Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 27. 02. 2018


GRĂDINIŢA: GPN Madona Dudu
GRUPA: mijlocie
EDUCATOARE: Pătru Mădălina Ștefania

DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Educarea limbajului


SUBIECTUL: “Jocul silabelor”
FORMA DE ORGANIZARE: Joc didactic

OBIECTIVE GENERALE:
- consolidarea deprinderii de a pronunţa corect şi de a despărţi cuvintele în silabe;
- dezvoltarea auzului fonematic, a rapidităţii în gândire şi a operaţiilor gândirii;
- îmbogăţirea reprezentărilor şi activizarea vocabularului prin reactualizarea denumirii obiectelor ;
- conştientizarea exprimării proprii sub aspectul fonematic şi activizarea vocabularului.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:


O1 : să pronunţe corect cuvinte ce denumesc anumite imagini de pe jetoane ;
O2 : să despartă cuvintele în silabe ;
O3 : să formeze cuvinte cu o silabă dată ;
O4 : să alcătuiească propoziţii corecte din punct de vedere gramatical şi lexical folosind cuvintele ce
denumesc obiectele de pe jetoane.

SARCINA DIDACTICĂ :
 să despartă în silabe anumite cuvinte şi să formeze o propoziţie cu cuvântul respectiv ;
 să formeze cuvinte cu o silabă dată.

REGULILE JOCULUI :
 cele două echipe vor răspunde pe rând la comanda educatoarei ;
 în cazul răspunsurilor corecte fiecare echipă va primi câte o bulină roşie, în caz contrar câte o
bulină albastră ;
 în timp ce educatoarea adresează o întrebare unei echipe, cealaltă echipă trebuie să asculte în
linişte, pentru a putea răspunde ea la întrebare dacă echipa căreia i s-a adresat întrebarea nu ştie ;
 este câştigătoare echipa care acumulează mai multe buline roşii.

ELEMENTE DE JOC :
 aplauze, întrecerea, versuri prin care se denumeşte copilul care va raspunde, scrisoare surprinză.

METODE ŞI PROCEDEE : conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic, metoda fonetico-analitică.

MATERIAL DIDACTIC:
o demonstrativ : scrisoarea de la şcolari, jucării, jetoane ce ilustrează diferite obiecte.
o distributiv : fise de evaluare.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC :
 « Jocuri didactice pentru copii » - M.Taiban, M.Petre, A. Berescu, E.D.P. Bucureşti
1976 ;
 Programa instructiv educativă din gradiniţă.

ETAPELE TIMP OB. CONŢINUTUL DIDACTIC STRATEGII DIDACTICE

2
ACTIVITĂŢII

1. Captarea 1 Sensibilizarea copiilor faţă de Prin metoda conversaţiei educatoarea le face


atenţiei min. activitate cunoscut copiilor conţinutul scrisorii trimisă de
şcolari, care doresc ca ei să joace acest joc
pentru a fi pregătiţi cât mai bine pentru şcoală.
Scrisoarea este însoţită de două jucării (ursuleţ
şi iepuraş, care vor fi reprezentanţii echipelor de
copii formate), jucării şi jetoane cu care se va
desfăşura jocul.

2. Anunţarea 1 Anunţarea temei Astăzi la activitatea de educarea limbajului ne


temei min. vom juca un joc care se numeşte « Jocul
silabelor ».
Grupa va fi împărţită în două echipe : echipa
ursuleţilor şi echipa iepuraşilor.

3. Prezentarea 7 Explicarea jocului Se explică jocul : educatoarea va arăta copiilor


conţinutului şi min. un jeton, aceştia trebuie să denumească obiectul
dirijarea ilustrat, să-l despartă în silabe, sa spună câte
învăţării silabe are, apoi să alcătuiească o propoziţie cu
cuvântul respectiv.
Prezentarea regulilor de joc Se prezintă regulile jocului :
- fiecare echipa va răspunde pe rând ;
- copilul care va răspunde va fi ales de
reprezentantul echipei lui, ursuleţul,
respectiv iepuraşul ;
- cine răspunde neîntrebat iese din

3
concurs ;
- pentru răspunsurile corecte fiecare
echipă va primi câte o bulină roşie, în
caz contrar câte o bulină albastră ;
- echipa care va aduna cele mai multe
buline roşii iese învingătoare.
O1 Efectuarea jocului de probă. Alege un jeton. Ce obiect este ilustrat pe acest
O2 jeton ? (pară). Din câte silabe este format
O4 cuvântul « pară » ? (pa-ră). Două silabe.
Formează o propoziţie cu acest cuvânt.
Se trece la desfăşurarea propriu- Copiii vor alege jetoanele prin numirea lor de
zisă a jocului. Se va proceda la către ursuleţ, respectiv iepuraş.
fel şi cu cuvintele : măr, lup,
lalea, ghiocel.

4. Asigurarea 10 Se realizează complicarea


retenţiei şi a min. jocului.
transferului. O1 Varianta I : Educatoarea va De câte ori am bătut din palme? (de două ori).
O2 batea din palme, iar câte un Alege, te rog un jeton care are ilustrat un
O4 reprezentant al fiecărei echipe obiect format din două silabe.(casă)
trebuie să aleagă de pe panou Desparte-l în silabe, formează o propozitie cu
jetonul care ilustrează un cuvânt acest cuvânt.
format din atâtea silabe câte Se va proceda identic şi cu cuvintele : bec,
bătăi din palme a auzit. Apoi va floare, strugure.
trebui să alcătuiească o
propoziţie cu cuvântul respectiv.

4
O1 Varianta II : Câte un copil de la Ce jeton ai ales ? Ce ilustrează el ?( o carte )
O2 fiecare echipă este ales de Desparte-l în silabe şi formează o propoziţie
O4 educatoare care rosteşte cu acest cuvânt.
versurile : Un tăciune şi-un Se va proceda la fel şi cu celelate cuvinte :
cărbune spune tu, copile, creion, penar, ghiozdan.
spune.
Acesta va alege un jeton, va
denumi obiectul ilustrat, îl va
despărţi în silabe, apoi va alcătui
o propoziţie cu acel cuvânt.
O1 Silaba « ma », « ca », « pa ».
O2 Varianta III : Educatoarea Cu silaba « ma » - mama, masă, mare ;
O3 spune o silabă şi cere copiilor să Cu silaba « ca » - casă, cană, caiet ;
O4 formeze un cuvânt prin Cu silaba « pa » - pară, papuc, papagal.
alăturarea altor silabe. Despărţiţi-le în silabe, formaţi câte o propoziţie
Copilul respectiv trebuie să cu aceste cuvinte.
spună câte silabe are cuvântul
său şi apoi să alcătuiească cu el o
propoziţie.

5. Evaluarea 5 O2 Copiii vor desena în spatiul liber Desenati sub fiecare imagine tot atâtea liniuţe
min. tot atâtea liniuţe câte silabe are câte silabe are cuvântul.
cuvântul.

6. Încheierea 1 Se fixează titlul jocului. Vom alcătui o scrisoare de mulţumire


activităţii min. Se fac aprecieri generale asupra şcolarilor şi le vom trimite fişele de lucru.
modului de desfăşurare al Cum s-a numit jocul nostru ?
activitaţii. “Jocul silabelor”

S-ar putea să vă placă și