Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

DATA: 20.01.2016
PROF. INV. PRIMAR: Popa Mihaela Alina
CLASA: a IIa B- Seminarul Teologic Ortodox Slobozia
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale si abilitati practice
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:
TEMA: Omul de zapada
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi si deprinderi

Competenţe specifice

Arte vizuale și lucru manual


1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/ modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un
context familiar;
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice artelor;
2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar

Competenţe integrate:

Dezvoltare personală
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară

Comunicare în limba română


1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare cunoscute;

Muzică şi mişcare

2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text


3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare

Obiectiv fundamental

 Formarea deprinderii de a realiza o lucrare după o temă dată;


 Dezvoltarea capacităţii de a mânui corect instrumentele şi materialele adecvate, de a adopta o poziţie corectă în timpul lucrului;
 Dezvoltarea atenţiei voluntare;
 Educarea interesului pentru frumos, a gustului estetic şi a simţului civic

Obiective operaţionale

a. Cognitive :
 OC 1 -să denumească corect elemente specifice anotimpului de iarnă;
 OC 2 -să precizeze etapele de lucru parcurse pentru realizarea lucrării;
 OC 3 - să aplice tehnici de lucru adecvate (rulare, decupare, lipire, asamblare);
 OC 4 -să realizeze lucrările propuse, în mod original;
 OC 5 –să interpreteze în colectiv cântece de iarnă

b. Psiho-motorii:
 OM 1 – să mânuiască atent, eficient şi cu îndemânare instrumentele şi materialele de lucru
 OM 2 – să manevreze cu grijă hârtia şi celelalte materiale
c. Afective:
 OA 1 -sa manifeste dorinţa de afirmare
 OA 2 -sa relaţioneze pozitiv în cadrul grupului pentru rezolvarea sarcinii
Resurse:
I. Metodologice

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul
b) Mijloace de învăţământ : capace, betisoare lemn, acuarele, polistiren,dischete demachiante,carioca ,carton colorat, hârtie creponată,
lipici, foarfece, crengute uscate, snur diverse culori, calculator, acadele
c) Forme de organizare : frontală, individuală, pe grupe
d) Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a elevilor, aprecieri verbale, autoevaluare, evaluarea colegilor, analiza produselor
activității.

II. Temporale:

45 inute

III. Umane:
Clasa are un număr de 22 elevi
Bibliografice:
MEN -„Programa pentru disciplina ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a aprobată
prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
Lucian Stan, Ileana Stan şi Elisabeta Botezatu , Abilităţi practice- ghid metodic clasele I-IV, Editura Aramis, Bucureşti, 2003.
D. Stoica – Abilităţi practice –clasele I-IV , ed Carminis ,2004 , Piteşti
Evenimentul didactic Ob. Conţinuturi , sarcini de invatare, Resurse Evaluare
modalitati de realizare
Procedurale Materiale Forme de
organizare

Reactualizarea Se realizeaza printr-o discutie despre bucuriile Conversatia Observarea


cunoştinţelor însușite anotimpului iarna: Sa privim pe geam. Ce se Frontală comportamentu-
anterior observa ca s-a asternut peste tot?( zapada) Ce este explicatia lui inițial
zapada?(apa in stare solida) Ce rol are ea?( tine cald
culturilor pe timp de iarna, asigura necesarul de apa
in sol) Gasiti cuvinte cu acelasi inteles
pentru’’zapada’’( nea, omat). Care sunt bucuriile
OC1 Evaluare orală
copiilor cand se asterne zapada?( saniusul,
imbulgaritul, construirea omului de zapada).

frontala
OA1 Se canta frontal cantecelul’’ Fulgi de nea’’, invatat Cantece
Captarea si orientarea Evaluare orala
anterior la ora de muzica si miscare. pentru copii
atentiei
OC5

Enunţarea temei şi a OC3 La activitatea de astăzi vom realiza oameni de explicatia Frontală
obiectivelor zăpadă, utilizând tehnici de lucru cunoscute:
OA1 decupare, lipire, asamblare, folosind diverse conversaţia
materiale: bete de lemn de diferite dimensiuni,
dischete demachiante, acuarele, carioca, coli
cartonate. Se prezinta pe calculator imagini cu
oameni de zapada construiti de copii.

