Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: MANAGEMENT
DISCIPLINA: FINANȚE

ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE ALE


ÎNTREPRINDERII
- TURBOMECANICA S.A. -

Conducător științific
Oprea Otilia Roxana

Student
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa nr. MNG24
.

IAȘI 2018
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa MNG 24

CUPRINS

CAPITOLUL1
Prezentarea generală a întreprinderii
S.C TURBOMECANICA S.A
1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității ................................................ 2
1.2. Piața și concurența .......................................................................................................... 3
CAPITOLUL 2
Structura surselor de finanțare (pe ultimele trei exerciții financiare )
2.1 Descrierea surselor de finanțare la compania S.C TURBOMECANICA S.A pentru
perioada 2014-2017 ............................................................................................................... 4
2.2. Evoluţii în structura surselor de finanțare a întreprinderii S.C.Turbomecanica S.A în
perioada 2014-2017 ............................................................................................................... 8
CAPITOLUL 3
Analiza mutaţiilor în structura capitalului propriu şi a factorilor de influenţă (pentru ultimele trei
exerciţii financiare)
3.1 Structura capitalurilor proprii se prezintă astfel în perioada 2014-2017 ......................... 9
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență.. 11
CAPITOLUL 4
Analiza mutaţiilor în structura resurselor împrumutate
(pentru ultimele trei exerciţii financiare)
4.1 Structura resurselor împrumutate la S.C Turbomecanica S.A în perioada 2014-2017 .. 13
4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență
.............................................................................................................................................. 16
CONCLUZII ................................................................................................................................18
BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................18

1
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa MNG 24

Capitolul 1
Prezentarea generală a întreprinderii

În acest prim capitol vom afla detaliile generale despre întreprinderea pe care urmează să o
analizăm pe parcursul acestui studiu de caz. Vom afla care este obiectul principal de activitate al
TURBOMECANICA S.A., câteva date istorice și care sunt principalii acționari ai întrerinderii..

1.1. Cadrul general de organizare si desfășurare a activității

Fondată încă din anul în anul 1975, TUBOMECANICA S.A. continuă și în ziua de astăzi
fabricarea de motoare cu turbine pentru aviație și ansambluri mecanice, la care adaugă servicii de
reparații ale componentelor, centrată fiind pe dezvoltarea unor noi programe în cooperare cu nume
prestigioase din industria aeronautică.

Obiectul principal de activitate îl reprezintă comercializarea, la nivel național și internațional, a


motoarelor cu turbină pentru aviație, subansamblelor mecanice, echipamentelor și realizarea
pieselor inclusiv funcția de reparație. Pe site-ul oficial al întreprinderii regăsim inclusiv misiunea
acesteia, ”permantizarea ca furnizor de componente şi reparaţii pentru industria aeronautică şi
pentru alte domenii de inalt nivel tehnologic, menţinând un standard de calitate ridicat pentru
produsele fabricate/reparate, care să asigure satisfacţia clienţilor tradiţionali, atragerea de noi
clienţi, câştiguri optime şi profituri pe termen lung.” Tot aici regăsim și faptul că S.C.
TURBOMECANICA S.A. se vede în viitor ca fiind liderul pieţei româneşti în domeniul
aeronautic. 1

În ceea ce privește structura acționariatului, găsim pe site-ul www.bvb.ro următoarele date (din
30.06.2018) :

Acționar Acțiuni Procent


alti actionari / others 217.679.649 58,9211 %
VIEHMANN RADU 95.758.800 25,9198 %
CIORAPCIU DANA MARIA 56.003.876 15,1590 %

1
Sursa: www.turbomecanica.ro

2
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa MNG 24
STATUL ROMAN 150 0,0000 %
Total 369.442.475 100%

În funcție de aceste procente, putem realiza următorul grafic referitor la structura acționariatului:

Procente acționariat
15%0%

26% 59%

Others Viehman Radu Ciorapciu Dana Maria Statul român

1.2. Piața și concurența

Printre produsele realizate de această întreprindere, regăsim componente de aviație ( precum


carcase pentru cutii de transmisie, piese de rotație sau camere de ardere), iar printre alte servicii
oferite regăsim servicii de suport tehnic, inclusiv proiectarea cu ajutorul Unigraphics, având chiar
posibilitatea de a realiza modelări 3D.

Carcasă cutie transmisie Piesă de rotație Cameră de ardere Modelare 3D

În ceea ce privește concurența, regăsim printre competitorii principali firme precum Ltd., Ford
sau Hindustan Aeronautics.

3
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa MNG 24

CAPITOLUL 2
Structura surselor de finanțare
(pe ultimele trei exerciții financiare )

În acest capitol vom analiza în detaliu sursele de finanțare din ultimii patru ani și implicit evoluția
acestora. Vom afla inclusiv care au fost factorii ce au influențat creșterea sau descreșterea valorilor.

2.1 Descrierea surselor de finanțare la compania S.C TURBOMECANICA S.A pentru


perioada 2014-2017

Principalele surse de finanțare:

Datorii pe
termen lung
Surse străine
de finanțare
Datorii pe
Surse de termeni scurt
finanțare
Surse proprii Capital propriu
de finanțare și rezerve

Fig. 2.1. Surse de finanțare


Finanțarea presupune modul în care se procurează resursele financiare înființării, și dezvoltării
unei întreprinderi. Sursele de finanțare se împart la rândul lor în surse proprii și surse străine.
Finanțarea din surse proprii a societății Turbomecanica S.A se realizează pe seama
capitalului propriu și al rezervelor. Finanțarea din surse străine se realizează pe seama datoriilor
pe termen lung și scurt.
Datoria reprezintă suma de bani împrumutată la un moment dat de către
întreprindere de la diverse surse, pe care este obligată să o restituie pe baza unui
contract. Aceasta poate fi pe termen scurt (până într-un an) sau pe termen lung.
Capitalurile proprii prezinta sursele de finanțare ale agenților economici formate
prin aporturile acționarilor sau asociaților, dar și prin autofinanțare, respectiv din
alte surse proprii, precum profitul obținut.

4
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa MNG 24

Principalele surse de finanțare ale întreprinderii exprimate în mărimi absolute(lei):2


Tab. 2.1.1. Surse de finanțare în mărimi absolute
Denumire 2014 2015 2016 2017
indicator
Surse proprii de
finanțare
Capital emis 1.024.571.055 1.024.571.055 1.024.571.055 1.024.571.055
Rezerve 80.544.931 80.140.683 80.520.812 88.372.743
Rezultat reportat (1.072.992.773) (1.068.502.598) (1.058.231.122) (1.052.231.734)
Acțiuni proprii - - (562.427) (599.408)
Total capitaluri 32.123.213 36.209.140 46.298.318 60.112.656
proprii
Surse străine de
finanțare
Datorii pe termen
lung
Împrumuturi 7.997.601 4.905.781 3.186.318 5.670.250
Datorii cu 4.737.497 3.862.833 3.698.929 3.659.565
impozitul amânat
Provizioane 1.494.810 968.649 1.382.087 1.259.764
Alte datorii pe 5.933.564 3.474.291 1.022.968 -
termen lung
Total datorii pe 20.163.472 13.211.554 9.290.302 10.589.580
termen lung
Datorii curente
Datorii comerciale 6.770.404 4.145.741 7.007.591 5.817.305
și alte datorii
Împrumuturi 47.643.105 44.518.895 41.406.464 37.168.913
Provizioane 1.565.401 2.558.999 2.856.881 3.597.787
Impozit profit - - 1.252.348 1.517.497
curent
Venituri 4.953.313 515.658 160.063 868.861
înregistrate în avans
Alte datorii curente 8.102.614 8.743.477 8.469.080 4.969.829
Total datorii 69.034.837 60.914.080 61.152.428 53.940.192
curente
Total datorii 89.198.309 74.125.934 70.442.730 64.529.773
Total capitaluri 121.321.521 110.334.774 116.741.048 124.642.427
proprii și datorii

