Sunteți pe pagina 1din 22

SISTEMUL INFORMATIC WinMentor

Sistemul integrat de contabilitate si gestiune WinMENTOR, realizat in mediul de


programare vizuală Delphi, a fost creat pentru lucrul in rețea.
WinMENTOR este destinat utilizarii de către firme cu profil de comert en-gros și
en-detail, productie industriala și agricola, construcții, audit financiar-contabil,
alimentatie publica, servicii, etc. Pachetul de programe de gestiune și contabilitate
WinMENTOR este astfel conceput incat poate fi folosit si de catre persoane neinitate
in contabilitate, imediat ce configurarea initiala a fost definitivata sub indrumarea
coordonatorului compartimentului economic. In momentul introducerii datelor din
documentele primare în machete, programul genereaza automat inregistrarile
contabile aferente, acestea putand fi vizualizate imediat.
WinMentor asigurã într-un timp scurt setarea parametrilor optimi de
funcţionare a soluţiei achiziţionate de client. Furnizând clientului o gamã completã
de servicii conexe: consultanţã, implementare, instruire și service, oferite la pachet
cu licenţele software, acesta se poate concentra mai departe pe business-ul sãu
principal. Toate problemele întâmpinate de client, de la alegerea soluţiei software
potrivite, pânã la implementare şi ulterior în faza de mentenanţã şi exploatare a
sistemului informatic, sunt acoperite cu servicii specifice ce pot fi asigurate de
WinMentor în cadrul unui parteneriat pe termen lung.
Programul calculeaza automat coeficientul diferentelor de pret la marfuri,
închide automat conturile de venituri si cele de cheltuieli, conturile de TVA. Pentru
firmele asociate în participatiune, programul asigura distribuirea procentuala a
veniturilor si cheltuielilor. Întrucât înregistrarile contabile sunt efectuate automat,
programul compune si explicatiile acestora, detaliate conform optiunii utilizatorului.
Înregistrarile contabile efectuate automat de program pot fi completate, eventual, cu
note contabile diverse (ex.: pentru cheltuieli de constituire, repartizarea profitului,
impozit pe dividende). Este posibila si obtinerea unei balante cumulate pentru
firmele din cadrul unui grup.
Serviciile oferite de WinMentor pentru produsele sale au construit o puternică
relaţie cu clienţii săi, aceste servicii materializându-se în principal în:
• proiect management;
• analiză şi consultanţă tehnică la orice oră;
• analiză și consultanţă de business;
• proiectare sisteme şi programare;
• documentare tehnică şi pentru utilizatori;
• instruire/ training la sediul clientului de către persoane cu pregătire de
specialitate;
• asistenţă tehnică şi mentenanţă.
Accesibilitatea programului WinMentor cât şi promptitudinea cu care este
actualizat la legislaţia în continuă modificare, au consolidat aprecierea şi respectul
pentru personalul firmei, care, în repetate rânduri, a demonstrat competenţă,
profesionalism şi disponibilitate.
Experienţa acumulată în implementarea produselor, realizarea de dezvoltări şi
optimizări ale unor „circuite şi fluxuri informaţionale”, şi un focus pe un număr
relativ restrâns de domenii de activitate ale clienţilor, în principal din zona
distribuţiei, au condus la conturarea unui set de soluţii de top, în zona de „business
software”.
Sistemul WinMentor este adresat oricărui potenţial client care se regăseşte
într-una din urmatoarele categorii:
• Soluţie pentru firme mici – soluţie accesibilă de contabilitate, salarizare şi
gestiune care beneficiază de servicii de mentenanţă, service şi suport clienţi pe întreg
teritoriul ţării;
• Soluţie de tip ERP pentru firme medii, destinată în principal firmelor cu
activitate de distribuţie (IT, hardware, bunuri de larg consum);
• Soluţie completă ERP pentru firme cu activitate de distribuţie;
• Soluţii pentru firme mari, în principal marii distribuitori şi producători care
au proprii agenţi de merchandising şi doresc să eficientizeze activitatea acestora
folosind terminale mobile.
Avantajele pe care WinMENTOR le oferă:
● este un sistem integrat de gestiune-contabilitate care permite generarea în timp
real a situaţiilor financiar-contabile şi a informaţiilor necesare managementului în
procesul decizional;
