarea gunoiului din gospodărie sau la mutarea unor obiecte dintr-un loc în
altul, la transportul de lemne pe distanțe scurte.
Prezint în imaginile de mai jos aceste două situaţii rezolvate cu ajutorul unei motosape de 4 cp.

Evacuarea gunoiului din grădină

125
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Evacuarea gunoiului de grajd cu ajutorul unei motosape la care s-a atașat o remorcuță artizanală

Mutarea prin tractare a unui stâlp cu “radacină’’de beton


Pentru operaţiunea din imaginea de mai sus am echipat motosapa cu o roată pivotantă plasată în spatele
motosapei.
La tractare, spatele motosapei este tras în jos de către forţa rezistentă la tracţiune care se descompune în
două componente. Una dintre aceste forţe este verticală şi orientată în jos. Roata din spatele motosapei
oferă sprijin şi posibilitatea orientării (virajului) motosapei pe direcţia dorită.
Motosapa poate fi echipată şi cu roţi metalice, dar condiţiile de teren au impus folosirea frezelor
(sapelor).
De asemeni, după cum se poate observa, am apelat si la ajutorul unui cărucior pe care am sprijinit
“rădăcina ‘’ stâlpului de beton. Elementul de legatură între motosapă si cărucior a fost o curea de
transmisie din cauciuc.

126
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Transport de lemne cu ajutorul unui cărucior construit special


Caracteristici constructive
Motosapă Honda model FG 314, motor GC 135, putere max. 4 CP
Șasiu din țeavă rectangulară
Caroserie basculantă spre în față
Capacitate de transport -150 kg
Roți 3. 00-4 , cu cameră de aer – la cărucior
Roți metalice Ф 275 mm – la motosapă
Ecartament -510 mm
Ampatament – 960 mm
Lățime – 600 mm
Înălțime – 750 mm
Lungime – 2200 mm
Comanda direcției – se face de la ghidon cu pârghie și bare longitidinală și transversală .
Cuplarea cu motosapa sau cu motocultorul se realizează la șasiu prin intermediul unui vârtej care permite
copierea denivelărilor terenului

Mașina de despicat lemn

127
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Turația conului – 700 rot/min


Diametrul conului – 70 mm
Diametrul lemnului – 30-40 cm
Puterea necesară pentru con Ф 70 mm – 2, 2 kw

Pe șasiul aceluiaș cărucior se poate monta o mașină pentru despicat și pentru tăiat lemn de foc (Vezi
imaginile de mai sus).

Americanii au inventat-o în anul 1955


Căruciorul este conceput a se putea carosa pentru mai multe aplicații.
În principiu, plecând de la această postură a motosapei, se poate realiza și o mașină pentru erbicidat și
aplicat tratamente fitosanitare în mod punctual la plante, montîndu-se pe cărucior un bazin cu capacitate
de 50 litri și o instalație de joasă presiune (max. 5 bari) cu pompă centrifugală (cea pentru irigații)
antrenată de la axul motorului.
Pentru antrenarea pompei dar și pentru acționarea mersului înainte al motosapei, pe axul motorului se
va monta o fulie (roată de curea) cu două canale de același diametru ca și cea originală, Ф 50 mm
(construcția se află în stadiu de proiect și sper ca pentru anul 2016 să o finalizez).

128
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Așa s-a realizat în 1956 în S. U. A.


Altă activitate în care se utilizează motosapa sau motocultorul este aceea a preparării gunoiului de grajd
aflat depozitat în solar sau în afara lui şi care urmează a se întrebuinţa la pregătirea straturilor care se
însămânţează sau pe care se plantează legumele. Gunoiul se frământă cu ajutorul sapelor (frezelor),
obţinându-se astfel omogenizarea lui, după care se trece printr-o sită şi astfel se împrăştie într-un strat
uniform pe suprafeţele de semănat sau de plantat.

Motocultor folosit la framântarea gunoiului de grajd


Desigur că mai sunt şi alte întrebuinţări ale motosapelor şi motocultoarelor în gospodăriile româneşti.
Gospodari inteligenţi au ştiut să folosească puterea acestor motoutilaje antrenând de la arborii motoarelor
sau de la prizele de putere maşini de măcinat (mori) cereale şi chiar fierăstraie circulare pentru retezat
sau despicat lemnul. Cine deţine “ puterea” şi o foloseşte inteligent, are eficiență și profit.
Deţinătorii de motosape şi motocultoare care doresc să construiască în regie proprie accesorii, trebuie
să-şi ia toate măsurile ca acestea să fie corect dimensionate şi executate astfel ca întrebuinţarea lor să fie
posibilă fără să afecteze siguranţa proprie, a persoanelor şi bunurilor din preajmă sau să dăuneze
mediului.

129
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pentru mai multă siguranţă este bine să consulte persoane cu experienţă şi cunoştinţe temeinice în
domeniu.
Irigarea culturilor
Întrebuinţarea motosapelor si motocultoarelor la activitatea de irigaţii este posibilă atunci când acestea
pot antrena o pompă de apă.
Modalitatea de antrenare există la motocultoarele cu priză de putere sau direct de la arborele motorului.
În ambele situaţii motosapele si motocultoarele lucrează staţionar.
Pentru reuşita operaţiunii de folosire la irigare a agregatului motocultor- pompă de apă, trebuie ştiute
următoarele lucruri:
-caracteristicile pompei:debit, înălţime de pompare (presiune), putere consumată, turaţia de
antrenare, înălţimea (adâncimea) de aspiraţie;
-puterea motorului motocultorului;
-turatia axului prizei de putere sau turaţia axului motorului;
-modalitatea de aşezare a pompei în vederea acţionarii ei;
Deoarece există pompe care se pot antrena prin intermediul curelelor de transmisie, la activitatea de
irigaţie se pot utiliza şi motosapele.

Pompa centrifugală cu lagăr si roată (fulie) de antrenare

130
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Graficul pompei cu lagăr


Caracteristicile tehnice ale pompei cu lagăr:
Debit maxim -600 l/min
Turaţie maximă -3600 rot/min
Înălţime de pompare -32 m
Putere necesară –max 4 CP
Antrenarea pompei –cu curea trapezoidală de la un motor termic sau electric
Domeniile de utilizare – irigaţii, vehiculare de lichide
Altă pompa centrifugală cu lagăr care poate fi antrenată de motorul unei motosape sau motocultor este
pompa Sâmnic prezentată în imaginea de mai jos:

Pompa centrifugală Sâmnic

131
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Graficul pompei Sâmnic


Caracteristicile tehnice ale pompei Sâmnic:
-Presiune – 4, 5 bar
-Turatie nominală – 4800 rot/min
-Putere necesara-1, 8 kw
-Debit la 3 bar -130 l/min

Antrenarea pompei cu curea de transmisie de la motorul motosapei


-Destinaţia pompei -irigatii, vehiculare de lichide, maşini de erbicidat şi admnistrat insecto-fungicide
Cele două pompe cu lagăr se pot monta pe suporţi speciali şi pot fi antrenate de motoarele motosapelor
şi motocultoarelor în vederea activităţii de irigare atât prin aspersie cât şi prin picurare cu condiţia de a
le asigura turaţiile şi puterile necesare parametrilor nominali (vezi imaginile de mai sus).
Alegerea unei pompe este condiținată de:
- înălțimea de pompare;
- debitul de refulare;
- pierderile de sarcină în conducte și accesorii (coturi, t-uri, vane, etc. )
- condițiile de aspirație:temperatura, vâscozitatea;

132
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pentru pompe:
Înălțimea de pompare=înălțimea de aspiratie +înălțimea de refulare
Debitul=cantitatea de apa livrată de pompă în unitatea de timp aferentă unei înălțimi de pompare
(presiuni)
Pentru stabilirea puterii necesare unei pompe centrifugale se recomandă utilizarea formulei de mai jos:
HQ∂
P=-----------[CP];unde:
270η
H – înălțimea de pompare totală (aspirație +refulare) în metri;
Q – debitul în m³/oră;
∂ - greutatea specifică a lichidului în kgf/dm³;
η –randamentul efectiv al pompei ;pentru pompele centrifugale se consideră egal cu 0, 7 -0, 8;
Puterea nominală a motorului de antrenare trebuie să fie aleasă mai mare cu minim 10 % față de puterea
nominală absorbită de pompă.
Modificarea performanțelor pompei
Aceeași pompă centrifugală poate avea caracteristici diferite pentru turații diferite.
Dacă valorile Q1, H1și P1 sunt cunoscute la turația n1, atunci noile valori pentru turația n2 vor fi
următoarele:
Q2=n2/n1. Q1
H2= (n2/n1)². H1
P2= (n2/n1)³. P1
Prin urmare antrenarea pompei cu o turație mai mare duce la creșterea debitului, a presiunii dar și la
creșterea puterii necesare acționării ei.
Se întâmplă invers dacă turația de antrenare va scădea.
Modificările turațiilor pentru pompele prezentate mai sus se pot realiza prin modificările rapoartelor de
transmisie apelând la fulii (roți de curea) de diametre diferite.

Condițiile de aspirație ale unei pompe


Teoretic înălțimea de aspirație a unei pompe este de 10, 33 m pentru apă curată la presiune atmosferică
normală și la nivelul mării. Practic înălțimea de aspirație maximă se consideră între 7 și 8 metri.
Înălțimea de aspirație scade cu altitudinea (11 cm pentru fiecare 100 m altitudine).
Când temperatura apei crește, înălțimea de aspirație descrește.
În acest caz trebuie scăzute din înălțimea de aspirație față de cea rezultată la temperatura normală (5…20
°C) următoarele valori:
Temperatura 30 40 50 60 70 80 90
°C
Corecția 0, 4 0, 7 1, 2 1, 9 3, 1 4, 7 7, 3
m

133
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Dacă lichidul este altul decât apa, trebuie să se țină seama de densitatea sa.
În gospodării sunt necesare următoarele debite orientative:
- pentru irigare grădină = 40 l/min
- pentru stropit curtea –30 l/min
- pentru o chiuvetă – 10 l/min
- pentru WC -5 l/min
Date orientative privind consumul zilnic de apă:
Locul Număr de persoane Cantitatea
(litri)
Bucătărie Pe 1 persoană 20-30
Spălătorie Idem 10-15
Baie Idem 200
Stropit curtea Pe m² 3
Spălat Pe 1 kg de rufe 50
Spălat auto Pe 1 mașină 200

Câteva considerații privind irigațiile


În condiţiile de clima din România când apar perioade de secetă, plantele au nevoie de aport de apă
pentru a se dezvolta şi a produce.
Irigaţiile se aplică la majoritatea culturilor agricole deoarece:
-rădăcinile celor mai multe plante, mai ales cele legumicole se află într-un strat de sol la 30-50 cm
adâncime. Uscarea acestui strat duce la uscarea rădăcinilor iar dezvoltarea plantelor este compromisă.
În acest strat trebuie să se asigure o rezervă de apă ce se poate menţine numai cu ajutorul irigaţiilor.
-Cercetările mai vechi dar şi recente arată ca apa acumulată în sol, cca 400 mc/ha, satisface nevoia
plantelor pe o perioadă de 6-10 zile, după care trebuie să se asigure în continuare apă.
Acest lucru se poate face aplicând udări tot la nivelul necesarului, adică 400 mc/ha.
Fiecare cultură are prevăzută în funcţie de nevoile de apă pe toată perioada de vegetaţie o normă de
irigare:
-varza de toamnă are onorma de irigare de 3000-3500 mc/ha
-rădăcinoasele au 2500-3000 mc/ha normade irigare
-castraveții au nevoie de 1800-2000mc/ha în toată perioada de vegetaţie
Normele de irigare se distribuie la intervale de 6-10 zile, în funcţie de zonă, cultură, aport pluviometric,
în număr diferit de udări (6-10 udări).
Dacă se împarte norma de irigare la numărul de udări se obţine norma de udare.
Normele de udare se încadrează în intervalul 300-500 mc/ha, în funcţie de cultura de plante, zona de
cultură, regim pluviometric.
Metode de irigare
În funcţie de condiţiile de cultură, sol, zonă, regim pluviometric, se aplică următoarele metode de irigare:
134
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

-irigarea prin brazde, unde apa se scurge gravitaţional printre rândurile de plante, aproape de rădăcini,
pe canalele realizate la plantare (semănare).
La aplicarea acestei metode se cere ca terenul să fie modelat şi nivelat astfel ca panta să se asigure
permanent şi apa să curgă, nu să staţioneze pe traseul de udare. Panta trebuie să asigure o curgere lină
pentru a nu se produce eroziuni.
La irigarea pe brazde sunt avantaje deoarece:
-plantele nu vin în contact cu apă şi se previne atacul de boli şi dăunători;
-instalația de irigat nu este complicată şi deci necostisitoare;
-nu este condiţionată de viteza vântului;
-rigolele se refac uşor;
-apa ajunge la rădăcinile plantelor infiltrându-se prin părţile laterale şi zone de suprafaţa rămân
uscate, buruienile neputând să se dezvolte pentru că nu beneficiază de apă;
Rămâne de urmărit cantitatea de apă care se distribuie plantelor.
De aceea trebuie ştiute caracteristicile pompei care se utilizează la irigare.

Irigare pe brazdă
-irigarea prin aspersie, unde apa se distribuie pe toată suprafaţa .
Nu la toate plantele este indicată această metodă deoarece riscul de îmbolnăvire a lor este mare şi se vor
cheltui resurse mari pentru tratamente.
La udarea prin aspersie este necesară existent unei instalaţii speciale formată din conductă şi aspersoare,
instalaţie care are un cost important.
Udarea prin aspersie este condiţionată de viteza vântului.
La udarea prin aspersie se poate controla mai uşor cantitatea de apă distribuită culturilor cunoscând
debitul şi presiunea de lucru al aspersoarelor, numărul lor şi suprafaţa pe care o udă.

135
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Irigarea prin aspersie a unei culturi de căpșuni

Irigarea prin aspersie a unei suprafețe de gradină înainte de plantarea răsadurilor (irigare de
aprovizionare)
-irigarea prin picurare, unde apa se distribuie la rădăcina fiecărei plante sub formă de picătură cu
ajutorul unei instalaţii specializate care funcţionează la presiuni mici.
Acestă metodă tinde să se generalizeze în legumicultura dar se foloseşte şi în pomicultură şi viticultură.
Are avantaje foarte importante:
-se face o importantă economie de apă;
-se evită îmbolnăvirea plantelor prin lipsa de contact cu apă la nivelul frunzelor şi tulpinei;
-buruienile nu se pot dezvolta din lipsă de apă;
-odata cu apă de irigare se pot administra îngrăşăminte şi tratamente pentru plante;
-cantitatea de apă şi îngrăşămintele distribuite sunt controlate cu ajutorul unui dispozitiv special
construit numit cap de control şi manevră;

136
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Linii de picurare in solar

Cap control cu injector pentru fertilizare la instalația de picurare


Folosirea motosapelor si motocultoarelor in livezi
Până acum am prezentat utilizarea motosapelor şi motocultoarelor în legumicultură.
Acestea pot să efectueze lucrări şi în livezile gospodăriilor țărănești.
În perioada cât am lucrat în domeniul vânzărilor de echipamente pentru grădină, am putut să testez
capacitatea de lucru a unor motosape şi motocultoare în livezi de diferite dimensiuni şi de diferite tipuri.
Ştiind că în livezi lucrările sunt diverse, am încercat să le execut cu motosapele şi motocultoarele
conform cerinţelor agrotehnice impuse în domeniul pomiculturii.
Perioada de testări s-a întins pe mai mulţi ani, astfel ca motosapele şi motocultoarele să fie folosite în
epoci diferite şi la lucrări diverse.
Livezile în care s-au testat au fost în zonele de şes şi de deal din România.
Motosapele şi motocultoarele au fost testate la lucrări diverse cum sunt: lucratul solului cu plugul simplu
şi plugul reversibil între rândurile de pomi, lucratul solului cu frezele laterale (sapele) pe rândurile de
pomi, lucrarea solului în livada pe cultură de căpşuni înfiinţată între rândurile de pomi, tratarea pomilor
cu maşina de tratamente tractată de motocultor, cosirea ierbii dintre rândurile de pomi cu coasă montată
la motocultor.
Concluzia care s-a tras după ani buni de lucru, este aceea că atât motosapele cât şi motocultoarele pot să
lucreze cu rezultate bune şi foarte bune în livezi clasice sau intensive.
137
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Recomandarea mea este aceea ca proprietarii de livezi de dimensiuni medii (până la un hectar), plasate
în zone de deal şi chiar de şes, să-şi achizitioneaze
motocultoare profesionale, multifuncţionale, de putere de minim 5, 5 cp (putere maximă), la care se pot
ataşa maşini diferite, specifice domeniului pomicol.
În imaginile de mai jos, manevrarea motosapelor şi a motocultoarelor a fost făcută de proprietarii de lor
care sunt şi proprietarii de livezi.
Imaginile urmatoare vor să vă convingă:

Motocultoare în lucru cu frezele laterale pe rîndurile de pomi (primăvara)

Motocultor echipat cu freza tractată Motosapa în lucru pe rândul de pomi

Motocultor echipat cu plug simplu Motocultor cu freze laterale pe rândul de pomi

138
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Livadă și cultură de capșun lucrată cu motocultor Motocultor cu freză tractată in li vadă tânără

Arătură executată cu motocultor echipat cu plug reversibil între rândurile de pomi

Tratament sanitar cu mașina tractată de motocultor

139
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motocultor echipat cu aparat de cosit iarba in livadă Transport cu remorcă în livadă


Imaginile cu motosape şi motocultoare aflate în activitate ar putea continua.
Sper ca cele prezentate să fie suficiente ca să convingă despre utilitatea lor.
Pentru lucrul cu motosapa sau motocultorul pe rândurile de pomi trebuie să se aibă în vedere următoarele
funcţii ale utilajelor:
-echiparea cu freze (sape) plasate sub sasiul utilajelor;
-posibilitatea orientării ghidoanelor în plan orizontal stinga –dreapta ;
-manevrabilitate sporită a utilajelor care să permită viraje în spaţii reduse şi treceri uşoare pe
lângă tulpinile pomilor fără a le dăuna;
Lucrul pe rândurile de pomi este posibil fără pericol pentru pom şi pentru conducătorul utilajului, întrucât
motosapele şi motocultoarele sunt de talie mică şi pot trece uşor pe sub crengile pomilor.
Discurile frezelor care sunt plasate de fiecare parte, protejează foarte bine tulpinile pomilor la lovituri
(vezi foto). Trebuie doar un pic de atenţie din partea conducătorului.

Motosapele si motocultoarele folosite la lucrări in vița de vie


Pentru suprafeţe reduse de viţă-de-vie, motosapele şi motocultoarele sunt frecvent utilizate.
Operaţiunea la care se foloseşte frecvent motosapa este aceea de săpare în vederea afânării solului şi
combaterii buruienilor.
Motocultoarele, având totuşi un potenţial mai bun, se folosesc și la lucrări de tratamente sanitare
împreună cu maşini construite în acest scop.

140
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motosapele şi motocultoarele echipate cu freze montate sub sasiu, pot lucra între rândurile de viţă-de-
vie care au distanţă de minim 70 cm. (vezi fotografia de mai jos)

Alte aplicații ale motocultoarelor


Spuneam în paginile anterioare că motocultoarele, fiind motoutilaje profesionale, trebuie folosite de la
1 ianuarie la 31decembrie, adică tot timpul anului.
De aceea mulţi producători sau distribuitori de motocultoare au avut grijă să construiască pentru
motocultoare şi să le doteze cu accesorii pentru curăţat zăpadă.
Aceste accesorii sunt: lama pentru zăpadă şi freza pentru zăpadă.
Echipate cu aceste accesorii, motocultoarele pot curăţa căi de acces și platforme, suprafețe de parcare şi
depozitare, parcuri, trotuare, curţile gospodăriilor şi fermelor, în general locurile acoperite de zăpadă.

Motocultor echipat cu lamă pentru curatat zapada

141
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Freză pentru zapadă montată pe motocultor Honda

Motocultor Goldoni, Italia, echipat ca buldo-excavator


Sit-ul www. bm-missora. it oferă următoarele informații în legătură cu echipamentul din imagine:
“Adaptabil la toate tipurile de motocultivatoare, în particular la modelul M 120, utilaj cu puterea de 5-9
CP, la modelul M 120L, la mașina cu puteri cuprinse între 10CP și 14CP.
Adâncimea de excavare – 1200 mm
Înălțimea de încărcare – 2300 mm
Greutatea -138 kg
Capacitatea rezervorului -7 litri
Distribuitor hidraulic cu 5 elemenți
Lățimea lamei de buldozer – 700 mm
Rotirea brațului - 50⁰-stânga –dreapta

142
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Opționale:
- Podea de sustinere a operatorului
- Distribuitoare cu 2 manete
- Cupă cu 2 dinți – L =200 mm
- Cupă de încărcare – L=400 mm “
În țările occidentale, acolo unde politicile agricole sunt făcute pentru fermieri de toate dimensiunile,
unde se vrea ca și micile ferme să devină sustenabile, se construiesc și se oferă soluții ca cele de mai sus.
Adică, un motocultor să fie dotat cu cât mai multe accesorii pentru a se utiliza de la 1ianuarie la 31
decembrie ale aceluiași an.
Numai așa își poate amortiza prețul de achiziție.
Accesoriile motosapelor si motocultoarelor
Caracteristicile tehnice
Se cunoaşte deja că motosapele au o singură funcţie, aceea de afânare şi mărunţire a solului cu ajutorul
echipamentului standard, sapele (frezele) montate la axele de ieşire a reductorului final.
Motocultoarele sau tractoarele monoax (minitractoarele), se oferă de asemenea la vânzare cu un singur
echipament, sape (freze) sau freza tractată, deci tot cu o singură funcţie. Pentru acoperirea cât mai multor
cerinţe tehnologice, unii fabricanţi, importatori şi distribuitori au realizat pentru motosape şi
motocultoare, accesorii specializate în executarea de lucrări specific.
Accesoriile sunt de fapt maşini agricole de dimensiuni reduse, adaptate la dimensiunile constructive ale
sursei de putere (motosapa, minitractorul) precum şi la dimensiunile şi specificul domeniului de
activitate destinat: legumicol, viticol, pomicol, gospodăresc, zootehnic, dendrologic, peisagistic.
Accesoriile trebuie să fie compatibile cu sursa de putere şi să se ataşeze corect la aceasta.
Principiile de funcţionare sunt în general aceleaşi la toate modelele de accesorii ce se oferă pe piaţă.
Particularizate sunt sistemele de prindere de sursa de putere, dimensiunile lor, soluţiile constructive.
De aceea accesoriile unui motocultor sau unei motosape oferite de un furnizor nu sunt compatibile cu
motosape sau motocultoare oferite de alţi furnizori.
În continuare sunt prezentate caracteristicile tehnice ale unor modele de accesorii. Pentru o mare parte
dintre ele am contribuit la conceperea, proiectarea şi fabricarea lor în anii cât am lucrat pentru o societate
importatoare şi distribuitoare de echipamente pentru grădină.
Informaţii despre modul de ataşare, exploatare şi întreţinere se găsesc în manualele destinate
accesoriilor. La achiziţionare este bine să cereţi informaţii, exemplificări legate de montare, ataşare,
exploatare şi întreţinere.
Insistaţi pe tema reglajelor necesare efectuării lucrărilor pentru care sunt destinate. Acestea nu pot fi
cuprinse în fişele tehnice, dar trebuie să fie descrise în manualele de exploatare. Vânzătorul trebuie să
ştie să vi le explice.
Reglajele incorect executate pot compromite lucrarea şi pot crea neplăceri sau accidente în exploatare.
Vânzătorul este obligat să asigure manualul de utilizare al produsului.
Cereţi informaţii şi asupra calităţii materialelor folosite la construirea lor.
Pentru multe dintre accesoriile de pe piaţa, fiind destinate utilizării cu motosape sau” motocultoare” din
gama HOBBY (AMATOR), materialele sunt tot “HOBBY”.

143
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Atunci când achiziţionaţi motocultoare şi accesorii profesionale de la firme care se respectă, cereţi să vi
se facă montajul complet şi probele de casă cu fiecare accesoriu în parte. Nu vă limitaţi la explicaţii vagi
cu descrieri prin gesturi făcute cu mâinile, pentru că informaţiile date şi primite astfel nu se pot reţine în
integritatea lor, iar la locul de muncă nu mai ştiţi cum să-l montaţi sau să-l folosiţi.
Am avut situaţii neplăcute când, deşi utilajele vândute chiar de mine, la domiciliul clientului, montate
complet, puse în funcţiune în condiţii reale de exploatare, după un timp, la schimbarea unor condiţii de
lucru (înlocuirea unui accesoriu), clientul să execute diferit comenzile de pornire şi utilajul să nu
funcţioneze corect. Clientul respectiv uitase ordinea operaţiunilor de pornire dar nu citise nici manualul
de exploatare. Drept urmare a reclamat utilajul în garanţie la service-ul societăţii. Pentru asta a
transportat utilajul aproximativ 70 km dus-întors, a pierdut mai multe zile bune de lucru şi s-a mai şi
ruşinat în fata ginerelui.
La schimbarea accesoriilor, la multe modele de motocultoare, ghidoanele se întorc cu 180 de grade. Cu
această ocazie pârghiile de camandă îşi schimbă poziţia, cablurile de comandă se tensionează sau se
slăbesc şi reglajele comenzilor trebuie refăcute.
Deşi sunt de dimensiuni reduse, motosapele, motocultoarele şi accesoriile lor cer atenţie mărită în
exploatare.
În general acestea nu au mari pretenţii la întreţinere, dar operaţiunile din tabelele de întreţinere trebuie
respectate din primele momente ale exploatării.
Nu trebuie amânate nici măcar cu o oră schimburile de uleiuri, de filtre de aer, gresările, reglajele
mecanismelor importante (ambreiaje, acceleraţii, frâne, etc)
Nu uitaţi că distanţa de la punctual de lucru la service, oricât de mică ar fi, costă timp. Şi toată lumea
ştie că timpul este cel mai scump.

CUPLA PENTRU ATASARE ACCESORII LA MOTOSAPE HONDA

Cupla pentru motosapă este un accesoriu opțional care se utilizează la atașarea accesoriilor urmatoare:
prașitoare, rariță, semănătoare și plugul legumicol.
Fără acest accesoriu nici una din celelalte accesoriile enumerate nu se pot folosi.
Greutate -1 kg

144
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

PLUG LEGUMICOL

Plugul este maşina agricolă care mecanizează operaţia de arat superficial a terenului agricol.
Lucrează în agregat cu motosapele şi motocultoarele Honda, modelele FG 315;F 501;F560;
Reaalizează o arătură superficială, de grădină, sera, sau solar, atunci când terenul este tasat sau după
recoltarea culturilor legumicole
Pentru arat se îngreunează motocultorul cu greutăţi la roţi şi greutate frontală.
Date tehnice:
Plugul legumicol U/M Valoarea
Lungime mm 565
Lățime mm 260
Inălîime mm 550
Greutate kg 10
Lungime totală ansamblu cu F 560 mm 1260
Greutate kg 9, 7
Lățime de lucru cm 13
Adâncime de lucru (max) cm 15
Viteza de lucru Km/h 3-4

GRAPA CU COLȚI

Grapa cu colți se poate atașa oricărui motocultor.

145
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Rolul ei este de a curața terenul de resturi vegetale sau de spargere a bolovanilor rezultați în urma arăturii.
Caracteristici tehnice
Dimensiuni –LxlxH-975x1590x245 mm
Greutate-18 kg
Lățime de lucru –variabilă-90-138 cm
RARIȚA (BILONATOR)

Rarița este o maşină agricolă care mecanizează operaţia de profilare a terenului. Rarița execută
concomitent operaţiile de bilonare a solului şi deschidere de rigole la o adâncime determinată de cerinţele
agrotehnice impuse de fiecare cultură în parte.
Se ataşează la motosapă sau motocultor prin intermediul unei cuple opţionale.
Rarița lucrează în agregat și cu motosapele şi motocultoarele Honda, modelele:FG 315;F 560:F 501:F
560;F 720, realizând biloane pentru plantat sau rigole pentru irigat.

DATE TEHNICE
RARITA TRACTATA LEGUMICOLA U/M VALOARE
Lungime mm 576
Lățime reglabilă mm 120-430
Inălțime mm 440
Greutate kg 8
Lungime totală în ansamblu cu FG 315 mm 1300
Greutate kg 5, 9
Adâncime de lucru cm 10-17
Viteza de lucru Km/h Max 4

146
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

PRĂȘITOAREA LEGUMICOLĂ

Prășitoarea este maşina agricolă care mecanizează operaţia de distrugere a buruienilor. Execută
concomitent operaţiile de tăiere şi extirpare a buruienilor aflate în culturile agricole.
Se ataşează la motosapă sau la motocultor prin intermediul unui cuplaj.
Prăsitoarea lucrează în agregat și cu motosapele şi motocultoarele Honda modelele FG 315;F 501;F 560
; F 720.

Date tehnice
Prășitoarea tractată legumicolă U/M Valoarea
Lungime mm 578
Lățime mm 550
Inălțime mm 435
Greutate kg 8, 6
Lungimea totală in ansamblu cu FG 315 mm 1300
Adâncimea de prășit cm 4-12
Viteza de lucru Km/h 3-4

CUPLA PENTRU MOTOCULTOR

147
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Cupla pentru motocultor, este un accesoriu prin intermediul careia accesorii ca: prăsitoare, rarița, plugul
legumicol, semănătoare se atașează la motocultor. Această cuplă se oferă ca accesoriu opțional. Fără
ajutorul ei, accesoriile de mai sus nu se pot atașa la unele motocultoare.

Dimensiuni de gabarit
-Lungime-82 mm
-Lățime-100 mm
-Inălțime-94mm
-Greutate-1 kg
CULTIVATOR LEGUMICOL

Cultivatorul legumicol este o maşină agricolă care mecanizează operaţia de distrugere a buruienilor,
spargerea crustei şi afânarea şi mărunţirea superficială a solului.
Se compune dintr-un cadru cu suporţi reglabili pe care sunt fixate organele active (săgeţi sau dălţi cu
suporţi elastici) şi se ataşează la motocultor prin intermediul unui cuplaj opţional.
Lucrează în agregat și cu motocultoarele F 501 ; F 560 ; F 720.
Date tehnice:
Cultivator legumicol U/M Valoarea
Lungime mm 565
Lățime mm 550
Greutate kg 10
Lungime totală în ansamblu cu F 560 mm 2250
Greutate kg 22
Adâncime de prășit si cultivație totală cm 4-12
Adâncime de afânare a solului cm 8-16
Viteza de lucru Km/h 2-4

148
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Număr de organe active optionale buc 5

COMBINATORUL LEGUMICOL

Combinatorul legumicol este o maşină agricolă care mecanizează operaţia de distrugere a buruienilor .
Execută concomitent operaţiile de mărunţire a solului şi scoaterea rădăcinilor buruienilor de la o
adâncime determinată de cerinţele agrotehnice impuse fiecărei culturi.
Organele active cu care este dotat combinatorul sunt dălţile cu suporţi elastici ce executa o scormonire
în profunzime a solului şi în urma lorse află tăvălugul zimţat care mărunţeşte şi nivelează solul.
Lucrează în agregat și cu motocultoarele Honda, F 560;F 720 și cu motosapa Honda model F 501.
Este adaptabil și la alte modele de motocultoare sau motosape.
DATE TEHNICE
Combinatorul legumicol U/M Valoare
Lungime mm 680
Lățime mm 654
Lățime de lucru a tăvălugului mm 550
Inălțime mm 500
Greutate kg 10
Lungime totală în ansamblu cu F 560 mm 1320
Greutate kg 22, 5
Adâncime de cultivație totala cm 4-12
Adâncime de afinare a solului cm 8-16
Viteza de lucru Km/h 3-4

149
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

SEMĂNĂTOAREA

Semănătoarea lucrează în agregat cu motocultoarele Honda, modelele F 560, F 720;F 810, cu o singură
secţie pentru semănatul pe un rând sau mai multe secţii, pentru semănatul pe mai multe rânduri.
Semănătoarea execută concomitant operaţiile de repartizare uniformă a seminţelor pe unitatea de
suprafaţă a terenului şi introducerea în sol a acestora la o adâncime şi o distanţă determinate de cerinţele
agrotehnice impuse fiecărei culturi.
MĂRUNŢIŢI ŞI NIVELAŢI FOARTE BINE TERENUL PE CARE URMEAZĂ SĂ
SEMĂNAŢI.
Se poate echipa cu 6 discuri diferite pentru o diversitate de seminţe, după cum urmează:
Nr Codul discului Distanta intre Cultura
disc cu alveole seminte pe rind
1 15-1081-1 25 cm Floarea soarelui;castraveti;porumb
2 15-1081-2 10 cm Pastaioase medii;mazare
3 15-1081-3 10 cm Mazare
4 15-1081-4 10 cm Pastaioase;Mazare mica;leguminoase
5 15-1081-5 8 cm Pastaioase mici;ridichi
6 15-1081-6 12 cm Patrunjel;mustar;salata;morcovi;conopida ;telina;varza de
Bruxelles;varza chinezeasca ;varza
alba;ardei;ceapa;pastirnac;spanac;broccoli;ribarba;andive
Date tehnice:
Semanatoarea legumicola U/M Valoarea
Lungime mm 550
Latime mm 150
Inaltime mm 1050
Greutate Kg/buc 6
Lungime totala ansamblu cu F560 mm 2250
Greutate totala ansamblu cu F 560 kg 70
Adincimea de semanat cm Max 5
Viteza maxima de lucru Km/h 1

150
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

In situația unor condiții tehnologice nefavorabile (lipsa unui motocultor care să poată lucra cu viteza de
1km/h, rânduri foarte scurte, etc. ), semănătoarea se poate transforma cu ușurință pentru lucrul cu
acționare manuală, conform imaginilor de mai jos:

Personal am reușit acest lucru montând câteva piese pe care le-am avut la îndemână în gospodărie
(piesele portocalii sunt adăugate), ceea ce mi-a permis să semăn cu ea pe rânduri scurte, mai ales că
motosapa mea nu are cutie de viteze și este prea rapidă (vezi imaginea de mai jos)

PLUG REVERSIBIL LEGUMICOL

151
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Plugul reversibil legumicol lucrează în agregat și cu motocultoarele Honda F 560 F 720 ; F 810, cu care
realizează o arătură superficială, de grădină, sera sau solar atunci când terenul este tasat, îmburuienat
după recoltarea culturilor legumicole. Se poate folosi şi la desţelenit. Adâncimile maxime ale arăturilor
sunt de: 20 cm pentrut plugul cuplat la motocultorul F560, 22 cm pentru plugul cuplat la motocultorul F
720, 25cm pentru plugul cuplat la motocultorul F 810.
Aceste pluguri nu execută arătura adâncă de toamnă.
Pentru arat este obligatorie îngreunarea motocultoarelor cu greutăţi la roţi şi greutăți frontale

Date tehnice pentrut plugul reversibil F 560


Plug reversibil legumicol PRL 560 -0. 0 U/M Valoare
Lungime plug cu adaptor mm 720
Lățime plug mm 564
Inalțime plug mm 562
Greutate kg 17, 5
Lungime totală ans. cu F560+adapt+plug mm 1360
Greutate totală ansamblu cu F 560 kg 60
Lățime de lucru cm 13
Adăncime de lucru cm Max 20
Viteza de lucru Km/h 3-4

LAMA DE ZAPADĂ ATAȘATĂ LA MOTOCULTOR

Lamă de zăpadă este un accesoriu și al motocultoarelor Honda modelele F 501 şi F 560 şi se utilizează
împreună cu acestea la curăţarea de zăpadă a platformelor, curţilor, aleilor, parcărilor şi zonelor în care
alte mijloace de curăţat zăpadă nu au acces. Este echipată cu garnitură de cauciuc pentru protecţia
pavajului.

152
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Se montează în partea din faţă a acestor motocultoare în locul suportului pentru greutăţi sau în locul roţii
de transport.
Se recomandă echiparea roţilor motocultoarelor cu greutăţi.
Date tehnice
Lama de zapadă U/M Valoare
Lățime cm 100
Inălțime cm 42
Unghiuri de înclinare stânga-dreapta grade 25;39
Sens de înclinare - Stânga-dreapta
Lungimea cu bara de cuplare cm 72
Greutate kg 16, 7
Lațimea de curățare cm 78-100

FREZĂ DE ZAPADĂ MONTATĂ PE MOTOCULTOR F 560

Freza de zăpadă TIELBURGER-GERMANIA se montează în partea din spate a motocultorului


HONDA, model F 560 după ce acestuia i s-a rotit ghidonul de conducere cu 180 de grade.
Freza este antrenată de la priză de putere a motocultorului şi se utilizează la curăţarea zăpezii de pe
platforme, curţi, alei sau străzi înguste, precum şi de pe zone unde mijloacele cu aceeaşi destinaţie nu au
acces
Caracteristici tehnice
Freza de zapadă U/M Valoarea
Lățimea de lucru. cm 70
Inălțimea de lucru cm 50
Greutatea frezei kg 96
153
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Greutatea mașinii de frezat kg 200


Turația șnecului de curațat zăpada (variabilă) rot/min 580-1500
Viteza de deplasare Km/ora 2
Dimensiunile roților de cauciuc 4. 00-7
4. 00-8

FREZA TRACTATĂ DE MOTOCULTOR F 560


Utilajul este destinat exclusiv utilizării curente în agricultură, silvicultură, legumicultură, viticultură,
pentru pregătirea suprafeţelor agricole şi pentru întreţinerea culturilor.
Lucrează în agregat cu motocultorul Honda model F 560.

Date tehnice
Freza tractată pentru motocultor F 560 U/M Valoarea
Lungimea mm 1000
Lătimea mm 500
Inălțimea mm 660
Adâncimea de lucru cm max. 15
Turația organelor de săpare și mărunțire (frezelor) rot/min max. 320
Greutatea frezei kg 40
Lungimea în agregat cu F 560 mm 1250
Greutatea în agregat cu F 560 echipat cu greuteți la roți kg 145 kg
Dimensiunea roților motocultorului 4. 00-8
4. 00-7

154
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

FREZE LATERALE (SAPE)

Frezele laterale sau sapele au rolul de a săpa solul, de a-l disloca , afâna şi mărunţi în profunzime în
vederea pregătirii patului germinativ viitoarei culturi legumicole.
Sunt oferite ca echipament opţional la motocultoarele F 560, F 720 şi F 810 care astfel echipate se vor
numi MOTOSAPE.
Frezele laterale dau randament foarte bun şi la lucrul în viţa de vie sau în pomicultură atunci când se
doreşte a se lucra spaţiul dintre rândurile de pomi.
In livezile de pomi poate să lucreze pe rândurile de pomi (vezi capitolul anterior)
Lăţimile şi adâncimile de lucru sunt:
Felul utilajului Greutate Lățimi de Adâncimea
lucru maximă de lucru
KG
Motosapa F 560 15, 5 35-95 cm 30 cm
Motosapa F 720 19, 5 46-96 cm 30 cm
Motosapa F 810 23 66-121 cm 40 cm

REMORCA BASCULANTA ANV-350

.
Remorcă basculanta ANV - 350 este folosită pentru transportul diferitelor materiale, obiecte şi unelte în
conexiune cu motocultoarele HONDA, modelele F 501, F 560, F 720 şi F 810.

155
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Este o remorcă utilizată numai pentru transport tehnologic, nu şi pentru persoane.


Poate circula pe drumurile publice numai cu permis special conform legislaţiei.
Pe drumurile tehnologice poate circula fără restricţii.
Date tehnice
Remorca basculantă ANV - 350 U/M Valoare
Lungime mm 2783
Lățime mm 1192
Inălțime (cu scaun) mm 1165
Dimensiunile interioare ale benei mm 1330x1020x296
Volumul benei mc 0, 4
Ecartament mm 930
Greutate kg 105
Cauciucuri FAREEST, model 978 inci 16x7-8
Presiune in cauciucuri atm 1, 48
Lungime totală ansamblu cu F 560 mm 3600
Ampatament (distanta intre axa motocultorului si axa remorcii) mm 2330
Motocultor - F 560
Greutatea totală permisă a motocultorului kg 240
Incarcatura maximă permisă incluzând șoferul kg 350
Greutatea totală maximă permisă a ansamblului kg 695
(minitractor+remorcă+șofer+încărcatura)
Viteza maximă permisă a ansamblului Km/h 15

REMORCA BASCULANTĂ HV 500-5

Remorca basculantă HV 500-5 este folosită pentru transportul diferitelor materiale în gospodarii şi
ferme.

156
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Este o remorcă utilizată numai pentru transport tehnologic, nu şi pentru persoane.


Poate circula pe drumurile publice numai cu permis special conform legislaţiei în vigoare.
Pe drumurile tehnologice poate circula fără restricţii.
Date tehnice
Remorca basculanta HV 500-5 U/M Valoare
Lungime mm 2470
Lățime mm 1360
Inălțime (la scaun) mm 100
Dimensiunile interioare ale benei (Lxlxh) mm 1370x1040x300
Volumul benei mc 0, 42
Ecartament mm 1255
Greutatea remorcii kg 100
Cauciucuri - 165/70, R13
Presiunea in cauciucuri atm 1, 7
Lungimea totală a ansamblului cu F 810 mm 3700
Ampatament mm 2400
Motocultor - F 810
Greutatea totală a motocultorului kg 260
Incarcatura maximă permisă incluzând șoferul kg 500
Incărcătura maximpermisă ansamblului (minitractor+remorca kg 760
+sofer+incarcatura)
Viteza maximă permisă ansamblului Km/h 15

BARA PENTRU DOUA RARITE (PROTOTIP)

Bară pentru două rarite este un accesoriu care se ataşează la motocultoarele Honda modelele F 560, F
720, F 810 printr-un adaptor al plugurilor reversibile de la F 560 sau F 720. Pe această bară se montează
157
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

două rarițe şi atunci bara devine o maşină utilizată la modelarea solului cu executarea unui strat
supraînălţat mărginit de rigole pentru irigat sau pentru acces. De asemeni se poate utiliza la deschidere
şi închidere de rigole la semănat de cartofi.
Maşina poate fi tractată sau împinsă, după caz, funcţie de condiţiile de teren sau cele tehnologice.
Date tehnice
Bara pentru două rarițe U/M Valoare
Lungimea barei cm 100
Inălțimea montată la F810 cm 54
Distanța intre vârfurile rarițelor Variabiala
Distanța minimă între vârfurile rarițelor cm 57
Distanța maximă între vârfurile rarițelor cm 94
Adâncimea de lucru a rariței cm 10-17
Lătimea de lucru a rariței cm 12-43

ROATĂ METALICA Ø 275mm

Roata metalică este un accesoriu pentru motosapele FG 315 E1D şi FG 315 E2D precum şi pentru
motosapa F 501.
Se ataşează la acestea prin intermediul unor axe speciale denumite generic ’’ planetare”, în locul sapelor
din dotarea standard.
Roata metalică este echipată cu pinteni pentru aderenta sporită la sol şi inel special pentru fixat greutatea
suplimentară pe roata.

Date tehnice
Diametrul roţii fără pinteni = 275 mm
Diametrul roţii cu pinteni = 335 mm
Lăţimea obezii = 80mm
Greutate roţii fără planetară =4, 2kg/buc
Greutatea setului cu planetare FG 315 – 10, 4 kg
158
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

ROATĂ METALICA Ø 400mm cu butuc

Roata metalică Ø 400 mm este un accesoriu folosit la echiparea motocultoarelor Honda tipurile F 501;
F 560 ; F 720 ; F 810 pentru sporirea aderentei la sol.
Roata este prevăzută cu inel de fixare a greutăţii suplimentare pentru roata şi cu pinteni pentru mărirea
aderentei la sol
Se ataşează la acestea în locul roţilor de cauciuc prin intermediul aceloraşi axe denumite generic
“planetare”.

Date tehnice
Diametrul roţii fără pinteni = 400 mm
Diametrul roţii cu pinteni = 460 mm
Lăţimea obezii = 100 mm
Greutate = 15, 6 kg/set

TĂVĂLUG PENTRU MOTOCULTOR

Tăvălugul este un accesoriu ataşat la axele transmisiilor finale ale motocultoarelor Honda cu rolul de a
compacta uşor solul după afânare, de a tasa sămânţa de gazon după semănat în vederea realizării unui
contact intim cu solul, favorabil germinării acesteia, de a sparge bolovanii sau crusta existente pe sol
după săpare sau după ploaie.
159
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Se poate monta pe motocultoarele Honda, modeleleF 501;F 560; F 720; F 810.


Caracteristici tehnice
Tăvălug U/M Valoare
Numărul tăvălugilor pe motocultor buc 3
Diametrul tăvălugului mm 390
Lățimea de lucru mm 870
Piesa intermediară de montare - butuc culisant
Greutatea kg 44

PLUG PENTRU SCOS CARTOFI

Date tehnice
Plugul pentru scos cartofi este un utilaj folosit la activitatea de dislocare a tuberculilor de cartofi din
pământ, împrăştierea lor la suprafaţă odată cu scuturarea lor de pământul rămas după dislocare.
Se ataşează la motocultoarele Honda modelele F 501 şi F 560 prin intermediul unei cuple (vezi foto)
Motocultoarele se vor echipa cu roţi metalice sau de cauciuc şi greutăţi pentru roti, astfel:
F 501-roti metalice D=275 mm sau D=400 mm şi greutăţi de 20-25 kg;roţi de cauciuc 400-8 şi greutăţi
de 20 kg
F 560-roti metalice D 400 mm şi greutăţi de 20-25 kg ;roţi de cauciuc 400-7 şi greutăţi de 25 kg
Plug pentru scos cartofi U/M Valoarea
Lungime mm 463
Lățimea brăzdarului cm 23
Inălțimea mm 425
Unghi de atac - reglabil
Greutatea plugului kg 7, 5
160
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Viteza de lucru Km/h 3-4

Coasa frontala

Transmisia Prin curele trapezoidale


Cursa cutitului 78 mm
Cadenta 893 curse duble/min la 3500 rot/min
Nr viteze 1 inainte + 1 inapoi
Dimensiune roti: 400 / 8
Cositoarea SAN
Bara de taiere Cu degete
Latimea de taiere 1000mm
Greutatea coasei cu mechanism de 58, 5 kg
antrenare
Recomandată pentru recoltarea culturilor furajere: iarbă, lucernă, trifoi
Pantă maximă admisă : 20 grade
Se montează pe motocultorul HONDA model F 560
CARACTERISTICI MOTOR:
Tip Motor HONDA 4 timpi, OHV
Sistem de racire Cu aer
Cilindri 1 cilindru inclinat la 25O
Alezaj X Cursa 68 x 45 mm
Cilindree 163 cm3
Raport de compresie 8, 5: 1
Putere maximă 5. 5 CP (4 kW) / 3. 600 rpm
Moment maxim 11 Nm / 2. 500 rpm
Sistem de aprindere Electronic

161
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Sistem de pornire Manual


Capacitate rezervor carburant 3. 6 l
Consum maxim 0, 92 l / ora
Capacitatea baii de ulei 0, 6 l

GREBLA TRACTĂ PENTRU STRÂNS FÂN

- Lățimea de lucru – 80-1, 60 m


- Număr de organe elastice de lucru 16-18 bucăți
- Număr de variante – 2 (atașat la motocultor sau atașat la un cărucior cu scaun)
- Viteza de lucru – 3, 2 – 6 km/oră

SCARIFICATOR DE GAZON PENTRU MOTOCULTOR

162
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Scarifatorul de gazon este un accesoriu (maşina) montat pe motocultor în locul roţilor şi are ca funcţiuni
curăţarea, aerarea şi scarificarea (zgârierea)gazonului şi solului acestuia atunci când este afectat de
muşchi şi de iarbă tocată.

Date tehnice
Scarificatorul de gazon atașat la motocultor U/M Valoare
Lățimea de lucru cm 60
Turația lamelor scarificatorului Rot/min 110-130
Numărul lamelor scarificatorului n 36
Adâncimea de lucru cm 1-5
Puterile utilizate la motosapa sau motocultor (numai modelele Honda) cp 2-5
Greutatea echipamentului complet (organelor de lucru) kg 24 (8)

MAȘINA PENTRU ERBICIDAT ȘI APLICAT TRATAMENTE SANITARE PENTRU PLANTE

Concepută şi realizată pentru a lucra în agregat doar cu motocultorul Honda F 560


Caracteristici tehnice
Bazin de plastic de 300 l capacitate montat pe remorcă monoax
Instalaţie hidraulică cu pompa max. 30 atm. , 29, 2 l/min, la 550 rot / min.
Distribuitor cu 3 cai şi supapa de suprapresiune reglabilă
Presiunea de lucru –3-30 atm
Număr de echipamente: 4 bucăţi:
-echipament de erbicidat în câmp cu 2 bare orizontale – lăţime de lucru –3 m
-echipament de erbicidat între rândurile de vie cu bară orizontală –1m
-echipament de stropit viţa de vie cu 2 bare verticale
-echipament de stropit pomi cu lance TURBO cu jet reglabil
Pulverizatoarele utilizate pentru erbicidat sunt model LU 120-04;1. 55 l/min la 3 bar.

163
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pulverizatoarele utilizate pentru stropit viţa de vie sunt model ARAG, reglabile şi articulate sferic cu
debit 1, 7 l /min la 15 bar.
Instalaţia lucrează opţional cu fiecare echipament în parte în funcţie de aplicaţia dorită de utilizator.
Agregatul lucrează cu gamă de viteze rapidă a motocultorului.
Viteze maxime realizate la 3600 rot/ min ale motorului:
-V1R –4 km/ oră
-V2R –10km/oră
-V3R -15km/oră
Dozaje obţinute la erbicidat:
La viteza de 4 km/oră –400 l/ha ;p=3 atm
La viteza de 5 km/oră –373 l/ha ;p=3 atm
La viteza de 6 km/oră -310 l/ha ;p=3 atm
La viteza de 7 km/oră -266 l/ha ;p=3 atm
La viteza de 8 km/oră – 233lha ;p=3 atm
La viteza de 10 km/oră –186l/ha;p=3 atm
La viteza de 15 km/oră –133l/ha;p=3 atm

Maşina pentru tratamente fitosanitare

Domenii de utilizare:
- erbicidat în câmp şi gazon;
- stropit viţa de vie, garduri vii, culturi pe arac
sau legume cu talie înaltă;
- stropit pomi fructiferi.
Valenţe suplimentare:
- tractabilă de motocultor, echipată cu frână de serviciu şi parcare;
- dotată cu manometru pentru măsurat presiunea de lucru;
- opţional se poate echipa cu o mare varietate de lănci pentru stropit.
164
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

CARACTERISTICI TEHNICE:
MOTOR HONDA ÎN PATRU TIMPI GC 160
Cilindree 160 cm³
Putere nominală (kw/cp) 3, 4/4, 6
Pornirea manuală
Capacitate rezervor benzină 1, 8 litri
Consum carburant 1, 5 litri / h
Autonomie 1, 3 ore
POMPA CU PISTOANE
Debit maxim 30 litri/min
Presiune maximă 35 atm
Capacitatea bazinului 120 litri
Înălţimea maximă accesibilă de aruncare 12 m (aproximativ)
DIMENSIUNI
Înălţime 81 cm
Lăţime 65 cm
Lungime 130 cm
Greutate (gol) 50 kg
BARELE CU DUZE PENTRU STROPIRE
Lăţime de lucru 2, 7 m
Numărul duzelor 5- reglate antiderivă
Permit lucrul în poziţie verticală şi orizontală
OPŢIONAL:
- bare de tracţiune cu scaun şi mecanism de frânare;
- bare pentru erbicidat şi stropit viţa de vie;
- tambur pentru înfăşurat furtunul, cu capacitate de înmagazinare de 80 metri lungime.