2
Sursă: prelucrare proprie din rapoartele anuale ale www.turbomecanica.ro

5
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa MNG 24

Principalele surse de finanțare ale întreprinderii exprimate în mărimi relative:3


Tab. 2.1.2. Surse de finanțare în mărimi relative
Denumire 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017(%)
indicator
Surse proprii de
finanțare
Total capitaluri 26,47% 32,81% 39,65% 48,22%
proprii
Surse străine de
finanțare
Datorii pe termen
lung
Împrumuturi 6,59% 4,44% 2,78% 4,54%
Datorii cu 3,90% 3,50% 3,16% 2,93%
impozitul amânat
Provizioane 1,23% 0,87% 1,18% 1,01%
Alte datorii pe 4,89% 3,14% 0,87% -
termen lung
Total datorii pe 16,61% 11,97% 7,95% 8,49%
termen lung
Datorii curente
Datorii comerciale 5,58% 3,75% 6% 4,66%
și alte datorii
Împrumuturi 39,27% 40,34% 35,46% 29,82%
Provizioane 1,29% 2,31% 2,44% 2,88%
Impozit profit - - 1,07% 1,21%
curent
Venituri 4,08% 0,46% 0,13% 0,69%
înregistrate în avans
Alte datorii curente 6,67% 7,92% 7,25% 3,98%
Total datorii 56,90% 55,20% 52,38% 43,27%
curente
Total datorii 73,52% 67,18% 60,34% 51,77%
Total capitaluri 100% 100% 100% 100%
proprii și datorii

𝑥
3
Formulă de calcul: 𝑥% = ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑖 ș𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖

6
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa MNG 24

Analizând datele din tabel, observăm că în ultimii patru ani, valoarea capitalului propriu
este constantă, având valoarea de 1.024.571.055 RON. Rezervele se modifică în fiecare an, în 2015
scade cu 404.248 RON față de anul 2014, crește cu 380.129 RON în 2016, iar în 2017 crește
semnificativ cu 7.851.931 RON față de anul precedent, ajungând la valoarea de 88.372.743. Motiv
pentru care în anul 2017 avem cea mai mare valoare a totalului capitalurilor proprii în valoare de
60.112.656, reprezentând 48,22% din totalul finanțării întreprinderii. Cea mai mică valore a
capitalurilor proprii se înregistrează în anul 2014, care acoperă doar 26,47% din totalul finanțarilor.
În ceea ce privește sursele străine de finanțare, datoriile pe termen lung au fost în scădere până în
anul 2017. În anul 2015 a scăzut semnificativ cu 6.951.918 RON față de anul 2014, iar în anul
2016 s-a înregistrat o scădere de 3.921.252 RON. Anul 2017 însă, a adus o creștere de 1.299.278
RON. Cu toate acestea, anul 2014 rămâne cel a cărui pondere acoperă cel mai mult din finanțarea
pe bază de datorii pe termen lung, având o pondere de 16,61% din totalul întregii finanțări.
Datoriile curente înregistrează în fiecare an cea mai mare pondere din totalul finanțărilor pe bază
de datorii, în anul 2014 a deținut chiar 56,90% din totalul întregii finanțări. În anii 2014 și 2015
nu s-au înregistrat valori ale impozitului curent. Se observă că TURBOMECANICA S.A. este
finanțată în cea mai mare parte din surse străine în special în anul 2014, unde valoarea acestora de
89.198.309 a acoperit 73,52% din total. Anu 2017 aduce cea mai mare valoare a finanțării,
124.642.427.

