Sunteți pe pagina 1din 4

Test 10

1. Care afirmaţii sunt incorecte (CM):


A. Colestaza se caracterizează prin hiperbilirubinemie conjugată
B. Colestaza se caracterizează prin creşterea transaminazelor în ser
C. Colestaza se caracterizează prin hiperproteinemie
D. Colestaza se caracterizează prin creşterea urobilinogenului în materiile fecale
E. Colestaza se caracterizează prin absența bilirubinei în urină

BCDE

2. Care afirmaţii sunt corecte (CM):


A. Creatin kinaza este o enzimă plasmatică nefuncţională
B. În infarctul de miocard creatin kinaza plasmatică creşte pe seama izoenzimelor MM şi MB
C. Creatin kinaza se prezintă sub forma a 5izoenzime
D. Creatin kinaza MB este specifică celulei miocardice
E. Creatin kinaza creşte în insuficienţa hepatică

AB

3. În icterul hemolitic (CM):


A. bilirubina neconjugată este crescută în ser
B. bilirubina conjugată este crescută în ser
C. pigmenţii biliari sunt prezenţi în urină
D. urobilinogenul urinar este crescut
E. activitatea plasmatică a lactat dehidrogenazei este crescută

ADE

4. Care afirmaţie este corectă (CS):


A. Sindromul nefrotic pur se caracterizeaza prin creşterea creatininei serice
B. În sindromul nefrotic pur hiperproteinemia este un criteriu de diagnostic
C. În sindromul nefrotic pur hipocolesterolemia este un criteriu de diagnostic
D. Hematuria este o caracteristică a sindromului nefrotic pur
E. Proteinuria > 3,5g/24h este un criteriu de diagnostic al sindromului nefrotic

5. Care afirmaţii sunt incorecte (CM):


A. Prezenţa anticorpilor anti-insulină sugerează o componentăautoimună în patogenia
diabetului zaharat
B. În prezenţa anticorpilor anti insulină se va doza doar proteina C reactivă pentru evaluarea
secreţiei endogene de insulină
C. În prezenţa anticorpilor anti insulină se vor doza doar peptidul C şi GLP (glucagon-like
peptide) pentru evaluarea secreţiei endogene de insulină
D. Anticorpii anti-insulină sunt predictivi pentru apariţia cetoacidozei
E. În prezenţa anticorpilor anti-celulă beta pancreatică se vor doza peptidul C şi insulina
pentru evaluarea capacitaţii celulelor insulinare dea secreta insulina

BCD
6. Care afirmaţii sunt corecte (CM):
A. Gama glutamil-transferaza este o enzimă inductibilă
B. Având în vedere că gama glutamil-transferaza se sintetizează în ficat, activitatea sa
plasmatică scade în hepatopatiile cronice
C. Gama glutamil-transferaza este un marker de citoliză hepatică
D. Gama glutamil-transferaza creşte în sindroamele colestatice alături de fosfataza alcalină
E. Gama glutamil-transferaza prezintă creşteri importante la consumatorii cronici de alcool

ADE

7.Gasitiasociereacea mai probabilaintremarkeriidinstanga si situatiilepatologicedindreapta:

A Glucuroniltransferaza 1 Boala Wilson


B Ceruloplasmina 2 Boala Paget
C Fosfatazaalcalina 3 Anemie hemolitica
D Glucozo-6-fosfat dehidrogenaza 4 Mucoviscidoza
E Cloruri in transpiratie 5 Sindromul Gilbert

A-5
B-1
C-2
D-3
E-4

8. Pacientă de 50 ani, a fost găsită într-o stare de semiconştienţă la domiciliul său. Examenul
fizic: deshidratare extremă, respiraţie normală, fără halenă acetonică. Din relatările familiei
rezultă că pacienta a prezentat senzaţie de sete intensă şi poliurie în ultimele luni.
Paraclinic:
Na+ 149 mEq/l
K+ 4,7 mEq/l
Uree 205 mg/dl
Creatinină 2 mg/dl
Glicemie 760 mg/dl
Proteine totale 90 g/l
Osmolaritate 370 mOsm/l
Examen de urină: Corpi cetonici: absenti.
Care este cel mai probabil diagnostic (CS):
A. Cetoacidoză diabetică
B. Comă hiperglicemică noncetoacidozică hiperosmolară
C. Insuficienţă hepatică
D. Insuficienţă renală cronică de cauză obstructivă
E. Insuficienţă hepatică