MASINA TRACTĂ DE SEMĂNAT CARTOFI PE UN RÂND ROSTA-UKRAINA


Este destinată lucrării de semănat cartofi pe un rând pe suprafețe de până la 5 000 mp.
Se tractează numai de motocultoare cu putere mai mare de 5, 5 cp si echipate cu cutie de viteze.
Pentru evitarea patinarilor, motocultorul se va îngreuna prin montarea de greutăți pe roti și în partea din
față a acestuia.
Principiul de funcționare al acestei masini se poate vedea in imaginea de mai jos:

165
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Transportorul mașinii de semănat cartofi

Mașina de semănat tractată de motocultor si fertilizatorul optional

166
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Caracteristici tehnice
Număr de rânduri 1
Distanța între tuberculi pe rând 250-330mm
Lațimea șanțului 40-60cm
Adâncimea de semănat 0-15 cm
Diametrul tuberculilor 40-60 mm
Capacitatea buncărului 44 litri
Productivitatea de lucru 0, 2-0, 25 ha/ora
Viteza de lucru la semănat 1, 7-2, 2 km/ora
DimensiuniLxlxh (mm) 700x855x910
Greutate masinii (kg) 50
Parametrii fertilizatorului:15-30 gr/ml (200-400 kg/ha)

MASINA ÎMPINSĂ DE SEMANAT CARTOFI PE UN RAND SB -40

Este o mașină construită de firma VARI-CEHIA, adaptată motocultorului VARI IV


Poate fi cuplat la orice motocultor cu putere maxima de 5, 5 CP care sa realizeze împingerea mașinii.
Caracteristici tehnice
Capacitatea buncărului-20 kg

167
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Tipul aparatului de semănat-transportor cu cupe pe lanț


Viteza de deplasare –max 3 km /oră
Greutatea mașinii-40 kg
Celelalte date sunt comparabile cu ale mașinii de semănat tractată.

Masina de recoltat cartofi KUM - 1

Mașina este atasată la motocultor dotat cu cutie de viteze si este construită cu mecanism oscilator pentru
scuturarea pamântului de pe cartof.

Caracteristici tehnice
Lătimea de lucru – 0, 36 m
Adâncimea de lucru – 0, 2 m
Viteza optimă de lucru -1-2km/oră
Productivitate – 0, 05 -0, 1 ha/oră
Dimensiuni de gabarit: Lxlxh (mm):910x670x795
Greutatea mașinii: 55 kg

FORMAREA ȘI EXPLOATAREA AGREGATELOR


După ce am descris motosapele, motocultoarele și accesoriile lor (mașinile atașate), este bine să fie
cunoscute condițiile necesare lucrului în agregat ale acestora.
Ce este un agregat?

168
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Agregatul este constituit dintr-o sursa de energie (motosapă, motocultor) și una sau mai multe mașini
agricole, care efectuează una sau mai multe lucrari agricole în același timp. În funcție de numărul
operațiilor sau lucrărilor pe care le execută, agregatul poate fi simplu sau complex.
În general la sursele energetice de putere mică, așa cum este cazul acestor minitractoare, nu se pot efectua
mai multe lucrări simultan. Deci, vor forma numai agregate simple:motocultor –plug, motosapă –rariță,
etc.
Dacă lucrările pe care le execută agregatul se fac prin deplasarea lui, atunci avem un agregat mobil, iar
dacă lucrările pe care le execută se fac la loc fix, avem un agregat staționar:motosapă sau motocultor în
agregat cu o pompă de irigat.
Pentru obținerea unei eficiențe maxime este necesară formarea rațională a agregatului.
Aceasta înseamnă utilizarea completă a a sursei de energie pe care o poate furniza agregatul.
De exemplu: atunci când se formează un agregat pentru lucrarea de arat, format din motocultor + plug
pentru arat la adâncimea de 20 cm dar el se utilizează pentru arat la adâncimea de 15 cm, se poate spune
că nu s-a utilizat întreaga energie disponibilă.
Din exemplul dat reiese faptul că nu s-a utilizat întreaga putere de tracțiune utilă pe care o poate furniza
motocultorul.
Toate mașinile agricole atașate motosapelor și motocultoarele opun o forță de rezistență la tracțiune în
timpul lucrului.
Pentru învingerea acestei rezistențe, motocultorul sau motosapa trebuie să furnizeze o putere de tracțiune
sau (și) de acționare a mașinii.

Forța de rezistență la tracțiune a mașinilor agricole


Forțele de rezistență care acționează asupra mașinilor agricole în timpul lucrului sunt:
- Rb – forța necesară pentru efectuarea lucrării propriu-zise (arat, grăpat, semănat, cosit,
etc. ) de către mașina agricolă, respectiv forța necesară pentru prelucrarea materialului agricol
asupra căruia actionează mașina;
- Rr – forța de rezistență ce se opune la rularea pe sol a mașinii agricole datorită frecării ce
apare între roți și sol și în lagărele roților;
- Rf – forța de rezistență ce apare datorită frecărilor între organele de lucru ale mașinilor
agricole și materialele agricole pe care le lucrează mașina, de exemplu, între sol și brăzdare,
cormane, cuțite de cultivator, între tulpini și aparatul de tăiere a tulpinilor (în cazul cositorilor);
- Rc – forța de rezistență determinată de imprimarea unei cantități de energie cinetică
materialelor agricole pe care le lucrează mașina agricolă, respectiv solului, semințelor, tulpinelor
de plante, îngrășămintelor;
- Rm – forța de rezistență generată de frecările ce apar în organele de transmitere a mișcării;
- Ri – forța de rezistență ce apare datorită acțiunii asupra mașinii agricole a forțelor de
inerție;
- Ra – forța de rezistență aerului ce apare datorită deplasării mașinii agricole cu viteze mari;
Suma acestor forțe va da Forța totală de rezistență R:
R=Rb+Rr+Rf+Rc+Rm+Ri+Ra
Valoarea acestei forțe se poate calcula cu ajutorul unei formule simplificate:
1. R=K x B, în daN, pentru orice mașină agricolă, unde:
169
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

K – rezistența pe metru lățime de lucru a mașinii agricole (daN/m);


B - lățimea de lucru a mașinii agricole (m);
2. R = K₀ x a x b x n, în daN, pentru pluguri, unde:
K₀ - rezistența solului la arat cu plugul respectiv (daN/cm²);
n - numărul de trupițe care atacă solul;
Valoarea lui K, în daN/m, este de: 60-120 la grape cu colți;200-325 la grape cu discuri;100-250 la
cultivatoare;90-160 la semănători.

Formulele 1 și 2 se pot scrie astfel:


- R = f x G + K x B +φ x G x v², în daN;
- R =f x G + K₀ x a x b x n + ε x a x b x v² x n, în daN;
În care:
- f – este coeficient general de frecare la rulare a mașinii agricole, care are valori medii de
0, 2- 0, 5;
- G- forța gravitațională a mașinii agricole (daN);
- v - viteza de deplasare a mașinii agricole (m/s);
- ε – coeficientul ce caracterizează masa volumică a solului (kg/mc);
- φ – coeficientul de șoc la care este supusă în lucru mașina agricolă (s²/m²);
- K – rezistența pe metro lățime de lucru a materialului agricol pe care îl lucrează mașina
agricolă (daN/m);
- K₀ - rezistența solului la arat (daN/m²);
Relațiile de mai sus au fost determinate de V. P. Goreacichin și scot în evidență factorii care influențează
valoarea forței de rezistență la tracțiune a mașinilor agricole.
În formulele 1 și 2 primul termen reprezintă suma forțelor Rr, Rf, Rm, al doilea termen reprezintă forța
Rb, iar al treilea termen reprezintă suma forțelor Rc, Ri, Ra.
Ponderea valorii trebuie să o aibă termenul al doilea, de cel puțin 80% din valoarea totală a forței R la
mașinile de lucrat solul și de cel puțin 60%din valoarea acestei forte la mașinile pentru recoltare.
Ceilalți termeni trebuie să aibă valori cît mai reduse, pentru a utiliza forța de tracțiune cât mai productiv,
deoarece numai termenul al doilea contribuie la realizarea lucrării agricole propriu-zise.
In alegerea motosapelor și motocultoarelor se va ține seama de potențialul lor de tracțiune și de acționare
a mașinilor agricole.

Puterea necesară la tractare mașinilor agricole


Puterea necesară la tractarea mașinilor agricole Pi reprezintă produsul între forța de rezistență la tracțiune
a mașinii agricole R (N) și viteza de deplasare a acesteia V (m/s), exprimată de relația:
𝑅𝑥𝑉
𝑃𝑖 = 1000, în kw.
Citind ecuația, se poate spune astfel:.
- Cu cât viteza de deplasare a mașinii sa forța de rezistență la tracțiune este mai mare, cu
atât și puterea necesară tractării mașinii agricole este mai ridicată.
170
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Deci, atenție la alegerea vitezelor de lucru. Viteza trebuie aleasă astfel ca să se consume integral puterea
disponibilă pentru tractare.

Puterea necesară acționării mașinilor agricole


Puterea necesară acționării mașinilor agricole Pa (kw) se referă la puterea necesară sursei energetice
(motosapă, motocultor) de a acționa organele de lucru ale mașinii agricole cu care este în agregat.
Valoarea acestei puteri se calculează în funcție de momentul rezistent (cuplul rezistent) care se transmite
la axul prizei de putere a sursei energetice (motocultor) de către organelle de lucru ale mașinii agricole
Mr (Nm) și de viteza unghiulară ω (rad/sec) a prizei de putere:
𝑀𝑟∙𝜔
𝑃𝑎 = , în kw
1000

Atât la achiziționarea unui minitractor, a unei mașini agricole care va lucre în agregat cu minitractorul
cât și la proiectarea lor, se va tine seama de aceste forte de rezistență care vor apărea în timpul exploatării
lor.
Agregatul minitractor – mașină agricolă se va forma în mod corect numai dacă s- au ales în funcție de
necesarul de putere.
Cumpărați motosapele sau motocultoarele cu cât mai multe accesorii. Mașinile atașate trebuie să fie
compatibile cu sursele energetice.
Atenție mare! Și cea mai ieftină motosapă se va dovedi a fi prea scumpă doar pentru a face o singură
lucrare tehnologică.

Intreținerea motosapelor, motocultoarelor și accesoriilor acestora


Operaţiunile de întreţinere sunt prevăzute în toate manualele utilajelor de mai sus.
La cumpărare cereţi să vi se dea acest manual. Deşi sunt utilaje de dimensiuni reduse, acestea au nevoie
de întreţinere pe toată durata de viaţă a lor.
Tabelele de întreţinere cuprind operaţii de întreţinere ale motoarelor, transmisii-
lor şi mecanismelor de comandă.
La motor se au în vedere:
-uleiul-perioada de verificare a nivelului şi perioada de schimb a acestuia
-filtrul de aer-perioada de curăţare şi perioada de înlocuire
-bujia-perioada la care se face curăţarea şi reglarea distanţei electrozilor
-supapele-perioada de verificare a jocurilor şi reglare a acestor jocuri
-rezervorul de carburant –perioada de curăţare
-conductele de carburant-perioada de înlocuire
-cablul de acceleratie-starea de întindere şi jocul pârghiei de comandă

171
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Mod de curațare a unui filtru de aer cu aspiratorul casnic


La transmisie se au în vedere:
-uleiul –perioada de verificare a nivelelor şi perioada de schimb
-curelele de transmisie-perioada de verificare a stării de întindere a lor şi starea lor fizică
La mecanismele de comandă se au în vedere:
-cablurile de comanda-starea lor fizică şi jocurile recomandate, întinderea cablurilor şi reglarea
jocurilor
-ghidonul de conducere-strângerea pe suportul lui, gresarea mecanismului de strângere.
-existenta şi starea bolţurilor de cuplare accesoriilor
La organele active şi roți se au în vedere:
-starea lor fizică şi gradul de uzură ;
-strângerea şi fixarea organelor de ansamblare;
Pentru unele operaţiuni specializate ca reglaje ale jocurilor dintre culbutori şi supape, se recomandă
prezentarea la un service specializat.
Celelalte operaţiuni pot să le execute proprietarii, urmând sfaturile din manualele de întreţinere şi
exploatare.
Atunci când recomandările sunt ignorate, consecinţele pot fi grave.
Se poate ajunge la deteriorarea produsului în totalitate sau a unei component e importantă (motor,
transmisie).
Se pot vedea mai jos imaginile unei transmisii căreia nu i s-a înlocuit uleiul.
Avaria a fost severă. Am văzut cazuri în care avaria a fost totală, fiind spartă şi carcasa transmisiei.

172
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Operaţiunile de întreţinere ale accesoriilor pentru motocultoare nu ridică probleme deosebite.

173
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

În general, aceste operaţiuni se referă la operaţiuni de curăţare, verificare a componentelor, fixarea lor
în suporţi, repararea în caz de rupturi sau fisuri, operaţiuni de ascuţire, operaţiuni de ungere şi depozitare
pe perioade de neutilizare.
Ceva mai pretenţioase la întreţinere sunt maşinile mai complexe care necesită operaţiuni speciale:
ascuţiri şi reglaje ale aparatelor de tăiere la cositori, reglaje speciale pentru frezele de zăpadă.
În manualele de exploatare ale acestor accesorii, operaţiunile de întreţinere sunt descrise cu lux de
amănunte şi exemplificări cu desene tehnice și fotografii sugestive. Rămâne doar obligaţia ca acestea să
fie consultate, înţelese şi aplicate întocmai.
Dacă nu sunt înţelese, trebuie să se apeleze la o persoană calificată sau la un service.

174
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

PARTEA A II –A – MOTOPOMPELE PENTRU APĂ


În general pe piaţa din România sunt oferite motopompele centrifugale autoamorsante.

Secțiune printr-o pompă centrifugală autoamorsantă


Acestea au o construcţie simplă (vezi imaginea de mai sus). Funcţionarea lor se bazează pe efectul
forţelor centrugale care acţionează în interiorul pompei, la periferia rotorului (6) care aruncă particulele
de apă sub formă de jet, în afara pompei.
Datorită mişcării de rotaţie a piesei numită rotor, în carcasa spiral (3) a pompei se formează un vid (gol)
care aspiră apa de la sursă şi apoi o împinge în afară spre locul de utilizare.
La motopompă, rotorul (6)se află pe axul motorului.
Toate componentele amintite mai sus, la care se adăugă elemetele de etanşare (garniturile, clapeta de
aspiraţie)se găsesc în carcasa bazin (1). Pe axul motorului şi în carcasa de etanşare (2)se află fixată press-
tupa sau garnitura de etanşare mobilă (21). Toate componentele unei pompe centrifugale au importanţă
egală. Un defect al oricăreia dintre ele este un defect al întregii pompe şi poate să scoată pompa din
funcţiune sau să funcţioneze la randament scăzut.
Pentru punerea în funcțiune a motopompei, utilizatorul va pune în carcasa bazin (1) prin orificiul dopului
(13), o cantitate de apă (nu este nevoie să se toarne apă în furtunul de aspirație). Apa este reținută în
interiorul pompei de către garnitura clapetă (7). După închiderea orificiului cu dopul (13) se pornește
motorul care se accelerează la turația nominală timp de câteva zeci de secunde (max. 120), timp în care
apa din sursa de alimentare este aspirată printr-un furtun montat la stuțul de aspirație inferior (14)și apoi
evacuată prin alt furtun montat la stuțul superior (14). Motorul pompei se va menține la turatia nominală
pentru ca pompa să atingă parametrii nominali (debitul și înălțimea de pompare sau presiunea) proiectați.

175
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Reducerea turației face ca cei doi parametrii să scadă în valoare pentru că la pompele centrifugale aceștia
depind de turația rotorului (6) al pompei, montat pe arborele motorului.
După încheierea lucrului cu motopompa, apa din pompă se va evacua obligatoriu prin orificiul dopului
de golire (12), indiferent de anotimp. Pentru o pauză mai mare, chiar și de câteva ore, pompa se va goli.
Pe timp de iarna există riscul ca apa să înghețe cu consecințe din cele mai grave pentru starea fizică și
tehnică a pompei (se poate sparge).
Parametrii funcţionali ai unei pompe centrifugale sunt: debitul, Q şi înălţimea de pompare (presiunea),
H.
Aceşti parametrii sunt realizaţi de pompă la o anumită turaţie a motorului.
Unităţile de măsură pentru debitul Q sunt: l/s, l/min, mc/h.
Debitul pompei este cantitatea de apă (litri, metri cubi) refulată de aceasta într-o unitate de timp (secundă,
minut, oră).
Înălţimea de pompare H este distanţa de la care punctul de unde poate aspira pompa şi până la puntul
unde poate s-o transporte, distanţă măsurată pe verticală.
Înălţimea de pompare simbolizată mai sus cu litera H se mai poate simboliza cu
Ht (total)=H aspiraţie +H refulare.
Înălţimea de pompare se mai exprimă ca presiune având ca unitate de măsură Kgf/cm² sau atmosfera
(atm). 1atm. este echivalentă cu 10 m col. apă.
Unitatea de măsură pentru înălţimea de pompare H este metru coloana de apă.
În general, ofertanţii pun la dispoziţie cei doi parametrii pe un grafic ca cel de mai jos. H (m)

40

30

20

10

0 100 200 300 400 500 600 Q (l/min)


Se poate vedea că la înălţimi mari, debilele sunt mici.
Pentru orice aplicaţii ale pompei este bine să se consulte diagrama ei.
Mai trebuie să precizez că cei doi parametrii furnizaţi de pompă, în cele mai multe situaţii, nu rămân
aceeaşi.
Ei îşi modifică valorile în funcţie de condiţiile de exploatare ale pompei (felul aplicaţiei, diametre,
lungimi şi tipuri de conducte pentru transportul apei, numărul de obstacole întâlnite pe conducte: teu-ri,
coturi, reduceri sau majorări de diametre ale conductelor, vane, robineţi, etc) .
La alegerea motopompei trebuie să se ţină seama de existenţa acestor elemente în aplicaţia pentru care
se va utiliza aceasta.
Teoretic, înălţimea maximă de aspiraţie a unei pompe centrifugale este de 10, 33 m, pentru apă curată,
la presiune atmosferică normală, măsurată la nivelul mării.
Valoarea aceasta scade odată cu altitudinea:11cm pentru fiecare 100m altitudine.

176
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

În mod practic, înălţimea de aspiraţie a unei pompe centrifugale este considerată a fi 7-8 m.
Înălţimea de aspiraţie îşi modifică valoarea odată cu modificarea temperaturii apei.
Dacă temperatura apei creşte, înălţimea de aspiraţie descreşte.
În acest caz trebuie scăzute din valoarea înălţimii de aspiraţie stabilită pentru temperatura apei de 5-
20°C, următoarele valori din tabelul de mai jos:
Temperatura 30 40 50 60 70 80 90
apei (°C)
Corectia 0, 4 0, 7 1, 2 1, 9 3, 1 4, 7 7, 1
aplicată (m)

Dacă lichidul este altul decât apă, trebuie să se ţină seama de densitatea acestuia.
Pompele centrifugale mai au şi alte caracteristici tehnice de care trebuie să se ţină seama la alegere în
vederea unei anume aplicaţii.
Acestea sunt: diametrele de aspiraţie şi refulare date în mm sau ţoli şi granulometria.
Granulometria se referă la mărimea particulelor aflate în suspensie pe care pompa le poate aspira şi
evacua către exterior.
Motopompele se folosesc la foarte multe aplicaţii: în gospodăriile populaţiei, în ferme agricole de toate
dimensiunile, pentru alimentari cu apă, în construcţii, la intervenţii în cazul inundaţiilor şi în stingerea
incendiilor.
Cele mai frecvente utilizări ale motopompelor sunt în domeniul irigaţiilor.
Cu ajutorul lor se aplică toate metodele de udare:pe vad, prin picurare, prin aspersie.
Totul este ca motopompele să fie bine alese.
În anii de activitate în domeniul utilajelor pentru grădina, am consiliat foarte mulţi clienţi la alegerea
motopompelor potrivite pentru aplicaţii din cele mai diverse:alimentari cu apă pentru ferme de
zootehnice, irigaţii prin aspersie şi picurare, evacuări de apă din subsoluri inundate, transvazări de apă
la heleştee de peşte, construcţii, etc.
Am colaborat foarte bine cu multe firme serioase care distribuiau instalaţii de irigaţii. Împreună am reuşit
să construim microsisteme de irigaţii pentru legumicultură şi silvicultură.
Prezint mai jos câteva imagini cu aplicaţiile motopompelor.

Evacuare de apă din subsol Udarea culturii cu furtun

177
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Udare prin aspersie la cultură de ardei

Motopompă branșată la un puț american

Udare la cultură de căpșuni Motopompa branșată la instalatie de picurare

178
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Instalație de udare prin picurare Motopompa si sursa de apă pentru udare prin aspersie

Instalație de udare prin aspersie Motopompa și instalația de udare a unei pășuni

Criteriile de alegere a motopompelor


Ca și motosapele sau motocultoarele, motopompele sunt utilaje de oportunitate.
Unii clienți spuneau că ar fi mai mulțumiți dacă nu le-ar folosi, dar nu erau siguri că va ploua. Prin
urmare motopompa trebuia să fie prezentă la momentul oportun în cazul secetei.
Vă puteți închipui consecințele lipsei de apă la o cultură de ardei gras sau roșii atunci cănd acestea sunt
înflorite?
Lipsa de apă ar face ca plantele să piardă florile (să avorteze) și atunci toată producția se compromite.
Cine cultivă legume nu poate să renunțe la motopompă. Și nici la instalația de irigat aferentă (aspersie
sau picurare).
Primul şi cel mai important criteriu de alegere pentru motopompe este domeniul de utilizare.
Din imaginile de mai sus se poate vedea diversitatea domeniilor în care motopompele pentru apă sunt
folosite.
Clienţii care se interesau de motopompe puneau în general întrebarea “Câtă apă dă şi până unde pot să
o transport?”
Pentru un răspuns corect, vânzătorul avea nevoie de mai multe amănunte în legătură cu sursa de apă,
adâncimea la care se afla apa faţă de suprafaţa terenului, cantitatea de apă de care este nevoie, felul şi
dimensiunea conductei de transport, presiunea apei necesară la capătul conductei, înălţimea la care
trebuie ridicată apa.
179
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Abia după răspunsurile la aceste întrebări, vânzătorul trebuie să se orienteze şi să recomande un model
de motopompa ale cărei caracteristici să poată asigura apa necesară conform cerinţelor.
Solicitările frecvente de motopompe erau şi rămân încă pentru domeniul irigaţiilor în câmp şi solarii, la
fermele de legume de dimensiuni mici şi mijlocii.
De obicei fermierul este interesat să ude o suprafaţă de teren cultivată.
Pentru irigaţii, alegerea unei motopompe se face numai după ce se proiectează instalaţia de irigat. În
urma stabilirii parametrilor la care va funcţiona instalaţia, pe baza curbei de debit şi înălţime de pompare,
se va alege motopompa.
Pentru proiectarea instalației de irigat, sunt necesare următoarele date:
1 – Desenul suprafeţei, cu dimensiuni exacte, se cere să arătaţi locul copacilor, aleilor,
tufelor, clădirilor (deja existente sau planificate) ;
2 – Locul exact al sursei de apă şi distanţa de la sursa de apă până la latura suprafeţei de
teren;
3 – Relaţiile de relief, direcţia şi mărimea înclinării;
4 – Caracterul suprafeţei: arătură, grădină, solar sau seră, parc sau pajişte, cultura actuală
sau viitoare;
5 – Felul sursei de apă: puţ (debitul puţului), lac, râu, bazin de colectare, adâncimea la care se
află nivelul apei;
6 – În cazul în care există pompă, trebuie cunoscute, debitul, presiunea acesteia, diametrul
de aspiraţie şi refulare. Se preferă diagrama debit – presiune;
7 – Natura solului (uşor, mediu, greu);
8 – Textura solului: nisipoasă, luto – nisipoasă, nisipo – lutoasă, lutoasă, luto –argiloasă,
argiloasă;

Numai aşa fermierul va avea siguranţa că udarea culturii sale va fi eficientă, adică plantele vor avea apă
la timpul necesar, în cantitatea necesară şi de caliatea necesară.
Pentru a se evita neplăcerile cauzate de funcţionarea defectuoasă a instalaţiilor de udare, mai ales prin
aspersie, este recomandat să apelaţi la serviciile persoanelor specializate din firmele care distribuie
instalaţii de irigat.
La firmele care distribuie motopompe se găseşte cu greu personal capabil să dimensioneze corect o
instalaţie de irigat şi să vă aleagă o motopompă corespunzătoare.
Dacă totuşi vă aflaţi în imposibilitatea să găsiţi pe cine trebuie, puteţi să încercaţi să vă dimensionaţi
singuri instalaţia de irigat (picurare sau aspersie), dar numai după ce ve-ţi ţine seama de:
-datele menţionate anterior;
-calitatea apei;
-temperatura apei;
-regimul de irigare;
-normele de udare şi de irigare pentru cultura sau culturile ce trebuie irigate;
-caracteristicile componentelor instalaţiei pe care doriţi să o proiectaţi (picuratoa-re, aspersoare,
conducte);
-timpul de staţionare pe poziţie a instalaţiei de aspersie;
180
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Culturile agricole au nevoi diferite de apă. Cantităţile de apă depind atât de stadiul de vegetaţie al
culturilor dar şi de zona de cultură şi de regimul ploilor în zonele în care se află culturile.
Calitatea apei
Când se vorbeşte despre calitatea apei nu se face referire doar la aspectul ei fizic (apa limpede sau apă
tulbure), ci şi la conţinutul de săruri solubile şi reacţia ei privind Ph-ul.
Conţinutul de săruri solubile a apei de irigat este cuprinsă între 0, 15-3 gr/litru.
Dacă conţinutul de săruri solubile este de 4 g/litru, apa începe să devină vătămătoare pentru plante. Cele
mai dăunatore săruri sunt carbonatul şi clorura de sodiu, care nu trebuie să depăşească 1 gr/litru.
Ph-ul apei trebuie să fie în jur de 7. Apă cu Ph mai mare de 7 se va folosi numai pe soluri acide.
Din motivele de mai sus se recomandă efectarea de analiza chimică a apei pentru irigat.
Temperatura apei de irigat trebuie să fie cât mai aproape de temperatura mediului în care cresc plantele.
Regimul de irigare
Regimul de irigare al unei culturi se referă la modul cum se administrează apa de irigat în timp.
În acest scop trebuie să se cunoască bilanţul apei, norma de irigare, irigarea de aprovizionare, norma de
udare, momentul de udare şi graficul udării.
Bilanţul apei poate fi în circuit închis iar apa necesară plantelor să provină din precipitaţii şi irigări, în
circuit deschis când rădăcinile plantelor sunt aprovizionate de apă freatică prin capilaritate.
Norma de irigare reprezintă cantitatea de apă care se dă unei culturi în timpul perioadei de vegetaţie,
pentru obţinerea unei recolte cât mai mari
Aceasta normă depinde de bilanţul apei, deoarece în cazul în care precipitaţiile şi aportul freatic asigură
necesarul de apă plantelor, nu mai este nevoie de irigații.
Irigaţia de aprovizionare
Se face înaintea semănatului sau plantatului şi are ca scop asigurarea necesarului de apă pentru răsărire
sau pentru prinderea plantelor pe suprafaţa destinată.
Irigaţia de aprovizionare se face după perioade de secetă şi în perioade de secetă.
Norma de udare Nu=110 x Hx Gvx (C-P), unde:
Norma de udare este cantitatea de apă care se dă la o singură udare. Această cantitate se exprimă în metri
cubi la hectar.
H – adâncimea de udare, în raport cu pătrunderea rădăcinilor (m): 0, 45 -0, 55 m la tomate, 035-0, 45m
la varza, castraveți;
Gv- greutatea volumetrică a stratului de udare (t/m³)
C – capacitatea de câmp pentru apă a solului (%);
P - provizia momentană pentru apă a solului (%);
Norma de irigare Ni
Norma de irigare este suma normelor de udare care se aplică culturii în toată perioada de vegetație.
Ea are ca limită superioară capacitatea de câmp pentru apă a solului iar ca limita inferioară 75-80% din
capacitate de câmp şi coeficientul de ofilire.
Numărul de udări
n = Ni/Nu

181
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Tabel
Greutatea volumetrică, coeficientul de ofilire și capacitatea de câmp a unor soluri care se pot folosi la
cultura plantelor leguminoase (conform Vlad Ionescu-Sișești)
Grupa de Greutatea volumetrică Coeficientul de ofilire Capacitatea de câmp
soluri pentru apă
t/m³ %
%
0, 5m 1, 0m 1, 5m 0, 5m 1, 0m 1, 5m 0, 5m 1, 0m 1, 5m
Soluri zonale:
Cernoziomuri-
lutoase 1, 28 1, 26 1, 26 9, 9 9, 5 9, 0 24, 7 24, 7 22, 9
Cernoziomuri
levigate-
lutoase
1, 34 1, 36 1, 26 12, 9 12, 5 12, 2 24, 0 23, 1 22, 2
Brun
roscat;luto-
argiloase
1, 39 1, 44 1, 46 11, 9 13, 8 14, 1 23, 7 23, 0 22, 5
Sulori
aluvionare:
Nisipoase și
nisipo-lutoase
1, 34 1, 34 1, 34 5, 5 4, 9 5, 2 21, 1 19, 5 19, 6

Luto-
nisipoase 1, 30 1, 31 1, 31 8, 1 8, 0 8, 9 23, 9 22, 5 24, 0

Luto-argiloase
1, 31 1, 34 1, 34 13, 5 14, 6 13, 8 29, 3 27, 9 27, 3

În tabelul de mai jos sunt date normele de irigare şi normele de udare pentru diferite culturi agricole şi
legumicole
Toate cifrele sunt în funcţie de stadiul de vegetaţie, regimul pluviometric şi de aportul freatic.
Cultura Norma de udare Numărul de udări Norma de irigare
Cartofi 300-400 mc/ha 3-5 1200-2000mc/ha
Ardeiul 300-350mc/ha-la 9-10 3500-4500mc/ha
primele 2-3udari
400-450mc/ha-la
urmatorele udări
182
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Varza timpurie 300-350mc/ha 2-3 600-1050mc/ha


Varza de vară 300-350mc/ha 4-5 1500-1750mc/ha
Varza de toamnă 350-400mc/ha 7-8 2500-3200mc/ha
Tomatele 200-500mc/ha 6-8 1200-4000mc/ha
Vinetele 300-450mc/ha 8-10 2400-4500mc/ha
Ceapă 200-400mc/ha 4-5 800-2000mc/ha
Castravetele 250-300mc/ha 6-8 1500-2400mc/ha
Usturoiul 300mc/ha 4-5 1200-1500mc/ha
Salată 200-250mc/ha 2 400-500mc/ha
Vinete 250-300mc/ha 2 500-600mc/ha

Momentul udării se alege în funcţie de fazele de vegetaţie, urmărindu-se completarea necesarului de apă.
Necesarul de apă nu trebuie să scadă sub 75% din capacitatea de câmp. Stresul hidric prelungit duce la
compromiterea producţiei.
Cerințele de apă în diferite pereioade de vegetație ale principalelor plante legumicole cultivate în sistem
protejat
Cultura Faza de vegetație Cerința
față de apă
Tomate Plantarea răsadurilor-formarea fructelor Moderată
Creșterea fructelor Mare
Ardei Plantarea –înrădăcinarea răsadurilor Redusă
Înrădăcinarea răsadurilor –formarea fructelor Moderată
Creșterea fructelor Mare
Pătlăgele vinete Plantarea răsadurilor – recoltarea fructelor Mare
Castraveți În toată perioda de vegetație Mare
Pepene galben Plantarea răsadurilor-înflorire, creșterea buruienilor Mare
Coacerea fructelor Moderată
Pepene verde Plantarea răsadurilor-formarea fructelor Redusă
Creșterea fructelor Moderată
Coacerea fructelor Redusă
Varză timpurie Plantarea răsadurilor-formarea căpățânii Moderată
Conopidă -formarea inflorescenței
timpurie, Gulioare -îngroșarea tulpinii
Formarea căpățânii /inflorescenței/îngroșarea tulpinii
Mare
Salată Plantarea răsadurilor-recoltare Mare
Caracteristicile tehnice ale componentelor instalaţiilor de irigat
183
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Instalaţii de irigat prin picurare


Metoda irigării cu picătură este relativ nouă în ţara noastră.
Irigarea cu picătură are la origine o cauză reală: scăderea dramatică a resursei de apă la nivel global şi
costurile ridicate ale apei.
Asigurarea apei pentru irigarea culturilor cere costuri foarte mari. În România, care are o reţea
hidrografică bogată, investiţiile cu amenajările în scopul creşterii
volumului irigaţiilor, au ajuns la zero.
O soluţie mai ieftină a fost găsită de fermierii mici prin forarea de puţuri cu diametre mici (puţuri
americane), la adâncimi reduse, pe propriile terenuri, pentru a aduce la suprafaţă apa din pânză freatică.
Aprovizionarea cu apă din pânză freatică este posibilă acolo unde aceasta se află suficient de aproape
(8-10m), în așa fel încât să fie aspirată cu ajutorul motopompelor centrifugale.
Cazurile în care prin apropierea terenurilor cultivate se află izvoare care să fie captate cu costuri reduse,
pârâuri sau râuri care curg prin apropiere, sunt destul de rare.
Deci sursele de apă din care se pot aproviziona fermierii, sunt în general cele naturale, mai puţin
amenajările hidrotehnice.

Pârâul Glâmboc-Argeș Izvor captat pentru aprovizionare pentru irigații într- o pepinieră silvică

Captarea apei unui izvor care se scurge pe un drum de acces într-un bazin realizat de un fermier din
com Bogați -Argeș
Volumul de apă – 12 mc;Timp de umplere -48 ore
Cultura irigată – căpșun
184
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Suprafața – 3 ari

Izvorul

Puț forat la Lungulețu –Dâmbovița Râu de munte în județul Mureș folosit la irigații prin aspersie în
pepiniera silvică
Societățile comerciale care distribuie componente pentru instalații de irigat prin picurare prezintă
urmatoarele avantaje ale acestora:
-permit dozarea exactă a cantităţilor de apă şi îngrăşământ necesare plantelor
-se realizează un spor de producţie ridicat;
-se asigură timpurietate la recoltare de până la 7-10 zile;
-se elimină formarea crustei ;
-nu este afectată structura şi textura solului;
-se poate iriga în condiţii de vânt sau temperaturi ridicate;
-reduce apariţia bolilor şi dăunătorilor ceea ce duce la reducerea costurilor cu tratamentele;
-reduce cantitatea de buruieni din cultură şi costurile de întreţinere prin eliminarea prașilelor
repetate;
-ajută la dezvoltarea uniformă a plantelor;

185
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

-sistemul de irigaţii prin picurare lucrează la presiuni mici ceea ce duce la costuri reduse cu
energia pentru pompare;
-se pot face lucrări în cultură chiar şi în timpul irigării;
Aceste avantaje duc la recuperarea investiţiei într-un timp foarte scurt.

În imaginea prezentată mai sus se pot identifica componentele unei instalaţii de irigat prin picurare în
ordinea montajului şi funcţionării.
Toate componentele au importanţă egală.
În cazul în care în instalaţie se montează fertilizatorul, instalaţia se numeşte instalaţie de fertirigare.
Este menţionată ca fiind opţională, dar specialiştii în domeniul horticulturii o recomandă atât de mult că
se poate spune că este nu numai necesară ci chiar obligatorie, dacă se doreşte obţinerea de producţii mari
şi sănătoase.
Instalaţia de picurare funcţionează cu doi parametrii importanţi: debitul de apă şi presiunea apei. Apa
este distribuită prin tuburi cu picurătoare dispuse la anumite distanţe egale între ele, pe mai multe rânduri,
şi acestea aflate la distanţe egale între ele, astfel încât acoperă suprafaţa dorită.
Tubul de picurare are următorii parametrii:
-presiunea de lucru dată în atmosfere (kgf/cm²);
-debitul, dat în l/oră la fiecare picurător;
-diametrul tubului dat în mm;
-grosimea peretelui tubului, dat mm sau mil, după clasificarea următoare:
6 mil=0, 15 mm;8mil=0, 20mm;10mil=0, 25mm;15mil=0, 30mm;
-lungimea maximă a rândului de picurătoare;
186
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pentru a se afla cantitatea de apă livrată într-o oră pe suprafaţa irigată, se adună numărul de rânduri care
se înmulţeşte cu numărul de picurătoare de pe un rând şi cu debitul de apă livrat de un picurător.
După aflarea acestui rezultat se face opţiunea pentru pompa necesară,
consultând diagrama debit-presiune a pompei.
Referitor la presiunea de lucru necesară funcţionării instalaţiilor de irigat prin picurare, se poate spune
că acestea lucrează la presiuni scăzute, 1-3 atm.
Cele mai multe sunt proiectate şi construite să funcţioneze la max. 1 atm.
Dacă presiunea de apă furnizată de pompă este ridicată, atunci se recomandă montarea în circuitul de
alimentare a unui reductor de presiune care coboară presiunea la valoarea dorită.

Regulator de presiune si filtru montate la o instalație de picurare


Fertilizatorul montat cvasiobligatoriu în instalaţie funționează în patru parametrii importanţi:
-diametrul conductei pe care se montează, dat în ţoli;
-presiunea minimă şi maximă de lucru, dată în atmosfere;
-debitul de apă minim şi maxim de lucru, dat în litri/oră;
-debitul de lichid fertilizator aspirat, dat în litri pe oră;
Diametrul Presiune Debitul de apă Debitul de lichid
fertlizator aspirat şi
Ţoli Min-max Min-max
livrat în instalaţie
(inci) atm Litri/oră
Litri/oră

3/4ʺ 1, 3-6, 8 465-1068 7, 6-64, 3


1ʺ 1, 3-6, 8 1704-3768 37, 9-227, 1
1 1/2ʺ 1, 3-6, 8 4542-10830 170, 1-681, 3

Datele din tabel sunt preluate din Catalogul Palaplast.


187
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Fertilizator montat în instalația de fertirigare


Fertilizatorul are în componența un element numit INJECTOR VENTURI (piesa de culoare verde din
imaginea de sus).

Principiul de funcționare al fertilizatorului cu tub VENTURI

Instalație de irigare prin picurare cu alimentare din fântână, cu instalație pentru fertilizare și filtrul
pentru reținerea impurităților

188
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Linii de picurare alimentate de instalația de mai sus


Pe circuitul apei, până la distribuitorul de apă pentru liniile de picurare, se va monta obligatoriu un filtru
de linie, pentru reținerea nisipului (vezi fotografiile de mai jos).

189
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Parametrii filtrului (Catalog Palaplast)


Diametrul intrare – Suprafata sitei de Desimea sitei Debitul
iesire filtrare mesch m³/h
inci cm²
3/4ʺ 55 60 5
3/4ʺ 55 80 5
3/4ʺ 55 120 5
1ʺ 55 60 5
1ʺ 55 80 5
1ʺ 55 120 5

Pentru realizarea unei instalații de irigat prin picurare care funcționează gravitațional (fără ajutorul
pompei), se va consulta schema de mai jos:

Se va observa că nici aici nu lipseşte filtrul pentru nisip.


Datorită lipsei presiunii mai mari de lucru (min 1, 3 atm), nu se poate folosi instalaţia pentru fertilizare.
Informaţiile de mai sus sunt orientative. Recomand consultarea specialistului la realizarea unei instalaţii
de irigare prin picurare deoarece între pompă şi distribuitorul cu liniile de picurare se află elemente care
reduc forţa apei (presiunea):conducta de transport, robineţii, coturile, filtrul pentru nisip, T-urile.
Pe traseul dintre pompă şi distribuitor se va diminua presiunea. Această diminuare se mai numeşte
pierdere de sarcină, care în funcţie de debitul de apă necesar instalaţiei, diametrul conductei, lungimea
ei, numărul de T-uri şi coturi, poate fi semnificativă şi se poate ajunge până la nefuncţionarea instalaţiei.
Valorile pierderilor de sarcină sunt date în Nomograma de mai jos.
Aceasta trebuie citită cu atenţie, interpretată corect şi se va folosi la calculul exact al pierderilor de
sarcină de-a lungul întregii instalaţii.
Pierderile de sarcină pentru fiecare componentă prin care trece apa se însumează şi se adăugă la lungimea
conductei de transport de la motopompă la intrarea în istalație.
Valoarea pierderii de sarcină este dată în metri liniari de conductă cu diametrul considerat necesar
transportului debitului calculat ca fiind necesar irigării suprafeţei stabilite.
190
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Calculul pierderilor de sarcina se va face atât pentru instalaţiile de irigare prin picurare cât şi pentru
instalaţiile de irigare prin aspersie.

Instalaţiile de irigat prin aspersie


Irigaţiile prin aspersie se utilizează pe scară largă în legumicultură.
191
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Culturi de varză sau cartofi, de căpşuni, ardei sau ceapă se pot iriga prin aspersie.
Motopompele centrifugale sunt utilizate la irigaţii prin aspersie, alimentând linii de aspersie sau aripi de
ploaie de dimensiuni mici şi medii.
Pentru a se alege corect motopompa, aceasta trebuie să fie corelată cu parametrii aripii de ploaie sau ai
reţelei. Aceşti parametrii sunt debitul şi presiunea.
Instalaţiile de irigare prin aspersie, incluzând aici şi aspersoarele, se clasifică în funcţie de presiunea de
lucru, astfel:
-joasă presiune, cu H sub 2, 5 atm;
-medie presiune, cu H= 2, 5- 5, 0 atm;
-presiune înaltă, cu H>5, 0 atm;
În funcţie de cerinţele plantelor, felul solului, panta terenului şi de vânt, se stabileşte schema de lucru a
instalaţiei de irigat prin aspersie:adică distanţa dintre aspersoarele vecine, distanţa dintre două poziţii
vecine a aripilor de ploaie şi succesiunea operațiilor de mutare a aripilor de ploaie. Schema de aşezare
poate fi în pătrat, 12x12 m, atunci când cele două distanţe, distanţa dintre două aspersoare egală cu
distanţa dintre aripi, sunt egale, sau în dreptunghi, 12x18, atunci când distanţa între aspersoare este 12m
iar distanţa dintre aripi de 18 m.
Elementul de bază al unei instalaţii de irigat prin aspersie sau al unei aripi de ploaie este aspersorul. El
transformă jetul de apă în picături care se distribuie pe suprafaţa de irigat.
Jetul se sparge prin aşezarea la ieşirea din duză a unui şurub cu vârf conic. Acest vârf sparge jetul în
picături de mărimi diferite care se distribuie pe suprafaţă circulară prin rotirea aspersorului. Funcţionarea
pentru rotirea aspersorului decurge astfel:
Jetul de apă acţionează asupra faţetei oblice a braţului oscilant şi provoacă rotirea acestuia. Prin rotire
braţului oscilant resortul de revenire se comprimă.
Rotirea durează până la anularea forţei imprimată de către tensionarea resortului, după care braţul
oscilant revine, prin destinderea resortului. Ajungând la poziţia iniţială, braţul loveşte capul mobil rotitor
al aspersorului şi produce un şoc care determină rotirea capului mobil cu un arc de cerc, iar jetul este
orientat în altă direcţie.
Prin rotire se realizează stropirea pe suprafaţă circulară. Viteza de rotire se poate modifica la unele
aspersoare prin tensionarea sau detensionarea resortului de revenire.
Presiunea de lucru şi debitul aspersorului se stabilesc de la proiectare în funcţie de sol, pantă, cultură,
normă de udare.
Pe piaţă se oferă foarte multe modele de aspersoare care se clasifică după presiunea de lucru, numărul
de jeturi, după destinaţie (culturile sau domeniul pentru care se recomandă).
Atunci când ne referim la sol trebuie să ţinem seama de o caracteristică importantă care influenţează
calitatea irigării prin aspersie, permeabilitatea solului.
Permeabilitatea solului arată viteza cu care apa de la suprafaţa solului se infiltrează în straturile mai
adânci, evitând băltirile de la suprafaţă sau excesul de umiditate în sol.
Solurile afânate, bine structurate şi cu textură mijlocie sau uşoară au o permeabilitate bună. Solurile prea
nisipoase sau cu strat subţire de sol fertil au capacitate redusă de reţinere a apei (sunt prea permeabile și
apa trece prea repede).
Permeabilitatea solului scade o dată cu creşterea conţinutului de argilă şi cu gradul de tasare. Dacă solul
are permeabilitate redusă apa se va infiltra cu greu, apărând astfel fenomenul de exces de apă (băltire).

192
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

În condiţii de irigare prin aspersie, pluviometria aspersoarelor trebuie în aşa fel aleasă încât să fie mai
redusă decât viteza apei în sol, evitându-se astfel băltirile sau scurgerile care erodează solul.
Intensitatea ploii aspersoarelor (mm/oră)în funcţie de natura solului şi panta terenului
Natura solului Pantă terenului/Pluviometria aspersorului/mm/oră
Sub 0, 3-0, 4% Peste 0, 3-0, 4%
Sol uşor 8-15 6-10
Sol mediu 6-10 5-6
Sol greu 5-6 -

Viteză maximă de infiltrare a apei în sol în funcţie de textură


Textura solului Viteza de infiltrare
mm/oră
Nisipoasă 51
Luto-nisipoasă 45
Nisipo-lutoasă 38
Lutoasă 25
Luto-argiloasă şi argilo –lutoasă 13
Argiloasă 6, 5

Indicii caracteristici ai aspersorului, determină calitatea aspersiei realizate.