7
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa MNG 24

2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a S.C TURBOMECANICA S.A pentru


perioada 2014-2017

2014 2015

Capital Capital
26% propriu 31% propriu
Capital 69% Capital
74%
împrumutat împrumutat

2016 2017

Capital Capital
35% propriu 40% propriu
65% Capital 60% Capital
împrumutat împrumutat

Ponderea surselor de finanțare

55.20% 52.38% 51.77%


56.90%

8.49%
7.95%
16.61% 11.97%

39.65% 48.22%
26.47% 32.81%

2014 2015 2016 2017

Capital propriu Datorii pe termen lung Datorii pe termen scurt

Fig. 2.2. Ponderi ale surselor de finanțare


Analizând graficele de mai sus, observăm că sursa principală de finanțare este reprezentată de
datorii, în special în anul 2014 (74%), cele mai multe pe termen scurt. Capitalul propriu crește
ușor-ușor în fiecare an, ajungând în 2017 la un procent de 48.22% din total.

8
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa MNG 24

CAPITOLUL 3
Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență
(pe ultimele trei exerciții financiare )

În acest capitol vom analiza modificarea anuală a fiecărui element al capitalului propriu, vom afla
care sunt cele mai semnificative dintre acestea și care sunt principalii factori de influență. Reținem
faptul că sursele proprii de finanțare ocupă mai puțin de 50% din totalul surselor de finanțare.
3.1 Structura capitalurilor proprii a S.C. TURBOMECANICA S.A. în perioada 2014-20174
Tab. 3.1. Structura capitalului propriu în mărimi absolute
Denumire 2014 2015 2016 2017
indicator
Surse proprii de
finanțare
Capital emis 1.024.571.055 1.024.571.055 1.024.571.055 1.024.571.055
Rezerve 80.544.931 80.140.683 80.520.812 88.372.743
Rezultat reportat (1.072.992.773) (1.068.502.598) (1.058.231.122) (1.052.231.734)
Acțiuni proprii - - (562.427) (599.408)
Total capitaluri 32.123.213 36.209.140 46.298.318 60.112.656
proprii

Tab. 3.1.1. Modificarea nominală anuală relativă a fiecărui element al capitalului propriu 5
Modificări în mărimi absolute Modificări în mărimi
relative
Surse proprii de 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014- 2015- 2016-
finanțare 2015 2016 2017
Capital emis 0 0 0 0% 0% 0%
Rezerve -404.248 380.129 7.851.931 -0.5% 0.47% 9.75%
Rezultat reportat -4.490.175 -10.271.476 -5.999.388 -0.41% -0.96% -0.56%
Acțiuni proprii - - 36.981 - - 6.57%
Total capitaluri 4.085.927 10.089.172 13.814.338 12.71% 27.86% 29.83%
proprii

4
Sursa: prelucrare proprie din rapoartele anuale ale www.turbomecanica.ro
5
Calculul mărimii relative a modificărilor nominale a fost făcut cu ajutorul formulei:
𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ț𝑎
𝑥% = ∗ 100
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑖ț𝑖𝑎𝑙ă 𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖

9
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa MNG 24

Fig. 3.1.2. Structura capitalurilor proprii în exprimare procentuală6

Valoarea procentuală a elementelor


capitalului propriu
2017
100% 0% 0% 0.02% 0.02%
90%
80%
49.26% 49.16% 48.90% 48.58%
70%
60%
50% 3.69% 3.68% 3.72% 4.08%
40%
30%
47.03% 47.17% 47.34% 47.30%
20%
10%
0%
2014 2015 2016 2017