Intuirea materialului

Prezentarea Se va intui materialul de pe banci: bete de Conversaţia Foarfece Individual


lemn,crengute, dischete,acuarele, coală de hârtie
optimă a conţinutului foarfece, lipici etc Acuarele

demonstratia Coala
Explicarea şi demonstrarea modului de lucru
cartonata
Explic si demonstrez etapele de lucru. neagra Aprecieri verbale

Conversaţia Carioca
Verbalizarea etapelor de lucru
OC2 Se vor repeta etapele de lucru, apoi se vor face Dischete
exerciţii de încălzire a muşchilor mâinii. demachiante Frontal
Crengute

Bete de lemn

Dirijarea învăţării OC3 Realizarea lucrării exercitiul Evaluare practica


Elevii vor parcurge etapele necesare realizării Lipici
celor doua feluri de oameni de zăpadă:
Individual
Om de zapada nr. 1:
OC4
1. Pictarea cu alb a betisorului de lemn;
OM1 2. Desenarea cu carioca a fetei si nasturilor;

OA2 3. Decuparea si lipirea palariei; Exerciţiul Individual

4. Atasarea fularului din snur colorat

Om de zapada nr. 2: Explicaţia

1. Lipirea celor 3 dischete pe betisor;

2. Lipirea nasturilor din hartie si a palariei;

3. Desenarea fetei cu carioca;

4. Atasarea fularului din snur colorat.

La final, elevii vor realiza si cateva crengute Polistiren


inzapezite, lipind polistiren pe ele.
crengute

Obtinerea
performantei
OC4 Elevii vor lucra individual şi vor realiza omul Exercitiul calculator Evaluare practică
de zăpadă, în mod original. Individual Observarea
OM1 Foarfece
În timpul lucrului, elevii vor audia cântece de sistematica a
OA2 iarnă. Se reamintesc cateva reguli pentru securitatea Lipici elevilor
muncii, avand in vedere ca vor lucra cu foarfecele. Carioca
Se supraveghează lucrul elevilor, corectându-se Acuarele Aprecieri verbale
eventualele greşeli de execuţie sau de utilizare a
instrumentelor de lucru. Se acorda explicatii
suplimentare si ajutor individual. Bete lemn
Evaluare practica
OC3 Elevii respectă succesiunea etapelor de lucru şi Dischete
realizează lucrarile, lucrand ordonat , îngrijit , demachiante
OM2 corect. Cooperează şi se ajută reciproc .
snur

Evaluarea OA1 După finalizarea lucrărilor, fiecare elev îṣi va


prezenta lucrarea, găsind ṣi un nume pentru omul
de zăpadă. Conversaţia Lucrarile Pe grupe Analiza
realizate produselor
OA2 Câţiva elevi vor trece şi vor analiza modul de lucru Individual activităţii
al colegilor, observând dacă s-au respectat etapele
de lucru, dacă s-a lucrat îngrijit, s-a lipit corect şi
estetic.

Asigurarea retenţiei şi OC3 Crengutele impreuna cu cele doua tipuri de oameni exercitiul Polistiren
transferului de zapada vor fi asamblate pe o plansa de mare
OC4 polistiren, sugerand un peisaj de iarna. Fiecare elev Frontal
va aduce propria contributie originala, dand frau Crengute
OM2 Acordare de
liber imaginatiei. Oameni de stimulente
Conversaţia zapada Individual
Elevii vor fi solicitati sa arate cum se simt ei la
finalul orei, desenând o faţă vesela/tristă omului de
zapada realizat.

Se va aprecia modul în care au lucrat elevii si li


se propune ca viitoare temă, realizarea unui om de
zăpadă real, în curtea ṣcolii.

Se impart copiilor oameni de zapada acadea, ca


rasplata pentru munca depusa.
Şcoala Gimnazială Sascut
Şcoala Primară Bereşti (structură)
Clasa Pregătitoare E
Prof.înv.primar Feraru Lenuţa