Indicii importanţi ai aspersiei realizate de aspersor sunt:
Mărimea sau fineţea picăturilor, se exprimă printr-un coeficient de pulverizare Kp a lui Degan sau
prin indicele de eficientă hidraulică k al aspersorului (randamentul aspersorului):
Kp=d:H
respectiv, k=R:H
unde: d este diametrul duzei aspersorului, în mm:H este presiunea apei, în m coloana de apă;R este raza
teoretică medie a jetului (m).
Valorile lui Kp sunt: sub 0, 3 pentru ploaie fină (recomandată pentru flori, legume, culturi
sensibile, soluri grele);
: 0, 3-0, 5 pentru ploaie mică (pentru culturi de câmp, soluri mijlocii);
: peste 0, 5 (pentru pajişti, soluri uşoare)
De exemplu, pentru o duză de 5 mm şi o presiune de 3 atm (30 m col apă), rezultă un Kp=5:30=0, 16,
deci o ploaie fină.
Raza de lucru R este distanţa de la aspersor până unde cantitatea de picături ajunse pe sol a scăzut până
la 25%din valoarea medie pe întreaga porţiune stropită. Ea se calculează în metri, cu formula empirică
a lui Pikalov:
R=0, 42H+1000d, în m

193
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Cu această rază se corelează şi schemele de lucru, respective distanţele dintre aspersoare şi dintre aripile
de ploaie, 12x12;18x18;24x24, etc.
Debitul aspersorului (Q) depinde de secţiunea de ieşire, de viteză şi de coeficientul de debit (de scădere
a vitezei şi de strangulare a jetului după ieşirea din duza):
Q=πd²/4xμ√2gh=3, 42μd²√H, m³/sec,
În care:d=diametrul duzei aspersorului (m);μ=coeficientul de debit al duzei (0, 6-0, 99);g=acceleraţia
gravitaţională (9, 81m/s²);H=presiunea (m col apă).
Intensitatea ploii (pluviometria) Ip este o valoare medie orară a unui strat de apă depus.
Depinde de debit şi suprafaţa udată şi se calculează cu formula:
Ip=10³Q∙ Ce/S, mm/h,
Unde: Q este debitul aspersorului (m³/h);Ce-coeficient reprezentând apa neevaporata;S-suprafata udată
(m²).
În exemplul luat mai sus, pentru scheme de lucru de 24x24 m şi de 30x30 m, considerând evaporarea
nulă, intensitatea orară a ploii este de:
Ip=1000x6, 64:24²=11, 53 mm/h şi
Ip=1000x6, 64:30²=7, 34 mm/h
Cunoscând aceste valori precum şi norma de udare (exemplu: 150mc/ha, adică h= 15mm apa coloana
medie) se poate determina timpul de funcţionare într-un punct al aspersorului:
t=h:Ip=15:11, 53=1, 3 ore, sau 15:7, 34=2 ore.
Uniformitatea ploii Gup, gradul de uniformitate al ploii, se calculează pe baza unor date experimentale
cu formula lui Tholonet:
Gup=100∙ hₒ∙ s/h∙ S≥75, în%,
În care: hₒ şi h reprezintă înălţimea minimă respective medie a stratului de apă (mm);S –suprafata totală
udată (m²) ;s-suprafata udată cu înălţimea stratului de apă cu 20% din h (mm).
Acum nu este nevoie să se mai determine prin calcul indicii caracteristici ai aspersorului pentru că sunt
comunicaţi de către firmele producătoare, însă trebuie să fie luaţi în consideraţie pentru determinarea
cantităţii de apă distribuită
Aripa de ploaie pentru 300 m lungime
Lungime totală 300m -50 tronsoane x 6m buc 300m.
Suprafaţa udată la o mutare –0, 9ha (aripa de 300m).
Componenta instalaţiei:
- 50 tronsoane (6m per tronson) din PE Ø 75mm, incluzând:
- 17 picior PVC de 100 cm lungime
- 17 aspersor 1”
- 75 garnituri etanşare Ø 75
- 17 hidrant cu stabilizator
- 2 dop capăt Ø 75
- 1 cot Ø 75
- 1 teu Ø 75

194
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

- 17 robineţi 1’’ FE x 1’’ FI


- seturile de aspersie se vor cupla câte unul la 3 tronsoane (18 m)
- stabilizatorii permit menţinerea pe verticală a instalaţiei chiar şi pe suprafeţe puternic umectate.
Aspersoare au următoarele caracteristici:
- presiunea de lucru 2, 5-5 bari
- diametru de udare 26 – 34 m
- două duze 5 x 2, 5mm
- debit 1, 39 – 4, 25mc/h
Sursa de apă pusă la dispoziţie trebuie să asigure un debit între 45 şi 55 mc/h la o presiune între 2, 5 şi
5 bari.
Aripa de ploaie pentru 400 ml lungime
Lungime totală 402m -67 tronsoane x 6m.
Suprafaţa udată la o mutare –1. 4ha (aripa de 402m).
Componenta instalaţiei:
- 67 tronsoane (6m per tronson) din PE Ø 90mm, incluzând:
- 22 picior PVC de 100 cm lungime
- 22 aspersor 1”
- 100 garnituri etanşare Ø 90
- 22 hidrant cu stabilizator
- 2 dop capăt Ø 90
- 1 cot Ø 90
- 1 teu Ø 90
- seturile de aspersie se vor cupla câte unul la 3 tronsoane (18 m)
- stabilizatorii permit menţinerea pe verticală a instalaţiei chiar şi pe suprafeţe puternic umectate.
Aspersoare au următoarele caracteristici:
- presiunea de lucru 1. 5-5 bari
- diametru de udare 26 – 34 m
- două duze 5 x 2, 5mm
- debit 1, 39 – 4, 25mc/h
Sursa de apă pusă la dispoziţie trebuie să asigure un debit între 24 şi 72 mc/h la o presiune între 3 şi 5
bari.
Componentele foarte importante într-o instalaţie de irigat prin aspersie sunt aspersoarele.
Oferta de aspersoare este foarte diversă.
Aproape că pentru fiecare cultură şi stadiu de vegetaţie a culturilor se oferă un model de aspersor.
Caracteristicile lor tehnice sunt prezentate în detaliu în cataloagele firmelor care le importa şi le
distribuie pe piaţa din România.
Una din firmele de top în irigaţii este SC NAANDANJAIN IRRIGATION ROMÂNIA.
195
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Aspersorul românesc pentru legumicultura, care se mai află în exploatare, are următoarele caracteristici:
1) Aspersorul model ASJM –1M
Acest aspersor este cu şoc, de joasă presiune, cu un singur jet şi este destinat pentru irigarea prin
aspersiune a culturilor legumicole.
Diametrul Presiunea Debitul Diametrul Timpul Intensitatea orară (mm/oră),
(m³/h) de stropire mediu pt. pentru schemele de udare
duzei
o rotire
(daN/cm²) (m) 12x12 12x18 18x18 18x24
(mm)
(sec)
2. 5 1. 45 30 90 10. 1 6. 7 - -
5 3. 0 1. 50 31 85 11. 0 7. 4 4. 9 -
3. 5 1. 72 31. 6 80 11. 9 8. 0 5. 3 -
2. 5 2. 02 30. 8 70 14. 0 9. 4 6. 2 -
6 3. 0 2. 21 31. 6 65 15. 3 10. 2 6. 8 5. 1
3. 5 2. 39 32. 2 60 16. 6 11. 1 7. 4 5. 5
2. 5 2. 61 33 60 18. 1 12. 1 8. 1 6. 0
7 3. 0 2. 85 34 55 19. 8 13. 2 8. 8 6. 6
3. 5 3. 06 35 50 - 14. 2 9. 5 7. 1

La aripa de ploaie echipată cu aspersoarele româneşti ASJ-1M se pot monta duze cu diametre diferite,
5, 6, 7 mm, în funcţie de stadiul de vegetaţie al plantei.
Reglajele aspersorului
După ce aripa de ploaie se pune în funcţiune, se poate verifica timpul pentru o rotire completă a
aspersorului.
Pentru reglarea acestui timp se comprimă sau se slăbeşte arcul din capul aspersorului cu ajutorul inelului
de reglaj, după cum se doreşte mărirea timpului sau micşorarea lui.
Exploatarea aspersorului
Pentru o irigare corectă, se va ţine seama de diametrul duzei.
Pentru plante mici se folosesc duzele cu diametrul de 5 mm. Aceleaşi duze se recomandă pentru irigarea
suprafeţelor semănate cu seminţe mici de legume:morcov, salată, seminţe de ceapă, mărar, pătrunjel.
La alimentarea cu apă a aripii de ploaie, vana se va deschide încet până când se observă că apa a ajuns
la toate aspersoarele, după care se poate deschide treptat la maxim. Astfel se evita avarierea racordurilor
aripii de ploaie.
În continuare este prezentată o gamă largă de aspersoare NDJ (NaanDanJain) pentru culturi de câmp,
legumicultura în câmp şi în sere sau solăria, floricultura şi silvicultura.
Aspersorul NDJ model 5035

196
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Este un aspersor de plastic 3/4ʺ (5035), male (tata) sau 1ʺ (5035 G), female (mama).
Este un aspersor, cu doua duze, circular, la 360°, cu folosire largă la irigarea culturilor de cimp.
Caracteristicile tehnice complete sunt prezentate in tabelul de mai jos pentru 5035:
Diametrele P Q Diametrul Intensitatea ploii (mm/h)pentru
de udare
duzelor bar m³/h Scheme de udare (m)
m
mm 12x15 12x18 18x18 20x20
3, 2x2, 5 3, 0 1160 26, 5 6, 4 5, 4 3, 6 2, 9
albastru 4, 0 1330 27, 5 7, 4 6, 2 4, 1 3, 3
5, 0 1470 27, 5 8, 2 6, 8 4, 5 3, 7
4, 0x2, 5 3, 0 1410 28, 0 7, 8 6, 5 4, 4 3, 5
negru 4, 0 1620 29, 0 9, 0 7, 5 5, 0 4, 1
5, 0 1800 29, 0 10, 0 8, 3 5, 5 4, 5
4, 5x2, 5 3, 0 1640 28, 5 9, 1 7, 6 5, 1 4, 9
maron 4, 0 1900 30, 0 10, 6 8, 8 5, 9 5, 6
5, 0 2100 32, 0 11, 7 9, 7 6, 5 6, 4
5, 0x2, 5* 3, 0 1950 30, 0 10, 8 9, 0 6, 0 4, 9
purpuriu 4, 0 2250 33, 5 12, 5 10, 4 6, 9 5, 6
5, 0 2550 33, 5 14, 2 11, 8 7, 8 6, 4
5, 5x2, 5 3, 0 2300 32, 0 12, 8 10, 6 7, 1 5, 8
portocaliu 4, 0 2650 34, 5 14, 7 12, 3 8, 2 6, 6
5, 0 2950 36, 0 16, 4 13, 7 9, 1 7, 4
6, 0x2, 5 3, 0 2650 33, 0 14, 7 12, 3 8, 2 6, 6
rosu 4, 0 3100 35, 5 17, 7 14, 4 9, 6 7, 8
5, 0 3450 36, 0 19, 2 16, 0 10, 6 8, 6
Culoare duzei din spate, 2, 5 mm, este gri.

197
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

*Duza standard
Caracteristicile tehnice pentru 5035 G-1ʺ
Diametrele P Q Diametrul Intensitatea ploii (mm/h)
duzelor bar m³/h de udare Scheme de udare (m)
mm m 12x18 18x18 20x20 22x22
6, 5x2, 5 3, 0 3000 34, 0 13, 9 9, 3 7, 5 6, 2
4, 0 3450 36, 0 16, 0 10, 6 8, 6 7, 1
5, 0 3850 38, 0 17, 8 11, 9 9, 6 8, 0
6, 5x3, 2 3, 0 3200 33, 5 14, 8 9, 9 8, 0 6, 6
4, 0 3700 36, 0 17, 1 11, 4 9, 3 7, 6
5, 0 4150 37, 5 19, 2 12, 8 10, 4 8, 6
7, 0x2, 5 3, 0 3400 34, 0 15, 7 10, 5 8, 5 7, 0
4, 0 3900 35, 5 18, 1 12, 0 9, 8 8, 1
5, 0 4350 36, 0 20, 1 13, 4 10, 9 9, 0
7, 0x3, 2 3, 0 3550 34, 0 16, 4 11, 0 8, 9 7, 3
4, 0 4100 35, 5 19, 0 12, 7 10, 3 8, 5
5, 0 4600 36, 0 21, 3 14, 2 11, 5 9, 5

Codul de culori-uniformitatea distributiei


□Cu<85%;□Cu=85-88%;□Cu=88-92%;□Cu>92%
Aspersorul NDJ model 5022

Este aspersor de plastic, cu impact și rotire 360°


Dimensiunile de montaj 1/2ʺ tata sau 3/4ʺ mama
Aplicatii:
-irigare in câmp la legume si flori;
198
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Rezultate excelente la irigarea cartofului, cepei, morcovului, verzei si salatei.


Avantaje:
-distributie uniformă a apei;
-consum redus de apă;
-usor de utilizat;
-durata mare de exploatare, 4-5 ani;
Caracteristici tehnice
Diametrul P Q Diametrul Intensitatea ploii (mm/h)
duzelor bar m³/h de udare
mm m Schema de udare (m)

10x10 10x12 12x12 12x14 14x14


2, 3x1, 8 2, 5 0, 510 22, 0 5, 1 4, 3 3, 5
silver 3, 0 0, 560 22, 0 5, 6 4, 7 3, 9
3, 5 0, 606 22, 0 6, 0 5, 0 4, 2
4, 0 0, 640 22, 0 6, 4 5, 3 4, 4
2, 5x1, 8 2, 5 0, 580 21, 0 5, 8 4, 8 4, 0
purpuriu 3, 0 0, 630 21, 0 6, 3 5, 3 4, 4
3, 5 0, 670 21, 0 6, 7 5, 6 4, 7
4, 0 0, 720 21, 0 7, 2 6, 0 5, 0
2, 8x1, 8 2, 5 0, 690 22, 0 6, 9 5, 8 4, 8 4, 1 3, 5
portocaliu 3, 0 0, 760 22, 0 7, 6 6, 3 5, 3 4, 5 3, 9
3, 5 0, 820 22, 0 8, 2 6, 8 5, 7 4, 9 4, 2
4, 0 0, 860 22, 0 8, 6 7, 2 6, 0 5, 1 4, 4
3, 0x1, 8 2, 5 0, 760 22, 0 7, 6 6, 3 5, 3 4, 5 3, 9
rosu 3, 0 0, 840 23, 0 8, 4 7, 0 5, 8 5, 0 4, 3
3, 5 0, 900 23, 0 9, 0 7, 5 6, 3 5, 4 4, 6
4, 0 0, 970 23, 0 9, 7 8, 1 6, 7 5, 8 4, 9
3, 2x1, 8* 2, 5 0, 820 23, 0 8, 2 6, 8 5, 7 4, 9 4, 2
verde 3, 0 0, 900 24, 0 9, 0 7, 5 6, 3 5, 4 4, 6
3, 5 0, 980 24, 0 9, 8 8, 2 6, 8 5, 8 5, 0
4, 0 1040 24, 0 10, 4 8, 7 7, 2 6, 2 5, 3
3, 5x2, 5 2, 5 1060 24, 5 10, 6 8, 8 7, 4 6, 3 5, 4
albastru 3, 0 1160 25, 0 11, 6 9, 7 8, 1 6, 9 5, 9
3, 5 1240 25, 5 12, 4 10, 3 8, 6 7, 4 6, 3

199
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

4, 0 1330 26, 0 13, 3 11, 1 9, 2 7, 9 6, 8


4, 0x2, 5 2, 5 1260 25, 0 12, 6 10, 5 8, 7 7, 5 6, 4
negru 3, 0 1380 25, 5 13, 8 11, 5 9, 6 8, 2 7, 0
3, 5 1480 26, 0 14, 8 12, 3 10, 3 8, 8 7, 5
4, 0 1580 26, 5 15, 8 13, 2 11, 0 9, 4 8, 1
Codul de culori-uniformitatea distributiei
□CU<85%;□CU=85-88%;□CU=88-92%;□CU>92%
Aspersorul NDJ model 501-U

Aspersor cu debit redus si pulverizare fină pentru suprafețe medii


Aplicatii –legume in cimp, pepiniere, flori.
Avantaje: pulverizare fină, distribuire uniformă a apei;consum de apă redus.
Caracteristici tehnice
Diametrul P Q Diametrul Intensitatea ploii (mm/h)
Duzelor bar mc/h de udare Schema de udare (m)
mm 6x6 6x7 7x7 7x8 8x8
1, 6 1, 5 0, 100 12, 0 2, 8 2, 4 2, 0 1, 8 1, 6
roșu 2, 0 0, 110 12, 0 3, 1 2, 6 2, 2 2, 0 1, 7
2, 5 0, 130 12, 0 3, 6 3, 1 2, 7 2, 3 2, 0
3, 0 0, 150 12, 0 4, 2 3, 6 3, 1 2, 7 2, 3
3, 5 0, 165 12, 5 4, 6 3, 9 3, 4 2, 9 2, 6
1, 8* 1, 5 0, 150 12, 0 4, 2 3, 6 3, 1 2, 7 2, 3

200
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

verde 2, 0 0, 170 13, 0 4, 7 4, 0 3, 5 3, 0 2, 7


2, 5 0, 190 13, 0 5, 0 4, 5 3, 9 3, 4 3, 0
3, 0 0, 210 14, 0 5, 8 5, 0 4, 3 3, 8 3, 3
3, 5 0, 230 14, 0 6, 4 5, 5 4, 7 4, 1 3, 6
2, 0 1, 5 0, 160 12, 0 4, 4 3, 8 3, 3 2, 9 2, 5
albastru 2, 0 0, 180 13, 0 5, 0 4, 3 3, 7 3, 2 2, 8
2, 5 0, 200 13, 0 5, 6 4, 8 4, 1 3, 6 3, 1
3, 0 0, 220 14, 0 6, 1 5, 2 4, 5 3, 9 3, 4
3, 5 0, 240 14, 0 6, 7 5, 7 4, 9 4, 3 3, 8
2, 2 1, 5 0, 170 13, 5 4, 7 4, 0 3, 5 3, 0 2, 7
galben 2, 0 0, 200 15, 0 5, 6 4, 8 4, 1 3, 6 3, 1
2, 5 0, 215 15, 0 6, 0 5, 1 4, 4 3, 8 3, 4
3, 0 0, 235 15, 5 6, 5 5, 6 4, 8 4, 2 3, 7
3, 5 0, 250 15, 5 6, 9 6, 0 5, 1 4, 5 3, 9
*Duza standard
Uniformitatea distributiei
□CU<85%;□ CU=85-88%;□CU=88-92%;□CU>92%

Aspersorul NDJ model 427B GAG


Este un aspersor care udă în cerc complet sau pe sector de cerc.
Domeniile de utilizare sunt:legumicultură, floricultură, peluze cu gazon, culturi de câmp.
Distanța dintre aspersoare atunci cind se montează într-o linie de aspersie este de 14 m.

Aspersorul NDJ 427B GAG


Caracteristici tehnice

201
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Diametrul si culoarea Presiunea de lucru Debitul Diametrul de


duzei bar m³/h Udare
m
2, 8 2, 0 0, 450 22
Portocaliu 3, 0 0, 550 23
4, 0 0, 630 24
3, 0 2, 0 0, 510 23
Rosu 3, 0 0, 630 24
4, 0 0, 720 25
3, 2 2, 0 0, 570 23
Verde 3, 0 0, 700 24
4, 0 0, 810 26
3, 5 2, 0 0, 660 23
Albastru 3, 0 0, 810 24
4, 0 0, 930 26
4, 0* 2, 0 0, 850 24
Negru 3, 0 1030 26
4, 0 1180 26
*Duza standard

Linie de aspersie cu aspersoareNDJ 427B GAG în lucru la irigat peluză de gazon


Un parametru foarte important al irigării prin aspersie este:
Timpul de stationare a aripii de ploaie pentru realizarea normei de udare care se calculează cu
urmatoarea relație:
T =SN/qȵn (ore)

202
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Unde:
S- suprafața, in hectare
q-debitul aspersorului, mc/ora
ȵ-randamentul ploii, 0, 9
n-numărul de aspersoare
Aceasta formulă se poate aplica pentru orice aripă de ploaie indiferent de modelul de aspersor folosit.
Timpul de stationare a aripii de ploaie influenteaza foarte mult consumul de carburant, gradul de
uzura al pompei, deci COSTURILE.
Intervalul optim dintre două udări (conform rezumatului tezei de doctorat a lui Mihai George
TOMOIOAGĂ)
Intervalul optim dintre două udări se calculează cu formula:
𝑄
𝑇=
(𝑒 + 𝑡) − 𝑃
Unde:
T este intervalul dintre două udări [zile]
Q – norma de udare [m³/ha]
e+t – evaporare plus transpirație- consumul total de apă al culturii din luna la care se referă intervalul
dintre udări [m³/ha]
P – precipitații medii zilnice din luna respectivă [m³/ha/zi]
Ținând seama că luna iulie este luna în care (e+t) este cel mai mare, calculele vor fi făcute pentru această
lună cu valorile de mai jos:
e+t=582mm/lună=1, 42mm/zi=19, 2 m³/ha/zi
P=42mm/lună=1, 65 mm/zi=18, 8m³/ha/zi

Norma de udare se va alege în funcție de stadiul de vegetație al culturii la următoarele valori:


Q1=178 m³ha – T1=132/18, 2=9, 5 zile
Q2=289 m³/ha-T2=15, 4 zile
Q3=402 m³/ha-T3=21, 4 zile
Cunoscând parametrii instalaţiei de irigaţii, se poate trece la alegerea motopompei. Pentru a şti cu ce
motopompă poate funcţiona instalaţia, trebuie aflate caracteristicile mecanice şi hidraulice ale
motopompei, caracteristici care se găsesc în specificația tehnică din manual.
Distribuitorii de motopompe pun de regulă la dispoziţia cumpărătorilor informaţii despre motopompe
prin FIŞELE TEHNICE.
Un vânzător profesionist trece în fişa tehnica toate caracteristicile tehnice susţinute de graficele în baza
cărora să se realizeze compatibilitatea instalaţiei cu motopompa. La societatea la care am lucrat, pe baza
calculelor şi a testelor în teren, la client acasă, am prezentat în pliante, exemple de compatibilitate
motopompa-instalatie de irigat. Cereţi în magazine informaţii complete privitoare la aceast aspect. În
sprijinul doritorilor de motopompe, sunt prezentate mai jos fişele tehnice ale motopompelor centrifugale
cu diametre de aspiraţie/refulare de la 1ʺ la 3ʺ, din gama Honda şi fişele tehnice ale unor motopompe cu
motoare Diesel cu capacitate mai mare decât motopompele din gama Honda.

203
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

40
H [m]
30

20

10

0 40 60 80 100 120 140

MOTOPOMPA AUTOAMORSANTA WX 10
Domeniul de utilizare: irigatii pe suprafete mici si medii in
legumicultura si silvicultura, pentru alimentari cu apa in gospodarii.
Realizeaza debitul si presiunea necesare:
- unei instalatii de irigat prin aspersie cu tambur Ø tub = 32 mm;
lumgime = 90 m; presiune 2– 3,1 bar; latime fisie 26-30 m;
adancime de irigare 7,6-9,9 mm timp de 9 ore sau
- pentru o linie de aspersiune cu lungime de 70 m, latime 6 m,
presiune 2,9bar, dist. intre aspersoare = 6 m; Ø tub = 32 mm; numar
de aspersoare = 12 buc; duza aspersor = 2,2 mm
Q [L / min]
MODEL WX 10
DEBIT MAXIM 130 l/min (7,8 m3/h)
INALTIME ASPIRATIE 7m
INALTIME REFULARE 35 mCA
GRANULOMETRIE 6 mm
DIAMETRU REFULARE 25 mm (1")
DIAMETRU ASPIRATIE 25 mm (1”)
MOTOR 31 cm3 - Micro 4 timpi
PUTERE MAXIMA 1,5 CP/7000 rot/min
CAPACITATE REZERVOR 0,65 l
CONSUM CARBURANT 0,5 l/h
AUTONOMIE 1h 20'
GABARIT (Lxlxh) 330x250x325 mm
GREUTATE 6,8 kg 204
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

MOTOPOMPA WX 15
pompa autoamorsanta
domeniile de utilizare:
 alimentari cu apa ale gospodariilor si echipamentelor agricole
,piscinelor ,etc,.
 irigatii-aspersie si picurare.
 Recomandata pt alimentare din surse limitate de apa (puturi).
Exemplu de linie de aspersie:aspersie fina cu conducta din PE cu diametre de
40,50 ,63 mm si lungimi cuprinse intre 100 si 200 m ,sau furtune flexibile cu insertie textila in loc de
conducta.
Aspersorul recomandat : cu 2 duze cu d= 3,2 X 1,8 mm,distanta intre aspersoare 8-12 m

Motor
Model motor GXH50
Tip motor 4 timpi, OHV, 1 cilindru
Capacitate cilindrica 49cc
Alezaj x cursa 41.8X36.0 mm
Putere neta 1.6kW(2.18CP)/7000 rpm
Sistem aprindere Electronic, fara ruptor
Sistem pornire Manual
Capacitate rezervor carburant 0.77 l
Consum carburant 0.77 l/ora
Capacitate baie ulei 0.25 l
Autonomie 1 ora
Model WX15
CARACTERISTICI POMPA
Diametru aspiratie 40mm
Diametru refulare 40mm
Inaltime totala de refulare 40 m
Adancime maxima de aspiratie 8m
Timp amorsare 120/5 sec/m
Granulometrie 6 mm
Debit maxim 4 l/sec ;240 l/min; 14,4 mc/ora
DIMENSIUNI SI GREUTATE
Lungime 325 mm
Latime 275 mm
Inaltime 375 mm
Greutate la gol 9 kg

205
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

MOTOPOMPA HONDA 2" (50mm)


MOTOR GX 120T - 4 CP / 4 timpi
POMPĂ AUTOAMORSANTĂ
WB 20XT
Caracteristici constructive:

 Independentă energetică;
 Pompa din aliaj usor de aluminiu, inoxidabil,
turnat sub presiune;
 Clapeta de retinere, pe aspiratie, în corpul pompei,
în vederea autoamorsării la punerea în funcțiune;
 Rotor semideschis, cu posibilitatea compensăii
uzurii, montat direct pe arbore;
 Ieșirea arborelui din corpul pompei este prevăzută
cu etanșare mecanică, frontală, carbune-ceramică cu
durabilitate îndelungată;
 Pornirea manuală, ușoară;
 Consum redus de benzină;
 Prevazută cu cadru pentru protectie și transport.

Debit maxim: 36 m3/h (600 l/min) ;Greutatea pompei= 21 kg


Inălțime de pompare maximă: 32 m
Inălțime maximă de aspiratie: 8 m
Presiune: 3, 2 bar
Granulometrie: 8 mm
Dimensiuni de gabarit (Lxlxh): 455x365x420 (mm)

Aplicații:

 Alimentarea cu apă din fântani, lacuri, râuri si transportul apei curate prin conducte pe distanțe lungi,
umplerea rapidă a rezervoarelor;
 Irigarea culturilor pe ogoare, grădini, livezi, vii prin canale sau instalații sub presiune cu aspersoare;
 Alimentarea cu apa curată sau desecarea bazinelor, piscinelor sau în crescătorii de pește, spălarea vitelor,
grajdurilor, uneltelor și utilajelor agricole;
 Orice alte activități unde este necesară vehicularea sau transvazarea apelor curate în cele mai variate scopuri.

206
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

H (m)

40

30

20

10

0 100 200 300 400 500 600 Q (l/min)


Graficul motopompei

Parametrii motorului

207
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

MOTOPOMPA HONDA 2” (50mm)


MOTOR GX 160 - 5,5 CP / 4 timpi
POMPA AUTOAMORSANTA WH 20X
Caracteristici constructive:
 Independenta energetica;
 Pompa din aliaj usor de aluminiu, inoxidabil,
turnat sub presiune;
 Clapeta de retinere, pe aspiratie, in corpul
pompei, in vederea autoamorsarii la punerea
in functiune;
 Rotor semideschis, cu posibilitatea
compensarii uzurii, montat direct pe arbore;
 Iesirea arborelui din corpul pompei este
prevazut cu etansare mecanica, frontala,
carbune-ceramica cu durabilitate
indelungata;
 Pornirea manuala, usoara;
 Consum redus de benzina;
 Constructie prevazuta cu maner pentru
transport.

Debit maxim: 30 m3/h (500 l/min)


Inaltime maxima de aspiratie: 8m
Inaltime de pompare maxima: 50 m
Presiune: 5 bar
Granulometrie: 3.00 mm

Aplicatii:
 Alimentarea cu apa din fantani, lacuri, rauri si transportul apei curate prin conducte pe
distante lungi, umplerea rapida a rezervoarelor cu apa curata ;
 Irigarea culturilor pe ogoare, gradini, livezi, vii prin canale sau instalatii sub presiune cu
aspersoare;
 Alimentarea cu apa curata sau desecarea bazinelor, piscinelor sau in crescatorii de
peste, spalarea vitelor, grajdurilor, uneltelor si utilajelor agricole;;
 Utilizarea ca motopompa pentru combaterea incendiilor in orice instalatii industriale,
formatii de pompieri;
 Orice alte activitati unde este necesara vehicularea sau transvazarea apelor curate in
cele mai variate scopuri.

208
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Greutatea motopompei-23, 5 kg
Dimensiunile motopompei-Lxlxh (mm)-435x375x425

Graficulmotopompei

H (m)

50

40

30

20

10

0 100 200 300 400 500 600 Q (l)


Parametrii motorului
Tip motor - 1 cilindru racit cu aer, 4 timpi, OHV
Alezaj x cursa 68 x 45 mm
Cilindree 163 cm3
Compresie 8, 5: 1
Putere max. 4, 0kW (5, 5 CP) / 3. 600 rpm
Moment max. 10, 8 Nm / 1, 1 kgm / 2. 500 rpm
Aprindere Tranzistorizata
Pornire Starter manual
Capacitate rezervor 3, 6 l benzina fara plumb
Consum specific 1. 5 l benzina pe ora
Capacitate baie ulei 0, 6 l
Greutate 12 KG

209
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

MOTOPOMPA HONDA 3" (80mm)


MOTOR GX 160T - 5,5 CP / 4 timpi
POMPA AUTOAMORSANTA WB 30XT
Caracteristici constructive:

 Independenta energetica;
 Pompa din aliaj usor de aluminiu, inoxidabil,
turnat sub presiune;
 Clapeta de retinere, pe aspiratie, in corpul
pompei, in vederea autoamorsarii la punerea
in functiune;
 Rotor semideschis, cu posibilitatea
compensarii uzurii, montat direct pe arbore;
 Iesirea arborelui din corpul pompei este
prevazut cu etansare mecanica, frontala,
carbune-ceramica cu durabilitate
indelungata;
 Pornirea manuala, usoara;
 Consum redus de benzina;
 Constructie prevazuta cu cadru pentru
protectie si transport.

Debit maxim: 66 m3/h (1100 l/min)


Inaltime maxima de aspiratie: 8m
Inaltime de pompare maxima: 27 m
Presiune: 2.7 bari
Granulometrie: 5.8 mm
Aplicatii:
 Alimentarea cu apa din fantani, lacuri, rauri si transportul apei prin conducte pe distante
lungi, umplerea rapida a rezervoarelor;
 Irigarea culturilor pe ogoare, gradini, livezi, vii prin canale sau instalatii sub presiune cu
aspersoare;
 Alimentarea cu apa curata sau desecarea bazinelor, piscinelor sau in crescatorii de
peste, spalarea vitelor, grajdurilor, uneltelor si utilajelor agricole .
 Utilizarea ca motopompa pentru combaterea incendiilor in orice instalatii industriale,
formatii de pompieri;
 Orice alte activitati unde este necesara vehicularea sau transvazarea diferitelor ape
curate in cele mai variate scopuri.

210
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

H (m)

40

30

20

10

0 200 400 600 800 1000 1200 Q (l/min)


Diagrama motopompei
Greutatea motopompei-27 kg
Dimensiunile de gabaritLxlxh (mm)-510x385x455

Parametrii motorului

Tip motor - 1 cilindru racit cu aer, 4 timpi, OHV


Alezaj x cursa 68 x 45 mm
Cilindree 163 cm3
Compresie 8, 5: 1
Putere max. 4, 0 kW (5, 5 CP) / 4. 000 rpm
Moment max. 11 Nm / 1, 1 kgm / 2. 500 rpm
Aprindere Tranzistorizata
Pornire Starter manual
Capacitate rezervor 3, 6 l
Consum specific 310 g/kW. h - 230 g/CP. h
Capacitate baie ulei 0, 6 l
Greutate 15 kg

211
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

212
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

213
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

214
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

215
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motopompa diesel în aplicație la umplerea unui heleșteu


La oricare produs caracteristicile tehnice stârnesc curiozitatea, dar avantajele stârnesc dorinta
de- al achiziționa.
Motopompele oferă avantaje substanțiale. Dacă avem în vedere faptul ca pot să asigure apa pentru plante
într-un moment critic, evitând diminuarea producției sau pierderea ei, se poate spune ca prețul de
achizitie se amortizează la o singură situatie: poate să aducă o ploaie de” milioane”. Costul asigurării
apei este foarte mic, dacă se observă că motopompele livrează apa timp de o oră cu un consum de benzină
redus.
De exemplu la motopompa WB 30, cu un consum de benzină de numai 1, 5 litri/oră, se pot asigura
pentru plante 66 000 litri/oră de apa. Câte plante de varză sunt pe un hectar de cultura?
Alte avantaje sunt cele de ordin constructiv:gabaritele şi greutatea reduse ale motopompelor fac ca
acestea să se transporte uşor la locul de exploatare.
Pentru că sunt autoamorsante, nu cer mâna de lucru numeroasă la instalarea pe poziţie, la amosarea şi
pornirea lor. Întrebuinţarea motopompelor se poate face doar de o singură persoană.

216
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Costul de întreţinere al unei motopompe este neglijabil. Un schimb de ulei se face la un interval de 100
de ore de funcţionare. Cantitatea de ulei necesară schimbului este între 0, 1si 0, 6 litri. Câtă apă livrează
o motopompă într-o sută de ore de funcţionare?
Costurile reduse de exploatare a motopompelor înseamnă costuri reduse la producţie, înseamnă profit
mai bun după valorificarea producţiei.
Motopompa se poate exploata de o singură persoană. Condiţia principală este că aceasta să-şi fi însuşit
recomandările din manualul de întreţinere şi exploatare care însoţeşte utilajul.
Ignorarea recomandărilor din manual poate să ducă la avarierea motopompei.
Prezint mai jos o situaţie de acest fel:

Motopompa din imagine a fost adusă la service în termen de garanţie, proprietarul reclamând defectarea
ei la puţin timp de la punerea în exploatare.
Motopompa a lucrat cu o instalaţie de irigat prin aspersiune şi fusese asistată de un muncitor căruia nu i
se făcuse nici un fel de instruire în legătură cu exploatarea şi întreţinerea ei.
217
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

În timpul lucrului, motopompa a fost stropită permanent de un aspersor, iar apa folosită la udat era luată
dintr-o sursă necorespunzătoare (vezi imaginea realizată în timpul constatării la service). Defecţiunile
au fost grave iar costurile de reparaţie ridicate, astfel că proprietarul a renunţat la repararea motopompei
şi a achiziţionat alta nouă pentru care primea şi garanţie.

218
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

PARTEA A III-A – APARATE DE STROPIT ŞI MAŞINI PENTRU ERBICIDAT ŞI


APLICAT TRATAMENTE FITOSANITARE
Am fost curios să aflu câte tratamente împotriva bolilor şi dăunătorilor se recomanadă a se efectua unor
culturi de legume în perioada lor de vegetaţie.
În bibliografia consultată am găsit următoarele:
Tratamente de combatere a bolilor:
-la cultura de tomate (roşiile) - 14-18 tratamente
-la cultura de ardei -11-15 tratamente
-la cultura de pătlăgele vinete (vinetele) -7-9 tratamente
-la culturile de castraveţi, pepeni, dovlecei şi dovleci -20-25 tratamente
-la culturile de varză, conopidă, gulii şi ridichi – 10-15 tratamente
-la culturile de morcov, pătrunjel, ţelina şi leuştean – 9-13 tratamente
-la culturile de ceapă, usturoi, praz – 9 – 14 tratamente
-la cultura de mazăre – 4- 6 tratamente
-la cultura de fasole – 3-6 tratamente
-la cultura de salată -3-6 tratamente
-la cultura de spanac – 4-6 tratamente
Tratamente de combatere a dăunătorilor
-la cultura de tomate (roşiile) – 7- 13 tratamente
-la culturile de ardei gras, lung şi gogoşar – 6-13 tratamente pentru fiecare cultură
-la cultura de pătlăgele vinete (vinetele) – 9-16 tratamente
-la culturile de castraveţi, pepeni, dovlecei –9 -16 tratamente pentru fiecare cultură
-la culturile de mazăre, fasole, bob – 15-24 tratamente pentru fiecare cultură
-la culturile de ceapă, usturoi, apranghel – 5-8 tratamente pentru fiecare cultură
-la culturile de varză, conopidă ridichi – 19 -33 tratamente pentru fiecare cultură
-la culturile de morcov, păstârnac, ţelină -11-19 tratamente pentru fiecare cultură
În livezile cu pomi fructiferi, la viţa de vie şi la cultura de căpşuni se aplică un număr mare de tratamente.
La măr s-a ajuns să se aplice chiar 19 tratamente pe an, la viţa de vie, 6 tratamente pe an.
Este adevărat că unele tratamente se fac simultan, adică odată cu tratamentul pentru boli se face şi
tratamentul pentru dăunători.
Numărul de tratamentelor este recomandat prin tehnologia de cultură şi este determinat de stadiul de
vegetaţie al culturilor şi de intensitatea atacului.
Dacă la aceste tratamente chimice se adăugă erbicidarea şi îngrăşarea chimică a terenului, atunci putem
să ne facem griji mari asupra cantităţilor de substanţe chimice asimilate de plante şi a metabolizării
acestor substante.
Este firesc să ne întrebăm serios dacă ne hrănim sau ne otrăvim cu legume şi fructe.
Cine garantează că se respectă întocmai recomandările specialiştilor în aplicarea tratamentelor
fitosanitare?

219
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Vedem frecvent situaţii televizate în care se confiscă de la comercializare cantităţi mari de alimente
viciate cu substanţe chimice.
Desigur că statul are organismele lui de control. Acestea sunt de multe ori depăşite sau se lasă depăşite.
Se pune întrebarea dacă ne putem otrăvi singuri cu legumele şi fructele produse în grădina proprie şi
pentru consumul propriu.
Pericolul de a ne dăuna nouă înşine vine de la numărul mare de tratamente aplicate şi de la cantitatea
mare de chimicale ingerate de plante.
În societatea modernă, combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor plantelor
nu se mai poate face fără a se folosi metode chimice.
În toată literatura de specialitate se atenţionează cu maximă seriozitate asupra efectelor pesticidelor
asupra mediului şi omului.
Ele trebuie aplicate cu mult discernământ.
Distanţa de la UZ la ABUZ este foarte mică.
Diferenţa aceasta este făcută şi de tehnica aplicării pesticidelor.
Pentru aplicarea tratamentelor cu pesticide s-au creat maşini specializate care să corespundă unor cerinţe
tehnologice obligatorii.
Dar oricât de bune ar fi maşinile, omul are obligaţia dată de conştiinţă și de legi de a nu-şi otrăvi semenii.
Toate condiţiile cerute în aplicarea de substanţe chimice pentru protecţia plantelor şi a mediului, trebuie
respectate.
Din mediu face parte integrantă şi omul.
De mare atenţie trebuie să se bucure şi albinele. Fără polenizarea făcută de albine, omenirea nu ar exista
pentru că plantele nepolenizate nu produc fructe.
Deci trebuie să protejăm tot ce este util şi să combatem, nu să distrugem, ce este dăunător.
Se spune că cel mai scump tratament este tratamentul neefectuat.
Mulţi specialisti spun să se aplice tratamente în mod preventiv şi nu atunci când atacul bolilor şi
dăunătorilor este deja declanşat sau foarte agresiv.
Stabilirea corectă a unor doze minime dar cu efecte maxime, aplicate la timp poate să dea plantelor
răgazul să asimileze corect substanțele chimice pentru a nu se transforma în otravă pentru mediu și
oameni.
În cele din urmă situaţii consumul de chimicale este mult mai mare şi astfel se ajunge la intoxicarea
plantelor.
Cultivarea de soiuri rezistente la boli şi dăunători, supravegherea dezvoltării plantelor, aplicarea
tehnologiilor de cultură recomandate, pot face că numărul tratamentelor să scadă iar eficienta celor care
se aplică să fie mai bună.
Pentru aplicarea tratamentelor cu pesticide este necesar a se apela la mijloace moderne care au
caracteristici verificate şi certificate.
Folosirea de mijloace rudimentare sau de calitate îndoielnică, va asigura eşecul tratamentelor şi desigur
posibilitatea otrăvirii mediului.
Trebuie achiziţionate mijloace mecanice care să asigure uniformitate tratamentului, acoperirea bună a
foliajului cu picături mici de soluţie şi cu care să se poată aplica doza recomandată de producătorul
pesticidului.

220
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Principalele elemente ale unui tratament de calitate sunt:aplicarea la timp, acoperirea completă şi
respectarea dozelor.
Specialiştii spun că este mai eficient un tratament aplicat la timp (la atingerea frunzelor plantelor de pe
acelaşi rând) chiar dacă este de slabă calitate (ca grad de acoperire şi al respectării dozajelor), decât un
tratament ce asigură acoperirea completă a plantelor respectând doza prescrisă, dar aplicat după apariţia
atacului, adică prea târziu.
Doze de lichid recomandate pentru stropiri la culturile de legume
Tratamentul Doza aplicată
Legumicultură 400-1500 l/ha, după cum urmează:
-plante cu înălţimea până la 50 cm -600 l/ha
-plante cu înălţimea intre 50-125 cm -900 l/ha
-plante cu înălţimea de peste 125 cm -1200 l/ha
-pentru tratamente la culturi pe rând -500 l/ha

Recomandările de mai sus aparţin Oficiului Federal de Protecţie a Plantelor (BBA) din Germania
Totuşi, la cumpărarea de substanţe pentru tratamentele plantelor trebuie respectate dozele recomandate
de către furnizori în instrucţiunile de aplicarea a produselor fitofarmaceutice.
Cantităţile de soluţie recomandate la stropirea în plantaţiile horticole
Cultura Tipul tratamentului Cantitatea de lichid
Livezi cu pomi fructiferi: Stropiri pentru combaterea
-plantații intensive cu circa 1600 bolilor criptogamice, insectelor sau
de pomi/ha cu înălţimea coroanei acarienilor:
de 3m;
-stropiri de îmbăiere, doza de bază
-pentru fiecare metru de înălţime în plus al 1500 l/ha
coroanei
-plantații clasice cu circa 400 de
pomi /ha cu înălţimea coroanei +500 l/ha
de 3 metri

Stropiri în curent portant de aer

300l/ha
Plantaţii de pomi fructiferi Combaterea buruienilor:
-iarna sau primăvara 400l/ha
-vara sau toamna 1000l/ha
Plantaţii de vită de vie Stropiri pentru combaterea bolilor
criptogamice, insectelor sau acarienilor:
-doza de bază
-înaintea înfloririi 400 l/ha

221
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

-în vegetaţie 800l/ha


-spre maturare 1200l/ha
Majorare la stropiri pe pante 1600l/ha
+25%
Plantaţii de viță de vie Combaterea buruienilor 200-300 l/ha
Arbuşti fructiferi 1000 l/ha
Plantaţii de căpşuni Stropiri pentru combaterea
Bolilor criptogamice, insectelor sau
acarienilor 2000 l/ha
Combaterea buruienilor 600 l/ha

La achiziţionarea unui mijloc cu care să aplicaţi tratamente fitosanitare şi erbicidări, interesaţi-vă despre
toate caracteristicile necesare:
-capacitatea bazinului;
-felul pompei de presiune;
-presiunea şi debitul acesteia;
-carateristicile duzelor: presiune de lucru, debitul asigurat, mărimea picăturii pentru presiuni
diferite;unghiul de stropire:
-vitezele de deplasare (acolo unde este cazul):
-existenta circuitului de omogenizare a soluţiei (existent şi felul agitatorului);
Mijloacele pentru aplicarea de tratamente şi pentru erbicidări sunt de dimensiuni mici pentru suprafeţe
reduse (grădini mici, solare şi sere) şi se pot purta pe spate. Acestea sunt acţionate manual (stropitorile)
sau echipate cu motoare termice (motostropitorile şi atomizoarele). Aceste aparate au bazine de
capacitate redusă 5-25 litri şi se pot purta pe spate iar cele mai mici, chiar pe umăr.
Aparate de stropit cu acţionare manuală
Pentru grădinile mici familiale se întrebuinţează pompele manuale, pompele purtate în spate cu acţionare
manuală sau mecanică.
Cei mai în vârstă cunosc pompele manuale şi le mai folosesc încă.
Ele au existat în gospodăriile oamenilor sub denumirile de “Vermorele’’.
Numele aparţine firmei care a promovat pe piaţa românească aceste aparate de stropit.
Cred că este bine să fie descrise constructiv şi funcţional pentru a fi cunoscute şi de generaţiile tinere,
mai ales că aceste aparate mai exista încă chiar dacă au alte denumiri şi sunt construite din materiale
plastice, rezistente la coroziune şi mai uşoare.

222
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Aparatul de stropit cu compresie de aer (sursă Stahli)

Aparatul de stropit cu compresie de are se compune dintr-un rezervor metalic sau din material plastic, o
pompă de aer în interiorul rezervorului metalic (sunt modele la care pompa este plasată la exterior), o
supapă de suprapresiune montată pe rezervorul metalic, un manometru şi o lance echipată cu duză
hidraulică.
Mod de funcţionare:la deplasarea pistonului spre punctul mort superior, se aspiră aer prin orificiul aflat
în partea superioară a pompei.
Depresiunea creată între pistonul 4 cu supapa de admisie 6 şi supapa de refulare 5, cauzează deschiderea
supapei de admisie 6 şi aerul pătrunde în porţiunea de cilindru dintre piston şi supapa de refulare. La
deplasarea pistonului 4. La deplasarea pistonului 4 în jos se închide supapa de admisie 6 şi aerul evacuat
în rezervor prin supapa de evacuare 5. Deasupra lichidului se formează o pernă de aer sub presiune 7,
care apasă asupra lichidului.
La deschiderea robinetului de la lancea 8, lichidul este pulverizat prin intermediul duzei.
Presiunea se realizează înaintea stropirii. Din acest motiv aparatul se mai numeşte “cu presiune
prealabilă’’.
Presiunea de lucru a aparatului este de 3-5 bari.
Aparatul se aşează pe sol în timpul lucrului deoarece fiind din metal este dificil de purtat.
Aparatele confecţionate din plastic se pot purta pe umăr în timpul lucrului.

223
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Aparatul de stropit cu compresie de lichid tip “Vermorel’’ (sursă) Sthali

Aparat tip Vermorel cu pompă cu piston


Aparatul tip Vermorel este compus din:
1-capacul rezervorului;
2-sita de filtrare a lichidului la gura rezervorului;
3-cilindru de presiune;
4-piston;
5-supapa de presiune;
6-supapa de refulare;
7-sita de filtrare;
8-maneta pompei;
9-lance de stropit;
La acest aparat perna de aer sub presiune se formează prin pompare in interiorul cilindrului de presiune
3 aflat in interiorul rezervorului.
Pentru pomparea lichidului se folosesc pompe cu membrană sau pompe cu piston.

224
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Aparat tip Vermorel cu pompa cu membrană


Aparatul este compus din:
1-capac;
2-sita de filtrare
3-camera de presiune
4-rezervor
5-supapa de aspiratie
6-supapa de presiune
7-membrana
8-maneta pompei
9-lance de stropit
Presiunile de lucru sunt de 3 bari pentru pompele cu membrana şi 6 bari la pompele cu piston.
Cadenţa pompărilor este de 35 pompări pe minut pentru un debit de cel puţin 72 litri/min la presiunea
de 3 bari.
Aşa cum am mai spus ceva mai înainte, dezavantajul acestui tip de aparat constă în faptul că precizia
dozării şi uniformitatea debitului sunt mai slabe.
Deşi productivitatea este redusă, aceste aparate au fost de bază multă vreme în tratarea culturilor de
legume şi viţa –de- vie din grădinile oamenilor.
Recomandarea specialiştilor este că presiunea de lucru să nu fie mai mare de 4 bari pentru a se evita
fenomenul de derivă.
Aparatele tip Vermorel sunt dotate cu duze hidraulice cu jet conic inelar sau cu jet eliptic.
Greutatea aparatelor de stropit cu pompare manuală nu trebuie să depăşească 22 kg în stare încărcată cu
lichid.
225
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Volumul lichidului trebuie să fie de minim 10 litri.

Aparat de stropit de tip Vermorel cu pompă cu membrană în timpul lucrului în gradina de legume
Toate aparatele de stropit trebuie sa fie înzestrate cu o lance de stropit legată la aparat printr-un furtun
de presiune.
Lancea de stropit este compusă din următoarele elemente (vezi imaginea):

226
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

1-furtun de presiune;2-mâner;3-filtru;4-dispozitiv (cap)de pulverizare;5-robinet de reglare

Prin dispozitivele de pulverizare (capetele de pulverizare) se realizează pulverizarea lichidului care iese
cu presiune, antrenat într-o mişcare elicoidală, printr-un orificiu calibrat al unei duze.
Lichidul iese prin orificiu sub forma unei pelicule subţiri. Aceasta se dispersează în aer sub forma unor
picături fine ca urmare a rezistenţei aerului întâlnit la ieşirea din duză. Dispozitivele de pulverizare au
construcţii diferite şi datorită acestui lucru se obţine pulverizarea lichidului în formă de con mai larg sau
mai strâns sau într-un con aplatizat (evantai).
În imaginea de mai jos sunt prezentate câteva exemple de pulverizare (sursa Tractoare şi maşini agricole
–partea a II-a-Toma Dragoş şi alţii):

227
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

1-Dispozitivde pulverizare turbionare (cu deflector) 2-Dispozitiv de pulverizare cu duză si cameră de


cu pastilă 3-Dispozitiv de pulverizare directă
Acestea sunt cele mai frecvente.
Dispozitivul de pulverizare cu deflector (1) este format dintr-un corp cilindric, fixat pe conducta de
alimentare cu lichid, prevăzut cu o duza de evacuare.
In interiorul corpului se găsește deflectorul de forma cilindrică, având pe periferie un canal elicoidal
(vezi foto).

1-corp;2-deflector;3-duza de evacuare
Lichidul trimis cu presiune trece prin canalul elicoidal al deflectorului, capăta o mişcare de rotaţie şi
ajunge în spaţiul dintre deflector şi duza, spaţiu numit şi camera de turbionare. Din camera de turbionare
lichidul este trimis în afară prin orificiul duzei cu viteză mare.
Dispozitivele de pulverizare cu deflector pot fi cu deflector fix sau cu deflector reglabil. Deflectorul
reglabil are o formă uşor tronconică şi poatefi deplasat în capul de pulverizare, mărind sau micşorând
camera de turbionare. Modificarea poziţiei deflectorului schimbă unghiul conului de pulverizare şi
gradul de pulverizare. Cu cât camera de turbionare are un volum mai mare cu atât conul de pulverizare
este mai îngust, pulverizarea mai puţin fină, iar distanţa la care este trimis lichidul este mai mare şi se
poate transfirma în formă de jet. Atunci când camera de turbionare este mai mică în volum, conul de
pulverizare este mai lat iar pulverizarea este mai fină (multe picătiri mici şi foarte mici), distanţa la care
se trimite lichidul fiind redusă (vezi fotografia de mai jos).

228
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Dispozitivele de pulverizare cu pastila (2) au în locul deflectorului o placuță cu două canale înclinate în
sens invers, astfel ca la trecerea prin aceste două canale lichidul capată tot o mișcare de rotatie cu care
intră în camera de turbionare si apoi iese cu viteză prin orificiul duzei (vezi fotografia de mai jos).

1-corpul dispozitivului de pulverizare;2-pastilă;3-capac filetat; 4-orificiile înclinate;5-cameră de


turbionare
La dispozitivele de pulverizare directă, camera de turbionare are volum constant, turbionarea lichidului
făcundu-se datorită modificării secţiunii de trecere sau dirijării tangenţiale a acestuia spre orificiul
calibrat.
Pentru obţinerea de jet sub formă de con aplatizat se utilizează dispozitive de pulverizare fără deflector
(fotografia de mai jos).
La aceste dispozitive, duza prezintă o degajare cu doi pereţi laterali, iar pulverizarea este mai puţin fină
decât la variantele descrise anterior.

229
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Aceste dispozitive se utilizează atât la aparatele cu acţionare manuală, cu acţionare mecanică precum şi
la maşinile de stropit, adaptate în mod firesc presiunilor şi debitelor cerute.
Debitul dispozitivului de pulverizare creşte odată cu creşterea secţiunii orificiului duzei şi cu creşterea
presiunii lichidului, conform relaţiei matematice:
Q=μS√2gH, în m³/sec
Sau
Q=6·10‾²·μ·f√2gH, în dm³/min (l/min),
Unde: S-sectiunea orificiului duzei (m²);μ-coeficient de debit (0, 25-0, 47);
g-acceleratia gravitaţională (m/s²);H-presiunea lichidului (m col. de apă);
f-sectiunea orificiului duzei (mm²).
Dispozitivele de pulverizare mecanică se montează atât pe lăncii cât şi pe rampele maşinilor de stropit.

