Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

(Metoda învățării pe grupe mici)

Propunător – Hanu Gheorghița Delia


Clasa - a II-a
Ciclul curricular - Achiziţii fundamentale
Aria curriculară - Limbă şi comunicare
Disciplina – Comunicare în limba română
Subiectul - Puiul, după Ioan Alexandru Brătescu-Voinești
Tipul lecţiei - fixare şi consolidare
Competențe generale:
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris şi oral;
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă şi orală.
Competențe specifice:
La sfârşitul orei, elevul trebuie:
– să redea prin cuvinte proprii, cu sprijin, un paragraf (fragment) dintr-un text citit;
- să scrie corect litere, silabe, cuvinte, enunţuri.
Obiective operaţionale:
a) cognitive:
O1 să găsească cuvinte din câmpul lexical al cuvântului toamnă;
O2 să-şi spună părerea în legătură cu un subiect dat;
O3 să povestească, cu ajutor, un fragment din text;
O4 să coopereze la lucrul în grup;
O5 să scrie corect;
b) afectiv-volitive:
O6 să participe cu plăcere și interes la lecţie;
c) psihomotorii:
O7 să se deplaseze în linişte şi în ordine atunci când li se cere acest lucru.
Metode didactice:
conversaţia, povestirea, ciorchinele, brainstorming-ul, bulgărele de zăpadă,
explicaţia, exerciţiul, metoda cadranelor.
Strategia didactică: mixtă.
Material didactic: manual, imagini, fişe de lucru.
Material bibliografic:
-Ghid metodologic - Limba şi literatura română, Editura S. C. Aramis Print , 2002;
-Predarea interactivă centrată pe elev, Bucureşti, 2005.
Locul desfăşurării – sala de clasă
Timp alocat – 2 ore a câte 45 de minute fiecare
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Momentele Ob. Conţinutul învăţării Strategia didactică Forma Timp


lecţiei op. de alocat
organi-
zare
I oră
I. Moment O7 - condiţii necesare Se va asigura un climat propice, atât ambiental cât şi frontală 2’
organizatoric desfăşurării lecţiei; afectiv, în sala de clasă. Va fi pregătit materialul intuitiv.
- aşezarea băncilor;
- poziţia în bancă;
- materialele intuitive.
II. Pregătirea O4 - imnul clasei Copiii vor cânta: ,,Pe Atlantida toate curg frontală 2’
psihologică Fluidă e şi viaţa
Primiţi, deci, fiece amurg
Cu Bună dimineaţa!”
III. Verificarea O1 - ,,Ciorchinele”; Voi scrie pe tablă cuvântul Toamnă. Elevii găsesc frontală 10’
temei şi a cuvinte care au legătură cu acesta. Se ajunge la titlul
lecţiei - răspunsuri la întrebări lecţiei: Puiul.
anterioare din lecţia anterioară. Se verifică răspunsurile la întrebările date ca temă.
IV. O2 - ,,Brainstorming” Adresez elevilor următoarea întrebare: ,,Ce s-ar frontală
Desfăşurarea întâmpla dacă nu am avea toamnă?”
propriu-zisă a Copiii răspund în asalt de idei. 6’
lecţiei - prezentarea Informez elevii că astăzi vom povesti lecţia pe
obiectivelor lecţiei fragmente, cu ajutor, vom scoate ideile principale şi vom frontală
scrie corect exerciţiile de pe fişele de lucru primite.
Se citeşte şi se povesteşte fiecare fragment.
O3 -,,Bulgărele de zăpadă” Se împarte colectivul în grupe de câte patru elevi. 25’
O4 Se explică sarcina de lucru: Fiecare grup de lucru își pe grupe
va alege un reprezentant, care va nota pe o foaie cele
patru idei principale ale textului formulate împreună cu
membrii grupului, după care le va expune în fața clasei.
Se aleg cele mai corecte și expresive idei şi se notează
pe tablă şi pe caiete.
a II-a oră
V. O3 - povestirea integrală a După enunţarea ideilor principale, se povesteşte lecţia frontal 10’
Consolidarea lecţiei integral, cu ajutor.
cunoştinţelor
O4 - exerciţii pe fişe de Elevii lucrează, în perechi, exerciţiile din manual. în perechi 20’
lucru
VI. Evaluarea O5 - fişă de evaluare Se dă fiecărui elev câte o fişă cu o probă de evaluare. individual 15’
cunoştinţelor (metoda cadranelor) Cadranul 1 – item semiobiectiv: întrebare structurată.
Asigurarea Cadranul 2 – item obiectiv.
retenţiei Cadranul 3 – item obiectiv.
Cadranul 4 – item subiectiv: eseu structurat.
VII. Tema Elevii vor avea de alcătuit un text de 5-6 enunţuri,
pentru acasă despre toamnă.
Aprecierea
Probă de evaluare

1 2

Despre ce este vorba în text? Ce înseamnă crâng ?


……………………………………….. ………………………………………..
……………………………………….. …………………………………………
……………………………………….. …………………………………………
……………………………………….. ………………………………………….
……………………………………….. …………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

3 4
Desparte în silabe cuvintele din De ce ne bucurăm când vine toamna?
propoziţia: Prepelița avea inima frântă. …………………………………………
…………………………………………
………………………………………… …………………………………………
………………………………………… …………………………………………
………………………………………… …………………………………………
………………………………………… …………………………………………
………………………………………… …………………………………………
………………………………………… …………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

2p din oficiu
1.2p 5-6:suficient
2.2p 7-8: bine
3.2p 9-10: foarte bine
4.2p