Sunteți pe pagina 1din 1

calific�rile profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calific�rile profesionale.

Varianta 8
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acord� 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolv�ri complete.
48 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p 1. S� se determine suma elementelor mul�imii A = {1,3,5,...,13} .
5p 2. Se consider� func�ia f : � → � , f ( x ) = 2 x + 1. S� se determine punctul care apar�ine graficului
func�iei f �i are abscisa egal� cu ordonata.
5p 3. S� se determine solu�iile reale ale ecua�iei 2 x + 2 x + 3 = 36 .
5p 4. S� se calculeze A44 + C44 .
5p 5. S� se determine ecua�ia dreptei care con�ine punctul A(1,1) �i este paralel� cu dreapta 4 x + 2 y + 5 = 0 .
5p 6. S� se calculeze sin 2 130� + cos 2 50� .

Ministerul Educa�iei, Cercet�rii �i Inov�rii


Centrul Na�ional pentru Curriculum �i Evaluare în Înv���mântul Preuniversitar

8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008


�1� �1� �1 0 0�
1. Se consider� matricele X = � 2 � , Y = � 2 � �i I 3 = �� 0 1 0 �� . Definim matricele A = X ⋅ Y t �i
� � � �
� 3� � −3 � �0 0 1�
� � � � � �
B ( a ) = aA + I 3 , unde a ∈ � �i Y t este transpusa matricei Y .
� 1 2 −3 �
5p a) S� se arate c� matricea A = �� 2 4 −6 �� .
� 3 6 −9 �
� �
5p b) S� se calculeze determinantul matricei A .
�1 �
5p c) S� se arate c� matricea B (a ) este inversabil�, oricare ar fi a ∈ � \ � � .
�4�
2. Se consider� polinoamele f , g ∈ � 5 [ X ] , f = (3a + 3b) X + 2X + 2a + 3�b �i g = 2� X 2 + 2� X + 3� a + 2� b.
� � 2 � �
5p a) S� se determine a, b ∈ � 5 astfel încât cele dou� polinoame s� fie egale.
5p b) Pentru a = b = 2� s� se calculeze în � suma f (0) 5
� + f (1)
� + f (2) � + f (4)
� + f (3) � .

5p c) Pentru a = b = 2� s� se rezolve în � 5 ecua�ia f ( x) = 0� .


Ministerul Educa�iei, Cercet�rii �i Inov�rii
Centrul Na�ional pentru Curriculum �i Evaluare în Înv���mântul Preuniversitar

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008


1 + ln x
1. Se consider� func�ia f : ( 0, +∞ ) \ {e} → � , f (x) = .
1 − ln x
5p a) S� se calculeze lim f ( x ) .
x →1
BACALAUREAT 2009-MATEMATIC� -2Proba D, MT2, programa M2
5p b) S� se verifice c� f ′( x ) = , oricare ar fi x ∈ ( 0; +∞ ) \ {e} .
x (1 − ln x ) 2
5p c) S� se determine ecua�ia asimptotei orizontale c�tre +∞ la graficul func�iei f.
1
2. Se consider� func�iile f , g : ( 0, +∞ ) → � , f ( x ) = e x �i g ( x) = .
x
5p a) S� se determine mul�imea primitivelor func�iei f + g .
2
e4 − e2 + 1
5p b) S� se arate c� � ( f 2 ( x) + g 2 ( x )) dx =
2
.
1
5p c) Folosind eventual faptul c� 2ab ≤ a 2 + b 2 , pentru orice a, b ∈ � , s� se demonstreze c�
2
1 e 4 − e2 + 1
�e ⋅
x
dx ≤ .
1
x 4