Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea ,,Ştefan cel Mare" din Suceava

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Limbă şi Literatură


Programul de studiu: Limba şi literatura chineză - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză,
germană, spaniolă, italiană, ucraineană) / Limba şi literatura română
Specializarea: Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura engleză
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Durata studiilor: 3 ani
Valabil începând cu anul universitar: 2019-2020

Cerinţe pentru obţinerea diplomei:


Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de obţinerea tuturor creditelor aferente
disciplinei Educaţie fizică.
180 de credite din disciplinele obligatorii conform planului de învățământ
10 credite la examenul de diplomă
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" din Suceava
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Limbă şi Literatură


Programul de studiu: Limba şi literatura chineză - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană,
ucraineană) / Limba şi literatura română
Specializarea: Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura engleză
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Durata studiilor: 3 ani
Valaabil începând cu anul universitar 2019-2020

ANUL I
Sem. 1 Sem. 2
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline obligatorii USVFLSCCE Forma Nr. Forma
C S L P I* verificare credite C S L P l* verificare

1 Lingvistică generală DF0101 2 1 56 E 4


2 Limba chineză contemporană DS0102 2 70 E 4
3 Cultură și civilizație chineză (de la origini până la dinastia Yuan) DS0103 2 70 E 4
4 Curs practic limba chineză DS0104 6 39 C 5
5 Limba engleză contemporană DS0105 2 1 56 E 4
6 Istoria literaturii engleze DS0106 2 1 56 E 4
7 Curs practic limba engleză DS0107 4 67 C 5
8 Educaţie fizică DC0108 1 9 C 1**
9 Teoria literaturii DF0209 2 1 56 E
10 Limba chineză contemporană DS0210 2 70 E
11 Cultură și civilizație chineză (de la dinastia Yuan până astăzi) DS0211 2 70 E
12 Curs practic limba chineză DS0212 6 39 C
13 Limba engleză contemporană DS0213 2 1 56 E
14 Istoria literaturii engleze DS0214 2 1 56 E
15 Curs practic limba engleză DS0215 4 67 C
16 Educaţie fizică DC0216 1 9 C
Total ore obligatorii pe săptămână 10 4 10 5E 10 4 10 5E
423 30 423
10C/4S/10L + 10C/4S/10L 24 3C 24 3C

TOTAL OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 10 4 10 10 4 10


423 5E+3C 30 423 5E+3C
24 24

Sem. 1 Sem. 2
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline facultative USVFLSCCE Forma Nr. Forma
C S L P I* verificare credite
C S L P I* verificare

17 Metode de scriere academică DID0117 2 22 C 2


18 Limba străină DID0118 2 22 C 2
19 Metode de scriere academică DID0219 2 22 C
20 Limba străină DID0220 2 22 C
21 Psihologia educaţiei DPPD NIV1 DF 0101 2 2 69 E 5
22 Pedagogie I DPPD NIV1 DF 0202 2 2 69 E
Total ore facultative pe săptămână 2 2 4 2 2 4
113 1E+2C 9 113 1E+2C
2C/2S/4L +2C/2S/4L 8 8
NOTĂ: I* - ore de studiu individual şi evaluări pe semestru
* *Creditele se acordă peste cele obligatorii şi nu se pot transfera pentru a atinge numărul de credite obligatorii.
Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de obţinerea tuturor creditelor aferente disciplinei Educaţie fizică.

Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,


Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU Conf. univ. dr. Olga GANCEVICI Conf. univ. dr. Olga GANCEVICI
Conf. univ. dr. Claudia COSTIN
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană,

ba şi literatura engleză

ANUL I
Sem. 2
Nr.
credite

4
4
4
5
4
4
5
1**

30

30

Sem. 2
Nr.
credite

2
2

Conf. univ. dr. Claudia COSTIN


Universitatea ,,Ştefan cel Mare" din Suceava
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Limbă şi Literatură


Programul de studiu: Limba şi literatura chineză - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană,
ucraineană) / Limba şi literatura română
Specializarea: Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura engleză
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Durata studiilor: 3 ani
Valaabil începând cu anul universitar 2019-2020