● aplicaţia este adaptabilă specificului activitaţii desfăşurate de către
dumneavostră. În aplicaţie există peste 700 de constante (configurări) de
funcţionare, această capabilitate a aplicaţiei permitând, în cadrul procesului de
implementare și pe perioada de exploatare, configurarea aplicaţiei conform
specificului activităţii desfăşurate;
● contabilitatea reflectă fidel şi în timp real informaţiile din toate modulele
aplicaţiei: Gestiune, Trezorerie, Salarii, Productie, Mijloace Fixe, Case de marcat
(bonuri fiscale), etc.;
● permite înregistrarea evidenţei financiar-contabile pentru un număr nelimitat de
firme;
● rapoarte configurabile asemanătoare cu Microsoft Excel și care pot fi
personalizate, conform cerinţelor venite din partea beneficiarilor. Orice utilizator,
după o scurtă perioadă de instruire, va putea să-şi creeze propriile rapoarte;
● existența unui numar de peste 200 de rapoarte configurabile, realizate pentru a vă
fundamenta deciziile activitaţii curente și viitoare;
● aplicaţia permite înregistrarea operaţiilor executate de către utilizatori şi
limitarea dreptului de acces al acestora doar la facilităţi ale aplicaţiei care le intră în
sfera de activitate. Această caracteristică a aplicaţiei contribuie la securizarea
accesului la informaţii dar şi la reducerea semnificativă a erorilor de operare.
Securitatea se aplică și la nivel de operaţiune: acces, detalii, adăugare, modificare,
ştergere;
Pachetul de programe poate fi folosit de firme cu profil de comerț en-gros și
en-detail, producție industrială și agricolă, construcții, audit financiar-contabil,
alimentație publică, prestări servicii, leasing, agenții, reprezentanțe etc., totalizând
până în momentul de față peste 11.000 de utilizatori în toată țara.
WinMENTOR permite evidența unui număr nelimitat de firme. Pentru fiecare
firmă în parte se poate configura modul de realizare a înregistrărilor contabile, astfel
încât acestea să fie specifice activității firmei.
Depasind notiunea de “program de contabilitate”, WinMENTOR pune accent
pe fenomenul economic, tranzactiile efective fiind datele de intrare ale sistemului.
In momentul introducerii datelor din documentele primare in machete, programul
genereaza automat inregistrarile contabile aferente, acestea putand fi vizualizate
imediat. In consecinta, odata ce configurarea initiala a fost definitivata sub
indrumarea coordonatorului compartimentului economic, programul poate fi folosit
si de catre persoane neinitiate în contabilitate.
 La cumpararea programului, utilizatorului i se asigura instalarea, consultanta
in vederea configurarii conform domeniului de activitate al firmei, instruirea
operatorilor, toate acestea fiind incluse in pretul de livrare.
 Asistenta tehnica permanenta post-instalare, cu personal specializat ofera
siguranta utilizarii pachetului de programe la intreaga sa capacitate.
 Clientii beneficiaza de certificate de licenta care atesta dreptul de utilizare a
programelor.
 Versiunea demonstrativa se instaleaza GRATUIT si este insotita de ghidul de
utilizare in format electronic. Aceasta varianta poate fi utilizata nelimitat,
folosind ca date de intrare doar notele contabile.
 Protejarea programului prin cheie de protectie hard asigura o independenta
fata de partile hardware, programele nefiind legate prin protectie software de
sistemul de calcul.
Operare generala
Orice sistem informatic se compune din date intrate in sistem si date iesite din
sistemul in cauza. Aplicatia este prevazuta cu o delimitare clara a celor doua
componente butonul, “Date” respectiv “Liste” fiind portita de comutare in sistem.
Prevazut cu mecanisme vizuale sugestive, sistemul WinMENTOR doreste sa fie
un “prieten” al utilizatorului.
Functiile sistemului se pot apela atat prin tastatura cat si prin clic de mouse, ridicand
astfel viteza de operare a informatiilor.
Evidenta contabila
Majoritatea proceselor economice care presupun inregistrari contabile sunt
contate automat de sistem. Astfel, fara nici o apasare suplimentara de buton, vor
fi contabilizate in balanta contabila toate documentele culese: facturi, chitante,
avize, bonuri de consum, procese verbale de modificari de stoc si pret etc.

WinMENTOR asigura posibilitatea introducerii planului de conturi specific


firmei . Cu aceste adaptari se pot folosi analitice pe un numar nelimitat de nivele.
Programul calculeaza automat coeficientul diferentelor de pret la marfuri, inchide
automat conturile de venituri si cheltuieli, conturile de TVA, automatizeaza
regularizarea diferentelor de curs valutar, contabilizarea si preluarea salariilor,
contarea amortismentelor mijloacelor fixe. Pentru firmele asociate in
participatiune, programul asigura distribuirea procentuala a veniturilor si
cheltuielilor Este posibila si obtinerea unei balante cumulate pentru firmele din
cadrul unui grup. Majoritatea proceselor economice care presupun inregistrari
contabile sunt contate automat de sistem. Astfel, fara nici o apasare suplimentara
de buton, vor fi contabilizate in balanta contabila toate documentele culese:
facturi, chitante, avize, bonuri de consum, procese verbale de modificari de stoc
si pret etc. Intrucat înregistrarile contabile sunt efectuate automat, programul
compune si explicatiile acestora, detaliate conform optiunii utilizatorului.
Inregistrarile contabile efectuate automat de program pot fi completate, eventual,
cu note contabile diverse (ex.: pentru cheltuieli de constituire, repartizarea
profitului, impozit pe dividende).

Descarcarea gestiunii, regularizarea diferentelor de curs valutar, contabilizarea


si preluarea salariilor, contarea amortismentelor mijloacelor fixe, inchiderea
conturilor de venituri si cheltuieli, inchiderea TVA se executa automat in sistem! !
Inregistrarile contabile efectuate automat de program pot fi completate,
eventual, cu note contabile diverse (de exemplu: pentru cheltuieli de constituire,
repartizarea profitului, impozit pe dividende etc). WinMENTOR ofera posibilitatea
introducerii planului de conturi specific firmei . In acest plan de conturi se pot folosi
analitice pe un numar nelimitat de nivele.
Achiziţii – intrarile în societate
Programul permite evidenţierea documentelor de intrare, într-un mod facil si
intuitiv, modul de organizare a informaţiilor în machetele de culegere date fiind
asematoare cu documentul primar care se introduce în aplicaţie.
Achiziţiile de produse/servicii se poate face de la:
furnizori interni – in acest meniu se opereaza facturile emise de catre furnizorii
interni ai societatii. Acestea pot fi emise în LEI sau în valuta (ex.: transportatori
interni), precizandu-se la operarea facturii cursul folosit pentru transformarea
valutei in LEI;
furnizori externi – aplicaţia înregistrează achiziţiile externe (intra/extracomunitare)
în moneda în care este întocmit documentul de către furnizor, înregistrându-se în
lei la cursul specificat de către utilizator. În cazul în care se lucrează cu achiziţii
intracomunitare aplicaţia perminite, dacă este cazul, înregistrarea taxării inverse, a
accizelor, sau in cazul achizitiilor extracomunitare a taxelor si comisioanelor
vamale. Deasemenea, permite repartizarea automata a costurilor suplimentare de
achizitie (transport, asigurare, etc.) pe costul produselor achiziţionate;
avize de expeditie;
facture la aviz - evidenţa facturilor nesosite, aferente intrarilor efectuate în baza
avizelor emise de către furnizori;
bonuri fiscal;
achiziţii de la persoane fizice - această opţiune a aplicaţiei permite înregistrarea
achiziţiilor societăţii, de la personae fizice, pe bază de borderou de achiziţie.
transferurile între subunitaţile societăţii.
Aplicaţia înregistează intrarea acestora în gestiunea societaţii şi permite listarea
NIR-ului, precum şi evidenţierea diferenţelor constatate la recepţie.
Mişcările interne ale societăţii
Miscările interne ale societăţii care se pot evidenţia în aplicaţie, sunt:
transferuri între gestiuni (nota transfer) – acestă opţiune este folosită în cazul în
care se doreşte transferul unui produs dintr-o gestiune în alta sau când se doreşte
schimbarea unui produs, încadrarea contabilă (ex.: din materii prime în marfă,
in cazul unei societaţi de producţie care doreşte să comercializeze o parte din
materiile prime);
modificări de pret – permite modificarea preţului produselor aflate în stoc, atât a
preţului de achiziţie în cazul în care stocurile sunt ţinute în gestiune la preţ de
achiziţie cât si în cazul gestiunii de tip amănunt, unde preţul de înregistrare în
gestiune este cel de vânzare;
măriri de stoc – se pot folosi atunci când se realizează bunuri în regie proprie,
plusuri de inventar, etc.;
diminuări de stoc – se utilizeaza în cazul în care se constată minus la inventariere
sau pentru alte situaţii când este necesara o corecţie a stocului;
bonuri de consum – se foloseşte pentru darea în consum a obiectelor de inventar,
a materialelor consumate în cadrul procesului de producţie, alte consumuri
note de predare (bon de predare-primire) – se foloseşte, cu precădere, în cazul
societăţiilor cu activitate de producţie, pentru evidenţierea producţiei obţinute;
inventar – aplicaţia generează inventarul la data precizată de utilizator, pe baza
documentelor de intrare/ieşire, afisând stocul scriptic. Se poate introduce stocul
faptic, determinat în urma inventarierii şi cu ajutorul proceselor verbale de
diminuare/marire stoc, se realizeaza ajustarea stocului scriptic la cel faptic. Aplicaţia
permite listarea tuturor documentelor primare care evidenţiază mişcarea produselor
în cadrul firmei Dvs (transferuri, bonuri de consum, note de predare, procese verbale,
etc.).
Vănzările – ieşirile din societate
Aplicaţia permite emiterea următoarelor documente de iesire:
 facturi in lei – se poate lista factura şi chitanăa din program în diverse
formate de hărtie, atât pe imprimante matricilale cât şi cu jet de
cerneală, respectiv laser. Există posibilitatea să se definească o serie
de numere si programul propune automat urmatorul numar liber din
serie, ţine evidenţa documentelor anulate din serie. Aplicaţia
urmareşte sumele încasate în avans, facturile de avans de la clienţi şi
propune în mod automat stingerea acestor avansuri, când se
întocmeşte un nou document pentru un colaborator care are
înregistrat în aplicaţie, sume, facturi în avans;
 avize de expeditie – ulterior întocmirii avizului de expediţie, se poate
întocmi automat factura prin preluarea informaţiilor de pe aviz, nemai
fiind necesară operarea din nou a documentului;
 factura la aviz – programul ţine evidenţa facturilor de întocmit,
oferă posibilitatea tipăririi facturilor corespunzătoare avizelor
emise;
 facturi în valută – se introduce în document preţul de vânzare în
valută, aplicaţia transformând valoarea în valută a documentului, la
un curs precizat de către utilizator;
 Ieşiri …către subunităţi – se foloseşte pentru transferurile de
produse între subunităţile(punctele de lucru) din cadrul firmei.

Programul permite evidenţierea vânzărilor/încasărilor, distinct pe fiecare agent în


parte. În WinMENTOR se poate ţine evidenţa comenzilor emise către furnizori si a
comenzilor de la clienţi, cu tipărire de facturi proforme.
Inventar, tranzactii
WinMENTOR rezolva integral problema stocurilor, in stransa legatura cu
aspectul contabil al problemei. Iata cateva caracteristici ale functiunii stocurilor:
 evidenta multi-gestiune cantitativ-valorica sau global-valorica;
 descarcarea automata din stoc pe baza metodelor cunoscute: FIFO, LIFO,
CMP, identificare specifica, metoda “k”;
 nomenclatorul articolelor de stoc este compact (pentru intrari cu preturi
diferite la acelasi articol nu se creaza pozitii noi in nomenclator) si divizibil
prin folosirea claselor de incadrare si a atributelor de caracterizare;
 posibilitatea inregistrarii automate a patru taxe asociate pentru fiecare articol
de stoc in parte (de exemplu calculul automat al comisionului agentilor chiar
si in cazul procentelor diferentiate pe fiecare articol de stoc);
 unitati de masura multiple si alternative, cu transformare automata a cantitatii
si a pretului pe baza paritatilor specificate;
 evidenta pe serii (pe bucata sau lot), termene de garantie si date de expirare;
 in situatia evidentei global-valorice, calculeaza coeficientul de diferente de
pret.
Culegerea documentelor legate de inregistrarea stocurilor si a serviciilor se face pe
machete specializate, cu un design ce respecta grafica formularelor tipizate:
 intrari de stocuri sau servicii pe facturi, avize de expeditie, bonuri fiscale,
bonuri de achizitie, cu evidentierea diferentelor constatate la receptie si
tiparirea de note de receptie (separat pe fiecare gestiune) corespunzatoare;
 intrari din import (DVI) cu calculul automat al pretului de import si includerea
tuturor componentelor acestuia (transport, asigurare, taxe si comisioane
vamale etc.);
 intrari din productia proprie;
 iesiri spre consum, cu preluarea automata a consumurilor specifice aferente
comenzilor interne lansate in productie si tiparirea bonurilor de consum;
 vanzari de stocuri sau servicii evidentiate pe agenti de vânzare, cu tiparirea
facturilor (pe formulare tipizate), a invoice-urilor sau a avizelor de expeditie
corespunzatoare;
 transferul stocurilor intre gestiuni, modificari de stoc (modificarea pretului de
inregistrare, mariri sau diminuari de stoc), cu tiparirea de note de transfer,
avize de expeditie sau procese verbale;
 organizarea riguroasa a inventarelor, tiparirea proceselor verbale de constatare
diferente;
 evidenta ofertelor furnizorilor si evidenta ofertelor generale ale firmei,
precum si evidenta abonamentelor in curs;
 evidenta comenzilor emise catre furnizori si a comenzilor de la clienti
(preluate automat din oferte), cu tiparire de facturi proforma, comenzi, oferte
(pe imprimanta sau direct pe aparatul de fax al beneficiarilor);
 evidenta facturilor nesosite, aferente intrarilor pe avize de la furnizori si a
facturilor de intocmit.
WinMENTOR inregistreaza orice tip de discount, cu posibilitatea de distribuire
pe preturi a discount-urilor de la furnizori si generarea automata de discount-uri
pentru vanzari in functie de valoarea facturii, volumul tranzactiilor incheiate cu
clientul, cantitatea facturata catre un client sau termenul de plata a facturii. Pentru
toate tipurile de documente de vanzare se pot urmari termene de plata, scadente reale
asteptate si majorari de intarziere la plata.
WinMENTOR ajuta in formarea pretului de vanzare a produselor si a
marfurilor, facilitand alcatuirea unor scenarii de vanzare si categorizarea clientilor
pe diferite criterii, strategii de vanzare, promotii, campanii.
Inregistrarea informatiilor primare de la furnizori si clienti (oferte de pret, contracte,
abonamente) are rol important atat in evaluarea baneasca a necesarului de
aprovizionat, in intocmirea antecalcului de pret in productie, in formarea comenzilor
catre furnizori, cat si in evaluarea situatiei financiare a firmei (cash-flow).
Legaturile de interdependenta de genul: cereri de oferte - oferte - contracte -
comenzi clienti – antecalcul - comenzi interne de productie – consum specific -
necesar de aprovizionat – oferte furnizori – comenzi furnizori – avize – bonuri de
consum - note de predare – facturi clienti – incasari – rezultate financiare asigura
un lant interactiv INTEGRAT de prelucrare si autoverificare a datelor procesului
economic de logica afacerii.
Parteneri
Pentru identificarea rapida a partenerilor, exista posibilitatea impartirii in
clase de incadrare in functie de necesitatile curente de exploatare.
WinMENTOR pastreaza in nomenclatorul de parteneri o singura inregistrare
indiferent de moneda tranzactiei sau de tipul contabil al partenerului (furnizor,
furnizor de imobilizari, furnizor platit in avans, furnizor - facturi nesosite, client,
client incasat in avans, client - facturi de intocmit); in functie de macheta in care este
utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifica tipul contabil
potrivit pentru a trata corect cazul concret propus spre rezolvare.
 Pe baza creditelor acordate clientilor, WinMENTOR semnaleaza situatiile in
care pe un document de iesire este depasita limita in care clientul are drept de
cumparare fara achitarea datoriilor mai vechi.
 In functie de volumul tranzactiilor inregistrate in decursul timpului cu un
client, programul permite acordarea de discounturi automate pentru fiecare
articol de stoc sau serviciu vandut.
 Se pot consulta in orice moment fise lunare sau anuale de clienti si furnizori
in lei sau valuta, balante de furnizori sau clienti, situatia furnizorilor neachitati
sau a clientilor datornici.
 WinMENTOR permite lucrul cu parteneri externi (cu care se efectueaza
tranzactii in valuta), precum si efectuarea operatiunilor de compensare cu
tertii pe baza de proces verbal de compensare.
 Stingerea obligatiilor de plata sau de incasare pentru parteneri poate fi facuta
si intr-o moneda diferita de moneda care a generat obligatia respectiva.
 Lista incasarilor lunare de la clienti permite evidenta stingerii obligatiilor de
incasare pe clase de parteneri sau pe agentii de vanzari care au intermediat
vanzarile.
Furnizori si clienți
WinMENTOR da posibilitatea împartirii in clase de incadrare, in functie de
necesitatile curente de operare, pentru identificarea rapida a partenerilor. Pachetul
de programe pastreaza in nomenclatorul de parteneri o singura inregistrare,
indiferent de moneda tranzactiei sau de tipul contabil al partenerilor (furnizori,
furnizori de imobilizari, furnizori platiti in avans, furnizori – facturi nesosite, clienti,
incasari in avans de la clienti, clienti – facturi de intocmit); in functie de macheta in
care este utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifica tipul
contabil potrivit pentru a trata corect cazul propus spre rezolvare.
Pe baza creditelor acordate clientilor, WinMENTOR semnaleaza situatiile in care pe
un document de iesire este depasit plafonul de creditare acordat unui client.
Programul permite acordarea de discounturi automate pentru fiecare articol din stoc
sau serviciu vandut in functie de volumul tranzactiilor inregistrate in decursul
timpului cu un client.
Se pot consulta in orice moment fise lunare sau anuale de clienti si furnizori in lei
sau valuta , balante de furnizori sau clienti, situatia furnizorilor neachitati sau a
clientilor datornici.
WinMENTOR permite lucrul cu parteneri externi (cu care se efectueaza tranzactii
in valuta), precum si efectuarea operatiunilor de compensare cu tertii, pe baza de
proces verbal de compensare.
Stingerea obligatiilor de plata sau incasare pentru parteneri poate fi facuta si intr-o
moneda diferita de cea care a generat obligatia respectiva.
Lista incasarilor lunare de la clienti, permite evidenta stingerii obligatiilor de
incasare pe clase de parteneri sau pe agenti de vanzari care au intermediat vanzarile
Trezoreria
 WinMENTOR permite legarea platilor si incasarilor de documentele primare
care au generat obligatia de plata sau incasare. Problema platilor si incasarilor
in valuta este rezolvata complet, inregistrandu-se automat diferentele de curs
valutar.
 Inregistarea monetarelor vanzarii cu amanuntul se poate efectua atat global-
valoric cat si cantitativ-valoric.
 Se pot evidentia operatiunile bancare aflate in curs (cambie, cec, bilet la ordin
etc).
 Avansurile de trezorerie sunt rezolvate complet prin plati, restituiri si
justificarea sumelor cheltuite.
 Se pot tipari registre de casa si de banca in lei sau valuta; sumele in curs de
decontare pot fi tiparite separat pentru incasari sau plati in curs, cu
evidentierea datei reale sau probabile de decontare.
 Deconturile deplasarilor interne/externe pot fi prelucrate prin WinMENTOR
(se tiparesc ordinele de deplasare/delegatii).
 Permite vizualizarea clientilor (furnizorilor) care au depasit fie termenul de
plata (cu sau fara CEC-uri, bilete la ordin in curs de incasare/plata), fie
scadenta asteptata (o scadenta mai reala, completa de utilizator pe baza unor
informatii sporadice, presimtiri). Evidenta exista si in varianta occidentala, cu
catalogarea zilelor trecute de la momentul scadentei (0, 1-7, 8-15, 16-21, 22-
30, 31-60, … zile intarziere), precum si evidenta “de platit/incasat azi”.
Salarii
 Ofera posibilitatea calculului salariilor angajatilor, lasand utilizatorului sa
opteze intre inregistrarea lor contabila direct in modulul de baza
WinMENTOR si includerea lor manuala prin note contabile.
 In afara de aceasta posibilitate, care permite functionarea modulului
independent de produsul de baza WinMENTOR, acest modul are facilitati de
configurare a contributiilor, indemnizatiilor, sporurilor si retinerilor, ce ii
confera un grad ridicat de adaptabilitate la cerintele utilizatorului si la
modificarile de legislatie. Adaugand gradul ridicat de configurare a listelor
specifice, rezulta un instrument ideal pentru optimizarea activitatii de evidenta
a personalului si calcul al salariilor.
 Integrat in produsul de baza WinMENTOR, modulul permite preluarea
realizarilor din productie pentru angajatii salarizati in acord, calculand
automat indicele de realizare a salariului si oferind date pentru calculul
costurilor pe produs realizat.
 Statul de plata, fluturasi, CAS, CASS, fise fiscale sunt doar cateva dintre
listele aplicatiei (cereti o descriere specializata)
 Exista, de asemenea, posibilitatea de a opera regularizarea automata a
impozitului pe venitul global la sfarsit de an si de a exporta fisele fiscale pe
suport electromagnetic in fisiere de tip .TXT.
Mijloace fixe
Modulul permite calculul automat al amortizarii mijloacelor fixe si obiectelor
de inventar aflate in gestiunile societatii utilizatorului in regim liniar, accelerat sau
degresiv, rezultatele fiind vizibile imediat in balanta contabila, fara pasi
intermediari. Facilitati de calcul: posibilitatea modificarii duratei de utilizare a
mijlocului fix in timpul ciclului de amortizare, posibilitatea reevaluarii amortizarii
mijloacelor fixe si a valorii de inventar etc.

