Sunteți pe pagina 1din 1

Diplomă

ANGAJATUL LUNII
se acordă lui

Numele destinatarului
ca recunoaș tere a
dedicării, pasiunii ș i muncii depuse

Nume/funcț ie prezentator Dată