Aparate de stropit cu acţionare mecanică


Tehnologiile au evoluat şi problemele legate de uniformitatea tratamentului şi precizia dozării precum
şi cele ale productivităţii, s-au putut rezolva prin înlocuirea pompelor manuale cu pompe acţionate
mecanic.
S-au creat aparate acţionate cu motoare termice de puteri mici, uşor de purtat în spate şi care reduc efortul
fizic făcut de operator la acţionarea pompei dar cresc şi indicii calitativi ai stropirii.
Se obţine un spectru de picături cuprins între 50 microni şi 500 microni în funcţie de mărimea duzei şi
valoarea presiunii.
Pompele care ehipează aparatele cu acţionare mecanică dezvoltă o presiune cuprinsă între 1 şi 30 bari.
Acestea sunt aparate cu pulverizare hidraulică. Lichidul aflat sub presiune trece prin orificiul unei duze
unde se rupe coeziunea acestuia şi se sparge la ieşire într-un spectru de picături foarte mici.
Valoarea presiunii se poate regla cu ajutorul unui dispozitiv numit “regulator de presiune’’care ridică
presiunea progresiv sau în trepte de presiune specifice fiecărui tip de tratament (erbicidare, aplicare de
fungicide şi insecticide, tratament pentru plante şi arbori înalţi).

230
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Regulator de presiune la aparat Regulator de presiune la aparat de de stropit Honda model WJR 2525
stropit SOLO 433H
La motostropitoarea Honda, regulatorul de presiune are indexare pe fiecare aplicație (insecticid, erbicid,
înaltă presiune), fără a se putea citi valoarea presiunii pe manometru, iar la motostropitoarea SOLO 433
H, reglarea se face liniar prin rotirea rozetei regulatorului de presiune de la presiune joasă la presiune
înaltă și citirea presiunii pe manometrul de presiune.
Intrucât lancea echipată cu manometru a aparatului SOLO 433 H se poate adapta fără probleme la
aparatul HONDA, presiunea de lucru se va citi pe fiecare treaptă aleasă.
Trebuie remarcat faptul că aceste aparate se pot echipa cu un număr divers de lăncii (vezi imaginile de
mai jos) care fac să crească productivitatea lucrului mărindu-se şi calitatea tratamentelor.
Calitatea deosebită a motostropitoarelor HONDA şi SOLO 433 H, le recomandã în activitatea de tratare
a legumelor şi a pomilor fructiferi înaintea altor modele existente pe piaţă.
Acestea sunt omologate pentru aplicarea soluțiilor fungicide, insecticide și erbicide. Aparatele sunt
marcate pe bazine cu colante care indică tratamentele pentru care sunt omologate.

Soluţiile constructive aplicate la aceste motostropitoare asigură cerinţele tehnologice imperative


menţionate mai sus şi anume fineţea picăturilor deosebită care face ca soluţia să nu se scurgă de pe fruze;
- acoperirea pe suprafaţă mare a frunzei sau florii cu picături fine astfel încât se asigură numărul
util de picături pe cm² pentru că tratamentul să fie eficient;
- asigură agitarea (barbotarea) permanență a soluţiei ;

231
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

- simplitatea costructivă şi acurateţea execuţiei le face uşor şi ieftin de întreţinut, aceste aparate
fiind dotate cu motoare în patru timpi (fără amestec de benzină cu ulei în rezervor), cu pornire foarte
uşoară, consum şi zgomot redus ;
- pompa de presiune echipată cu regulator asigură trepte de presiune astfel că fineţea picăturilor şi
debitul pot fi reglate după situaţiile existente sau lucrarea care se execută: erbicidare, tratament
fitosanitar sau îngrăşare foliară ;
- se pot echipa uşor cu o gamă mare de lăncii adecvate efectuării tratamentelor diverse şi formelor
diverse de livezi şi dimensiuni ale pomilor;
- se pot echipa cu cărucioare pentru transport pe două roţi pentru eliminarea purtării pe spate ;
- geometria bine studiată şi realizată a bazinului face ca aparatul să consume toată cantitatea de
soluţie înmagazinată fără să fie necesară deversarea acesteia;
- bazinul este translucid şi gradat şi permite controlul nivelului de umplere;

FIŞA TEHNICA A MOTOSTROPITOAREI SOLO 433 H


Motor HONDA în 4 timpi
Cilindree 25 cmc
Tip motor Honda Gx 25
Nivel de zgomot dB (A) 82
Nivel de putere sonoră garantată dB (A) 85
Coeficient de vibraṭii m/s² ≤2, 5
Capacitate rezervor 20 litri
Duza dublă din inox Duza standard
Presiune de pulverizare- reglabilă 0-30 bar
Tip pompă de presiune Cu pistoane tip boxer
Debite de pulverizare cu duză standard 1, 0 litru la 5 bar
1, 7 litri la 10 bar
2, 0 litri la 20 bar
2, 4 litri la 30 bar
Greutate proprie 8, 3 kg
Dimensiuni L/l/h (mm) 630/440/320
ACCESORII
Duza inelară triplă;tijă de extensie, 120 cm;tija cu 3 duze, 60 cm;tijă de pulverizare, 120 cm, cu duza
înlocuibilă, pentru tratamente la pomi înalţi;tija cu extensie telescopică, 120 -230 cm;bară de inox
stropire 100 cm cu 4 duze +ţeava de stropire din inox 75 cm, pentru erbicidat;furtun prelungitor 10m
inclusiv colier.

232
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

În imagini:
1-lance cu duze in Y
2-lance cu duze in cerc
3-lance cu 3 duze in linie
4-prelungitor telescopic

233
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Tratamentul pomilor inalti cu motostropitoarea SOLO 433 H echipată cu lance cu jet reglabil

Tratament la legume

Tratament la pomi cu tija cu extensie telescopica 120-230 cm

Tratament în solar la răsaduri cu motostropitoarea

234
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

HONDA model WJR 2525

Tratament în solar cu WJR 2525

Tratament la gard viu cu motostropitoarera Honda montată pe cărucior de transport si echipată cu


lance cu 3 duze în linie

Erbicidare cu motostropitoare Honda echipată cu lance cu 4 duze în linie


235
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Tratament cu motostropitoare Honda echipata cu duză inelară triplă

Tratament la pomi cu motostropitoare Honda echipată cu prelungitor telescopic

Tratament la pomi înalți cu tija cu pulverizare reglabilă

236
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Proprietarii unor motostropitoare de acest fel pot să-și construiască singuri un cărucior care să elimine
purtatul pe spate al motostropitoarei.
Iată imaginile de show-room:

Pulverizarea fină a soluţiilor, acoperirea foarte bună a suprafeţei tratate, blândeţea faţă de plantele mici,
posibilitatea orientării jetului pulverizat în orice zonă a plantei, mai ales sub frunză, posibilitatea de a
folosi un număr mare de accesorii pentru tratamente diverse şi situaţii multiple, fac aceste
motostropitoare să fie bine apreciate de piaţa românească.
Fiind dotate cu motoare în 4 timpi, cu pornire foarte uşoară şi consum foarte mic de benzină,
motostropitoarele nu sunt zgomotoase.
Lancea standard la motostropitoarea SOLO 433 H este dotată cu manometru.
Acest lucru permite citirea permanentã a presiunii, implicit reglarea debitului.

Deţin personal o motostropitoare SOLO 433 H cu motor HONDA de care mă folosesc la tratarea
legumelor şi pomilor fructiferi şi pot să declar că sunt foarte încântat de calităţile ei. În plus am vândut
personal pe piaţa românească un număr mare de motostropitori HONDA, modelele WJR 1525 şi
WJR2525, pentru care clienţii s-au declarat încântaţi. Cei care tratau legume au putut intra fără teamă
237
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

între rândurile de plante fără să le scuture florile sau să rupă plantele cu jetul de aer al atomizorului.
Zgomotul redus al motorului a permis multor fermieri să lucreze fără întreruperi dese, mai ales persoane
sensibile la zgomot şi vibraţii mari. Mulţi dintre ei au renunţat la atomizoare şi pentru faptul că puteau
avea sub control presiunea de lucru și prin urmare și debitul de soluție administrată.

Soluție spumată în bazinul motostropitoarei HONDA, model WJR 2525


Atenţie la acest aspect!Aparatul de stropit cu pompa cu piston nu lucrează bine cu soluţii care spumează.
Interesaţi-vă de caracteristicile substanţelor. Dacă achiziționați o substanţă care spumează, adăugaţi un
aditiv antispumant. În acest fel aparatul se comportă normal.
Mentenanața motostropitoareler nu este pretenţioasă. În manualul de exploatare şi întreţinere sunt
specificate toate operaţiunile de întreţinere necesare şi periodicitatea lor. Aceste aparate cer acurateţe în
manipularea soluţiilor. Nu folosiţi apă murdară. Preparaţi cu atenţie substanţele pulverulente şi turnaţi-
le numai prin site. Dacă duzele se înfundă, suflaţi-le cu aer. Nu folosiţi sârme sau ace pentru că le
decalibraţi sau le deterioraţi.

Duza cu un orificiu înfundat


Deci, diferenţa în tratamentele aplicate plantelor o poate face calitatea aparatelor de stropit. Cu aparate
performante, riscurile de a otrăvi plantele, solul şi omul sunt eliminate.

238
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pentru aceasta este necesar ca omul să aibă cunoştinţe temeinice în domeniul fitosanitar şi să le aplice
cu discernământ.
În gospodăria ţărănească se cresc păsări care folosesc spaţii de hrană, ouat sau dormit. Acestea sunt
coteţele de păsări sau ţarcurile. Periodic aceste spaţii se pot igieniza prin deparazitare folosind aparate
de stropit ca cel din imaginea de mai jos:

O lance telescopică atașată la o motostropitoare permite pulverizarea soluțiilor în spațiile care se tratează,
de la distantă.
Aparate de stropit purtate în spate cu pulverizare cu jet purtat
Aceste pompe se mai numesc şi atomizoare.
Denumirea de atomizor vine de la verbul “a atomiza’’ pe care Dicţionarul explicativ al limbii române îl
explică astfel:a transforma un lichid în picături foarte fine;a pulveriza.
După aceasta definiţie putem să considerăm ca fiind atomizoare şi aparatele de stropit cu acţiune
mecanică (motostropitorile).
Dar pentru a fi mai uşor de diferenţiat, păstrăm denumirea de atomizoare doar pentru pompele cu
pulverizare cu jet purtat (pulverizator pneumatic).
Principiul de funcţionare al pulverizatorului pneumatic constă în antrenarea lichidului la ieşirea dintr-un
tub de către un curent de aer cu viteză mare (vezi imaginea de mai jos).
Viteza aerului sparge coeziunea internă a lichidului.
Distribuirea lichidului spre plante se face, ca şi la pulverizarea hidraulică, printr-un orificiu calibrat.

Principii de functionare ale pulverizatorului pneumatic

239
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Atomizor RURIS model A 103 în lucru la vița de vie


Gradul de fineţe al jetului de picături realizat de duzele sau pulverizatoarele pneumatice depinde atât
de viteză curentului de aer produs de către ventilator cât şi de debitul lichidului pulverizat.
Aceşti doi factori sunt greu de controlat şi nu permit reglarea exactă a gradului de fineţe al jetului de
picături.
Au un mare avantaj: penetrabilitatea jetului şi distanţa la care sunt transportate picăturile de lichid este
net superioară în comparaţie cu celelalte procedee.
Atomizoarele sunt recomandate a fi folosite numai în spaţii închise datorită riscului mare de derivă din
cauza căreia mediul ambiant poate să fie contaminat cu substanţe chimice toxice (sursa Walter Stahli).
Curentul foarte puternic de aer poate cauza stricăciuni în cultură prin ruperea florilor sau fructelor atunci
când se stropeşte din apropierea lor.
Am găsit gospodari care mi-au relatat acest fapt întâmplat la tratarea viţei de vie când au observat că în
urma trecerii cu atomizorul, ciorchinii de struguri în formare s-au rupt.
Experienţele de stabilire a uniformităţii de distribuire a soluţiei în sere, au arătat că o distribuire uniformă
a substanţei aplicate este foarte greu de realizat.
Este bine să amintesc numele unor mărci de atomizoare care se află pe piaţa românească: RURIS;Stihl,
Cifarelli, SOLO, EFCO.
Caracteristicile tehnice ale unor atomizoare sunt redate mai jos:
Atomizorul RURIS model A 103
-Motor monocilindric în doi timpi, Khumma, 42 cm³
-Puterea motorului-2, 5 CP
-Combustibilul folosit –amestec benzină –ulei
-Consum de carburant-1l/oră
-Capacitatea rezervorului de carburant-1, 4 litri
-Capacitatea rezervorului de soluție-14 litri
-Debite asigurate-în funcție de reglarea duzelor- de la 0, 53 l/min la 2, 7l/min
-Distanța de pulverizare pe orizontală – 12 m
-Înălțimea de pulverizare pe verticală-10 m
240
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

-Intensitatea sonoră -100dB


-Viteza aerului -100 m/sec
-Volum aer -680m³/oră
Atomizorul STIHL model 420
-Motor monocilindric în doi timpi
-Puterea motorului -3, 5 CP
-Turația la mers în gol -3100 l/min
-Capacitatea rezervorului de combustibil-1, 5 litri
-Capacitatea rezervorului de soluţie – 13 litri
-Raza de pulverizare pe orizontală -12 m
-Nivelul presiunii sonore LpeG – 101 dB (A)
-Nivelul puterii sonore Lweq – 113 dB (A)
-Debitul maxim de aer -1260 mc/oră
-Greutatea aparatului fără lichid în rezervor – 11, 1 kg
Atomizorul Cifarelli model M3A
-Motor monocilindric în doi timpi
- Putere motor -5 CP
-Consum combustibil-0, 9 litri/oră
-Turatia ventilatorului-7500 rot/min
-Nivel de zgomot – peste 90 dB
-Distanta de pulverizare pe orizontală -17 m
-Distanta de pulverizare pe verticală -15 m
-Capacitatea rezervorului de solutie-17 litri
-Capacitatea rezervorului de carburant-1, 9 litri
-Debitul de soluţie pulverizată (reglabil) – 0- 4 litri/min
-Volumul de aer – 20 mc/oră
-Greutatea aparatului -11, 7 kg
Atomizorul SOLO model 444
-Motor monocilindric în doi timpi
-Putere motor -2, 0 CP
-Nivel de zgomot dB (A) -89
-Nivel de putere sonoră LwAdB (A)-97
-Capacitatea rezervorului de soluţie -13 litri
-Distanta de pulverizare pe orizontală – 10, 5 m
-Greutatea aparatului – 10 kg

241
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

-Se livrează cu:curea de transmisie, duza specială de pulverizare SOLO, cu patru dozări, duza jet
larg, grilaj dispersor, duza deviere, grilaj dublu ataşabil.
Atomizorul EFCO model AT 800
-Motor monocilindric în doi timpi
-Putere motor – 5 CP
-Debit maxim de aer -16 mc/oră
-Nivel de putere acustică măsurat – 109, 6 dB (A)
-Nivel de putere acustică garantat -114, 6 dB (A)
-Presiune acustică – 95, 7 dB (A)
-Debit de lichid – 0, 5-3l/min
-Distanta de pulverizare pe orizontală-12-14 m
-Distanta de pulverizare pe verticală – 10-12 m
-Greutatea aparatului -12, 5 kg
Recomandarea mea este că atunci când doriţi să achiziţionaţi un atomizor să solicitaţi date tehnice
complete.
Lucrul îndelungat cu un aparat zgomotos este foarte obositor şi foarte dăunător pentru sănătate.
Zgomotul puternic şi îndelungat deranjează sistemul nervos.
În localitatea Matca, judeţul Galaţi mulţi cultivatori de legume au apelat la motostropitoare echipate cu
motoare în 4 timpi pentru că sunt mai puţin zgomotoase. Unul dintre gospodari, fiind şi femeie mi-a
explicat faptul că zgomotul atomizorului cu care lucrase “o înebunise de cap”.
Zgomotul mare al atomizorului este generat atât de motorul în doi timpi dar mai ales de turbina
ventilatorului de aer şi jetul de aer împins de turbine.
Trebuie să fie luate în serios şi vibraţiile produse de aceste aparate, ca de altfel toate aparatele cu care
lucrăm, deoarece vibraţiile la care este supus corpul uman pot perturba serios circulaţia sângelui.
Este indicat să luăm măsuri pentru diminuarea zgomotului şi vibraţiilor produse de aparate. Constructorii
acestora recomanda utilizarea de căşti pentru protejarea auzului.
Atomizoarele profesionale sunt echipate cu bretele îmbrăcate cu buret şi spătar capitonat pentru
diminuarea vibraţiilor recepţionate de corp în timpul lucrului.
Mașini de stropit
Pentru tratamente pe suprafeţe mai mari, unde efortul fizic ar fi mult prea mare dacă s-ar folosi aparate
purtate pe spate, se recomandă maşini cu bazine de capacităţi de peste25 litri aşezate pe cărucioare,
deplasate manual sau tractate cu motocultoare.
La aceste maşini grupul de pompare pentru soluţie este montat pe un cărucior prevăzut cu roţi şi mânere
pentru deplasare.
Multe dintre modele sunt prevăzute şi cu bare de tracţiune pentru a se putea ataşa la un motocultor în
situaţii mai dificile de teren sau pentru distanţe de transport mai lungi care nu pot fi parcurse fără efort
din partea operatorului dacă ar încerca să –l împingă.
Capacităţile bazinelor sunt cuprinse între 55 litri şi 300 litri.
La capacităţi mai mari de 120 litri aceste maşini pot fi deplasate numai prin tractare de motocultoare cu
puteri de peste 5 CP, iar maşinile trebuie să fie echipate cu sistem de frânare pe ambele roţi.

242
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Maşinile de stropit carosabile au o construcţie simplă.


Sunt dotate cu motoare termice de puteri mici care antrenează pompe cu membrane sau cu pistoane.
Pompele livrează presiuni de până la 40 bari şi debite de până la 50 litri/min.
Motorul şi pompa cuplate direct sau prin intermediul unei transmisii cu curele formează agregatul de
pompare al maşinii.
Reglarea presiunii de lucru se face cu ajutorul unui dispozitiv numit regulator de presiune care este
echipat cu manometru pentru citirea valorii presiunii reglate.
Reglajul presiunii se face manual, de regulă la începutul lucrului.
La regulatorul de presiune se pot racorda două furtunuri de presiune echipate cu câte o lance astfel că
maşina să poată fi deservită de doi operatori.
Nu se recomandă un număr mai mare de operatori datorită riscului de stropire reciprocă și intoxicare
accidentală a operatorilor.
De la acest regulator de presiune se pot racorda două rampe de stropit în cazul în care se doreşte tractarea
cu un motocultor (vezi imaginile de mai jos).
Maşinile de stropit se folosesc la tratamente punctuale folosind lancea dar şi la stropiri pe suprafeţe mai
întinse în legumicultura, viticultură şi pomicultu-ră, folosind rampe de stropit.
Maşinile de stropit carosabile se folosesc acolo unde nu au acces alte maşini sau aparate de stropit fie
datorită terenului accidentat, fie cantităţilor mai mari de lichid care trebuie aplicat pe suprafaţa de tratat.
Aceste maşini pot înmagazina pe tamburii lor până la 100 m de furtun de presiune care se desfăşoară sau
se înfăşoară după nevoie, asigurându-le o autonomie satisfăcătoare în timpul lucrului cu lancea.
Productivitatea este mult mai mare decât a aparatelor purtate în spate, uniformitatea tratamentelor fiind
mai bună în cazul folosirii rampelor de stropit echipate cu pulverizatoare.
Lăţimile de lucru pentru aceste maşini sunt cuprins între 2m şi maxim 6 m.
Specialiştii în domeniul protecţiei plantelor şi cei din domeniul maşinilor pentru
aplicarea tratamentelor spun că pentru o doză de lichid cuprinsă între 400 -1500 litri/ha, aplicată cu
lancea, uniformitatea de distribuţie şi dozarea sunt asemănătoare cu cele obţinute la tratamentele aplicate
cu aparatele purtate în spate.
La aplicarea unor cantităţi mai mari de soluţie de 1800-5000 l/ha, uniformitatea de distribuţie este relativ
bună.
Voi prezenta câteva modele în imaginile de mai jos (imagini de la Târgul Indagra):

243
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Mașina de stropit pe cărucior tractat manual cu bazin 50 litri si grup de pompare cu motor în 2 timpi

Mașina de stropit cu bazin de 120 litri pe cărucior deplasabil manual sau tractabil mecanizat, cu grup de
pompare cu motor in 4 timpi

Mașina de stropit cu bazin de 200 litri pe carucior tractat mecanizat si pompa de presiune antrenată de
la priza de putere a motocultorului
Utilizarea lor este mult mai comodă şi mai eficientă decât a aparatelor de stropit purtate pe spate, în
cazul tratamentelor pe suprafeţe mai mari şi într-o structură
de culturi diverse (suprafeţe cu livadă, viţa de vie, legume, căpşuni, toate la un loc în 2 ha de teren sau
distribuit în 3- 4 locaţii diferite).
Dacă tot se investeşte într-o astfel de maşină ar fi bine să se achiziţioneze un model cu caracteristici
semiprofesionale sau profesionale (motorizare profesională, capacitate a bazinului de 120-200 litri, cu
accesorii multiple, tractabilă de către motocultoare, etc).
Pentru gospodarii care nu deţin un motocultor cu care să tracteze o maşină de stropit cu bazin de 120
litri sau care nu pot să o transporte condusă de la ghidon, fie datorită efortului care se depune, fie din
cauza terenului denivelat ori în pantă, firma europeană Eurosystems-Italia fabrică un model de maşină
cu autopropulsie (vezi imaginile de mai jos):

244
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Mașina autopropulsată pentru tratamente cu bazin de 120 litri


Maşina se pretează foarte bine la tratamente în livezi şi legumicultura în grădină şi în spaţii protejate.
Lungimea furtunului înmagazinat pe tambur asigură o rază de acţiune de 20 de metri.
Deşi constructorul nu a dotat-o cu bare orizontale pentru erbicidare, orice posesor al acestei maşini poate
să adapteze foarte uşor o instalaţie cu care să se realizeze operaţiunea în foarte bune condiţii. Parametrii
hidraulici ai pompei precum şi construcţia șasiului permit fixarea a două bare cu lungimea de 1, 5 m
fiecare, fie din ţeavă de inox fie din alte profile pe care să se monteze furtune şi duze adecvate operaţiunii
de erbicidare.

Caracteristicile tehnice ale mașinii


Motor
Producator: Briggs &Stratton sau Honda, cu ax vertical
Tip: Un cilindru, în patru timpi
Putere: 5, 5 CP
Starter: reversibil cu sfoară, acționat manual
Filtru de aer: uscat
Aprinderea:electronică
Mașina de bază
Cutia de viteze: Angrenaj cu melc în baie de ulei și roți dințate
Număr de viteze: una înainte cu 3, 5 km/ora, una înapoi cu 2 km/oră
Cuplarea: cu curele și mecanism de întindere cu rolă
Frână: automată de siguranță

245
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Imaginea transmisiilor mașinii (fulia galbenă se montează pe motor)


Instalația de presiune
Pompă: de înaltă presiune, cu membrană
Debit: max. 29 l/min/700 rot /min
Presiune: 0-30 bar
Bazin: 120 litri capacitate, din material plastic
Tambur pentru furtun: pentru 20 m furtun de presiune, acționat cu manivelă
Furtun: 20 m, 1/2 ʺ
Pistol de stropit: cu jet reglabil
Filtru: cartuș, lavabil
Dimensiuni
Lungime: 144 cm
Lățime: 75 cm
Înălțime: 132 cm
Greutate: 90 Kg
Sarcină maximă utilă: 100 Kg
Sarcină maximă pe pantă: 75 kg
Panta maximă: 35%

Raza de întoarcere:aproximativ 100 cm


Greutatea mașinii fără lichid: 90 Kg
In continuare se pot vedea mașini pentru tratamente în aplicații diferite:
246
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

247
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Masina multifunctionala pentru erbicidat si tratamente sanitare cu bazin de 300 litri (Protector 300)cu
pompa acționată de la priza motocultorului.
Maşinile prezentate în imagini se transformă foarte uşor de la o aplicaţie la aplicaţie, fără efort şi cu
manoperă redusă.

248
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

În toate cazurile, barele pentru erbicidat se pot folosi şi la tratamente în plan vertical la viţa de vie sau
livezi intensive sau superintensive.
Dispozitivele mecanice de reglare a presiunilor de pulverizare asigură mărimea picăturilor şi forţa
necesară proiectării jetului în masa de frunze a plantelor.
Deorece vremurile actuale sunt dificile pentru fermierii mici şi mijlocii care ar avea nevoie de astfel de
maşini dar nu au bani suficienţi, îndrăznesc să pun la dispoziţia lor câteva informaţii necesare construirii
unei astfel de maşini.
În principiu o maşină de stropit este compusă din (vezi fotografia desen de mai jos):
1-rezervorul de lichid
2-rezervor suplimentar
3-filtrul central
4-pompă
5-robinet
6-pâlnia de alimentare
7-agitatoare hidraulice
8-regulatorul de presiune
9-tronson rampă

Schema unei mașini de stropit (foto dupa W. Stahli)


1. Rezervorul de lichid
Cel mai des folosit este rezervorul din material plastic, polietilena.
249
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Aceasta se poate turna in multe forme:cilindrice, paralelipipedice (monovolum) sau forma variata în mai
multe volume.
Capacitatile acestor rezervoare sunt si ele foarte diverse.
Încep de la 50 litri pina la 400 litri, pentru mașinile de capacităti mici sau medii.
Dimensiunea minimă a gurii de umplere este de 300mm in diametru dacă este circulara si 300x400mm
in cazul gurilor de umplere dreptunghiulare.
Gura de umplere este prevăzut cu sită de filtrare din metal sau din plastic

Gura de umplere cu sită de filtrare a unui rezervor de 120 litri


Fundul rezervorului este construit cu suprafeţe înclinate care permit scurgerea lichidului într-un punct
din care să fie aspirat de pompă prin intermediul filtrului ei sau pentru golire integrală.
Pe lângă rezervorul principal de soluţie, maşinile de stropit trebuie să fie dotate şi cu rezervoare mai mici
ataşate maşinii care să folosească la spălarea interioară.
Totodată se recomandă echiparea mașinii cu un rezervor de apă (canistră de 15 litri)pentru spălarea pe
mâini a operatorului care lucrează cu soluţiile lichide.

Rezervoare paralelipipedice pentru solutie


Dimensiuni (in mm)
Serie Cap. A A1 B B1 C D E ø
litri
ALASKA 50 450 390 420 360 260 220 480 240
ALASKA 120 590 520 530 460 350 300 650 240
250
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

ALASKA 200 950 870 540 460 350 300 650 240

Rezervor alungit cu capacitate de 70 litri


Dimensiuni (în mm)
Serie Cap. A A1 B B1 C D E ø
litri
Dakota 70 790 710 450 380 190 310 500 420

2. Sistemul de filtrare
Filtrele maşinilor de stropit au rolul de a reţine impurităţile din soluţia de stropit,
impurităţi care pot să ajungă în zona pompei şi a duzelor şi să perturbe funcţionarea lor în condiţii
normale.
Principalul filtru al maşinii de stropit, denumit şi filtru central, se găseşte pe traseul dintre rezervor şi
pompă.
Caracteristică de bază a unui filtru este capacitatea de filtrare şi depinde de fineţea sitei. Aceasta fineţe
se măsoară în mesh-adică numărul de fire /ţol (vezi desenul de mai jos)
Nr. de fire = 25, 4 [mm] / D + Ф [mm]
Unde: D este distanţa dintre două fire
: Ф este diametrul firului

251
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pe lîngă filtrul central, mașinile de stropit sunt echipate si cu filtre suplimentare, amplasate pe racordul
de presiune la intrarea în regulatorul de presiune sau filtrele duzelor.
Rolul lor este de a filtra soluția de stropit de impuritati care ar putea provoca înfundarea duzelor.
Numărul de fire si codul culorilor la filtrele de fabricatie ARAG
Număr de fire Culoare de Material Deschidere Diametrul Procentul
(mesh) codificare firelor sitei suprafatei
a orificiilor
μ de treceri
μ
prin sită (%)
16 galben polipropilen 980 490 44, 4
16 galben inox 1320 220 73, 3
32 alb polipropilen 500 320 37, 1
32 alb inox 594 200 55, 3
50 albastru inox 365 140 50, 8
80 cenusiu inox 209 100 46, 3
100 cosu inox 173 80 46, 4
120 verde poliamida 134 70 43, 0
120 verde inox 144 70 45, 4
150 portocaliu poliamida 96 65 35, 0
150 portocaliu inox 114 60 42, 4
200 negru poliamida 80 50 37, 0
200 negru inox 76 50 36, 2

Mărimea filtrului principal de soluţie, respectiv suprafaţa de filtrare a elementului filtrant trebuie să fie
corelat cu debitul pompei.
Cu cât debitul pompei este mai mare, cu atât suprafaţa sitei elementului filtrant va fi mai mare.
La maşinile de stropit care lucrează cu la presiuni de până 20 bar, carcasa filtrului se confecţionează din
masa plastică.
La maşinile care lucrează cu presiuni mai mari de 20 bar, atât carcasele cât şi elementele filtrante sunt
confecţionate din metal.
Filtrele sunt confecţionate din masa plastică, metal sau combinat, cu corp din masa plastică şi sită din
metal.
Dimensiunea orificiilor filtrului se corelează cu dimensiunea orificiului duzei şi trebuie să fie mai mică
decât aceasta din urmă pentru a reţine impurităţile.
Filtrele din masă plastică au avantajul unui cost mai redus, dar pot fi afectate de acţiunea unor solvenţi
existenți în soluţiile sanitare.
Filtrele metalice au un preţ mai ridicat dar sunt mai rezistente din punct de vedere mecanic şi chimic,
mai ales cele confecţionate din inox.

252
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Filtru de aspirație pentru debit de 100-160 l/min


3. Furtunuri pentru transportul lichidului
Circulaţia lichidului între componentele maşinii de stropit se realizează prin intermediul unor conducte
sau furtunuri.
Maşinile de stropit sunt dotate cu furtunuri de aspiraţie, furtunuri de joasă presiune şi furtunuri de înaltă
presiune.
-furtunul de aspiraţie se montează între rezervorul de lichid, filtrul principal şi racordul de
aspiraţie al pompei;
-furtunul de joasă presiune se montează pe traseele de retur spre rezervor al lichidului. Furtunul
de joasă presiune lucrează la presiuni de 1-10 bari;
-furtunul de înaltă presiune se montează între pompă şi regulatorul de presiune şi în continuare
spre pulverizatoare.
Lucrează la presiuni între 20 şi 100 bari.
Furtunul de aspiraţie lucrează sub regim de depresiune (0-0, 99 bar).
Din acest motiv el este un furtun armat cu o spiră metalică sau din masă plastică care să împiedice
aplatizarea (sugrumarea) la aspiraţie.
Furtunul de joasă presiune este furtun stratificat, confecţionat din mase plastice maleabile, rezistente
la acţiunea solvenţilor din compoziţia substanţelor fitofarmaceutice.
Este un furtun cu pereţi mai subţiri decât furtunul de înaltă presiune.
Furtunul de înaltă presiune este un furtun stratificat. Stratul interior este un strat din material rezistent
la acţiunea solvenţilor chimici din soluţiile fitosanitare.
Stratul interior este înconjurat de o armătură formată din unul sau două straturi de ţesătura din fibre de
mase plastice sau din fibre metalice.
Dimensiunile uzuale ale furtunurilor de înaltă presiune (diametrul interior) depind de locul unde se
montează respectiv de debitul de lichid ce urmează să treacă prin ele.
Astfel pe circuitul de refulare al pompei, pentru un debit de circa 100 -250 litri/min se folosesc furtunuri
cu diametrul interior cuprins între 25-36 mm (1-1 1/2″)în timp ce furtunurile de transport al lichidului la
rampa de stropit au secţiuni mult mai mici, cuprinse între 12-20 mm (1/2ʺ-3/4″).

253
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Legăturile dintre furtunuri şi conducte se realizează prin intermediul racordurilor şi mufelor de cuplare
care se montează la capetele furtunurilor sau prin cuplare, sau prin înşurubare la diverse elemente
constructive ale maşinilor de stropit.
Materialele din care se confecţionează sunt materiale plastice sau metal.
Pentru cele care lucrează la presiuni mari. diversitatea lor constructivă este mare. Tipul cel mai des
utilizat de mufă este cel cu cuplare rapidă, la care cuplarea se face prin îmbucare şi asigurarea prin ac
tip U. Etanşarea se realizează prin inele elastice din material plastic (viton).
Un alt tip de mufe cu cuplare rapidă este cel cu asigurare prin gheare de fixare La acest tip de mufa
fixarea are loc prin strângerea automată a ghearelor, existente în interiorul mufei existente în interiorul
mufei, în zona şanţului cu adâncime de circa 0, 3 mm practicat pe ţeava pe care se fixează. Pentru
realizarea etanşării, în mufă se montează un inel din material elastic.
Mufele de acest tip permit racordarea etanşă la presiuni de până la 15 bari.

Racorduri de îmbinare prin înșurubare (a)confectionate din metal si (b) din masa plastică (sursa -
catalog ARAG)

Mufe cu cuplare rapidă cu ac de fixare;a-mufa mama;b-mufa tata; c-modul de cuplare;d-acul de fixare


tip U. Sursa -catalog ARAG

254
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Mufa de cuplare rapidă cu gheare. Sursa – STAHLI


Pentru fixarea furtunului pe mufe si racorduri, se utilizează coliere metalice cu șurub sau fixare prin
strângere.
4. Pompă de lichid
Maşinile pentru stropit se echipează cu pompe diverse.
Acestea sunt de joasă presiune –care realizează presiuni de până la 6 bari, pompe de medie presiune
–care realizează presiuni de 20-30 bari şi pompe de presiune înaltă –care realizează presiuni de peste
30 de bari.
După modul de funcţionare pompele pot fi:
-pompe centrifugale;
-pompe cu membrană;
-pompe cu membrană – piston;
-pompe cu piston;
Tipul de pompă Presiune Debit Uzura
relativă Maximă (bari) l/min
Cu piston Foarte mare 80 100-300 Foarte mică
Cu piston - Medie 30 20-400 Mică
membrana
Cu role Medie 12 20-160 Mare
Centrifugă Joasă 6 20-800 Foarte mică
Cu roţi dinţate Medie 10 20-40 Foarte mică

Aceste tipuri constructive pot să echipeze maşinile de stropit.


Pompele centrifugale fac parte din pompele de joasă presiune cu care se pot echipa maşini pentru
erbicidat (vezi foto).
255
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Aceste pompe lucrează la turaţii de 1500-4800 rot/min.

Pompa centrifugală SÂMNIC 1 Q=130 litri/min la 3 bari;n=4800 rot/min;puterea necesară -1, 8 kw


Din aceasta cauză antrenarea se face prin transmisii cu curele care să amplifice turația prizei de putere a
motocultorului.
Pompele centrifugale nu au absorbție proprie si la pornire trebuie amorsate (umplute cu apă).
Avantajele pompelor centrifugale sunt: prețul de cost redus și greutate redusă

Pompa centrifugală montată pe motocultor pentru mașina de erbicidat

256
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pompa cu membrană

Pompa cu membrană montată pe motocultor


Pompa cu membrană constituie tipul cel mai răspândit din dotarea maşinilor de stropit. Pompa livrează
presiune medie, de până la 30 bari.
Debitul asigurat de aceast tip de pompă este cuprins între 20 şi 40 litri/min.
Avantajele folosirii pompei cu membrană:
-corelare liniară între turaţie şi debit;
-durată lungă de exploatare datorită faptului că la această pompa, soluţia de stropit nu intră în
contact cu piesele în mişcare cu excepţia membranei şi supapelor;
-au o bună capacitate de aspiraţie putând extrage apa din rezervoare aflate la o adâncime de până
la circa 5m sub nivelul la care se află pompa.

257
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pompa cu pistoane

Pompa cu pistoane de fabricatie japoneză (Maruyama)


Presiune maximă -40 bari
Debit -30 litri/min
Turația motorului -3600 rot/min
Puterea necesară-3, 7 CP/3600 rot/min
Pompele cu pistoane pot lucra la presiuni foarte mari.
Lichidul de stropit intră în contact direct cu pistonul pompei, de aceea pistonul se confecţionează din
materiale rezistente la uzura şi la coroziunea agenţilor chimici.
Materialele folosite la realizarea acestor pompe sunt oţelul inoxidabil sau materiale ceramice (carburi
metalice).
Presiunea de lucru poate atinge valoarea de 80-100 bari. Pot lucra şi la turaţii mari -3600 rot/min (vezi
pompa din imaginea de mai sus)
Sunt şi pompe cu piston care lucrează la turaţii mai reduse (700 rot/min) şi sunt echipate cu acumulatoare
hidraulice care nivelează vârfurile de presiune şi de debit, eliminând pulsaţiile jetului (vezi fotografia de
mai jos).

258
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pompa cu pistoane echipată cu regulator de presiune şi acumulator hidraulic


Alegerea pompei necesară unei maşini de stropit
Pompa necesară pentru funcţionarea unei instalaţii de pe o maşină de stropit trebuie să asigure cantitatea
de lichid pentru funcţionarea pulverizatoarelor montate pe rampe la care se adăugă un procent de 3-10%
din capacitatea rezervorului de soluţie, în l/min.
Normele FAO recomandă ca debitul pompei să asigure funcţionarea tuturor duzelor la presiunea
maximă de lucru, la care se adăuga o rezervă de 20% necesară funcţionării agitatorului hidraulic.
Debitul pompei se poate determina cu ajutorul formulei de mai jos:

Qp= (q x n)+ (R x Vr)

Unde:
Qp=debitul minim necesar pompei
q= debitul maxim al unui pulverizator (duza)
n=numărul total de pulverizatoare
R=mărimea rezervei necesare pentru funcţionarea agitatorului hidraulic (3%, 5%sau10%)
Vr=volumul rezervorului principal de soluţie

Echipamentul de dozare şi distribuţie


Acest echipament nu poate lipsi din componenţa maşinii de stropit.
Are rolul de a doza lichidul prin reglarea debitului şi de a-l distribui pulverizatoarelor.
Debitul de lichid poate să fie reglat prin măsurarea debitului cu ajutorul debitmetrelor sau pe baza
măsurării şi reglării presiunii de lucru.
Între presiunea de lucru şi debitul de lichid pulverizat există o corelare. Datorită acestei corelări,
dozatoarele se mai numesc ″regulatoare de presiune”

Construcția si funcționarea unui regulator –distribuitor


259
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Regulatoare cu modificarea secțiunii de trecere.


Cel mai simplu regulator de debit este robinetul de reglaj.
Acesta este folosit la mașinile care lucrează cu pompe centrifugale si la debite si presiuni reduse (sub 3
bar).
Reglarea se realizează prin rotirea robinetului care modifică sectiunea de trecere a lichidului spre returul
in rezervor.
Cele mai folosite regulatoare de presiune sunt cele care functionează pe baza modificarii secțiunii de
trecere a lichidului pe racordul de retur al soluției spre rezervorul principal de lichid (vezi figura de mai
sus).
Lichidul furnizat de pompa intră in corpul regulatorului –distribuitor si se distribuie pe doua circuite:
unul este circuitul robinetilor distribuitori către pulverizatoare si celălalt este circuitul de retur în
rezervorul de solutie.
Secțiunea circuitului de retur se poate modifica prin rotirea surubului de reglaj.
Prin obturarea căii de retur, presiunea lichidului în circuitul robinetilor de comandă creste. Creșterea este
cu atât mai mare cu cât sectiunea obținută prin obturare este mai mică.
Regulatorul- distribuitor are în componență și alte elemente:
-manometru pentru urmărirea presiunii de lucru ;
-robinet central pentru reglarea presiunii de lucru prin obturarea căii de trecere spre rezervor;
-supapa de siguranţă pentru suprapresiune care protejează instalaţia la creşterea necontrolată a
presiunii peste limitele maxime admise;
-robineți distribuitori pentru alimentarea cu lichid a duzelor pulverizatoare;
-robineți suplimentari pentru alimentarea sistemului de agitare;
Dacă acţionarea şurubului de reglaj şi a robineţilor se face manual, regulatorul se numeşte regulator de
tip manual sau mecanic.
La alegerea unui regulator-distribuitor trebuie să se cunoască doi parametrii importanţi: debitul maxim
de lichid şi presiunea maximă de lucru.
Alegerea unor regulatoare necorelate cu debitul pompei şi presiunea de lucru a instalaţiei poate să
afecteze buna funcţionare a maşinii şi chiar avarierea ei sau accidentarea personalului deservent.

Regulator-distribuitor de joasă presiune

260
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Regulator-distribuitor de inaltă presiune

Regulator –distribuitor montat pe pompă


Regulatoarele de presiune sunt dotate cu instrumente de control ale presiunii de lucru. Aceste
instrumente sunt manometrele.
Domeniul de presiune, măsurat de manometre la maşini de stropit de joasă presiune este cuprins între 0
și max. 20 atmosfere.
Pentru maşinile de stropit cu presiuni de nivel mediu, manometrele măsoară până la 30 atmosfere.
Pentru presiuni înalte, manometrele măsoară între 60-100 atmosfere.

261
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Manometre pentru măsurat presiuni joase și înalte


Sistemul de agitar e pentru toate maşinile de stropit se impune existenţa unui circuit care să realizeze
amestecarea continuă a soluţiei aflate în rezevorul principal.
Pentru a se menţine omogenitatea soluţiei aceasta trebuie să fie în mişcare permanentă. Această mişcare
se poate realiza cu ajutorul agitatoarelor hidraulice.
La agitatoarele hidraulice mişcarea lichidului în rezervor se face cu un jet de lichid furnizat de pompă
maşinii (vezi fotografiile de mai jos).
Folosirea unei suspensii neomogene poate să facă un tratament periclitat.

Agitator cu ejector montat în rezervor

Agitator cu ejector în timpul funcționării

262
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pentru bazinele de capacitate mică, un singur agitator hidraulic poate fi suficient. Simultan cu agitatorul
cu ejector funcţionează şi circuitul de retur al instalaţiei.
Cel mai simplu agitator hidraulic este cel cu tub cu orificii (vezi foto) (sursa Sthali)
El se compune din tuburi metalice sau material plastic prevăzute cu orificii cu diametrul de 2, 5 -4 mm,
amplasate uniform la distanţe de circa 100-200 mm între orificii.
Distanţa între axul agitatorului cu orificii şi fundul bazinului trebuie să fie între 50 mm şi 100 mm
Alt tip de ejector hidraulic este cel care funcţionează pe principiul trompei cu depresiune.
În cazul acestui fel de ejector lichidul sub presiune trece prin duza ejectorului fiind concentrat într-un jet
cu viteză mare în centrul ejectorului.
Acest jet antrenează şi lichidul din vecinătate prin secţiunea cilindrică a ejectorului astfel încât cantitatea
totală de lichid pusă în mişcare este de 3-4 ori mai mare decât debitul de alimentare al ejectorului.

a)agitator cu tub cu orificii


b)agitator cu ejector
Agitatoarele cu ejector necesită debite şi presiuni mai mari, 2-8 bari. Conform indicaţiilor FAO, pentru
alimentarea agitatorului cu orificii se consideră suficient un debit un debit de minim 20%din debitul
pompei maşinii la o presiune inferioară presiunii de lucru a pulverizatoarelor (sub 1 bar).
Diametrele duzelor este cuprins între 1, 5 şi 9 mm (vezi catalogul ARAG sau catalogul GEO line).
Eficiența agitatoarelor se verifică prin recoltări de probe sau vizual la fundul rezervorului după golirea
completă a acestuia. Un sistem de agitare eficient nu trebuie să lase cantităţi mari de sedimente pe fundul
rezervorului.
Rampe cu pulverizatoare şi lăncii cu duze pentru pulverizare
Rampele sunt componente ale maşinilor de stropit pe care se montează pulverizatoarele. Rampele pot
lucra atât în poziţie orizontală atunci când se aplică erbicid sau se tratează plante cu talie mică cât şi în
poziţie verticală atunci când se tratează plante cu talie mare.
Rampele de stropit orizontale se folosesc pentru stropirea culturilor de câmp şi culturilor legumicole.
Rampele de stropit verticale se folosesc la stropirea viţei de vie şi a pomilor.
Pentru maşinile de stropit de capacităţi reduse destinate tratamentelor pe suprafeţe mici, rampele au
lungimi în plan orizontal de până la 3 m. Înălţimea acestora este de 1, 5 m atunci când sunt montate
pentru a lucra în plan vertical.
Rampele echipate cu pulverizatoare de tip standard se folosesc la erbicidări şi la plantaţii intensive pe
rânduri apropiate la 1, 5- 2m.
263
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

La tratamentele efectuate plantelor cu talie înaltă distanţa între rampele cu duze şi plantele tratate se
reglează în funcţie şi de lungimea jetului. Aceasta se poate obţine prin reglare în valori cuprinse între 0,
5 m şi 1m.

Rampe în lucru la stropit orizontal

Rampe in pozitie verticala pentru stropit vita de vie


Atunci cind este nevoie să se transporte, rampele se pot plia, pentru a nu se deteriora în timpul deplasării.

264
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Rampe pliate pentru transport (imagini de show room)


LĂNCILE
Lăncile sunt componente atât ale maşinilor de stropit cât şi ale aparatelor de stropit purtate pe spate.
Cu ajutorul lăncilor se realizează stropirea locală şi sunt purtate şi dirijate manual.
Acestea sunt într-o mare diversitate de modele constructive şi au destinaţii punctuale şi chiar
personalizate pentru o cultură sau alta, pentru un anume tratament sau altul.
Şi la paginile anterioare dedicate aparatelor şi maşinilor de stropit sunt prezentate în fotografii o serie de
lăncii în diverse aplicaţii.

Mașina de stropit cu bazin de 70 litri echipată cu doua modele de lăncii opționale

265
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pistol de stropit pomi înalti

Lance telescopică cu doua duze in Y

266
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Lance TURBO cu duză de ceramică

Lance cu jet reglabil

267
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Lance cu 4 duze pentru erbicidat

Lance inelară cu 3 duze pentru stropit tufe

268
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Lance cu 3 duze in linie pentru stropit straturi, gard viu, etc.


Pentru fiecare lance aleasă trebuie să se știe presiunea la care poate lucra, debitul furnizat pentru
presiunile reglate si aplicațiile la care poate fi utlizată.
Exemple:
In fotografia de mai jos este redată o lance tip pistolet, dotată cu dispozitiv de reglare a largimii conului
de stropire (atomizare).
Presiunea maxima de lucru este de 50 atm.

Lance tip pistolet (sursa –catalogul ARAG)


Caracteristici tehnice
Diametrul Debitul Presiunea
duzei
mm
5 bar 10 bar 15 bar 20 bar 30 bar 40 bar 50 bar

1, 2 l/min 2, 0 2, 6 3, 2 3, 9 4, 7 5, 3 5, 8
1, 5 l/min 3, 0 4, 0 4, 8 6, 0 7, 2 8, 1 8, 7
1, 8 l/min 1, 2 5, 5 6, 3 7, 9 9, 6 11, 3 12, 6
2, 0 l/min 4, 6 6, 0 7, 1 8, 4 10, 2 12, 2 13, 5

269
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

2, 3 l/min 5, 8 7, 5 9, 4 11, 2 13, 6 15, 4 17, 1

Domenii si modalități de folosire (sursa –catalog ARAG)


Lance de înaltă presiune cu (bătaie lungă) jet lung
Sursa – Catalog ARAG

Presiunea maxima de lucru -60 bar


270
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Debitul maxim – 135 l/min


Bătaia maxima – 25 m
Caracteristici tehnice
Diametrul Perfor- Presiunile de lucru
duzei mante 15 bar 20 bar 30 bar 40 bar 50 bar
Mm
con Jet con Jet con Jet con Jet con Jet
lung lung lung lung lung
Q
l/min 10 13 12 15 14 18 17, 5 21, 5 20 24
2, 3 Lungimea
Jetului
m 3, 5 10 3, 7 10, 8 4, 1 11 5 12, 5 6 13
Q
l/min 15 20, 5 18 24 24 30 27 34 27, 5 38
3 Lungimea
jetului
m 3, 8 11 4 11, 2 4, 4 11 5 13, 5 6, 5 14
Q
l/min 23 32, 5 25 40 30 49 38 54 43 60
4 Lungimea
jetului
m 4, 2 13 4, 4 13, 2 4, 7 14, 5 6 16 7 17, 5
Q
l/min 29 46, 5 34 55 41 67 46, 5 73, 5 50, 3 80
5 Lungimea
jetului
m 5 16, 5 5, 2 17 6 17, 9 7, 5 18, 5 8, 5 19, 5
Q
l/min 34, 5 61 40 75 49 92 57 100, 61, 5 104
5
6
Lungimea
Jetului
m 6 18 6, 3 18, 5 7 19, 5 8 21 9, 5 22
Q
l/min 41 67 47 84 59 108 68 125 77 130

271
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

7 Lungimea
jetului
m 6, 5 18, 5 6, 7 19, 5 7, 5 21, 5 8, 5 23, 5 9, 5 25

Lăncile de stropit manual se compun se compun dintr-un mâner prevăzut cu un robinet cu pârghie pentru
oprirea-pornirea circuitului hidraulic şi o tijă tubulară la capătul căreia se montează pulverizatorul cu
duză. Unele modele sunt dotate cu sită montată în interiorul tijei pentru prevenirea înfundării duzei cu
impurităţi. Aparatele de stropit moderne sunt dotate cu lăncii echipate cu manometre pentru citirea
presiunii.

Cu lăncii de stropit manual se pot echipa şi maşinile de stropit acţionate de la priză de putere a
motocultoarelor.
La modelele cu pompe al căror debit este suficient de mare se pot monta chiar două lăncii deservite de
doi operatori.
Racordarea unui număr mai mare de lăncii nu este permisă. Se crează posibilitatea contaminării
operatorilor prin stropiri reciproce cu jeturile de soluţii.
Pe rampele pentru aplicat erbicide se montează pulverizatoare hidraulice cu duze.
Rampele echipate cu pulverizatoare de tip standard se folosesc la erbicidări şi la plantaţii intensive pe
rânduri apropiate la 1, 5- 2m.
Distanţa între rampele cu duze şi plantele tratate se reglează în funcţie şi de lungimea jetului. Aceasta se
poate obţine prin reglare în valori cuprinse între 0, 5 m şi 1m.
Lăncile pentru stropit manual se folosesc la tratamente pe suprafeţe mici sau la tratamente punctuale
cum ar fi tratarea vetrelor de dăunători.
Calitatea stropirilor depinde foarte mult de experienţă şi dexteritatea celui care manevrează lancea.
Stropirea cu ajutorul maşinilor dotate cu rampe echipate cu duze hidraulice realizează o distribuire mai
uniformă a lichidului pe suprafeţele stropite, însă pătrunderea jetului în masa foliară este redusă.