Incasari si plati
WinMENTOR permite legarea platilor si incasarilor de documentele primare care au

generat obligatia de plata sau incasare. Problema platilor si incasarilor in valuta


este rezolvata complet, cu inregistrarea automata a diferentelor de curs valutar.
 Evidentiaza operatiunile bancare aflate în curs (cambie, cec, bilet la ordin,
etc.).
 Gestioneaza complet avansurile de trezorerie prin plati, restituiri si justificarea
sumelor cheltuite.
 Tipareste registre de casa si de banca in lei sau valuta; sumele in curs de
decontare pot fi tiparite separat pentru incasari sau plati in curs, cu evidentierea
datei reale sau probabile de decontare
Casa de marcat
Modulul se adreseaza utilizatorilor de case de marcat "OPTIMA" (off-line,
emulare tastatura), "HIT" (off-line), OPTIMUS (off-line) si "SAPEL" (off-line pe
memoria extinsa, emulare tastatura), precum si alte case de marcat. Functii
principale:
 preluarea stocurilor gestiunilor pe care le deserveste (direct din stoc la inceput
sau ulterior de pe tranzactiile de receptie sau transfer intern);
 editarea raportului "Z", impreuna cu generarea monetarului si modificarea
efectiva a stocului din WinMENTOR;
 furnizarea raportului privind vanzarile din casa in orice moment al zilei fara
sa intrerupa functionarea casei de marcat sau sa influenteze in vreun fel
functionarea ei;
 inregistrarea automata in contabilitate a monetarelor operate.
 Solicitati o oferta specializata privind variantele de lucru cu case de marcat
(off-line, on-line, emulare tastatura)!
Modul cuplaj
Permite listarea unei balante cumulate pentru un grup de mai multe firme
inregistrate in nomenclatorul WinMENTOR.
Cuplarea balantelor este necesara daca o firma este impartita in mai multe
subunitati aflate in localitati diferite si care au personalitate juridica distincta. In
aceasta situatie fiecare subunitate trebuie sa aiba o balanta proprie, iar intocmirea
bilanturilor semestriale sau anuale necesita intocmirea unei balante cumulative.
Spre deosebire de celelalte module, acest modul este materializat printr-o
singura optiune de meniu, si anume "LISTE/MENTOR/Contabile/Balanta cumulata-
mai multe firme".
Dupa selectarea firmelor pentru care se doreste cuplarea balantelor,
modulul genereaza planul de conturi cumulat, executand validari de
compatibilitate intre planurile de conturi ale firmelor selectate.
Comercial
Este cel mai nou modul al sistemului WinMENTOR (in lucru) si doreste sa
sprijine activitatea de pregatire a tranzactiei financiare propriu-zise:
 Inregistrarea si urmarirea incasarii/platii contractelor (atat furnizori, cat si
beneficiari) de orice natura: contracte de munca, contracte de leasing,
contracte comerciale, contracte de vanzare in rate, contracte ce stau la baza
inregistrarilor ulterioare (oferte, comenzi, avize, facturi) si au influenta asupra
cash-flow-ului firmei;
 Editarea si tiparirea contractelor structurate pe capitole, paragrafe, anexe;
 Inregistrarea comenzilor de la clienti si catre furnizori, calcul necesar de
aprovizionat pe trei metode diferite: pe baza comenzilor, pe baza stocului
minim si maxim, pe baza ritmicitatii vanzarii (sau a consumului) calculat
automat de sistem (toate aceste optiuni sunt incluse si in versiunea Extinsa a
sistemului);
 Editarea, evidenta si tiparirea ofertelor de pret speciale (vor fi preluate in
comenzi clienti).

Productie
Creat pentru a veni in intampinarea utilizatorilor care si-au dezvoltat activitatea
de productie, modulul ofera posibilitatea asistarii utilizatorului in realizarea
urmatoarelor etape succesive:
 pregatirea fabricatiei - incarcarea consumurilor de materiale, a manoperei, a
productiei reziduale, determinarea traseului tehnologic in cadrul consumurilor
specifice (retetar) din sistem (functioneaza si in WinMENTOR Extins);
 lansarea in productie - elaborarea comenzilor interne de productie si generarea
programului lunar de fabricatie;
 urmarirea consumurilor de materiale si manopera, a productiei realizate
(functioneaza si in WinMENTOR Extins);
 transmiterea realizarilor lunare ale angajatilor in modulul SALARII, in
vederea furnizarii indicatorilor impliciti de realizare a salariilor in acord;
 inregistrarea semiautomata a productiei neterminate;
 variantele de postcalcul al productiei lunare realizate conform programului de
fabricatie (cheltuieli directe, indirecte la nivel de atelier, sectie, activitate,
cheltuieli indirecte generale cumulate la nivel de firma si cheltuieli neincluse,
cu preluarea datelor din modulul SALARII in ceea ce priveste consumurile de
manopera);
 evidenta realizarii productiei - abateri realizate la nivel de comanda interna in
ceea ce priveste consumurile de materiale si manopera, stadiul realizarii
programului de fabricatie lunar, situatia realizarii comenzilor de la clienti etc.

