Sunteți pe pagina 1din 1

Fișa de lucru nr.

1. Completați spațiile libere cu una dintre variantele precizate în caseta de mai jos, astfel încât
enunțurile următoare să fie adevărate.

1) Serviciile au ca rezultat efecte utile imateriale și intangibile .


2) Serviciile sunt inseparabile de persoana prestatorului și a utilizatorului, iar producția și
consumul lor sunt simultane.
3) În cazul serviciilor de învățământ, prezența consumatorului în timpul prestării serviciului
este necesară.
4) Comerțul se încadrează în categoria serviciilor tradiționale.
5) Organismele financiar-bancare fac parte din sectorul privat.

1) materiale / imateriale , tangibile / intangibile


2) inseparabile / separabile, nu sunt / sunt
3) este / nu este
4) tradiționale / moderne
5) public / privat

2. Stabiliți valoarea de adevăr în cazul următoarelor enunțuri, marcând în paranteza de la finalul


acestora litera A pentru enunțurile pe care le considerați adevărate și litera F pentru enunțurile
pe care le considerați false.

1) Serviciile publice reprezintă servicii ne-marfă. ( A )


2) După momentul apariției și al dezvoltării, serviciile sunt tradiționale și moderne. ( A )
3) Serviciile de educație sunt servicii de producție. ( F )
4) Serviciile cinematografice sunt servicii necomercializabile. ( F )
5) Comerțul cu ridicata și comerțul cu amănuntul aparțin serviciilor de distribuție. ( A )