ANUL II
Sem. 3 Sem. 4
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline obligatorii USVFLSCCE C S L P I*
Forma Nr.
C S L P I*
Forma
verificare credite verificare
1 Literatură comparată DF0301 1 1 70 E 4
2 Limba şi civilizaţia latină DF0302 1 34 C 2
3 Limba chineză contemporană DS0303 2 45 E 3
4 Literatura chineză (I) DS0304 2 20 E 2
5 Curs practic limba chineză DS0305 4 17 C 3
6 Limba engleză contemporană DS0306 2 1 31 E 3
7 Istoria literaturii engleze DS0307 2 1 31 E 3
8 Educaţie fizică DC0308 1 9 C 1**
9 Limba chineză contemporană DS0409 2 45 E
10 Literatura chineză (II) DS0410 2 45 E
11 Curs practic limba chineză DS0411 4 17 C
12 Limba engleză contemporană DS0412 2 1 31 E
13 Istoria literaturii engleze DS0413 2 1 31 E
14 Practica de specialitate DS0414 4 17 C
Total ore obligatorii pe săptămână 9 5 4 8 2 4 4
257 5E + 3C 20 186 4E + 2C
9C/5S/4L + 8C/2S/4L/4P 18 18

Sem. 3 Sem. 4
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline optionale USVFLSCCE C S L P I*
Forma Nr.
C S L P I*
Forma
verificare credite verificare
15 Mitologie chineză (C) DF0315
1 2 31 E 3
16 Istoria limbii chineze (C) DF0316
17 Introducere în filozofia chineză 1 (C) DC0317
1 34 C 2
18 Artă chineză (C) DC0318
19 Text și interpretare (E ) DF0319
1 2 31 C 3
20 Lectura între text și imagine (E) DF0320
21 Shakespeare (E) DS0321
1 34 C 2
22 Ficțiune speculativă (E) DS0322
23 Arte ale spectacolului (C) DS0423
1 1 45 C
24 Variante teritoriale ale limbii chineze (C) DS0424
25 Călători europeni despre China (C) DC0425
1 1 45 C
26 Introducere în filozofia chineză 2 (C) DC0426
27 Gotic (E) DS0427
1 1 45 C
28 Literatura la limită (E) DS0428
29 Semantica frazeologismelor (E) DS0429
1 1 45 C
30 Frazeologismele ca expresii linguaculturale (E) DS0430
Total ore opţionale pe săptămână 4 4 4 4
130 1E+3C 10 180 4C
4C/4S + 4C/4S 8 8

TOTAL OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 13 9 4 12 6 4 4


387 6E+6C 30 366 4E+6C
26 26

Sem. 3 Sem. 4
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline facultative USVFLSCCE C S L P I*
Forma Nr.
C S L P I*
Forma
verificare credite verificare
29 Informatică DC0329 2 22 C 2
30 Limba străină DD0330 2 22 C 2
31 Informatică DC0431 2 22 C
32 Limba străină DD0432 2 22 C
33 Pedagogie II DPPD NIV1 DF 0303 2 2 69 E 5
34 Didactica specialităţii DPPD NIV1 DS0405 2 2 69 E
Total ore facultative pe săptămână 2 2 4 2 2 4
113 1E+2C 9 113 1E+2C
2C/2S/4L + 2C/2S/4L 8 8
NOTĂ: I* - ore de studiu individual şi evaluări pe semestru
** Creditele se acordă peste cele obligatorii şi nu se pot transfera pentru a atinge numărul de credite obligatorii.
Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de obţinerea tuturor creditelor aferente disciplinei Educaţie fizică.

Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,


Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU Conf. univ. dr. Olga GANCEVICI Conf. univ. dr. Olga GANCEVICI
Conf. univ. dr. Claudia COSTIN
DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ratură modernă (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană,

atura engleză

ANUL II
Sem. 4
Nr.
credite

3
3
3
3
3
3

18

Sem. 4
Nr.
credite

12

30

Sem. 4
Nr.
credite

2
2

9
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" din Suceava
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Limbă şi Literatură


Programul de studiu: Limba şi literatura chineză - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, ucraineană
Limba şi literatura română
Specializarea: Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura engleză
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Durata studiilor: 3 ani
Valaabil începând cu anul universitar 2019-2020

ANUL III
Sem. 5 Sem. 6
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline obligatorii USVFLSCCE Forma Nr. Forma
C S L P I* verificare credite C S L P I* verificare