Capital emis Rezerve Rezultat reportat Acțiuni proprii

Conform tabelelor și graficului, rezultatul reportat cuprinde cel mai mult din totalul capitalurilor
proprii (peste 48.50%) , astfel că, din păcate, totalul capitalurilor proprii este semnificativ mai mic
decât capitalul emis și chiar din rezerve.Rezultatul reportat reprezintă pierderea neacoperită a
exercițiilor financiare precedente.
Acțiunile proprii contribuie și ele la valoarea mică a totalului capitalului propriu, în anii 2016 și
2017, cu 562.427 lei, respectiv 599.408 lei.
Pentru a fi mai specifici, rezultatul reportat scade valoarea totală surselor proprii de finanțare cu
cel puțin 1.052.231.734 lei (în anul 2017).
În ceea ce privește modificările anuale ale elementelor, putem observa că totalul capitalurilor
proprii a crescut semnificativ în anul 2017, față de ceilalți ani, ajungând la o valoare cu 29.83%
mai mare decât în anul precedent. Aceasta reprezintă cea mai semnificativă modificare anuală
dintre toate elementele.

6 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
Procentul a fost calculat cu ajutorul formulei: x% = ∗ 100
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙𝑜𝑟 (𝑙𝑢𝑎𝑡𝑒 𝑐𝑢 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒)

10
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa MNG 24
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență
Fig. 3.2.1 Evoluția capitalului emis

Evoluția capitalului emis


1.05E+09
1.04E+09
1.03E+09
1.02E+09
1.01E+09
2014 2015 2016 2017

Capitalului emis

Se poate observa atât din grafic, cât și din tabelul 3.1.1, că elementul ”capital emis” nu suferă nici
o modificare în perioada 2014-2017, acesta rămânând la valoare de 1.024.571.055 lei.
Fig. 3.2.2 Evoluția rezervelor

Evoluția rezervelor
90000000
85000000
80000000
75000000
2014 2015 2016 2017

Rezerve

Se poate observa din grafic că valoarea totală a rezervelor a crescut semnificativ în anul 2017. De
asemenea, a suferit o mică scădere în anul 2015. Uitandu-ne în tabelul 3.1.1. vom vedea că datele
vorbesc de la sine. În anul 2015, totalul rezervelor a scăzut cu 0.5% față de anul anterior (cu
404.248 lei), în anul 2016 crește cu 0.47% față de anul 2015 (cu 380.129 lei) iar în anul 2017,
acestea a crescut cu 9.75% față de anul precedent (cu 7.851.931 lei).

Fig. 3.2.3 Evoluția rezultatului raportat

Evoluția rezultatului reportat


1.1E+09
1.05E+09
1E+09
2014 2015 2016 2017

Rezultatul reportat

11
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa MNG 24

Din fericire, așa cum se poate observa și din grafic, valoarea rezultatului reportat scade în fiecare
an, astfel valoarea totalului capitalului propriu crește de asemenea. Uitându-ne din nou în tabelul
3.1.1, aflăm că în 2015 rezultalul reportat a scăzut cu 0.41% față de anul anterior (cu 4.490.927
lei), în anul 2016 cu 0.96% față de 2015 (cu 10.271.476 lei), iar în anul 2017 cu 0.56% față de anul
precedent (cu 5.999.388 lei).
Fig. 3.2.4 Evoluția acțiunilor proprii

Evoluția acțiunilor proprii


1000000

500000

0
2014 2015 2016 2017

Acțiuni proprii

În anul 2016, apare o altă sursă de finanțare, în valoare de 562.427 lei, anume acțiunile proprii,
care asemenea rezultatului reportat, scad valoarea totală a capitalurilor proprii. În anul 2017,
valoarea acestora cresc cu 6.57% (cu 36.981 lei).
Fig. 3.2.5 Evoluția totalului capitalurilor proprii

Evoluția totalului capitalurilor proprii


100000000
50000000
0
2014 2015 2016 2017

Total capitaluri proprii

După cum se poate observa în grafic, capitalul propriu crește cu fiecare an. Pentru a fi mai exacți
facem din nou apel la tabelul 3.1.1 și aflăm că în 2015 a crescut cu 12.71% față de anul precedent
(cu 4.085.927 lei), în 2016 cu 27.87% față de anul 2015 (cu 10.089.172 lei), iar în 2017 cu 29.83%
față de anul anterior (cu 13.814.338 lei).

