Sunteți pe pagina 1din 7

1. Cofraje.

Definitie, functii si conditii:


Definitie: cofrajele sunt constructii auxiliare, de cele mai multe ori provizorii, care au rolul
de a da betonului proaspat turnat forma, dimensiunile, apectul suprafetei si pozitia in spatiu
proiectate pentru elementele si subansambluri structurale de constructii din beton, beton
armat si beton precomprimat si de a sustine betonul pe timpul intaririi sale, pana cand
acesta atinge rezistente mecanice care sa faca posibila decofrarea.
Functiuni: - sa asigure realizarea corecta a formei, dimensiunilor si a pozitiei in spatiu a
elementelor si a subansamblurilor structural de constructii din beton, conform proiectului,
in limitele abaterilor dimensionale admisibile.
-sa asigure preluarea integral a tuturor incarcarilor si solicitarilor care apar in timpul
proceselor tehnologice de executie a cofrajelor si de betonare, sa nu isi piarda stabilitatea
sau sa se deformeze peste limitele admise, pe toata durata de utilizare.
- a asigure mentinerea neschimbata a compozitiei betonului turnat.
- sa asigure realizarea suprafetelor decofrate, vizibile, ale betonului corespunzatoare
conditiilor impuse de clasa suprafetei si domeniul de utilizare a cofrajelor.
- sa asigure desprinderea usoara, la decofrare, de suprafata betonului, sa nu adere fizic sa
chimic la suprafata betonului, sa nu adere fizic sau chimic la suprafata betonului.
- sa asigure, prin alcatuirea generala si de detaliu, cat mai simple, cu minim de operatii si
consum redus de manopera, sa fie usor de manipulate la transport, la depozitare sau la
montaj.
- sa asigure la decofrare preluarea treptata, progresiva, a incarcarilor de catre elementele
de constructii din beton executate.
- sa se asigure in mod corespunzator respuctarea normelor si conditiilor de tehnica
securitatii muncii si de paza si stingere a incendiilor.
Conditii: pentru indeplinirea functiilor sunt necesare indeplinirea conditiilor: -de rezistenta,
de rigiditate si stabilitate, conditii de etanseitate si de neutralitate din punct de vedere
chimic, conditii de estetica si grad de finisare a suprafetei cofrante, conditii de simplitate si
conditii de siguranta.
2. Clasificarea cofrajelor: criteriI:
Dupa destinatie: -pentru fundatii, pereti, stalpi, grinzi, plansee, arce si bolti, pentru alte
elemente si subansambluri structurale de constructii.
Dupa pozitia in spatiu: cofraje orizontale, verticale, inclinate fata de orizontala sau verticala,
cu pozitii speciale in spatiu.
Dupa materialele folosite la executia cofrajelor: din lemn, metal, mase plastice rigide sau
flexibile, speciale din beton sau beton armat, materiale ceramice, ferociment si cofraje
mixte.
Dupa modul si gradul de reutilizare: cofraje refolosibile clasificate in cofraje refolosibile
nedemontabile din materiale ce alcatuiesc ansamblul cofrajului si cofraje refolosibile
demontabile din elemente sau subansambluri prefabricate; cofraje pierdute prin inglobare
partiala sau totala in beton – cofraje a caror materiale componente nu pot fi recuperate si
cofraje care raman in pozitia avuta la cofrare si care fac parte din structura elementului.
Dupa gradul de mobilitate : cofraje mobile si cofraje fixe.
Dupa gradul de complexitate: cofrajele reutilizabile demontabile se clasifica in: IA, IB, IIA,
IIB, IIIA, IIIB.
3. Grade de complexitate si caracterizarea procedeelor de cofrare: cofrajele reutilizabile
demontabile – cofraje de gradul I, gradul II, gradul III de complexitate.
- Gradul IA: dimensiuni si greutati mici, coordonate dimensional prin modulare si cu
posibilitate de extensie, manipulate manual pentru montare si demontare; caracter
general de utilizare.
- Gradul IB: subansambluri de cofraje mari, prefabricate, asamblate din elemente de
dimensiuni si greutati mici, coordonate dimensional prin modulare; subansamblurile
mari se manipuleaza mecanizat; tefolosirea cofrajului este determinata de tipul lucrarii.
- Gradul IIA: subansambluri mari, prefabricate, uzinate, de forma plana, manipulate
mecanizat, coordonate dimensional prin tipizare; utilizarea este conditionata de tipul
elementelor structurale sau structurile de realizat.
- Gradul IIB: elemente si subansambluri mari prefabricate de forma spatiala, care cofreaza
simultan mai multe elemente de constructii. Se manipuleaza mecanizat, coordonate
spatial prin tipizare.
- Gradul IIIA: subansambluri mari prefabricate, deplasabile de la opozitie la alta pe acelasi
amplasament cu ajutorul unor dispozitive de deplasare: translare, rulare, ridicare,
coborare. Coordonarea dimensionala este realizata prin tipizare.
- Gradul IIIB: subansambluri mari prefabricate preasamblate, deplasabile de la o pozitie la
alta pe acelasi amplasament cu ajutorul unor dispozitive proprii de deplasare, verinele
hidraulice. Coordonarea dimensionala se realizeaza prin tipizare.
Procedeele de cofrare de gradul IA, de complexitate se mai deosebesc in mod esential de
procedeele de cofrare de gradul II si III prin conditiile de proiectare si de exploatare a
cofrajelor. Pentru cofrajele de gradul I constructorul adapteaza procedeul de cofrare ,
pentru gradele II, III proiectantul constructiei proiecteaza procedeul de cofrare.
4. Alcatuirea generala a cofrajelor. Schite semnificative:
A - plinul cofrajului, A’ – schelet de rigidizare ; B – elemente de sustinere primara ale
cofrajului (generatoare), B’ – elemente liniare de sustinere primara de pe al doilea sir
(directoare); C – elemente de sustinere secundara si de solidarizare; D – elemente de
contravantuire, de aliniere, de asamblare, de asigurare a stabilitatii si elemente auxiliare ale
cofrajului.
- Cofraj nedemontabil pentru plansee:

-Cofraj traditional pentru plansee

-Cofraj vertical nedemontabil pentru pereti:

-Cofraj traditional pentru pereti

5. Plinul cofrajului. Alcatuire, conditii si materiale folosite. Exemple.


Element de suprafata al cofrajului, in contact direct cu betonul, pe durata proceselor
tehnologice de punere in opera si de intarire a betonului, are rolul de a forma conturul si
dimensiunile proiectate pentru elementele sau subansamblurile structurale. Determina
aspectul si structura stratului superficial al betonului.
Alcatuire: - daca suprafata decofrata se va tencui, cel mai economic este lemnul de esenta
moale. – daca se va acoperi cu pelicula milimetrica se utilizeaza cofraje cu materiale cu
suprafete netede. – daca suprafata decofrata este aparenta se utilizeaza materiale foarte
atent pregatite (scanduri sablate, foi de tabla, cauciuc)
Conditii : indeplinirea functiilor de ordin esstetic, conditii de ordin geometric, pastrarea
formei, conturului si dimensiunii elementelor in limita abaterilor admise si indeplinirea
functiilor de ordin mecanic privind rezistenta si
rigiditatea la actiunea incarcarilordin timpul
procesului tehnologic.
Panou de cofraj cu schelet din lemn si suprafata
Cofranta din placaj rezistent la umiditate
6. Elemente de sustinere primara. Alcatuire, conditii. Exemple:
Reprezinta structura de rezistenta a unui cofraj, au rolul de a asigura forma, conturul si
dimensiunile elementelor sau subansamblurilor din beton cofrate, de a prelua incarcarile de
la plinul cofrajului si de a le transmite la elementele de sutinere secundara.
Functii: -geometrice: asigura suportul material al suprafetei cofrante pe care o genereaza.
–mecanice: asigura rezemarea corespunzatoare a plinului cofrajului si de a se opune
deformarii acestuia peste limitele admise.
Alcatuire: pe orizontal sau pe vertical :sustineri primare de tip generatoare, sustineri
primare de tip directoare
Exemple: dulapi, rigle sau grinzi din lemn, grinzi cu inima plina sau cu zabrele.
Elemente de sustinere primara:

7. Elemente de sustinere secundara:


Au rolul de a asigura rezemarea si sustinerea elementelor de sustinere primara, de a prelua
incarcarile de la sustinerile primare si a le echilibra sau transmite la reazeme fixe.
Alcatuire: popi extensibili (orizontale) sau tiranti, clesti metalici, ancore de sarma (verticale)
Functii: geometrice: asigura stabilitatea in spatiu a suportului material al suprafetei cofrante
pe care o genereaza. Mecanice: opune la deformarea structurii de rezistenta a cofrajului.

