Sunteți pe pagina 1din 12

Clasa I

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice


Număr ore/săptămână: 2h
Programa școlară: OMEN 3418/19.03.2013

Curs -suport: Arte vizuale și abilități practice. Caietul micului


artist, clasa I, Editura CD Press
Autori: Nicoleta Ciobanu, Irina Terecoasă, auxiliar avizat prin
OMEN nr. 3022/08.02.2018

*Din aceeași serie (clasa I): Comunicare în limba română.


• Caiet pentru clasa I. Exersare. Aprofundare. Dezvoltare
• Caiet de scriere clasa I • Set de caiete de lucru. Clasa I;
Matematică și explorarea mediului. • Set caiete de lucru. Clasa I
• Caiet special clasa I
Dezvoltare personală. • Teorie și exerciții. Clasa I, auxiliare avizate
prin OMEN nr. 3022/08.02.2018

** Lucrările pot fi răsfoite on-line pe www.cdpress.ro


PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 1. Poveștile toamnei PERIOADA: săptămâna 1-5


COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE
SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE: 6 ORE
1.1, Iniţierea unor dialoguri ce presupun formularea de răspunsuri la Desen liber, decorații Caietul AVAP pag. 4 observare
1.2, întrebări simple şi/ sau formularea de răspunsuri ce presupun alegere simple  planşe, sistematică
1.3, duală/ multiplă: „În desen este culoarea ta preferată sau a colegului tău?” Punct, linie fotografii, jucării aprecieri
2.1, Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de evenimente Tăierea şi lipirea hârtiei globale și
2.3. personale, cu ajutorul desenului, picturii, modelajului, colajului etc. Amprentare Conversația, individuale
Punerea în corespondenţă a desenelor, picturilor modelajului, colajului explicația, activitate
cu mesaje orale indicate punerea în corespondenţă a desenelor, picturilor, Subiecte: demonstraţia, practică
Struguri;
modelajului, colajului cu mesaje orale indicate Mere rumene exercițiul, jocul
Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, didactic, jocul de rol
materiale, obiecte artistice Exemplu: Joc „Cine observă ceva… (roşu,
rotund, neted, frumos etc.)” AF, AI, AG
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind
culori
la alegere şi tehnici improvizate 4 ore
 folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în
aplicaţii/compoziţii liber alese
 utilizarea unor tehnici simple de rupere, decupare și lipire a hârtiei
Jocuri-exerciţiu pentru utilizarea corectă a instrumentelor de lucru
Jocuri muzicale cu text şi cânt pentru exersarea muşchilor mici ai mâinii

1.1,  Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în Desen liber, decorații Caietul AVAP pag. 5, observare
1.2, aplicaţii/compoziţii liber alese simple 9 sistematică
1.3,  Utilizarea unor tehnici simple de rupere, decupare și lipire a hârtiei Punct, linie.  planşe,
2.1, Iniţierea unor dialoguri ce presupun formularea de răspunsuri la întrebări Tăiere, decupare după fotografii, jucării aprecieri
2.3.  Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de evenimente contur şi lipirea hârtiei globale și
personale, cu ajutorul desenului, picturii, modelajului, colajului etc. Ștampilare Conversația, individuale
 Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, explicația,
materiale, obiecte artistice Subiecte: demonstraţia,
Coșul cu fructe
 Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind Copacul rodnic
culori Prietenii mei exercițiul, jocul
la alegere şi tehnici improvizate didactic, jocul de rol
Utilizarea liniei ȋn activităţi de haşurare
Utilizarea diferitelor sensuri de trasare: de sus ȋn jos, de la dreapta AF, AI, AG
la stânga, de la stânga la dreapta, pentru a compune spaţiul
plastic 6ore
 Jocuri- exerciţiu pentru tilizarea corectă a instrumentelor de lucru
 Jocuri muzicale cu text şi cânt pentru exersarea muşchilor mici ai mâinii
 Utilizarea punctului și a liniei cu rol decorative
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 2. Sub raze blânde , aurii PERIOADA: săptămâna 6-9

Săptămâna VIII – Vacanță pentru ciclul preșcolar și primar


COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE
SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE: 8 ORE
1.1, Recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi puncte PICTURĂ, COLAJ, Caietul AVAP pag. 8- observare
1.2, întâlnite în mediul familiar explorarea mediului înconjurător pentru a CONFECŢII ŞI 8, 9, 10, 11 sistematică
1.3, identifica forme, culori, materiale, obiecte artistice JUCĂRII planșe, aprecieri
2.3, Exemplu: Joc „Cine are pe bancă ceva… (roşu, rotund,
Compoziţii şi fotografii, globale și
2.4, neted, frumos etc.)”, “Raftul cu obiecte ...albastre, aspre, mici etc)
obiecte decorative jucării, aparat individuale
2.5, Enumerarea unor caracteristici observabile ale
2.6. materialelor şi instrumentelor întâlnite în mediul Punct, linie, pată, foto/ telefon
familiar – Exemplu: jocul „Ce poţi spune despre …?” formă, volum
Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în Decupare după Conversația,
funcţie de proprietăţi/utilizări etc. contur, explicația,
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în mototolirea și
grup, folosind culori la alegere şi tehnici demonstrația,
lipirea hârtiei exercițiul, jocul
improvizate
Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop Ștampilare, didactic, jocul de rol
decorativ în aplicaţii/compoziţii liber alese amprentare
Selectarea şi utilizarea elementelor grafice, cu scop decorativ, pensulație, A, AI, AG
adaptat temei alese; caligrafie
Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru FOTO-FILM
Exersarea muşchilor mici ai mâinii prin operaţii de 6 ore
Realizare de
frământare, coasere, înşirare, împletire etc.
fotografii
Exersarea modului de îngrijire / păstrare a
instrumentelor şi materialelor de lucru Utilizarea unor
Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texturi fotografii şi a unor
diferite; formularea de întrebări simple şi aparate de redare
răspunsuri despre cele observate şi înregistrare
Exerciţii de utilizare a aparaturii electronice pentru realizarea Subiecte
unor fotografii/ ȋnregistrări Soare de aur
Frunze arămii
Floarea-soarelui
Dovleacul
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 3. Lumea din jurul meu PERIOADA: săptămâna 10-15

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE: 14 ORE
1.1, Recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi puncte PICTURĂ, COLAJ, Caietul AVAP pag. 12, observare
1.2, întâlnite în mediul familiar explorarea mediului înconjurător pentru CONFECŢII ŞI 13, 14, 15, 16, 17, 18 sistematică
1.3, a identifica forme, culori, materiale, obiecte artistice JUCĂRII planșe, fotografii, jucării, aprecieri
2.3, Enumerarea unor caracteristici observabile ale Decoraţii simple,
2.4, materialelor şi instrumentelor întâlnite în mediul aparat foto/ telefon, globale și
compoziţii şi obiecte
2.5, familiar – Exemplu: jocul „Ce poţi spune despre …?” decorative acuarele, pensulă, individuale
2.6. Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în Punct, linie, linie foarfecă, lipici, frunze activitate
funcţie de proprietăţi/utilizări etc. modulată, pată, formă uscate / petale de flori, practică
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în Ștampilare, creion cu gumă portofoliul
grup, folosind culori la alegere şi tehnici amprentare, pensulaţie
improvizate
elevului
Rupere, decupare după
Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop Conversația,
contur și lipirea hârtiei
decorativ în aplicaţii/compoziţii liber alese Origami, hașurare explicația,
utilizarea corectă a instrumentelor de lucru Caligrafie demonstrația,
 Selectarea şi utilizarea elementelor grafice, cu scop FOTO-FILM exercițiul, jocul
decorativ, adaptat temei alese; Realizare de fotografii didactic, jocul de rol
 Utilizarea diferitelor sensuri de trasare: de sus ȋn jos, de la Utilizarea unor fotografii
dreapta la stânga, de la stânga la dreapta, pentru a compune şi a unor aparate de
AF, AI, AG
spaţiul plastic redare şi înregistrare
 Exersarea muşchilor mici ai mâinii prin operaţii de
frământare, coasere, înşirare, împletire etc. Subiecte: 12 ore
 Exersarea modului de îngrijire / păstrare Câinele și
a instrumentelor şi materialelor de lucru pisica Șarpele
 Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu În ogradă
texturi diferite Românașii
 Exerciţii de utilizare a aparaturii electronice pentru realizarea Brăduțul
unor fotografii/ ȋnregistrări Clopoțelul vesel
Luminițe magice
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 4. Surprizele iernii PERIOADA: săptămâna 16-21

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE: 6 ORE
1.1, Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, DESEN, PICTURĂ, Caietul AVAP, pag 20-23 aprecieri
1.2, culori, materiale, obiecte artistice COLAJ, CONFECŢII ŞI planșe, creioane colorate, globale și
1.3 Expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări valoroase JUCĂRII carioca, pensule, acuarele, individuale
2.2, ale culturii româneşti tradiţionale şi contemporane, precum şi Decoraţii simple,
2.3, ale culturii universale, redate pe suport electronic sau în foarfeca, lipici,
compoziţii şi
2.4, albume obiecte decorative videoproiector, computer observarea
2.5. Vizionarea unor expoziţii de artă, ateliere meşteşugăreşti, Pată, formă colaj sistematică
filme documentare Ștampilare, amprentare, Conversația, explicația,
Exprimarea de mesaje orale simple despre: textura, pensulaţie exercițiul, jocul didactic,
culoarea, dimensiunea, forma, grosimea şi utilitatea unor Rupere, decupare după
obiecte, strânse într-o colecţie sau la Colţul de Artă amenajat demonstrația
contur și lipiere a hârtiei
special în clasă Modelare, bobinaj
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, Caligrafie AF, AI, AG
folosind culori la alegere şi tehnici improvizate FOTO-FILM
Realizarea unor cadouri, felicitări pentru cei dragi utilizarea Realizare de fotografii 11 ore
unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, răsucire, lipire, Utilizarea unor fotografii şi
rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în funcţie de a unor aparate de redare
nevoile/opţiunile copiilor şi inregistrare
Confecţionarea de jocuri şi jucării simple–utilizarea corectă
a instrumentelor de lucru: copilul ţine corect creionul, pensula,
Selectarea şi utilizarea elementelor grafice, cu scop Subiecte:
decorativ, adaptat temei alese Flori de gheață
Peisaj de iarnă
Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texture diferite; Omul de
utilizarea materialelor refolosibile ȋn scopul creării unor zăpadă
obiecte utile Săniuța
Realizarea unor expoziţii tematice Schiorul
Identificarea utilităţii obiectelor create Căciula
Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite; decorarea
sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 5. Călătorii fantastice PERIOADA: săptămâna 22-24