1 Limba chineză contemporană DS0501 2 1 56 E 4


2 Literatura chineză DS0502 2 1 56 E 4
3 Limba engleză contemporană DS0503 2 1 56 E 4
4 Istoria literaturii engleze DS0504 2 1 56 E 4
Introducere în metodologia de cercetare ştiinţifică
5 DC0505 2 20 C 2
filologică
6 Limba chineză contemporană DS0606 2 1 56 E
7 Literatura chineză DS0607 2 1 56 E
8 Limba engleză contemporană DS0608 2 1 56 E
9 Istoria literaturii engleze DS0609 2 1 56 E
10 Practică de cercetare în vederea elaborării lucrării de licenţă (48 ore) DF0610 C
Total ore obligatorii pe săptămână 8 4 2 8 4 4E
244 4E +1C 18 224
8C/4S/2L + 8C/4S 14 12 1C

Sem. 5 Sem. 6
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline optionale USVFLSCCE Forma Nr. Forma
C S L P I* verificare credite C S L P I* verificare

11 Poezia chineză (C) DS0511


1 1 20 C 2
12 Traduceri românești din literatura chineză (C) DS0512
13 Analiza discursului scris și oral 1 (C) DC0513
1 2 56 C 4
14 Mentalități chineze (C) DC0514
15 Concepte cheie în traducere (E) DS0515
1 1 20 C 2
16 Traducere și interpretare (E) DS0516
17 Culturi amerindiene din America de Nord (E) DC0517
1 2 56 C 4
18 Identităţi americane în secolul XX (E) DC0518
19 Lectură și comunicare în limba chineză (C) DS0619
1 2 31 C
20 Analiza discursului scris și oral 2 (C) DS0620
21 Istoria Chinei - aspecte semnificative (C) DC0621
1 2 31 C
22 Filmul chinez (C) DC0622
23 Topologii literare postmoderniste (E) DS0623
1 2 31 C
24 Tehnici narative postmoderniste (E) DS0624
25 Traducere și discurs (E) DS0625
1 2 31 C
26 Standarde ale textualitatii in traducere (E) DS0626
Total ore opţionale pe săptămână 4 6 4 8
152 4C 12 124 4C
4C/6S + 4C/8S 10 12

TOTAL OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 12 10 2 12 12


396 4E+5C 30 348 4E+5C
24 24

Nr. Cod disciplina Sem. 5 Sem. 6


crt. Discipline facultative USVFLSCCE Forma Nr. Forma
C S L P I* verificare credite C S L P I* verificare
27 Istoria filosofiei DC0527 2 22 C 2
28 Educație antreprenorială DC0528 2 1 8 C 2
29 Estetică DC0629 2 26 C
30 Instruire asistată pe calculator DPPD NIV1 DS 0506 1 1 22 C 2
31 Managementul clasei de elevi DPPD NIV1 DF 0604 1 1 51 E
32 Practică pedagogică în învăţ. preuniv. oblig. (1) DPPD NIV1 DS 0507 3 33 C 3
33 Practică pedagogică în învăţ. preuniv. oblig. (2) DPPD NIV1 DS 0608 3 14 C
34 Evaluarea finală - Portofoliu didactic DPPD NIV1 125 E
Total ore facultative pe săptămână 5 1 1 3 3 1 3
85 4C 9 216 2E+2C
5C/1S/1L/3P + 3C/1S/3P 10 7
NOTĂ: I* - ore de studiu individual şi evaluări pe semestru
Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,
Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU Conf. univ. dr. Olga GANCEVICI Conf. univ. dr. Olga GANCEVICI
Conf. univ. dr. Claudia COSTIN
AN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

iteratură modernă (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, ucraineană) /

ratura engleză

ANUL III
Sem. 6
Nr.
credite

4
4
4
4
2

18

Sem. 6
Nr.
credite

12

30

Sem. 6
Nr.
credite

2
5

12
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" din Suceava
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Limbă şi Literatură


Programul de studiu: Limba şi literatura chineză - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană,
ucraineană) / Limba şi literatura română
Specializarea: Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura engleză
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Durata studiilor: 3 ani
Valabiabil începând cu anul universitar 2019-2020

Nr.ore fizice
Structura anului universitar Nr. săptămâni Nr.ore practică
pe săptămână*
Anul de studii Sem.1/3/5 Sem.2/4/6 Sem.1/3/5 Sem.2/4/6 Sem.1/3/5 Sem.2/4/6
I 14 14 24 24
II 14 14 56 26 26
III 14 12+2 48 24 24
Medie 14 104 24,66

Practica de cercetare în vederea elaborării lucrării de licenţă (48 ore) se desfășoară în săptămânile 13 și 14
din semestrul 6.

BILANŢ
Total nr. ore % %
Nr. fizice
CATEGORIA DISCIPLINEI realizat recom.
crt.

DISCIPLINE OBLIGATORII 1460


1 75.48% 60–80
Practică 104
2 DISCIPLINE OPŢIONALE 508 24.52% 20–40
TOTAL Obligatorii şi opţionale 2072 100.00% 100.00
DISCIPLINE FACULTATIVE (fără
3 DPPD) 318
TOTAL Ore program de studiu 2390 100.00 100.00

Nr. Total nr. ore % % Nr. de ore


CATEGORIA DISCIPLINEI
crt. fizice realizat recom. Curs Aplicaţii
1 DISCIPLINE FUNDAMENTALE 258 12.45% 10–20 98 160
2 DISCIPLINE DE SPECIALITATE 1624 78.38% 60–80 804 820
3 DISCIPLINE COMPLEMENTARE 190 9.17% 5–10 40 150
TOTAL 2072 100.00 100.00 942 1130

Fără practică Cu practică


NUMĂR ORE CURS / ORE APLICAŢII
0,94 0,89

Nr. Forma de Nr. forme de verificare Total


crt. verificare An I An II An III Nr. %
1 Examen 10 10 8 28 50,00%
2 Colocviu 6 12 10 28 50,00%
TOTAL 16 22 18 56 100
Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,
Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU Conf. univ. dr. Olga GANCEVICI Conf. univ. dr. Olga GANCEVICI
Conf. univ. dr. Claudia COSTIN
Claudia COSTIN
Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Limbă şi Literatură


Programul de studiu: Limba şi literatura chineză - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană,
spaniolă, italiană, ucraineană) / Limba şi literatura română
Specializarea: Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura engleză
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Durata studiilor: 3 ani
Valabbil începând cu anul universitar 2019-2020

COMPETENŢE

Competenţe profesionale: Competenţe transversale:

a) Utilizarea adecvată a conceptelor în a) Utilizarea componentelor domeniului


studiul lingvisticii generale, al teoriei Limbă şi literatură în deplină concordanţă
literaturii şi al literaturii universale şi cu etica profesională;
comparate;

b) Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, b) Relaţionarea în echipă; comunicarea


în limba chineză și în limba engleză; interpersonală şi asumarea de roluri
specifice;

c) Descrierea sincronică şi diacronică a


c) Organizarea unui proiect individual de
fenomenului lingvistic;
formare continuă; îndeplinirea obiectivelor
de formare prin activităţi de informare, prin
proiecte în echipă şi prin participarea la
d) Prezentarea sintetică şi analitică, programe instituţionale de dezvoltare
estetică şi culturală a fenomenului literar; personală şi profesională.

e) Descrierea sistemului fonetic,


gramatical şi lexical al limbii engleze şi
utilizarea acestuia în producerea de texte
şi în interacţiunea verbală;

f) Analiza textelor literare în limbile


moderne, în contextul tradiţiilor literare
din cultura de referinţă.

Rector, Decan, Director departament, Responsabil program de studii,


Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU Conf. univ. dr. Olga GANCEVICI Conf. univ. dr. Olga GANCEVICI
Conf. univ. dr. Claudia COSTIN
ra engleză

Conf. univ. dr. Claudia COSTIN


Tally

Anul I Curs I Curs II Apl. I


Fundamentale 28 28 14
Specialitate 112 112 168
Complementare 0 0 14
140 140 196
280 392

Anul II Curs I Curs II Apl. I


Fundamentale 42 0 84
Specialitate 126 154 84
Complementare 14 14 14
182 168 182
350 322

Anul III Curs I Curs II Apl. I


Fundamentale 0 0 0
Specialitate 140 132 84
Complementare 28 12 84
168 144 168
312 312

Curs Aplicatii (fara practica) Raport Curs/Aplicatii


942 1026 91.81%

Fundamentale 270 12.93%


Specialitate 1586 75.96%
Complementare 232 11.11%
Total 2088 100.00%
/Sapt 24.8571428571 24

Opţionale 508 23.69%


Obligatorii 1636 76.31%
Total 2144 100.00%

Page 18
Tally

Apl.II Practica Total


14 84
168 60 620
14 28
196 60 732
392 60 732

Apl.II Practica Total


0 126
126 490
14 56
140 0 672
322 0 672

Apl.II Practica Total


0 60 60
120 476
24 148
144 60 684
312 60 684

Aplicatii (cu practica)


1146 82.20%

STD C A
10–20% 98 172
60–80% 776 810
5–10% 68 164

20–40%
60–80%

Page 19