8. Calculul cofrajelor. Evaluarea si gruparea incarcarilor verticale:


- Greutatea proprie a plinului cofrajelor si a elementelor de sustinere primara a cofrajelor
pa=20-25 daN/m2
- Greutatea betonului proaspat turnat si compactat: pb=Hb(ϒb+a) daN/m2
- Incarcarea tehnologica uniform distribuita (caile de circulatie si aglomerarea cu oameni):
pc=100-250 dan/m2
- Incarcarea concentrata (greutatea muncitorilor sau utilajelor care transporta
incarcaturi): Pd>130 daN
- Incarcarea uniform distribuita datorita compactarii betonului prin vibrare: pe=120 daN2
Gruparea incarcarilor : pentru rezistenta: Pv=Pa+Pb+Pc+Pe
Pentru deformabilitate: Pb’=Pa+Pb
9. Calculul cofrajelor. Evaluarea si gruparea incarcarilor orizontale:
- Incarcarea orizontala statica provenita din impingerea laterala a betonului asupra
peretilor cofrajului se distribuie in functie de viteza de betonare (diagrama de distributie
a betonului in functie de viteza de betonare). Vt=H/tb>=Vtmin=hstr/(t2-t1).
Pfmax=λ1*λ2*λ3*λ4*H*Pb daN/m2, unde λ1-coef in fct de viteza de turnare, λ2-coef in
fct de lucrabilitatea betonului, λ3-coef in fct de dimensiunea betonului proaspat, λ4-coef
in fct de temperatura. Impingerea la partea inferioara: Pinf=α*Pmax.
- Incarcarea orizontala dinamica pe peretii cofrajului, provenita din socurile care se produc
la descarcarea betonului in cofraj, Pg=200-600 daN/m2.
- Incarcarea datorita vantului, de care se tine seama la inaltimi mai mari de 6m.
Gruparea incarcarilor orizontale: -rezistenta: Po=Pf+Pg; -rigiditate: Po’=Pf
10. Presiunea laterala a betonului proaspat asupra cofrajelor. Parametri de influienta:
- Inaltimea coloanei de beton turnat, volumul total de beton turnat si procedeul de
compactare mecanica a betonului – factori principali. Pmax=h*ϒb. La cofraje de mica
inaltime turnarea este urmata de compactare, iar la cofraje de inaltimi mari compactarea
se realizeaza dupa turnarea unor straturi mai mici.
- Presiunea hidrostatica Ph este influientata de :
Parametrii specifici materialului – natura si
granulozitatea agregatelor, tipul si dozajul de
ciment, cantitatea de apa de amestecare, prezenta
aditivilor in beton.
Conditiile de betonare – procedeul de turnare a
betonului in cofraj, viteza de turnare a betonului in cofraj, conditiile de perete,
temperatura mediului in timpul betonarii.
11.Calculul cofrajelor. Conditii de pozitionare a sustinerilor unui cofraj traditional pentru
plansee dala:
Cofrajul nedemontabil pentru plansee fara grinzi cuprinde o astereala de scanduri de grosime
24-28mm, alaturate si prinse in cuie pe rigle (traverse) de rezemare din dulapi sau din rigle de
lemn ecarisat asezate pe muchie si amplasate la aproximativ 60-100 cm una de alta, in
grosimea placii de beton. La capetele riglelor de rezemare sunt sustinute de chingi de
rezemare prinse de cofrajul lateral al centurilor, iar in campul curent riglele de rezemare sunt
sutinute de popi simpli. Cand nu exista centuri, riglele de rezemare sunt sustinute de popi,
fara a se lasa capetele console
A.plin de cofraj, suprafata cofrata continua,
din placaj rezistent la umiditate. B. sustineri
primare de tip generatoare, rigle din lemn
ecarisat. B’. sustineri primare de tip directoare,
grinzi din lemn ecarisat. C. sustineri secundare verticale, popi metalici extensibili. D.
contravantuiri de teava de schela, talpi de rezemare.
12.Calculul cofrajelor. Conditii de pozitionare a sustinerilor unui cofraj traditional pentru
pereti structurali:

13.Cofraje nedemontabile pentru pereti structurali. Alcatuire si pozitionarea sustinerilor:


Plinul cofrajelor se realizeaza din panouri de tip a din scanduri de 24-28mm sau dulapi 35-
48mm. Panourile pot fi montate cu scandurile cu dulapii pe orizontala sau verticala.
14.Cofraje nedemontabile pentru stalpi. alcatuire, reguli de cofrare si pozitionarea
sustinerilor.
Plinul cofrajelor se realizeaza din panouri verticale de tip A din scanduri de 24-28mm sau
dulapi de 38-48mm. Alcatuire
1-panou de tip A
2-chingi de rezemare
3-caloti
4-rama de montaj
5-fereastra de curatare
6-legaturi de sarma de otel 3-4mm
7-gol pentru cofrajul grinzii

15.Cofraje nedemontabile pentru plansee cu grinzi. Alcatuire, reguli de cofrare si


pozitionarea sustinerilor: astereala de scanduri de 24-28mm, alturate si prinse in cuie
pe rigle de rezemare sau dulapi sau din rigle de lemn ecarisat asezate pe muchie si
amplasatela 60-100 cm una de alta. la capete riglele de rezemare sunt sustinute de
chingi de rezemare prinse de cofrajul lateral al centurilor, iar in camp curent, riglele de
rezemare sunt sustinute de popi simpli cu dinstante intre 100 si 200 cm

S-ar putea să vă placă și