272
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Rampe si lăncii aflate în dotarea unei mașini de stropit tractată de motocultor


Honda (imagine realizată la USAMV București)

Rampe model Vigna cu pulverizatoare


Sursa- catalog ARAG
Pulverizatoare hidraulice cu duze
Pulverizatoarele sunt componente indispensabile ale unei maşini de stropit.
Ele pulverizează lichidul şi-l distribuie uniform pe suprafaţă care se tratează.
Principiul de funcţionare constă în dispersarea lichidului aflat sub presiunea creată de pompă şi care iese
printr-un orificiu de secţiune redusă al unei duze.
Părţile din care este alcătuit un pulverizator sunt prezentate în fotografia de mai jos:

273
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

a)Sprayng Systems;b)Lechler;c)Rau.

Componentele supapei antipicurare

Duza cu filtrul, garnitura și capacul port duză


În lume se produce o mare varietate de pulverizatoare care se deosebesc de la un producător la altul.
Sunt pulverizatoare care se pot monta pe furtun sau pe ţeava din metal sau masă plastică.
Pulverizatoarele sunt sau nu sunt dotate cu sistem de filtrare, cu supape antipicurare sau nu.
274
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Existenţa acestor două sisteme este foarte importantă.


Filtrul duzei previne înfundarea orificiului iar supapa de antipicurare închide trecerea lichidului spre
duza atunci când presiunea scade sub valoarea de 0, 5 – 0, 7 bari.

Modele de pulverizatoare pentru montare pe furtun


Duzele hidraulice sunt clasificate prin forma jetului de picături.
Sunt duze cu jet lenticular, cu jet evantai plat, cu jet conic, etc.
Acestea se pot monta opţional în corpul aceluiaș pulverizator.
Duzele se mai clasifică după unghiul jetului şi debitul duzei.
Aceste două caracteristici se afla marcate pe duza: 110 03, înseamnă unghi de 110° iar 03, mărimea
duzei.

Amplasarea pulverizatoarelor pe rampele de stropit


Succesul unei operaţiuni de stropit este dat şi de calitatea unei maşini care funcţionează fără reproş în
parametrii reglaţi corect.
Pentru lucrări de erbicidat precum şi la tratamentele plantelor de talie joasă, maşinile au rampele de
stropit poziţionate orizontal.
La tratamentele plantelor de talie înaltă, conduse pe spalier sau pe araci precum şi la culturile protejate
din solarii sau sere, maşinile de stropit au rampele poziţionate vertical.
În ambele situaţii scopul montării pulverizatoarelor pe rampe este acela de a se asigura uniformitatea
distribuirii produsului sanitar pe suprafaţa stropită.
Pentru realizarea uniformităţii se vor monta pe rampe pulverizatoare de acelaşi tip, la distanţe egale, cu
duze de acelaşi debit.
Distanţele între pulverizatoare pe rampele de stropit orizontale pot fi de 25, 33, 50 sau 75 cm.
În cazul pulverizatoarelor cu duze, înălţimea pulverizatoarelor (H) faţă de suprafaţa stropită se alege
astfel încât să permită o acoperire dublă (vezi figură de mai jos) sau tripla a fiecărui punct stropit.
Fiecare punct ţintă va fi stropit de jetul a două, respectiv trei duze învecinate.

275
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Modul de directionare a jeturilor, la duzele cu jet lenticular sau plat evantai, pentru realizarea unei
acoperiri duble a fiecărui obiect țintă stropit (Sursa Stahli).
În tabelul următor sunt trecute înălţimile de amplasare a duzelor cu jet lenticular şi evantai plat conform
indicaţiile firmelor producătoare.
Recomandări privind înălţimea de amplasare a duzelor faţă de planul punctelor de stropit la duzele cu
jet lenticular şi evantai plat.
Ţara, oficiul de Tipul de Unghiul Înălţimea H (cm)pentru o
protecţie a plantelor duză jetului acoperire
sau firma
producătoare
dublă triplă

BBA (Germania) 80-90° 70-80 cm -


110-120° 40-60 cm -
BCPC (Marea 80° min 60 cm
Britanie)
110° min 35 cm
LECHLER (D) LU 110° min 35 cm
ST 110° 40-60 cm
AD 120° 40- 70 cm
DF 120° 40-60 cm
SPRAYNG St. TJ 65° min. 75 cm
SISTEMS XR, TX, 80° min. 60 cm
(UŞA) DG
TJ
XR, TX, 110° min. 40 cm
DG, TJ 75 cm
AI

276
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Fulljet 120° min 40 cm


ALBUZ (F) APE 80° 60 cm 120 cm
Desmarquest APS Min 46 cm, max 95 cm
APE 110° 35 cm 70 cm
APS Min 30 cm, max 80 cm
NOZAL (F) RFX, AFX 80° 70-80cm 110-
120cm
RLX, 110° 45-55cm 70-75 cm
ALX
HARDI (DK) 80° 60-70cm
110° 40-50cm

Sursa Stahli
La duzele cu jet conic plin sau conic inelar (vezi figura si tabelul de mai jos), distanța dintre duze si
obiectul de stropit este mult mai mică.

Unghiul jetului la duze cu jet Înălţimea minimă (H)faţă de planul punctelor ţinta pentru
conic inelar (a) sau cu jet conic obţinerea unei acoperiri simple cu duze amplasate în serie pe
plin (b) rampă la o distanţă de:

33 cm 50cm 100 cm
60 29 43
65 40
70 24 36
80 20 30
90 17 25
100 14 21
110 12 17, 5

277
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

120 35 65
Înălţimea minimă H faţă de planul punctelor ţintă la duzele cu jet conic inelar sau jet conic plin.
Sursa: Walter Stahli
Pulverizatoare se mai pot monta şi în mod grupat pe rampă, nu numai în serie.
Pentru culturi prășitoare sau cultivate pe bilon, pulverizatoarele se pot monta grupat ca în imaginile de
mai jos (Sursa Walter Stahli).

Prin montarea grupată a pulverizatoarelor si stropirea numai în zona plantelor, se poate realiza o
economie de 15-20% la doza de solutie pe unitatea de suprafață.

Clasificarea pulverizărilor în funcție de diametrul picăturilor


Felul pulverizării Diametrul picăturii
Pulverizare foarte grosieră > 500μm
Pulverizare grosieră 300- 500 μm
Pulverizare medie 200 - 300μm
Pulverizare fină 100 - 200μm
Pulverizare foarte fină ˂100μm

278
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Cu o presiune mai mică în interiorul duzei se obţin picături de dimensiune mai mari, iar cu o presiune
mai mare în interiorul duzei se obţin picături de dimensiune mici.
Picăturile de dimensiuni foarte mici, obţinute la pulverizarea fină şi foarte fină, pot fi deplasate de vânt
şi de curenţii de aer în timpul tratamentului. Deplasarea lor necontrolată face că acestea să nu mai ajungă
la ţinta dorită. În această situaţie efectul biologic al tratamentului poate fi serios diminuat. În situaţia
deplasării în derivă pe distanţe mări a picăturilor foarte mici, există riscul contaminării vecinătăţilor
(culturi alăturate, cursuri de ape, lacuri, etc).
Chiar şi picăturile de dimensiuni medii pot fi deplasate de vânt dacă acesta are viteze de anumite valori.
Valori optime ale vitezei vântului până la care se pot face tratamente prin stropire sunt cuprinse între 2
şi 6, 5 km/h
Recomandări privind aplicarea stropirilor în funcţie de vitezele vântului
Sursa: Sthali
Viteza Forţa vântului Denumirea Semne vizibile Recomandări
aproximativă a conform scalei situaţiei pentru aplicarea de
vântului la Beaufort tratamente prin
înălţimea rampei (h=10m) atmosferice
stropire
de stropit
Sub 2 km/h Forţa 0 Calm atmosferic Fumul se Stropiri cu picături
deplasează vertical mijlocii şi grosiere
2-3, 2 km/h Forţa 1 Adiere uşoară Direcţia vântului Condiţii de stropit
se remarcă doar acceptabile
prin deplasarea
fumului
3, 2-6, 5 km/h Forţa 2 Briză slabă Frunzele susură, Condiţii de stropit
vântul se simte pe ideale
obraz
6, 5 -9, 6 km/h Forţa 3 Briză moderată Mişcare vizibilă a Se va evita
frunzelor şi a stropirea cu
ramurilor subţiri erbicide
9, 6-14, 5km/h Forţa 4 Briză mijlocie Mişcare vizibilă a Se vor evita
frunzelor şi tratamentele prin
ramurilor subtiri, stropire
praful şi hârtia sunt
luate de vânt

Momentele favorabile ale zilei pentru tratamente prin stropire sunt dimineaţa devreme şi seara târziu.
La tratamentul pentru combaterea buruienilor, eficacitatea a fost ridicată atunci când s-a aplicat noaptea
şi nu la miezul zilei.
În timpul serii, nopţii şi dimineţii temperaturile sunt mai scăzute, există calm atmosferic ce diminuează
derivă, şi o umiditate atmosferică mai ridicată, astfel se explică rezultatele mai bune ale tratamentelor.
Stropirea între orele 20 şi 10 dimineaţă au eficacitate de 70-80 %.
Stropirile între orele 12 şi 18 mai mult de 50-60% dintre buruieni au supravetuit tratamentului.

279
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Eficacitatea redusă la jumătate a tratamentului efectuat la miezul zilei se explică prin faptul că se pierde
substanţa activa datorită derivei şi evaporării şi reducerii activităţii biologice a buruienilor datorită
stresului termic.
De aceea, pentru a se obţine efectul dorit în urma tratamentului precum şi protejarea mediului se optează
pentru o soluţie de mijloc, anume stropiri cu picături de dimensiuni medii şi grosiere, 200 – 300 μm.
Între dimensiunea picăturilor de lichid pulverizat şi gradul de acoperire a suprafeţei stropite există o
legătură directă.
Cu cât picătură are dimensiuni mai mici cu atât numărul de picături poate fi mai mare pe unitatea de
suprafaţa stropită.
Cu cât unitatea de suprafaţa tratată este acoprită cu un număr mai mare de picături, eficientă
tratamentului este mai bună.
Exprimentele făcute de către cercetători şi practicieni spun că eficacitatea este de 6 ori mai mare la
combaterea unei infecţii cu ciuperca Spaerotecha fuliginea la stropirea cu picături de 100μm faţă de
stropirile efectuate cu picături cu dimensiunea de 300μm. Picăturile mici sunt cele mai expuse derivei.
Stropirile cu picături mici se pot realiza fără riscul derivei în spaţii unde curenţii de aer lipsesc, adică în
sere şi solarii, utilizându-se aparatele de stropit cu pompe de presiune până 30 atm.
Specialiştii din domeniul protecţiei plantelor recomandă aplicarea de 30-40 picături/cm² la
tratamentul împotriva dăunătorilor şi 70-80 picături/cm² pentru aplicarea fungicidelor.
Dimensiunile picăturilor realizate de către fiecare duză în funcţie de presiunea de lucru de la nivelul ei
nu sunt trecute în tabelele de mai jos. Aceste valori pot fi citite cu ajutorul riglelor de calcul.
Duzele hidraulice cu dimensiuni standardizate sunt cele cu jet evantai plat.
Marcajul duzelor şi culorile lor corespund unor debite date la presiunea de 2, 8 atm.
Mărimea duzei Debit în l/min Culoarea
+/-10% la p=3 bar (codificarea)
01 0, 4 Portocaliu
015 0, 6 Verde
02 0, 8 Galben
03 1, 2 Albastru
04 1, 6 Roşu
05 2, 0 Maro
06 2, 5 Gri
08 3, 2 Alb

Presiunea de lucru a duzelor hidraulice cu jet evantai plat folosite la erbicidat, este în mod obişnuit
cuprinsă între 1 şi 5 bari. Presiunea maximă admisă este de 8 bari.
Unghiul conului la duzele cu jet în evantai poate avea valoarea de 25°, 65°, 80°
110°sau 120°.
Duzele poartă pe ele un marcaj, de exemplu:03 110, unde 03 este mărimea duzei iar 110 este unghiul de
dispersie a jetului.

280
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Duzele folosite la aplicarea stropirilor în plantaţiile horticole trebuie să reziste la presiuni de lucru de
până la 25 -50 bari. Ele se confecţionează din metal (alamă sau oţel inoxidabil. Au rezistenţă mai mare
la şocuri dar cu rezistenţa redusă la uzura chimică şi mecanică (eroziune).
Duze cu jet în evantai de mărime conform ISO 10625
Presi- Mărimea şi debitul duzei
unea
01 015 02 025* 03 04 05 06 08 10* 12* 16* 20*
bari
1, 0 0, 23 0, 35 0, 46 0, 58 0, 69 0, 92 1, 15 1, 39 1, 85 2, 31 2, 77 3, 70 4, 62
1, 5 0, 28 0, 42 0, 57 0, 71 0, 85 1, 13 1, 41 1, 70 2, 26 2, 83 3, 39 4, 53 5, 66
2, 0 0, 33 0, 49 0, 65 0, 82 0, 98 1, 31 1, 63 1, 96 2, 61 3, 27 3, 92 5, 23 6, 53
2, 5 0, 37 0, 55 0, 73 0, 91 1, 10 1, 46 1, 83 2, 19 2, 92 3, 65 4, 38 5, 84 7, 30
3, 0 0, 40 0, 60 0, 80 1, 00 1, 20 1, 60 2, 00 2, 40 3, 20 4, 00 4, 80 6, 40 8, 00
3, 5 0, 43 0, 65 0, 86 1, 08 1, 30 1, 73 2, 16 2, 59 3, 46 4, 32 5, 18 6, 91 8, 64
4, 0 0, 43 0, 69 0, 92 1, 15 1, 39 1, 85 2, 31 2, 77 3, 70 4, 62 5, 44 7, 39 9, 24
5, 0 0, 52 0, 77 1, 03 1, 29 1, 55 2, 07 2, 58 3, 10 4, 13 5, 16 6, 20 8, 26 10,
33
6, 0 0, 57 0, 85 1, 13 1, 41 1, 70 2, 26 2, 83 3, 39 4, 53 5, 66 6, 79 9, 05 11,
31
7, 0 0, 61 0, 92 1, 22 1, 53 1, 83 2, 44 3, 06 3, 67 4, 89 6, 11 7, 39 9, 78 12,
22
8, 0 0, 65 0, 98 1, 31 1, 63 1, 96 2, 61 3, 27 3, 92 5, 23 6, 53 7, 84 10, 13,
45 06
9, 0 0, 69 1, 04 1, 39 1, 73 2, 08 2, 77 3, 46 4, 16 5, 54 6, 93 8, 31 11, 13,
09 86
10, 0 0, 73 1, 10 1, 46 1, 83 2, 19 2, 92 3, 65 4, 38 5, 84 7, 30 8, 76 11, 14,
68 61
12, 0 0, 80 1, 20 1, 60 2, 00 2, 40 3, 20 4, 00 4, 80 6, 40 8, 00 9, 60 12, 16,
80 00
14, 0 0, 86 1, 30 1, 73 2, 16 2, 59 3, 46 4, 32 5, 18 6, 91 8, 64 10, 13, 17,
37 83 28
16, 0 0, 92 1, 39 1, 85 2, 31 2, 77 3, 70 4, 62 5, 54 7, 39 9, 24 11, 14, 18,
09 78 48
18, 0 0, 98 1, 47 1, 96 2, 45 2, 94 3, 92 4, 90 5, 88 7, 84 9, 80 11, 15, 19,
76 68 60
20, 0 1, 03 1, 55 2, 07 2, 58 3, 10 4, 13 5, 16 6, 20 8, 26 10, 12, 16, 20,
33 39 52 66
*-mărimi care nu sunt normate prin ISO 10625
Pentru tratamentul la viţa de vie şi plantaţiile cu culturi intensive se folosesc pulverizatoare cu jet lung.
Forma jetului se reglează prin rotirea şurubului cu cap fluture şi se realizează de la un jet compact până
la un jet conic inelar. În funcţie de distanţa dintre rânduri în plantaţie, se va regla lungimea jetului.
281
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

În tabelul de mai jos se sunt trecute caracteristicile pulverizatoarelor cu jet reglabil fabricate de ARAG.

Pulverizator ARAG pentru rampe de pulverizare (sursa Catalogul ARAG)


Diametrul Pulverizare Debitul pulverizatorului (l/min)la presiunea de (bar)
duzei cu jet: 15 20 25 30 35 40 45 50
mm
1, 0 Conic 1, 7 1, 9 2, 1 2, 2 2, 5 2, 6 2, 7 2, 8
inelar
Compact 1, 9 2, 2 2, 5 2, 6 2, 9 3, 1 3, 3 3, 6

1, 2 Conic 2, 4 2, 7 3, 1 3, 4 3, 6 4, 4 4, 6 4, 7
inelar
Compact 2, 9 3, 6 4, 0 4, 4 4, 8 5, 1 5, 6 5, 9

1, 5 Conic 3, 5 4, 7 4, 9 5, 1 5, 5 6, 1 7, 5 7, 7
inelar
Compact 4, 6 5, 8 6, 5 7, 0 7, 6 8, 1 8, 7 9, 0

1, 8 Conic 4, 2 4, 8 5, 5 6, 0 6, 6 7, 0 7, 3 7, 5
inelar
Compact 6, 7 8, 0 8, 6 9, 6 10, 7 11, 4 11, 7 12, 2

2, 0 Conic 4, 3 5, 2 5, 7 6, 3 6, 7 7, 2 7, 5 7, 8
inelar
Compact 6, 9 8, 2 9, 0 10, 2 11, 0 12, 1 13, 2 13, 8

Montarea pulverizatoarelor cu jet reglabil se face pe rampe din țeavă metalică verticală.

282
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pentru o alegere bună a pulverizatoarelor, atât pentru erbicidare cât si pentru tratamente fitosanitare, se
pot consulta tabelele urmatoare:
Mărimea duzei …03
Culoarea codificată - albastru
Distanța între duze -50cm
Presiunea în tabel este la nivelul duzei
Doza Viteza de inaintare
de Km/h
lichi
d 4, 0 5, 0 6, 0 7, 0 8, 0 9, 0 10, 0
l/ha bar l/mi bar l/mi bar l/mi bar l/mi bar l/mi bar l/mi bar l/mi
i n i n i n i n i n i n i n
150 1, 0, 1, 0, 2, 1, 2, 1, 3, 1,
23 750 67 875 19 000 77 125 42 250
175 1, 0, 27 1, 0, 87 2, 1, 02 2, 1, 3, 1, 31 4, 1,
16 67 28 98 167 77 66 458
200 1, 0, 83 2, 1, 00 2, 1, 16 3, 1, 33 4, 1, 50 6, 1,
52 19 98 89 93 09 667
225 1, 0, 75 1, 0, 93 2, 1, 3, 1, 31 4, 1, 5 6, 1, 68 7, 1,
23 92 77 125 77 93 24 71 875
250 1, 0, 83 2, 1, 04 3, 1, 25 4, 1, 45 6, 1, 66 7, 1, 87
52 37 42 66 09 71
275 1, 0, 91 2, 1, 14 4, 1, 37 5, 1, 60 7, 1, 83
84 87 14 64 37
300 2, 1, 00 3, 1, 25 4, 1, 50 6, 1, 75
19 42 93 71
325 2, 1, 08 4, 1, 35 5, 1, 62 7, 1, 89
57 02 79 88
350 2, 1, 16 4, 1, 45 6, 1, 75
98 66 71
375 3, 1, 5, 1, 56 7, 1, 87
42 250 35 71
400 3, 1, 33 6, 1, 66
89 09
450 4, 1, 5 7, 1, 87
93 71

Mărimea duzei …. 04
Culoarea codificată -rosu
Distanța între duze -50 cm
Presiunea în tabel este la nivelul duzei
283
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Doza Viteza de inaintare


de Km/h
lichi
d 4, 0 5, 0 6, 0 7, 0 8, 0 9, 0 10, 0
l/ha bar l/mi bar l/mi bar l/mi bar l/mi bar l/mi bar l/mi bar l/mi
i n i n i n i n i n i n i n
150 1, 1, 00 1, 1, 12 1, 1, 25
22 55 92
200 1, 1, 00 1, 1, 16 2, 1, 33 2, 1, 50 3, 1, 66
22 67 18 77 43
250 1, 1, 04 1, 1, 25 2, 1, 45 3, 1, 66 4, 1, 87 5, 2, 08
33 92 62 43 35 39
285 1, 0, 95 1, 1, 18 2, 1, 42 3, 1, 66 4, 1, 90 5, 2, 13 7, 2, 37
10 73 50 41 47 67 02
300 1, 1, 00 1, 1, 25 2, 1, 50 3, 1, 75 4, 2, 00 6, 2, 25 7, 2, 25
22 92 77 79 96 29 78
325 1, 1, 08 2, 1, 35 3, 1, 62 4, 1, 89 5, 2, 16 7, 2, 43
44 25 26 45 83 39
350 1, 1, 16 2, 1, 45 3, 1, 75 5, 2, 04 6, 2, 33
67 62 79 17 77
375 1, 1, 25 3, 1, 56 4, 1, 87 5, 2, 18 7, 2, 5
92 01 35 94 78
400 2, 1, 33 3, 1, 66 4, 2, 00 6, 2, 33
18 43 96 77
425 2, 1, 41 3, 1, 77 5, 2, 12 7, 2, 47
47 88 61 65
450 2, 1, 50 4, 1, 87 6, 2, 25
77 35 29
500 3, 1, 66 5, 2, 08 7, 2, 50
43 39 78

Mărimea duzei …. 05
Culoarea codificată –brun (maro)
Distanta între duze -50 cm
Presiunea în tabel este la nivelul duzei
Doza Viteza de inaintare
de Km/h
lichi
d 4, 0 5, 0 6, 0 7, 0 8, 0 9, 0 10, 0
l/ha bar l/mi bar l/mi bar l/mi bar l/mi bar l/mi bar l/mi bar l/mi
i n i n i n i n i n i n i n

284
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

200 1, 1, 16 1, 1, 33 1, 1, 50 2, 1, 66
15 48 84 24
250 1, 1, 25 1, 1, 45 2, 1, 66 2, 1, 87 3, 2, 08
31 75 24 80 41
300 1, 1, 25 1, 1, 50 2, 1, 75 3, 2, 00 3, 2, 25 4, 2, 50
31 84 46 16 94 81
350 1, 1, 16 1, 1, 45 2, 1, 75 3, 2, 04 4, 2, 33 5, 2, 62 6, 2, 91
15 75 46 28 22 28 45
400 1, 1, 33 2, 1, 66 3, 2, 00 4, 2, 33 5, 2, 66 6, 3, 00
48 24 16 22 44 81
450 1, 1, 50 2, 1, 87 3, 2, 25 5, 2, 62 6, 3, 00
84 80 94 28 81
500 2, 1, 66 3, 2, 08 4, 2, 5 6, 2, 91
24 41 81 45
550 2, 1, 83 4, 2, 29 5, 2, 75 7, 3, 20
68 08 77 74
600 3, 2, 00 4, 2, 50 6, 3, 00
16 81 81
650 3, 2, 16 5, 2, 70 7, 3, 25
67 60 93
700 4, 2, 33 6, 2, 91
22 45
750 4, 2, 50 7, 3, 12
81 36

Mărimea duzei … 06
Culoarea codificată–cenușiu (gri)
Distanta dintre duze -50 cm
Presiunea in tabel este la nivelul duzei
Doza Viteza de inaintare
de Km/h
lichi
d 4, 0 5, 0 6, 0 7, 0 8, 0 9, 0 10, 0
l/ha bar l/mi bar l/mi bar l/mi bar l/mi bar l/mi bar l/mi bar l/mi
i n i n i n i n i n i n i n
250 1, 1, 45 1, 1, 66 1, 1, 87 2, 2, 08
16 48 83 22
300 1, 1, 50 1, 1, 75 2, 2, 00 2, 2, 25 3, 2, 50
22 61 06 57 13
350 1, 1, 45 1, 1, 75 2, 2, 04 2, 2, 33 3, 2, 62 4, 2, 91
16 61 14 75 43 18

285
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

400 1, 1, 66 2, 2, 00 2, 2, 33 3, 2, 66 4, 3, 00 5, 3, 33
48 06 75 53 41 38
450 1, 1, 50 1, 1, 87 2, 2, 25 3, 2, 62 4, 3, 00 5, 3, 37 6, 3, 75
22 83 57 43 41 51 74
500 1, 1, 66 2, 2, 08 3, 2, 50 4, 2, 91 5, 3, 33 6, 3, 75
48 22 13 18 38 74
550 1, 1, 83 2, 2, 29 3, 2, 75 5, 3, 28 6, 3, 66
76 66 74 00 45
600 2, 2, 00 3, 2, 50 4, 3, 00 5, 3, 50
06 13 41 91
650 2, 2, 16 3, 2, 70 5, 3, 25 6, 3, 79
39 63 13 88
700 2, 2, 33 4, 2, 91 5, 3, 50
75 18 91
750 3, 2, 50 4, 3, 12 6, 3, 75
13 76 74
800 3, 2, 66 5, 3, 33
53 38

Cine are posibilitatea să procure o riglă de calcul ca cea din imaginea de mai jos, va reuși sa determine
rapid doza de lichid, adică debitul duzei, viteza de înaintare a agregatului motocultor-mașina de stropit,
precum si presiunea de lucru la nivelul duzei si spectrul de picaturi (mărimea picăturilor masurată in
microni)

Calculator Lehler: fața1-viteza de deplasare/doza pe hectar


-mărimea duzei, presiunea de lucru/debitul duzei

286
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Calculator Lechler:fața 2-mărimea duzei, presiunea de lucru/mărimea picăturilor


Cărucioare pentru transport (remorcuțe)
Bazinul pentru soluţie precum şi întreaga instalaţie hidraulică a maşinii de stropit se aşează pe un șasiu
prevăzut cu osie pe roţi.
Dimensiunile căruciorului sunt impuse de dimensiunile bazinului şi de spaţiile în care va lucra maşina
de stropit.
Se vor avea în vedere distanţele dintre rândurile de plante, înălţimea plantelor şi condiţiile de teren, etc.,
pe care urmează să lucreze maşina.
Osia roţilor este plasată într-o poziţie care să asigure transportarea manuală cu uşurinţă a maşinii atunci
când bazinul este plin. Bazinul este mult coborât în interiorul șasiului ceeace conferă maşinii un echilibru
bun şi risc scăzut de răsturnare, centrul de greutate fiind aproape de sol.

Dimensiunile de gabarit ale caruciorului mașinii de 55 litri

287
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Dimensiunile de gabarit ale caruciorului mașinii de 120 litri condusă manual

Mașina de stropit cu bazin de 70 litri pe carucior cu o singură roată (Prototip realizat la HIT POWER
MOTOR BUCUREȘTI)

Grupul de pompare Honda WJ 634

288
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Caracteristicile grupurilor de pompare care au echipat mașina din imagine


DIMENSIUNI ȘI GREUTAȚI WJ 423 WJ 634
Lungime 535mm 555mm
Latime 515mm 515mm
Inaltime 370mm 390mm
Greutate gol 29kg 33kg
Greutate operativa 32kg 37kg
POMPA
MODEL WJ423 WJ634
Număr de cilindri 3 3
Alezaj/cursă 25/18, 5mm 25/18, 5mm
Debit maxim 23 litri/min 34litri/min
Presiune maximă 3, 4Mpa (35atm) 3, 4Mpa (35atm)
Presiune reglabilă de la 0 atm. la 35 atm din 5 in 5 atm.
Capacitate ulei ungere 0, 42 litri 0, 60 litri
Sistemul de transmisie curele trapezoidale curele trapezoidale
Regulator de presiune reglabil reglabil
Turația axului pompei 900rot/min 1200rot/min
MOTOR
Gx 120 K1 Gx160 K1
Cilindree 118 cmc 163 cmc
Putere maximă 4 CP 5, 5 CP
Putere de lucru 2, 8C P 4 CP
Consum combustibil (benzina) 0, 8 l/oră 1, 5l/oră
Răcire aer aer
Aprindere magneto tranzistorizat magneto tranzistorizat
Capacitatea baii de ulei 0, 6 litri 0, 6 litri
Capacitatea rezervorului de benzină 2, 5 litri 3, 6 litri
Autonomie 2. 5 ore 2. 5ore
Maşinile cu tracţiune mecanizată (de către motocultor), căruciorul este echipat cu bară de tracţiune,
scaun pentru operator şi mecanism de frânare pe ambele roţi.

289
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Dimensiunile de gabarit ale unei mașini de stropit de 120 litri tractată de motocultor (vederi din profil și
din spate)
Cu ajutorul informaţiilor din acest capitol, se poate dimensiona şi construi cu uşurinţă o maşină de stropit
cu ajutorul căreia un gospodar cu posibilităţi financiare reduse să realizeze tratamentele necesare
culturilor sale.
Se poate remarca faptul că aparatele şi maşinile de stropit au parametrii măsurabili. Deci aplicarea
soluţiilor chimice trebuie făcută cu măsură.
Numai o măsură bună în dozarea soluţiilor chimice poate să ne ferească de intoxicarea plantelor, solului
şi omului.
Măsura trebuie folosită în aşa fel încât cu cantităţi minime aplicate la timp să obţinem efecte maxime în
timp.
În tabelele de mai sus se pot citi parametrii de utilizare pentru lăncii şi pulverizatoare.

290
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Unul dintre aceşti parametrii şi anume presiunea de lucru, se poate citi direct pe aparatul de măsură
numit manometru.
În funcţie de valoarea presiunii se determina debitul duzei atât la pulverizatoare cât şi la lăncii.
La stropirea orizontală sau verticală cu pulverizatoare montate pe rampe, pentru determinarea dozei de
lichid administrat la hectar, mai este nevoie de aflarea unui parametru şi anume viteza de deplasare a
agregatului motocultor-mașină de stropit.
Cele mai multe firme care distribuie motocultoare pe piaţa din România furnizează valorile vitezelor
pentru fiecare treaptă de viteză a motocultorului.
Dacă aceste valori nu sunt cunoscute atunci ele trebuie determinate prin măsurarea timpului parcurs de
agregatul motocultor-mașina de stropit pentru o lungime de 100m, astfel:
-se parcurge traseul stabilit (marcat) cu agregatul motocultor-mașina de stropit, cu jumătate din rezervor
umplut cu apă, la viteza şi turaţia la care urmează să se lucreze şi se cronometrează timpul necesar
parcurgerii traseului marcat.
Pe terenuri în pantă se recomandă parcurgerea traseului atât într-un sens cât şi în sens invers, adică atât
la deal cât şi la vale pentru a se înlătura diferenţele cauzate de patinări.
Formula de calcul pentru determinarea vitezei de deplasare a agregatutului este dată mai jos:
V=L/tx3, 6;
Unde:V=viteza de lucru, (km/oră)
L=lungimea traseului marcat şi cronometrat (m)
t=timpul necesar pentru parcurgerea traseului marcat (secunde)
Pentru distanţă de 100 m, valorile vitezei obţinute se găsesc în tabelul de mai jos:
Timp 120 100 90 80 75 72 68 66 62 60 55 50
(sec)
Vitez 3, 00 3, 60 4, 00 4, 50 4, 80 5, 00 5, 29 5, 45 5, 81 6, 00 6, 55 7, 20
a
Km/h

Fiind cunoscută viteza reală de lucru a agregatului motocultor-mașină de stropit, se poate calcula uşor
debitul pulverizatoarelor.
Se utilizează următoarea formula de calcul:
Q=DxVxB/600
Unde:
- Q – debitul total al pulverizatoarelor (nxq), l/min; (q – debitul fiecărui pulverizator)
- D – cantitatea de lichid aplicată, l/ha
- V - viteza de lucru, km/h
- B – lăţimea de lucru a maşinii, m
Cu această formulă se dimensionează şi se alege şi pompa necesară a maşinii de stropit.
Înainte de începerea lucrului cu maşinile de stropit se va face în mod obligatoriu controlul tehnic care
constă în verificări şi reglaje după cum urmează:

291
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

- Se face o probă de funcţionare cu apă prin care se verifică etanşarea rezervorului,


furtunelor, funcţionarea agitatorului soluţiilor, regulatorului de presiune, se verifică funcţionarea
pompei, starea filtrelor, presiunea de lucru, funcţionarea aparaturii de comandă şi control;
- Se reglează cantitatea de soluţie aplicată şi direcţia jeturilor de picături;
Se trece la proba prin măsurarea lichidului consumat din rezervor pe un parcurs de 100 m.
Această probă se face cu apă pe parcela în care se va aplica tratamentul.
Se marchează cu jaloane distanţă de 100 m şi se umple rezervorul cu apă.
După parcurgerea distanţei de 100m a agregatului cu maşina de stropit în funcţiune, se va completa
rezervorul cu apă consumată.
Se face calculul următor:
100mx3 m (lăţimea de lucru a maşinii)=300 mp
Dacă se recomanada o normă de lichid de 300 l /ha, atunci pentru 300mp rezultă 9litri. Aceasta trebuie
să fie cantitatea cu care se completează rezervorul după probă.
Proba se execută în mod repetat de trei ori, după care se face o medie.
Dacă nu corespunde cantitatea calculată cu cantitatea rezultată la probe, se vor face reglajele presiunii
de lucru şi a vitezei de deplasare. Cu parametrii reglaţi se va lucra tot timpul. Se urmăreşte permanent
presiunea de lucru a cărei valoare să fie aceeaşi pe toată perioada de lucru şi se menţine aceeaşi treaptă
de viteză la motocultor, stabilită la probe, la turaţie constantă a motorului.
În aceste condiţii tratamentul va fi corect atât din punct de vedere tehnologic cât şi din punct de vedere
al protecţiei mediului.
Pentru gospodarii care vor să-şi construiască o maşină de stropit destinată utilizării pentru condiţiile
proprii de structură a culturilor din gospodărie, încerc
să fac trimitere către câteva mărci de componente care au distribuitori în România.
Aceste mărci sunt:
-Pentru pompe şi regulatoare de presiune:Imovilli pompe –Italia, Comet –Italia:
-Pentru alte componente: ARAG, GEOline
Distribuitori pentru aceste mărci în România sunt:
-SC Tehnofavorit Bonțida- judeţul Cluj;SC Relian –București;SC Valrom Exim –Brăila.
În zilele noastre accesul la informaţii este facilitat de Internet.
Este bine să viziteze târgurile agricole care se organizează în orașele reședință de județ:Alexandria,
Bacău, Iași, Arad, Cluj-Napoca, București (Indagra).
La aceste târguri voe fi găsiți cei mai mulți dintre distribuitorii de mașini și componente pentru mașini
specializate în erbicidări și tratamente fitosanitare.
Chiar şi la ţară există posibilitatea de informare prin internet şi cei care vor pot accesa cu uşurinţă
paginile acestor furnizori.
Câteva sugestii de soluţii constructive de maşini pentru stropit pentru grădina de lângă casă.
-Pentru cei care au suprafeţe mici (500 – 1000 mp) de culturi de legume în spaţii libere sau protejate,
pomi fructiferi, flori sau viţa de vie se recomandă un model de maşină de stropit de capacitate mică, cu
bazin de 55 litri, montat pe un cărucior condus manual (vezi imaginea de mai jos).
Date tehnice:

292
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

-Capacitate bazin -55 litri


-Grup de pompare cu motor electric sau termic în 2 timpi;
-putere motor electric -0, 44 kw
-debitul pompei -11, 2 l/min
-presiunea pompei-15 bar
-tipul motorului –OLEO-MAC
-puterea motorului-1, 8 cp
-echipament de lucru- lance de stropit dirijată manual
-lungimea furtunului de presiune -5 metri
-dimensiuni de gabarit:
-lungimea maşinii -1300mm
-înălțimea la nivelul ghidoanelor-660mm
-înălțimea la nivelul capacului bazinului-620mm

Pentru suprafeţe mai mari de 1000mp, cu o structură diversă a culturilor, este necesară o maşină cu bazin
de capacitate mai mare (ex. capacitatea bazinului de 70 litri).
Maşinile cu bazine de 120 l au fost foarte bine primite de gospodarii care au livezi de1-2 ha.
Acest tip constructiv poate fi realizat în mai multe variante:condus manual de la ghidon, tractat sau
împins de către un motocultor.
În paginile anterioare se poate vedea o asemenea maşină cu toate dotările ei.
Caracteristicile tehnice sunt prezentate de asemenea în amănunt.
Gospodarii care deţin un motocultor pot să construiască o maşină de stropit de capacitate adecvată
suprafeţelor tratate şi structurii de culturi, montată direct pe șasiul motocultorului.
Această variantă constructivă are avantajul unei construcţii compacte, uşor de manevrat şi adaptabilă în
mod rapid la condiţii de culturi diverse (versatilitate bună).

293
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Atenţie la înălţimea la care se montează rezervorul pe șasiul motocultorului.


De această înălţime depinde stabilitatea utilajului. Mai ales în zonele cu pante.
Se pot vedea mai jos două variante constructive.
Pentru realizarea maşinilor de stropit ale căror pompe nu pot fi antrenate de motoare proprii,
motocultoale trebuie să aibă priză de putere de la care pompele trebuie să fie antrenate (vezi imaginile
de mai jos).

Pompa de presiune antrenata de la priza de putere a motocultorului printr-o transmisie cu curele


Dacă totuşi priză de putere nu există, pompa poate să fie antrenată de la arborele motorului cu condiţia
ca turaţia pentru funcţionarea pompei să fie asigurată printr-o treaptă de reducere cu o transmisie cu
curea trapezoidală.
Trebuie să se ştie cu exactitate turaţia la care pompa furnizează debitul şi presiunea cerute. Atenţie!Sunt
pompe care fuctionează la 4800 rot/min (pompele centrifugale) dar şi pompe care funcţionează numai
la 550 rot/min (pompele cu membrane). Aceste turaţii trebuie să fie asigurate, şi nu altele. În mod
obligatoriu trebuie cunoscute și turaţiile prizelor de putere ale motocultoarelor.

294
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Mașina de stropit montată pe motocultor și echipată cu bare pentru stropire orizontală

Schema unei mașini de stropit montată pe motocultor


Echipamentul pentru stropit din imaginea de mai sus, montat pe șasiul unui motocultor este folosit la
aplicarea unor tratamente fitosanitare în plantaţiile de pomi, vii, grădinile de legume, culturi de câmp.
Componentele echipamentului (vezi imaginea de mai sus):
1-rezervor de soluţie, 2-pompa centrifugă, 3-robinetul circuitului de agitare, 4-robinetul circuitului de
lucru, 5-furtun de alimentare pentru pompa, 6-furtunul circuitului de agitare a soluţiei, 7-suportul
dispozitivului de pulverizare (bară orizontală sau verticală), 8-gura de alimentare a rezervorului, 9-roata
de sprijin plasată în spate.
Pompa centrifugală este plasată la priză de putere a motocultorului.
Dispozitivele de pulverizare (echipamentele de lucru) care sunt interschimbabile opţional şi care se pot
vedea în imaginea de mai jos, sunt:
-Lance de stropit (a) cu un capăt de pulverizare sau 4 capete de pulverizare pentru tratamente la
legume pomi fructiferi sau viţa de vie;
-Dispozitiv de pulverizare pentru stropit viţa de vie (b), prevăzut cu patru capete de pulverizare;
-Rampa pentru stropit culturi de câmp;
295
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Schema instalației de stropit cu echipamentele auxiliare


Principalele caracteristici ale echipamentului de stropit:
-Tipul pompei- centrifugală
-Turația pompei-1500 rot/min
-Presiunea de lucru-1-2 atm
-Capacitatea rezervorului de solutie-40 litri
-Tipul capetelor de pulverizare (pulverizatoarelor):
-TEEJET-pentru erbicidare
-Tangențiale cu duze cu orificiul ø1, 2mm;ø1, 5mm, pentru stropit în vii, livezi, legume.
- Lăţimi de lucru (cm):
-60-180 pentru vii şi livezi
-250 pentru culturi de câmp
Performanţele echipamentului de stropit rezultate pentru lucrarea de stropit în viţa de vie:
Denumirea indicelui UM Valoarea indicelui
Presiunea de lucru bar 2
Numărul mediu de Picături/cm² 18
picături
Diametrul picăturilor %
0-200 microni
200-400 microni 5
400-600 microni 62
34
Constantă debitului % 94, 5

296
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Uniformitatea debitului %
93, 2
Consum orar de Kg/h
combustibil 0, 82
Viteza de lucru Km/oră 4, 3
Productivitate Ha/oră 0, 72
Consum de combustibil Kg/ha
la ha 1, 14
Viteza de lucru a motocultorului se poate modifica în funcţie de norma de lichid stabilită la ha.
Motocultorul prevăzut cu echipament de stropit montat pe cadrul acestuia se caracterizează prin:
-Manevrabilitate ridicată în lucru şi în transport;
-Simplitate constructivă ;
-Cuplare şi decuplare rapidă;
-Preț de cost redus;
Echipamentul descris mai sus a fost realizat de către Universitatea din Craiova iar datele prezentate au
fost publicate în Revistă de Politica Ştiinţei şi Scientometrie-Număr special 2005 de către Conf. Dr. ing.
TUDOR ALEXANDRU.
Şi cum orice lucru poate fi îmbunătăţit, voi face câteva sugestii pentru cei care ar putea încerca să-l
realizeze în vederea folosirii în tratamentul culturilor din gospodărie:
- Plasarea rezervorului de soluţie trebuie făcută cât mai jos posibil pentru a se asigura o stabilitate
bună, mai ales dacă este necesară deplasarea şi activitatea pe teren în pantă;
- Pentru îmbunătăţirea manevrabilităţii, roata de sprijin plasată în spate trebuie să fie pivotantă.
Virajele se vor putea realiza cu efort mai mic şi într-un spaţiu redus la cap de rând.
- Viteza de deplasare nu poate să depăşească pragul biologic de 4 km/oră impus de normele de
sănătate umană.
Pentru îmbunătăţirea indicilor calitativi de lucru trebuie avută în vedere apelarea la o pompă cu presiune
de o valoare mai ridicată cu scopul realizării unui număr mai mare de picături /cm², ştiind faptul că
pentru obţinerea unui efect bun al tratamentului trebuie asigurate 30-40 picături/cm² la combaterea
dăunătorilor cu insecticide şi 78-80 picături/ cm²la combaterea bolilor cu fungicide.
Gospodarii care îşi propun să realizeze maşini de stropit pentru culturile proprii trebuie să ţină seama de
următoarele date:
-suprafața ocupată de culturi;
-structura culturilor aflate pe suprafaţa dată;
-forma de relief pe care se află culturile;
-drumurile de acces, lungimea şi starea lor, diferenţele de nivel la care se află ;
-felul şi poziţia surselor de apă la care ar putea să aibă acces;
-accesul la sursele de aprovizionare cu componente pentru maşina de stropit:motoare, pompe,
aparatura de comandă şi control, furtunuri, etc. ;

297
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

-mijloace proprii de producţie:materiale, scule şi unelte de lucru (polizor pentru tăiat oţel, aparat
de sudură, scule de mâna, etc)
-caracteristicile tehnice şi constructive ale motocultorului existent sau care urmează să fie
achiziţionat;
-posibilitatea cooptării unui vecin, prieten sau rude cu care să se ajute pe parcursul conceperii şi
realizării unui astfel de produs;
-posibilitatea colaborărilor cu persoane cu experienţă în domeniul realizării de utilaje sau maşini
agricole;
-posibilitatea realizării unor componente pe mașini de prelucrat (strung, freză, etc);
-posibilitatea contactării unui specialist în domeniu;
-costurile totale ale producerii maşinii stabilite înainte de a începe construcţia ei;
Dacă suprafaţa cultivată este suficient de mare, diversitatea culturilor este de asemenea mare, dacă
existenţa unui motocultor este asigurată sau urmează să se realizeze necondiţionat, atunci obţinerea unei
maşini de stropit este obligatorie.
Lipsa unei maşini adecvate condiţiilor de teren, de culturi, despre care am vorbit mai sus, face ca
tratamentele să fie realizate cu greutate şi cu întârziere ceea ce duce la pierderi de producţie şi chiar la
compromiterea producţiei.
Se poate socoti uşor valoarea pierderilor într-un număr de ani şi această valoare să fie raportată la
valoarea unei maşini de stropit şi atunci se vede dacă realizarea ei se justifică economic sau nu.
Să luăm exemplul unei gospodarii aflat într-o zână colinară care are următoarea structura de culturi:
-livada semiintensivă cu pomi fructiferi pe teren în pantă (meri, pruni, gutui, peri)-7000mp
-cultura de porumb pe teren în pantă aflat la 1 km de casă - 5000 mp
-cultura de căpşuni pe teren plat aflat la 1 km de casa-1600 mp
-cultura de legume 600 mp –in curtea casei
-livada semiintensivă de meri -500 mp – în curtea casei
TOTAL=14700 mp adică 1, 47 ha.
Drumurile de acces către suprafeţele cultivate (cu excepţia suprafeţelor aflate în curte) sunt drumuri cu
pante mari, neamenajate în mare măsură.
Condiţiile de teren în cadrul livezii de 7000 mp sunt severe întrucât terenul prezintă pante pronunţate
atât longitudinal cât şi transversal.
Accesul la surse de apă este suficient de bun deoarece aceste surse se află în apropierea suprafeţelor
cultivate.
Sursele constau în: pârâu cu apă curată, izvor cu apă curată şi fântâna cu apă potabilă în curtea casei.
În condiţiile prezentate mai sus, adică, culturi diverse, suprafeţe aflate la distanţe şi direcţii diferite faţă
de casă, acces pe drumuri neamenajate şi cu pante, condiţii severe de teren în livada de 7000 mp, o
maşină de stropit ataşată la un motocultor este mai mult decât necesară.
Privind structura culturilor din această gospodărie care este specifică unei gospodarii comerciale şi nu
de subzistenţă, se pot calcula numărul şi diversitatea tratamentelor fitosanitare şi erbicidărilor care ar
trebui făcute în cursul unui an.
Pentru tratamentele necesare într-o gospodărie de o asemenea dimensiune este nevoie de o maşină de
stropit performantă, cu capacitate a bazinului de minim 120 litri şi ajutată de un motocultor profesional.

298
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Maşina de stropit trebuie să fie dotată cu 2 lăncii pentru ca să fie deservită de două persoane care stropesc
simultan pomii pe două rânduri şi cu bare de stropit orizontal pentru aplicarea erbicidelor acolo unde
este necesar (cultura de porumb și cea de căpșuni, de exemplu).
Pentru stropirea în plan vertical, barele din dotare se pot poziţiona vertical.

Mașina de stropit cu grup de pompare propriu tractată de motocultor în timpul unui tratament in livadă
la Cepari –jud Arges
Pentru tractarea maşinii de stropit este nevoie de un motocultor cu putere de minim 5, 5 CP (putere
maximă), cu priză de putere (pentru situaţia în care gospodarul doreşte să antreneze o pompă de la
motocultor), cu roţi lestate cu greutăţi de min 20kg/roata, capabil să tracteze pe pante mari.
Maşina de stropit trebuie să fie echipată obligatoriu cu mecanism de frânare eficient pe ambele roti ,
deoarece se deplasează pe drumuri cu pante.
Pentru o maşină cu bazin mai mare de până la 300 litri, este necesar un motocultor cu putere cuprinsă
între 8-14 CP (putere utilă)

Aceeaşi maşină de stropit cu bazin de 120 litri şi grup de pompare propriu, condusă manual, în lucru la
îmbăierea pomilor într-o livadă în com. Bogaţi, jud Argeş.
Preţul actual al unei maşini de stropit, de import desigur, este de 2000 euro (TVA inclus).
Dacă reuşiţi să realizaţi maşina în regie proprie sub acest cost, diferenţa este profit.
299
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

La acest profit adăugaţi profitul obţinut din valoarea producţiei obţinute în plus ca urmare a eliminării
pierderilor cauzate de boli şi dăunători şi astfel vă motivaţi să realizaţi propria maşină de stropit pe care
s-o exploataţi 10 ani.
Din experienţa mea vă pot spune că este posibil să obţineţi o maşină la fel de bună ca şi maşina
achiziţionată din import dar la un preţ cu 25 - 50% mai mic.
Exemplul prezentat mai sus este o situaţie reală din com. Bogaţi, jud. Argeş.
O maşină de stropit cu capacitate mai mică de 120 litri sau orice aparat de stropit purtat în spate ar fi
total depăşite de nevoile acestei gospodării.
Specialiştii din domeniul protecţiei plantelor spun că cel mai scump tratament este cel care nu se aplică.
Pierderile de producţie cauzate de boli şi dăunători ajung în medie la 35-50%.
Iată ce afirmă Dr. ing. Mihai şi Elena Tomsa, autorii cărţii “Protecţia integrată a pomilor şi arbuştilor
fructiferi la începutul mileniului trei”:”În practică curentă mărul are 4-6 agenţi patogeni (rapăn, făinare,
focul bacterian, monilioza, etc) şi 12-15 dăunători (păduchele de San-Jose, viermele merelor, afide,
acarieni, minatori, etc. ), care dacă nu se combat, producția soiurilor sensibile se compromite în proportie
de 80-100%, pomii se debilizează”.
Pentru a veni în sprijinul celui care doreşte să calculeze profitul obţinut din eliminarea pierderilor cauzate
de boli şi dăunători, citez mai jos afirmaţiile aceloraşi autori:”În anii 2000 şi 2002, neaplicând la timpul
potrivit tratamentele pentru combaterea viespei Euritoma la soiulStanley, din livada proprie, am pierdut
76% din producţie în primul an şi 91 %în al doilea an”.
Acum se poate calcula profitul obţinut, doar din eliminare riscului de a pierde parte majoră din producţie.
Gospodarul ştie cel mai bine cât i-ar putea produce livada proprie în condiţii tehnologice normale.
La pierderile de producţie care pot fi exprimate în sume importante, adăugaţi celelalte sume cheltuite cu
alte lucrări în livada fără a fi recuperate.
Avantajul major al unei maşini de stropit este faptul că fiind la dispoziţie permanent, tratamentele se pot
face la timpul oportun, complet şi în timp scurt.
Deci, dacă nu reuşiţi să achiziţionaţi o maşină din comerţ cu banii jos, încercaţi să realizaţi în timp, cu
mijloace proprii şi cu ajutorul celor apropriaţi, o maşină de stropit pretabilă condiţiilor dumneavoastră.
Un alt exemplu de gospodărie românească aşa cum sunt milioane în ţara noastră, este gospodăria cu o
grădină cu suprafaţă redusă, 1000mp, compusă din: grădina de legume-360mp, viţa de vie-240mp,
căpsuni-250 mp, cartofi-150 mp. (vezi imaginile parţiale de mai jos)

300
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Pentru această situaţie se pretează aparatele de stropit purtate pe spate.


