Sunteți pe pagina 1din 1

TEST ”MS PowerPoint”

I. Încercuiţi varianta corectă 3p


1. Microsoft PowerPoint este:
a) utilitar pentru gestionarea fişierelor
b) utilitar pentru realizarea de prezentări
c) utilitar pentru grafică avansată
2. Ce tastă se foloseşte pentru a ieşi din modul Vizualizare expunere al unei Prezentări?
a) F1
b) Esc
c) Enter
d) F9
e) End
3. În cadrul unui slide, dintr-o prezentare PowerPoint, textul poate fi aliniat:
a) La stânga, la dreapta sau centrat
b) Numai centrat, conform standardelor prezentărilor Microsoft
c) Numai la stânga şi la dreapta conform standardelor prezentărilor PowerPoint
4. Alegeţi operaţiile posibile de efectuat asupra unui text din cadrul unui slide dintr-o prezentare PowerPoint:
a) Se poate adăuga un efect de intrare
b) Se poate adăuga un de tranziție
c) Se poate alege culoarea şi mărimea textului
d) Se poate alege tipul fontului textului
5. Pentru a crea o nouă prezentare în PowerPoint se urmează paşii:
a) Se merge în meniul Главная-> Новая презентация şi se alege tipul prezentării
b) Se merge în meniul Вставка -> Новая презентация
c) Se merge în meniul Файл -> Создать-> după care se alege Новая презентация și Создать
6.Extensia unui fişier creat cu Microsoft PowerPoint este:
a) .xls
b) .pps
c) .doc
d) .ppt

II. Specificaţi prin A sau F valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii: 2p


1. Se poate insera un tabel realizat cu aplicația Ms Word în cadrul unei prezentări PowerPoint
2. Fiecare tip de tranziție nu are o viteză prestabilită

III. Completaţi: 2p
1.Pentru a schimba culoarea diapozitivelor (fundalul) alegem opţiunea ........................din meniul ………………
2.Dacă dorim să inserăm într-un diapozitiv o imagine din ”Картинка” atunci selectăm meniul ........................ alegem opţiunea
................................ după care selectăm .......................................
3.Pentru a schimba tipul dipozitivului (aspectul său) alegem opţiunea .............................. din meniul ..................

IV. Uniţi, printr-o săgeată, fiecare element al coloanei A cu elementul corespunzător din coloana B: (2 p)

A B
1. Salvarea modificărilor a. Вставка -> Надпись

b. Файл -> Открыть


2. Introducerea unei casete textuale într-un diapozitiv

c. Файл -> Сохранить

3. Crerea unei prezentări noi


d. Файл -> Сохранить как

4. Deschiderea unei prezentari e. Файл -> Создать

Timp de lucru 10 min. Se acordă 1p din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii.