Sunteți pe pagina 1din 3

EȘALONAREA ANUALĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Unitatea de învăţământ: …………………………….


Anul școlar: 2016-2017
Cadrul didactic: ………………………..………….... Clasa:
luna Sept Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie

Unitatea de săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12###### 15 16 17###### 19 20 21 21 22 23 24 25 26###


### 28 29 30 31 32 32 33 34
învăţare
lecţi
Eleme S A
a
nte de
organi Formații de
V
zare a adunare și de
deplasare A
activit
C
ăților Pozițiile (drepți
A
practi și pe loc repaus)
N
ce Întoarceri T
sporti
A
ve Postura corectă
I
Eleme Poziții N
nte ale Prelucrarea
Mișcări T V

VACANȚĂ
dezvo E
selectivă a
ltării R
C p
segmentelor
fizice S
A
corpului
armon Complexul de E
N R
ioase dezvoltare
Corectarea
fizică M
T
N
E
A
atitudinilor T M
V SI
deficiente A
N
Viteza T A
T
R
Calită Îndemânarea EI
ți I R
Forța A V
motric S
L
e de Rezistența E A
Mobilitate și Ă
bază .
stabilitate M R
articulară .
Depri Mers A
nderi Alergare
motric
e de
bază
Depri
nderi
motric
e de Sărituri
bază Aruncări și
prinderi
Echilibru
Depri
nderi Cățărare
motric Escaladare
e Tracțiune-
utilita împingere
r- Târâre
aplica
Transport de
tive
greutăți
luna Sept Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie

Unitatea de săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11###13### 15 16###### 18 19 20 21 21 22 23 24###26 27### ###29###31 32 32 33 34


învăţare
lecţi
S A
a
Specifice
atletismului
Dep Specifice
v v. V
rind gimnasticii

VACANȚĂ DE IARNA
eri
mot Specifice
rice jocurilor
spor sportive
tive Specifice
ele sporturilor P
men sezoniere
tare Reguli de
bază ale
sporturilor
predate
Informații
sportive
EVALUARE

Legendă
: tema principală : tema permanentă Δ : evaluare initială
―: tema secundara : evaluare sumativă