Gospodarul poate să se folosească de un aparat de stropit de tip Vermorel sau de un aparat de stropit
modern, cu motor termic şi pompa de presiune la care să se asigure un set de lăncii (vezi imaginile de
mai jos).

301
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Cu oricare din aceste aparate de stropit se pot aplica tratamente fitosanitare. Diferenţa dintre ele a fost
explicată în paginile anterioare în cadrul acestui capitol.
Grădinile cu suprafeţe mici se mai numesc grădini de subzistenţă.
Acest termen are uneori un sens peiorativ care odată rostit ne duce cu gândul la sub existenţa. Termenul
este neinspirat. Dicţionarul Explicativ al Limbii Române definște termenul de subzistenţă ca fiind “ceea
ce serveşte la întreţinerea vieţii ;hrana’’. Această grădină cultivată şi întreţinută corect şi eficient poate
asigura o familie compusă din 4 adulţi şi 2 copii cu legume proaspete pe perioada verii şi cu legume
conservate pe perioada iernii.
În plus banii obţinuţi din vânzarea căpşunelor timpurii constituie un plus la venitul acestei familii.

Întreţinerea (mentenanţa) aparatelor, atomizoarelor şi maşinilor de stropit


Mărimea lor, simplitatea constructivă, funcţională şi aplicativă, nu le exclud de la o îngrijire atentă.
Mi-a spus cândva un legumicultor că pompa de stropit este pentru el ca pușca unui soldat:pregătită pentru
atac. Adică, păstrată în funcțiune, pentru a ataca bolile și dăunătorii la primul semn de apariție a lor.
Deci, întreţinerea lor trebuie făcută conform cerinţelor din manualul utilizatorului.
Operaţiunile de întreţinere sunt în număr redus, uşor de efectuat, nu necesită manoperă multă şi nici
costuri mari. Ele trebuie executate integral şi la timp.
Proprietarii aparatelor, atomizoarelor şi maşinilor de stropit sunt responsabili de:
-defecțiunile cauzate de întreţinere sau reparaţii executate incorect sau la timp;
-defecțiunile apărute ca urmare a unei depozitări incorecte;
Acolo unde calificarea sau cunostentele proprietarului nu sunt suficiente pentru intervenţii asupra
aparatelor, acesta va apela la serviciile atelierelor specializate.
Despre ele este bine să se informeze chiar înainte de a achiziţiona orice utilaj.
Chiar dacă este nou orice aparat se va verifica atent după primele ore de funcţionare, conform planurilor
de întreţinere din manuale.
Nu se vor ignora nici cele mai simple recomandări.
Omisiunea unor operaţii de întreţinere poate duce la uzuri premature şi chiar la avarierea produsului,
scurtându-i durata de viaţă.
Etapele în care se execută operaţiuni de întreţinere sunt:
-înaintea lucrului cu aparatul;
-la anumite intervale de timp, măsurat în ore de funcţionare a aparatului;
-după terminarea lucrului cu aparatul ;
-pregătirea pentru pauză tehnologică îndelungată;
-înaintea sezonului de stropiri;
-operațiuni care se execută la o perioadă mare de timp – anual;
Operaţiunile de mai sus se execută de către proprietar.
Alte operaţiuni mai complexe, care necesită specializare şi mijloace de diagnosticare şi remediere a
defectelor, reglaje pretenţioase, etc. , se vor executa la ateliere specializate.
Toate operaţiunile amintite mai sus sunt menţionate în detaliu în manualele produselor.

302
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Utilizatorul nu trebuie să uite că lucrează cu substanţe chimice toxice şi va fi foarte atent unde devarsă
lichidul cu care spală aparatul său maşina de stropit.
Spălarea se va face cu apă curată, atât în bazin cât şi în pompă, circuite hidraulice şi furtunurile de
refulare către pistoale sau lăncii.
Spălările să se facă un timp suficient de lung până ce pe oriciciile duzelor va ieşi lichid curat.
Se va da atenţie mărita după lucrul cu soluţii în care s-au aflat substanţe pulverulente în suspensie. Durata
spălării va fi mai mare pentru curăţarea temeinică a pompei şi ditribuitorului. Dacă nu se curăţa corect
componentele amintite şi rămân resturi în interiorul lor, după uscare acestea se vor bloca.
Pentru deblocarea lor şi repunerea în funcţiune pompele şi aparatură de comandă şi control vor trebui
demontate în părţi componente, spălate, unse, reasamblate, reglate, probate şi apoi redate exploatării.
Acesta este un caz fericit dacă nu s-a avariat vreo piesă vitală şi astfel să fie necesară înlocuirea pompei
sau distribuitorului.
Costurile vor fi mari. Am văzut astfel de situaţii.
Pentru evitarea lor este recomandat ca o singură persoană şi întotdeauna aceeaşi să lucreze cu aparatul
său maşina de stropit. O persoană bine instruită şi responsabilizată.
A se evita împrumutarea aparatelor şi maşinilor de stropit persoanelor neinstruite.
Se poate ajunge chiar la afectarea unor culturi dacă aparatul împrumutat şi returnat proprietarului fără a
se fi spălat temeinic, dacă acesta va aplica un tratament că altă substanţă şi pentru alte cauze.
De exemplu:
Un tratament efectuat cu un aparat de stropit cu care anterior s-a realizat o erbicidare şi la terminarea
lucrului nu s-a spălat temeinic aparatul.
Iată ce a ieşit:

Cultură de tomate afectate după un tratament cu un aparat spălat superficial şi contaminat cu erbicid.
Pentru gospodarii care vor să practice grădinăritul ecologic, voi reda în continuare mijloace
fitofarmaceutice naturale recomandate de Dr. ing. Nicolae Bălășcuță în cartea sa “Protecția plantelor de
grădină, cu deosebire prin mijloace naturale”, ediția 1993:
Rețete de bază privind obținerea preparatelor fitofarmaceutice naturale în gospodărie
Extractul este un preparat obținut la rece.
Părțile de plantă, mărunțite, se pun în contact cu apa timp de 12-14 ore, în vase de sticlă, lemn sau plastic.
În timpul extracției se agită conținutul din vas de mai multe ori.

303
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Extractul se trece printr-o pânză, iar materialul vegetal rămas se presează în pumn.
Infuziile sau ceaiurile se prepară din material vegetal proaspăt sau uscat, în stare mărunțită, prin turnare
peste acesta de apă clocotită, după care se lasă sub capac, până la răcirea completă.
Se filtrează.
Resturile vegetale se presează în pumn.
Decoctul sau fiertura
Mai întâi se înmoaie materialul vegetal în apa din vasul de fierbere, timp de 24 de ore, la temperatura
camerei, sub capac. Apoi se fierbe conținutul timp de 20-30 minute. După răcire se filtrează.
Plămădelile sunt zemuri fermentate, care de obicei, se produc în cantități mai mari, având o gamă largă
de întrebuințăre. Materialul vegetal, mărunțit, se introduce în butoaie de lemn sau plastic, de 40 sau 60
litri capacitate. Butoiul se așează întru-un loc însorit, aerisit și ferit de ploi (într-un șopron sau sub o
copertină).
Se toarnă apa, astfel încât nivelul acesteia să se găsească cu cca 20 cm mai jos de gura butoiului (spațiul
de captare a spumei de fermentare). Butoiul se acoperă cu un grătar de scânduri.
Se agită zilnic conținutul butoiului cu o lopată de lemn. Terminarea
fermentării se recunoaște prin aceea că nu se mai formează spumă, iar lichidul a căpătat o culoare închisă.
Aceasta se întâmplă după cca 2-3 săptămâni. Se filtrează, trecându-se la canistre.
Câteva reguli de bază privind folosirea preparatelor fitofarmaceutice naturale
1. Se folosesc mai întâi preparatele care îndepărtează, fortifică sau protejează și numai la urmă cele care
omoară.
Dintre acestea din urmă se folosesc mai întâi cele blânde și la urmă cele agresive.
2. Cea mai bună apă pentru obținerea preparatelor fitofarmaceutice este apa de ploaie sau apa moale.
3. Dacă în răstimp de 6 ore de la stropirea plantelor a plouat, stropitul
se repetă.
4. Stropirile încep la primele semne de atac sau, dacă este posibil, cu puțin timp înainte.
5. Spre deosebire de produsele chimice, preparatele naturale nu se amestecă unele cu altele (așa-numita
“complexare”), pentru a se combate mai mulți dăunători în același timp. Excepțiile se vor specifica.
6. Adeseori prăfuirile sunt mai eficace decât stropirile, cu condiția ca aceastea să se efectueze cu
aparatură adecvată (un prăfuitor de mână sau atomizoare care sunt dotate cu dispozitiv de prăfuit), astfel
ca preparatul să ajungă obligatoriu și pe dosul frunzelor.
7. Durata de păstrare a preparatelor naturale este mai mică decât cea a produselor chimice, astfel:
extractele, ceiurile și fierturile se pot păstra câteva zile, plămădelile, câteva luni, uleiurile parafinice, 1-
2 ani, sulful muiabil, 4-5 ani, piatra vânătă (în loc ferit de umezeală), timp nelimitat. Preparatele chimice
lichide, care au înghețat în timpul iernii nu mai sunt bune pentru a fi folosite.
8. În general, preparatele naturale folosite în protecția plantelor de grădină sunt inofensive pentru om și
animale, cu unele excepții care se vor specifica. Aceasta nu înseamnă că vom neglija orice regulă de
protecția mincii. În primul rând vom avea grijă să evităm îngurgitarea unor cantități, cât de mici, și pe
de altă parte se va evita accesul copiilor la aceste preparate.
Preparate care îndepărtează dăunătorii
1. Plămădeala semifermentată de urzică (Urtica dioica și Urtica urens)

304
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

1kg de iarbă proaspătăsau 200 g iarbă uscată pentru 10 l apă. Urzica se taie în bucăți de 10-20 cm
lungime. Durata fermentării, 4 zile. Se folosește în concentrație de 2 % (200 ml pentru 10 l apă)împotriva
păduchilor de frunză și acarienilor. Actiunea insecticidăse bazează pe conținutul perișorilor vezicanți în
histamină și acid formic.
2. Extract de urzică

Numit și “zeama care mușcă”, acest preparat se obține din 1 kg iarbă proaspătă și 10 l apă.
Timp de extracție: 12 ore. se utilizează ca atare (nediluat)pentru combaterea păduchilor de frunză,
acțiunea repelentă (de respingere, n. a. ) fiind uneori mai bună, alteori mai slabă decât cea a preparatului
anterior.
Stropirea se repetă după 3 zile.
3. Plămădeala din feriga vulturului sau ferigă de câmp (Pleridium aquilinum)

1 kg iarbă proaspătă sau 100 g iarbă uscată pentru 10 l apă. Se folosește în concentrație de 10% împotriva
păduchilor de frunză sau, ca atare, împotriva, melcilor, prin stropirea solului.
Acțiunea repelentă (de respingere a dăunătorilor, n. a. ) se datorează conținutului frunzelor în
aspidinofilicină, tuionă și acid filicic, substanțe care explică și acțiunea vermifugă în medicina umană.
Feriga vulturului o găsim în zona pădurilor de conifere și în golul alpin, în rariști de păduri, pe pășuni
neîntrebuințate. Atinge înălțimea de 1, 5-2m, frunzele sunt dispuse etajat, iar vârful plantei nu este răsucit
ca la feriga de pădure.
4. Plămădeala din ferigă de pădure (Dryopteris filix-mas)

305
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Aceeași rețetă ca mai sus. Se utilizează în concentrație de 10 % pentru combaterea păduchilor țestoși și
a păduchelui lânos la pomii fructiferi, în timpul vegetației și ca atare (nediluat), în același scop, dar în
perioada de repaus.
5. Extract dce ferigă de pădure

Iarba uscată mărunțită se introduce într-o sticlă de lapte (sticla cu gura largă, n. a), se acoperă cu apă cît
cuprinde și se lasă 12 ore.
Se pensulează coloniile de păduchi lânoși, la măr, după perierea acestora cu peria de sârmă.
6. Plămădeala din fruze de soc (sambucus nigra)

1 kg frunze proaspete pentru 10 litri de apă. Se introduce în galeriile șobolanului scormonitor.


7. Infuzie de condurași (Tropaeolum majus)

Iarba proaspătă, mărunțită, se acoperă cu apă fierbinte, cât cuprinde. În concencentrații cât mai mari, se
pensulează coloniile de păduchi lânoși,
la măr, după perierea păduchilor. Infuzia conține sulf și antibiotice.
8. Infuzie de vetricea (Tanacetum vulgare)

306
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Vetriceaua este o plantă medicinală, care se întâlnește frecvent pe marginea gardurilor, a drumurilor
comunale, pe diguri, în locuri ruderale (care cresc pe lânga ziduri, terenuri umblate de animale, conf
DEX) însorite, de la câmpie până la munte. Până la 1 m înălțime.
Flori multe, galbene, în vârful tulpinii. Se recoltează din iulie până în octombrie, în timpul înfloritului.
Se poate usca, în mănunchiuri, atîrnate în poduri aerisite. După uscare, se mărunțește și se păstrează în
saci de iută, în locuri aerisite. Substanța activă este un ulei eteric pază tuionă. Vetriceaua se înrudește cu
planta numită piretru, care crește în țările calde, și din care se extrage puternicul insecticid numit
piretrină.
300 g frunze cu flori, în stare uscată, pentru 10 l apă. În concentrație de 25% (diluție 1/3 cu apă), prin
stropirea plantelor și a solului, împotriva păduchilor de frunză și de rădăcină, furnicilor, albiliței, muștei
morcovului, muștei cepei, viermelui merelor și prunelor, viermilor de sol. Este unul din repelenții cei
mai puternici.
9. Plămădeală din frunze de revent (rheum rhabarbarum)

Frunzele de revent sunt necomestibile datorită conținutului ridicat de acid oxalic. Tocmai această
substanță este răspunzătoare de îndepărtarea păduchilor de frunză și a omizilor. În Africa de Sud,
reventul (soiuri locale)se folosește pentru prevenirea infecțiilor cu unele ciuperci.
2 kg de frunze proaspete pentru 10 litri de apă. Se utilizează în concentrație de 50 %
10. Extract din frunze de tomate (Lycopersicum lycopersicum)

307
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Solanina și uleiul eteric din frunze s-au dovedit eficace împotriva albiliței, în sensul că fluturii nu mai
depun ouă pe varza stropită cu acest extract.
Pentru generația I-a a dăunătorului (luna mai)nu vom putea folosi frunze, deoarece tomatele sunt prea
tinere. pentru generația II-a (iulie –august) vom putea folosi frunzele frunze de pe copili. Petele lăsate
pe mâini de către frunzele de tomate se îndepărtează ușor cu suc de tomate (fructe verzi).
2 pumni de frunze pentru 2 litri de apă. Timp de extracție : 2 ore.
Se folsește nediluat în timpul zborului albiliței.
11. Plămădeală de pelin (Artemisia absinthum)

Substanțele active: ulei eteric cu tuionă și azulene, substanțe amare (absitiina, artemitina)
300 g iarbă (cu flori), proaspătă, sau 30 gr în stare uscată pentru 10 l de plantă.
Împotriva păduchilor, omizilor și furnicilor.
12. Decoct de pelin
Aceeași rețetă ca mai sus. Împotriva albiliței și a viermelui merelor.
13. Infuzie de șovârv (Origanum vulgare)

Plantă medicinală, înrudită cu urzica, de 50-80 cm înălțime.


308
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Frecventă de la câmpie până în etajul gorunului, prin rariști de păduri, fânețe, coaste pietroase, de regulă
în locuri însorite.
100 g iarbă proaspătă pentru 1 l de apă. Se utilzează în concentrație de 25%pentru combaterea păduchilor
țestoși la plantele de aprtament, după îndepărtarea țestelor.
14. Decoct din lăstari de tuia (Thuja ssp. )sau frunze de nuc (Juglans regia)

500 g lăstari de tuia sau 100 g frunze uscate de nuc pentru 10 l de apă.
Timpul de fierbere: 10 minute.
Direct în galerii, împotriva șoarecilor de câmp și șobolanului scormonitor.
15. Alaunul sau piatra acră

Este un sulfat dublu de aluminiu și potasiu, care se extrage din zăcăminte (șisturi) naturale, sau se obține
pe cale industrială, din bauxită și caolin. Pudră cristalină, fără miros, asemănătoare zahărului.
Gustul este foarte acru și foarte astringent. Alaunul se folosește în industria hârtiei, la prepararea pieilor
și în vopsitorii.
40 g de alaun se dizolvă în puțină apă fierbinte, apoi se adaugă apă rece până la 10 l (adică 0, 4 %).
Nediluat, împotriva păduchilor de frunză și omizilor. Efectul repelent (de respingere, n. a. ) se explică
prin cristalele ce alaun, care apar pe frunze și pe corpul insectelor, după evaporarea
apei (urmare a insolubilității în apă rece). O stropire cu alaun ține păduchii “departe” timp de 2 – 3 luni.
Plantele trebuie stropite cel puțin cu 3 săptămâni înainte de recoltarea părților comestibile.
Întrucât frunzele se spală mai greu, este bine să evităm folosirea alaunului la legumele vărzoase și la
verdețuri.
Prin stropirea solului se previne atacul melcilor.
16. Făina de bazalt
Se folosește în concentrație de 1-3%, adică 100-300 g la 10 l apă.

309
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Făina de bazalt nu este solubilă în apă, dar gradul fin de măcinare (particole sub 20 microni)asigură
formarea unor suspensii fine, care se pot administra cu pompele de stropit.
Principala metodă de administrare rămâne însă prăfuirea. Făina de bazalt are excepționala capacitate de
îndepărtare a tuturor dăunătărilor care atacă exteriorul organelor vegetale, inclusiv dăunătorii sugători.
Din acest punct de vedere cel mai bun bazalt este cel care are un pH între 10 și 11, și un conținut în
silicați de cca 50%. Acțiunea complexă, de prevenire și combatere a dăunătorilor, dar și a bolilor, a făinii
de bazalt se explică prin:
-schimbarea pH –ului de la suprafața frunzelor, de la slab acid (preferat de majoritatea
dăunătorilor și agenților patogeni) la slab alcalin;
-acțiunea directă, mecanică a cristalelor de cuarț, care rănesc corpul insectelor, astupă ochii și
traheele;
-inhibarea nutriției, ca urmare a prezenței cristalelor de cuarț;
În sfârșit, făina de bazalt are și o acțiune secundară de dezodorizare, respectiv de neutralizare a
mirosurilor specifice plantelor, ceea ce o face eficace și împotriva dăunătorilor care atacă interiorul
organelor vegetale.
Proprietăți asemănătoare, dar nu egalabile, cu făina de bazalt și făina de dolomită sau cenușa de lemn,
aceasta din urmă în măsura în care poate fi cernută.
Considerăm că, alături de măsura privind introducerea în fabricație a săpunului de potasiu, industria
mică românească ar trebui să-și înceapă campania de sprijinire a grădinarilor prin producerea făinii de
bazalt și a unor aparate de prăfuit, de calitate, spune dl. dr ing Nicolae Bălășcuță în cartea pomenită mai
sus.
17. Soluție elvețiană împotriva păsărilor
3 kg de var ars se dizolvă în 1 l de apă, după care se adaugă 1 l clei de tapet, preparat din 20 g metil
celuloză în 1 l apă. Se stropesc pomii și arbuștii fructiferi în prioada de repaus, în zonele în care păsările
atacă cu intensitate mugurii.
Preparate care omoară dăunătorii
1. Piretrina (extract din florile de piretru, Pyrethrum cinerariaefolium)

Piretru este o crizantemă sălbatică, cu o răspândire mai mare în Kenia, Guatemala, Iran, coastele
Dalmației. Principiul activ, piretrina, care sunt esteri ai acidului crizantemic, se acumulează în cantități
îndestulătoare numai în condițiile florei spontane, ceea ce explică costul
relativ ridicat al preparatului. Piretrina este un insecticid natural, de contact cu efect de șoc și spectru
larg de acțiune. Produce paralizia nervilor la insectele dăunătoare, dar și la cele folositoare. Din acest
ultim motiv, utiliizarea piretrinei se recomandă numai în situații extreme. Efectul acaricid este numai
satisfăcător. Nu este periculos pentru albine, pentru animalele cu sânge cald și pentru om. Totuși ne vom
feri de contactul prelungit cu picăturile și vaporii soluției de stropit.

310
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Marele avantaj al piretrinei este degradarea ei rapidă în natură. În răstimp de 48 de ore piretrina se
descompune total în produși inofensivi.
Începând cu anul 1940 s-au descoperit și a început fabricarea piretrinelor sintetice, numite piretroide
(Decis, Fastac, Permetrina,
Isathrina, Ambush, s. a. ). Piretroidele (insecticide moderat toxice, drupa a III-a) nu egalează piretrina
sub raportul compatibilității ecologice, dar depășesc multe alte chimicale din acest punct de vedere.
Pirtrina este eficace, între alți dăunători, împotriva: afidelor (păduchii de frunză), gândacului de
Colorado, tripșilor, cicadelor și musculiței albe. Are acțiune slabe împotriva moliilor miniere, păduchelui
lânos și dăunătorilor galicoli. Nu distruge ouăle. Se poate amesteca cu sulful muiabil, rotenona și lecitina,
dar nu se poate amesteca cu produsele alcaline (zeama bordeleză, săpunul de potasiu, făina de bazalt).
Piretrina se livrează sub formă de concentrate emulsionabile, pulberi de prăfuit sau fumiganți.
În general, soluțiile pentru stropit au concentrația de 0, 1%. Denumiri comerciale în țările din vestul
Europei:Spruzit, Detia Bio, Florestin, Parexan, Biocid, Sanoplant, Pyreth, etc. Pentru țara noastră, atât
timp cât gândfacul de Colorado va continua să constituie o plagă, importul de pulbere de piretrină ar fi
pe deplin justificat, cel puțin pentru grădinile de lângă casă.
2. Rotenona (extract din rădăcinile plantei Derris elliptica)

Acțiune insecticidă mai puternică decât peritrina, respectiv nicotina.


În America se folosește la combaterea tăunilor, pe pășuni.
De multe ori se folosește în amestec cu piretrina. Mod de folosire și acțiune, cala piretrină. Timp de
pauză: 3 zile
Denumire comercială: Sabur
3. Cvasia (extract din lemnul plantei tropicale Quassia amara)

311
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Lemnul de Quassia se importă mărunțit, sub formă de așchii mici.


El este foarte bogat în substanțe tanante, cu acțiune insecticidă. S-a folosit în medicina umană ca
vermifug și chiar ca tonifiant pentru stomac. Între substanțele amare se remarcă quassina, care poate
înlocui chinina.
Cvasia este o fiertură, care se obține din 50 g așchii și 5 l apă.
Mai întâi se lasă lemnul la înmuiat, de seara până dimineața, apoi se fierbe lemnul în apa de înmuiere
care este în cantitate de 1 l.
După răcire se filtrează și se adaugă restul de apă.
Extractul se poate păstra un sezon, în canistre bine închise.
Lemnul, după prima extracție, se usucă, putându-se folosi pentru încă 2-3 extracții.
Cvasia se utilizează în stare nediluată, ca insecticid de contact și ingestie, pentru combaterea multor
dăunători, inclusiv muștele din casă
și grajd. Acționează mai lent decât piretrina.
Preparat total inofensiv pentru om și animale. Timp de pauză: 3 zile.
Prin adăugare de săpun de potasiu 1%și spirt 2%se poate folosi și împotriva păduchilor țestoși și
păduchelui lânos.
4. Zeama de tutun (extract din iarba de Nicotina tabacum sau N. vulgaris)

Substanța insecticidă este, desigur, nicotina, un alcaloid care se găsește în frunzele de tutun în procent
de 0, 3%-1, 5%, și chiar 4-6%în frunzele de mahorcă (N. rusticum).
Zeama de tutun are câteva avantaje demne de luat în seamă:în decurs de 1-3 zile dispare orice reziduu
toxic de pe plante, nu este toxică pentru albine, iar toxicitatea pentru om este numai moderată, mult
inferioară sulfatului de nicotină, produs de industrie.
Totuși, la preoararea și folosirea zemurilor de tutun se va evita contactul
prelungit al acestora cu pielea și se va evita inhalarea de vapori, ținându-se cont de direcția curenților de
aer. Pericolul cel mai mare constă din îngurgitarea preparatului.
Pentru prepararea zemurilor de tutun se folosesc frunzele uscate, dar și mai bine tulpinile (cotoarele),
care conțin mai multă nicotină decît frunzele;în general, toate resturile vegetale de la fabricile de țigarete.
Pentru cantități mici de zeamă, putem utiliza și țigările de foi.
Zeama de tutun se poate prepara sub formă de infuzie (cel mai frecvent)sau sub formă de decoct.
312
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Infuzia se prepară din 100 g iarbă uscată de tutun (sau țigară de foi)pentru 5 l dfe apă. Se introduce
materialul , mărunțit, într-o oală emailată și se toarnă peste el 1 l apă fierbinte. se acoperă vasul cu un
capac și se lasă să stea 24 ore agitându-se conținutul din când în când.
Se filtrează și se adaugă restul de apă. Infuzia de tutun se folosește în ziua preparării ei, deoarece nicotina
se descompune în apă.
Infuzia de nicotină acționeazăîn primul rând asupra insectelor sugătoare dar are și oanumită eficacitate
și împotriva larvelor și omizilor tinere, lipsite de perișori, care sunt, de exemplu, larvele gândacului de
Colorado.
Pentru a i se mări spectrul de acțiune, precum și eficacitatea, infuzia de nicotină se poate amesteca cu
săpun de potasiu 1% și spirt 2%.
În acest scop, în cei 4 l de apă, care se adaugă ulterior, se dizolvă, la cald, 50 g săpun de potasiu, după
care se introduc 100 ml spirt.
Insecticidul astfel obținut este eficace și împotriva omizilor păroase, a
Păduchelui lânos și a păduchilor țestoși. Timp de pauză: 3 zile.
Pentru combaterea păduchilor țestoși la pomii fructiferi, în perioada de repaus, se prepară un decoct din
deșeuri de tutun, astfel: 400 g iarbă uscată de tutun se înmoaie în 10 l de apă, timp de 24 ore, după care
se fierbe 3-4 ore. se filtrează și se subțiază cu 12 l apă în care s-a dizolvat 1 kg săpun de rufe și 1 l
spirtdenaturat.
Se obține, în total, cca 25 l preparat.
5. Extract alcoolic din frunze de oțetar (Rhus typhina)

Oțetarul este un arbore ornamental, originar din America de Nord, care s-a adaptat bine în condițiile țării
noastre. Este decorativ prin frunzele mari, de cca 40 cm lungime, care toamna se colorează in roșu vin.
Fructele pot fi folosite la fabricarea oțetului de unde și denumirea plantei.
Extractul alcoolic din frunze conține peste 70 substanțe bioactive, din care hexahidrofarnesilacetona și-
a dovedit cea mai intensă acțiune insecticidă. Modul de preparare și de folosire a extractului este în curs
de experimentare (1993, n. a).
Pînă în prezent s-a constatat eficacitatea sa împotriva păduchilor de frunză și unele omizi.
Acum există informația pe internet privind modul de preparare a extractului alcoolic din frunze de oțetar:
-500 g frunze zdrobite se pun la macerat în cca 1 litru de alcool etilic industrial.
Folosirea: diluție 1/5 și se poate stropi din mai pînă în septembrie pe plantă.
6. Neudosan

313
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Acest preparat este un exemplu de felul în care industria poate veni în sprijinul agriculturii biologice.
Este un preparat produs de firma Neudorff din Germania (marcă înregistrată), care din punct de vedere
al compoziției chimice conține 51% săruri de potasiu, ai unor acizi grași naturali, cu alte cuvinte avem
de-a face cu un săpun de potasiu concentrat. Are o consistență fluidă, livrându-se în butoaie de 40 l,
pentru biofermieri, și în mici pulverizatoare, pentru biogrădinari.
Preparatul Neudosan se utilizează în concentrație de 2%, cu eficacitate foarte bună împotriva păduchilor
și puricilor de frunză, acarienilor (fără să apară fenomenul de rezistență) și a musculiței albe. Are acțiune
selectivă, protejând insectele folositoare, inclusiv albinele. Fiind lipsit de orice urmă de toxicitate, nu se
stabilesc timpi de pauză.
7. Săpunul de potasiu

Hidroxid de potasiu
Săpunul este unul din cele mai vechi insecticide, și se pare că în acest domeniu știința nu și-a spus ultimul
cuvânt.
Cele mai potrivite săpunuri pentru combaterea insectelor la plante sunt săpunurile de potasiu, care se
fabrică folosindu-se, ca leșie, hidroxidul de potasiu, și care au, de regulă, o consistență fluidă (lichid sau
pastă)
Săpunurile solide se fabrică cu sodă caustică (hidroxid de sodiu)
Delimitarea folosirii celor două categorii de săpunuri în protecția plntelor nu este tranșantă.
Precumpănitor este faptul să se obțină soluții curate, fără sedimente (chiar și cu apă dură), cu un conținut
cât mai scăzut în alcalii libere (hidroxizi liberi). Aceste condiții sunt satisfăcute în cel mai înalt grad de
săpunurile necolorate, neparfumate, cu un pH cuprins între 10 și 12.
314
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

La noi în țară, în prezent, săpunul care satisface într-o bună măsură aceste condiții este săpunul de ras.
Din informațiile primite de la specialiștii români reiese că industria noastră este capabilă să producă
orice fel de săpun, cu condiția să existe piață sigură de desfacere.
Cele mai frecvente utilizări ale săpunului de potasiu sunt:
-pentru combaterea păduchilor de frunză, în concentrație de 1, 5-3%;
-ca adeziv și muiant, pentru sporirea eficacității altor preparate fitofarmaceutice în concentrație
de 0, 5%.
Astfel, în combinație cu sulful muiabil, s-a constatat o sporire a eficacității sulfului și chiar o
lărgire a spectrului său de acțiune (rapănul pomilor fructiferi);
-ca repelent împotriva viermelui merelor merelor și a viermelui pieliței fructelor de măr (capua);
-pentru prevenirea sau reducerea atacului unor boli, cum sunt făinările.
Acțiunea insecticidă a săpunului se datorează conținutului în acizi grași,
care nu trebuie să fie mai mic de 40%, precum și distrugerii tegumentelor moi ale insectelor ori asfixierii
acestora.
Acțiunea asfixiantă a săpunului este inferioară celei creată de uleiurile minerale.
Acțiunea fungicidă se explică, ca și în cazul făinii de bazalt, prin alcalinitatea pH-ului de la suprafața
frunzelor.
Săpunul de potasiu, spre deosebire de sulful muiabil, de exemplu, se poate folosi și în orele cu arșiță,
având o compatibilitate deplină cu frunzele plantelor.
Nu afecterază într-un mod semnificativ insectele folositoare.
Nu se stabilesc timpi de pauză.
Înainte de a prezenta 2 rețete de preparare a săpunului de potasiu în gospodărie, să mai spunem că
săpunul de potasiu poate avea o culoare verde, verde-gălbuie sau gălbuie și că acțiunea sa insecticidă
depinde și de felul acizilor grași pe care îi conține.

Rețetă de preparare a săpunului –pastă, de potasiu, în gospodărie


500 g untură de porc se topește într-o oală, după care se adaugă 300 g leșie de potasiu (hidroxid de
potasiu). Leșia trebuie să aibă o greutate specifică de 1, 180 g/cmc. Se amestecă energic conținutul cca
20 minute, la foc constant, pentru deplina omogenizare.
Se stinge focul, și când amestecul s-a răcit, astfel încăt putem introduce pentru puțin timp degetul (60-
70 grade)se adaugă 50 g spirt denaturat (poate fi si medicinal), cu agitare energică. Se învelește oala cu
prosoape în vederea unei răciri lente, timp de 10-12 ore.
Pentru a se păstra consistența fluidă (ca smântâna) a săpunului pe timp îndelungat, se poate adăuga,
odată cu spirtul , și 175 g glicerină. Se obține cca 1 kg săpun –pastă, care se păstrează în vase închise,
de preferat ermetic.
Rețetă de preparare a săpunului de potasiu, lichid, în gospodărie
Se introduc 100 ml ulei vegetal (soia, in, rapiță) și 70 ml spirt denaturat într-o sticlă de lapte de 1 l, se
agită energic, după care se introduce sticla într-o baie marină, la 50°C.
Se prepară o leșie cu greutatea specifică de 0, 606 din 20 g hidroxid de potasiu (tablete, de la farmacii,
drogherii, fabrici cu profil chimic ;atenție, sunt caustice!) și 33 g apă călduță. Se toarnă leșia peste
amestecul din sticlă și se agită energic cu un bețișor.

315
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Saponificarea se realizează în cca 5 minute, timp în care se amestecă mereu. Încheierea saponificării se
verifică prin turnarea unei picături de săpun într-un pahar cu apă (de ploaie sau apă moale), picătură care
se dizolvă imediat și total (fără sedimente).
Dacă apar picături de ulei la suprafața apei, se continuă agitarea la cald.
Dacă nu dispunem de hidroxid de potasiu, putem prepara un săpun de casă , de calitate, pe bază de sodiu,
astfel:4 kg grăsime animală și 1kg sodă caustică se introduc într-o oală (cazan), turnându-se peste ele 10
l apă.
Se fierb împreună 2, 5-3 ore, din care, prima oară la foc iute, apoi la foc moale, amestecând din când în
când cu o lopețică de lemn.
Saponificarea s-a încheiat când o picătură de săpun se dizolvă complet într-un pahar cu apă.
În săpunul de casă, destinat protecției plantelor nu se introduce sare de bucătărie.
Înainte de a se stinge focul, se toarnă peste săpun 1-1, 5 l apă rece, care favorizează depunerea
impurităților (“nisipului”).
După ce s-a întărit, se taie în bucăți și se scoate din cazan.
Dacă nu este destul de curat, se topește din nou, adăugându-se acceași cantitate de apă (bineînțeles după
spălarea cazanului).
Pentru a spori acțiunea insecticidă a săpunului, precum și spectrul de acțiune, în soluția de săpun se
adaugă 1-3% spirt denaturat.
Cu un astfel de preparat se pot combate acarienii, omizile, păduchii țestoși, păduchii lânoși, păduchii de
frunză cenușii (făinoși), etc.
Alături de făina de bazalt, săpunul de potasiu trebuie să constituie primul pilon de sprijin, pe care
industria românească urmează să-l ofere grădinarilor.
8. Spirtul
Este vorba de alcoolul etilic sau etanol, obținut de către industria chimică pe cale artificială, și nu de
alcoolul alimentar, obținut pe cale naturală (fermentare), cu toate că și acesta din urmă se poate utiliza
ca insecticid.
Alcoolul etilic industrial, fie cel destinat pentru a fi ars în calitate de combustibil, fie cel sanitar, se
denaturează pentru a se preveni introducerea lui în consumul alimentar.
Literatura citează și posibilitatea utilizării alcoolului izopropilic în calitate de insecticid, mai ales ca
urmare a prețului de cost mai scăzut decât al etalonului.
Spirtul se folosește în concentrație de până la 5%, de regulă în aceeași concentrație ca săpunul (2-3%),
împotriva acarienilor, păduchilor de frunză, păduchilor țestoși, păduchelui lânos, păduchilor cenușii
având proprietatea de a dizolva tegumentele, fie acestea ceroase sau chitinoase.
Stropirile cu spirt trebuie efectuate la presiune joasă, ca să nu se formeze aerosoli. , ce se pot evapora
înainte de-a ajunge pe plantă. De cele mai multe ori spirtul se combină cu săpunul, obținându-se un
ameste sinergic (cu efect sporit). Timp de pauză: 1 zi.
9. Preparatul lui Teobald
Se folosește pentru stropirea de iarnă a pomilor fructiferi.
Dorim să relevăm aici importanța deosebită tratamentului fitosanitar, de iarnă, la pomii fructiferi:
-Se combat, printr-un singur tratament, numeroși dăunători, cum sunt păduchii țestoși (ouă, larve,
adulți sub scut), ouă de păduchi și de purici de frunză, ouă de acarieni, ouă de omizi defoliatoare,

316
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

coconi de viermele mărului și de omizi, omizi care iernează ca atare sub scoarță sau în cuiburi
de frunze, păduchele lânos, ș. a.
-Prin combinarea insecticidelor cu sulf muiabil sau piatră vânătă, se combat, se combat
numeroase boli, între care rapănul, făinarea, bășicarea frunzelor de piersic, moniliozele, etc.
-Se întârzie sau se previne instalarea mușchilor sau lichenilor.
-Se întârzie sau se previne formarea de cancere deschise sau scorburi.
-Prin adăugare de caolin, bentonită sau substanțe reflectorizante (var)se obține o sporire a
rezistenței trunchiului la acțiunea temperaturilor scăzute.
-Prin tratamentele de iarnă poluarea plantelor și a mediului înconjurător este mai redusă decât în
cazul tratamentelor din perioada de vegetație.
Preparatul lui Teobald se obține în trei etape, astfel:
a. Se dizolvă 500 g sare potasică (îngrășământ chimic, de culoare roșcată) în 4 l apă;
b. Se stinge 1 kg var ars în 4 l apă;
c. Se dizolvă 100 ml apă de sticlă (în lipsa acesteia se va folosi ulei parafinic US -92) în 2 l apă;
Se toarnă laptele de var printr-o pânză peste soluția de sare potasică, după care se adaugă soluția de apă
de sticlă, respectiv emulsia de ulei.
Cu acest preparat, nediluat, se stropește întreg pomul, toamna, imediat după căderea frunzelor.
Pentru a mări efectul insecticid se poate adăuga 3% spirt.
10. Preparatul lui Lust
Spre deosebire de preparatul anterior, se aplică prin pensulare, pe trunchiurile pomilor și la baza
ramurilor groase, până la înălțimea la care ajungem stând cu picioarele pe sol. Nu conține var, deci pomii
nu se albesc (unii cultivatori nu agreează acest lucru).
Preparatul lui Lust se utilizează pe scară mare în livezile biologice din Germania.
10 l din acest preparat se obține din 500 g caolin, bentonită sau, pur și simplu, argilă mărunțită, 300 g
sare potasică, 100 g sulf muiabil și 100 ml apă de sticlă (sau ulei parafinic US-92), toate dizolvate în 10
l apă, în ordinea în care s-au prezentat.
Folosirea unuia din cele două preparate face de prisos văruitul pomilor.
Varul, singur, se consideră un mijloc de protecție mulțumitor, dar insuficient la nivelul posibilităților
actuale.
11. Soluție complexă împotriva omizilor
300 g săpun de potasiu sau de casă, 0, 5 l spirt denaturat, 1 lingură de var ars și 1 lingură sare de bucătărie,
pentru 10 l apă. Se stropesc plantele în cazul unor atacuri puternice de omizi defoliatoare.
Se poate încerca și împotriva larvelor gândacului de Colorado sau, prin pensulare, împotriva păduchelui
lânos.
12. Uleiuri parafinice
Sânt uleiuri minerale cu un conținut ridicat în hidrocarburi parafinice, care sunt hidrocarburi mai puțin
poluante, mai ușor suportate de plante,
fapt pentru care sunt admise în combaterea integrată, dar fără să se facă abuz.
Uleiurile parafinice, fiind deschise la culoare, se mai numesc și uleiuri albe. Ele acționează asupra
insectelor (ouă, larve, adulți) prin asfixie. , formând în jurul acestora o peliculă fină, ermetică.

317
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Asupra tegumentelor moi ale insectelor exercită și o acțiune destructivă directă. Acțiunea asfixiantă este
superioară săpunului, deoarece, în urma stropirii, fracția uleioasă se “rupe’’, parțial de apa cu care a
emulsionat, devenind mai greu levigabilă.
Acest lucru poate duce, în cazul folosirii abuzive, la astuparea organelor de respirație ale plantelor
(lenticelele scoarței, respectiv stomatele frunzelor), cu implicații negative asupra longevității. Un alt
motivpentru care nu trebuie să utilizăm uleiurile minerale în mod abuziv este acela că aceste uleiuri
afectează și insectele folositoare.
Nu sunt toxice pentru om și animale. Ca urmare a folosirii lor iarna sau primăvara timpuriu, nu se
stabilesc timpi de pauză.
Dacă ne putem procura parafină lichidă, putem prepara un ulei emulsionabil în gospodărie, prin
adăugarea a 0, 2 -0, 5%detergent lichid, din cel folosit la spălatul cu mașina. Se amestecă energic. se
face proba cu apă. La nevoie se mai adaugă detergent. Este mai rentabil să ne procurăm produsul de la
inspectoratele județene pentru protecția plantelor sau de la farmaciile sătești.
Uleiul parafinic românesc, numit și ulei șpindăl, este produs de OLTCHIM Rm Vâlcea și se folosește în
concentrație de 1, 5% pentru stropiri în pomicultură.
Este foarte important să se respecte momentul optim de tratare, care este începutul dezmuguritului, așa-
numita fază “urechiușa de șoarece”

În acest moment, uleiul se poate combina cu oxiclorura de cupru (Turdacupralul) în concentrație de 0,


2% pentru a preveni infecțiile primare cu rapăn.
Uleiurule minerale nu se pot amesteca cu sulful muiabil. Ouăle de insecte se usucă lent, în termen de 30
zile de la stropire.
În perioada de vegetație uleiul parafinic sepoate folosi la plantele de apartament, cu frunze tari și
lucioase, cum sunt ficusul, oleandru și lămâiul, pentru combaterea păduchilor țestoși și acarienilor.
13. Apă fierbinte, la temperatura de 45 -47°C
Utilizarea apei fierbinți se bazează pe faptul că insectele mor la o temperatură de 45 -50°C, în timp ce
plantele rezistă până la 50-55°C.
Prin pulverizare de apă, la temperatura menționată, se obține un efect de combatere foarte bun, pentru o
gamă foarte largă de dăunători.
Frunzele anumitori specii de plante pot manifesta unele simptome de suferință, dar se refac repede.
Metoda este în curs de perfecționare sub raportul aparaturii de stropit, care trebuie să fie prevăzut cu
rezistență electrică și termostat.
Preparate care protejează sau fortifică plantele împotriva atacului de boli
1. Decoct de coada calului (Echisetum arvense)

318
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Planta conține până la 10%acid silicic, care determină crearea unei bariere naturale împotriva infecțiilor
cu agenți patogeni.
Se recoltează tulpinile verzi, prin tăierea acestora de la suprafața solului.
Se folosesc în stare proaspătă sau uscată, în cantitate de 1 kg iarbă proaspătă sau 200 g iarbă uscată,
pentru 10 l apă.
Iarba se mărunțește și se lasă mai întâi 24 ore la înmuiat. Timpul de fierbere: 30 minute.
Decoctul de coadă calului se folosește în concentrație de 20%, prin stropirea bilunară a plantelor și a
solului.
Frunzele stropite devin mai groase la pipăit, mai greu de pătruns de ciuperci. Ca și plămădeala de urzică,
decoctul de coada calului este unul din cele mai importante preparate fitofarmaceutice ale grădinii
biologice.
2. Plămădeala de coada calului
Se folosesc aceleași cantități de material vegetal ca și în cazul decoctului. De asemenea, aceeași
concentrație.
Prin fermentare se extrage ceva mai puțin acid silicic, în schimb zeama are și o oarecare acțiune
insecticidă împotriva păduchilor de frunză, acarienilor și furnicilor.
3. Plămadeala de urzică
Se prepară după rețeta de bază, folosindu-se aceleași cantități de material vegetal ca la plămădeala
semifermentată.
Acțiunea complexă a plămădelii de urzică a fost dovedită prin cercetări științifice riguroase.
S-a amintit deja de acțiunea plămădelii de urzică în calitate de îngrășământ radicular sau foliar, precum
și de acțiunea insecticidă.
Menționăm aici calitatea de preparat fortifiant, pentru prevenirea îmbolnăvirilor la plante.
În acest scop se utilizează în concentrație de 5%prin stropirea plantelor,
de două ori pe lună, sau mai des în grădinile cu boli frecvente.
Acțiunea fortifiantă se explică prin conținutul ridicat în fier, calciu și vitamine.
4. Plămădeala de tătăneasă (Symphytum officiale)
319
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

1 kg iarbă proaspătă sa 200 g iarbă uscată pentru 10 litri de apă.


Se utilizează în aceleași scopuri ca și plămădeala de urzică (minus acțiunea insecticidă) , folosindu-se
aceleași concentrații. Este bogată în potasiu.
5. Plămădeala de păpădie (taraxacum officinale)

2 kg plantă proaspătă (flori, frunze rădăcini) sau 200 g iarbă uscată, pentru 10 l apă.
Se stropesc plantele cu preparatul nediluat, primăvara, în perioada creșterii intensive. Se favorizează
creșterea.
6. Infuzie de frunze de hrean (Armoracia rusticana)

300 g frunze proaspete pentru 10 l apă. Se stropesc pomii fructiferi, în pragul și în timpul înfloritului,
pentru a preveni atacul de monilioze.
7. Extract de rădăcini de Rumex obtusifolius (sau R. crispus)

320
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

150 g rădăcini proaspete pentru 10 l apă.


Se stropesc merii și castraveții cu preparat nediluat pentru a se preveni atacul de făinare. Substanța activă
este antrachinona.
8. Infuzie din flori de mușețel (Matricaria chamomila)

O lingură de flori uscate pentru 200 ml de apă.


Se utilizează în diluție cu apa 1:1, pentru dezinfectarea semințelor și prevenirea îmbolnăvirii răsadurilor.
În stare nediluată, pentru fortificarea plantelor la ghivece, prin stropirea plantelor și solului.
9. Extract de usturoi (Allium sativum)

100 g “căței” de usturoi răzuiți, pentru 1 l apă.


Tratarea semințelor, pentru prevenirea sau reducerea atacului de bacterioze sau micoze.

321
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

10. Extract din rădăcini de hrean

100 g rădăcini, rase, pentru 1 l apă. Tratarea semințelor, pentru prevenirea sau reducerea atacului de
bacterioze sau micoze.
11. Extract de humus
500 g humus pentru 10 l apă.
Se recomandă un humus bogat în substanțe tanante.
În acest scop se prepară un compost special, vechi de 3 ani, din tescovină de struguri sau frunze de viță
de vie, nuc, revent, stejar. Se poate utiliza și un humus de pădure, recoltat din stejărete sau gorunete.
Humusul se mărunțește cu mâna, se cerne, apoi se trece la extracție timp de 24 ore.
Extractul de humus conține fitoalexine, substanțe naturale de apărare împotriva bolilor specifice
plantelor.
Acest preparat s-a folosit de mult timp în mănăstiri, stropirea plantelor efectuându-se, stropirea plantelor
efectuându-se cu ajutorul unor mături din cetină. Se administrează lunar, nediluat, prin stropirea
plantelor, fiind atât un fortifiant, cât și un îngrășământ complex.
12. Plămădeală din balegă de vacă.
1/2 găleată cu balegă de vacă (de exemplu de pe pășuni) și apă până
la umplerea găleții.
Se lasă să fermenteze 14 zile, cu amestecare zilnică.
Se administrează în concentrație de 20% primăvara și vara, prin stropirea plantelor cu pompa sau
stropitoarea. Tratamentul se face cel puțin o dată pe lună, cel mai bine seara sau pe timp noros.
Se ralizează atât o fortificare a plantelor, cât și o îngrășare.
13. Apa de sticlă
Este un silicat de sodiu sau potasiu, care se obține prin topirea cuarțului în prezența sodei sau a
carbonatului de potasiu.
Conține silice solubilă, de care se leagă efectul de fortificare.
Apa de sticlă se folosește pentru protejarea lemnului împotriva focului, la fabricarea anumitor săpunuri
și în calitate de conservant pentru ouă.
În această ultimă calitate se folosește silicatul de sodiu, într-o stare ceva mai diluată.
În unele țări acest fel de apă de sticlă se poate cumpăra de la drogherii, la prețuri accesibile.

