Sunteți pe pagina 1din 1

calific�rile profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calific�rile profesionale.

Varianta 4
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acord� 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolv�ri complete.
4 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
2
5p 1. S� se determine solu�iile întregi ale inecua�iei ( x − 1) + x − 7 < 0 .
5p 2. S� se calculeze suma primilor 5 termeni ai unei progresii aritmetice ( an )n≥1 , �tiind c� a1 = 1 �i a2 = 3.
5p 3. Fie func�ia f : � → � , f ( x ) = mx 2 − 8 x − 3, unde m este un num�r real nenul. S� se determine m
�tiind c� valoarea maxim� a func�iei f este egal� cu 5.
5p 4. S� se determine solu�iile reale ale ecua�iei log 2 ( x + 2 ) − log 2 ( x − 5 ) = 3 .
� � � � � �
5p 5. S� se determine num�rul real a �tiind c� vectorii u = 2i + a j �i v = 3i + ( a − 2 ) j sunt coliniari.
5p 6. S� se calculeze raza cercului circumscris triunghiului ABC , �tiind c� AB = 3 �i m ( �C ) = 30°.

Ministerul Educa�iei, Cercet�rii �i Inov�rii


Centrul Na�ional pentru Curriculum �i Evaluare în Înv���mântul Preuniversitar

4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004


�1 0� � 4 −6 �
1. În mul�imea �2 ( � ) se consider� matricele I 2 = � �, A=� � �i X ( a ) = I 2 + aA , unde a ∈ � .
�0 1� � 2 −3 �
5p a) S� se calculeze A3 , unde A3 = A ⋅ A ⋅ A .
5p b) S� se verifice dac� X (a ) ⋅ X (b) = X (a + b + ab) , oricare ar fi numerele a, b∈�.
5p c) S� se calculeze suma X (1) + X (2) + X (3) + ... + X (2009) .
2. Se consider� inelul ( � 6 , +, ⋅) , unde � 6 = 0,
ˆ 1,
ˆ 2,{
ˆ 3,
ˆ 4,
ˆ 5ˆ . }
5p a) S� se rezolve în � 6 ecua�ia 2ˆ x + 5ˆ = 1ˆ .
1ˆ 2ˆ 3ˆ
5p b) S� se calculeze determinantul 2ˆ 3ˆ 1ˆ în � 6 .
3ˆ 1ˆ 2ˆ

��2ˆ x + y = 4ˆ
5p c) S� se rezolve în � 6 sistemul de ecua�ii � .
� x + 2ˆ y = 5ˆ

Ministerul Educa�iei, Cercet�rii �i Inov�rii


Centrul Na�ional pentru Curriculum �i Evaluare în Înv���mântul Preuniversitar

4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004


1. Se consider� func�ia f : � → � , f ( x ) = x + e − x .
5p a) S� se calculeze f ′( x), x ∈ � .
5p b) S� se arate c� f este descresc�toare pe ( −∞, 0 ] �i cresc�toare pe [ 0, +∞ ) .
BACALAUREAT
5p 2009-MATEMATIC�
c) S� se determine - Proba
ecua�ia asimptotei D, MT2,
oblice c�tre programa M2 func�iei f.
+∞ la graficul
2. Se consider� func�ia g : � → � , g ( x ) = ( x + 1)3 − 3 x 2 − 1 .
1
5p a) S� se calculeze � g ( x)dx .
0
a
5p
� ( g ( x) − x ) ⋅ e x dx = 6e a .
3
b) S� se determine num�rul real a > 1 astfel încât
1
1

� ( 3x )
2
5p c) S� se calculeze + 3 ⋅ g 2009 ( x)dx .
0