12
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa MNG 24

CAPITOLUL 4
Analiza resurselor împrumutate
(pe ultimele trei exerciții financiare )

În acest capitol vom observa, nota și analiza în parte fiecare element al resurselor împrumutate,
atât a celor pe termen lung, cât și a celor pe termen scurt. De asemenea vom analiza și cum
evoluează acestea în cei trei ani. Notăm faptul că resursele împrumutate dețin mai mult de 50%
din totalul surselor de finanțare ale întreprinderuu noastre.
4.1. Structura resurselor împrumutate a întreprinderii S.C. TURBOMECANICA S.A. în
perioada 2014-2017
Tab 4.1 Structura resurselor împrumutate ale întreprinderii în mărimi absolute 7

Surse străine de 2014 2015 2016 2017


finanțare
Datorii pe termen
lung
Împrumuturi 7.997.601 4.905.781 3.186.318 5.670.250
Datorii cu 4.737.497 3.862.833 3.698.929 3.659.565
impozitul amânat
Provizioane 1.494.810 968.649 1.382.087 1.259.764
Alte datorii pe 5.933.564 3.474.291 1.022.968 -
termen lung
Total datorii pe 20.163.472 13.211.554 9.290.302 10.589.580
termen lung
Datorii curente
Datorii comerciale 6.770.404 4.145.741 7.007.591 5.817.305
și alte datorii
Împrumuturi 47.643.105 44.518.895 41.406.464 37.168.913
Provizioane 1.565.401 2.558.999 2.856.881 3.597.787
Impozit profit - - 1.252.348 1.517.497
curent
Venituri 4.953.313 515.658 160.063 868.861
înregistrate în avans
Alte datorii curente 8.102.614 8.743.477 8.469.080 4.969.829
Total datorii 69.034.837 60.914.080 61.152.428 53.940.192
curente
Total datorii 89.198.309 74.125.934 70.442.730 64.529.773

7
Sursă: prelucrare proprie din rapoartele anuale ale www.turbomecanica.ro

13
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa MNG 24

Tab. 4.1.1. Modificarea nominală anuală relativă a fiecărui element al resurselor străine 8
Modificări în mărimi absolute Modificări în mărimi relative
Surse străine de 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014- 2015- 2016-
finanțare 2015 2016 2017
Datorii pe
termen lung
Împrumuturi -3.091.820 -1.719.463 2.483.932 -38.65% -35.04% 77.95%
Datorii cu -874.644 -163.904 -39.364 -18.46% -4.24% -1.06%
impozitul amânat
Provizioane -526.161 413.438 -122.323 -35.19% 42.68% -8.85%
Alte datorii pe -2.459.273 -2.451.323 -1.022.968 -41.44% -70.55% -100%
termen lung
Datorii curente
Datorii -2.624.663 2.861.853 -1.190.286 -38.76% 69.03% -16.81%
comerciale și alte
datorii
Împrumuturi -3.124.210 -3.112.431 -4.237.551 -6.55% -7.01% -10.23%
Provizioane 993.598 297.882 1.038.788 63.47% 11.64% 36.36%
Impozit profit - 1.252.348 265.149 - - 21.17%
curent
Venituri -4.437.655 -355.595 708.798 -83.58% -68.95% 442.82%
înregistrate în
avans
Alte datorii 640.863 -274.397 -3.499.251 7.90% -3.13% -41.31%
curente
Total datorii -15.072.375 -3.683.204 -5.912.957 -16.89% -6.04% -8.39%

8
Calculul mărimii relative a modificărilor nominale a fost făcut cu ajutorul formulei:
𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ț𝑎
𝑥% = ∗ 100
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑖ț𝑖𝑎𝑙ă 𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖

14
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa MNG 24
Fig. 4.1.2. Structura datoriilor în exprimare procentuală9