9. Care afirmaţii sunt corecte (CM):


A. Chilomicronii sunt bogaţi în trigliceride
B. Chilomicronii transportă trigliceridele exogene
C. Chilomicronii sunt degradaţi sub acţiunea lipazei hormon sensibile
D. Chilomicronii sunt degradaţi complet în sânge
E. Fiziologic, electroforeza lipoproteinelor serice efectuată după un post de 10-12 ore nu
decelează chilomicroni

ABE

10. Un pacient de 42 de ani diagnosticat cu leucemie mieloida cronica acuza dupa radioterapie
importante dureri la nivelul articulatiilor. Ecografia pune in evidenta litiaza urinara. De care
dintre urmatoarele metabolisme ati putea lega aceste manifestari (CS)?
A. sinteza de uree
B. sinteza hemului
C. degradarea bazelor azotate purinice
D. degradarea creatin-fosfatului muscular
E. hidroxilarea tirozinei

11. Care afirmaţii referitoare la icterul obstructiv sunt corecte (CM):


A. Activitatea GGT este crescută în ser
B. Bilirubina conjugată este crescută în ser
C. Bilirubina este prezentă în urină
D. Urobilinogenul urinar este crescut
E. Activitatea lactat dehidrogenazei este crescută în ser

ABC

12. Care afirmaţii sunt incorecte (CM):


A.Lactat dehidrogenaza creste in anemia megaloblastică
B. Lactat dehidrogenaza creste in anemia hemolitică
C. Lactat dehidrogenaza creste in stadiile initiale ale infarctului de miocard (primele 6 ore de
la debut)
D. Lactat dehidrogenaza se prezinta sub forma a 5 izoenzime
E. Din punct de vedere structural lactat dehidrogenaza este un dimer format prin asocierea
subunitatilor H si M

CE

13. Care afirmaţii sunt corecte (CM):


A. Ureea este produsul final al degradării acizilor nucleici
B. În insuficienţa hepatică nivelul plasmatic al ureei scade şi al amoniacului creşte
C. Concentraţia ureei plasmatice este independentă de alimentaţie
D. Ureea plasmatică creşte în insuficienţa renală
E. Ureea plasmatică scade în insuficienţa cardiacă

BD

14. Care afirmaţii sunt corecte (CM):


A. NT-proBNP creşte în dilataţii ale ventriculilor cerebrali
B. Peptidul natriuretic cerebral este scindat de către o protează la un fragment N-terminal
(NT-proBNP) fără funcţie biologică
C. Este recomandată dozarea NT-proBNP în insuficienţa cardiacă, pentru diagnostic şi
monitorizarea terapiei
D. Forma activă a peptidului natriuretic cerebral stimuleză eliminarea urinară a sodiului
E. Forma activă a peptidului natriuretic cerebral stimuleză contracţia ventriculară

BD

15. Insulino-rezistenţa (CM):


A.Este asociată cu diabetul zaharat tip I
B. Poate fi cauzată de deficitul funcţiei tirozin kinazice a receptorului insulinic
C. Constă în scăderea răspunsului tisular la niveluri fiziologice de insulină
D. Se asociază cu niveluri crescute ale acizilor graşi liberi
E. Obezitatea predispune la apariţia insulino-rezistenţei

BCDE

16. Daca la un pacient cu icter sideremia este crescuta, va asteptati sa fie marita (CS):
A. bilirubina directa
B. bilirubina indirecta
C. fosfataza alcalina
D. toate de mai sus
E. nici o variantă corectă

S-ar putea să vă placă și