Sunteți pe pagina 1din 2

Recenzie Cum să ne purtăm cu personalitățile dificile-Francois Lelord și

Christophe Andre, traducere din franceză de Camelia Balamaci, ed. a2-a,


București, Ed. Trei, 2011

Student Litere Master: Sandu Doinița Georgiana, anul I

În opinia mea, această carte își propune să ne ghideze spre o mai bună comunicare atât în
viața noastră personală cât și în cea profesională. Cu toții ne confruntăm în viața noastră de zi cu
zi cu “personalități dificile”, fie că este vorba despre rude, apropiați, colegi, șefi și prin citirea
acestei cărți ne propunem să ne însușim cateva cunoștințe despre înțelegerea comportamentului
unor personalități dificile și să cunoaștem cateva stretegii de acțiune despre cum să ne
comportăm si cum să nu ne comportăm cu persoanele care au o “personalitate sensibilă”,
considerată dificilă.
Aceste personalități sensibile sunt: cele anxioase, paranoice, histrionice, obsesionale,
narcisistice, schizoide, depresive, dependente, pasiv-agresive, evitante, comportamentele de tip
A. De asemenea, aflăm și cum ar trebui să vorbim și să ne comportăm si cu celelalte personalități
cu care ne întâlnim în viața noastră cotidiană.
Cum recunoaștem o personalitate anxioasă:
-pentru sine sau pentru cei apropiați, griji mult prea intense și frecvente, raportat la riscurile vieții
cotidiene;
-tensiune fizică adesea excesivă;
-permanentă atenție la riscuri: vigilență față de tot ceea c ear putea lua o turnură neplăcută,
pentru a controla situații cu un risc redus (fapt puțin probabil sau lipsit de importanță).

Cum să ne purtăm cu personalitățile anxioase


RECOMADABIL:
-Să le inspirați încredere
-Să le ajutați să relativizeze
-Să practicați un umor binevoitor
-Să le determinați să se trateze

NERECOMANDABIL:
-Să vă lăsați subjugați
-Să le luați prin surprindere
-Să le împărtășiți propriile voastre neliniști
-Să abordați subiecte de conversație penibile

În definitiv, anxietatea este o emoție firescă. Cu toții suntem mai mult sau mai puțin anxioși
în fața unor sitații ce presupun un anumit risc, când dăm un examen, înainte de a lua cuvântul în
fața unei adunări, când se întâmplă să zăbovim în drumul spre gară etc, însă convingerile unei
personae anxioase si a uneia care nu este enxioasă se deosebesc doar prin frecvența și intensitatea
lor. În mod cert, o nenorocire poate veni oricând, suntem ființe vulnerabile și pieritoare, dar cei
mai mulți dintre noi trăiesc pierzând din vedere tocmai acest fapt. Cee ace nu ne împiedică să luăm
precauții în cee ace privește riscurile pe care le putem controla.
Însă, o persoană anxioasă suferă de o reglare un pic cam sensibilă a “sistemului lor de
alarmă”: gândurile lor anxioase, tensiunea fizică și comportamentul lor de control se declanșează
mult prea adesea și cu prea mare intensitate în raport cu evenimetul.

Personalitatea paranoică
1.Suspiciune
-Îi suspectează pe ceilalți că ar fi rău intenționați în ceaa ce o privește
-Se protejează în permanență, foarte atentă la cee ace se petrece în jur, nu are încredere, este
suspicioasă
-Pune la îndoială loialitatea altora, chiar a celor apropiați, este adesea geloasă
-Caută energic și în detaluiu dovezi în sprijinul bănuielilor sale, fără a ține seama se situație în întregul ei
-Dacă acest tip de personalitate se simte ofensată, este gata de represalii disproportionate
-Preocupata de propriile drepturi, ca și de problemele de prioritate, se simte ușor ofensată.
2.Rigiditate
-Se arată rațională, rece, logică și rezistentă oricăror argumente ce vin din partea celorlalți
-Îi este greu să manifeste tendințe ori emoții positive, nu prea are simțul umorului