Expert
Este un modul WinMENTOR care permite analiza activităţii firmei dintr-un punct
de vedere diferit de cel al încadrării contabile. Încadrarea detaliată aplicată valorilor
vehiculate de firmă furnizează o imagine amănunţită a centrelor analizate, fie ele de
tip "flux financiar", de tip "urmărire contracte" sau de oricare alt tip imaginat.
Prezentările grafice disponibile în secţiunea "LISTE", evidenţiază comparativ
sumele încasate şi sumele cheltuite pentru un anumit scop. Rezultatele prezentate
sub formă vizuală conduc la creşterea calităţii decizionale, pornind de la imagini
sintetice la nivel de centru şi terminând cu imagini analitice pentru elementele
componente ale centrelor.
Pornind de la identificarea elementelor componente ale unui centru de analiză,
traseul de introducere a datelor şi de exploatare a rezultatelor trece prin următoarele
"capete de pod":
 bugetarea cheltuielilor şi a încasărilor lunare pe termen lung (plan
trimestrial, semestrial, anual, sau de ce nu, cincinal!);
 urmărirea încadrării în bugete;
analiza motivelor care duc la neîncadrarea în bugete
Avand drept scop analiza financiara modulul expert al sistemului asigura
construirea scenariilor de control banesc al afacerii, previziunile financiare si
incadrarea realizarilor in bugetele propuse. Statisticile cash-flow (operational, real,
previzional) permit un control riguros asupra fondului finaciar disponibil.

Subunitati
WinMENTOR lucreaza cu baze de date distribuite. In cazul in care activitatea
firmei se desfasoara in mai multe puncte de lucru, programul permite introducerea
datelor în fiecare dintre ele si apoi transferul pe un calculator central (aflat, de obicei,
la sediul firmei, la serviciul de contabilitate). Datele transferate sunt cuplate logic,
dupa cuplare avand aceleasi proprietati ca si cele introduse pe calculatorul central.
Transmisia datelor intre sediu si punctele de lucru se efectueaza prin fax-modem, e-
mail sau discheta, conform schitei alaturate:

Liste, rapoarte, grafice


Pentru a rezolva problemele legate de marea varietate de imprimante aflate pe
piata de produse hardware, programul permite listare in mod grafic (imprimante
laser sau cu jet) sau mod text (imprimante cu ace). Astfel, pentru cei ce detin
imprimante care nu pot tipari in mod text liste in format landscape, listarea in mod
grafic permite listarea pe formate A4 pentru orice lista, indiferent de latime.
Ordonarea dupa valorile crescatoare din oricare coloana, gruparea liniilor dupa
valori comune din coloane, conditii de filtrare a liniilor din lista, centralizarea
automata, toate acestea si multe altele pot fi configurate de utilizator in functie de
necesitatile aparute in exploatare. Foarte important este faptul ca, in situatia in care
aceeasi lista necesita grupari, filtrari si configurari diferite pentru a raspunde unor
cerinte concrete diverse, utilizatorul poate salva variante ale listei originale, astfel
incat denumirea specificata apare in meniul modulului de liste la acelasi nivel cu
lista originala, ca si cum ar fi fost livrata odata cu WinMENTOR.
Accesarea rapida a documentelor direct din liste acelereaza verificarile
informatiilor din rapoarte, asigurand interactivitate intre partile de introducere date
si listare a aplicatiei.
Generarea graficelor din listele obtinute (atat in forma dinamica cat si structurala,
2D, 3D) ajuta analiza bazei informationale create, asigurand ca suport deciziilor
manageriale. Citeva dintre listele ce pot fi obtinute:
 liste contabile: balanta de verificare in lei sau valuta, registrul jurnal de
inregistrari contabile, fise analitice de cont, fise sah de cont, cartea mare, realizari
pe activitati in lei sau valuta, deconturi de asociere in participatiune, declaratii
privind obligatii de plata la bugetul de stat, jurnal de cumparari, jurnal de vanzari
etc;
 liste pentru casa si banca: registre de casa si banca (lei sau valuta), liste de plati
si incasari in curs de decontare (cambie, cec, bilet la ordin), registrul de încasari
din magazin etc;
 stocuri: liste de intrari de la furnizori (inclusiv importuri, cu detalierea modului
de calcul al pretului de import) sau din productie proprie, liste de consumuri, liste
de vanzari, fise de magazie, balanta stocurilor, raport de gestiune s.a.m.d;
 liste de furnizori/clienti/avansuri de trezorerie: fisa de furnizor/client, balanta de
furnizori/clienti, fisa de avans spre decontare, balanta avansurilor spre decontare,
lista furnizori neachitati, clienti datornici, lista incasarilor de la clienti s.a.
 manageriale: adaos in valuta, rentabilitate pe client, factura sau comanda, cash-
flow, trend-uri de vanzari, top-uri, realizarile agentilor de vanzare (calcule in
functie de vanzari sau/si incasari pe valori globale sau grupe de articole)