Structura datoriilor exprimată procentual


100%

80%

60%

40%

20%

0%
2014 2015 2016 2017

Împrumuturi pe termen lung Datorii cu impozitul amânat Provizioane pe termen lung


Alte datorii pe termen lung Datorii comerciale și alte datorii Împrumuturi pe termen scurt
Provizioane pe termen scurt Impozit profit curent Venituri înregistrate în avans
Alte datorii curente

Privind cele două tabele și graficul putem spune, fără a intra în detalii, că cel mai mult din totalul
surselor de finanțare este deținut de impozitul pe termen scurt, cu valori de peste 53%.
Anul 2014 înregistrează cele mai mici valori ale provizioanelor curente (1.565.401 lei).
Anul 2015 înregistrează cele mai mici valori ale provizioanelor pe termen lung (968.649 lei) și ale
datoriilor comerciale (4.145.741 lei).
Anul 2016 înregistrează cele mai mici valori ale împrumuturilor pe termen lung (3.186.318 lei) și
ale veniturilor înregistrate în avans (160.063 lei). De asemenea, în acest an se înregistrează cea
mai mică valoare a totalului datoriilor pe termen lung.
Anul 2017 se evidențiază prin valorile cele mai mici ale datoriilor cu impozitul amânat (3.659.565
lei), împrumuturilor pe termen scurt (37.168.913 lei)și a altor datorii curente (4.969.829 lei). De
asemenea notăm faptul că acest an a adus la 0 alte datorii pe termen lung și înregistrează cea mai
mică valoare a totalului datoriilor curente (53.940.192 lei) și a totalului datoriilor (64.529.773).
Cea mai semnificativă modificare o reprezintă creșterea din 2017 față de anul 2016 a veniturilor
înregistrate în avans cu 442.82% (cu 708.798 lei).

𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
9
Procentajul fiecărui element a fost calculat conform formulei: x% = ∗ 100
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖

15
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa MNG 24

4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență


Fig. 4.2.1 Evoluția datoriilor pe termen lung

Evoluția datoriilor pe termen lung


9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2014 2015 2016 2017

Împrumuturi pe termen lung Datorii cu impozitul amânat


Provizioane Alte datorii pe termen lung

Analizând graficul de mai sus și tabelul 4.1.1, ajungem la următoarele informații:


Împrumuturile pe termen lung scad în anul 2015 cu 38.65% (cu 3.091.820 lei) față de anul anterior.
În anul 2016, valoarea acestora scade de asemenea cu 35.04% (cu 1.719.463 lei) față de 2015, iar
în 2017 cresc semnificativ cu 77.95% (2.483.932 lei) față de anul precedent.
Datoriile cu impozitul amânat scad în anul 2015 cu 18.46% (cu 874.644 lei) față de anul anterior.
În anul 2016, valoarea acestora scade de asemenea cu 4.24% (cu 163.904 lei) față de 2015, iar în
2017 scad cu 1.06% (39.364 lei) față de anul precedent.
Provizioanele pe termen lung scad în anul 2015 cu 35.19% (cu 526.161lei) față de anul anterior.
În anul 2016, valoarea acestora crește cu 42.68% (cu 413.438 lei) față de 2015, iar în 2017 scad
cu 8.85% (cu 122.323 lei) față de anul precedent.
Alte datorii pe termen lung scad în anul 2015 cu 41.44% (cu 2.459.273 lei) față de anul anterior.
În anul 2016, valoarea acestora scade de asemenea cu 70.55% (cu 2.451.323 lei) față de 2015, iar
în 2017 scad cu 100% față de anul precedent, ajungând la valoarea 0.