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE: 10 ORE
1.1, Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, PICTURĂ, COLAJ, Organizarea unor expoziţii, târguri te
1.2, culori, materiale, obiecte artistice CONFECŢII ŞI JUCĂRII
Expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări
1.3 valoroase Punct, linie, pată, formă,
2.2, ale culturii româneşti tradiţionale şi contemporane, precum şi volum
2.3, ale culturii universale, redate pe suport electronic sau în Pensulație, dactilopictură,
2.4, albume colaj
2.5. Vizionarea unor expoziţii de artă, ateliere meşteşugăreşti, Caligrafie
filme documentare Decupare după contur,
Exprimarea de mesaje orale simple despre: textura, înșirare
culoarea, dimensiunea, forma, grosimea şi utilitatea unor
obiecte, strânse într-o colecţie sau la Colţul de Artă amenajat FOTO-FILM
special în clasă Realizare de fotografii
Utilizarea liniei ȋn activităţi de haşurare; Utilizarea unor fotografii şi
Utilizarea diferitelor sensuri de trasare: de sus ȋn
jos, a unor aparate de redare
de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta, şi inregistrare
pentru a compune spaţiul plastic
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, Subiecte:
folosind culori la alegere şi tehnici improvizate Balonul cu aer
Realizarea unor cadouri, felicitări pentru cei dragi utilizarea Barca
unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, răsucire, lipire, Fluturașul-mărțișor
rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în funcţie de Felicitare de 8 Martie
nevoile/opţiunile copiilor Colier pentru mama
Confecţionarea de jocuri şi jucării simple–utilizarea
corectă a instrumentelor de lucru: copilul ţine corect creionul,
pensula
Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texture diferite;
Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite;
decorarea
sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu;
Organizarea unor dezbateri/prezentări, utilizând obiectele
confecţionate: “Pe unde a trecut balonul meu?”, “Ce vezi din
balon?” etc.
CaietulAVAP– pg 24-28 observare
Pensule, acuarele, borcan, sistematică
plastilină, vată, bandă aprecieri
adezivă, șosetă, orez, globale și
panglică individuale
Conversația, explicația,
demonstrația, exercițiul,
învățarea prin
descoperire,
AF, AI, AG
6 ore
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 6. Miracolul vieții PERIOADA: săptămâna 25-27

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE: 8 ORE
1.1,  Identificarea materialelor (pensule, pastile și tuburi PICTURĂ, COLAJ, Caietul AVAP pag. 29-32 observare
1.2, de culori, paleta, plastilina etc.) și a modului de utilizare a CONFECŢII ŞI JUCĂRII planșe, fișe, jetoane, sistematică
1.3 acestora creioane, carioci, foarfecă, aprecieri
2.1,  Exerciții de identificare a diferitelor forme din natură pe Punct, linie, pată, formă, lipici, acuarele, pensulă, globale și
2.2, imagini (reproduceri de artă) ca: forme de obiecte, forme volum obiecte decorative, individuale
2.3, Pensulație,
geometrice, forme plastice
2.4, dactilopictură, colaj nasturi, rolă de carton,
 Exerciții de organizare a spațiului plastic cu ajutorul
2.5, Caligrafie farfurie de carton
formelor spontane și elaborate Decupare după contur
2.6. Conversația, explicația,
 Realizarea petelor de culoare prin tehnicile: fuzionare, FOTO-FILM
presare, suprapunere, decolorare, stropire etc. demonstrația, exercițiul,
Realizare de fotografii
 Ρealizarea de compoziții nonfigurative și figurative, folosind Utilizarea unor fotografii jocul didactic, învățarea
pata de culoare şi a unor aparate de prin descoperire
 Utilizarea liniei ȋn activităţi de haşurar; redare şi înregistrare AF, AI, AG
 Utilizarea diferitelor sensuri de trasare: de sus ȋn jos, 6 ore
de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta, pentru a Subiecte:
compune spaţiul plastic Copacul anotimpurilor
 Activități practice de realizare a unor compoziții combinate Iepurele
 Conversații despre posibile utilizări ale produselor realizate Puișorul
individual sau în grup Ouă – felicitare
 Exerciții de decupare după contur, lipire, rupere
 Activități practice de realizare a unor compoziții și jucării
simple
 Identificarea utilităţii lucrărilor realizate
 Organizarea unor expoziţii tematice
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 7. Cântecul apei PERIOADA: săptămâna 27-31
COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE
SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE: 8 ore
1.1, Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, PICTURĂ, COLAJ, CaietulAVAP–Pg 30-33 observare
1.2, culori, materiale, obiecte artistice CONFECŢII ŞI JUCĂRII + anexe pg 57, 107, 59, sistematică
1.3, Expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări valoroase Punct, linie, pată, formă,
Pensule, acuarele, nuci, aprecieri
2.1, ale culturii româneşti tradiţionale şi contemporane, precum şi volum
2.2, ale culturii universale, redate pe suport electronic sau în Pensulație, plastilină, farfurie de globale și
2.3, albume dactilopictură, colaj carton, balon individuale
2.4, Vizionarea unor expoziţii de artă, ateliere meşteşugăreşti, Caligrafie Conversația,
2.5, filme documentare Decupare după contur, explicația,demonstrația,
2.6. Exprimarea de mesaje orale simple despre: textura, înșirare, țeserea cu fâșii exercițiul, învățarea prin
culoarea, dimensiunea, forma, grosimea şi utilitatea unor FOTO-FILM
descoperire,
obiecte, strânse într-o colecţie sau la Colţul de Artă amenajat Realizare de fotografii
special în clasă Utilizarea unor fotografii  AF, AI, AG
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, şi a unor aparate de
folosind culori la alegere şi tehnici improvizate redare şi înregistrare  6 ore
Realizarea unor cadouri, felicitări pentru cei dragi utilizarea
unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, răsucire, lipire, Subiecte:
rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în funcţie de Acvariul
nevoile/opţiunile copiilor Caracatița
Confecţionarea de jocuri şi jucării simple–utilizarea corectă Meduza
a instrumentelor de lucru: copilul ţine corect creionul, pensula, Instrumente muzicale
Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texture diferite;
lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite; decorarea sălii
de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 8. Copilărie fericită PERIOADA: săptămâna 32-35