322
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Apa de sticlă este un preparat alcalin, ca și săpunul, cu un pH cuprins între 11 și 13. Ea schimbă deci,
pH-ul de la suprafața frunzelor și în plus formează o peliculă greu penetrabilă pentru sporii ciupercilor.
Preparatul se folosește de mult timp în pomicultura unor țări, pentru prevenirea atacului de boli, sau ca
adeziv pentru sulful muiabil sau zeama bordeleză.
Pentru prevenirea atacului de boli se utilizează în concentrație de 1-2%, prin stropirea pomilor fructiferi,
primăvara și vara timpuriu, calulându-se un timp de pauză de cel puțin 3 săptămâni, pentru a se ușura
spălatul fructelor. Produs slab toxic.
În calitate de adeziv se va utiliza în concentrație de 0, 5%.
Credem că, în această calitate, ar spori mult efectul insecticid al făinii de bazalt (dolomită cenușă) la
combaterea gândacului de Colorado, din cultura cartofului.
De asemenea, apa de sticlă ar putea da bune rezultate în combaterea păduchilor țestoși la plantele de
apartament, cu frunze tari (tratament prin pensulare).
Doi sunt factorii care îngreunează utilizarea apei de sticlă în protecția plantelor:
-Aparatura de stropit trebuie spălată imediat după întrebuințare, cu multă apă, altfel apa de sticlă
se usucă și poate astupa lăncile și duzele.
-Apa de sticlă nu trebuie să ajungă pe suprafețe de sticlă (geamuri, ochelari, sticlă de ceas)întrucât
formează pete opace.
Este, de asemenea, iritantă pentru ochi. (ochelari de protecție).
14. Făina de bazalt
Protejează frunzele și lăstarii împotriva infecțiilor cu ciuperci. Modul de folosire este ca și în cazul
dăunătorilor.
Se spală ușor de pe frunze.
15. Permanganatul de potasiu
Acționează preventiv (protejeză) și, uneori, curativ (omoară).
Acțiunea curativă se manifestă, de exemplu, în cazul combaterii unor făinări (vița de vie, trandafiri),
când se folosește în concentrație de 0, 15%, sau la tratarea semințelor (0, 01%).
Este o sare cristalină, de culoare violet-închis, pe care o găsim în farmacii, fiind deseori utilizată pentru
dezinfecții în gât (apa de gargară).
Soluțiile cu apa pătează țesăturile și pielea.
În contact cu substanțele organice eliberează oxigen, care dezinfectează. Previne sau frânează extinderea
micozelor și bacteriozelor. Concentrația cea mai utilizată este de 0, 1-0, 3%. Peste 0, 5% poate produce
arsuri pe frunze. Stropirile de prevenire se repetă la intervale de 3-4 zile.
16. Lecitina vegetală
Previne în mod eficient atacul de făinare la castraveți, măr, căpșun, trandafiri.
Se cunoaște preparatul german” Bioblatt”, cu 25% lecitină din soia, care se administrează săptămânal
pe frunzele plantelor, în concentrație de 0, 15%. Netoxic pentru om și nepoluant pentru natură.
Timp de pauză: 3 zile.
17. Zerul sau laptele tras
Ambele produse, în stare nepasteurizată, se amestecă cu apa în proporție de 1:1.
Fie unul, fie celălalt produs, se folosește pentru prevenirea atacului de boli și chiar frânarea virozelor la
tomate, prin stropirea săptămânală a plantelor.
323
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

18. Ceara de altoit sau masticul


Previne infectarea rănilor cauzate de operațiunile de altoire și favorizează calusarea
(vindecarea)acestora.
Dăm mai jos 3 rețete de mastic, preparat la rece, utilizabil fără încălzire prealabilă:
a. 730 g sacâz (sau rășină), 75 g seu, 75 g ceară, 120 g spirt denaturat de 90 vol%.
b. 250 g parafină, 250 g smoală, 250 g seu, 10 g ceară, 100 g ocru (pămânțel), 140 g spirt denaturat de
90 vol%.
Materialele respective, minus spirtul, se mărunțesc, se amestecă și se pun la topit într-un ceaun cu o
capacitate de 2-3 ori mai mare decât volumul amestecului. După topirea masei vâscoase, se ia vasul de
pe foc și se lasă să se răcească până când temperatura masei vâscoase scade la 45-50°.
Se omogenizează amestecul și se trece în cutii, închise ermetic, în vederea păstrării. Dacă prin păstrare
îndelungată masticul se întărește, se adaugă peste el puțin spirt cald și se amestecă.
c. 1 kg smoală, 200 g seu de vită.
Materialele se topesc separat, fiecare în câte un vas emailat și apoi, calde fiind, se amestecă împreună
într-un vas mare.
Acest mastic este elastic și nu crapă la temperaturi scăzute.
19. Balsamul de rană
Este un preparat special pentru vindecarea rănilor care apar pe trunchiul sau ramirile pomilor fructiferi.
Aceste răni pot fi cauzate de temperaturile scăzute, de ciuperci, păduchele lânos sau pot apare în urma
tăierii unor ramuri mai groase.
Unele răni netratate se pot transforma în scorburi.
În multe țări balsamurile de rană se pot cumpăra din comerț.
Până vor apare și la noi, le putem prepara în gospodărie, după următoarele rețete:
a)balega proaspătă de bovine, pământ galben și apă până la consistența smântânei.
Primele două componente participă în părți egale.
Rana se unge cu această pastă, după care se leagă cu o pânză de sac
Pânza se udă din când în când.
b)300g săpun de rufe, 0, 5 l spirt medicinal, 100 ml ulei de parafină, 500 g cenușă de lemn cernută și
apă până la consistența smântânei.
Acest preparat se folosește cu precădere la tratarea cancerelor cauzate
De păduchele lânos, după perierea coloniei și netezirea rănilor cu cosorul.
c)tratarea scorburilor: se curăță scorbura de putregai, se netezesc marginile după care se dezinfectează
cu piatră vânătă 1%;se umple golul scorburii cu o pastă formată din 1 parte ciment, 2 părți nisip cernut
și apă, după care se netezește gura scorburii și după întărirea cimentului, se unge cu smoală.
20. Pastă pentru întreținerea scoarței pomilor fructiferi
Se recomandă în situația când nu se folosesc preparatele Teobald sau
Lust, care întotdeauna vor avea prioritate. Se prepară din var ars sau stins și argilă mărunțită, în părți
egale, la care se adaugă apă până la consistența smântânei.
Preparatul este mult superior laptelui de var, utilizat singur, datorită conținutului ridicat în siliciu și
aderenței mult sporite.
324
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Se aplică toamna, înainte de instalarea temperaturilor negative, cu bidineaua.


În cazul în care există pericolul înregistrării unor atacuri de iepuri, se mai adaugă preparatului amintit o
emulsie de săpun cu petrol.
Se dizolvă 0, 5 kg săpun de rufe în 1 l apă, prin fierbere. În soluția de săpun caldă, se introduce 1 l petrol.
Amestecul se bate până la omogenizarea perfectă, după care se adaugă preparatului inițial.
Menționăm că varul ars sau varul stins prin păstrare necorespunză-toare, se transformă în carbonat de
calciu, inert, bun doar ca amendament sau ingredient pentru compost.
Preparate care omoară virusurile, bacteriile, ciupercile
1. Sulful muiabil
Ca și făina de bazalt, sulful muiabil conține particule cristaline, cu o mărime de 10-50 microni.
În plus, mai conține substanțe muiante, care fac posibilă menținerea sulfului în suspensie, atunci când se
amestecă cu apa.
Acționează asupra unui număr mare de ciuperci fitopatogene, în primul rând asupra făinărilor.
Acționează nesemnificativ asupra manelor și mucegaiurilor.
Exercită și o acțiune slabă insecticidă, mai ales asupra acarienilor.
În concentrație mai mare de 0, 5% începe să dăuneze insectelor folositoare.
Nu vom abuza de concentrațiile mari.
Sulful, ajuns pe frunzele plantelor, sublimează, adică trece direct în stare gazoasă, ca dioxid sulf.
Dioxidul de sulf omoară ciupercile, mai puțin bacteriile și, practic, deloc virusurile.
Sublimarea explică degradarea rapidă a sulfului în natură.
Să nu uităm însă că dioxidul de sulf este un important agent de poluare a mediului înconjurător.
El contribuie, de exemplu, la moartea pădurilor.
Eficacitatea sulfului, ca fungicid, este legată de temperatură.
Între 2- și 28 °C eficacitatea este maximă, sub 10 °C nu sublimează, iar peste 28°C poate produce arsuri.
În grădinile de lângă casă, sulful muiabil se folosește în concentrații de 0, 1-0, 5 %, uneori până la 1%în
cazul pomilor fructiferi.
Se poate amesteca cu numeroase preparate fitofarmaceutice, una din excepții constituind-o uleiurile
minerale.
Amestecul cu săpun de potasiu (2%) sau bentonita (0, 2%) îi sporesc eficacitatea și spectrul de acțiune.
Sulful ca atare, nu este toxic pentru om si animale.
Timpul de pauză s-a stabilit la 3 zile, cu condiția spălării legumelor și fructelor.
Sulful muiabil nu este periculos pentru albine, putându-se efectua stropiri și în timpul înfloritului.
Cu toate că este unul din cele mai vechi fungicide nu au apărut fenomene de rezistență ale agenților
patogeni, fapt care face ca sulful muiabil să rămână în continuare un produs apreciat.
Condiția este săse folosească la primele semne de boală.
2. Sulfatul de cupru sau piatra vânătă
Este un fungicid puternic.
Puține fungicide moderne, sintetice, îl depășesc din acest punct de vedere.

325
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Omoară ciupercile și bacteriile, mai puțin virusurile.


Piatra vânătă este o sare cristalină, solubilă în apă, solubilitatea crescând odată cu temperatura apei (sau
dacă produsul se livrează in stare amorfă) . Este puternic corosiv, din care cauză se aplică numai cu
aparate de alamă.
Piatra vânătă, ca atare, se utilizează ca dezinfectant pentru sol, tocuri și rame de răsadnițe, araci de fasole
sau tomate, în concentrație de 1%.
În aceeași concentrație se poate folosi în pomicultură, toamna, după căderea frunzelor, în livezile mai
puțin îngrijite, cu atac intens de boli,
cu trunchiuri și ramuri acoperite de mușchi și licheni.
Produsul are toxicitate medie, 1-2 g de piatră vânătă, ingerate, pot provoca moartea la om. Prin
combinare cu lapte de var, piatra vânătă își pierde toxicitatea, dar își păstrază, parțial proprietățile iritante
pentru piele.
3. Zeama bordeleză
Este un preparat cunoscut, mult apreciat, în special de viticultori, care însă, odată cu apariția oxiclorurii
de cupru (Turdacupralul), a început să fie din ce în ce mai puțin folosit.
Dată fiind acțiunea fungicidă superioară a zemei bordeleze față de oxiclorura de cupru, se recomandă
utilizarea zemei cel puțin în
3 situații:pentru combaterea manei la vița de vie, pentru stropirea pomilor fructiferi înainte de înflorit, și
atât la vița de vie cât și la pomii fructiferi, după căderi de grindină.
Poate produce arsuri pe frunzele de piersic și prun, precum și pe frunzele tinere de legume.
Se utilizează în concentrații de 0, 2 -0, 7%, cel mai adesea 0, 5%.
Pentru a prepara 50 l zeramă bordeleză de 0, 5 %, se pisează 250 g piatră vânătă care se dizolvă în puțină
apă caldă, folosindu-ne de o oală emailată.
Se toarnă soluția de piatră vânătă într-un butoi de plastic, cu capacitatea de 60 l și peste ea se introduc
40 l apă.
Separat, în alt vas, se prepară laptele de var, din 250 g var ars (nestins) sau 0, 5 kg var stins (a nu se
folosi var degradat, transformat în carbonat) și 10 l apă.
Se toarnă laptele de var peste soluția cuprică, treptat, cu amestecare continuă. Prin această rețetă se obține
o zeamă cu reacție slab alcalină, gata pentru întrebuințare.
Dacă nu avem siguranță asupra calității varului, este necesar să verificăm reacția zemei obținute, cu
ajutorul hârtiei de turnesol, care trebuie să se albăstrească ușor.
Zeama bordeleză se folosește în ziua preparării ei.
Se poate amesteca cu puține preparate, între acestea fiind și sulful muiabil.
Prin adăugare de săpun de potasiu 0, 5%, bentonită 0, 2%sau melasă 0, 2%, se obține o aderență sporită
și o scădere a riscului de fitotoxicitate.
Înainte de utilizare suspensia se agită energic și se filtrează.
Zeama bordeleză este, practic, netoxică pentru om.
Se recomandă, totuși, un timp de pauză de 5 zile, cu spălarea fructelor sau legumelor.
Nu este dăunătoare pentru albine și celelalte insecte folositere.
În agricultura biologică zeama bordeleză estepreferată oxiclorurii de cupru, produs mult mai toxic și mai
poluant.
326
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

În acest scop industria pune la dispoziția fermierilor și grădinarilor zeama bordeleză gata preparată, cu
reacția chimică verificată.
Se livrează sub formă de pulbere umectabilă, în calitate de” produs cupric blând”.
Să mai amintim că acțiunea fungicidă a cuprului se realizează prin pătrunderea lui în interiorul celulelor
de ciuperci sau bacterii unde coagulează proteinele.
Ionii de cupru au și o acțiune slabă de respingere sau îndepărtare a insectelor, prin aceea că provoacă din
partea plantelor producerea suplimentară de substanțe de apărare (fitoalexine), iar pe de altă parte
Este ușor repelent și inhibă nutriția.
4. Zeama bordeleză
S-a dovedit că acest amestec este sinergic, adică eficiența ambelor compnente este mai mare decât în
cazul folosirii lor separate.
Acest fapt este deosebit de favorabil pentru agricultura biologică întrucât ambele componente se pot
utiliza în concentrații mici, de exemplu 0, 2+0, 2%.
Amestecul are o sferă de combatere, care cuprinde, practic, toate micozele și bacteriozele plantelor de
grădină.
5. Oxiclorura de cupru
Pulbere fină, cristalină, de culoare verzuie, insolubilă în apă, cu acțiune fungicidă de contact împotriva
a numeroase ciuperci și bacterii.
Prin faptul că se pregătește prin simpla amestecare cu apă și, de regulă, nu este fitotoxică, este preferată
în locul zemei bordeleze.
Produsul românesc, obținut la Turda și cunoscut sub numele de
Turdacupral, conține 50% cupru metalic.
Se utilizează în concentrație de 0, 1%-0, 3%.
Toxicitatea față de om este slabă până la moderată (grupa IV), timpul de pauză fiind de 7 zile (cu spălarea
legumelor și fructelor).
Produs corosiv pentru fier și ușor iritant pentru mucoasele ochiului.
Nepericulos pentru albine și insectele folositoare.
Se poate amesteca cu o gamă largă de preparate fitofarmaceutice.
Amestecul: Turdacupral 0, 1%+sulf muiabil 0, 2%+săpun de potasiu 2%, este o formulă mult folosită în
grădinăritul biologic, cu un spectru larg de combatere, atât a bolilor, cât și a dăunătorilor.
6. Arenarinul (extract din flori de pai, Helichrysum arenarium)

327
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Lichid cu 5, 2%substanță activă, utilizat pentru tratarea semințelor de tomate, 100 ml pentru 5 l apă.
Are eficacitate mare în combaterea bacteriozelor și, ca efect secundar,
Reduce infecția cu mozaic și stolbur.
Semințele se țin scufundate 2 ore și 30 minute.
7. Extracte din frunzele de mahonie (mahonia aquifolium) sau frunze de drăcilă (Berberis vulgaris)

Dracila Mahonia
S-a constatat că ambele extracte, probabil datorită berberinei, opresc atacul bacteriei ErWinia amilovora
(cercetări în curs-1993).

328
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

PARTEA A IV-A – MOTOCOSITORILE


De la momentul exploziei vegetale în lunile de primăvară până toamna târziu, în grădinile gospodarilor,
în jurul grădinilor, în livezile cu pomi fructiferi şi în culturile de vită de vie unde se dezvoltă în mod
agresiv o vegetaţie sălbatică care împiedică dezvoltarea plantelor de cultură. Cu excepţia plantelor aflate
pe păşuni sau fineţe, celelalte sunt considerate buruieni.
Acestea sunt îndepărtate, fie pentru că dau un aspect neplăcut ochiului, fie pentru că afectează culturile
înfiinţate.
Buruienile sunt gazdele perfecte pentru agenţii patogeni şi pentru dăunătorii culturilor de legume,
pomilor fructiferi şi a viţei de vie.
Pierderile cauzate de boli şi dăunători se cifrează în jurul cifrelor de 35-50%din totalul producţiilor.
Specialiştii din domeniul combaterii buruienilor afirma că buruienile aduc pagube în culturile pomicole
de peste 60%.
Apa, hrana, aerul şi lumina plantelor de cultură şi a pomilor fructiferi sunt consumate de peste 54 specii
de buruieni.
Pirul, cea mai răspândită, rapace şi de temut buruiană din livezi și din grădinile de legume, ia 55%din
azotul aflat în sol, 45%din fosfor şi 68% din potasiu, iar pălămida ia azot cât pentru o producţie de 5000
kg grâu (conform afirmaţiilor din cartea Protecţia integrată a pomilor şi arbuştilor fructiferi la începutul
mileniului III, autori M. Tomsa şi E. Tomsa-2003) .
Tot aici se afirmă că buruienile înrăutăţesc regimul termic din sol şi la suprafaţă, unde temperatura este
mai scăzută cu 2-4 °C, faţă de solul fără buruieni.
Un mijloc bun pentru combaterea buruienilor este cosirea lor repetată şi lăsarea pe loc, ca mulci, între
rândurile de pomi.
Iarba cu înălţime de 15-20 cm se coseşte şi se toacă de 3-4 ori pe an, iar materialul rezultat se poate trage
pe rândurile de pomi tot ca mulci.
Desigur că pentru combaterea buruienilor se poate aplica şi metoda chimică, dar nu ca metodă de bază.
Cosirea buruienilor este o metodă sănătoasă pentru om şi mediu.
Mai există suprafeţele cu specii de iarbă destinate obţinerii de furaje în stare uscată pentru animale pe
perioada iernii. Pentru exploatarea acestei resurse se folosesc mijloace mecanice numite motocoase.
Tehnologiile moderne au creat motocoase pentru situaţii foarte diverse. În acest capitol se vor descrie
constructiv, funcţional şi aplicativ motocoasele cu aparate de tăiere rotative.
Oferta comercială este, asemenea ofertei pentru motosape şi motocultoare, coplesitoare.
Pe piaţă este oferită o cantitate enormă de tipo-dimensiuni de motocoase.
Diversitatea ofertei, reclama zgomotoasă, supraevaluarea caracteristicilor acestor produse de către cei
care le vând, pot să creeze o stare de derută celui care doreşte să achiziţioneze. Puţini sunt cei care pun
din proprie iniţiativă şi în mod foarte explicit informaţii detaliate legate de aceste produse. Cei mai mulţi
se rezumă la caracteristicile tehnice şi preţ, acestea fiind doar nişte cifre seci, insuficiente clientului
pentru o alegere corectă. Alegerea corectă este aceea prin care gospodarul poate să realizeze lucrările
necesare în condiţiile gospodăriei lui pentru un preţ pe care este dispus să-l plătească.
Categoriile de motocositori cu aparate de tăiere rotative care vor fi descrise în continuare, sunt
următoarele:
1-motocositorile de umăr;
2-motocositori cu autotractare (autodeplasabile) cu unul sau doi tamburi rotativi şi cuţite flotante;
3-motocositori cu autotractare (autodeplasabile) cu cuţit rotativ;
329
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motocositorile de umăr
Această categorie de motocositori cu aparate de tăiere rotative domină piaţa internă. Se găsesc atât în
marile supermarket-uri cât şi în micile magazine ale unor distribuitori de branduri sau non-branduri, în
variante constructive şi la preţuri diverse.
Gospodarul se va afla de la început în faţa unei dileme. Care produs se potriveşte nevoilor lui.
El trebuie să-şi aprecieze cât mai corect condiţiile din teren:suprafaţa şi felul terenului (pante, teren
accidentat, etc. ), scopul (scopurile) folosirii motocositoarei: curăţarea vegetaţiei sălbatice, recoltare de
furaje pentru animale, curăţarea de iarbă a livezii sau a viţei de vie, intensitatea exploatării
motocositoarei (numărul de cosiri pe sezon şi timpul de exploatare, în ore sau zile, aferent numărului de
cosiri).
Pregătit cu aceste date, gospodarul poate să solicite ofertantului de motocositori informaţii despre
produsele scoase la vânzare.
Dar motocositori se oferă şi în variante constructive diferite.
Prin urmare, întrebarea de bază pe care şi-o pune gospodarul, este:
CE MODEL ALEG?
Iată cum şi-a structurat oferta fabricantul japonez Makita, în toată reţeaua de magazine din România:
-din punct de vedere al motorizării:motocositori cu motoare în doi timpi
: motocositori cu motoare în patru timpi
: motocositori cu motoare electrice
Primele două categorii sunt împărţite în trei game de utilizare:hobby
: semiprofesional
: profesional
Motocositorile electrice aparţin unei singure game: hobby
În cadrul fiecărei game se înscriu un număr mai mic sau mai mare de modele.
În urmă cu ceva ani mă aflam într-un supermarket la raionul de Grădină unde un gospodar împreună cu
familia dorea să achiziţioneze un produs. La raion nu se afla nici un consultant şi din acest motiv omul
mi-a cerut o părere despre acel produs. El nu avea de unde să ştie că aveam experienţă în acest domeniu,
dar s-a întâmplat, aşa cum întâmplarea face parte din viaţă.
După câteva explicaţii am făcut menţiunea că produsul respectiv face parte din gama hobby. Am primit
o întrebare care m-a şocat, pentru că omul era de vârstă tânără: ce înseamnă hobby?
Chiar dacă mulţi dintre cei ce vor citi această carte ştiu să traducă termenul, eu voi repeta ceea ce i-am
spus cetăţeanului respectiv.
Hobby, în traducere liberă înseamnă pasiune, dar tradus pentru domeniul acesta, hobby, poate însemna
amator. Cuvântul amator sugerează mult mai fidel nivelul la care se află din punct de vedere al
pretenţiilor, un produs.
În catalogul Makita-Paduri, parcuri şi grădini, pentru modelele din gama Hobby se fac precizările
următoare:utilizare în regim casnic, întreţinere grădini şi parcele. Pentru modelele din gama semi-
profesional se fac precizările: utilizare în grădină şi terenuri agricole, utilizare în regim semi-profesional.
Pentru modelele din gama profesional se menţionează:întreţinerea zonei din apropierea şoselelor,
întreţinerea spaţiilor verzi din oraşe, terenuri agricole, horticultură.
Nu se face referire explicită la intensitatea folosirii în timpul zilei şi nu raportează folosirea la o unitate
de suprafaţă (m² sau hectare).
330
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Totuşi, îndrăznesc să fac o paralelă între motocositori şi motofierăstraie.


Catalogul Makita, la capitolul Motofierăstraie, face menţiuni în ceea ce priveşte intensitatea folosirii lor,
pentru fiecare gamă, după cum urmează:
-Hobby: Entry (lunar)-1 ora /lună: Ocazional-1ora/săptămână;Intensiv-1ora/zi;
-Semi-profesional:2 ore/zi;
-Profesional - 4 ore/zi; Extrem-8 ore/zi ;
Un alt criteriu de alegere ar fi preţul de vânzare.
Produsele foarte ieftine sunt în general din gama HOBBY.
Produsele cu preţ mare şi foarte mare, sunt profesionale.
Produsele cu preţuri aflate între cele două limite, sunt produsele semiprofesionale.
Pentru gospodăriile care deţin grădini, livezi, parcele de teren de pe care se recoltează fânul sau lucerna,
viţa de vie, etc. , se recomandă motocositori din gama semi-profesional.
Acestea se pretează bine la exploatarea în condiţiile gospodăriilor româneşti, deoarece au o robusteţe
mai bună, sunt echipate cu motoare mai fiabile şi au posibilitatea folosirii unui număr mare de accesorii
(capete de tăiere cu fir, cuţite cu 2 şi mai multe lame, discuri cu 8 sau 80 de dinţi (fierăstrău), care pot
rezolva situaţii diverse.
Este bine să se dea o atenţie deosebită motorului cu care este echipată motocositoarea.
Trebuie avută în vedere nu numai puterea motorului dar şi celelalte caracteristici ale acestuia, luându-se
prin comparaţie motoarele în doi timpi care funcţionează cu amestec de benzină cu ulei şi motoarele în
patru timpi care funcţionează numai cu benzină. Pentru ungerea motorului acesta este construit cu baie
de ulei.
Se vor avea în vedere:nivelul consumului orar, nivelul de zgomot, numărul accesoriilor din dotare
(opţionale sau care se dau în pachet la livrare), uşurinţa pornirii, nivelul de confort în exploatare (vibraţii,
zgomot), greutatea motocositoarei, etc.
Nu uitaţi că se poartă pe umeri şi că hamul este foarte important în acest caz. El trebuie să asigure o mare
parte din confortul necesar în exploatare.
Trebuie să faceţi permanent paralelă între caracteristicile constructiv-funcționale şi preţ.
Studiaţi cu atenţie cataloagele, fişele tehnice şi chiar manualele acestor produse, înainte de a vă hotărî
să cumpăraţi.
Motocositoarele trebuie să fie utilaje de mare nădejde. Nu vă puteţi permite să achiziţionaţi produse
slabe, care să se defecteze uşor sau care să nu facă faţă unor condiţii dificile. Timpul nu vă aşteaptă pe
dumneavoastră până ce vă reparaţi motocositoarea sau până va trebui să o înlocuiţi cu una potrivită. Pe
alţi bani, fireşte.
DESCRIEREA UNEI MOTOCOSITORI
Din punct de vedere constructiv, o motocositoarea este un motoutilaj cu o construcţie aparent simplă.
La prima vedere este compusă dintr-un motor, o tijă metalică pe care se afla montat un ghidon cu mânere
şi comenzile, cu cap de tăiere şi un dispozitiv de ataşare care se poartă pe corpul omului.
Şi totuşi există în construcţia motocositoarei componente care nu se văd dar care o fac funcţională.
Identificarea componentelor (vezi imaginea de mai jos):

331
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

1. Motor
2. Bujie
3. Starter manual
4. Filtru de aer
5. Rezervor de benzină
6. Cablu de accelerație
7. Carcasa ambreiaj
8. Priza de control
9. Buton control accelerație
10. Buton stop/start
11. Arbore de transmisie
12. Apărătoare accesoriu de tăiere
13. Apărătoare pentru transport
14. Cap transmisie (reductor unghiular)
15. Cap de tăiere cu fir de nailon
16. Discul cu 3 cuțite
17. Prinderea harnașamentului
18. Ham dublu
19. Ham confortabil
20. Mâner tip bicicletă
21. Mâner circular
22. Muchia lamei tăietoare
ETICHETE
A. Avertizare de siguranţă:viteza de rotaţie a părţii tăietoare
B. Avertzare de siguranţă: instrucţiuni generale
C. Avertizare de siguranţă: accesorii de tăiat compatibile
332
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

D. Etichete de siguranţă
MOTORUL
Fiecare constructor de motocoase spune despre motorul de pe motocasa fabricată de el, că este cel mai
bun motor pentru că: aşa şi pe dincolo, etc. , etc.
Să vedem ce trebuie să ştim noi de la el despre motorul care echipează motocositoarea:
-Puterea maximă dezvoltată de motor la o anumită turaţie;
-Turația maximă a motorului;
-Turația în regim de ralanti a motorului;
-Nivelul de zgomot perceput la urechile operatorului;
-Nivelul vibraţiilor;
-Capacitatea rezervorului de combustibil;
-Consumul orar;
-Felul combustibilului utilizat;
-Proporția benzină/ulei, pentru motoarele în 2 timpi;
-Capacitatea băii de ulei, pentru motoarele în 4 timpi;
Toate aceste date trebuie să fie afişate pe fişa tehnica ataşată la motocoasa pusă la raft spre vânzare.
Toate aceste date au importanţă majoră.
Pentru că gospodarul va lucra cu motocositoarea un număr de ore zilnic şi câteva zile la rând în sezonul
de exploatare, nivelele ridicate de zgomot şi vibraţii pot să ducă la oboseală, chiar accentuată, a omului.
Nu neglijaţi acest aspect! Zgomotul şi vibraţiile pe timp îndelungat pot să cauzeze afecţiuni grave
ale auzului, sistemului nervos şi ale sistemului cardiac şi circulator.
De aceea, valorile zgomotului şi vibraţiilor trebuie să fie cât mai reduse.
Dacă sunt totuşi ridicate, reduceţi timpul de lucru prin pauze mai dese sau protejându-vă cu căşti pentru
urechi şi mănuşi speciale.
Echipamentul de protecţie se va descrie ceva mai încolo.
Puterea motoarelor care echipează motocoasele de umăr este cuprinsă, în general, între 1 CP şi 3, 1CP.
Turaţiile maxime la care lucrează aceste motoare sunt de 10 000 -11 000 rotaţii/min. Cifrele se referă
atât la motorele în doi timpi cât şi la motoarele în patru timpi.
Nivelul de zgomot măsurat la nivelul operatorului nu este declarat de toţi constructorii. Unii declară cifre
ale nivelului de zgomot dar nu spun la ce distanță s-a efectuat măsurătoarea.
Nivelul zgomotului măsurat la nivelul operatorului este declarat a fi între 92 dB şi 97dB.
Cifrele mai mici sunt pentru motoarele în 4 timpi.
În ceea ce priveşte felul combustibilului folosit de motocoase acesta este benzină în amestec cu ulei
pentru motoarele în 2 timpi şi doar benzină pentru motoarele în 4 timpi.
Diferenţele între aceste motoare sunt importante. Ele se referă la nivelul de zgomot, la consumul de
carburant şi la nivelul de noxe eliminate în atmosferă, uşurinţa pornirii, comoditatea preparării
amestecului de combustibil (pentru unii utilizatori prepararea amestecului de carburant este tare
incomodă).
Iată cifrele comparative declarate de brandul Makita:

333
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motocositosrea echipată cu motor în 4 timpi în comparaţie cu aceeaşi motocositoarea echipată cu motor


în 2 timpi (capacitate cilindrică 24, 5 cm³):
-zgomot redus cu 6, 8 dB
-nivelul noxelor eliminate este de 1/10
-consumul la motocositoarea cu motor în 4 timpi este mai mic cu 40 % faţă de motorul în 2 timpi
la aceeaşi capacitate cilindrică, respectiv 0, 45 l/oră la motorul în 4 timpi faţă de 0, 75 l/oră la
motorul în 2 timpi.
Costul total este redus cu 60%, spune catalogul brandului Makita.

Valorile prezentate pot fi diferite în anumite condiţii, se declară în același catalog.


Oricum, cifrele sunt de luat în seamă.
Vă spun că folosesc în gospodăria mea o motocoasă cu motor în patru timpi și ca afirmaţiile făcute
precum şi cifrele declarate mai sus, sunt reale.
Am confort sporit la toate capitolele:alimentare simplă, pornire uşoară, zgomot redus, vibraţii scăzute,
consum redus, fumul nu mă îneacă, costuri mici.
Un mecanism foarte important care se afla în componenţa oricărei motocositori este ambreiajul
centrifugal.
Acesta face legatura mecanică între motor şi arborele care antrenează capul de tăiere (vezi imaginea de
mai jos).

Ambreiajul centrifugal este compus din saboţii 1 prinşi articulat printr-o piesă de arborele motorului. La
o turaţie mai mare decât turaţia de ralanti, prin acţiunea forţelor centrifuge care acţionează la nivelul
saboţilor, aceştia fiind mobili se deschid şi se apropie progresiv de carcasa 2 la care se ataşează arborele
334
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

de antrenare al capului de tăiere, punând-ul în mişcare. Reducerea treptată a turaţiei motorului duce la
retragerea saboţilor prin acţiunea arcurilor de readucerea care anterior intraseră în tensiune, şi ca urmare
antrenarea arborelui încetează şi capul de tăiere se opreşte.
Această piesă este dimensionată în funcţie de puterea care trebuie transmisă şi turaţia la care
funcţionează motorul.
Este o piesă cu o construcţie simplă, în general fiabilă (este standardizată).
Nu face zgomot în timpul lucrului, cuplând şi decuplând progresiv în funcţie de turaţia motorului.
Arborele de transmisie se află în interiorul tijei tubulare (ţevii). Acesta este aşezat pe un număr de lagăre
cu rostogolire (rulmenţi foarte fini) sau pe lagăre de alunecare (bucşi de bronz) iar la capete se fixează
în carcasa ambreiajului centrifugal respectiv în pinionul capului de transmisie (antrenorului unghiular),
conform exemplelor de mai jos:

Arbore de antrenare si lagăr cu bucșa de bronz

Cap de transmisie (reductor unghiular)


Capul de transmisie este un mecanism esenţial al unei motocositoarei.
El este de fapt un reductor de turaţie care transmite mişcarea motorului cu ajutorul a două roţi dinţate cu
dantură specială, către organele (capetele de tăiere):cu fir de nailon sau cuţite diverse.
Capul de transmisie micşorează (reduce) turaţia motorului de la 10 000-11000 rot/min la 8500-9000 rot
/min.

335
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Turaţia capului de transmisie este limitată la aceste valori pentru siguranţa capului de tăiere. Astfel se
elimină riscul ca acesta să intre în valori mari de vibraţie şi să se avarieze, existând şi riscul producerii
de accidente.
Carcasa ambreiajului centrifugal şi ţeava metalică sunt componentele în care se află şi se rotesc
ambreiajul principal şi arborele de antrenare.
Ele sunt confecţionate din aliaj uşor şi rezistent la solicitări specifice activităţii de cosire, mai puţin
şocurile mecanice rezultate din loviri în corpuri dure, striviri accidentale cu piciorul sau cu alte obiecte
grele. De aceea motocositorile trebuie ferite de lovituri, striviri etc. , atât în timpul lucrului cât şi în
timpul activităţii de întreţinere sau depozitare.
Pe ţeava motocositorilor se afla montate mânerele sau ghidoanele de dirijare.
Acestea sunt de neînlocuit atunci când este necesar lucrul cu motocoasa.
Eficienţa dar şi confortul sunt date şi de aceste componente.
Pe ghidonul tip bicicleta se afla de regulă întrerupătorul pornit/oprit motor şi pârghia de acceleraţie
pentru motor.
Acest ghidon face foarte confortabilă manevrarea motocositoarei. Aşezarea lui în lungul tijei se
realizează în funcţie de talia utilizatorului. În manualul motocoasei se descrie această operaţiune.

Montarea manerelor se face folosind numai uneltele din kit-ul din dotarea motocositoarei.
Motocositorile sunt oferite cu dispozitive de protectie pentru capetele de taiere cu fir de nylon cit si
pentru cele cu lamă de taiere cu 3, 4, 8 dinti.
Deși manualele motocositorilor descriu aceste componente si montarea lor, consider ca este bine să fie
cuprinsă această descriere si în carte deoarece se poate consulta înainte de achizitionarea unei
motocositoare, gospodarul fiind astfel mai avizat.
Montarea corecta a cestor dispozitive asigură protecția utilizatorului în timpul lucrului.

336
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Folosirea motocositoarei cu cap de tăiere cu fir de nailon.


Se fixează părţile 1 şi 2 conform desenului de mai sus.
Pe piesa 2 se afla montat un dispozitiv cu lama tăietoare care este foarte util la lucrul cu fir de nailon.
Acest dispozitiv asigură lungimea normală a firului ori de câte ori este nevoie în timpul lucrului,
eliminând excesul de fir care apare uneori pe măsură ce se mai pierde din lungimea firului.
Montaţi distanţierul 7 pe axul capului de transmisie şi înşurubaţi capul de tăiere cu fir de nailon. Acesta
se va strânge învârtindu-l cu mâna în sens invers acelor de ceasornic, folosind şi cheia exagonala pentru
blocarea reductorul unghiular.
Strângerea se va face cu fermitate, la simţul mâinii, fără a exagera.
Reglarea lungimii firului se face astfel:
La turaţia maximă, se apasă uşor capul de tăiere pe pământ. În acest fel firul se va extinde ieşind automat
din capul de tăiere.
Cuţitul aflat în piesa 2 va regla lungimea firului la dimensiunea optimă pentru lucru.
Lucrul cu fir de nailon şi fără cuţit de reglare a lungimii, face ca motocositoarea să se” înece’’, rezistenţa
la tăiere fiind mărită.
Înlocuirea firului de nyilon este pentru unele persoane o operaţiune mai dificilă.
Necesită doar un pic de îndemânare.
Operaţiunile de înlocuire sunt enumerate conform fotografiei de mai jos, coasă având poziţia întoarsă,
cu capul de tăiere în sus:
1. Se va bloca capul de tăiere cu ajutorul cheii hexagonale;
2. Se va deşuruba învârtind în sensul acelor de ceasornic capul de tăiere;
3. Se apasă urechile 2, plasate diametral opus pe carcasă capului de tăiere;
4. Se va extrage din carcasa mosorul pentru fir;
5. Se pregăteşte fir cu grosimea şi lungimea indicată de către constructor în manualul
motocositoarei;
6. Firul se îndoieşte la jumătate;
7. Se pune firul în crestătură 3 a mosorului şi se înfăşoară în direcţia specificata;

337
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

8. Se fixează capetele firului în cele două crestături opuse 4, lăsând afară 10 câte 10 cm de fir la
ambele capete;
9. Se aşează mosorul in locaşul lui și se trec cele două capete de fir prin cele două orificii 5 ale
capului de tăiere;
10. Se va monta capacul prin apăsare în locaşul lui. La montare se va auzi un pocnet uşor de fixare şi
asigurare cu urechile care au acest rol;
11. Se trag cele două fire prin cele două crestături ;
12. Se va monta capul de tăiere prin înşurubare la locul lui;
Atenţie mărită la fixarea capacului în capul de tăiere. O fixare incorectă poate să ducă la dezmembrarea
lui, la pierderea componentelor sau deteriorarea lor.
Precauţii!
-Se va folosi numai fir de dimensiunea recomandată de constructor;
-Un diametru mai mare al firului duce la slabe performante ale motocoasei, pentru că motorul se
va supraîncărca şi i se vor reduce din performante (turaţie, putere);
-Distantierul 6 se va monta cu partea concavă (scobitură) înspre transmisie;

Atunci când capul de tăiere intră în turaţie, excesul de fir va fi îndepărtat automat prin tăiere de către
cuţitul aflat pe apărătoarea 2 (vezi fotografia de mai jos-cercul albastru)

Pentru lucrul cu celelalte dispozitive de tăiere (lama cu 3, 4, 8 dinţi sau cu discul cu 80 dinţi), piesa 2 se
va îndepărta, protecţia asigurându-se numai cu piesa 1.
Folosirea motocositoarei cu lama cu 3 dinţi
338
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Se va întoarce motocoasa cu axul capului de transmisie în sus, şi se vor monta piesele în ordinea din
fotografia de mai jos:

Lama se va aşeza între distanţierele 1 şi 2, şi se va centra cu atenţie mărită pe axul capului de transmisie.
Se va monta piesa 3 care are rolul de a stabiliza lama pe ax după ce se va monta şaiba 4 care se va strânge
cu piuliţa 5.
Strângerea se realiza în sens invers acelor de ceasornic, aşa cum se vede în imaginea de, mai jos.

La strângerea cu cu cheia tubulară din kit (set), se va asigura blocarea cu ajutorul cheii hexagonale.
Strângerea piuliţei se va face la simţul mâinii fără a se utiliza un prelungitor al pârghiei (tijei). Strângerea
exagerată poate să ducă la ruperea axului!
Discul circular cu 80 de dinţi se va monta ca şi lama cu 3 sau 4 dinţi.
La montarea capetelor de tăiere se va ţine obligatoriu seama de orientarea săgeţilor aflate pe lame.
După montarea oricărui cap de tăiere se va face proba de funcţionare în gol,
sigurandu-ne că funcţionarea este lină, fără vibraţii, şocuri şi zgomote anormale.
Atenţie mare la cei aflaţi în jur!
Trebuie să fie îndepărtaţi din fața motocositoarei.

339
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Riscul accidentelor este mare atunci când în preajmă se află copii, persoane vârstnice, bolnave sau cu
probleme psihice.
Nu se consumă alcool la lucrul cu motocositoarea, în nici o situaţie în care s-ar putea produce
accidente:exploatarea motocositoarei, montarea-demontarea accesoriilor, probe înainte sau după
reparaţii sau operaţii de întreţinere, demon-stratii, etc.
Hamul motocositoarei trebuie purtat în mod obligatoriu, dacă acesta se află în dotarea ei.
Nu se va lucra fără ham.
El este un element de siguranţă dar şi de confort pentru om şi maşină.
Se va îmbrăca hamul, se va ajusta pe corp după talia operatorului cu cataramele 4 şi se va asigura cu
clemele 3.

De ham, se atașează motocositoarea prin inermediul unui cârlig. .


Motocoasa trebuie să atârne la înăltimea șoldului.

Se agaţă motocositoarea ca în imaginea de mai sus.


Atunci când acesata este pe poziţie de lucru, se va verifica mai întâi poziţia ei de echilibru.
Poziţia de echilibru se verifică cu capul de tăiere montat şi cu rezervorul pe jumătate plin.
Se reglează lungimea hamului astfel încât capul de tăiere să fie paralel şi în contact cu solul.
Echilibrarea corectă este atunci când capacul capului de tăiere atinge uşor solul (pământul).
O motocositoarea echilibrată, se va ridica cu uşurinţă atunci când se aplică un efort minim pe mânere şi
va reveni la fel de uşor atunci când efortul dispare.
Pentru reglări se va acţiona asupra punctului de prindere a hamului, mutându-l înainte sau înapoi.
340
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Se mută înainte atunci când capul de tăiere se “simte” prea greu şi se mută înapoi atunci când capul de
tăiere se “simte”prea uşor.
La mutarea punctului de prindere se va reface reglajul cablului de acceleraţie.
La încheierea reglajelor se vor face probele de funcţionare şi se vor strânge şuruburile.
Moduri de lucru
Lucrul cu cap de tăiere cu fir de nailon
Tăierea ierburilor din jurul copacilor, zidurilor, bordurilor sau altor obstacole dure, se face curat, fără a
se afecta scoarţa copacilor, şi se evita impactul violent cu acestea.
Este de recomandat lucrul redus în aceste zone pentru a evita ruperea înainte de vreme a firului.
Pentru suprafeţe mai mari, se va ţine capul de tăiere în poziţie orizontală, executând mişcări alternative
de la stânga la dreapta şi invers, realizând astfel tăierea ierburilor.
Capul de tăiere nu trebuie să atingă pământul pentru că se va deteriora timpuriu şi va fi afectată şi
motocositoarea.

Folosirea motocositoarei cu lama cu 3cuțite


Se va folosi numai lama din dotarea motocositoarei.
Nu se va utiliza o lamă mai mare în diametru.
Lama cu 3 dinţi este destinată tăierii ierburilor (buruienilor)înalte şi dese, tufişurilor, mărăcinişurilor,
arbuştilor cu tulpina sub 2 cm în grosime.
Pentru buruieni mai groase, dure sau uscate, se va folosi discul fierăstrău.
Modul de tăiere se poate vedea în fotografia de mai jos:

341
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Ascuţirea lamei
Pentru o tăiere uşoară a buruienilor este necesară o ascuţire corectă a cuţitelor lamei.
Tăierea cu motocositoarea se va face cu mişcări lente, de la dreapta la stânga, pentru faza de tăiere, şi de
la stânga la dreapta pentru revenire în gol (fără tăiere), conform imaginii de mai sus.
O lamă uşor tocită se poate ascuţi cu o pilă, iar când lama este foarte tocită se ascute cu piatra.
Se va avea grijă ca prin ascuţire să se păstreze echilibrul discului. O ascuțire excentrică duce la
dezechilibrarea discului în timpul fuctionarii caz în care apar vibraţii şi riscul de deteriorare a
motocositoarei.
Dacă discul este fisurat se va înlocui obligatoriu.
Lamele cu 3 sau 4 dinţi se pot folosi pe ambele fețe.
Se vor ascuţi numai vârfurile cuţitului, aşa cum arată fotografia de mai jos. Poziţia 4 indica limita de
ascuţire. Situaţia corectă este dată în imaginea B.

Folosirea motocositoarei cu disc circular de ferăstrău


Discul circular de fierăstrău este recomandat pentru tăierea tufişurilor uscate şi arboretului cu tulpina
până la 6 cm grosime.
Modul de tăiere (vezi fotografia)

342
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Partea închisă la culoare a discului este zona optimă de tăiere.


Asiguraţi-vă asupra direcţiei de cădere a elementului care se taie.
Evitaţi ca lama să nu fie prinsă în tăietura tulpinei. Tăiaţi dinspre zona opusă direcţiei în care va cădea
arboretele.
Ascuţirea discului se poate face cu o pilă, dacă discul este uşor tocit.
Pentru situaţii mai grele, se poate apela la ascuţirea cu echipament special, ascuţire realizată numai de
ateliere specializate.
Întreţinerea motocositorilor
Pentru menţinerea în exploatare la parametrii iniţiali, motocositorile au nevoie de întreţinere periodică.
Se spune “periodică” deoarece anumite operaţiuni se repetă la anumite intervale de timp.
Atât operaţiunile cât şi perioadele la care se execută sunt menţionate în manualele care însoţesc
motocositorile la livrare către utilizator.
Consultarea şi însuşirea informaţiilor date în manuale sunt obligatorii.
Faptul că unii gospodari ignora manualele, motocositorile nu beneficiază de operaţiuni de întreţinere la
timp, fapt ce duce la scăderea rezistenţei lor în exploatare.
Motoarele motocositorilor trebuie să beneficieze de schimburi de ulei la intervalele recomandate, de
curăţare a filtrului de aer, de control şi reglare a bujiei.
De asemenea, reductorul capului de antrenare trebuie gresat periodic cu vasilina indicată de constructor.
Operaţiunile de întreţinere nu sunt numeroase şi nu au costuri mari, dar trebuie făcute la timp şi complet.
Cele mai multe se pot face acasă de către proprietar.
Sunt operaţiuni pe care proprietarul nu le poate executa din lipsă de scule şi experienţă. Aceste lucrări
trebuie executate numai de service-urile autorizate.
Numai la service se pot face următoarele:
-Verificarea arcurilor ambreiajului centrifugal-la fiecare 6 luni sau la 50 de ore de funcţionare;
-Verificarea şi reglarea turaţiei la ralanti-la 1 an sau la 100 de ore de funcţionare;
-Reglarea jocurilor supapelor – la 1 an sau la 100 de ore de funcţionare;
Depistarea defecţiunilor
Deşi în general manualele cuprind lista defecţiunilor ce pot apărea în exploatarea motocositorilor, pentru
cei care nu au achiziţionat încă şi nu pot consulta manualele sau pentru cei care lucrează în service-uri
şi nu au beneficiat de instructaj specific, voi reda mai jos o listă a defecţiunilor şi a cauzelor posibile:
1. Motorul nu porneşte:

343
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Cauze posibile:
a)nu este combustibil;
b)butonul Start/Stop este pe poziţia Stop;
c)fişa bujiei nu este prinsă corect sau este desfăcută;
d)motorul este înecat. Se desface bujia şi se usucă cu tifon. Se remontează bujia;
e)filtrul de benzină este colmatat. Se curată;
2. Pornire dificilă sau pierderea puterii:
Cauze posibile:
a)impurităţi în rezervorul de combustibil;
b)filtrul de aer murdar;
c)carburatorul colmatat;
d)motorul este cald şi şocul închis. Deschideţi şocul;
3. Funcţionare neregulată:
Cauze posibile:
a)bujia este defectă sau distanţă dintre electrozi este necorespunzătoare;
b)filtrul de aer murdar;
4. Motorul se încinge peste limite:
Cauze posibile:
a)distanţa între electrozii bujiei este incorectă;
b)filtrul de aer murdar;
c)nervurile de răcire ale motorului sunt înfundate;
d)fulia de pornire este blocată de iarbă tăiată;
5. Motocositoarea vibrează excesiv:
a)lama este incorect echilibrată sau elementul de tăiere este incorect montat;
b)şuruburile de fixare ale motorului sunt desfăcute;
După remedierea defecţiunilor, motocoasa se va proba.
Nu turaţi motorul în gol fără să tăiaţi cu motocositoarea.
Există riscul defectării grave a motorului.
Conservarea motocositoarei
Pe timpul iernii sau pentru o perioadă mai mare de 2 luni în care nu se lucrează cu motocositoarea, se va
proceda la depozitarea motocoasei şi la conservarea ei.
Operaţiunile de conservare sunt:
-se scoate combustibilul din rezervor, se porneşte motorul şi se lasă să funcţioneze până se goleşte
carburatorul şi motorul se opreşte singur;
-se scoate bujia motorului, se toarnă câteva picături de ulei de aceeaşi calitate cu cea recomandată
de constructor, în cilindru;

344
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

-se trage de mânerul de pornire de câteva ori că cilindrul şi pistonul să se ungă apoi se montează
bujia în locaşul ei;
-se curață motocositoarea, îndepărtându-se resturile de plante tăiate şi acumulate în jurul
motorului sau în fantele de răcire ale acestuia, precum şi cele adunate în jurul cuţitului şi pe
apărătoarea de cuţit;
-se pune o peliculă de ulei pe părţile metalice pentru prevenirea coroziunii;
-motocositoarea se va depozita într-un loc răcoros;
-dacă se depozitează în poziţie verticală, se va aşeza cu motorul în jos şi se va asigura să nu cadă;
Repunerea în funcţiune a motocositoareia după perioada de conservare se va face executând operaţiunile
de mai sus în ordine inversă.
Încredinţaţi motocositoarea spre a lucra cu ea, numai persoanelor bine instruite în cunoaşterea,
exploatarea şi întreţinerea acesteia!
Aplicaţiile motocositoarelor de umăr
În legătură cu aplicaţiile acestor motoutilaje pot să afirm că am realizat experienta atât ca utilizator
nemijlocit a unei motocositori performante în gospodăria proprie sau în gospodăriile unor buni prieteni,
dar şi ca vânzător de echipamente de grădină în decursul a 10 ani de activitate în domeniu.
Operaţiunile realizate cu motocositoarea proprie sunt ilustrate în fotografiile de mai jos:

Curăţarea unei livezi de cais năpădită de buruieni:imagini înainte, în timpul şi după cosire.

345
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Curățarea unui teren invadat de o vegetatie foarte agresivă și dificil de îndepartat fără o motocositoare
performantă

După recoltarea unei culturi de păioase se poate obţine pentru gospodărie o recoltă bună şi utilă de paie
necesară ca aşternut pentru animale.
Cosirea se poate realiza, aşa după cum se vede, la rasul solului, materialul cosit fiind pus în brazdă.

346
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Cosirea unei livezi de pruni cu suprafața de 300 mp cu motocositoarea HONDA, model UMK 435 E
U3E echipată cu cap de tăiere tip cuțit cu trei lame:timp efectiv de lucru -40 minute, consum de benzină
-500 ml (imagini înainte, în timpul și după cosire).
FOTO:Com Poienarii Burchii, jud Prahova

Foto din Bogați –Arges Foto din Dărmănești-Dâmbovița


Cosirea buruienilor între rândurile de căpşuni şi îndepărtarea resturilor vegetale de pe un teren de pe care
s-a recoltat porumb.

347
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Curațarea grădinii de resturi vegetale, după recoltarea legumelor.


Imagini din timpul curățării si după curățare.