16
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa MNG 24

Fig. 4.2.2 Evoluția datoriilor pe termen scurt

Evoluția datoriilor pe termen scurt


60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

0
2014 2015 2016 2017

Datorii comerciale și alte datorii Împrumuturi pe termen scurt Provizioane pe termen scurt
Impozit profit curent Venituri înregistrate în avans Alte datorii curente

Analizând graficul de mai sus și tabelul 4.1.1, ajungem la următoarele informații:


Datoriile comerciale scad în anul 2015 cu 38.76% (cu 2.624.663 lei) față de anul anterior. În anul
2016, valoarea acestora crește cu 69.03% (cu 2.861.853 lei) față de 2015, iar în 2017 scad cu
16.81% (cu 1.190.286) față de anul precedent.
Împrumuturile pe termen scurt, ale căror valori depășesc semnificativ celelalte elemente, scad în
anul 2015 cu 6.55% (cu 3.124.210 lei) față de anul anterior. În anul 2016, valoarea acestora scade
cu 7.01% (cu 3.112.431 lei) față de 2015, iar în 2017 scad cu 10.23% (cu 4.237.551 lei) față de
anul precedent.
Provizioanele pe termen scurt cresc în anul 2015 cu 63.47% (cu 993.598 lei) față de anul anterior.
În anul 2016, valoarea acestora crește cu 11.64% (cu 297.882 lei) față de 2015, iar în 2017 cresc
cu 36.36% (cu 1.038.788 lei) față de anul precedent.
Impozitul pe profit curent apare în anul 2016, cu valoarea de 1.252.348 lei, iar în 2017 crește cu
21.17% (cu 265.149 lei) față de anul precedent.
Veniturile înregistrate în avans scad în anul 2015 cu 83.58% (cu 4.437.655 lei) față de anul
anterior. În anul 2016, valoarea acestora scade cu 68.95% (cu 355.595 lei) față de 2015, iar în 2017
cresc cu 442.82% (cu 708.798 lei) față de anul precedent.
Alte datorii curente cresc în anul 2015 cu 7.90% (cu 640.863 lei) față de anul anterior. În anul
2016, valoarea acestora scadecu 3.13% (cu 274.397 lei) față de 2015, iar în 2017 scad cu 41.31%
(cu 3.499.251 lei) față de anul precedent.

17
Nicolae Lavinia-Gabriela
Grupa MNG 24

CONCLUZII

Scopul realizării acestui proiect a fost acela de a face un studiu de caz vis-a-vis surselor de finanțare
ale întreprinderii S.C. TURBOMECANICA S.A.

S-a dovedit faptul că, indiferent de domeniul în care activează întreprinderea, aceasta din urmă are
nevoie în primul rând de surse de finanțare pentru a putea oferii servicii, iar acestea nu se obțin
atât de ușor. În plus, exercițiile financiare ar trebui făcute temeinic, altfel rezultatul reportat va
ajunge să ocupe o valoare negativă semnificativă în grafice, așa cum se întâmplă în cazul firmei
noastre.

Ca rezumat scurt al proiectului, primul capitol prezintă informații generale despre firmă (de unde
aflăm că oferă inclusiv servicii de modelare 3D) și principalii acționari ai firmei. Al doilea capitol
prezintă componentele surselor de finanțare, atât cele străine cât și cele proprii, iar capitolele trei
și patru analizează în detaliu modificările anuale ale acestora.

Reținem faptul că sursele principale de finanțare sunt datoriile pe termen scurt, în special
împrumuturile. De asemenea, reținem faptul că în fiecare an, valoarea datoriilor scade, iar cea a
capitalului propriu crește.

Personal, a fost primul meu studiu de caz pe acest domeniu și pot spune acum că în spatele numelui
unei firme, logo-ului, serviciilor și a altor elemente de suprafață, se află sume de bani a căror
folosință este verificată aproape în permanență pentru ca întreprinderea să ofere tot ceea ce are mai
bun.

BIBLIOGRAFIE

Cărți:
Bucătaru D., - ”Finanțele întreprinderii”, 2010
Site-uri WEB:
www.bvb.ro
www.turbomecanica.ro

18

S-ar putea să vă placă și