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE: 4 ore
1.1, Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, PICTURĂ, COLAJ, CaietulAVAP–Pg 34-37 observare
1.2, culori, materiale, obiecte artistice CONFECŢII ŞI JUCĂRII + anexe pg 109, 111, 61, sistematică
1.3 Expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări valoroase Punct, linie, pată, formă,
113 aprecieri
2.1, ale culturii româneşti tradiţionale şi contemporane, precum şi volum
2.2, ale culturii universale, redate pe suport electronic sau în Pensulație, amprentare, Pensule, acuarele, globale și
2.3, albume colaj foarfecă, plastilină, lipici, individuale
2.4, Vizionarea unor expoziţii de artă, ateliere meşteşugăreşti, Caligrafie cutie de carton
2.5, filme documentare Decupare după contur, Conversația, explicația,
2.6. Exprimarea de mesaje orale simple despre: textura, împletire, Tangram demonstrația, exercițiul,
culoarea, dimensiunea, forma, grosimea şi utilitatea unor Presare, modelare
învățarea prin
obiecte, strânse într-o colecţie sau la Colţul de Artă amenajat FOTO-FILM
special în clasă Realizare de fotografii descoperire,
 Utilizarea liniei ȋn activităţi de haşurare Utilizarea unor fotografii AF, AI, AG
 Utilizarea diferitelor sensuri de trasare: de sus ȋn jos, şi a unor aparate de 4 ore
de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta, pentru a redare şi inregistrare
compune spaţiul plastic
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, Subiecte
folosind culori la alegere şi tehnici improvizate Brățara prieteniei
Realizarea unor cadouri, felicitări pentru cei dragi utilizarea Curcubeul
unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, răsucire, lipire, Animale fantastice
rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în funcţie de
nevoile/opţiunile copiilor
Confecţionarea de jocuri şi jucării simple–utilizarea corectă
a instrumentelor de lucru: copilul ţine corect creionul, pensula,
Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texture diferite;
lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite; decorarea sălii
de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu;
implicarea ȋn organizarea unor evenimente festive “Ziua
copilului”, “Sfârşit de an şcolar”, “Parada Alfabetului vesel” etc.,
prin realizarea decorurilor, a costumelor şi a micilor daruri
pentru actori/ invitaţi

S-ar putea să vă placă și