Defrişarea unei porţiuni de teren cu ajutorul motocositoarei echipată cu disc cu dinţi de fierăstrău
circular.
Imagini din gospodăria proprie din com. Poienarii Burchii, judeţul Prahova.
Caracteristicile tehnice ale motocositoareicu care s-au realizat lucrările ilustrate mai sus, sunt
următoarele:
-Motocositoarea de umăr Honda ;
-Model UMK 435E U3E
-Dimensiuni (Lxlxh):1790x670x488 (mm);
-Tip motor –Honda Gx 35, în 4 timpi;
-Cilindree-35 cm³;
-Putere netă -1, 3CP;
-Turația motorului la ralanti-3100±200 rot/min
-Turația maximă a motorului-10000 rot/min
-Nivel de zgomot la nivelul operatorului-93, 7 dB
-Nivelul vibraţiilor la ralanti – 3, 8 m/s²
-Nivelul vibraţiilor la turaţie maximă -7, 3 m/s²

348
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

-Ulei de motor –Honda 10w30


-Capacitate băii de ulei -100 ml
-Felul combustibilului-benzina fără plumb;
-Capacitatea rezervorului de combustibil-0, 63 litri;
-Consumul de carburant – 0, 500 litri/oră (înregistraţi în exploatare personală);
-Felul aprinderii- tranzistorizată;
-Tipul bujiei-NGK CMR5H
-Tipul carburatorului-cu membrană;
-Diametrul tubului transmisiei (ţevii)-26 mm
-Diametrul axului de transmisie-7mm;
-Diametrul carcasei ambreiajului-78 mm;
-Transmisia-angrenaj conic cu dinţi elicoidali;
-Raport de transmsie-17/22
-Turatia la capul tăietor /turaţia motorului-9000/10000 rot/min;
-Lungimea firului de nailon cu Ф 3 mm -3 m
-Lungimea firului de nailon cu Ф 2, 4 mm-6m
-Greutatea motocoasei-6, 8 kg
Pentru cosirea culturilor înalte (trifoi, lucernă, grâu, secară, ovăz, orz) sau a ierbii înalte, motocositorile
de umăr pot fi echipate cu un dispozitiv simplu, foarte uşor la greutate, care se montează pe ţeava
motocositoarei.
Acesta adună spicele, le grupează şi le culcă în snopi pe brazdă.
Din păcate în România nu se realizează şi nici nu se importă acest dispozitiv.
Iată imaginea lui, montat pe motocositoare şi aflat în lucru:

349
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Din imaginile de mai sus se constată foarte uşor eficientă şi oportunitatea acestor motocositori de umăr.
Despre productivitate se poate spune, ca şi în cazul motosapelor şi motocultoarelor, că poate fi cu greu
determinată exact.
Productivitatea depinde de foarte mulţi factori variabili: starea terenului, starea vegetaţiei, experienţa
omului, etc.
Motocositorile de umăr sunt destinate suprafeţelor relativ reduse, cu probleme de felul celor expuse în
fotografiile de mai sus.
Motocositorile de umăr lucrează eficient acolo unde celelalte categorii de motocoase nu pot lucra.
Viteza de lucru cu motocositorile de umăr este redusă deoarece viteza de înainare a omului este scăzută
în comparaţie cu viteza de înaintare a motocositorilor cu autotractare (cele pe roţi).
La cosire, omul care poartă motocositoarea pe corp, înaintează prin paşi mici, deşi lăţimea de tăiere este
comparabilă cu cea a motocositoarelo cu bară de tăiere cu cuţite mobile.
Din acest motiv şi consumul specific (litri/hectar) este mai mare în cazul motocoaselor de umăr.
Viteza de înaintare a motocositoarelor cu autotractare este de 3-4 km/oră.
În fişele tehnice, la raft, sau în manualele motocositoarelor de umăr, consumul de combustibil se
menţionează în litri/oră, dar nu se menţionează ce suprafaţă se poate realiza într-o oră.
Dacă se consideră că lăţimea barei de tăiere este de 1 m, se poate stabili că o motocositoare cu bară de
tăiere realizează o productivitate teoretică de 3000-4000 mp/oră, la un consum de 1-1, 5 litri benzină.
Viteza de înaintare a omului care coseşte cu motocoasa de umăr este sub 1 km/oră.
În concluzie, se poate deduce că productivitatea teoretică este de 3-4 ori mai mică la motocositoarelor
de umăr, iar consumul de combustibil la hectar este mai mare.
Acesta a fost şi răspunsul la întrebarea pusă de un client atunci când mi s-a plâns de consumul mare de
carburant înregistrat de el la un hectar.
Acest lucru l-am constat personal atunci când am cosit o suprafaţă de teren bine determinată, într-un
timp stabilit cu exactitate.
Pe aceeaşi suprafaţă am cosit (în perioade diferite, desigur) cu motocositoarea de umăr dar şi cu o
motocoasa cu bară de cosire cu cuţite mobile sau cu o motocoasa cu tambur rotativ şi cuţite flotante
(acestea vor fi prezentate la puctul următor).
În concluzie, pentru suprafeţe mari, sunt mai eficiente motocositoarele cu autodeplasare pe roţi cu bare
de tăiere sau cu tamburi rotativi.
Deci, motocositorile de umăr sunt rentabile pe suprafeţe reduse, pentru lucrări pe care nu le pot executa
alte construcţii de motocoase, pentru terenuri inaccesibile motocositorilor pe roţi (pante mari,
povârnişuri, taluzuri cu înclinare mare, terenuri accidentate, etc).
350
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Fotografiile de mai sus, privite cu atenţie, explică foarte bine afirmaţiile mele de mai-nainte.
Atunci când o motocositoare este depăşită din punct de vedere aplicativ –tehnologic, se va apela la o
altă construcţie, de exemplu:

Motocositorile cu tambur rotativ


Gospodăriile cu sector zootehnic, cele care deţin pe lângă grădină şi suprafeţe cu fâneţe de pe care se
recoltează iarba, o motocositoare de umăr nu este suficietă.
Pentru aceste cazuri se recomandă o variantă constructivă cu productivitate mai mare.
În activitatea mea profesională am promovat şi distribuit pe piaţa românească câteva modele de
motocoase cu tambur fabricate în Cehia de către firma VARI.
Produsele au fost bine apreciate de către deţinătorii de animale dar şi de cei care prestau servicii de cosire
în localităţile de domiciliu.
Motocositoril au o construcţie simplă, fiabilă, cu o întreţinere uşoară, cu costuri foarte mici şi se pretează
foarte bine la condiţiile de teren din România.

Motocositoarea BDR-595 – ADELA 60


Se descurcă excelent pe terenurile cu muşuroaie, acolo unde motocoasele cu bară de tăiere şi cuţite cu
mișcare alternativă au mari probleme.
Cuţitele de pe tamburi sunt flotante şi rezistă la lovituri în muşuroaie sau obstacole aflate pe suprafaţa
de cosit. Unghiul ascuţit α (vezi figura de mai jos)permite o tăiere uşoară a ierbii, fără ca motocositoarea
să se “înece” în iarbă.

Tamburul motocositoarei

351
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Înălţimea de tăiere de 4 cm permite ierbii să se regenereze uşor după cosire. Cuțitele, fiind flotante, intră
între discurile tamburilor atunci când lovesc în muşuroaie apoi revin imediat, prin acţiunea forţei
centrifuge, după ce obstacolul a fost depăşit.
Aparatul de tăiere este eficient prin construcţia sa simplă care nu necesită reglaje sau alte operaţiuni de
întreţinere complicate şi costisitoare financiar.
Cuţitele care echipează aceste aparate de tăiere se pot ascuţi cu pila sau se pot întoarce de pe o față pe
alta.
Aceste cuţite sunt realizate din oțel obişnuit, OL 38, tocmai pentru a se ascuţi manual.
În timpul unei lucrări de cosire pe un teren denivelat şi cu bolovani de piatră ascunşi în sol (terenul a
fost cândva un prund de râu), am lovit puternic cuţitele motocoasei ADELA.
Acestea nu s-au rupt, nu s-au spart, dar s-au deformat.
L-am scos de la locul lor, le-am îndreptat pe o nicovală prin lovituri de ciocan, le-am ascuţit cu pila şi
după remontare am continuat activitatea. Nu au avut nevoie de reglaje pentru că nu se fac reglaje la
cuțite cu nici un prilej.
Atunci când este necesară înlocuirea cuţitelor se recomandă cutie de aceeaşi greutate. Montarea de cuţite
cu difernte de greutate va face motocositoarea să trepideze.
Este bine să se achiziţioneze cuţite originale.
Dacă totuşi deţinătorul motocositoarei îşi confecţionează singur cuţitele, se recomandă să folosească oțel
obişnuit şi nu oțel de calitate, aliat sau înalt aliat, căruia să i se aplice tratament termic pentru durificarea
suprafeţei.
Cuţitele din material tare se pot rupe la lovituri.
Durata de viaţă a unui set de cuțite noi în condiţii de exploatare atentă şi pe suprafaţa recomandată de
fabricant, este de 3 ani.
Dacă terenul nu este curăţat de obiecte dure, are muşuroaie sau este foarte accidentat, durabilitatea
cuţitelor scade.
Dacă motocositoarea se foloseşte pe suprafeţe mai mari decât suprafaţa recomandată, adică mai intens,
durabilitatea cuţitelor şi a motocoasei scade.

352
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Setul de 4 cuțite care se montează pe tambur

Uzura cuțitului pe ambele muchii tăietoare

Mişcarea roţilor de deplasare şi a apartului de tăiere ale motocositoarei se realizează de la motor prin
intermediul unor transmisii cu curele.
353
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motocositorile au gabarite mici şi mase reduse, caracteristici care le fac foarte manevrabile.
Este foarte adevărat că pentru transportul lor pe distanţe mari este necesar mijloc de transport auxiliar,
căruţă sau automobil, dar gabaritul poate fi redus foarte mult prin plierea ghidoanelor de conducere astfel
încât se poate apela şi la un autoturism break.

Punctele de pliere ale ghidonului de conducere


Motoarele cu care sunt echipate au puteri reduse, 6, 5 CP, şi fac parte din categoria celor de top, HONDA
sau BRIGSS & STRATON.
Întreţinerea motoarelor nu ridică probleme.
Conservarea şi depozitarea lor pe timp de iarnă se poate realiza fără pretenţii mari.
O motocositoare cu tambur rotativ fabricată de VARI-CEHIA se găseşte în stocul importatorului pentru
România , permanent.
Modelul este LIZA şi are următoarele caracteristici:
-Dimensiuni de gabarit:Lxlxh-mm-1730x 751x1180
-Greutate-kg-59
-Lățime de tăiere-cm-58, 5
-Inălțime de tăiere-cm-4
-Viteza de deplasare –km/h-2
-Motor în 4 timpi, Honda, model GCV 160, 5, 5 Cp, la 3600 rot/min
-Dimensiunile roţilor -3. 5x6
-Număr de cuțite-buc-4
-Suprafața recomandată-mp-3000
-Productivitate-mp/oră-1300
-Capacitatea rezervorului de benzină-litri-1, 1
-Consum orar –litri-1, 2
-Turația discului cu cuțite-rot/min-1990
Mai jos sunt imagini ale acestei motocoase:

354
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Imaginea motocositoarei și a capului de tăiere

Motocositoarea DS-521 LIZA 60 în lucru


Un model mai mare este motocositoarea BDR 595-ADELA
Caracteristicile tehnice ale motocositoareia BDR 595 –ADELA 60
- Dimensiuni de gabarit (Lx lxh)-1550x 800x 1120 (mm)
- Masa - 60 kg
- Lăţimea de tăiere -58, 5cm
- Înălţimea de tăiere – 4cm
355
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

- Viteza de lucru- 2, 7 km/h


- Suprafaţă pentru care este recomandată -1, 5 ha
- Productivitate-1500 mp/h
- Tipul motorului- Honda, 4 timpi, 6, 5 CP/3600 rot/min
- Turaţia discului- 2068 rot/min
- Număr de viteze de deplasare-1 înainte
- Număr de cuţite pe tambur -4
- Capacitatea rezervorului de benzină -1, 1 litri
- Consum orar -1, 3 litri/oră
- Capacitatea băii de ulei a motorului- 0, 55 litri
- Calitatea uleiului –SAE 30-15w40
- Capacitatea băii de ulei a transmisiei – 0, 15 litri
- Calitatea uleiului de transmisie –SAE 90, 80W90
- Dimensiunea roţilor de deplasare- 3. 00 x 8
Pantă maximă accesibilă este de 30°.
Cosirea se va face în lungul pantei.
Din motive de stabilitate se va evita cosirea transversală.
În imaginile de mai jos sunt redate câteva aplicaţii ale motocositoarei:

Lucrul pe pantă cu motocositoarea


356
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motocositoarea BDR ADELA în lucru în condiții severe (vegetație sălbatică, diversă, foarte
aglomerată, încurcată sau culcată)
Din imagini se poate observa că iarbă cosită este aşezată în brazdă, pe partea dreaptă a tamburului.
Aşezarea ierbii în brazdă este facilitată şi de şorțul lateral al coasei.
Cozorocul de deasupra tamburului are rolul de culca iarba înaltă în faţa aparatului de tăiere, şi de a
împiedica înfundarea (înecarea) aparatului de tăiere al motocositoarei.
Acest tip de motocositoare NU SE ÎNFUNDĂ în condițiile de mai sus.

Pentru a vă edifica asupra modului de lucru al acestei motocositoare, recomand accesarea sitului www.
vari. cz unde sunt postate filmuleţe demonstrative.
Un alt model de motocositoare cu tambur oferit de VARI, CEHIA, este LUCINA.
Acest model are caracteristici îmbunătăţite faţă de varianta ADELA, şi anume:
- Lăţimea de lucru-62, 2 cm;
- Numărul vitezelor -2, înainte; (vezi imaginile de mai jos)
- Viteza 1 -2, 0 km/h;
- Viteza 2 – 2, 8 km/h;

357
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

- Productivitate -1900 mp/h;


- Suprafaţă pentru care se recomandă -15000 mp;
- Înălţimea de tăiere -4 cm;
- -Număr de cuțite -4;

Viteza I Viteza II

Poziționarea curelei de transmisie pe fuliile transmisiei la roți în vederea obținerii vitezei dorite.
Viteza 1, de 2, 0 km/oră, realizează o urcare usoară a pantelor terenului și parcurgerea mai lină a
terenurilor accidentate.
La acest model cuțitul de tăiere este pozitionat paralel cu solul (vezi foto).

358
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Imagini cu motocositoarea LUCINA în lucru

Firmă din Cehia produce o gamă mare de motocositoare cu tambur.


Accesând sit-ul menţionat mai sus, se poate opta pentru variantă care se potriveşte mai bine situaţiei din
teren.
Toate poartă nume de fete: LIZA, AGATA, LUCINA, ADELA!
Consider că merită prezentat un produs multifuncţional fabricat de aceeaşi firmă cehă.
Acesta este un minitractor la care se pot utiliza mai multe accesorii necesare cosirii ierbii, răvăşirii şi
adunării ei dar şi tocării vegetaţiei care nu se foloseşte ca siloz pentru animale.
Denumirea produsului este MinitractorTERRA I cu transmisie DSK 316.
La priza lui de putere se pot monta 3 variante de aparate de cosit: aparat de cosit cu tambur rotativ şi
cuţite flotanate, aparat de cosit cu bară de tăiere şi cuţite culisante, aparat de tocare a ierbii şi depozitare
pe sol ca mulci.
La aceste aparat se adăugă un aparat necesar din punct de vedere tehnologic, acela de răvăşire a ierbii
cosite şi de adunare a fânului.
Parametrii MINITRACTORULUI:
359
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Dimensiunile de gabarit:Lxlxh (mm)-1490x1010x1075


Viteza de deplasare- 2, 2 km/oră
Motor –HONDA –GCV 160
Puterea maximă a motorului-5, 5 CP
Consum maxim- 1, 2 litri/oră
Dimensiunea roților-4. 00-4

Minitractorul neechipat Imaginea prizei de putere de la care se antrenează accesoriile


1)Aparatul de cosit cu tambur rotativ si cutite flotante –SAMSON 56
Caracteristici tehnice
- Dimensiuni de gabarit –Lxlx h – 685x 800x 615 (mm)
- Greutatea aparatului – 40 kg
- Lățimea de tăiere -56 cm
- Înălțimea de tăiere -4 cm
- Turația tamburului cu cuțite -1963 rot/min
- Numărul cuțitelor -4

Aparatul de cosire cu tambur rotativ Minitractorul echipat cu aparatul de cosire

360
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Minitractorul echipat cu aparat de cosire, aflat în lucru în doua ipostaze.(Se poate conduce de pe
picioare pe suprafete mai mici sau de pe un scaun cu roti (sulki) pe suprafete mai mari).
2) Bara de cosire cu cuțite culisante- LSE 120
Caracteristici tehnice
- Lățimea de lucru -117 cm
- Înălțimea de tăiere -4 cm
- Viteza cuțitului mobil de tăiere-982 bătăi/min
- Cursa cuțitului mobil – 55 mm
- Productivitatea -2500 mp/oră

Bara de cosire Minitractorul echipat cu bară de cosire

Imagini cu minitractorul echipat cu bară de cosire

361
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

3) Aparatul de tocare a ierbii –TAIFUN -52


Caracteristici tehnice
- Dimensiuni de gabarit –Lxlx h- 840x670x293 (mm)
- Greutatea aparatului – 41 kg
- Lățimea de tăiere – 52 cm
- Înălțimea de tăiere-5 cm

În imagini este prezentat apartul de tocare cu axul de antrenare şi cuţitul de tocare montat sub carcasă

Aparatul de tocare în lucru

362
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

4) Aparatul de răvășire și adunare a fânului cosit-OP-1. 1


Caracteristici tehnice
- Dimensiuni de gabarit –Lxlxh-1020x1400x800 (mm)
- Greutatea aparatului-60 kg
- Lățimea de lucru-100 cm
- Productivitate – 3000 mp/oră

Aparatul de răvăşit şi adunat fân, montat la minitractor şi în timpul lucrului


De altfel, motoblocul prezentat este proiectat şi construit să acţioneze mai multe aparate decât cele
prezentate până acum.
În fermele mici ele pot să toace lemnul şi coardele de vită de vie acţionând un tocător special, poate să
măture atunci când i se ataşează o maşină de măturat cu perie rotativă sau poate să cureţe zăpadă cu
ajutorul unei lame sau a unei freze rotative.
Este o maşină polivalenta gândită şi fabricată pentru întărirea gospodăriilor specifice ţărilor cu structură
asemănătoare României (în CEHIA se poate, la noi…).

363
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Detalii se pot obține accesând situl www. vari. cz.


Pentru suprafeţele mari care necesită doar curăţarea terenului de ierburi, aceeaşi firmă oferă motocoase
tocătoare, care realizează mulcirea terenului.
Poate să fie foarte utilă la întreţinerea livezilor înierbate. Iarba tocată constituie material ce se va
descompune în timp, transformându-se în îngrăşământ natural.
Aplicarea soluţiei prin care materia organică se reciclează aduce mari economii în costurile cu
îngrăşămintele chimice şi în cheltuielile de întreţinere ale livezii.
Tocătura rămâne sub carcasa sau este evacuată în lateral printr-o fereastră escamotabilă (vezi foto)

364
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Foto 1 Foto 2
Tocarea ierbii în vie și livadă și cu evacuarea materialului în lateral (foto 2)

Tocarea ierbii în livadă cu ramânere sub carcasă


Iarba este tocată de un cuţit fix, plasat sub o carcasă metalică.
Aceste motocositori au aceleaşi motoare cu cele care echipează motocositorile descrise mai sus.
Soluţiile constructive de antrenare a organului de lucru şi transmisie, sunt păstrate de producător. Acestea
sunt transmisiile prin curele.
Un model este F 550B cu următoarele caracteristici:
- Lăţimea de lucru – 58 cm;
- Înălţimea de taiere-reglabila -4-9 cm (ajustabilă în 16 poziţii)
- Motor Brigss&Straton 850 serie TM
- Suprafaţă pentru care se recomandă – 15000 mp (1, 5 ha)
- Productivitate – 1300 mp/h (13 ari)
- Număr de viteze – două, înainte, 1, 8 km/h şi 2, 4 km/h
- Greutate- 55 kg

365
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Imaginea motocositoarei F 550 B

Plasarea cuțitului sub carcasă

Cuțitul motocositoarei

Plasarea curelei de transmisie în funcție de viteza dorită

366
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motocositoarea F550 B, în lucru


Şi în acest caz, fabricantul oferă variante diferite. Accesaţi sit-ul www. vari. cz
Şi vă veţi informa mult mai amănunţit.
În România, firma VARI are un distribuitor. Acesta este HIT POWER MOTOR Bucureşti. Adresa de
web este www. honda. ro
Pentru gospodăriile care au suprafeţe mai mari de fâneaţa sau lucernă ori trifoi precum şi sectoare
zootehnice, firma cehă oferă motocositori cu doi tamburi rotativi.
Modelul oferit este BDR 1200, cu doi tamburi rotativi, care se rotesc în contrasens.
Aceasta motocositoare pune materialul cosit în brazdă, între cei doi tamburi.
Pentru că se parcurg distanţe mari în activitatea de cosire, fapt care oboseşte conducătorul utilajului, la
motocositoare poate fi ataşat un scaun pe roţi (sulki).

Motocositoarea BDR 1200 cu scaun pe roți atașat

367
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Aparatul de tăiere format din doi tamburi rotativi

Aparatul de tăiere protejat cu șorț de protecție


Soluţia constructivă este aceeaşi ca la modelele precedente.
Transmiterea mişcării de la motor la organele active şi la trenul de rulare se face tot prin intermediul
unor transmisii cu curele trapezoidale (vezi imaginea de mai sus)
Este o motocositoare de productivitate mai mare decât modelele prezentate anterior şi prin
urmare costul este pe măsură.
Caracteristici tehnice
-Dimemsiuni de gabarit – Lxlxh (mm)-2757x1582x1185
-Greutatea maşinii –Kg-240
-Lațimea de tăiere – cm- 120, 2
-Număr de cuţite pe tambur -4 bucăţi
-Număr de viteze – 5 viteze înainte, 1 viteza înapoi
-Motor în patru timpi, Honda Gxv390
-Puterea maximă a motorului – 13 CP/3600 rot/min
-Capacitatea băii de ulei-1, 1 litri
-Capacitatea rezervorului de benzină -2, 3 litri
-Consum orar – 2, 5 litri /oră la 3000 rot/min
-Productivitatea maşinii – 2160-5760 mp/h
-Suprafața pentru care este recomandată – peste 2 ha
-Dimensiunile roţilor – 17x7-8
368
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

-Panta maximă admisă -10°


Pentru transportul maşinii la locul de lucru este necesar un mijloc de transport adecvat gabaritului şi
greutăţii acesteia.
Motocositoarea BDR 1200 în lucru:

Eficienţa acestor motocositori se poate stabili analizând cei doi parametrii economici , productivitate şi
consum orar. Se vede astfel cu ce cost se realizează cosirea mecanică şi se compară cu costul cosirii
manuale.
Din suma rezultată se scad cheltuielile de exploatare şi întreţinere pentru motocositoare. Diferenţa
obţinută înseamnă profit.
Cu acest profit însumat an de an, motocositoarea îşi plăteşte preţul de cumpărare.
Adăugând şi avantajul cosirii la momentul optim, fapt care aduce un plus de calitate pentru produsul
obţinut, se constată încă odată că timpul înseamnă bani.

369
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

PARTEA A V-A – TOCATOARE DE CRENGI


În activitatea gospodărească se produc deşeuri rezultate din tăierile anuale ale viţei de vie şi ale pomilor.
Coardele de vie şi crengile de pomi (fructiferi sau nu)ajung în general la foc.

În ţările civilizate acest material se întoarce în solul din care s-au hrănit ani în şir consumând substanţe
utile dezvoltării şi rodirii viei sau pomului.
Arderea coardelor de vită şi a crengilor produce fum, puţină căldură în casele sărace ale românilor şi
ceva cenuşă.
Dacă, măcar cenuşa, s-ar distribui pe sol şi tot ar fi ceva, dar nici sub formă de cenuşă acest material nu
se reciclează. Cenușa ajunge la gunoi, de cele mai multe ori.
Ar fi timpul ca românul să ia exemplu de la popoarele care se gândesc serios şi inteligent la următoarele
generaţii.
Reintroducerea în sol a tocăturii de lemn înseamnă reducerea substanţială de îngrăşăminte chimice.
Tocătura rezultată din lemnul trecut printr-un tocător special poate să decoreze suprafaţa unui schow-
room unde se expun produse diverse, în straturile cu flori în calitate de mulci sau înapoi între rândurile
de vită de vie (vezi imaginile de mai jos-fotografii din Praga).

370
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

În ţara noastră corzile de vite de vie se scot din podgorie şi se duc la foc sau se abandonează pe marginea
drumurilor naţionale (vezi fotografiile de mai jos-imagini din judeţul Vrancea -Romania)

371
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Soluţia este uşor de găsit însă are un preţ.


Achiziţionarea unui tocător de crengi este costisitoare pentru un gospodar român cu venituri mici, dacă
nu este încurajat s-o facă.
Încurajarea constă în instruirea gospodarului şi subvenţionarea produsului.
În judeţele care au suprafeţe mari de pomi sau viţă de vie, s-ar putea crea de către autorităţile locale
puncte de tocare a acestor deşeuri.
Statul trebuie să se implice serios în această situaţie.
Solul românesc sărăceşte pe an ce trece pentru că este consumat de cultură şi nu se mai îngraşă natural.
Şi nici măcar chimic.
Îngrăşămintele chimice devin din ce în ce mai scumpe şi aproape inaccesibile.
Deoarece în România nu există, încă, cultura reciclării materiei organice, nici industria autohtonă (câtă
mai este) şi nici importatorii nu pot pune pe piaţă tocătore de crengi.
În perioada de activitate am promovat tocătoarele de crengi la târguri şi expoziţii în toată ţara.
Răspunsul clienţilor era unul singur:Nu ne permitem.
Oare Ministerul Agriculturii o fi având programe pe acestă temă ?
Cu ceva ani în urmă a existat un program de subvenţii pe zootehnie.
A fost foarte bine venit pentru că s-au putut achiziţiona motocositori, generatoare electrice, mulgătoare,
răcitoare de lapte, etc. Şi ce bine ne prinde acum!
Îngrăşarea naturală a solului este prima urgenţă în agricultură.
Trebuie pusă înaintea irigaţiilor.
Solul este ca şi un om care cere de mâncare dar i se dă doar apă.
Cât mai poate să trăiască?Are nevoie de hrană şi de apă. Solul ca şi omul!
Recent, aceeaşi firmă cehă, oferă un tocător de crengi ataşat la priză de putere a unui motobloc.
Iată caracteristicile tehnice ale acestui agregat:
Motoblocul:
-Dimensiuni de gabarit-Lxlx h (mm)-1490x1010x 1075
-Motor Honda –model –GCV 160
-Putere maximă a motorului -5, 5 CP/3600 rot/min

372
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Motoblocul si priza de putere la care se atașează tocătorul de crengi


Tocatorul de crengi
-Model Kajman – 55
-Greutate 73 kg
-Dimensiunile tocăturii -5-15 mm

Tocătorul atașat la motobloc Cuțitele tocătorului de crengi

Sitele tocătorului Tocătura rezultată


Lemnul introdus spre tocare este reţinut în carcasa cuţitelor şi tocat sub dimensiunea găurilor sitei după
care cade sub tocător. Cu ceva ani în urmă, aceeaşi firmă oferea un model mai mic de tocător la care se
ataşează motorul motoblocului DSK 316
Iată caracteristicile lui:
373
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Tocătorul de crengi TORNADO este un utilaj destinat tocării resturilor vegetale rezultate din tăierile
arborilor, vitei - de - vie, vrejilor de tomate, ardei, vinete, cocenilor de porumb şi altor resturi
asemănătoare. Tocătura rezultată se poate folosi ca şi mulci sau îngrăşământ.

Motor in patru timpi - Honda GCV 160


Putere maximă -5, 5 CP/3000 rot/min
Combustibil -Benzină fără plumb
Consum maxim -1, 2 litri/oră
Tipul tocatorului -Cuțit/contra cuțit
Transmisia -Ambreiaj centrifugal montat pe axul motorului si transmisie orizontală cu curea
trapezoidală.
Deplasarea pe distanțe scurte - pe roti, manevrat de la ghidon
Dimensiuni de gabarit (Lxlxh) (mm) -2000x750x1000
Greutate -40 kg
Grosimea materialului tocat- 3-4 cm (in funcție de esența lemnului)
Productivitate -Nedeterminată
La acest model antrenarea cutitului aparatului de tocare se realizeaza prin intermediul unei transmisii cu
curea trapezoidale.
Importator important pentru Romania, S. C. HIT Power Motor București, poate să asigure la cerere
tocătoare de crengi de uz gospodăresc atât cu motoare termice cât si cu motoare electrice.
Iata caracteristicile unui model cu motor termic:
Modelul BIO 175
-Motor Gx 160-HONDA
-Alimentarea tocătorului cu material – manuală
-Sistemul de transport-pe axa cu două roţi
-Diametrul maxim al materialului de tocat-4 cm
-Numărul de cuţite: 1 fix, 6 flotante
-Productivitate-2mc /oră
374
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

-Inălțimea -100 cm
-Lățimea -62 cm
-Lungimea-121 cm
-Greutatea tocătorului-53 kg

Tocătorul de crengi şi aparatul de tocare cu cuţit fix şi cuţite flotante


Cuţitul fix precum şi cele flotante se află aşezate pe un butuc montat pe axul motorului.
Materialul intrat în faţa cuţitului fix este tăiat şi apoi tocat de cuţitele aşezate în spatele cuţitului fix după
care este evacuat în afară.
Construcţia şi funcţionarea tocătoarelor gospodăreşti sunt relativ simple şi uşor de înţeles.
Mai trebuie înţeleasă utilitatea tocătoarelor.
Decizia achiziţiei unui motoutilaj pentru grădină de lângă casă
Până acum am adus argumente de natură tehnologică în favoarea achiziţionării şi folosirii de motoutilaje
pentru grădina de lângă casă.
Trebuie să recunosc faptul că acestea nu sunt suficiente, dacă nu au susţinere economică.
Orice gospodar care îşi câştigă cu sudoare traiul se întreabă dacă investiţia pe care o face în utilaj face
banii dar mai ales dacă obţine şi un profit financiar, nu doar tehnologic.
Decizia achiziţiei unui motoutilaj se fundamentează pe următoarele criterii:
1. Situaţia veniturilor aduse de folosirea lui şi a cheltuielilor cu cumpărarea şi exploatarea lui.
2. Situaţia preţului de cumpărare faţă de valoarea unui profit anticipat.
3. Situaţia ratei profitului anticipat faţă de rata dobânzii.
4. Raportul între durata rambursării preţului de cumpărare şi durata de folosire.
A)Se consideră eficienta cumpărarea unui motoutilaj atunci când veniturile aduse depăşesc cheltuielile:
Vu>Cce, unde:
Vu-veniturile din utilizare
375
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Cce-cheltuielile prin cumpărarea şi exploatarea utilajului


Veniturile de utilizare, Vu, înseamnă:
-economia cu mâna de lucru angajată şi plătită
-valoarea producţiei suplimentare obţinută prin faptul că se execută lucrările la timp, în perioada
optimă şi (sau)că lucrările se efectuează cu pierderi reduse ori fără pierderi.
Cheltuielile cu exploatarea Ce sunt cheltuieli fixe şi cheltuieli variabile.
-Cheltuielile fixe de exploatare sunt cele de întreţinere şi reparaţii şi după caz, impozite, taxe,
asigurări, dobânzi.
-Cheltuielile variabile sunt cele cu carburanţii, lubrifianţii şi alte materiale.
Ch totale=Ch fixe+Ch variabile/zi xn, unde:
n-numărul de zile de lucru/an
Cheltuielile variabile se pot stabili la ha sau la tone/an, în funcţie de specificul activităţii gospodăriei.
B)Pentru stabilirea suprafeţei pentru care se recomandă cumpărarea unui motoutilaj, se utilizeza relaţia:
Cf-Cv·X=Vem, în care:
Cf-cheltuieli fixe de exploatare
Cv-cheltuieli variabile
X-suprafața (ha)
V em - valoarea lucrării executate manual, cu mijloace închiriate sau cu mâna de lucru angajată
şi plătită.
C)Motoutilajul este recomandat a fi achiziţionat dacă preţul de cumpărare este inferior valorii actuale a
tuturor profiturilor anticipate rezultate din folosirea lui, conform formulei:
C˂Va, unde:
C-costul motoutilajului,
Va-valoarea tuturor profiturilor anticipate
(1+r)ⁿ-1
Va=Pr-----------
r (1+r)ⁿ
unde:
Pr-profitul anual realizat în timpul celor n ani de utilizare
r-rata dobânzilor la bani (%)
n-durata de folosire în ani
D)Achiziţia este eficientă dacă rata anuală a profiturilor realizate în anii de folosinţă este superioară ratei
dobânzilor la bani.
Adică, dacă profitul realizat într-un timp de n ani este mai mare decât dobânda rambursată pe un eventual
împrumut.
E)Cumpărarea unui motoutilaj este avantajoasă dacă durata de rambursare a preţului sau de achiziţie
(Dr) este mai mică decât numărul de ani posibili de utilizare a acestuia (N).
Dr˂N

376
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Costul utilajului
Dr=-----------------------
Profitul anual
Exemplu
O gospodărie deţine un hectar de fâneaţa.
O singură cosire a acestei suprafeţe costă 200 lei dacă se angajează forţa de lucru străină.
Numărul de cosiri pe an este de 5 cosiri.
Deci costul total este de 1000 lei /an. La acest cost adăugăm costul cu benzină şi uleiul.
Consumul de benzină este de 1, 1 litri/oră. Costul unui schimb de ulei pe an este de 20 de lei.
Cost cu benzină şi ulei este de 62 lei/an.
Împărţind prețul motocoasei de 5000 lei la profitul net de 938 lei rezultă valoarea de 5, 3 ani.
Dacă cosirea ar fi făcută cu a motocoasă personală atunci această sumă ar fi socotită ca profit care se
poate direcţiona în altă parte.
Durata de viaţă normată a unei motocoase este de 10 ani, considerată ca timp de utilizare al motocoasei
(N).
Motocoasa îşi rambursează mai repede preţul plătit la achiziţie dacă este folosită la un număr mai mare
de cosiri /an.
Pentru un utilizator care are un hectar de teren de cosit, achiziţia unei motocoase se justifică.
În situaţia în care îşi măreşte suprafaţa de cosit la 1, 5 ha, suprafaţă pentru care motocoasa este
recomandată, atunci profitul net va creşte iar timpul de rambursare a costului de achiziţie scade
corespunzător.
După formulele prezentate mai sus se pot stabili suprafaţa pentru care se recomandă motocoasa şi
valoarea tuturor profiturilor anticipate.
În concluzie, cel ce achiziţionează un motoutilaj plăteşte un preţ şi primeşte o valoare.
Gospodarilor care accesează fonduri europene prin diferite măsuri, le recomand să cumpere utilaje
constituite în pachete (Kituri) tehnologice.
Avantajele achiziționării la pachet sunt:
- Se poate negocia mai avantajos la preț cu furnizorul pentru că și el este interesat să vândă
mai multe utilaje;
- Utilajele care compun pachetul se pot compatibiliza mai ușor între ele (motopompa cu
instalația de irigat, motocultorul cu accesoriile lui, etc. );
- Se pot obține mai ușor facilităti ca: transport gratuit, punere în funcțiune la domiciliu
inclusiv probele în condiții reale.
- Gospodarul apelează la o singură sursă atât la cumpărare cât și la service;
Personal am vândut pachete tehnologice pentru atât pentru legumicultură cât și pentru pomicultură.
Un pachet tehnologic pentru legumicultură ar fi:
- 1 motocultor profesional cu accesorii ca: freze laterale, freză tractată, remorcă -300 kg;
- Generator electric 5kw;

377
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

- Instalație de irigat prin aspersie cu motopompă diesel pentru 1 ha cultivat cu varză;


Un pachet tehnologic pentru pomicultură (2 ha livadă cu meri) poate să fie alcătuit din:motocultor
profesional, remorcă -300 kg, mașină pentru tratamente tractată de motocultor.
Sfătuiesc pe toți deținătorii de suprafețe pentru grădină să apeleze la sfaturile inginerilor specialiști
ai camerelor agricole din județele de domiciliu. Aceștia știu cum să consilieze orice producător.
Dispun de foarte multe informații privind modalitățile de achiziționare de imputuri tehnologice
(utilaje, semințe, material săditor, tehnologii de cultură, etc).
Pentru toate vânzările de acest fel, am asigurat transport și punere în funcțiune la domiciliu. Toți clienții
au fost mulțumiți și mi-au rămas prieteni.
Pentru că vremurile s-au schimbat radical, gospodarul român trebuie să gândească în termenii
capitalismului. Deoarece el lucrează numai cu propriul capital, provenit din surse sărace ca salariul sau
pensia, trebuie să fie atent să nu-l risipească. Chiar dacă produsele obținute în gospodărie nu le valorifică
pe piață, costurile cu care le produce nu trebuie să fie ridicate până acolo încât să ajungă la concluzia că
ar fi fost mai rentabil să le cumpere decât să le producă.
Costurile pentru realizarea produselor în gospodărie pot fi mari atunci când:
- Gospodarul achiziționează un utilaj “supradimensionat “atât la prețul de achiziție cât și la
putere a motorului;
- Gospodarul nu citește și nu respectă informațiile din manualul de exploatare și întreținere;
- Gospodarul achizționează un utilaj ieftin dar cu performanțe slabe, la care nu poate să
atașeze nici un accesoriu, sau cu fiabilitate scăzută, care se defectează frecvent și necesită
reparații dese, chiar dacă se află în garanție;
- Gospodarul achiziționează un utilaj performant dar nu achiziționează și accesorii
suficiente și nu-l utilizează la întregul potențial ;
- Timpii de utilizarea a utilajului sunt mai mari decât ar fi necesar din punct de vedere
tehnologic;
- Gospodarul exploatează în mod neglijent utilajul și prin asta îl defectează frecvent, mai
ales atunci când are mai mare nevoie de el, adică în epoca optimă pentru folosire;
- Gospodarul ignoră recomandările producătorului pentru întreținerea utilajului, folosind
carburant de calitate slabă, achiziționat din surse îndoielnice, “uitând” să înlocuiască uleiul la
timp la motor, să controleze și să completeze nivelul de ulei în transmisii ;
- Gospodarul încredințează utilajul spre folosire, persoanelor neinstruite;
- Gospodarul nu conservă corect utilajul pe periode mai lungi de neutilizare;
Dintre toate cauzele enumerate mai sus voi alege una singură care poate crea risipă pe nesimție:consumul
de combustibil.
Utilajele pentru grădina de lângă casă sunt echipate cu motoare mici. Consumul orar este redus. Dar
dacă:
- Va avea un motor mai mare decât îi este necesar să rezolve problema pentru care l-a
cumpărat;
- Va fi folosit un număr de ore mai mare decât este necesar tehnologic pentru realizarea
unei anumite lucrări sau chiar mai multora;
- Va avea un motor in doi timpi în loc de motor în patru timpi;

378
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Atunci costurile vor fi foarte mari.


Este adevarat că o motosapă are un consum redus pentru o oră de funcționare, dar la 100 de ore de
funcționare pe an diferența de consum realizată cu un motor mai mare decât cel necesar este
considerabilă.
Exemplu:
Un gospodar cumpără o motosapă cu motor de 6, 5 CP care are un consum de 2 litri de benzina pe oră.
Pe piață există un model cu aceleași caracteristici, cu care se pot executa eceleași lucrări, cu un motor la
fel de bun, cu putere de 5CP, la un preț mai mic și cu un consum de 1, 5 litri pe oră.
Unde este risipa care nu se vede imediat?La numărul de ore de funcționare.
La 100 de ore de funcționare consumul suplimentar de benzină este de 50 litri.
Costul suplimentar este foarte mare pentru venitul gospodarului mic capitalist.
Dacă socotim că într-o gospodărie mai sunt și alte utilaje cu motoare care folosesc benzina (motopompă,
motocoasă, motostropitoare sau atomizor, motofierăstrău, etc. ), atunci acei 50 litri de benzină ar fi
folosiți la exploatarea lor.
La capitolul motosape am prezentat o motosapă echipată cu pompă centrifugală pentru irigat.
Am utilizat-o la 2 udări un timp de 2 ore. Consumul înregistrat a fost de 1, 6 litri benzină. Aceeași pompă
am montat-o pe un șasiu și am antrenat-o cu un motor electric de 0, 450 KW (450wați).
Costul udărilor s-a redus cu diferența de preț dintre costul unui litru de benzină și costul unui kwh curent
electric.

Este o soluție atunci când nu există sursă de curent electric

379
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Soluția optimă pentru irigat cu aceeași pompă, dacă există sursă de curent electric
La fel se întîmplă dacă pentru o operațiune se efectuează treceri în plus sau timp suplimentar de staționare
pentru irigarea unei suprafețe, consumul se mărește pe nesimțite iar costurile fac activitate nerentabilă.
Îmi pun o întrebare:
Dacă am un lemn de foc lung de 1 m si trebuie să-l tai cu motofierăstrăul în 3 bucăti, ce s-ar întâmpla
dacă îl voi tăia în 4 bucăți?
Pentru un singur lemn cantitatea de combustibil consumată în plus este nesemnificativă. Dar la 5 mc de
lemn de foc creșterea nu va fi deloc de neglijat pentru că 25-30% de consum suplimentar înseamnă tot
atâta cost în plus. Mai punem efortul uman și uzura motofierăstrăului?
Un alt exemplu este al unui client care a ținut morțiș să cumpere un motocultor profesional mai mare
decât cel recomandat de mine pentru nevoile gospodăriei sale. L-a vrut pe cel mai mare și mai scump
pentru că era “în putere “atât fizic cât mai ales financiar.
După un timp primesc un telefon foarte “nervos” prin care mă anunța că motorul scoate mult fum de râd
vecinii de el. Un vecin i-a spus că pentru cât fum scoate ar fi pututu lua unul mai ieftin. La orgoliul său,
atât i-a trebuit! M-am deplasat acasă la client și am constatat că clientul încercase să schimbe roțile
motocultorului cu frezele laterale și pentru că nu folosise dispozitivul de asigurare oferit, a răsturnat
utilajul pe o parte.
Uleiul din motor s-a scurs în carburator, în capul pistonului și in filtrul de aer ceea ce îl facea să aibă un
mers defectuos cu emanatie de fum. La venirea mea nici nu a vrut să stea de vorba cu mine. Era certat
și cu soția pentru că îi adusese acasă pliantele de la magazinul nostru.
Remedierea defecțiunii s-a făcut pe loc și foarte repede. După punerea în funcțiune, omul meu s-a calmat
și a recunoscut greșelile făcute.
A acceptat că a cumpărat un motocultor mai mare decât avea nevoie, ceeace îl făcea mai greu
amortizabil, fiind mai scump și având un consum mai mare.

380
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Apoi a acceptat faptul că se supraestimase atunci când a crezut că fiind în putere reușește să înlocuiască
accesoriile fără să folosească dispozitivul de asigurare oferit dar refuzat.
Pentru fiecare din cauzele menționate, am câte o poveste însă mă opresc aici.
Pentru celelalte situații enumerate mai sus, las gospodarul chibzuit să soco-tească singur.
Un prieten evreu mi-a spus că 1 leu profit este 1leu câștigat, nu un leu pierdut!
Românul spune că pic cu pic se face lacul.
Și nu uitați că orice performanță se obține numai cu performanță. Deci apelați numai la utilaje
performante și aplicați numai tehnologii performante. Numai așa veți fi și dumneavoastră performanți.
În consecință orice utilaj este bun numai că mai bun este ceea ce se potrivește și nu ce se nimerește.
Atunci când treceți la prospectarea pieții este bine să luați informații complete pentru fiecare model de
utilaj indiferent de gama din care face parte (hobby, exigent sau profesional) și să lăsați la sfârșit prețul.
În continuare vă sugerez să apelați la un mod simplu ce vă poate ajuta să vă măsurați preferința în
alegerea unui utilaj. Exemplul se referă la alegerea unei motosape din gama hobby prin acordarea de
note de la 0 la 10 fiecărui produs și analizarea rezultatelor conform datelor expuse mai jos în tabel și
calculelor de evaluare desfășurate :
Cerințe pentru Importanța Performanța produsului²
satisfacerea cerințelor¹ P 1 P2 P3 P4 P5 Produsul
cumpărătorului
ideal
Soluția constructivă 9 9 8 10 10 10 10
Motorizarea 10 7 10 7 10 8 10
motosapei
Gradul de 10 5 9 7 10 8 10
accesorizare
(posibilitatea
atașării unui număr
cât mai mare de
accesorii)
Servicii 9 9 8 10 7 8 10
suplimentare
(transport la
domiciliu cu punere
în funcține, service,
etc)
Gradul de confort în 8 7 10 8 9 8 10
timpul lucrului
(comandă
vacumatică sau
mecanică, existența
mișcării înapoi,
mobilitatea
ghidonuli, etc)

381
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

Stabilirea prețului 9 7 8 6 9 7 10
(posibilitatea
negocierii prețului,
a condițiilor de
plată, acordare de
altefacilități, etc)
¹Importanța cerințelor notate de la 1 (lipsit de importanță) la 10 (foarte important).
²Performanța produsului notată de la 0 (dezastruos) la 10 (remarcabil)
Calculul de evaluare
Calculul produsului ideal -Cpi
Cpi= (9x10)+ (10x10)+ (10x10)+ (9x10)+ (8x10)+ (9x10)=550-scor maxim
Calculul produsului P1
CP1= (9x9)+ (10x7)+ (10x5)+ (9x9)+ (8x7)+ (9x7)=401/550x100=72, 9%
Calculul produsului P2
CP2= (9x8)+ (10x10)+ (10x9)+ (9x8)+ (8x10)+ (9x8)=486/550x100=88, 36%
Calculul produsului P3
CP3= (9x10)+ (10x7)+ (10x7)+ (9x10)+ (8x8)+ (9x6)=438/550x100=79, 63%
Calculul produsului 4
CP4= (9x10)+ (10x10)+ (10x10)+ (9x7)+ (8x9)+ (9x9)=506/550x100=92%
Calculul produsului 5
CP5= (9x10)+ (10x8)+ (10x8)+ (9x8)+ (8x8)+ (9x7)=449/550x100=81, 63%
Produsul 4 are punctajul cel mai bun. În acest mod este mai ușor și mai corect de ales. Notele le puneți
singuri. Rămâne să fiți obiectivi.
Despre preț vă mai pot preciza că românul este acum prea sărac pentru a cumpăra utilaje ieftine.

382
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

BIBLIOGRAFIE
1. Marinescu, A. -Tehnologii și mașini pentru mecanizarea lucrărilor în cultura legumelor de câmp,
Editura Ceres, București, 1989;
2. Marinescu, Aurel-Mecanizarea lucrărilor în sere, solarii și ciupercării, Editura Ceres,
București, 1986;
3. Toma, D. Neagu Tr. , Florescu I. , Minulescu P. , Lepși S. , -Tractoare și masini agricole, Partea a II-
a “MAȘINI AGRICOLE”, Editura tehnică și pedagogică București-1981;
4. Buzea, Ion. , Moteanu, Florian-Mașini pentru semanat și plantat, Editura Ceres, București, 1987;
5. Dragomirescu, Iordan-Traian. , Wagner, Mircea. , Irimescu, Achim. -Mașini și utilaje agricole pentru
gospodăriile idividuale și asociațiile agricole, Editura Ceres, București, 1994;
6. Stahli, Walter. -Mașini pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare și fertilizarea foliară a culturilor
legumicole, Editura Agroprint, Timișoara, 2003;
7. Stahli, Walter. , Bungescu, Tiberiu, Sorin-Mașini și aparate de stropit în plantațiile vitipomicole și
silvice, Editura MIRTON-Timișoara, 2005.
8. Oancea, Margareta-Managementul modern în unitățile agricole, Editura Ceres, București 2003;
9. Dobre, Marian-Cum aplicăm erbicidele, Editura SITECH, Craiova ;
10. Perianu, Adina-Combaterea integrată a buruienilor în culturile pomicole, Editura MEDRO, 2004;
11. Tomșa, Mihai;Tomșa, Elena, -Protecția integrată a pomilor și arbuștilor fructiferi la începutul
mileniului III, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, editura Mureș, 2003;
12. Mateescu, F. -Livada, Grădina, și Via, Boli, dăunători și tratamente împotriva acestora, ediția a VI,
Editura M. A. S. T. -2001.
13. Negrilă, Aurel, -Pomicultura pe înțelesul tuturor, Editura CERES, București, 1983;
14. ICDP Pitești, SCDP Voinești, SCDP Bistrița-Cultura mărului, Editura CERES;București, 2004;
15. Popescu, Victor;Poescu, Angela-Grădina de legume, Editura GRAND, București, 1998;
16. Popescu, Victor;Popescu, Angela- Cultura legumelor de vara –toamna, Editura CERES, București;
17. Voican, Valentin;Lăcătuș, Victor-Cultura protejată a legumelor în sere și solarii, Editura CERES,
București -1998;
18. Voican, Valentin, Scurtu, I. Costache, M. Lăcătuș V. , Stoian, L. , Roman, T. , Dumitrescu, M. -
Cultura legumelor de câmp, Editura PHONIX-2002;
19. Plămădeală, Boris-Cartoful cultivat pe suprafețe mici, Editura CERES, București, 2008.
20. Ianosi, Ioan, Sigismund-Bazele cultivării cartofului pentru consum-Editura CERES, 2002.
21. Ianosi, Ioan, Sigismund;Ianosi, Maria, Elena;Popescu, Aurelian-Cultura cartofului pentru consum,
Editura PHONIX-2002;
22. Bălășcuță, Nicolae-Protecția plantelor de grădină, cu deosebire prin mijloace naturale, Editura
TIPOCART BRAȘOVIA;
23. Bădescu, Aurel;Stanciu, Valeriu;Tănăsescu, Florin-AGENDA TEHNICĂ, Editura
TEHNICĂ;București, 1974;
24. Popescu, Vasile. Banu, Ion-ABC-ul mecanizatorului, Editura SC ALT PRESS TOUR SRL,
București-2006;
25. Catalog produse Honda editat de GREENS POWER PRODACTS SRL-SPANIA, Ediția 2010;

383
Utilajele pentru grădina de lângă casă, un pas de la subzistență la sustenabilitate

26. Catalog produse MAKITA, PĂDURI;PARCURI;GRĂDINI –Editia 2011;


27. Catalog produse MARUYAMA –Ediția 2006;
28. Catalog produse SOLO-Ediția 2011;
29. Catalog produse ARAG, de la SC Valrom Exim SRL, Brăila;
30. Catalog produse GEOline, Ediția 2006-2007, de la SC RELIAN, BucureștiȘ
31. Catalog produse COMET;de la SC RELIAN;București;
32. Catalog produse ANNOVI REVERBERI;Italia, de la VALROM EXIM SRL, Brăila;
33. Cataloage de prezentare produse pentru irigații, SC NAANDANJAIN ROMÂNIA, Ediția 2010;
34. Cataloage și pliante de prezentare produse ale societăților comerciale:SC HIT POWER MOTOR
SRL București, SC AGT SA București;SC AGRISORG Oradea;SC RURIS Craiova;
35. Manualele utilizatorului pentru produse HONDA:Motocoasa UMK 435;Motosapa FG
314;Motopompa WB 20;
36. http://imgusr. tradekey. com/images/uploadedimages/products;
37. http://www. tootoo. com/show/pro_photo. php?pid;
38. http://www. agroinfo. ro;
39. http://www. agricultor. ro;
40. http://www. recensamantagricol2010. ro;
41. http://www. VARI. cz;
42. http://www. HONDA. ro;
43. http://www. LISTPICURARE. ro
44. http://www. naandanjain. ro
45. http://www. rosta. ua
46. Catalogul KSB, Centrifugal Pump Design al SC LEADER SA București-Agent exclusiv pentru
România
47. Philip Kotler-Despre marketing-Editura Brandbuiders, Colecția Curier Marketing, 2003

384