Sunteți pe pagina 1din 2

Cardul de cump`r`turi Raiffeisen Bank eMAG

Raport de activitate
Data emiterii: 22.11.2019
Pentru perioada: 22.10.2019-22.11.2019
Banking așa cum trebuie

IOANA ISAILA Card principal: 5410xxxxxxxx5659


Adresă de corespondenţă Limita de credit: 16.000,00
Strada BARSAN CONSTANTIN Nr. 25 HUNEDOARA HD - HUNEDOARA Valuta: Lei
Cod Postal: 331130

CR41_22112019_0002567150

Sinteza contului Pentru nel`muriri cu privire la sumele de mai jos sau la modul de rambursare, apeleaz` 021.323.9542.
Utilizat la \nceputul perioadei: 81,74 Suma minim` de rambursat: 10,00
Sume utilizate pe parcursul perioadei: 759,68 Data maxim` de rambursare: 16.12.2019
Sume rambursate pe parcursul perioadei: 750,00 |n contul: RO65RZBR0000060020360299
Utilizat la sfâr[itul perioadei: 91,42
Suma ratelor în viitor: 13.249,73
Te rug`m s` efectuezi rambursarea minim` lunar` la timp pentru a evita plata de penalit`]i. |]i mul]umim.

Uit` de grija scaden]ei ramburs`rilor aferente cardului de cump`r`turi! Solicit` activarea serviciului de Debitare Direct` a
contului t`u curent de la Raiffeisen Bank la data lunar` scadent`. Este gratuit [i po]i solicita modificarea \n orice agen]ie Raiffeisen Bank,
precum [i la *2000 (num`r cu tarif normal \n re]elele Vodafone, Orange [i Telekom Romania Mobile).
Dac` data scadent` nu este dup` ziua \n care \]i \ncasezi veniturile, \]i recomand`m s` solici]i consilierilor no[tri s` \]i seteze [i un ciclu de
tranzac]ionare care ]i se potrive[te cel mai bine.

Raiffeisen Bank S.A. • Administraţia Centrală • Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucureşti • Cod poștal 014476 • România • Telefon: +40 21 306 1000 •
Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Număr de înregistrare în Registrul Comerţului J40/44/1991 • Identificator unic la nivel
european (EUID) ROONRC.J40/44/1991 • Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr.
A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital Social 1.200 mil Lei • Societate
administrată în sistem dualist • Cod BIC RZBRROBU • Raiffeisen Direct: *2000, număr cu tarif normal în reţelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.
40032706

1/2
Data
Descriere tranzac]ii Suma
tranzac]iei
23.10.2019 Plata In Rate / www.emag.ro 15/24, Bucuresti /rambursare in 24 rate fixe fara dobanda -385,52
23.10.2019 Plata In Rate / www.emag.ro 13/60, Bucuresti /rambursare in 60 rate fixe fara dobanda -31,33
23.10.2019 Plata In Rate / www.emag.ro 13/60, Bucuresti /rambursare in 60 rate fixe fara dobanda -21,33
23.10.2019 Plata In Rate / www.emag.ro 13/60, Bucuresti /rambursare in 60 rate fixe fara dobanda -2,08
23.10.2019 Plata In Rate / www.emag.ro 13/60, Bucuresti /rambursare in 60 rate fixe fara dobanda -3,17
23.10.2019 Plata In Rate / www.emag.ro 13/60, Bucuresti /rambursare in 60 rate fixe fara dobanda -1,92
23.10.2019 Plata In Rate / www.emag.ro 13/60, Bucuresti /rambursare in 60 rate fixe fara dobanda -17,17
23.10.2019 Plata In Rate / www.emag.ro 13/60, Bucuresti /rambursare in 60 rate fixe fara dobanda -4,00
23.10.2019 Plata In Rate / www.emag.ro 12/12, Bucuresti /rambursare in 12 rate fixe fara dobanda -5,52
23.10.2019 Plata In Rate / www.emag.ro 12/12, Bucuresti /rambursare in 12 rate fixe fara dobanda -40,86
23.10.2019 Plata In Rate / www.emag.ro 12/12, Bucuresti /rambursare in 12 rate fixe fara dobanda -19,12
23.10.2019 Plata In Rate / www.emag.ro 06/24, Bucuresti /rambursare in 24 rate fixe fara dobanda -74,12
23.10.2019 Plata In Rate / www.emag.ro 03/24, Bucuresti /rambursare in 24 rate fixe fara dobanda -65,79
23.10.2019 Plata In Rate / www.emag.ro 02/24, Bucuresti /rambursare in 24 rate fixe fara dobanda -6,25
11.11.2019 Rambursare +750,00
19.11.2019 Plata In Rate / www.emag.ro 01/40, Bucuresti /rambursare in 40 rate fixe fara dobanda -80,00
22.11.2019 Taxa Servicii -1,50
Total ie[iri: -759,68
Cardul: 5410xxxxxxxx5659 Nume utilizator: IOANA ISAILA
Total intr`ri: 750,00

MAI SIMPLU! Po]i face ramburs`rile pentru cardul t`u de cump`r`turi prin depunere de numerar la bancomatele multifunc]ionale (MFM) din
re]eaua Raiffeisen Bank, zilnic \ntre orele 06:00 si 23:00.

Glosar de termeni:

Utilizat la \nceputul perioadei: Soldul transferat din ciclul de tranzac]ionare precedent care nu include ratele scadente \n viitor.

Sume utilizate pe parcursul perioadei: Valoarea total` a tranzac]iilor, inclusiv taxe, comisioane, dobânzi (eviden]iate cu "-" \n
sec]iunea Descriere Tranzac]ii) efectuate \n perioada aferent` prezentului raport de activitate, f`r` rate scadente \n viitor.

Sume rambursate pe parcursul perioadei: Valoarea total` a sumelor rambursate (eviden]iate cu "+" \n sec]iunea Descriere
Tranzac]ii) efectuate \n perioada aferent` prezentului raport de activitate.

Utilizat la sfâr[itul perioadei: Soldul ciclului de tranzac]ionare curent, f`r` rate scadente \n viitor; prin plata integral` a acestei sume
pân` la Data maxim` de rambursare se beneficiaz` de perioad` de gra]ie cu 0% dobând` pentru pl`]ile la comercian]i.

Data maxim` de rambursare: Data scadent` pentru plata sumelor datorate conform prezentului raport de activitate. Se pl`te[te cel
pu]in Suma minim` de rambursat pân` la aceast` dat` pentru a se evita penaliz`ri.

2/2