Sunteți pe pagina 1din 3

SITUATIE PROIECTE LA DATA DE 06.01.

2020

COD TITLU VALOARE STATUS COD APEL


PROIECT (LEI)
115226 Cresterea eficientei 3.390.015,15 contract de Cod apel: POR/97/3/1/Creșterea
energetice – Scoala finanţare eficienței energetice în clădirile
gimnaziala semnat rezidențiale, clădirile publice și
,,Iordache sistemele de iluminat public,
Cantacuzino” îndeosebi a celor care înregistrează
Pascani, judetul Iasi consumuri energetice
mari/1/Creșterea eficienței energetice
în clădirile rezidențiale, clădirile
publice și sistemele de iluminat public,
îndeosebi a celor care înregistrează
consumuri energetice mari

117155 Reabilitare, 21.778.783,85 contract de Cod apel: POR/316/10/1/Creșterea


conservare și finanţare gradului de participare la nivelul
revitalizarea semnat educației timpurii și învățământului
Palatului obligatoriu, în special pentru copii cu
Cantacuzino- risc crescut de părăsire timpurie a
Pașcanu și a sistemului/1/Creșterea gradului de
terenului aferent. participare la nivelul educației timpurii
și învățământului obligatoriu, în
special pentru copii cu risc crescut de
părăsire timpurie a sistemului

125240 Asigurarea 875.367,14 contract de Cod apel: POR/420/8/1/Operațiunea


accesului la servicii finantare 8.1.A : Ambulatorii/1/Operațiunea
de sanatate in regim semnat 8.1.A : Ambulatorii
ambulatoriu pentru
populatia judetului
Iasi
125238 Imbunatatirea 2.184.870,45 contract de Cod apel: POR/422/8/2/Operațiunea
accesului populatiei finantare 8.2.B : Unităţi de primiri
din judetul Iasi la semnat urgenţe/2/Operațiunea 8.2.B: Unităţi
servicii medicale de de primiri urgenţe
urgenta

122448 Cresterea eficientei 5.760.272,13 Admis după Cod apel: POR/316/10/1/Creșterea


energetice – evaluarea gradului de participare la nivelul
Gradinita nr. 2, tehnico- educației timpurii și învățământului
Cresa nr.1 strada financiara obligatoriu, în special pentru copii cu
Sportului nr. 11, risc crescut de părăsire timpurie a
municipiul Pascani, sistemului/1/Creșterea gradului de
judetul Iasi participare la nivelul educației timpurii
și învățământului obligatoriu, în
special pentru copii cu risc crescut de
părăsire timpurie a sistemului
128275 Simplificarea 2.643.699,50 depus spre Componentă 1 - Apel :
procedurilor finantare POCA/471/2/1/Introducerea de
administrative prin sisteme și standarde comune în
digitalizare administrația publică locală ce
optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanță cu
SCAP/1/Introducerea de sisteme și
standarde comune în administrația
publică locală ce optimizează
procesele orientate către beneficiari în
concordanță cu SCAP
126557 Extindere si dotare 10.331.320,31 depus spre Cod apel: POR/266/8/1/Operațiunea
ambulatoriu integrat finantare 8.1.A : Ambulatorii/1/Operațiunea
de specialitate din 8.1.A : Ambulatorii
cadrul Spitalului
Municipal de
Urgente

S-ar putea să vă placă și